Raad van Warmond herdacht overleden wethouder BEURS VAN AMSTERDAM NIEUWE LEIDSCHE COURANT DINSDAG 13 IANUARI 1953 Lydia Stoppelman werd weer kampioene kunstrijden Leidse Lydia Boon en Aad van Dam l kampioen ijsdansen Dammen Beslissingsmatch tussen D.C.L. en L.D.V. Op de Hokij te Den Haag werden gis teren de wedstrijden gehouden om de nationale titels kunstrijden voor dames en ijsdansen. Hoewel de belangstelling niet zo groot was, als oorspronkelijk ge dacht was, heeft het publiek tooh nog blijk gegeven, dat het naast ijshockey ook wel andere verrichtingen op het Ijs apprecieert. Het was zo goed als zeker, dat de nationale kampioene, Lydia Stoppelman- haar titel zou prolongeren. Nelly Maas uit Den Haag, haar naaste concurrente, kon haar slechts bedreigen door een groot aantal punten bij het vrije rijden te verzamelen. Hierin is zij echter niet geslaagd. Niettemin kreeg zij een betere waardering voor haar prestatie dan Lydia Stoppelman uit Amsterdam, wier „kur" niet zo moeilijk was. Joan Haanappel uit Den Haag, die de derde prijs behaalde, was niet zo goed op dreef, hetgeen waarschijnlijk nervositeit te wijten was. Het ijsdansen werd gewonnen door Lydia Boon en Aad van Dam, onmid dellijk gevolgd door het echtpaar Odink. De winnaars voerden hun dansen met grote zekerheid uit, waardoor zij veel punten vergaarden. Loekie Daudy Schweiger, die aanvankelijk niet zouden deelnemen, verschenen toch op het Ijs. Men kon echter zien, dat zij gebrek trainingstijd hadden gehad, want hun rijden was niet zo zeker als dat hun rivalen. Bij de damesjunioren werd Lenie Edelman verdiend kampioene kunstrijden. Met soepelheid en goed maatgevoel demonstreerde zij haar figu ren, hetgeen niet gezegd kan worden van de overige deelneemsters. Leo Visser, die niet voor de titel streed, doch zijn nummers reed om het minimum aantal punten te behalen, faalde reeds bij de verplichte figuren. Het vereiste aantal punten kon hij met het vrije rijden niet meer bereiken. De uitslagen waren: dames seniores: 1. Lydia Stoppelman, A'dam, plaatscijfer 3. 544 98 pnt.; 2. Nelly Maas, Den Haag, pl.c. 6, 503 96 p.; 3. Joan Haanappel, Den Haag, jl.c. 9, 465.12 p.; 4. Sjoukje Dijkstra. Amstelveen, pl.c. 12, 447.65 p.; 5 Netty Delvoix, Den Haag. pl.c. 15. 42122 p. Dames juniores: 1. Lenie Edelman, Den Haag. pl.c. 3. 184.21 p.: 2. Rietje Beek, Den Haag, pl.c. 6, 174.43 p.; 3. Jeanine Ferir, Den Haag, pl.c. 9. 154.66 p. Ijs dansen: 1. Lidia Boon-Van Dam. Den Haag, pl.c. 3. 96.95 p.; 2. Echtpaar Odink, Den Haag. pl.c. 6, 93 44 p.; 3. Loeki Daudy-Schweiger, Amsterdam, pl.c. 9, 82.61 p 4. Corrie van Rossum-Knaap, Den Haag, pl.c. 12, 78.64 p. Na afloop van de kampioenschappen heeft de kunstrijcommissie van de Kon. Ned. Schaatsenrijdersbond besloten om Lydia Stoppelman, Nelly Maas en Joan Haanappel naar de Europese kampioen schappen. welke 23, 24 en 25 Jannari te Dortmund worden gehouden, af te vaar digen. Negen landen hebben hiervoor reeds ingeschreven, te weten Engeland. België. Frankrijk. Zwitserland, Italië. Oostenrijk, Hongarije, Duitsland en Ne derland. Hoogovenfournooi Dag der afgebroken partijen Rossolimo en O'Kelly nog aan de leiding Te Beverwijk werd het internationale Hoogovenschaaktournooi voortgezet met de partijen uit de zesde ronde. Slechts één partij werd beëindigd, namelijk die tussen de Spanjaard Toran en de Engels- ïan Trott. welke door Toran gewonnen ■erd. Alle andere partijen werden afge broken, zijnde Kramer (Ned.)Cortlever (Ned); Van Scheltinga (Ned.)O'Kelly de Galway (Belg.); Heidenfeld (Z.Afr.)