A". 1S38. ■LEYOSCHE OÜKANT. MAANDAG, SERIES LECTIONUM, IN ACIDEMIA LUGDUNO-BATAVA Habendarura a die 3 Septembris 1838. RF.CTORE MAGNIFICO PETRO HOFMANNO PEERLKAMP. FACULTAS PHILOSOPHIAE THEORETICAE ET LITERARUM HUMANIORUM. P. HOFMAN PEERLKAMP explicable Hiscoriam Universalem Antiquam, diebus Lnnae, Martis, Mercurii et jovis HorA XI. Interpretabitur C. Saiaustii Grispi Belbim Jugurthinum et C. Valerii Catulm selecta carminadiebusLunae, Mariis, Mercurii et Jovis JX. Libros I et II Aeneidis Virgii.ii, die Veneris .1 XI. J. H. van der PALM, quantum aetas et valetudo patientur, studiis ju. venum Acadeinicoruin non deërit. M. SIEGENBEÈK Historiam Patriae enarrabit, diebus Mercurii, Jovis et Veneris X. Stili atque Eloquentiae Beigicae praecepta trader, diebus Lunae, Mariis et Mercurii XII. Vondelii selecta carmina interpretabitpr,, bis per tiebdomadem, diebus et horis, pro Auditorum comitiodo, constituendis. Exercitia oratoria moderabitur, die Saturni I. J, BAKE interpretabitur Homericae Odysseae Lib. XIX et XX: turn Platonis Gorgiam, diebus Lunae, Martis, Mercurii et joyis X. Aniiquitaies Atticas explicabit, secundum Scuoemanni librum nuper edi. turn, hac inscriptione: Antiquitates Juris Publics Graecorumdiebus Lunae et MercuriiI. Scholas Paedagogicas continuabit, iisdem diebus II. J. NIEUWENHUIS Logicam docebit, diebus Veneris et Saturni IX. Metaphysicatn, diebus Jovis, Veneris ec SatnrniX. Scholas Paedagogicas continuare et Historiam Philosophise, ant Philoso. phiani moralem explicare paratus est, diebus et horis Auditofibus commodis. G. L. MAHNE Antiquitatis Romanas trader, diebus Lunae, Martis et MercuriiXII. Historiam Artium et Docrrinarum studii apud Romanos eXponet, diebus Jovis et Veneris XII. J. M. SCHRANT Patriae Historiam explicabit, diebus Mercurii, Jovis et Veneris I. Antiquitates Germanicas, Batavicas, Frisicas interpretabitur, die Veneris hord XII et die Saturni hordIX. Eloquentiae Historiam Criticam, cum veteris turn recentioris aevi, ex plicare paritus est, diebns et horis Auditoribus commodis. H. E. WEIJERS Sermonis Hebraei elementa trader, turn Grammaticd explicanda, turn analyticis exercitiis moderandis, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis VIII. De iisdem elementis cum tironibui familiariter domi coiloquetur, die Mercurii V—VIII. Litterarum Arabicarum, Chaldalcarum et Syriacarum initia docebit, die. bus Martis et Jovis I. et die Veneris VIII et IX. Provectioribus explicare perget Hamasae Carmina cum Tibrizïi Com- mentario, die LunaeI. Bar-hebraei Chronicon Syriacum, die Mercurii I. BiDpaji Fabulas, a Sacyo editas, die Veneris I. A. RUTGERS Michae Vaticinia interpretabitur, diebus Lunae et Mer curii I. Secundum Samuelis librum cursoria lectione tractabit, die Veneris I. Antiquitates Israëlitarum explicabit, diebus Lunae, Martis, Mercurij ec Jovis M XII. P. HOFMAN PEERLKAMP et J. BAKE praeërunt disputandi exerci tiis, diebus Mercurii III. FACULTAS MEDICA. G. SANDIFORT Anatomiam docebit, diebusLunae, Mercurii, Jovis ec Veneris Xi Physiologiam, Anatome comparata illustratam, iisdem diebus IX. Methodum secandi cadgveraquotidie, hiberno tempore IllV. M. J. MACQUELYN Supellectilem