gré-Gola Gaat U schoonmaken of Uw woning inrichten? VOOR ADVERTENTIES: Telefoon 31441 TEEKENS LEERLING VERPLEEGSTERS VROUWEN en MEISJES NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 6 MAART 1952 AUSTIN: U kunt er van op aan! in de nieuwste dessins. Keuze uit ruim 1000 i ten. Sprookjes patronen en randen met versjes voor de kinderkamer. Volop behangselpapieren Als extra reclame: LAKEN FLANEL 180 cm breed, 3.79 per mtr. Cocos 70 cm breed per meter 3.25 Koltapkarpetten v.a. 27.50 Zeer voordelige Vitrages Handweef gordijnstoffen vanaf 2.45 per mtr. Afgepaste glasgordijnen per stuk Nu of nooit! Speklappenf 1.3 |""öön"granr"gëhakt~"™j 250 gram reuzel samen f 1.65 I Dik vet rook- spek f 1.50 Runderlappen f 1.50 f 1.» Magere speklappen f 1.50 Gehakt f 1.30 Hachévlées f 1. Soepkrabjes f 0.35 Alles per 500 gram. Totj^ranTTamspëirT 100 gram paling rookworst, samen 70 ct TAST TOE, 'T IS VAN LANDE MARE 94 ■let ver rukkelijke aroma van d beste versgebrande koffie geurt U tegemoet, wanneer U van Nescafé een kop pittige, opwekkende koffie maakt. En dan het gemak ervan, omdat U Nescafé niet hoeft te „zetten"! Immers, Nescafé is in twee tellen klaar. SUIKER EN MELK NAAR SMAAK TOEVOEGEN Nescafé staat altijd v. pot of filter komt er aan Van Nescafé gaat niets ve meer dan U nodig hebt! Vraag vandaag nog Uw winkel wereldberoemde Nescafé i f. 3. U klaar en geen koffie- i te pas. rlorenU gebruikt nooit Nescafe Koffie-extract verpoederd met een gelijke hoeveel heid koolhydraten toegevoegd teneinde bet aroma EEN NESTLÉ PRODUCT De Psychiatrische Inrichting „Wolfheze" te WOLFHEZE, gelegen in de mooie omgeving van Arn hem, vraagt van positief Christelijke beginselen. Gratis oplei ding voor het Rijksdiploma Ziekenverpleging B Lager onderwijs voldoende. Uitstekende salarisregeling. Drie weken vacantie. BEWERKING ZIJN: EEN GROTE ZAKBIJBEL HET EN ZONDER PSALMEN Vraag Uw boekhandelaar volledige inlichtingen over uitvoeringen, prijzen en levertijden Ook zenden wij U op aanvraag gaarne onze prijslijst zonder enige verplichting UfTG. GCBR. ZOMER 4 KEUNINGS U1TGEVERSMIJ WAGENINGEN Te koop aangeb. 0 Enige bijzonder mooie Harporgels, eiken, als nieuw, 15 en 17 reg., resp. 450 en 525. Desgew. in huurkoop bij W. A. Gouw, Terweeweg Personeel gevraagd 0 Gevraagd een net meisje voor dag of dag en nacht, werkster aanwezig. Br. onder No. 101 aan boekh. C. Wind- horst, Hazerswoude (Dorp). Wegens emigratie der tegenwoordige gevraagd net meisje, leeftijd 1415 jaar, van 83 uur. Niet uit Kat wijk of Noordwijk. Hof- brouokerlaan 18, Oegstgeest. Wegens huwelijk der tegenwoordige terstond ge vraagd een net eerlijk meisje v.g.g.v., liefst buitenmeisje. Adres: W. de Jong, Span jaardslaan no 9, Leiderdorp. Gevraagd een brood- en banketbakkersbediende, P.G. In- of extern. D. Schuite maker, Celebesstraat 39, Oegstgeest, Tel. 23865. SKan geplaatst worden ette Jongen pl.m. 15 jaar, om opgeleid te worden in het kleermakersvak. Tevens Schaik, Da Costastr. 