Uitslag van de verkiezing voor de Provinciale Staten te Leiden STESS2UREAUX. u esa co is (O n j oo s -a cc c| Ct-I ■toco •sii cast. 1 ei S - :J&- VO C1 £5= <33 •3» m x 2; 1. Raadhuis 170 6 63 1 13 40 66 14 12 207 71 75 29 770 2. Gehoorzaal 153 15 79 II 1 73 69 9 17 199 101 109 39 875 3. School N. Einde 95 12 46 1 5 1 16 44 5 1 83 23 53 25 410 4. Gymnas. Ooezastr. 154 20 87 4 30 76 li 4 61 33 48 21 549 Sg5. H. B. S. Garenmarkt 197 53 130 2 1 5 1 35 88 12 13 254 32 46 61 930 IK 6. ld. 256 28 253 6 4 30 65 II 13 107 37 44 108 962 1 7. School Haverstraai 179 16 122 2 7 14 6 36 79 3 17 170 62 55 55 823 8. ld. 118 15 76 1 8 28 49 7 5 114 34 23 42 520 9. Reinigingsdienst 108 10 85 1 3 3 15 61 15 8 82 21 29 29 470 10. ld. 169 31 216 4 1 3 3 21 68 7 14 158 7 30 62 794 II. Timmerwerf 119 29 118 4 3 4 1 15 60 23 5 120 28 43 50 622 12. School Mare 99 22 85 2 1 5 15 41 8 II 140 12 59 35 536 13. Brandewijnsteeg 133 47 80 3 1 3 2 29 73 II 7 124 55 82 67 717 14. ld. 15. Van der Werfstraat 136 19 104 3 8 1 23 83 II 8 206 33 76 68 778 144 48 156 4 3 7 2 20 98 10 6 133 16 30 118 795 16. ld. 145 27 84 3 1 14 1 24 71 16 2 248 17 65 62 780 17. Burcht 155 15 65 8 44 53 8 15 167 55 78 38 701 18. Patr. Hooigracht 188 27 149 1 1 3 21 103 8 12 138 21 40 47 759 19. School Groenesteeg 189 19 146 4 5 6 1 30 60 7 8 135 18 31 56 715 20. ld. 203 54 258 1 4 I 22 77 5 9 108 8 24 92 866 21. Zuidsingel 135 18 109 3 - 1 4 39 4 1 63 2 14 40 433 22. ld. 198 19 121 2 3 2 3 8 92 10 13 117 5 22 52 667 23. P. Krugerstraat 83 23 168 1 2 17 54 II 10 91 3 29 55 547 24. ld. 114 8 100 1 3 1 20 67 4 12 102 19 32 36 519 25. Zomerlust 117 19 155 2 1 4 19 28 6 13 114 63 29 49 624 26. Zomerzorg. 81 4 47 1 9 24 21 2 2 71 83 61 15 421 27. Pasteurstraat 140 21 109 2 2 44 67 10 12 131 29 97 36 699 28. ld. 44 5 59 3 5 5 38 5 3 57 6 26 34 290 29. Slachthuis 156 II 114 2 4 4 1 15 43 18 8 127 8 23 33 567 30. School Maresingel 191 20 348 1 9 2 18 83 8 18 118 4 60 69 949 31. ld. 151 31 142 4 5 1 26 48 8 6 144 1 17 57 641 32. Heerensingel. 139 49 249 5 5 4 6 60 II 12 137 7 32 60 776 33. Medusastraat 94 41 359 1 1 3 20 89 4 8 101 12 16 66 314 34. ld. 242 38 172 2 2 2 24 138 II 16 172 3 34 66 922 35. H. B. S. Rijndijk 169 16 143 2 1 3 1 21 149 13 13 109 5 19 43 707 36. ld. 215 21 120 1 4 5 68 113 17 15 119 36 25 40 803 37. Invalidenhuis 63 2 17 9 2 40 49 7 41 77 25 II 343 38. School Heerenstr. 121 21 142 4 7 2 28 83 4 15 165 36 45 53 726 39. Duyvenbodestraat 130 26 249 2 5 62 92 13 13 89 37 52 43 813 40. Kweeksch. Zeevaart 154 II 75 1 14 125 72 2 5 98 142 66 33 798 41. Ambachtsschool 140 10 99 13 80 77 6 3 125 70 51 31 705 5987 927 5499 67 57 238 46 1241 2391 333 397 5245 1332 1815 2026 28131 Vrijheidsbond: 1 Baron W.' A. A. J. Schimmelpenninck van der Oije, 2 R. van den Ende, 3 R. Eggink, 4 Mevrouw T. MeijerOldenburger, 5 J. de Geus. S. D. A. P.: 1 J. Braggaar, 2 J. L. Na-s- veld, 3 J. W. Riethoven. Warmond. A n t i-R e, v.: 1 G. de Wit, 2 P. r. d. Heijden. Roomse h-K a t li o 1 i e k e n: 1 W. H. Heemskerk, 2 C. M. van Stijn, 3 J. H. Haverkort, 4 O. van Schie, 5 L. J. C. Papöt, 6 G. Onderwater, V L. J. Beu- gelsdijk, 8 A. van Kempen, 9 O. J. M. «T. Machen, 10 M. J. A. Kouwenhoven. L ij s t van Gemeentebelang: 1 D .W. Molhuizen, 2 J. Bergman, 3 J. J. Cos, 4 G. J. Pijnacker Hordijk, 5 W. Oom- Ben, 6 J. Langelaar. C h r i s t.