n o a to '5 C to re 3 9l'1! ft to ft ft R re ft ft TO ft 73 ft re 14 1 rt n i to 3 «a a n 1 TO ft TO to N "re, ?ro5anft_riC n> a 1 2 p. -t C. f— re n to i S a 2 a. 2 n i o Cl -i a. 7 i CL rt 1 n a r» j «"5 r o JSeag: C £J arc ra 2 K- s t to a to O.ra J? rt re to Jft o ®- o« 2 n i (i O re O o. "~"a to' o* c. ft. a- 4 ra na> to<o*2 51 O CV 2 TO n, - wSS-S"* X 3 3 5 «a: 3 z 5" X -2 1 TO 2?55S-3» Sïoi: s- rt 5 a* -g:H I J5 |S 1*5 JS I? 1 so 5 r, TC CL a -I Crb 5 5*" ra v__i ra rrr i rt a H K 3 w O ra CL B (t a P 5 TO 75 o St"1 5 TO a it; -a3* s-i a 3 3.3 a n a. 3 £:S O 7T 5' u °i o "2 S 3<S', 3 r £L n - o cr ra 2 CL -J •s 1 2 -i a CL S TO re S3 2 CL 2 O-O J a" S TO m E" 2 o *o 2 a a g S n3 2- a C1 r S-'7 2 "o. 2 i cr ra I TO 0 a a. 2 2. "2 2 re ®- o: ■3 2 "S^g S -,2.°-^^ n ÏT 013 B 3" N C/J a u o s i> ■a o ft. 5s a re a r °?2.coS nNiSS>i - No to ÏL <s« z* a •I; •-» re re w p PTD R Z -1 re ft «ij tX c 2 53 r» -i S C* a a a- - a re 2 N p 3 -f r 1 re - T3 ls'« p Is'jsib 2. £S T5 3 2 n o >3 S'g-asa-S ■»o>5 5 8o|S-S"S.|2s?I gsSSa g s in O u a a n a Ha*^ c* w ft cj *-*c/5^ r.a, C 9 ft a'^TOo'S^^ft 2 re g?3BP^.®ft. 5 a°2»>2" 2C- 3. 2 o w 2- 5 e s* C,m B 1/1 3 p- v^rei^ÖM^JJ" ~B° 5a er S" 3 2s^2^^re5Q' slseSS;SS *?«■:§[-. S^iSÏ-5. rereC"^Co2 p- ft ft O T P^° B W O - C e f u w J OH „Eg 5 c r - - - 2"?r S?.35 M 3 53 n" SS' hi n 3 C re a era Q. ;-g2.3S 2 5' n c 2 re a. 2 ft ft. a ft - a >J to a w K J c c O 3» >!r a 2 »a 2 c a 2.3 5 a a g B cr q ri 3 <o c °- s - - n B, re B C o 2 c S 5 5 »a S8 - f» a 2 1 ïïS-3SÏ»?2 Jooia^ï" "es - <si- •a S-3 re *-• w o B re - - a i w 2 r«: an S>5"2-° - S 2" s. r a'r ft n w re re »o 5- |-5??EigS as B«S2.«»f,3 n B 3 Q. 3 Q. n. g a 1 c M 3 -2- u C ft S- B 3 S S 3.S s-^ S' 3 g ts g^>i 5» S I* a a n SÏ&" ft ft O TO ft «to O "ö- H p- O H 2 2 e S "9 "«ïKs» o 2 to r- ti 2 s ft O ft re ft 0^ 2- n re. a re 1 1 C - re 2 -» ^5' ft 2 TO M ft a g M o q - crt, §3 5 N 2 R ft 2 TO 5 SC^-S» 2 P o re to J 3 ,R v 3^* rso ft' TO J .fe 5 S S 5. q 3 t*j ft 4i I'S.® 54 2 ft >5 ft R la ?c p ft re ft ft. R ft. «TO C» re. ft* M'. 3"^ i a,. I" §S« 5 3 a re «ft §'ft re ft c S» 3*R wé0- 5-3 g - a •S is. o®> s V»SÏ fO a ft s:?o c to re ft tocJT 5 a re re* O 2 5 ft 0 ft R *2 ft w re re S. p ft «ft ^lb'S t*!? ft«?