9 Leiden 0 Gevraagd .een net zelf standig Meisje voor de huis houding boven 20 jaar. M. Wolters, Doezestraat 32. Te koop gevraagd WU kopen alle soorten Boeken, Romans, Tijdschr. enz. J. Borsboom, Oude Ry-n 23, Leiden, Tel. 21876. i. 41 wegens te klein ge kocht. Te zien na 6 uur, t.e.a.b. D. J. Arnoldus, Julianastraat 81, Leiden. Prachtige Singer hand naaimachine, weinig gebr. Billijke prijs. Heerenstraat 2" Leiden. Te huur gevraagd Hoge beloning v. degene, die jonggehuwd stel aan woonruimte helpt. Br. No. 6834 Bureau Blad. Te huur aangeb. Gestoff, desgew. gemeub. zit-slaapkamer, liefst met pension. Br. No. 6831 aa: Bureau Blad. 0 Dame, m.l., zoekt Zit- Slaapkamer met gasje of kookgelegenheid, liefst rand v. d. stad of omgeving Lei derdorp. Br. 6832 Bureau dit Blad. Woningruil Huis, kamer en suite, gang en keuken, boven 3 slaapk., douchecel, balcon. zolder, f33.50 p. maand, voor gTOter huis. Hogere huur Eet nu lamsvlees en vel Lamsbout, lamslappen, lams coteletten, verkrijgbaar bi J. Sira, Langegracht 85 Leiden. GEVRAAGD AANKOMENDE BAKKERSBEDIENDE Prettige werkkring en flink loon. V.g.g.v. Brieven 6835 bur. van dit blad. 0 Kinderwagenreparaties. - Kappen overtrekken, bekle den, regenzeiltjes, spuiten, elke gewenste kleur, ver chromen. Bel 26545 of zendt briefkaart en wij komen voor prijsopgave. Ook buiten Leiden. De Kinderwagen- specialist. Langezaal. Stille Rijn 7. 0 Bromfietsen-verhuur C.V. Solex - Avros - Berini - tan dem. 50 stuks. Verzekerin gen gratis. T. v. d. Sluis. Zeemanlaan 39. Leiden. 0 Uw leven lang Hulst-be hang. Haarlemmerstraat 48. Tel. 24641. Staalboeken op jicht verkrijgbaar. 0 Gitaars, cithers, koffer- gramofoons, gramofoonplaten enz. te koop gevr. Tevens aangeb. accordeon, Hohner, pianokl. ƒ50,banjo ƒ20, mandoine ƒ20,gitaar 29. Vakkundig veren inzetten! W. Grönloh, Burgsteeg no. 9, Leiden. (Zonder vooruitbetaling.) Dames- en herenrüwielen p.w. tegen contantprij- l, geen banksysteem. Bil lijke condities in iedere prijs- uitvoering, kleur, prima mer ken. Sport- en kinderrijwie len. Vraagt reizigersbezoek. Br. No. 6833 Bur. Blad. 0 Heeft U een feestje? Wij verhuren serviesgoed en ta felgerei. Kopjes, vorken, le pels, messen, schalen, bor den enz. Het Emaillehuis, Haarlemmerstraat 160165b, Tel. 25799. Ja hoor 's, als je bedoelt dat jouw blouse zoveel witter is, dan wil ik je wel even zeggen, dat ik zulke dure kleren niet kan kopen Duur? Poeoe... 'n koopje uit de opruiming. Heus Els, 't komt aan op het wasmiddel. M'n ervaring heeft me geleerd, dat Radion schoner en frisser wast, omdat het veel beter uittrekt. Probéér nu's Radion... en je zult het zien: je kleren worden fleuriger en witter voor minder geld! RADION TREKT BETER UIT. DUS.... ...kolossaal, zoveel mooier ook wol rijde worden door Radion-.. Beschermt Uzelf en anderen met Agrê-Gola beschermt Uzelf en anderen tegen verkoudheid, hoest, heesheid, keelontsteking en dergelijke aandoeningen. Agré-Go/a bevat o.a. menthol en het zeer werkzame jodium en phenol en is r-=fzrdaardoor hét doeltreffende middel om mond- en keelinfecties e voorkomen en te geneztfn. Verpakt in handige doosjes met 60 zuigtabletten. N.V. PHILIPS-ROXANE Pharm.