-H i s t.ï 1 J. K. Heijl, 2 D. Blansjaar, 3 P. Ramp, 4 J. Oudshoom. V r ij e groep kiezers:! 1 Alb. Oudahoorn. Naar verluidt bestaat het voornemen de drie laatste lijsten te verbinden. De nummers 1, 2, 3 en 5 van de R.-K., 1 van de Chr.-Hist. en 1 van de,vrije lijst zijn aftredend. Wassenaar. A n t i - R e v.J. Mansvelt', 2 D. van Barneveld, 3 C.'van Tol, 4 G.. F. Verboog, 5 Q. Mekking, 6 J. Korbee, D. Kraaij. Roomse h-K a t h o lie k e n7 1 A. L. Ttooijakkers, 2 J. Th. Wouters,, 3 F. P. P. Lazarom, 4 Th. H. Vogels, 5 C. O. van der Kroft, 6 L. A'. F. Prins, J. L. Grevers, 8 A. C. Leijen, 9 H. van Wissen, 10 J. O. Vogels,, 11 A. J. van Noort, 12 J. Fy Knijnenburg, 13 J. J. Borsboom, 14 C. Bors; bo^m geb. van der Lans. C h r. - H i s t. 1 A. Versteeg, 2 W. P.' Gussekloo, 3 J. J. Nèll, 4 0. Züijdefduijn, 5 A. van der Lelie. Vrij z. 1 H. O. Provo Kluit, 2 D. Th. Rui is, 3 J.- W. Dron. 4 J. W. IJzerman, 5 A. Meussing de Jóng Meijndert, 6 W. J. Lankhorst, 7 E. O. Houbolt, 8 H. L. M. 'IJmtema, 9 O. Kranenburg. Woubrugge. Door de Roomse h-K atholiëke Kiesvereeniging te Hoogmade zijn de volgende candidaten ingediend: 1 J. P. van Leeuwen, 2 D. de Vette, 3 W. J. v. d. Salm, 4 J. G. Bontje, 5 L. Lie- verso, 6 G. v. d. Zwet, 7 O. W. Lieverse en 8 M. J. Mooren. Behalve de 4 opgegeven lijsten voor R.- 'K. Kiesv., A.-R., Ohr.-Hist. en L. werd een afzonderlijke lijst ingeleverd voor W. Boot Zoetermeer. Anti-Hëv.: 1. J. Scheer (aftr.);'2. L. Karens (aftr.); 3. A. Breeschoten; 4. B. f' Brinkers; 5. J. Pars: Ghr. Hist. Unie: 1. P. Baxmeier v (aftr,);. 2. J. N. van Reeuwijk; 3. A, A. Bos; 4. J. Dijkshoorn, H e r v. Q- e r e f. S t a a t s p artijM. Bos Jacz.; 2. P. Bos Wz.; 3' F. v. d. Wees; 4. A. v. Puffelen. Rooms ch Katholieken: 1. J. W. Groenewegen (aftr.); 2. N. Duinisveld, (aftr.); 3. J. P. Boonekamp (aftr.); 4. J. Verwer; 5. Chr. "Westerman; 6. H. Reeu wijk; 7. J. van Diemen; 8. C. P. Nederpelt Vrijheidsbond I: 1. J. van Staal duinen (aftr.); 2. A. Huisman; 3. J. v. d. Marei; 4. A. J. v. Eek. Vrijheidsbond II: 1. Dr. Facee Schaeffer; 2. P. H. Groenheide; 3. S. Glij- nes; 4. Mej. A. Horst, geb. Oostmeijer. A n t i-R e v.1 E. H. Ghardon (aftr.) 2. H. Blonk; 3. G. P. Roos; 4. A. v. d. Spek; 5. J. M. Boon; 6. H. Brinkers; 7. G. Beimcrs. Roomsch Katholiek en: I. J. Vol- lebregt (aftr.); 2. L. M. G. van Well; 3. L. Jr Smits (aftr.); 4. G. v. Wijk; 5. J. v. d. Goes; 6. J. Kouwenhoven; 7. G. M. Scholten; 8. G. v. Wensveen. Chr. Hist. Unie: 1. G. v. Sfraalen, (aftr.); 2. P. W. Ruis; 3. J. C. Vos; 4. J. Akkerman; 5. Ant. van Beek. Vrijheidsbond: 1. A, J. Noordam, (aftr.); D. v. Duivenbode (aftr.); 3. H. Velthuizen; 4. A. M. Palte geb. Diemond; 5. J. L. Moerkercken v. d. Merilen; 6. E. Huisman; 7. A. Jonkers; 8. A. Muylwijk; 9. J. Dogterom; 10. J. G. van der Schantz Herv. Geref. Staatspartij: 1. M. Karens (aftr. Anti-Rev. lid); 2. A. Zeg waard. Zoeierwoude. Door de Ant i-R evolutiona i r e Kiesvereeniging: 1 Leeuwen van G., 2 Boot Jfli., 3 Goedhart G., 4 Dom peling