-" Füster (Hong.); Rossolimo (Fr.)dr Euwe (Ned.); Bouwmeester (Ned.)Don- er (Ned.) O'Kelly de Galway en Rossolimo staan m het hoofd van het klassement met ieder 4 punten en een afgebroken partij Toran staat derde met 4 pt, terwijl Don- ner en dr Euwe resp. op de vierde vijfde plaats komen,'met elk 3% punt afgebroken partij. Geheel volgens de verwachting zijn D.C.L. en L.D.V. met een gelijk aantol punten in de hoofdklasse geëindigd. D.C.L. won namelijk ook de nog resterende wed strijd tegen W.D.G. uit Wassenaar ceerde daarmee een beslissingswedstrijd het clubkampioenschap L.D.D.B. Deze beslissingswedstrijd zal morgenavond half 8 in het clublokaal L.D.C., Bruggestraat 1 te Leiderdorp, worden gespeeld. L.W.V. I—H.W.V. II 4—1 Het was de Leidse ploeg aan te zien dat ze lange tijd niet in wedstrijden wai uitgekomen. Tal van gemakkelijke kan- seri werden gemist en daardoor kreeg H.W.V. II slechts een 41 nederlaag tc slikken. Nadat P. Bres voor open doel naast ge schoten had, namen de bezoekers de lei ding. L.W.V. wist zich echter te hersiel- n en nog voor de rust werd het door II. an Geest en B. Erades 21. Direct na de hervatting had J. la Lau et een fraaie boogbal succes (3—1) en toen een bezoeker geheel onnodig het water verliet, was L.W.V. heer en meester. Door slecht schieten en plaatsen werd nog slechts een keer het vijandelijke doel ge vonden en wel door P. Bres (41). R.P.C.L.W.V. (dames) 41 De R.P.C.- en L.W.V.-dames hebben een gemoedelijk partijtje gespeeld. Onze stad genoten namen de leiding, maar ze moes ten ten slotte toch hun meerdere in de thuisclub erkennen (41). Volleybalwedstrijd tussen Leiden en Haarlem Donderdagavond komt het vertegen woordigend team van de Leidse volley- balbond uit tegen het Haarlems volley balteam. De wedstrijd wordt gespeeld in het gymnasium. Hoe Scylla speelde In de overgangsklasse leed Scylla I een gevoelige 10-0 nederlaag tegen het lei dende Sparta II (A'dam'. De dames, zon der Hetty Lau, verloren met 7-3 van Treffers I. Verdere uitslagen: Dames 3e kl. Juno I—Scylla II 2—8* Heren 2e kl. DSS II—Scylla II 3—7; Scylla II—Sportief II 6—3: Heren 3e kl. Scylla III—SpoHief III 7—3; Scylla IV—Sorry I J- Heren 4e kl. Scylla V—TOV III 7—3 K.L.M. kreeg deel van de buit terug Dank zij de nieuwsgierigheid van een huisvrouw De politie te New York heeft 1200 dollar weten te achterhalen van de 3793, die op 31 December uit de kas van het tL.M.-kantoor aldaar werden vermist. het resultaat van de nieuws- [ierigheid van een huisvrouw. Zij zag een man uit een auto stappen m enige papieren in snippers scheuren, iie hij vervolgens in een papiermand leponeerde waarna hij met vol gas weg reed. De vrouw liep de straat op en vond mand kapotgescheurde chèques. De lolitie volgde het spoor en arresteerde ren paar straten verderop een employé 'an de K.L.M. In een lade werden 1200 'an de gestolen dollars ontdekt. De dader een ontheemde immigrant uit 'sjechoslowakije, bekende dat hij reep in de kas had gedaan, uit kwaad- leid omdat hij met Kerstmis geen gratifi. atie had gekregen van de K.L.M., aldus beidt Reuter. ïritse Centurion-tanks in R'dam aangekomen Drie Zware Britse tanks met Ameri- aans geld betaald en bestemd voor 'ederlandse leger zijn gisternacht m •uits schip in de Rotterdamse Merwe- aangekomen. Deze 48-tons Centu- zfjn de voorlopers van de honderden talen monsters die in de loop van dit 1 naar Nederland en Denemarken zul- worden verscheept. Twee arrestaties i.v.m. overval in Blaricum [De rijkspolitie van Blaricum heeft Za- (erdagavond twee Inwoners van Hilver- gearresteerd. die er van verdacht ■den betrokken te zijn geweeet bij de op de coöperatieve boerenleen- te Blaricum op Donderdag JJ-. i bedrag van ƒ17.000 werd van de mannen is gecon- Tteerd met de Hilversumse taxl- lauffeur, die op de bewuste avond twee pannen naar de rijksweg heeft vervoerd, t taxi-chauffeur heeft de gearresteer- echter niet als een der passagiers erkend. Drie candidaten voor zesde plaats in T.C. van K.N.V.B. Op het ogenblik zün er drie candidaten lie in aanmerking komen voor de ver- ulling van de zesde plaats in de tech nische commissie van de K.N.V.B. De candidaten zijn de.heren L. Steinvoorte te Leeuwarden, M. L. Wierema te Gro ningen en