Pharmaceuticain duce Pharmacopoed BelgicA explicare perget., et praecepta Diaetetica tradet, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis VIII. Doctrinam Indicationum Therapeuticarum docebit, et ad usum praecipuo- rum Remediorum applicabit, cum exercitatione iö ftosocomio Academico, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis IE. J, C. BROERS Theoriam disciplinae Chirurgicae exponetsingulis diebus XII. Exercitationibus Clinicis, in Nosocomio AcademiCo habendis, vacabit quotidie VIII. Operationibus Chirurgicis hiberno tempore, horis dein indicgndis. Artem Obstetriciam Theoreticam et Practicam docebit, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis X, Medicinam Forensem, die Veneris I. C. PRUYS van der HOEVEN Pathologiam docebit, diebusLunae, Mer. curii et Veneris I. Medicinam Practicam cun exercitatione in Nosocomio Academico, quo tidie Rl. Historiam Medicinae trader, djebus Martis et Jovis I. M. J. MACQUELYN et C. PRUYS van der HOEVEN disputandi exer citiis praeërunt, die Jovis Ill FACULTAS JURIDICA. H. G. TYDEMAN Encyclopaediam Juris tradet, diebus Lunae, Martis et Mercurii XII. Oeconomiae Politicae principiaad patriam nostram applicata, diebus Lu. hae et Veneris I. et die Jovis XII. Statisticam Patriae describet, diebus Martis,Mercurii et Jovis I, Juris Mercatorii Belgici, ex novo Codice, Institutiones tradet, die Ve. neris XI I. '16 JUL IJ. C. J. van ASSEN docebit justiniani Institutioues Juris Civiiis-, diebns Lunae et MercuriiHot A IX. diebns Martis et Jovis VITI. Digestorum Libros, diebus Lunae, Mercurii et Veneris X. Gaji Institutt. Commentarios, die Saturni VIII. Codicem Juris CivilisNeerlandi,diebus Lunae, Mercuriiet Veneris. VIII. Rem judiciariam cum exercitationibus forensibusJure Neeriando, die IViartis X. die Jovis .X et XI. H.COCK tradetJusNaturale, diebus Lunae, Mercuri et Veneris. VITI. Jus Publicum et Gentium, diebus Lunae, Mercurii et Veneris. X. Jus Criminale,diebns Lunae, Martis,Mercnrii, jovis et Veneris, IX. J. R. THORbECKE explicabit Historiam Juris Romani, diebus Martis, Jovis et Veneris IX. Historiam Europae diplomatlcam a regno Ludovici XIV usque ad Con. gressura Viennensem, diebus MartisMercurii et Jovis t. Historiam Politicam et Juris Civiiis Patriae nostrae, inde a Carolo V usque ad obitum Guilielmi II, diebus Lunae, Martis et Mercurii XII. Historicam tradet Legis Fundamentalis, cum aliis nostri aevi Legibus Fun- damentalibus comparatae, jnterpretationemdiebus Lunae, Martis et Mer curii XI, FACULTAS THEOLOGICA. J. CLARISSE selecta Tbeologiae Dogmaticae Capita tractabit, diebns Ln. nae et Meicurii X, Tbeologiae Moralis docebit partem generalemdiebus Lunae et Mercurii, Xi. Apoiogeticam tradet, diebns Martis et Jovis X. Suam Encyclopaediae Theologicae Epitomen selectis observationibus ilius. trabit, diebus Martis et JovisXI. Exercitia Oratoriae Saerae moderabitur, die Lunae I. W. A. van HENGEL Episr. Pauli ad Corinthios Cap. XV interpretabitur diebus Lunae et Jovis VIII. Locos Novi Testamenti, qui diebus festis pro concione tractari solent., illustrabit, diebus Martis et Veneris VIII. Theologian!, quae dicitur, Pastoralem tradet, die Mercurii VIII. "et jovis