L., 5 Kraan G. Door de Roomse h-K atholieke Kiesv e.reeni g i n g is ingediend de volgende candidatenlijst: 1 Boer de G. H., 2 Bennekom van A., 3 Kompier M. Th., 4- l^oordman H. F., 5 Wesselingh J. B., 6 Leeuwen van, J., 7 Krogt van der H. J., '8' Onderwater L., 9 Berg Th. C., 10 Vlas veld J., 11 Jong de G. W., 12 Paardekoo- per A. G., 13 Heemskerk G., 14 Stadhou der J. G. Door een groep kiezers: 1 Los E. J., 2 Lekkerkerker P. J. Door de C h r i s t e 1 ij k-H i s t o r i- sche Kiesvereeniging: 1 Graaf de J., 2 Parlevliet F. J., 3 Schenke- veld J., 4 Boekee T., 5 Leune M., 6 Hen- driksen R. Door een groep kiezers: Starren- burg H. M. Gemeenteraad Wassenaar. Dinsdagmiddag vergaderde de Raad dezer gemeente. Afwezig waren de heeren Van Hoboken, Jochems en "Wouters. De notulen werden onveranderd, vastgesteld. Onder de ingekomen stukken waren: het besluit, waarbij de heer Jhr. B. Ph. S. A. Storm vanv's-Gravesande werd herbenoemd tot burgemeester. Met applaus beantwoord Eenigo goedgekeurde raadsbesluiten. Ken nisgeving aanneming benoeming tot On derwijzeres Mej. J. Bachofner en tot On derwijzer den heer D. L. Hage. Proces-ver baal van kasopneming bij den Gemeente- Ontvanger en rapport gasbedrijf. Jaarver slag Plaatselijke Schoolcommissie en van de Gezondheidscommissie. Request van den R.-K. Volksbond, vragende een wijzi ging van de schoolgeldheffing, wordt ter fine van advies in handen gesteld van B. en W. Request van de Dioc. Vereeniging voor Eer en Deugd om in de politieveror dening bepalingen op te nemen ter ver mijding van onzedelijkheid aan het strand. Eveneens in handen gesteld van B. en W. om advies. De Voorzitter maakt de opmer king, dat de handhaving van dergelijke be palingen uitbreiding van bet politiecorps zal noodig maken. Request van 't bestuur van den Bond tegen het schenden door vloeken van Gods ïïéiligen Naam om bij de politieverordening het vloeken te ver bieden. Bij de herziening der politieveror dening zal hieraan, aandacht worden ge schonken. Verzoekschrift van d.e Muzielc- vereeniging „Excelsior" om toekenning van een subsidie van f 200 wordt toegestaan. De heer Lazarom uit er zijn verwondering over, dat op dergelijke verzoeken steeds zoo grif wordt beschikt, terwijl aanvragen om subsidie van andere meer nuttige ver- eenigingen, allerlei bezwaren ontmoeten. Request van het bestuur van het Badhuis om een subsidie van f 198.74 ter dekking van het nadeelig saldo, Vordt ingewilligd. Wordt vastgesteld het kohier Hondenbe lasting tot een bedrag van f 2169. Tot leden van het hoofdstembureau worden bij acclamatie benoemd de heeren Rooy- akkers, Lazarom, Versteeg en Van Barne veld, tot plaatsvervangende leden de hee ren Vogels, Wouters en Grevers. Tot leden der Schattingscommissiè Rijksinkomsten belasting wórdèn benoemd de heeren Rooyakkers, Vogels, Van der Stoel en Bult huis. Met ingang van 1 Mei wordt tot Con cierge in het Politiebureau benoemd de heer J. E. Bachofner. In verband met de aansluiting bij den Postcheque en Giro dienst wordt gewijzigd de instructie van den Gemeente-ontvanger. Worden ver leend een 7-tal ontheffingen van het ver bod tot bouwen op grooter afstand dan 10 Meter, van