m n to'2 Ca5,^',m O-'' i-r^ c re to a sa o w re to to re re to z tm -*■ •'re to re to - a - a 5: 3 to. CL to B re m 0 z t 5UHls»s«5 - c 9 s "Sfes<3°tt;s«=^ -o °-.5 s-Es S1 o O B "2. 3 CL n re 2. «P-O n ",c3So'taS35nos a - 5 S 2 2 D - 2 3 2 2 O-J, C o ro'^rD 3 2, W 2. B re P P3 K-l rr 2 o-s™ aaSSa!»»,, Pï $»c?l9Ï 2-1S™ S" I-s -*3 «J O: tt. £L 53 als ?i-*S '«ag.8 u 5, o-b" 3 - 5^-" D?-n.?=5SÏ? ©Q «5» - - ra Cn» gsü B *5 «O* ^*^3 pr TO :l j o o 2. JS crtT^D 3"»trO(»nown« 2 5? EE a >2 cl re 33 o n *T 7* t s3S^aH=^3f!. 5 tq c? re 3 M re 3 re H« vi »r B D* "-- =£.SoïÈB-?S D n.o c n C 3 a 2.— a o c - n, Q, f0 WTO m -• ro' 2. C. S-<;0 2 2^-<n o N g-ft S-ff*ffï ft 5-S m 2".r' 2.0-, re re B" 5 W «J a B re 5*. a" - -W-crCü-i ftsi cl 3 g' re CU D' ,re' G 2 re 5? 3 - Q. D. -• a c o- O CL O n o 2 ^1 00 o«i -a°" 5 3- g- B 3 OM tCI, E' C* S ai 3 2- 3 O O w -, b a. 0 -, to - o J; w ^««""aortOaO 15 &!fa<5 re 1. g to c "i 2 -!i 3 2.3 5" ft -2 2! 12. g!e- Es o-'S g H? q, re re a "5 sa»? ElS'S W"3 ji o tx 2 re -• 5 3 ■1 W"i 3 S J I n ra O m n r. ■i i U r» r) S'ro o i a cr o D- N'° 1 £>a 5 p o o rs re n B-S a g o. o <- n D- 2 w2 2 £-« c o *B B M T3 2cn "w 2 Q H 1 no:» S 3 3" Q. a* re B> 3" w O 1 Ol P 2; o. to w j 5*a - re ra r; ra o g >s S S 5 3 I'S 5 H D» Oï B 5-O »0» S?5-£.3 D ju 3" re O C_ 3* r B* t, O i-. a 2 n <x> 2' O o rt n B- -u C CfQ n -< 2i o' o 3 a O. 2, o. re r- q, tt T3 i re H 2? o 2S. fo r, n a, n Z. n -o;J b c J s rs X g> a ^2 O- a re er 3 S 0Q B N 2 B C n 2 PC cr 2. erq' rt «f e 2,c S-5-i 2 g-« o> On: ra ra x •- O o JJ re «—.Ta S 5m 3 2. =r JJS re «-» S 52D o T> CL - CO G -. ca re B 3 >3 t> o r» o s Hg 3- Cn S3 '..S S 5 re M w 3 B g O-'3 o CL re - B re M^B se ii o 3 B c-5 5'n- n re n 7=<? J ow 2 TO B B B* o* M B re 1 a -< O TO B" TO w f3 3 5- -E° o S. H n VÓ' ts B- S. I t Q. O a& Hn crq CL 5' B CL O re O 9-» Z sl« s.s-5 re-H g¥fl B EE h> P TO (-J «ff-H a2-» S-3 (6 o -73^ B 3. SBB T> re c« •r' 2.?J TO 2-a:. re to w S or§™ Is 3 B TO =- ci2! 0 «a sr n 5 s c.ZS 2: ro O- 1 i (1 s 1* cl W ft'r?' H CL £o s'a Sg-s ««"«Hè®. >TO B." m C N gspsss?S re ayaft r 2 B 5' - 2 S «i er^ cs 1-8 B'S'HJsÖ o a-, o o o i» a: e B. a r>-• ON g O C.TO B r- a 3 u. o 3 p- re "5: S oio S »3fS<SBg-3Ê. g> b S." 1 Sx S ft o o jS». CL B-TO 2.TO CLre^K^^rtrelT" B W 2_^r o 5* re Je on ÏT o 2 rt. c» O 2 CTi B* lZ "J n a° wEb 2 2 '«S'o-ooao.0? re D >- w c K 2"2 - -?.N "i;Br!oMoap? Z S D <sg- wg. - Sa- 2 K>ï g-a" S g o dg g^g-ïï o-S 5 4 S-o s-s '3 c I-S-aL m3 O O a 2 A N a HBO WS ■3"S»S 3 a:™ S 1 to: rT O' 1.2 '.S-Êl 5 O 2 B o' D 2 B.