KERSTAANBIEDINGEN HAROEM'S KERST AANBIEDING Xunbmi^ Jfycil 198 s 168 NU INMAAK-BRANDY ƒ2,55 GERO CASSETTES Publieke Verkoping VA\ NELLE'S GOUDMERK KOFFIE VlfiOOTI ek ihci:i:sti a\\ Tieter Cannegieter Hier is het NIEUWE T.ETPSCHE COURANT 10 VRIJDAG 19 DECEMBER 195; Met dank aan God geven wij U kennis van de voorspoe dige geboorte van onze Zoon en Broertje PIETER SIEBES N. ANES M. H. ANES-v. d. Meer GERDA RIETEKE ANKE JOLANDA NAN HERMAN Katwijk aan den Rijn, 18 December 1952. Kerklaan 11. 1 Cor. 15 vs 54, 55 Heden ontsliep zacht en kalm, in haar Heiland, onze lieve Moeder en Grootmoeder EMELIE JOHANNA LOUISE HORNUNG Weduwe van R. Tb. Guicherit, in de ouderdom van 66 j. JOS, HANS, TOET en kinderen Lisse, 18 December 1952. Romijnstraat 20. De overledene is opge baard in de aula van de Prot. Begraafplaats „Duinhof" te Lisse, van waaruit op Zaterdag 20 December a s. te 2.30 uur de teraardebestelling zal plaats hebben. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, onder vonden tijdens de ziekte na het overlijden van mijn geliefde Man en onze Vader, Behuwd- en Grootvader JAN BOER betuigen wjj U hiermede onze hartelijke dank. Mede namens de kinderen, A. BOER—v. d. Knijff Oude Wetering, Dec. 1952. Kerkstraat 12. De ZWITSAL BABY zegl: AU geboortegeschenk sijn de babyverzorgings preparaten van Zwitaal in de Zwitsal Baby-Set ALTIJD WELKOM! Stelt U prijs op iets moois en de beste kwaliteit. Maar de uitgave verant woord wat U fc(eurs be treft. Gouden Verlovings ringen, Dames en Heren- ringen. Op het graveren kan gewacht worden. Zonder inlevering. 15 si. Anker Dames en Heren Polshorloges van Zwitsers Fabrikaat. Pendules, Wekkers, Horlogebanden. Het adres „De Goedko pere Zaak" maar betere waar. S. v. d. Water en Zn. Haarlemmerstr. 185. Weekreclame Bij aankoop van 250 gram Haroems Koffie een fles SLA-OLIE v. ƒ1.30 per fles. Klapper, cocos, 100 gr. 16 ct. Oranje Snippers 100 gr. 39 ct. Rozijnen, 100 gram 19 ct. Inmaak Rozijnen. 100 gram 19 ct Sultana Rozijnen, 100 gram 18 ct. Livorno Sucade, 100 gram 45 ct. Wijn, alcoholvrij, p. fl. 85 ct. Zoete Vruchtenwijn, per fles, vanaf 135 ct. Bisschopwijn, per fles 285 ct. Zoute Pinda's, 100 gr. 30 ct Grote flacon Sambal 125 ct. HAROEMS KOFFIE EN THEE munten uit door fijne geur ENKAION NYLONKOUSEN t» 3.46 2,95 PERLON geminderd 5,25 LDTKSGEWEVEX RAYONKOUSEN geminderd 1.95 Ook voor HOLLANDIA Tricotages Herenstraat 83 MEDZA-BONNEN Kerst-Artikelen K.NABER Onze langdurige ervaring op het gebied van Elec- trische Huishoudelijke Apparaten en Verlichtings ornamenten, Radio en nu ook Televisie, moet voor U een waarborg zijn dat U tóch altijd het beste bij óns terecht kunt. Wij kunnen U thans ook weer een gevariëerde sor tering electr. artikelen voorleggen die zich bizonder lenen voor KERSTGESCHENKEN NIEUWE RIJN 30-31-32 Leiden - TeL 24244 DE ZAAK MET DE BESTE SERVICE! CORSE LETS het artikel voor de modieuze vrouw! CORSELET fraaie zalmkleurige broché, elast. zijpan den, 4 jarr., malen 70-90, reclame-prijs 11 50 WOL EN HALFWOL IN GROTE SORTERING camisoles en directoires, 2 98 In halfwol, per stuk 3/ onderblouses, extra solide. 