« ft •S 3' gi'H ~'5La s 5 t a o re^1^- 3 c ft re p* O ft re. ft «ft ft a ft a r ft to 3 k 5's W n H T Hts w| !o H° Ho Ons pöJE es: Mta P 5 a a l5 i«;3 a I-s. 3 d'§ re ft H *«*3 O a 51 S a' re - JO 13 .aa H :a C S W M -a 3 H re R P o z R ft« o a" c 5.3 S n 2 5 ■'3 2.§ S." •ft n kU H f° ft SQ «ft -re ft -r w |s:? w ft. ft a 5 a 2-3 re C g!"®. s- >85; .ft ft a 2 •5 H S. 2 s-C1 ft ft a to re r. k a ft :U|>i§q res re a 2 re fc.-lr a re re R H«ft «re. ft ft re 5* 2- a a R ft' 3 xa 5 S°^£i I s gSM s- H o ft Sg: a >s 0^§"* o *1 ^9° ft 5 Z *-"nir,?<=>^^ PS KiSSR.;ia£;H c/J ^3 to Q m P t a p a P. fj 1—1 5 re reft O TO^t^RftJire t~" n - 2 o 'S'S 2 a ^ft re ft TO s- S» 8 5 - s .-.C 10 2. E 5< 2 a* «re c 5 TO ft *0 S S3 re 3 L.re ^re, t ïït» "S>6 S.S2 Sglo «ro ft a ii^S. 5rl sCtl" g p- 2 R C a re ft a ft a. re ft-^ C R ft 3. n to to 3 a I'l .^?C a' r 03 ft- C 3' «- re iu ft O. re. C/3 a 3 R r X. 3 S rv TO Q z trs'^'P - 5 2 2 8 n u 3 .Bï5r O re W n -J o a.r* - 2 5- 2. o 2 ra M »Cfl S2.® Bg C n 3 2 Z(0g - C n o' 3 c2. 2. s.ft c ft H a c a 1 S. 3 a ort- S a B ?,s s rëa g 5 R R. a 2. R «1 a c re- B'. s"S E a gss*a ÏT 3 S1 S "2 s! a h a 8 •- o »S*s;^5 I ss E-sï £.8 5 3 Si? 2r n 5 S S '2 p. S g a 1 2 5 S S" o 3 2 3 ->B •g W» - r® S r> u "2. n n a a j H P r o> n o. 3 xx t-a z? «ei •I ui F w o I"H GO DW r w C H 2 cyj OW 2 03> O w n ro o n S - X) "C 5 >o "5 c 5 ,PS P> w 2 3 S™ 9 C„SotISN S,0 ora° G n3 IWr»NanwZ.B„- o e n n n g rj 2 oO"».,b2wjOcj g1 era re B Ci C re rv.M o-o t "r O M c, 1' n O 8-aa;D-2-0lt»if8is o.p)ESwsre3:3 ag s>o.nii "-■•"?2S;°:r»;52?5-;2s 3 2 5aa"°=- 0™ 303a»<B»S 5OS0 ?s";"S0 B5&I-S. 5s:s-3 5''ia»o|-Sfg.S§5a.s™ oSS^S' g>S|2SS5. -S s!5-2 2^2 3|S- Ss"3- ffS- 5"3S.<Sn5.hS'" s- 3|: sspsfR-* &:|?z ?-< ps- srrïoss^ss^i £s: ü?s£' sr": s 15 2-'«>r 2s Ê2-- s-5-s-?. g<. S,»3aaara'«wo,»ao. Q« "rtftOnSO'ïrt ,rt w 0 4- si5c.SsS»=i.-,tS-0-s>S> 5n.<aS"."=!SS;; d. o h-s***ïziïs<'s."s&=|| S?3?.5 ???-§ 2 - -S'fi 3-?" —.4 fD s3 ®a d.«-< <jaaa w a. onna^onncoo.situn won' 3 ss<2gSS-f S rea^STO—O— o*. n-5^ ?.S.SlSi5-g-<« <!MQ,aO* 0PQCX.Q.O TOOrtreO: «rtrt- 2. o.n f 2. n» 2 a Z rs 3 0.3 -3 - n< m O rt ■1 a b O 5-" Ip£IS3:Ï>;:I:P=5>S'' re n A o2nT° to O Q. TO os 3 7?" a-X 3 2 o tj> 3 n 5fa;o Q. —"3 1 1 D - D-n N - 3 0.» ®2. °- >-• 3 J2. prati a- o a: I O ao O It o I BO o. re 2 to o a e 10 co - «s CbV B 13 co 8, CJ Ch CO cn Crt «0 w8 O Ov cn 00 x XI Het Departement Marine Het Departement Oorlog re«S 2.3 1 B P I O ft 2"o: o n> N op 3 S 2 5" Q< s n a ii. ra m C q, "H.