IX. De praecipnis Theologiae Dogmaticae capitibus auditores interrogabitdie Veneris IX. Cum Theologiae studiosi's provectioribus de variis rebus gravioris argumenti familiariter coiloquetur, die Veneris v V sqq. Oratoriae Sicrae exercitationibus praeëritdie Jovis I. N. C. KIST Historiam Ecciesiasticam docebit antiquam, diebus Lunae, Martis et Mercurii XII. Dogmatum historiae loca selecta tractabit, die Jovis XII. et die Veneris XI. Polvcarïi 'et Barnabae Episttlas, apud Luchtmansios editas, explicabit. die Veneris XII. Exercitia disputandi, de quaestionibus argumenti potissimam Historicp- Theologici, moderabitur, die Saturni I. Orationibus Sacris praeërit, die Martis II, FACULTAS DISCIPLINARUM MATHEMATICARUiYJ ET PHYSIC ARUM. C. G. C. REINWARDT Chemiam universam theoreticam et experimen- "talem exponet, diebus Lunae, Martis, Mercurii et Jovis XI. Rei Herbariae fundamenta trader, diebus Lunae,Martis et Mercurii I. Plantarum Historiam illustrabit, verno et aestivo tempore matutino, iisdem diebus et Jovis VII. J. de GELDER tradet Elementa Geometriae, diebusLunae, Martis, Mërcurii et Jovis VIII. Trigonoinetriam rectilineam et sphaericani, ejusque usum in Asironomid ec Arte navigandtaliisque Disciplinis, provec-.ioribus discipulis explicabit, dip- bus LunaeMartisMercurii et Jovis X. Calculum Differentialen] et Integralemdiebus Lunaè et Mercurii XTI. Mechanicam Analyticamdiebus Martis et Jods XII. Theoriam probabiliiatis, quam vocant, et Intfgnem ejus usum in vita civili tradet, quirum lectionuin horas in cominodum Auditorum constituet. Philosophiae Theoreticae et Literarum humwiorum Candidatis Geome. triam, et Arithmeticam universalem, initiis repeiitis explicabit, diebus Ln. nae, Martis, Mercurii et Jovis t XI. Partem Theoreticam et Practicam Paedagogices, ad disciplinas Mathema. ticas relatae, futuroS Gymnasiorum Praecëptorês docebit, horis deinceps iudicandit. t P. J. UYLENBROEK Physic'am docebit, diebus Lmae, Martis, Mercurii et Jovis i 1 i' 1 I s XII. Arithmeticam Universalem sive Algebram explicabit,die Jovis I. et Veneris i VIII ec I, J. G. S. van BREDA Historiam nacuralem, Anatome 61 Physiologia com* parata Aniinalium, praesertim vertebracorumillustratam docebit, diebus et Veneris i'i XI. Geologiam et Historiam Plantarum et Animalium fossiliuu tradet, diebus Jovis et Veneris XII. J. van der HOEVEN Anatomen et Physiologiam compiratam docebic diebus Lunae, Martis et Mercurii r XI. aestivo tempore x. Zoologiam docebic diébus Martis et Jovis I. Entomoiogiam aut aliam Zoologiae partem explicabit diebns e horis dein indicandis. A. H. van der BOON MESCH Chymiae doctrinam ejusque in artibus usum exponet, diebus LunaeMartis, Mercurii et Jovis ix. Pharmacologiam Chymicam docebit, diebus Lunae ec Mercurii XII. Chymiam practicam et experimenca instiluendi artem docebit, lie Sa. turui f Vlij P. O. van der CHIJS, tutulo Prof. extraord. ornatus, Numismaticatge. neralem tradere paratus est diebns et horis quae auditoribus convenient. F. KAISER, Astronomiae Lector, Astronomlam Theoreticam docetc, diebus Lunae, Mattis., Mercurii et Jovis Astronomiam Practicam, iisdem diebus L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1