C. van Staveren te Assen, resp. voorzitter, secretaris en lid van de Noordelijke T.C. De uit de derde ronde van de En gelse bekercompetitie overgespeelde wed strijd tussen Tottenham Hotspur en Tranmere Róvers leverde een 9—1 zege voor de Spurs op. Zij zullen in de vierde ronde tegen Preston North End moeten uitkomen. Het bestuur van de K.N.S.B. heeft gisteren beslist, dat de Europese kam pioenschappen in het hardrijden op de De vlucht per trein uit Tsjechoslowakije Westerse „spionnen" te Praag veroordeeld Radio-Praag heeft Zaterdag bekend ge maakt, dat te Karlovy Vary (Karlsbad) het proces is geëindigd tegen een groep agenten, die de ontsnapping per trein naar de Amerikaanse zone van Duitsland in September 1951 had georganiseerd. Eén der beklaagden kreeg de doodstraf, één kreeg levenslang en de anderen den veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 5 tot 24 jaar. De radio voegde hieraan toe, dat alle beklaagden hadden bekend, in dienst hebben gestaan van de Amerikaanse Franse spionnagediensten. Voorts hadden zij Tsjechoslowaken geholpen buitenland te vluchten. Zoals indertijd gemeld, reed in Sep tember 1950 de passagierstrein van Praag naar Asch met 111 personen aan boord, door naar West-Duitsland. Als bevolking niet rustig blijlt Gewapend optreden in Achtkarspelen De burgemeester van de Friese ge meente Achtkarspelen heeft zich tot de bevoliking gewend met een brief waarin hij de bevolking verzoekt rustig te blij ven. Hij vraagt, in de acties zo nodig po sitie te kiezen, maar te allen tijde zong te dragen voor de rust in de gemeend». Met ingang van deze ziullen excessen zo nodig met gebruik van wapens door de rijkspolitie worden tegengegaan. Dit gevolg van de herhaalde pogingen der bevolking van Achtkarspelen om de busdienst van De Ommelanden met werkwilligen tegen te gaan. Men heeft stenen geworpen door de ruiten van de bus en zelfs een hamer door de voor ruit, waardoor een der chauffeurs werd gewond. De afgelopen week heeft de be volking het samenscholingsverbod, dat door de burgemeester was afgekondigd, met de voeten getreden. Nieuw proces A. Vos, die onlangs ontslag als adjunct-directeur bij de coöperatieve fabriek voor zuivelproducten De Omme landen te Groningen, is thans benoemd tot adjunct-directeur bij de Sterovita zuivelfabrieken te Breukelen. Naar aan leiding van deze benoeming zal de direc- De Ommelanden bij de recht bank een proces tegen ir Vos aanhangig maken wegens het niet nakomen concurrentiebeding, dat ir Vos getekend heeft en waarbij hij verplicht is binnen 1% jaar na zijn ontslag bij De Ommelan den geen functie bij een concurrerende zuivelfabriek te aanvaarden. Ir Vos kon zich niet verenigen „r wijze waarop de directeur van Ommelanden zijn melkpolitiek voerde zich verzette tegen elke poging om bij de staking die reeds een half jaar duurt, op te lossen". Koninklijk gezin terug op Soestdijk Koningin Juliana en de oudste drie Prinsessen zijn gisterochtend uit Sankt Anton, waar zij een vacantie weken hebben doorgebracht, in ons .land teruggekeerd. Prinses Wilhelmina be groette de Koningin met Haar kinderen aan het Centraal Station te Utrecht. In de hofauto voor het station wachtte Prinses Marijke op haar moeder en zusjes. De Prins Is Zondag in Barcelona, Spanje, aangekomen. Hij heeft slecht weer gehad tijdens zijn vacantie op de Canarische eilanden, maar voelde zich toch goed uitgerust. De Haagse rechtbank heeft gisteren drie Haagse marktventers tot de kosten van het geding veroordeeld (ieder f 90) wegens het verkopen van margarine be neden de vastgestelde prijs; bovendien werd een dwangsom van f 500 per dag opgelegd. Prof. dr J. A. Barrau overleden Prof. dr J. A. Barrau, oud-marine of ficier en oud-hoogleraar in Delft, Gro ningen en Utrecht, is in de ouderdom van 79 jaar te Utrecht overleden. Van 1909 tot 1913 gaf hü colleges in Delft. Daarna tot 192§ in Groningen e vervolgens in Utrepfif. MARKT- EN VISSER1JBERICHTEN. LEIDEN. 