-Ö to TO o 3 TO*4" - u CL D 28 safs|:f 2 - o o •p3«r« o»ra"ö:Or >-. ,33 pr w 0sS-aS-5'g 2 S P 2 er 2 re rei 1 0 ar WB n» s: b s. s rv n: 2 re S' cl 3 1° 2.? a: cl 2. c 52. S PT O» to o* °-ï o« ff-Nuas»ö„A »s:r2s ',i-5 8-5.1 »r SE'S-^blgo o B O ,:S PÏ° 2 nÏNi» O m er re B »-• .<3 2.«aVo ss «r>' 2. S" 2 Wo n a ^a^.no.er n' 2 3 ïb ir 3-» S .ar B jï< S» r* re re *0 P B P n (j 2 5 2i o J jS'D-n re S* 8.3 5 ?>1 B S 2 5 ïe 5 J5 i p Di r" n re. r* re re V ~1 -> cr to Cl re o m re p re to o - o - B o a;* 7!LC a "L'o re B 3.3 2 O Si.ff§;?,S:3 3: 3^Ö ~-a"'pJTO 2T o -3 p 0 O N" rt B II'p 2aS s r B 3 f» B* N S3 M CL Q, C c 1 a. re re -1 to b*b «*HÈ cl ,1 re ?|v-. C -1 l5lg a. ft* a o B 2 - -O O. B S 3 -,> 0 SS. ».S"S.2«3 O3», 9§ 2 S S-5^ §«l - i'i.L2-'!!? ™C2Jog DB" E S' re re o 2 B- B D -g 2.Scl<SS®.~ B- 2 re 2 a 0 re g-TO^3 S.0 0 fre o O li® o C "1 Ja 5" cl lo re re CL PT CLfJ re re 1 O re re D 5 o gs-sja-as-s S.= g'?a-§ ■,atizflnJ-r j. re3, :3 2|^3g-?3S??3 -ao - '^W "f P n-SjS re a l5^3S3 S sï» 8 r TO TO 3" ra re re r ex a L S w "2 re 2 2. -S re re - 5 o ET -E5 •j N re. q o a o r^l- 5S 2 2" ~- o cl ^5 5a"3Ï< re K re O B J? 3 i 2 2 re CT <1 B CL B*TO J „35- ««rerere-. DmO n> O O J p 1 an A» o to o. sr n -. ?r ÏT CL S* S*8/1 c -- B O - Q.B T Q, o r -• w re to sS 2» O re TO S o .2 3 o 2i.0,a« o B *2 B Prer» Jr o -.«,§•» S =S-* S-< B 3 S aïftïüSS 1 S 2.3 s 2 3 3.N S g-S 3- W - -• L- tij: t, ra O 3 n. 3 a. B o cl re -rê-TO to«:'2 -2.S-M 5 5 o.B i« Df?«2 3.S™^ I »,f3"6S- s' 3 s- CL re S-« 3 re - 2^." 3 O 15 - cl re re B CLB-y, o-® g M w ^S'S 3 s l|s-ftDÏ a re o. EC to TO O 3 ff CL 2»"° re o 3 cl a"-J5 cr 3 re re t' re re - 2 1/1 B f'a. 5* a o B o re- B re o. g o* 2 N re f -o to re a cr a 4 n 2-S 5 AV O ^1-2 B rt 2. re Oi r» b re o re a «""O cl g toto re - 2 2 f <x a«r re 3 9 ;»n' a:a o-g 3 o™. o* "re S. o. rr> O L TO 2 O re o B o 2. 5 re CL O.' 3 D ?c 5 ?is TO 2 a n 2. W N ïe a a a o' d 1 W TO 3 B 2.1 I 2 7t re a o c B °a.aï5; N M B B Ö:*B re txtro fssifi? foSg^SH. sS» 0Q -- B 2 9-9 re 9- O ft 4 - ïc K" 2, re n So IT 1 o CL CL^ re n «g CL r> 3 re re M {1 ra re ?r W O B re ,-, IsSSS-S™?3s»s» 2g§ - o -.3 i-° sDi ■■-SNiai O. 2 E E> ?2 tr° a "■S£. atrre<jre S 2 3 JJ *t3 L aftr«s»liL 1 f s S- s jir.^ï^-'O.aS saO J< re, örea0CL2nEl. 2 D 2 5 - pjtSOCTQ. re P O £3. O P BQ, 03*37 Ictosfchen is te GItsgow ee zeer .talrijke en aanzien- lijke Vergaderiog gehouden m de Fabrijkanten en Eige- naars van publieke Werken '.aar, waarin zi) befloten hebben, lec eiode den tegenild die zich dezer dagen tagen alle wettig gezag opeoartte boven te komen.,, oei geen mensch in het werke houden noch te onder- ftca-cen, welke zich geleend of zich leenen zal lot de ontwerpen der misdadige verraderlijke zameazwe* ïing