A0. 1838. LEYDSCHE COUR A N Te 4 "4 «>J VRIJDAG, "De Verlofganger van het nde Batailjon Jagers HERMANUS VOS, ge. ïieve zich ter Secretarie dezer Stad te vervoegen. NEDERLANDEN. Leyden den oosten September. Ziet hier het vervolg van het besluit van Zijne Majesteit den Koning, gedagteekend den 16 September 1838, de zamenstelling van de Provinciale en Arrondissements-Regtbanken behelzende, waarvan in ons vorig nomraer een gedeelte is geplaatst. In de provincie Noord-Braband. i°. Bij het provinciaal geregtshof: Tot raadsheeren: mr. L. W. E. van Heuin, mr. J. Losecaat, mr. J. J. van Leljjveld van Cingelshoek, jhr. mr, J. P. J. A. de la Court, mr. J. Versfeit, mr. J. B. H. van de Mortelmr. F. J. E. Bergmann; tot advokaat-generaal; jhr. mr. E. J. P. van Meeuwen; tot griflier: inr. W. van Blarkom; tot substituten-griffier: W. Ummels, mr. J. van der Hquven van Auckeren. 20. Bij de'arrondissements-regtbanken Te 's Hertogenbosch: tot president: inr. H. C. van Convent ten Oever; tot leden: mr. W. C. van Heurn, mr. J. A. T. J. Verheijen, jhr. mr. H. A. van Thije Hanr.es, mr. A. van Galen, mr. J. P. van Blarkom; tot regters- plaatsvervanger: mr. A. P. Spoor, mr. G. M. van der Ven, mr. H. A. R. Verheijen, mr. J. F. Mauritz. Ganderheiden; tot officier: mr. J. B. van Son tot substitut-officier; mr. J. D. W. Pape; tot griffier: J. G. H. A. barön van Hugenpoth; tot substituc—griffierA. F. Scheefhals. Te Eindhoven: tot president: jhr. mr. M. A. J. Van der Beken Pasteel; tot leden: mr. G. F. Schiefbaan, jhr. mr. D. Bowier, jhr. mr. F. F. Halt', wassenaar van Onsenoort; tot regters-plaatsvervanger: mr. M. van den Ac- ker, mr. J. G. J. L. baion Oidenee! tot OMenZeel; tot officier: jhr. mr. J. O. de jong van Beek er. Donk; tot substitut-officier: mr. J. B. baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw; tot griffier: P. G. Cools; tot substitut- griffier: mr. P. Brunsvelt van Huiten. Te BredaTot president: mr. C. J. F. van den Heuvel; tot leden: mr. J. H. Begram, mr. F. van Gils, mr. J. J. Loke; tot regters-plaatsvervanger: mr. E. de Man, mr. C. Pels Rijcken, mr. J. Mastboom; tot officier: mr. P. G. A. Losecaat: tot substitut-officier: mr. H. L. Maarschalk: tot grif. fier: mr. L. D. Storm; tot substitut-griffier: A. M. van Rijen. 30. Bij de kanton-geregten a. In het arrondissement's HertogenbosCh: sHertogenboschiste kanton: tot kanton-regter: L. W. J. Marggraff; tot grifffier: C. A. Viaweg; tot plaatsvervangers: J. A. van Ertrijck, J. L. ■Schoenmaker. Oss, 2de kanton: Tot kanton-regter: J. van Ghert; tot griffier: P. H. F. Wiens; tot plaatsvervangers: H. G. Hermans, J. W. F. J. van Hagens. Grave3de kanton: Tot kanton-regter: H. de la Geneste; tot griffier: C. F. Arentz; tot plaatsvervangers: R A. van Claarenbeek, Dir. W. A. H. van Teurenhout. Hcusden, 4de kanton: Tot kanton-regter: J. Vreede; tot griffier: H. A. C. Tierens; tot plaatsvervangers: C. M. P.'Malingré, J. van Beest. Tilburg, 5de kanton: Tot kanton-regter: P. Vrede; tot griffier: R. F. Wierdsma; tot plaatsvervangers: J. W. van Idsinga, W. J. Boxs. Boxtel, 6de