^* 3 S. W R-ao a.w B a a„ o rr. 2 S _3 2 B SS 3 n D-^CL< ^.3*to3 TOtJb o 2 D n o ij -• re 1 uroro S.?0 O B" g. ■»a.RÏTn'_.* N N Cl O 2 ■gsgSs^s^s.0.3siss:|aj S5o!c.',.a2SD-c.2^2S;f sSa re T3 O N n0Q S»TO TO Ob o'r"re5a.a® fl* re fB s- Si*0&sS.a?&S8SojL-5 S^êrt^:oTO«£oD<^g^-H.a.3 ">S:S-2SQ.^Jro™£-3gS<^-i3 tre N R -1 TO nre a o. ft t"0*4 n a hl ft re H ft ft- re* 5 o a 5 W-a g ft- «a 2 a TO re D 2* 5 a «I 5-w>5; S'h 6 - sn». o 3 OJ a 5 2N 5 S- 5^=0 ft a ft 3 7' to 3 i* tea-i0" -* S 5 K n c c to o-oo q re. rt o n II JrêQ"|?< ó®re»**^re^roTOosore rè 2 0 n pï* M^®2 re S o-o ft? 5 n=«fCSr"a'5^S'°B30 ft M re 5T c! C3 re U U re B3 C t" r- Jb rB r. ISf-sS Ir-rJ!I?s2=5s?-■,0.15g2 C5 =r 2 o.- S. w S.s Ö-'J 8 <E2.» 2,0 1 s;E3f-<B= jjsfsr 7 d o. a®*2(ro a LL ro b o 5JÜ. w-?< o._-p P« .»rR^,S-» G° -p O w 1 n V c 5 00 3 2 32*B W-|s rt S 3 S n cr^ 3 g c 5 D n O O N feCTo» l^a M K_ S (J tD a-o TTcx.' f ré' n K e O L O I» O O TO-. •jr^rDC'caoH O" 2 ru PD O n m Q. X OCTO TO "2=5 „"B O'S.n a 3 #5' O S'b 5 s 8 -Ï i.SEvgS g 2 ft £S.S S 3- CL O. 9 re> CL TO B a J D. ITO re R w n n n ^«2.o ra G* ^2 ITO M Cu a 9»0'30B'1n72D22ö "^'■irers.?rt"1'1^ c— <ft*,ft ""I-3s;r'i9?';5,=>3SBSS I|sffpSs?rgTi3sIafr,5? 2» K-r raCLr®nft <l, araTOre— Ta. M re, TO -*rt. f re o°fl^fS2«"tc "»5S« Eg:S .-o -'•s-s&s.ï3r|a| re- ObÏT- I?. «Bre S 02 - cs£Mslt°> oïf ra 2 cr O.JJ D r» r» re re. ft— II 3 TO ro "ïlg-SsSE «q ra N f^* O re re „rara" o*1 "ï!5'^ S t=>_ n. o N p>r Q. o. o O 910 c SS.8***! 2 b sr< 5 g" m re* O 3 Ojq n i S. Q. SfS.-a: ra o b o rei B re re Qj tora ito cl re in u C33 w to ra-ra GT jya ft w Q, a a S a:4u ra 3 t? n JTaSo3 2-to B 3 r» O TOCT>®-®CTOO O - a ft a w to a %iNïï°nSa «a: 'b 2 si ï5' r |"ÜS-'2 65 2 i ra v> r> as - 5 B:S 3 3 s s 3 ro ra ra 3 - s.- ra c» «ro Na ra o o O _TO to re 75 g^s^gssïgs-.s-3 "Es-rSSso-ISTsi-S ar a D- o. rr< P re, E o- S ai gtS-S g.8* 5"? CO ft O CO ft 5 c ft. w - r« r» w S JSï-s:»;«z»iS3 rë's*5.è:i^^s2.:<^^ 3 3 3 3 js r" s 5 JS._3 3 ^S.3 a s 58*<- g-5 X ,a 0 3 N a c ra P3 tr'®» n °0« ra O" O to a, o 2 re ""TO rj van 5.395.2911 34- 18,535.930:00. ƒ57,450,780:68. De tegenwoordige Wet zal in bet Staatsblad worden getolereerd. I I. Ontvetf itnir Wettot vast/lelling der middelen ter voor ziening in de uitgaven begrepen in de eer/ie afdeeling der begrooting, aanvang nemende met 