die id het Adre6 aan dïnwoners van Groot-Brit- tanniën en Ierland isbefchrev, en omvoortaan niemaot in het werk te nemen, welkeqneo arbeid of vrjjtpilUg, of uit vrees voor bedreiging l verlaren hebben, zonder onderzoek naar zijo gedrag tdoen, en voor dat zijne onfcbuld deugdelijk gebleken» Van Philadelphia heeft meaerigten tot den 1-9 Maart waarin men een brief vind.aanDord vaq hel Americaanfch Schip the Machtdoniar.derzs December gefchreven, wi rin men zegt a Wij kwamen den 8ften teiraa. Wij verwachtten vaa n cr cl to to cl-a to o. to re"rtwrererecre»0"8 D o 5*' to cl o -r- B a* «re—rerea-Q.0 re - re -j B* n to b 2 Ë.5 s SI-" S c3! S 3 g "iff <3fSa:a^ r, TO CLO B 2* n- 5 2 B*-? 3-3% 3 3 B re w re 3 -■ o w S C3- 7- a EE TO O -re. to., rx 03» >2-re S-B ."to O re» n 7? B3"£2fElNB*-> to r» cr re -• 3 r, TO 2 re*o 2 0.2 o 3 n 2. o- S' to B w B* H" BTO cl o. 5 cx 2 tf JjE re 0» O n u n.M ltr 3- H-.OTO n o- 2: EE Cre0wreo.crO" re to re ©re^TOre re o a a bSTB^CL—.CLO-n re B O' B re n a a" a" OlU cr <2f; Q. re—g --to re re o ff N| re -— E7ÖH 2* re b to 3- w to to re .N-_a-re P CLCTre - I5to ©«Cro^a re re 3- li re o s &5're O »5.^ B2O O<^N" a CL =r 3 to re w o a to g o 2 .2 a 3" n o. 3 o "a3^* S.3 2 3 hJ; psarere TOre CL CT rr TO> 3 TO re O 3 '0 01 TO - TO 3* re p a, tT B -a: cr 5. cl b a.to jf re W r, zr a TO J HQ w C 1 N re 5; re re_ re re SB re 3 2! to n to 3 3 j 2. r> o -o ST:r l-^ sS to §*S ,s> re 0 re re o. b" 5* 5 re re g D-S-Ij N< a: o CL CT CL C re d a cr b -re 2 B° cr'a re E(pa 3 re TO w O 0 re =r re p 0 re Co M 2 *b £T-. cr N N re o re .5 re K N O —TO P -j J ITQ." 2 a- a-- re 2 to-0" :B s n N N (i N O re CL O B re r> re re to 3" N re ->® TO re 2" 3 3 cr p S? 0: o 2. O - TO CL a -!r 0-0 W TO- N TO a re -1 CX N c. O ■re re B a mOB-to o .c 2 CL w 2-ê3 re w re S.D.0 - b &a o '3 S s- as "1 S S 5 5 5 S B -« g--o - 5 g-« ?:0-" - 'o CT at cr O 6=jS re B to to 2 rr« u S <r a S S"S "El 1 D a o - •o 2 B TO TO ,J -I S rt' O - Bg'-ï.S'S =-<=• S-l i Set Sto re re to q, 2 S-="b-"' S- 20aB»2o-Sff >?S! ft "H"Vg-I'if ,2' r<»-,BwD3rj^re®a.re^r2 - TO re re 're Jf 5" - 3 aO-S gS.o«a" re d aii o j. *--■ O 9 2 5 O O re a 2 0 a n a 0 O o ba-S S" jre I 3=2 S re 5 re o re s 2 B.g\§ 8 0 jj& So- B re c p -»--o'«-n.-rrtBOBrereB reO??rere3Q—5 n o J 2 "^2tTjTQ <2a-re cr o 2^2 re re tr cx o"to a £j:*3: n *5n?.n 3^5-9 <ö;=rprfn?rN^ re e Ir a?= 7 5-? ft I CL O* -■ a a" d re PTTO tx ir 5^ re re J pr a ■S =;S- ^ffSlSag- S-ïï!ïf-.