DE FAAM'S" KLEEDINGMAGAZIJNEN - VISCHMARKT 16-17 f55 GERZON J. H. STADHOUDER VRAAGT STALEN-COLLECTIE VERBOUWING. KOUSEN EN HANDSCHOEN Uil WEEK Uil De Ondernemer VAN Valuta-Huis ADVOCAAT-RECLAME-WEEK H. C. J. DE HAAN, Nieuwe Rijn 44-44* g Buskiiouileii, Belaslingzaksa, Assurantiën. ;j 99 AFDEELING: KLEEDING NAAR MAAT. HEEFT U ZICH AL EEN BECLAME-COSTUUM AAN LATEN METEN VAN WF» GELDiQ TOT 1 MAART -^8f g HET SUCCES IS VERBAZEND. NOG IS HET TIJD, OM VAN AANBIEDING TE PROFITEEREN. DEZE BUITENGEWONE ALLEEN PRIMA KLEERMAKERSWERK GEEN MAATWERK WAT OP CONFECTIE FABRIEKEN GEFABRICEERD WORDT. Een ieder die 5 Gulden besteed ontvangt gratis een pond Rauw Niervet of een pond Rookworst; die 3 Gulden besteed ontvangt een pond Leverworst of een half pond Rook. worst of een half pond Vet naar verkiezing. ï^T De prijzen zijn zeer laag en aiies Beleefd aanbevelend, naanacaeacacaeacicaeaaeacncacseancjcja jj 1 [j GROOTE PRIJSVER' AGING [J f j] E. N. R. MOTOREN VELDPOST-RIJWIELEN n n D o D ji VAN DEVENTER. E3MES Ruimen voorraad - Steeds voorradig m ZIE ETALAGE. n i D oioJOH- S n Haarl.straat 293-295 - Tel. 2082 K ?- g n ac3naac3cac3C3C3«r3cacrcac3C3cac3E3C3Di=!caQ Oe Beruchte heeft een grooten voorraad Banden gebracht in het 7' Haarlemmerstraat 74, dat daardoor in staat is een EXTRA BANDENWEEK te houden, tegen bespottelijk lage prijzen. BinnenBanden Reclame Binnenband f 0.69 Brunonia 0.99 Dunlop (origineel) 1.49 Buiten Banden Reclame Band f 2.25 Zig Zag „2.60 Atlantic 3.50 Dunlop (origineel) 5.19 Continental 5.49 Hielbanden, extra zwaar 2.79 De Bandenweek duurt van Vrijdag 9 Febr. tot en met Zaterdag 17 Febr. a.s. Tevens ter gelegenheid van het éénjarig bestaan der zaak geven wij bovendien aan eiken kooper van ten minste één Gulden Vijf Procent Korting gedurende de Bandenweek. Concurrentie onmogelijk. PRIMA KATOEN zonder naad, grlj9, beige en bruin PR. KATOEN zwart, bruin, grijs, beige en wit ZEER FIJNE KATOEN eigen fabrikaat zwart biiiin, grijs, beige en wit FLOR, - merk„SyIvan" met versterkte voeten, zwart, bruin en wit MACCO sterke kwaliteit zwart en bruin PRIMA FLOR - eigen Fabrllc., m. verst, voeten, bruin, beige,grijs en zwart ZIJDEN FLOR eigen Fabrikaat, zwart en mode- kleuten 65* 65* 85* <g 35 «po HANDSCHOENEN IMIT. SUEDE EN CASTOR, wit en gekleurd, met gjc 2 drukknopen.35 c. met zijde of wol ge- iB voerd, pr. afwerking PRIMA GLACÉ, wit en zwart, 2 drukknopen.... PRIMA GLACE m alle kleuren..... PRIMA CHEVREAU STEPPER, alle kleuren PRIMA CHEVREAU STEPPER met riemsluiting en met SQ leder gevoerde kap«5) 1as 1" gso T10NS pr. kat.-trikot aio JCOUSEN PRIMA CASHMERE FINISH extra solide ZUIVER WOL CASH MERE zonder naad alleen in zwart EXTRA KWALITEIT CASHMERE zwart, bruin, grijs en beige RI3KOUSEN goede kw. bruin, beige en grijs RIBKOUSEN zuiver wol in diverse kleuren PRIMA KUNSTZIJDE zwart, wit, bruin, beige en grijs PRIMA KUNSTZIJDE met ajour strepen, alle kleuren CAMISOLES katoen extra lang wijd model70< met gehaakte pas 65t '40' CAMISOLES wol, met mouwen.. 