tó a tofc *Ji £8' &8j ft) - D. vo a g 6 - u w o sT 8 <u a o f .cvt/. 2 s© w -i n m in 1 Ós CO SO pi en et A O a CtJ 05 l— tJ M rr> y O .2 o *- etf fe g w a O «U gtf «8 *1 O ifi? I O 2 K o hi I I I i -l I VO N- 03 H 5- r 5 is- a 0 if ógës"s»s,- l-ïox SA O -■ «—J *- O of E ^«!Q C J 5 r E M r» D t- *Sk<o j;Z s 3 join* °fe-,s=4 x§:?*e*25'I or ju-jï -z «ü:C *^7 2fc *»SS ÏB - -S 5 S a rf- E N- I1 O 3 «C r\ .J Ci3 C£) cn uis ra» D 2f-£ e°ï t >a t S a ZfO M -o m it ed d; <J-> *2 "D »L v J'lat s 5* °4< sf3 S SO NXOwjn D ca •J e3 Z b3 £*J CQ H ca 5 O Q -< *.2 J wZ Cd - eo H U O 2 „83 »i oi H a -1-? S a X sz o 3d S«o O U ■Oft* Q 1Z U w <i, oi »- <Z> s-# O ti •o SB w Q X w ij i««S" -.5^8.8 »5 o r_ co ac 4i ww - a 3 w Si *"f 'a> o r; fld h- 3- -IT! ri O - o; a I. N 5 -e X» o «ij !r O o-a E S-J2 s-S a* w oo a a* - WJ -w w <u "a c W (U - «I f - u afl OTJ3 o OQ - *>•*- - °ro J3 C L, <u o rt o m u i. rj j, ft. - - -O w OJ r - a> M j3 "EC T 1« s c: v -X) Jd S *- fl-ü ?<5-S| j=O 3 *S |5 IP' »««z ■O ÖJ Q P.2-5 ft. >i Q - b o J fj S.f rftS Ss a j^ft h. M 2 !p 18 a» br 4> S "H 52'ls g j« x „-0 O <u ~Z «is? •jo tJ 5 rT i:£^ <j :c c "2 «J .2 O bX h C B tC i eS. aS«2o "J u ai"«r> cw Vft a 2 -o *2 3- - o o O 5J *S t -o o - s o -C 0 A3 O v *j fo fe -O rW t: :c? 2 c w -° C «1 n c J .u o Ló'Egl O -O j3 Jr! 3 c E<t: M t .a ift c oi BJ '2 <-i s: w M fti .C f>:g,spi»^ a Sj^.J, o- - xyr3 a j= J=^ 2 c J! o 2 !?-o S a -o *^j 8 •- o o w a o o ,*r O O ■5^' o a M ce, a -S.a <u id -a W 5 r- M c bC c N Is'f-Êe <u a> St 5» S -2 Cl-2 A. U oj .'Q "J ,:OA t> -u ■2? N a> o. o> T3 D.j«l n -5 C (U IT"° o -O 9* o 2d ftü- 0i ft. - O JJ T) 3 2L w ^odS JT oj t-\ «- ■- O Jr ru T3 - Ir 'Z 3 ci ft. (L.»c; ho> Sd^sE" <u x:3aj if? óiw (Jtii; d E O o.* -q x» *5 üd S ^2ft«=£E< C 3 'N S o 2 E M«- 2gsf ?SBT>B-°»ffi -ÊS •F t3 iL <u"M> W C a - ÏI Ji •Sf S*^ -S ft i j 5 s .E 3|'c "-'u.Ou J-*-WG.-c RO©w*> 2w»Six:»-2a>(L<i Cai5rü^«fQaM C C, 2 fs-s^ a 3 «J E "S S n i o m "2 e; i; .•p.Oft -3:3 £c-j-;, >oa *-<J o» *- .2? *-• w'3 2 ■Ujq f,0. *i C aj w «J w o r*A *r c ..S «*-> O o :c? t- o oi c r v T5 C i c o O. "-<= w .c -5 iï sw "o Ou d ?3 n u c^d'— ii.c 0> <5 "O Al *5 s S5 !-s e s E 5,° 2 21§ -S .S? o w *N S-15? ■c-ü Po - X?V- c >- c- ©s»^Sg£-!i!&i2rf S «£-s - -S ^ödisi .-?5«tSsi?SsiQiS8J"'sl8»5.8s|B*:,S-J" ï<lsiï-sgï' o jr-c n <y -CÏcBRS 2 J C C c p -o t O g 4i i 5 "©cidjj^CD c I .- il s8B!5'S^^it5ïg« ss<- -<!' |<ls *:iEJ1!°!S?S^S- ras ££>.S ^55 Si >.P IjQ CO w 3 c k> a ^ed 2 bA j= -F 4 t- S "5 p .es 2 X jj O 2 p - B 1I-T3 - SS2HC IJ n ai .C éu» M r 5 E -a •W «d «5 T3 fc3 *2 es s o 3 i- id u a gZ BC 2i ÖX Q <1 •sess^ü ft.'E "^<ed r iK<isS5 ?s'.2i<XU - O. O O -^?