12 Jan Groenteveiling Witt kool 5 rode kool 360—15.10 gele kool 9—11.7 groene kool 610—13.30 boerenkool 6—23 kro terT650—13.90 geköoKTë'kroten 11—22 peen 1 —29 spruiten 16—47 andijvie 59—78 appelen 11—25. breekpeen 5—9.10 alles knolselderie 15—26 per 100 stu RIJNSBURG, 12 Jan. Ove Superba liepen- i zijn hoo In memoriam J. M. J. de Greet Eenvoudig mens met een gouden hart" De gemeenteraad van Warmond ia gisteravond büeen geweest om do Zaterdag avond overleden K.V.P.-wethouder J. M. J. de Greef te herdenken. In de raad- zaal waren, behalve de twee dochters van de overledene, aanwezig de heer Ver- maat en echtgenote, persoonlijke vrienden van de heer De Greef, alsmede het voltallige gemeentepersoneel en verdere belangstellenden. Na de opening stond de burgemeester, ir mr L. M. E.-von Fisenne, op en las onder doodse stilte een herdenkings rede Allereerst memoreerde hij, dat wet houder De Greef precies drie weken ge leden zijn laatste vergadering van het college van B. en W bijwoonde. De bur gemeester ging verder: „Het is vandaag veertien dagen geleden, dat hü aan zijn vriend, de heer Vermaat, op zijn gang naar het ziekenhuis verzocht te stoppen en terug te rijden naar het gemeentehuis, ten einde dasr nog te groeten de amb tenaren, de secretaris en mij. Dit af scheid greep hem sterk aan. Daaruit bleek wel, dat hij zelf al rekende, dat het wellicht een afscheid voor immer zou kunnen zijn. Daaruit bleek ook, dat zijn arbeid in het gemeentehuis hem dier baar was." De burgemeester zeide, dat de heer De Greef iemand was met een bijzondere persoonlijkheid en met een bijzonder karakter. De vele goede eigenschappen van deze persoonlijkheid en van dit karakter heeft hij ten volle ontplooid. zijn gezin als voor de War- mondse gemeenschap. In het kort ging de burgemeester de activiteiten van de heer De Greef in Warmond na. In 1929 vestigde de heer De Greef zich daar als bouwkundige en zijn werk liet een goede roep na. In 1939 werd hü raadslid en hij is dat, na een onderbreking in de oorlog, tot zün dood gebleven. In 1946 werd hü tot wethou der gekozen. Als voorbeeld van zün grote activiteit op velerlei gebied noemde de burgemees ter de Inrichting van het sportterrein. In het college mist men hem vooral, omdat de heer De Greef de gemeente architect bij ziekte of afwezigheid ver ving. Op voorstel van de voorzitter besloot de raad een brief van deelneming aan de familie te zenden. De voorzitter besloot zijn rede aldus: „Donderdag zal de aarde zich sluiten over het lichaam van onze wethouder De Greef. Dat lichaam, dat tezamen met zün geest zo vertrouwd was met de natuur; de natuur, waarin hy zoveel en zo gaarne vertoefde. Zün ziel is opgestegen naar God en gaat daar een eeuwig geluk tege moet. Niet uitsluitend onze gedachten, doch ook onze gebeden zullen hem ver gezellen." De aanwezigen namen nu enkele ogen blikken stilte in acht en daarna kwam wethouder J. Dekker aan het woord. De heer Dekker heeft zes jaar lang als col lega-wethouder met de overledene sa mengewerkt. In die tüd is een hechte en trouwe vriendschap ontstaan, door niets geschaad, al was er wel eens verschil van mening op een enkel punt. „De heer de Greef was een eenvoudig man", zo ging de heer Dekker voort, „op het eerste gezicht met een enigszins stug karakter. Maar wie hem beter kende wist, dat hü een klein hart bad. vol bewogen heid over het leed en de zorgen van anderen". „De heer De Greef had geen andere pretentie dan voor honderd procent zijn plicht te doen, in dé eerste plaats tegen over zün gezin, maar ook tegenover de gemeenschap. Ik breng eerbiedig hulde aan zijn nagedachtenis en zal zün trouw en vriendschap nooit vergeten." De heer T. Vergeer voerde namens de raad het woord. Hü zeide dat de raad een goed vriend heeft verloren, die altijd, wanneer het nodig was, op de bres stond voor