7 98 zuiver wol dameshemden en directoires van fijnste kwaliteit Egyptisch katoen directoires.' mooie kwaliteit interlock a hemdjes en broekjes in katoen fantasie per stuk 98 ct Tijdelijk adres: Breestraat 121 Leiden. katwijk katwijk katwijk, katwijk katwijk TONICUM-KATWIJK verhoogt de energie, ook in het donkere jaargetijde. N.V. SOCIËTEIT VOOR CHEMISCHE INDUSTRIE „KATWIJK' Voor de a.s. feestdagen inmaken met onze prima PER LITER LOUIS A. KNECTEL Leiden - Haarlemmerstraat 213 - Tel. 20603 GÉÉN FILIALEN EEN PRIMA MERK-STOFZUIGER o.a. Errcs, Excelsior, H.E. A. DE WIT'S HANDELSHUIS OUDE VEST 111 hoek Voldersgracht diverse modellen. JAN DE NIE ZONEN te leiden Op Dinsdag 23 December, des n.m. 2 uur, zullen in de zaal van Jan van Zijp aan de Hooglandsekerk- gracht 40 te Leiden ten overstaan van deurwaarder W. J. Arentzen, publiek worden verkocht Een grote partij Perzische,- Smyrna- en andere tapijten, chique meubelen, Schilderijen enz. Zaterdagavond in A/ee**v -vooi, cte. tKsïuUd t^auv etc. VOOR KOFFIE EN THEE. VAN NELLE! Bijzondere NYLON KOUS zeer fijne kristal-nylon, de elegante kous voor de feestdagen, 60 gauge, 15 dinto 6.50 donkergrijs. Maten 36-46 14.75 DAMES HANDSCHOENEN aparte wollen Angora uitvoering, in zwart, grijs, geel of bruin 4.50 482. Het was een vlugge werker, die schilder. Nadat hij een tijdje slaperig naar het papier had zitten kijken zette hij eensklaps een paar lijnen, staarde daarna vijf minuten naar de zoldering cn voltooide de tekening toen in ruim 4 mi nuten. Onze vrienden konden van het eindresultaat nog niets zien, want ze keken 'steeds tegen de achterkant van het papier aan. Er heerste enkele ogen blikken diepe stilte. De schilder had zijn potlood neergegooid en keek nietszeggend voor zich uit. ineens scheen hij weer tot het land der levenden terug te keren en sprak: „Ik moet altijd, als ik een schil derij of een tekening heb voltooid, twee minuten stilte in acht nemen. Ik tracht dan te beseffen, dat ik weer een kunst werk aan de mensheid heb geschonken.. een kunstwerk waaruit het geniede baanbreker de aankomende beroemd heid, kortaf ikzelf spreek!" „Mogen we nu ook nog wat zien?!" vroeg de Baron ongeduldig „Kalm aan vervolgde de artist, „het werk heet „Kop en schotel", hier is het..!" De man draaide de teke ning om en toen zagen onze vrienden en de Baron een samenstelling van stange tjes, driehoekjes en bolletjes vermengd met kringetjes en karteltjes. „Kop en schotel zei u toch!" fluisterde de Baron. „Oh, ja.kop en schotel!" zei ook Pieter, die moeite deed om het schoteltje te ont dekken. Karolus was de enige, die zich niet goed kon houden. Hij proestte het eens klaps uit en hikte intussen: „Een kop cn schotel... en het lijkt meer op een radio- mast die in de reparatie isl" (Wordt vervolgd)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 10