den openbaren weg. Goedge keurd worden wijzigingen van de begroo- ting, dienst 1922 en 1923. Wordt aange boden een voorstel van B. en W. tot wij ziging van de leges ver ordening. Voortaan zal voor elke vergunning tot bouwen moe ten worden betaald f 2 per mille der bouw en verbouwkosten tot f 5000 en f 1 per mille boven f 5000; voor elke hinderwet vergunning f 5, Voor huwelijken zal een recht voorden geheven op Donderdag f 100, Dinsdag f 50, Maandag en Woensdag f 25 en Zaterdag f 10. Tot plaalvervangend lid van het Stembureau in het 4e district wordt benoemd de heer G. M. van Vessem Rondvraag. De heer Versteeg vraagt, waarom B. en W. den heer De Jong niet .hebben gehuldigd bij diens ambtsjubileum Na eenige discussie wordt besloten een gratificatie toe te kennen van f 50. S3Efir!EüeO üiEUWS De moord op Mr. Wijsman. Men zal zich herinneven, dat onlangs de Bossche' Crt. vertelde van een nieuw spoor in de. zaak Wijsman. Een meisje verklaarde' van haar verloofde, den naam van den dader gehoord te hebben. We hebben dadelijk medegedeeld, dat de po litie zeer weinig waarde aan het verhaal hechtte, maar niettemin het zoogenaamd nieuwe spoor nauwkeurig onderzocht. Zooals te verwachten was heeft het. on derzoek niets opgeleverd dan sterken twij fel aan de geestvermogens van de aan brengster van het nieuwe spoor. „Vad." Liefdesdrama te Rotterdam. In de Aert van Nesstraat heeft gisteren avond omstreeks zeven uur een drama plaats gevonden, dat in deze volkrijke •buurt groote opschudding heeft verwekt. De 35-jarige M. van T., uit de Crispijnlaan had sedert vier jaar verkeering met de 28- jarige A. v. d. W., wonende Aert van Nes straat. In den laatsten tijd was de verhouding echter minder vriendschappelijk, daar er een andere man in het spel kwam. Gister avond ontstond er weder tusschen de ver loofden een woordenwisseling, met het re sultaat, dat talrijke nieuwsgierigen zich om de twee verzamelden. Plotseling trok van T. een revolver en loste twee schoten op de vrouw, die een ko gel door de rechterwang kreeg, welke in de linkerwang bleef zitten. Toen richtte v. T. 't wapen op zichzelten schoot zich bij den slaap dwars door het hoofd. Hij stortte met de revolver in de vuist op do straat. De vrouw werd de bakkerij van H. binnenge dragen, vanwaar ze met een auto van den Geneeskundigen Dienst naar het Zieken huis aan den Coolsingel werd overge bracht. Daarheen werd ook de man ver voerd. Bij aankomst bleek deze reeds overleden. De vrouw is buiten gevaar. In de operatiekamer van het Ziekenhuis kon men den kogel verwijderen. De revolver is in beslag genomen. Het kan een wonder genoemd worden, dat geen der nieuwsgierigen werd geraakt. Tragisch. Een 67-jarig kiezer te Edam viel in een der stembureaus alhier levenloos in het lokaal neder. Per brancard werd het lijk naar de woning vervoerd. Branden. In Whiten, bij Heerlen, is gisteren de limonadefabriek en bakkerij van den heer L. H. afgebrand. Verzekering dekt de schade. De oorzaak van den brand is niet bekend. Te Beerta is gisteren de behuizing van Lingbeek geheel afgebrand. Het aangren zende koffiehuis Victoria is gedeeltelijk uitgebrand. Stakkerd. 