de belangen van het personeel. Spreker was altijd geïmponeerd door het feit, dat de heer De Greef alles wat hij deed zo goed afwerkte. De gemeente-secretaris, de heer P. Smolders, zeide dat het gemeenteperso neel in de overleden wethouder een vriend met een gouden hart heeft ver loren. Hij toonde zich dankbaar voor de prettige wüzc, waarop de heer De Greef met hem en met het personeel heeft samengewerkt. Fletser liep herenschudding op Zaterdagmiddag is de ongeveer twin tigjarige zoon van de familie Heemskerk uit het Oosteinde aldaar gevonden, lig gend op straat met een ernstig bescha digde fiets. De jongeman, die gisteren juist een examen zou afleggen en Zater dag op weg was naar de laatste les. is met een hersenschudding naar huis ver voerd. Hij kon zich niets van dit onge val herinnoren, zodat de toedracht in het duister blijft. r bos. White Sail, - os. Met Crown Imperial was het daa weer niet zo best: van 40 tot 50 c im Copland bracht van 65—80 cent rrgold idem» terwijl Gojden Harves erschilden zoals gebruikelijk zeer sterk -altteit en daardoor ook in prijs Beste l'Inoocence kon nog wel boven het dubbeltje :uk komen, terwill prima Jan Bos. Anne Pink.Pearl en dr Lieber de f 15 per 100 draalden. RIJNSBURG, 12 Jen. - Groenteveiling. Waspeen A 10—20.50; idem B 14.50— 20.50; uien 23—25 50; kroten 12—12.50; rode kool 7—13; gele kool 6 90—10 80; groene kool 814.50; knolselderie 1124. ROELOFARENDSVEEN. 12 Jan. Bloemen- •Illng: Krelage 32—42. Early Queen 41—50. ose Copland 67—77. Hillegarda 42—49, White Sail 30—42, Crown Imperial 33—43. v d Eer- 87—69, Copland Purper 79—82. Golden ■est 90—95, Piquante 85—90. Pink Gem. 50—52, Pierson 30—40. John Gay 59—61. Sc. Ier 40—49 Tulpen gemengd 53—55, Free- 36—50. BI. Druifjes 10—19. Earlv Glorv 30—35. Helios 27—29 per bos. Prunus 9—25. Am. Anjers 30—35 per «tuk. LEIDEN. 13 Jan. Vette vprkensmarkt. Aan gevoerd 467 stuks. Prijs van de zware f 175— 179, zoutere 172—176, zcugon 155—160. Handel op dit niveau vlot en prijshoudend. BODEGRAVEN. 13 Jan, Kaasmarkt Aange voerd 66 partilen. le soort 2.32-2.34. 2e srt. 2.29—2.31. Handel flauw. IJMUIDEN. 13 Jan Prijzen per kg: Heil-, botbot 2 75—2.50. tarbot I 1.85: per 50 kg: schar 22 50—17. makreel 32.50—28 50. gr. schel vis 6662. grm schelv. 70—35. kim schelvis 61—54, kl schelvis lj£0—51. kl schelvis II 45—16. Wijting 18—12:50 gr gul 58, ham 92, kl koolv. zw 26.50—25.50, kl. koolvis wit 33, per 125 kg": gr kabeljauw 248—236. gr. koolvis zw 6052. gr koolvis w. 78, gr leng 92—82. Aanvoer 1170 kisten. Besommingen 1 trawler 27800 Vaste markt, A.K.U. drie punten lager AMSTERDAM. 12 Januari Waar de betere stemming aan valt toe te schrij- ven, is nog steeds moeilyk vast te stel len. maar nog duidelijker dan vorige week heeft de beurs zich vandaag geken merkt door een vaste stemming. Enerzüds meent men. dat het publiek wat meer vertrouwen in de effecten- markt gaat tonen, anderen beweren, dat dë koërsërf reeds opeen övercfrëven laag peil beland waren en dat het, ontbreken van pessimistische .berichten en lichte vraag de oorzaak zijn van de betere tendenz Uiteraard nam. men met belangstelling kennis van de „promotie" van A.K U. Dit fonds is namelijk internationaal gewor den, maar volgens verwachting ging dit niet met een koersstüging gepaard. Via bepaalde switchtransacties kan het t een buitenlander voordelig zün Aku' verkopen. Een en ander had inderdaad aanbod tot gevolg, waarbij het kunstzyde. concern in Arnhem circa drie punten loor en op 151 belandde. Unrlevef en Philips ontmoetten enige vraag, vooral laatstgenoemde. Nog steeds dezelfde koper staat in de PhiUps-hoek aandelen te venverven, waarby" de koers vandaag riüm drie punten steeg tot 1644.Undlever lag" circa twee hoger- 01 181%.' Kon. Olie was aanvankelijk on veranderd op 309y*. doch toen het be richt langzamerhand bekend werd, dat het proces in Amerika tegen de vijf grote