kanton: Tot kanton-regter: P. C. van de Ven; tot griffier: W. H. Schut; tot plaatsvervangers: P. Cuypers, jhr. G. van Berensteijn. Waahvyk, 7de kanton: Tot kanton-regter: G. van Heyst; tot griffier: T. C. Frylinck; tot plaatsvervangers: H. J. Lennaarts, A. J. Vermeulen. Hechel, 8ste kanton: Tot kanton-regter: inr. M. C. van Mouriktot grif. fier: J. H. A. von Schmidt auf Altenstadt; tot plaatsvervanger: T.Sprengers. Boxmeer, 9de kanton: Tot kanton-regter: H. S. van Hien; tot griffier: A. van der Lochttot plaatsvervangers: J. Heshusius, inr. J. A. M. W. Verheijen van Estvelt. b. In het arrondissement Eindhoven: Eindhoven, iste kanton: Tot kanton-regtet: H. J. L. Verster; tot grif. fier: W. van den Brieltot plaatsvervanger: I. F. van der Heyde. Asten, 2de kanton: Tot kanton-regter: J. G. Frencken; tot griffier: J. A. Sengers; tot plaatsvervanger: C. M. van der Goes. Helmond, 3de kanton: Tot kanton-regter: J. W. D. de Jonghtot griffier: H. W. Plencker; tot plaatsvervangers: F. Timmermans, J. Craraer.' Oirschot, 4de kanton: Tot kanton-regter: W.F.Guljé; tot griffier: J. Goos- sens; tot plaatsvervangers: J. SÖhngen, E. C. H. Phaff. c. In bet arrondissement Breda: Breda, iste kanton: Tot kanton-regter: P. L. Faes; tot griffier: G. van den Enden; tot plaatsvervanger: mr. P. Gouverneur. Ginncken en Bavel, 2de kanton: Tot kanton-regter: J. T. j. van Beeck; tot griffier: A. J. Verhoeven; tot plaatsvervangers: J. J. Middelaer, A. H. tlarion. Oosterhout, 3de kanton: Tot kanton-regter: J. van den Ouwelant; tot griffier: M. J. Smolders; tot plaatsvervangers: B. Lukwel, P. L. Segers. Oudenbosch, 4de kanton: Tot kanton-regter: U. J. Heerma van Voss;tot griffier: J. B. Grevers; tot plaatsvervangers: P. M. van Dam, F.van Aken. Zevenbergen, 5de kanton: Tot kanton-regter: H. Huylman; tot griffier: T. van Aken; tot plaatsvervangers: J. Darnen Chzn., A. van der Hoog. Bergen op Zoom, 6de kanton: Tot kanton-regter: M. P. Smets; tot grif. fier: J. Drabbe; tot plaatsvervangers: J. Alder, W. C. du Toy. In de provincie Gelderland. 1°. Bij het provinciaal geregtshof: Tot raadsheerenmr. A. G. G. Roiiaards, mr. N. van de Wal, mr. F. W. Gordon, mr. J. Rau mr. J. V. Westrik, mr. G. J. C. Schneither, mr. T. M. J. A. b.aron van Latnsweerde; tot advo caat-generaal: mr. J. Dijckmeester; tot griffier: J. J. van Rossum; lot sub. siitnien-griffier: J. van der Mast, mr. P. J. Evekink Büsgers. 2°. Bij de arrondissements regtbanken: Te rtrnhemTot president: mr. M. J. van Gelein Vitringatot leden: mr. P. C. Nahuijs, mr. C. P. E. Robidé van der Aa, mr. G. J. IJssel de Schepper, mr. L. A. var. Eek, mr. S. J. van Overveldt; tot regters-plaats. vervanger: mr. J. N. W. A. baron van Hugenpoth tot Aerdt, mr. A. C. Vis. sclier Bouricius. mr. F. W. L. van Eek, mr. C. F. J. F. baron Iiocfort van ter Horst, mr. L, de Vaijnes van Brakelltot officier: mr. F. Serrurier; tot substitut-officier: mr. W. F. Schloten tot Gansoijen; tot griffier: mr. J. C. C. van Leeuwen; tot substitut-griffier: mr. J. de Klopper. Te Nymegen: Tot president: mr. J. H. van der Renne; tot leden: mr. J. L. van der Brugghen, mr. T. M. W. van Schendt van Nydeggen, Bi SEPTEMBER. mr. G. J. Weennick; tot regters-plaatsvervanger: M. de Bwyn, mr. tl. Scheers van Harencarspelmr. H. C. Paiien tot officier; mr. A. F. C. vatt Trojen; tot substitut-officier: mr. S. J. E. Rau; tot griffier: mr. W. barön van Lynden; tot substitut-griffier: P. L. Stoppendaal. Te Zutphen- Tot president:' mr. H. J. Tbooft; tot leden: mr. B. G. Snethlagemr. P. N. Quarles van UfTord, mr. j." G. Luyken Glashorsttoe regters-plaatsvervanger: mr. M. J. van Löbensefs. mr. E. Abbing, L. A. j. Wilt baron Sloet; tot officier: mr. F. S. Op ten Noort; tot siiostitu.-offi cier: mr. J. M. Kemper; tot griffier: J. L. C. van Essen; tot substuut- gnffier: mr. B. A Roelvink. Te Tiel: Tot presidenc: mr. E. D. Rink; tot leden: mr. P. F. Verschoor, mr. H. G. van oer Voorde Pieck, mr. W. A. van Lidth de Jeude; tot regters! plaatsvervanger: mr. J. L. van Lidth de Jende, mr. C. F. Spiering; tot officier: mr. H. J. Dijckmeestertot substituut-officier: mr. H. van Wes. sem Azn.tot griffier: G. C. J. Tielenius Kruijthoff; tot substitutie-griffier B. Taats. 3°, Bij de kanton-geregten a. In het arrondissement Arnhem Arnhem, iste kancou: Tot kanton-regter: mr. L. FI. Rambonnettot griffier: W. Appel; tot plaatsvervangers: mr. J. Kijhoff, mr. E. Scheidius. Zevenaar, 2de kanton: Tot kanton-regter: P. C. van Woefderentot griffier: mr. J. PI. F. Spijker; tot plaatsvervangers: mr. H. W. A. Vermeer, J. B. Pelgrom. Wageningen3de kanton: Tot kanton-regter: mr.J. P. Schollen van Gans. oijen tot griffier: J. J. van Nievelt; tot plaatsvervangers: C. I. P. van Za. deihoff, H. Prins. Nijkerk, 4de kanton: Tot kanton-regter: D. T. Schott Brnijntot grffier: J. N. Bongart Lutitkentot plaatsvervanger: G. van Diermen. E/burg, 5de kanton: Tot kanton-regeer: mr. F. A. S. A. baron van liter, slim; tot griffier: T. Fursienburgtot plaatsvervangersJ. C. van Dijk, inr, A. W. Engelen. Apeldoorn, 6de kanton: Tot kanton-regter: mr. C. A. J. S. baron van Nagell; tot griffier: R. de Goeijen; tot plaatsvervangers W. Dijkhuijsen J. H. Kromhout. Harderwijk, 7de kanton: Tot kanton-regter: P. van der Breggen; tot grilliermr. C. L. Vitringa; tot plaatsvervangers: mr. F. H. A. P. van Er- kelens, mr. W. A. de Meester. b. I11 het arrondissement Nijmegen: Nijmegen, iste kanton: Tot kanton-regter: J. F. H. J. E. Mackaiitot griffier: B.de Beijer; tot plaatsvervangers: J.Bongaards Mz., mr. W. T. Kopp, Wijchen, 2de kanton: Tot kanton-regter: mr.J. P. A. Voss; tot grif', fier: B. J. Pranger; tot plaatsvervangers: J. van der Heijden, mr. J. Wei. jer Vermeer. Eist, 3de kanton: Tot kanton-regter mr. J. M. van Pabst tot Bingerden; tot griffier: mr. S. Roes; tot plaatsvervangers: mr. R. Riemsdijk, N. G. Francken. Drutcn, 4de kanion: Tot kancon-regter: mr. A. Schouten; tot gritfier: L. ter Haag; tbt plaatsvervangers: W. D. Kuppen, mr. G. F. A. Meijn- hardt. c. In het arrondissement Zutphen: Zutphen, isre kanton: Tot kancon-regter: mr.J. de Bruijn; tot griffier: mr. W. van der Meulen; toe plaatsvervangers: C. A. Mackay, G. P. C. van Heeckerèn. Lochein, aue kanton: Tot kanton-regter: mr. E. F. F. Spijker; tot grif. fier: G. L. Berends; tot plaatsvervangers: jhr. mr. A. van der Borch W. C. H. Staring. Groenlo, 3de kanton: Tot kanton-regter: mr. A van Bergen; tot griffier: W. H. Knikking; tot plaatsvervangers: D. van EpsReerink, J. H. Huijskes. Aalten, 4de kanton: Tot kanton-regter: mr. J. G. van der Schaaft"; tot griffier: J. D. Schepers; tot plaatsvervangers: mr.J. B. Roelvink, G. T. te Gussinklo. Stad Doetinchem, 5de kanton: Tot kanton-regter: mr.J, T. van Coever. den; tot griffier: H. J. Eerligh; tot plaatsvervangers: L. A. Ghijm, C. Schattenkerk. Docsborgh, 6de kanton: Tot kanton-regter: mr. H. W. Westerbeek van der Horst; lot griffier: D. T. de Ridder; tot plaatsvervangers: F. W. baron van der Botch, mr. W. Bloemers. Tcrborg, 7de kanton: Toe kanton-regter: H. Rogge; tot griffier: D. L. van Woelderen; tot plaatsvervangers: S. T. van Zuijdam, J. Kolfschoten. d. In het arrondissement Tiel: Tiel, isie kanton: Tot kanton-regter: inr. G. Hardenberg; tot gritfier: mr. C. J. Hoogendijk van Doinselaar; tot plaatsvervanger: mr. H. A. Dijckmeester! Geldermalsem2de kanton: Tot kanton-regter: A. van Dieden; tot griffier: O. J. Vorsselman de Heer; tot plaatsvervanger: mr. C. B. Dutry van Haeften. Cuilenburg, 3de kanton: Tot kanton-regter: mr. W. de Man; toe griffier: F. C. B. F. Moritz van Rosenthal; tot plaatsvervangers: B. T. Nedenneijer Bosch, J. C. F. Hoijcema. Zalthommel, 4de kanton: Tot kanton-regter: mr.O. Blomhert; tot griffier: J. L. de Vineti; tot plaatsvervangers: P. H. 't Hoofc, mr. T. T. H. van Benthetn van den Bergh. QVervolg en slot in ons volgend nommer.) Bij besluit van Zijne Maj. den Koning zon eene autorisatie verleend ziin tot het heffen eener plaatselijke belasting op de steenkolen alhier. Bij Zijner Majs. besluit van den 10 September 1S3S, N°. 93, zijn benoemd: Tot Commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, Don Antonio Joze de Mcllo Saldanha e Castro, oud Gouverneur-Generaal van Mozambique, en tot Ridders van dezelve orde, Don Candido Maximo Monties, Gouverneur van Inhambani, en den Med. Doctor J. Baron de Sa/is, Chef der geneeskun dige dienst te Mozambique. Bij Zijner Majesteits besluit van den 16 Sep. tember 1838, N°. 101, zijn benoemd tot Ridders der orde van den Neder, landschen Leeuw: Mr. Frans Bogaers, Substitut-Officier der Regtbank van Eersten Aanleg te Rotterdam; Mr. Frans Jacob otto BoijmansRegeer in de Regtbank van Eersten Aanleg te Utrecht; Jonkh Mr. J. de la Bas. secour Caan, Raadsheer in het Hoog-Geregtshof te 's GravenhageMr, Willem Hendrik de GroveRaadsheer in het Hooggeregtshof te 's Graven hage; Mr. Willem Cornells 'Z Hoen, Vice-President der Regtbank van Eersten Aanleg te Amsterdam; Mr. Lambertus Wilhelmus van der Horst President der Regtbank van Eersten Aanleg te 's HertogenboschMr. Jrj. amies Henricus lluijgensRaadsheer in het Hoog-Geregtshof te 's Gra. venhagc; Mr. Hubertus Adrianus Moorrees, Presiocnt der Regtbank \an *V

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1