1 Gistermorgen is te Barneveld,- in een boschje, biinakstervende gevonden de 60- jarige landloopster E. v. d. B. De onge- .lukkige deelde: nog mede gedurende een 'week, nacht en, dag., op een strooleger, slechts met enkele zakken, toegedekt,bui ten te hebb;en;,dóorg(3br-acht. Per brancard js'de is.om£ v tc vicbra'rli t;''wanr V.ii 1 1 j 'aonkomrt over- leed.?;, er Zonderling voorjaar. Men meldt uit Gcldermalseri aan hot „Hbld.": Alscuriositeit mag zeker wel ge meld worden, dat deze woek een ploeg ar beiders op een perceel land aan het aard- appelrooien was oogst vorige jaar op een akker daarnaast een aantal werklie den aan het aardappel poten; daarvoor een pruimenboomgaard. in vollen bloei en tusschen de akkers een dicht' gevroren sloot. «EOHTZAKEH KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor de openbare zitting komen op de >A rol voor 32 zaken, voor niet openbaar twee zaken. Kantonrechter mr. Fokker. T W. T. ;Sch., los werkman, te Leiden, Jt heeft in een schuit van de gemeente-reini- ging zonder daartoe vergunning to hebben, a vuil geworpen. Getuige Sloots verklaart,'-f dat hiervoor schriftelijke vergunning noo- dig was, welke beklaagde niet had. Eisch f f 1 of 1 dag. J Hierna komen drie zaken van overtro-vf ding van de bovolkingsverordening, waarin l| gehoord wordt de bevolkingsagent v. d,-"k Zeeuw, waarna al deze zaken worden aan- gehouden. P. S., slachter te Leiden, is "beklaagd van het slachten van een kalf, zonder daar- j toe vergunning te hebben. Ambtenaren Lemme en De Boer hebben het feit gecon- i stateerd en ook ervaren, dat beklaagde heb vleesch niet naar elders vervoeren wilde.. Beklaagde is niet verschenen, waarna ds-^j ambtenaar 4 maal f 15 boete of 4 maal 10 dagen hechtenis eischte. A. E. B. wed. P. v. d. BI., caféhou,dster;v te Leiden, heeft aan een klant na 12 J uren een likeurtje getapt, wat zij wel meende te mogen doen, doch niet zeker wist. Getuige Mom vertelt, dat de klant f het glaasje in de zak gestoken heeft, wat f er voor pleit, dat men wist een strafbaar feit te plegen. Beklaagde kan niet zeggen >jr of het gehalte te hoog is, doch zij was zich -• niet bewust, iets strafbaars te doen, en zij zag in deze soort likeur geen sterken I drank. Geëischt werd f 4,— boete met te- ruggave van .de inbeslaggenomen likeur. J. W. D. L., te Leiden, staat terecht, zonder vergunning daartoe, sterken drank verkocht te hebben, wat hij echter gedaan heeft in opdracht van den vergunninghou-,|- der v. E. Deze laatste verklaart dat vol-1 gens zijn rechtskundigen raadsman de ver- .i gunning nog niet is afgeloopen al hebben f B. en W. die ingetrokken, wijl er nog be- roep aanhangig is bij de Kroon. Eisch f 50 of 20 dagen hechtenis. W. F. de W„, caféhouder te Leiden, is 'eveneens wegens overtreding van het tap- verbod geverbaliseerd, wat de getuigende!