olieconcerns waarschijnlijk geen door gang zal vinden, trok de prüs aan tol 31014. De couiponbetalirygen en aflossing Oost- Java heeft een zeer goede indruk ge maakt. Vandaag werden voor Indonesi sche gemeenteleningen weer een tot zelfs zeven punten hogere prüzen ver nomen, doch meestal bleef het bü bied- noteringen. Ook de cultuurmarkt bleef niet achter in de algemene mankt stem ming en avanceerde een tot drie pun- De scheepvaartafdeling profiteerde eens van de grotere belangstelling, die publiek en beroep9handel aan de dag legden. Hier bewogen de koersen zich veneens op een hoger niveau, waar by inoten van twee punten geen zeld zaamheid waren. Guldensbeteggincen n hier en daar een fractie luier, óooh dit was meer het gevolg van weinig activiteit dan dat er veel aanbod heerste. Amerikanen waren uitermate stil en onveranderd.' Prolongatie 3 procent. Post voor Indonesië worden vervoerd met de Indrapoera. De vertrekdatum van de Willem Rüys zou onder normale omstandigheden 23 Jan. zyn geweest. De Indrapoera zal echter reeds Donderdag 15 Januari a.s. uit Rot terdam vertrekken. MAANDAG 12 JANUARI 1953 HOE DE SCHEPEN REILEN EN ZEILEN GROTE VAART AALSUM 11 v Pt Harcourt te I DIJK 13 ca 17 u Le Havre verwa DIJK 11 NW Flores n R'dam 11 te Suez n R'dam AGAMEMN Curacao te La Guaira AKKRUM chlttagong ALAMAK 12 te Genui SERDIJK 10 r 11 v R'dam I DABI 11 thv Texel r Fer Nor n R'dam ALÏAIR i i ALHENA p 10 p 10 Ouessant n Pto Alegro ALPHACCA 10 v Rio de Janeiro n Victoria ALPHARD 11 v B Aires te R'dam ALUDRA 11 in Suézkanaal AMERSKERK 11 Utv Massawah. n Aden AMSTELDIEP 10 NNO St Vincent n B Aires AMSTELSTAD 11 N Azoren n Lake Charles AMSTELDIJK 11 v R'dam te Antw. AMPENAN 11 v Khor- ramshar n Kuwait ANDIJK 11 N Flores n R'dam ANNENKERK 11 te Hamburg ARUN- DO 11 thv eil Wight ARENDSKERK 11 te Manilla ARNEDIJK 11 Hl Wight gep AXEL- DIJK 11 O Bermudas n N Orleans BAARN 10 te Guayaquil n Adam BALI 10 v Che- ribon n Semarang BANDJERMASIN 13 v Singapore te Djakarta verw BANTAM p 11 Mlnlkoy n Belawan BENGKALIS p 10 Dungenes n Adam BENNEKOM 10 v Buena ventura n Pimentel BLITAR p 11 Guarda- BLOEMFONTEIN 10 bij BOISSEVAIN 8 v BOSCHFONTEIN BOSKOOP 10 V Guadyaquil i Antw n Adar longkon DIJK 11 ZW Floi p 11 Maria dc Len HAVEN p 11 Gil i 11 te Pt Said DALER- s n Vancouver DANAE a n Middel! Zee DELFS- Valparalso DRENTE rië DUIVENDIJK 11 v Antw tc DIEMERDIJK 12 v San Francisco tc Los Angelos DONGEDIJK 11 ZO Bermun- das n Rdam EDAM 11 O Kp Race n N York EENDRACHT 10 v Alexandrie n Pt Salcl EEMDIJK 11 v Rdam n Antw ENGGANO 11 Kp St Vincent n Marseille FARMSUM I FLEVO 10 te Adam te Genua GRAVE- LAND p 10 Madeira n Recife GAASTER- LAND 11 te Rio Grande GAASTF 10 op rede Zanzibar GAROET 11 i GROTEKERK 10 GORDIAS 10 i HEELSUM 11 1 Cliarlestaon HEEMSKERK Dar Es Salaam HELENA 11 tc Antw HERA HERMES 11 ZW Fayal Adam HOOGKERK 1 PARA KRL 10 TER 11 v Malta Soerabaja irg ITTERSUM 11 Gibraltar KOTA BAROE 10 v Pt Said KOTA GEDE 12 v N York tc Bal- te Tampa Hallfat -nore KOTA INTEN 1 LAAGKERK 9 te Gec LANGKOEAS 13 Ger LEERSUM 11 LEUVEKERK 11 Suez LIEVE VROUWE KERK 10 v Rdam - LIMBURG p 10 Beyrouth LISSEKERK 11 assawah L1NDEKERK 11 not r LOMBOK p 11 -l'dam LOPPERSUM 10 Vlaardingen LUTTERKERK 1 Aden MELISKERK 10 MENTOR 11 MODJOKERTO 13 MARSUM 11 STAD 10 te ■HMH r n Tencriffe ORËSTÊS 12 i Cabcllo ORION 12 v Izn erw OVERIJSSEL 12 v R' PARKHAVEN 10 v N Pt New POLYDORUS 10 v Halifax n C LYPHEMUS 12 v Aden n Per Arrtw ORA.NJE- J W FRISO f Pt Land Bill n Halifax PR MAURITS Malaga te Bristol PR PHILIPS WIL- i PHRONTIS 9 Calcutta RIJN- Alres SARPE- i SALLAND 11 RIDDERKERK 11 ROEBIAH 11 te Mi_ Sudan n Suez ROTTI 11 RIJNKERK 12 v R'dam te Montevideo i A'dam n Laga dc do Sul n Sa tuver n O Afrik SAMBAS 12 v Pontianak PAROEA 11 v Cape Coa SARANGAN 11 v Los An CiaCO SCHIE 11 v Bremen DIJK 11 te Belawan SLAMAT 10 te Ham burg STAD ALKMAR p 10 Kev West nnar