° a" 8 SP^'g- CX O - ?T re -t to re O ito" C D TO TO -. g S 5-3 E?a< S-3 »"S 1 re cx SB'S rrTOtr o S§5 9 TO re bj O* re re -a re 3 2?3S8S5« S r s i E« cx re 2ft re E q: b. to a D ?C t J® 5"B 5. Lc. 2 aft ■2 3 B - B 3 S 2 •o p. o «-t g 3 g-TO re D M to £re n S re re. w cl to 5 7» 5* jf« c B 3 -c .o.S"« ■o*™ 5^. zzf.5 slsi "2 B 5L.WÖ're TO T a C N D s rt re o 2 0-»9 2 re 10 re 2. c 9- o- 3 2 PC 5" -ctsq c atrOS S.™ w O re r 2 5 B TO O f3 S B-^-3 _2 2 b =1 7f re QO re 31» re 3 rs 2 CL„ -J-"-*". 1 to a 2 cr l?,a??a:=2 N J. O ?r O O to 0 2" to 2" 3 cr re 2 2 ft «s o« .5"? ft, re C S-S j - a:o rrre S B B5- p ~SM-^3o^-cr2ft«. "2 -r—Q.^: -ÏBjOS»r Ba 3<ip3i?reft-a S ;s" s:-i.®s-f £.-"•» 5 Z Z re p- re TO Nrt 3 O n ftft'^ 2 <B»SfHg.-a.oo«2iS'3-5»^P W ai r, 2. TO ^re.. BBreo 5r"»f 5' B g O- a g- B-r- 8- d' S i O Cfls 2 C H.P 2 n B n O B T-' B v> a PV«»t B n n ^C- TO (5 a; n n a to s-irSa< ■a> aodu o rr. re O ca TO CL O re a p - «TO to T» 3 O re =r Cr -»re *2 0 - Sff'B0. 8 gift a|ft§»- S«S raS»N^crL^-. 1 to. re re O! !ftL C-o B ji .to n j- cl ft?'2. a- 2.' 3s-ft?:H.™ae-8" gs-|g.= gs^s-- ?r re o B re c: P 2"1 0 'are* a re 2 p N TO-re a. to.G o rs to J" o. - ra I-. O n re N O ff D - JQ B üft afts s re W re 3 Q. - 1 «"o 1 •oBcr Borea2ftre--TO~ txto cx re n> -8 3S 5 a?5 cl g at <0 n n P >a -a to *Q w o B- CO a re 2 n re 2 re to p. to 2_ re re rr a ST 2 re TO H 2 7 o* 3 o n 0x1 S *a re rr a- 2 öRre D re M X u> d a o. O P.0TQ OS a-3 07fB pro CO <co B re2w2.0OB3B7"B^",r" ffD:,%Eff"p2s»D3^ O o" re 9 S b a: a q.2 to qC. Z ^r»r#b"aaHQ-n "ft -/3 O TO 2« TOTO CL TO. -• U eïTOTOre" p- re re <f o, 2 u-"»« re N a re i 2. r, re O- B* p 1ff- CL a j, cr re d to - n s? |3 (TO j 5. 9 2 2.TO v? re re era to re cl to 3TO 5 - TO TO ■^Id-ssi r re re <1 D- to p re n, !-r I» D l3 - |ft a, 2 0 9 2-3 „.to CL 3 ^TO TO-3 nLN reo rea 2. r- 2cr„reo:B~2 ES ro to - re - 2 0 B re re f TO. O 3 n B TO3mSè^ftï".Bn2'irS re a O re B D H-, - re a TT B. a i'r W U. CL a tr ff b- to" 3-° 3- Hft B a=S ft a S 8 ft-?l: - ft Of 1 N J rn 2" .9 - "a- CO -• rë B 1 a, X. a* 2TOTOB»7f'7 0 E? - J:"5 re 3 re O.» 5 "g> Bsrlffft g S 2 5 va re re re re S to. to a to a 7 O re 3 n B re 2 ®af _.s;° ScSgj TO B N B B B to. ft U 3 ft- (5 a O a 3- B a Lord Cochrana's carac ter dat hij nn-s zotr zoeken te be» letten zijne blockade van die Haven door te breken in der.daad was zijnszeggeu dat geen-Ooriogfchip van eeni- geilsi Natie hem. zoude pasfeej-ea. Befloten hebbende de eer van onze vlflk Itaand.e te houde-n, en bewu-st van onze verpligt-ingöm den Atnerdcaa-olchen handel te be- fchermen verlieten wij Valparaiso met twee Americaao- fcheSuper-Carga's.