1.60 4143 zonder mouwen KINDERCAMISOLES alle maten - gË« vanafi&*i9 TELEFOON 1793. K.-tóv)-: ■,\v? J -JffilSwSö .Vff- -ff' V v; Firma Wed. G. W. SCHRETLEN. Hooigracht 49, hoek Groenesteeg, Tel. No. 68. WIJNKOOPERIJ - SLIJTERIJ - GROSSIERDERIJ. SPST* Onmogelijk om aan alle aanvragen te voldoen wordt onze herhaald van Vrijdag 9 tot en met Zaterdag 17 Februari. Een heele flesch Hdvocaat f2,30 p. fl. (Hollandsche versche Eieren, Brandewijn en Suiker). BS* Na 17 Februari, f 2,75 per '/i flesch. *9S BORDEAUX-WIJN (zeer goede Tafelwijn) per anker (46 fl.) f27,50, per lialf anker (23 fl.) f15,Proeflesch ad f 0,70 Barthez Paan (zuurzoete Wijn voor partijen) f 1,per flesch. Bloodwljn (merk Verpleegster) zoolang de voorraad strekt f 1,20 p. flesch Fruity Brandy (met gebruiksaanw.) very. inmaak-Brandewijn fl,K0 p. L. Boerenjongens en «Meisjes Vi pot f 1,75, Va pot fl,7< rot f0,55 MaEaga f 1,25 p. flesch. Madera f 1,25 p. flesch. Sherry f 1,20 p. flesch Half om Half, Triple Sec, Kummel, Chartreuse f3,p. Vi fl., f 1,50 p. Va fl TYPE RANJA (en andere Limonades) f 1,p. 7i flesch, f 0,55 p. Va flesch Vermouth Cortina (vervangt uw Bittertje) f 1,75 per Liter. 176q Thuisbezorging zonder prijsverhooging. IVOOR DEN VASTENAVOND. BOERENJONGENS f2.25, f2.50, 13.00 per Liter [ABRIKOZEN f2.50 en f3.00 per Liter ADVOCAAT eigen merk 13.00 per flesch I 3ESTE PORT, rood en wit f 1.30 per flesch |SAMOS, eerste soort I 1.30 per flesch WIJN, heerlijk voor alle inmaak, f 1.60 per Liter !p. C. A. FRANCHIMON (fl.B.y.d.REEP) HAARLEMMERSTRAAT 204, TEL. 1611. 10900 van esn BUITENGE WON 2 tUCLAME. Van deze aanbieding moet een ieder prof iteeren. Wegens uitbreiding moeten wij ruimen. Zie onze koopjes in alle Artikelen gedurende onze 1781 Kiest uit onderstaande partijen wat IJ lijkt. Wij stellen U 3 dagan in de gelegenheid. 10 stuks 2-persoons Spiraalmatrassen 6.90 15 2-persoons Houten Ledikanten 8.10 25 2-persoons Wollen Dekens 5.55 25 2-persoons Cretonne Dekens, nu 7.80 20 12 els rood-zwart Karpetten 6.90 20 21 els Tap is-Beige Karpetten 10.50 1-500 rol Behang nu 10 ct. 20 stuks KinderledikaiUen met Klepjes 10.50 2 complete Slaapkamers 79.00 20 pracht Wiegen 6.50 prach 1000 pond Kapok enz. enz. nu 94 ct. £*9^ Hat van ouds bekende adres voor het maken van Granietvloeren, Aanrechtpiafen, Gooi- steenen, Gevelwerk en Bloemvazen, is nog steeds 1773 Nieuwe Rijn 122 - Leiden. Beleefd aanbevelend, C. VAN DER KAA1J. Specialiteit Sn Grafwerk. - Opgericht 0887 □aacac2czir=jcaczic3cac2£=acac3izic3r3c3ac2a Laat Uw Boeken zoo economisch mogelijk inrichten, sj bijhouden en controleeren door 1788 U ADMINISTRATIE-BUREAU J. F. BENTZ, Haarlemmerweg S3d - Leiden. Uitstekende referentiën Billijke conditiën oacac3Eacacaac3cac3ca=ai=iac3C3C3C3i=ic3a BOUWMATERIALEN. Levering van alle voorkomende Bouwmaterialen tegen ZEER CONCURREERENDE PRIJZEN - Franco overal Levering direct na opdracht. 1787 JE adres voor Tuïngrint, Gebrande Scheipen. „BI A CO" A. P. M. DE WEVER, Oude Vest 029, Telefoon 1340

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4