Ned. STAD ARNHEM 10 v Narvik n R dam Pabnai. STAD I Wight n Golf v Me» STAD DORDRECHT p 11 Kp de Gata STAD MAASSLUIS 11 ZW Lofotencll n Kirkenaes STAD MAASTRICHT p 10 Dungeoess naar Vecchia STAD SCHIEDAM p n 10/11 Kp Finisterre STAD VLAARDINGEN 10 van Wabana te R'dam STRAAT MALAKKA 10 NW Tristan da Cumba n Z Amerika STRAAT MAKASSAR 12 te Mauritius STRAAT SOEN- DA 9 te East Londen STRABO 12 te netië SUMATRA 11 v Djeddah n Aden ionesie TEIRESIAS 11 v Q Kust M$la Indonesië TELAMON 11 MafATaib Victoria TIBERIUS 10 W Kev West n Curacao TJIBADAK p 10 Ma nilla n Shimitsu TJIKAMPEK 11 ZO For mosa n Shimizic TJIMENTENG 9 te lung TJILUWAH 11 v Singapore te Hong kong TOSARI p 10 Guairdafui n Java TO- MORI 12 te Tj Prlok TRITON 10 NO Som- Jlam- A'ds n WINTERSWIJK 10 v Huelvj WINSUM 12 v Pt GenUl rv R'dam burg IJSSEL p 10 Kp St Vincent ZEELAND 11 v Surabaja te Semarang ZON- NEWIJK 10 op rede Walvisbaai ZIJPEN BERG 10 NNO Kp Finistere n Brindisi. KUSTVAART ADM DE RUYTER p 11 Beachy Head n Manchester ALGARVE .p 10 Eddyst louth BATAVIER III p 11 Fin BERNISSE Cs- Saffi te Dulrakerkaen CRESCE Roscoff n Portsmouth DEM i: Liverpool DUIVELAND 12 c HATHOR 10 i HAGNO p 11 Lizard n R'dam HELDER le vla Gent te A'dam JASON ïspicheh n Glasgow KEMPHAAN Bocai p II Kp 1 ■■■■HBL Vlisslrigen bij Waterford ^LEENDÉRT B p II IJmuiden n Malmo LINGE p 10 Kp Finistere LUCAS BOLS II 12 v R'dam te Duinkerken LIES 12 in Bristolkanaal raar Swansea MIZAR p 10 Sp NIEUWEHAVEN 11 op 150 lano n Hull NIOBE p 10 Kiel n Aoam li Mesedmonding NELLY 11 v Bergen n Ham burg NIGERSTROOM 11/12 Kp Finisterre PAVO p 10 IJmuiden n Portsmouth PRIMA 12 v Hamburg te Boston RIJNHAVEN 12 Z Finistere n Casablanca SILVAPLANA p 11 Hanstholm n Anker STRABO a 12 Bari te Venetië STRYPE p 11 eil Juist n Hamburg TROMPENBURGH p 11 Rokkum n Stock holm TROMP 11 v Glynla te Uil VEENEN- BURGH 12 Longstone n Mlddlesbro VINDI- CAT ATQUE POLIT p 10 Arcona n Karls- krona VRIJBURGH 11 te Casablanca. SLEEPVAART POOLZEE met t NOORDZEE met ITTE ZEE r 11 te Lorienl c 20 v ThoA- TANKVAART p 11 Runsa. HAAG 11 thv Kf DELFT 11 thv Kp o Gala n R dam CALTEX Sidon CALTEX NEDER- :iers n R dam CALTEX altar CLAVELLA 270 m WZW Bombay MaT.p.a ii jjo Sombte- MALEA 1 Gothenburg MA RIS A 11 raltar MALVINA 11 ZO Shanghai METULA 11 Str Lombok n Welling BjB"'12 v Singapore te Mn rd op de Theems n Shell Sabang gep OVULA 10 NOORD 10 gcai haven OMALA nMRPP^PPPPPi Guadeloupe n Casablanca PERNA 12 c-—-v.,. Pladju SAROENA 11/12 gaporé-Mlri NNO Vlttoi Belawan n Sg Gerong STANVAK DJIRAX H v Tg Uban n Bangkok TANKHAVEN II 13 v Haiphong te Palembang verw TANK HAVEN III 10 v Sg Gerong n Singapore WIEJJ3RECHT 10 ZW Bahamas n Pt Said. PASSAGIERSSCHEPEN FAIRSEA 11 v Melbourne-Aden MAAS- DAMll v Pt au Prince-La Guaira NIEUW AMSTERDAM 11 v Pt au Prlnce-Cartagena WESTERDAM 10 v N York-R'dam INDRA POERA 11 v Antw te R'dam JQHAN VAN OLDENBARNEVELT p 11 Kp Bougsront R'dam-N York ORANJE 11 inikoy-Colombo RIJNDAM Z Landi'end-Soutbampton SIBAJAK 11 260 ni NO Florc Azoren-Wtl- lemstad WATERMAN 11 10J0 u NO Para- bo ZUIDERKRUIS 11 thv L'.ssabon-Las NOORDAM 10 v I 240 m V 10 940 92A Belegglngcer 3"* raro's Ear fabr. Ned 1950 3'« 92(it 92A cent Suiker Mij ...157% 158 Ned '47 3—3»: 94T 93%» Chamotte Unie ....125 1281 Grootb. Obl. 3 93)-) 93,-2 Croo en Br. Du 100* 98 Nederland '37...3 93)4 Dikkers en Co153 153 Dollarlening '47 3 93% 93_« DRU T—-r'n« 3 ItY Electr Zuui Electr Dorc Emball. Ho Ned 1962- 64 3 95' NWS 1000 2 77: '37 ir Zuurfabr ...193% 1946 3 94% 94J„* Hudson-1711 Int. Nickel C46% 45H NafhKelvin22% 22J, Nat Can.U,*T Nat'. Distiller»23% 23%" -t. Steel52%. nGble... 