* klant bevestigd, die er twee maa*'ps heeft ingeslagen. Eisch f 100 of 30 dagen hechten P. J. F., handelaar in bouwmaterialen ta Leiden, is beklaagd van overtreding van de arbeidswet. Nadat verschillende getui gen gehoord waren, en de Ambtenaar f 2 of 10 dagen had geëischt, kwam de verde diger Mr. Trapman aan het woord, dia meende dat hier vrijspraak moest volgen, wijl deze zaak niet onder de arbeidswetge ving viel, waar het hier betrof niet meer dan 12 uren per week malen van schelpen en zand, waardoor de matcrialenhandel' nog niet in een bedrijf omgezet is. en ver volging alzoo geen zin heeft. S. v. d. Mi,'te S oelofarends ve en is beklaagd van niet een vierwielig motor rijtuig niet voldoende te hebben uitge- haald, waardoor hij bij de Driegatenbrug ;ónder Leiderdorp in den nacht een wielrij der heeft aangereden, van wiens rijwiel de voorvork geheel verwrongen was. Beklaag de heeft gezien, dat hij een ruime passago •gelaten lieeft doch de andere onr' iodig in het gras is gegaan, waarom beklaagde zich geen schuld bewust acht. Eisch f 10 of 5 dagen hechtenis. M. BI., te Leiden, heeft met 'een mo torrijwiel iemand omgereden. Getuigen ver klaren, dgt woest gereden werd, doch een der getuigen die op de duo-zitting zat schat de vaart op 15 K.M., anders was de aan- - rijding zoo hevig geweest dat beide, be stuurder en hij, zeker allebei „hardstikko dood" waren gereden. Eisch f 20 of 20 d. J. van E., te Leiden, hoorde hierop voor een arbeidswet-overtreding vier geld- 1 boeten van f 4 tegen zich eischen. J. W. P. v. d. M., landbouwer te N o o r wijkerhout, is beklaagd zonder ver gunning van B. en W. een houten loods' of afdak gebouwd te hebben. De Kantonrech- ter vraagt of bet hier nu een beetje zoeken is en op alle slakken zout leggen. Getuige 'i Vergeer, Inspecteur van-Politie, zegt dat hij bij beklaagde kwam voor een andere zaak en toen vroeg of hij vergunning had, waarop hij een minder frisch antwoord kreeg, waarop hij toen proces-verba 1 op- maakte. Beklaagde vertelt daarop, dat het een loods was die al 50 jaren had gestaart en nu vernieuwd werd. De Kantonrechter meende, dat men de beleefdheid niet be- vorderd door zulk optreden, doch hij zal da zaak aanhouden, om den gemeente-cpzich- ter te hooren. J. E. V., te Leiden, die onfrisch gewor- den door het tap verbod,' daarvoor een be- keuring had opgeloopen, hoorde f 1 tecon zich eischen, wat de Kantonrechter, dade- 'i lijk uitspraak doende, op f 3 bracht. Ten slotte kwam nog de zaak voor van L. H. arbeider te Nieuwkoop, die iri ,j gebreke was gebleven zijn rentekaart op •te zenden. Als men daarmede aankomt is j men spoedig zonder werk verklaarde do j' beklaagde, iets wat getuige G-oslïnga kan i bevestigen, waarom de kantonrechter bij zijn vonnis daarmede rekening zal honden. De Kantonrechter twijfelde er echter niet aan, of, als alle arbeiders éónc lijn1 trokken, er spoedig aan zoo'n ongewenschlon toe stand een einde zou lcomen. Eisch f 4 of 4 dagen hechtenis. HAAGSCH GERECHTSHOF. Het Haagsebc Gerechtshof hoeft heden de volgende arresten uittgesproken: W. Th. J. R. R., reiziger te Leiden, was door de politierechter te Den Haag vrijgesproken van liem ten laste gelegde- vernieling. Het Hof vernietigde dit vonnis en ver-.p oordeelde beklaagde wegens vernieling f 25 boete of 10 dagen hechtenis. N.. v. d. G., los werkman to A1 p h o n a'. d. Rijn was door do rechtbank te DeA^i Haag wegens diefstal veroordeeld tot 1 'v jaar gevangenisstraf. Het Hof bevestigde het vonnis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6