-aan boord welker zaken hen. derwaards- riepen, en op onze, belcherining vertrouwden om in de haven binnen te ioopeo. Er werden dus alle nodige toa- bergidzeleji gemaakt, om het Duk met den Engejfchpjj-,, Renegaat af te handelen zo hij onzen gang belemmerde. .Bij de ha.ven ontmoetten wij een 8ec^c'te c^r Vloot van CJnli, beftaande uit het Schip the OTIiggins gecomman deerd door Lord Cochrane in perfoon «mi the Indepen- dentingecommandeerd door Kapt. Foster L)te twee Schepen zijn bemant door Engelfcben, Ainericanen en uitfehot van alle Natiën. Behaiven deze waien er een. paar Cauoneer Brikkenelk van 16 Bukken in 't gezicht. Wij maakteo het Schip klaar om te vechten. De twee Schepen kwamen op ons af en vroegen wie wij waren. Na ons antwoord, en weder antwoord op verfcheide vragen, zeilden wij door, en kwamen fpoedig in de haven van Callao bij Lima." Voorts heeft men over Philadelphia berigten van la Guaïra, volgens welke de Generaal Morillo in veel beter flaat is., dan men volgens vroegere tijdingen 'zou ver wacht hebben. Id een brief van den 4 Febrtiajjj leest meo: dit is de zuivere opgave van onze zaken, wat men daar tegen ook moge zeggen. Ik kan u verzekeren de Generaal Morillo rnet 6000 oude Unjgskoegten in des Vijands front ftaat, het oog houdende op alle bewegingen dat behalven dit 6ccq Man in onderfcheidene Garuifoenen verfpreid zijn cd wij dérhalvea verfterkingen zijn wachtende." 1 De Actiën van de Bank zijn 222; de 3 pCts. gereduc. J 69 cn lachrite; dito geconfoi. 70de Wisfel opAmilerdara is L2 va 1 en op Zigt n en i3 op Rotterdam 12 eo a. j j F R i PARYS den 19 O O r w C/3 oc IJ O Iffsgi 2.3 «i&r ss-E»ftSr ï»2iïa3=S'r;^ ft ft12" 3 Zro g- ®- S n n O CA O xo O* B" -TO "C B o cyre B- TO TO re 2.»® 5gS^,aS C„-„BBre< - to re T D. re B 43 N H f rft to. c re B cl - E 2 to rereo^reTOrt^ o2°. b22.-OO.to.» a- a 0 w 0 :CJ n WTO - *x> r V3 A N K R Y K. April. Sedert de herflelling van de- wettige Regeering is door de Kamer der Afgevaardigden- geene zitting gehouden, die zo onftuiraig is geweest dan die van eergisierzelfs die niet uitgezonderd toen er zo hevig over den berug'.en Abt Gregoire getwist werd. In die zitting werd door der Minister van B'inoenlandfche Zaken het Concept eener nieuwe Wee over de verkiezingen voorgeft.'ld en het vroeger voorgedrageo Concept inge trokken. Die nieuwe Wet is veel eenvoudiger dan her nu ingetrokken Concepten verfebild zeer Veel in aange nomen beginfelen. Dij de nieuwe voordragt heeft mëni geenc melding gemaakt van de vijfjarige onveranderlijke- voortduring v?.u de Kamer der Gedeputeerden. Ook heeft de Minister van Binnenlandfche Zaken bij dc voordel, ling, aangemerkt dat het nieuwe ontwerp zelfs denierter vao bCl Charter in zijn geheel liet. Volgens het nieu we vervolg op de volgende Blad3^.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1