ïh3 u P9J i> N3 5 ©<^3 O ca ï»o 5 ?3 a So "Z :o 12 ■Szi sa: Ï55 oj d 'jï 3 »5 W +-« •P^ «o O «S W O o O» •r«i. o*©-© •o - S '"Ci ;;a<; ■»s5^rll-illl:4| HSg^S zz°ici*j>2<*£ giïli s ?s=2«B^.S3cbc^o«ï -S«u a J a 2d N (J9BOO ■a s§ S:F-S s 3r D o ft S ft 2 OJ ftft w ■o 1 e Sa - K q u u aCOiojS-gS^aOjMX-'ö t- .UK'ÏSa» 2! .go "te jïs^Ï Q„ -^i T« D 1) to a ja <u a w o c a u o> •a o .5 c -a i a -o M o 5»g w S - G 4= J w e; r> JU Sg^oes 8' S o H "5»S S SSft"#ri1a£ ftSO-±Pc-»^s •kj F a rsO°^o *Z \r «I u 2 e H a 4p35Sg»sS=ggu.SSt5| S^s»!"a .ï'-sjp-or 3 •s •S |i"S pil TJ&5 a Z <5*"2 48 k. S £rj w 3* c« fcT aj b» flj B-Sg -' C t? OJ üj WJ o. *r J S. 2 •O V CL O N'Ö" Eiaft, .o a c%; v.« q> t O 5 i_ 3 -2 «t xft2>Ssl-Sc 2£^S fti r p f„> N 3j f X P w?: c n O »sa> Z, *0 <3 S ©-"m-S *a a V?1 2f 8- o X o aof ©"5 33 «J - go t Ojg ©3 -O o- J°x -CÜB o-i>t55 Ot5S<< «gnG^ig-lal^SSS m Sft B. j s p ei S '3 C O -c -■? gg H s -»>s5ïo: ^5-«'5^gïO<; O a ft. "o. ^Oed^2: 9«« dSU S SNJ =-2 „aa;-- D ■?"U"|-=Sgï,g> KoZi«iês-s»ê:ï :-e«« s O lu H - .5 u) ïa >j! O C "b s J is *M 5 B ?t.MSS) o 5 S.&JS 5 2 S i B r OJS c I V. B. J£ ch-o" o.£ R - c 2 .S <3 41 «l o - 4l v p- W dl f H U f* li L. -xT3 f» "Z .5 O Oj O Cu ?b O O O - tï li ■s §i g s°o a -a od S ft, ai '-5 :ovo uii - C» c Ofl co^, w Cs J; I. <s 3 5Sqü vi o ti "o 2 -a e 2 5us i-®2 2 BI o r/5 J ft- S b S a 0 sQ «J Oc oj r* 2,a 'S ft .ff/} li w c ö3 - M o *a co o 3 31*5'. !sZózs, gS<zgi Q D - .J j Z. :sd i» c cd u c ir X. 4 c "7 roos- sfssa 3a' .Hg ISSS3I w or -r ci M o E g o -o a 3 u J a O- M li Cd .■O- Ü-CS fe D 11 H Oil •p-ïpss^ O oSS "LU O© c u s iiï W 3 ïg s OOK C - 3J S Sq4 g f11i O - C 2 .szz- ":le~'<s SHgc'a-=0„z •O^^^Z^-e afcd u CtJ c. rt F •Zwc^zfcQ 41 jj, C ;v J sla* ;te* a< z£ fcft< aïS i> c -r 3 - ft. - o Z ^©3 S3 - I O S ft- e. s Su >»"2 - "d "5 2 J «■- er I® s c a '•o u li s T3 J= C T3 g e c o <u c •s 5s: O" •b w o.~> >;2ci3 t Q Qd 'o - L. li S'J c oj or |aJ o ai i—i D o ai M a O li üJ "O ho W J I o£ ■z!ü S O rO J u* o fti o x, -a Jd ;r? o .o J *- I? fti o, "xJ-a JX f -e'ï^gla-sis&ei N g s s - j °<s S C di 6- C U ^0 2«'2 ,8?3 S - ISï-ïüE o c cq o :u* ftT w o bi o U U Hj 0 - O U n M Md P ft ti c a -o - b S co ra li 'C 2d w O 01, 5 r s o o K u S F ro° tK - fc. «i ft- ÏJ5 Cd N c W- -JW J; z i in ai n i'ZZ—-hOII~"h (iJ ïdr t, -a 2 id b cc u 2 2f EO r "S HrtZ E OJ ft P ft C C -fr h CL s m o «JiB4J^S<aa':5,,jK2ibri5^ *2 d .«a c sïü r* I? «J ooon- S'L- LO Z c O «o lC j si biv, 2Uy s- r,ü! %';tc 3 ..V <u Pi ■Ö.-0 O C Pë ïbïjoo'I Eo-o «J.fc -- SO«o!m^>3^ li - tJ £-©-£x-io.£^ liw-ai-K"© p cu J - oVft >i2"J,S 5L c xi id *Oft.~6« r- o qT? rs F n x .f: T3 .C SS •-,g b 5 .2? j£>Sr - 5 a - 5 z b biè ■- - x id u •- £-Mi-?s>"Sï,S" -Ï 3 ";^c.sï;a^a>.: c "O b£ li u rn - w c u w 'o i_ "C teïs<-:g^":cJ3!; •9 >x< - Se 8® 22= S-i, —.O-La! c^iS-lH'öiS ëjijj S"3 2 ftC K 3 CL R C iü l?5 Cl rf-l e s: c ft-i 3j=S g - o lux £«w5 lo f-sd3.; ceg ftj 'Eï -a:- lïgÏÏ-l;- ac t L N! S H - >OC<Ü U •5 od L. 6 ii S' 2 o E li U o"f -u O i c "O C 2 MC b M w .