67J* 66% Rep. Steel46% St Brandt C27 Un. Aircraft36% - U.S. SteelC43* 42% El. Mij An NB65%' 68% Packar ir Loan '32 3% 76% A dam'47 3—3% 97 97% Batavia 1937 A 4 781 85) Rotterd 3e '37 97tf 98% tiakmxbta Gas13| Tel. en Tel.19% 18H Holland Meelf82 82% Holl. Kattenburg811 Hollandia prod 147» HoU. Beton155 156'» Holl. Draad2741 275' >2% 103%| Holl; Kunstzijde^ Handelmljen rsum Mij97* 100* r Handel Mij 199% 201' Atjeh H.M.A. 70 704 r. Azië H. mij 84% 85 Klinker Xsoliet31% 31% 0/5/10 109% ir. Z. 4-37 57%* 58%* Kom n* 3 95 Kon. Ned. Edelm «3 r. HB 3% M 93% K.N. GlenSp188 3K 3% 91% 90% K. Ned. Grofsm. ..112/ 93%* 90/ Intematio138% 137/ !d. Papier. 1214 121 West. ia NO 3% 92% 92% Kor 97% 97' Kon. Ver.Tapüt.. 136% Kon. Ketjen155% Koudijs122 155% Philips Leid. Te Leid. Wolsp 139 142* fmnn. «niiir «..--f Lettert. A'dam ....180/ 188* RtokvU 3% ^8% 98% Lyampf127 128%' Unilever 49."34 98,V 97% Lijm Delft CvA ...1434 142 Cockeriu 4 97^ 97% Meelf. NB CvA 193» 19S MIJ rib. w. CvA89% 98% Electr. Leningen Chem. f. Naarden 1604 - Elee. Pegem 4% 104^ 1044 Electr. NB .„441043 104%* v!S Ned Dok.' M,t Petroleum Cities Serv. C91% 91 Imp. Oil Ltd37», 37% Mid Cont-Petr. 63% 62%» Rich. Oil63%t 63% Shell Union70^ 60% Tidewater22^ 21%* Ned Scheepsb152 154 1614 1614* 1 39% Stv. Mij Zeeland 72% Deli Spoor'37 3% 72 A'd pr 1 2% f100106 /redesteln rubb.. 169% - De Schelde (NB) 96% 97% 166 —116 trd101% Ngoeplt16% TelagaPatengan. 17/ I7%f en Dros 64%* 66 lank JjJJt, UnlleV* Amit Goed. Bk „..125% 126% Utermöhlcn IAS Bank Onr. Z21* 21* ver Blik 147» Escomptobank30%* 60%* Ver Ned Rubb" 106'; Holl Bank UC193 19S 'pu,.-.. jS.-4 Nat. Herstel82% 84% v«r Touwfabr'TllJ Ned Cr^Bank'IS" JS''* R^ftBsnk 156U Werkspoor125 RottBank156% 15i Wils textiel 123% Slavenburgs Bk 115» 116%* Twentsche Bk C... 164% 165 Interunie192% 192% C 2?2,t Buitenl. Indu.trl 5 96 Am Can Cy G.A.30% ib. Orgar N. Am.-Ned. Hbk. 96 NW Pacific Hbk 144' Ver. Tr.Atl. HB 47* Wilson en Co... 8por Dell Spoorweg Ned Ir d. Spoor Atch Topeka C.... Am. Enka 1 Amer. Radiator ISA 14% imnois.ae% 81% Am Smelt C42% 43 NY Ceatt.C24% 24% Am Steel T35% 38% Pennaylv. C24A 23% 1354*1374 Anaconda C- 43J, «2A* South Pac44% 43% 55%* 54% Union Pac..1U% U28a 90% 89% Csnada-Paclf. C... 34% 34%t Industrie Cult. Ind. Bank.... 46t 45%t Nat Handelsbank 97% 99% N Hand Mij CvA.. 149% 149%t Berkels Patent Calvé-Delft CvA.. 1 Fokker N Vliegt... 1 Mijnbouw BlUlton 2e rubr.... 173 ITS Petroleum Dordtse Petr288", 291", 309 310% K Pet rnder A.... 308% 309% 495%*497 M Enim 1 wbw«004*601* M Enlm 4 wbw2400» 2402J» Rubber Amat. Rubber794 60% Rubber.... 86 84% Kon Rott Lloyd 119%t 130 Ned Sch Unie122t 123% Van Ommeren154% 155 Hand V. A'dam.... 8«t 87% Javtsche Cultuur. 38 N-I Suiker Unie... 79% 79 Ver. Voret Cult15%* 15% g-Landen... 54 O.-Java Rubber... 26 25» DeU-Batavia. Oostkust78 78 Dell-Mij Cert Serbadjl39%» 39% Senembah My.. Philips Gem. BP... 134% 134% Unilever CvA180%tl81% HoU.-i Wilton Feyi - - 165* 105 Java'-ChinPCvA...llS 1174 MtlllerenCo. NAGEKOMEN NOTERINGEN OBLIGATIKN V.K. Gelder!. '52 44103'/, Haag '52 II 4103% 103%* N. Holl. '41- 3 94'.,I 96» Z -Holi. '51 4% IOC/,» 1044 Kopenhagen '08 4 99 Deens Rwon '37 96 97 130» 132» p^noIl n opa3570 C. Scho.ten. Drie Hoef ErJtee Perlak25% 36 .34/ Tarakan...300 .„1W% 1034 Cont. Oil61% 60% Piu'.ipa60% 59% Goud Appollo165 164% N. Sch. Hp... 34 92% Rd Sch. Hypb. 4 97 Nd St Demka. IJC Rommenh87% RUadilk afgaat. 158' 3% 95%* Tar.dj Pr 3% 97%l 97%» Tr Beerer 4 92% 92 Twynstrpref.. 11 pa42/ 107» 108t Suikerondern. Pagottan11/ llf Pradjek91 81% Tjepper124 f 13% Curt Wright. Goodyear' ü:1 36% 18% 35', 35% lenaï'au 96% 98% J6va-8«iautra. 39 Bijenkorf Garzon pr'.'.'.'.'.'".'- Krasnajiolsk! 137% 314 155 Nlll Muller pr 115% 115% Reeuwyk Greynound 1*4 Spoorwegen Cheaapeake 8c 0 Kanaaa C.S. 29" 88% Miaa K Tex." Norf 8c W North Pacific 87 51% 84 66 V, a 86 Depotfr. bew. Bel. Ned. 493 496 Bel. N. Blnn218 318 B N. Overt149 149 I Belegg. 1375 1383 canafund 27% 27* Chem- fund—33% 22* Maaa: I. Tr2144 56% 36», int Papor...^ V ERJCLAKLNGhuN; I Died eh, laten, gad, en oiaden, I ge<i. «n iai«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 5