-Chem. Ind. „DUPHAR" Amsterdam - Olst Weesp Voor spoedige indiensttreding wordt gevraagd Kantoorbediende (Vrl.) Leeftijd 1820 jaar. Goed kunnende typen en enigszins vertrouwd met kantoorwerk. Brieven te richten met opgvae van referenties aai Dutim, Oegstgeest. Persoonlijk bezoek alleen n; oproep. N. SAMSOM N.V., Uitgever, Alphen aan den Rijn, vraagt v. d. mechanische boekhouding ERVAREN PQN3TER, of accurate typiste, die daarvoor opgeleid wil worden. Lft. 18-21 j. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de directie. N.V. Japonnenindustrie LAMBERT JANSSEN vraagt voor spoedige indiensttreding: a. GEROUTINEERDE MACHINESTIKSTERS b. SPECIAAL MACHINESTIKSTERS c. LEERLING MACHINESTIKSTERS Dagelijks aanmelden van 96 uur: Raadhuisstraat 244, Alphen a/d. R. VITA N.V. - Snelvries-Conservenfabriek VRAAGT: voor pakwerk. Aanmelden: LEVENDAAL 174 LEIDEN 206. „Wat zegt u!" vroeg Pieter ver wonderd. „Krüg ik vjjf gulden?" „Ja- zeker-wel", zei de rechter beslist. Een dag hechtenis is ƒ5 boete, twee dagen dus ƒ10. Je hoefde maar één dag te zit ten. Je hébt twee dagen gezeten, düs je krijgt nog ƒ5 van mij! Snap je?!" „Niet helemaal!" zei Pieter zijn hand uitste kend. „Maar ik kan ze toch best gebrui ken, dét wel!" Vijf klinkende guldens rinkelden in Pieters hand. Hij kon het haast niet geloven en ging daarom vlug naast Karolus zitten om de vijf gulden wel vijf keer na te tellen. Ondertussen was meneer Uilebuil door een achterdeur het gerechtsgebouw ingekomen en had een lang fluisterend gesprek met de rechter. „Ik heb u laten komen!" zei de rechter, „omdat me dit knaapje erg vreemd voorkomt. Hjj houdt er rare denkbeelden op na. Hjj zegt bijvoorbeeld dat hjj honderdvijftig jaar is, dat zijn kraai kan praten en dat hU is weggelo pen uit een oud familie-album. H\j vertelt verhalen van wonderpillen en mummies en daarom moet u hem maar eens een paar maanden op kosten van de staat, onder handen nemen. U bent daar zéér geschikt voor, u is in dit soort dingen zelfs een uitblinker. U begrijpt de jeugd zo goed, u zult dat zeer zeker kunnen!" De heer Uilebuil glunderde van trots bij al deze loftuingen. Hjj gaf de rechter een knipoogje en stapte op Pieter toe. „Dag lieve, beste, aardige, grappige jongen!" zei hjj vriendelijk lachend. „Dat's over dreven!" zei Pieter, de man aankijkend. „Met wie heb ik de etc?" „Mjjn naam is Hendrik Antoon Uilebuil en weet je wat jU mag gaan doen?!" „Geen idee!" zei Pieter. „Je mag twee maanden bjj oom Uilebuil komen logeren!" Toen pakte hjj Pieter bjj zijn hand en liep met hem naar buiten. Karolus zei nog steeds niets maar volgde Pieter op de voet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 6