-■ a nn^KFNS ie ■Gnnbgini« fedrotthg de Wedwe F<f«i Zm» te Amfterditn ep a!3m te 3" opnFVOFRING van PETRUS DRIESSEN iver de nieuwe Hulpmiddelen ter beoefening der feekonten I RRDEVObKI. G;o,i„„er Hoose School d.errfteld ten .Lemerae nutte der Ingezetenen aan Narnnrkundige We. nfchapjaen bc de door M] E WINXEa itfII. PARS se we"^t"',"'_ rPBISTIANAE THEORETIC A in Compendium recleeit HERM ANNUS MUN TINGHE "to THEOLOGIAE CHRIS! IANAE i tut i f a B. II. HISTORIA RELIGIONIS et ECCLESIAE «ecneda prlote Cpriectinr compeodii SCHROECHIkNI in ulus lecrionum adumbrio ah HERMAN NO CHRtSTIANAE.mMn.ro r«'teni« *or Leerredenen duor Prei HERMAN IUUNTINGHE gr. k ft MO. WUNTINGHE.gr.8voM A/b'®;,,^ke o."«w«p.o, door udz-Weo. ftde Druk gr. t'o.r kf,. VI BE- V. D'teral vso L HERVORMING der Christelijke lierk. in dc l6de Eeuw, door Pro]. A. Yl EY KNOPTE GESCHIEDE I. SOCRATES, do.r XENOPHON uit het Gnekseh vertap door nu 8vo. I to Vil rScitoHvac.<ru{ncac vllu BUFFONI et DAUBENTONI,. jfro/. JAN tea BRINK.»" syflemaric» collegit H. KUHL Math Mae. Pnil. Nat. Dogtor ediditpracfatione figurgtum aviurr.Colnr'iatnm N swi^N DEREN g. Atn.a i I S- IX. HANDHOEK van VADERLANDSCHE dmDr^Pro/ï^ i^N^IERL^'NDFRS d'i^.^^RngH^n^^gr^ 8vtf /^T8°.^ ^iT^PRACTÏSc"^ OTi*»lGTL»»»RS «M«i^eVCE20KX)HRlDS'BR0K»EM ygaDUITSCHLAND, dooi C. W. I1UFELAN0 o. her Hnogdoitsch vertaald donrPzn/.E. J. THOMASSEN A THUESSINK XHI. LEER der GELUKZALIGHEID door 1. M. SAUER. uit het Hou eduitsch vertaald door Prof. E. TING A 2 Deelen gr. 8vo.k r 5 I°- XIV. HET HEILIGDOM- 'erMENSCHHEID voor reöefende en harreRjke v ee e r de,v a ode n G n d> diens, duur J M SAILER, uit het Hoogdoitach vertaald duur denzelven gr. 8vo.k I io XV. GRONDLEER van den GODSlHENbl KlSMïr" 'svÓmT/'» T.i. *xvj: XèêxCHT&JP TWINTIG 'eerste PSA^MÉN^t^mchling 'van Christenen beïrbeid door d5n pf'w^STEN uORpUS V"D 'm' if 1 16- XX. Antiquiteiten, een oudheidkundig Todfchnftbezorgd door N. WESTENDORP, V D. M. N* i a en 3 ieder N®. ?r. 8vo. met Plat n k f t. Ook hiefr dezelve aangekocht HF.T_.ROEK JOB. uit bet H'hreenw.cb^"sTo k ft' "S H A SCHULTENaS, na deszelfs «load uitgegeven en voltooid door HERMAN MUNTINGHE, g 8 O. I wÈsSELÏNÖ e„ H. WESSELING Mftkel.gr», zullen op Maandag den 6 November .820. '.nuntii ags ten half J3 u?en te imfterd.m, in Witte Z^aauop dén Ntowendflk ^«.eerej, te «rk=k ffi™* mooije nieuw aanpeknmene partij Vuren en Greinen, NoordfcheNerva -Te HOllTWAAREN les/ende ia di Juffers, Twaalf-EllensColters, Oosterfche Deelen Nerv. Spanen «n ftndete HOUTWA ARLiN leggende Binnen Kant, og de Schuiten en op de Wal. -33 -o D-ty S". Z O O Nr af, W CL CL 'ft— -I Ltf Cd Q z c H z

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 2