1820. WIJWILLEM bij de Gratie GodsKoning der NederlandenPrins van Oranje-Nasfau Groot- Hertog van Luxemburg, enz., enz-, enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, falutl doen te weren to ra ra a 3 re ra 1 AIZ30 Wij io overweging hebben genomen datb$ de 122, 123 en 124 artikelen der Grondwet is bepaald» dat de begrootiog van de uitgaven van het Rijk zal wor den gefplitst in twee afdeelingeo; dat deze fplitzing zal moeten plaats hebbea bij de begrootiog over den jtre 1820» of zo veel vroeger, als de ornllaodigheden het zouden toelaten; dat de eerfte afdeeling zal bevatten alle zodaoige gewone zekere, en lleeds voortdurende uitga ven welke, uit den gewonen loop der zaken voort vloeiende, in het bijzonder tót den ttaat van vrede be trekking hebben dat deze uitgaven door de Staten- Generaal goedgekeurd zijnde gedureode de tien daarop volgende jaren, aan geene jaarlijkfche toeftemming on derworpen zön; dat er ook over dezelve geene nadere beraadflaging kan vallen, ten zij de Koniog in dien tus« fchentgd te kennen geve dat een gedeelte dier uitgaven veranderd is of geheel opgehouden heeft; dat, bjj de goedkeuring van Je voocfcbreven eerlle afJeetiug, teven» - 2. g- S <U M ra TO ö,ro re* re reC-PD-CL2cr®CLBpraa2< - aS S;a w ni <a£"ra 3 to o B 1° S o n 3 n»N- - i£ ra 3- 2 ui o o o* rep0«p»3«Daora O (7 B*0* ra 3 -1. ra n - I TO - 5. co ra Tre s S 0 »-»- ra X cr Sj.55 S 7". 7 o 2-O 9 ..- e-a'se z aa*ffB;vu a 2 n Ê2 Z =.ra tg-Ü? 2,®-- TOara^DaTOo^ Ea2 2 g| a" ft 5" "g ^°^TO'S""q 2 f 2S<5S I S' rr CL N B 5" ra CL ?3 ra 2^:s;s ra x* re G o ra re, ps ra o o. cl CL c 1 ra S-S 2. 3. to to r O ps 2 n PJ öj G F 7* H voor gelijken tijd, worden vastgefteld de middelen, tot vinding dier uitgaven bettèmdén- dat deze middelen, eens bepaald zijnde, blijven vastgefteld gedurende even* gemelden tijd ten zij de Koning noodig oordeeleode dat een dier middeleo gewijzigd of door een ander ver vangen wierd daaromtrent een voorftel doet. Zo is bet, dat Wtf den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten - Generaalhebben goedgevonden en verdaan, gelijk Wij goedvinden en ver daan by deze Art. 1. Ter bedrijding van 'sRijks uitgaven, begrepen in d£.£erfte afdeeling der begrootiog aanvang nemeode met 1820, zullen worden gebezigd de navolgende middelen a, 's.Rijks directe belastingen, zo als dezelve hierna worden bepaald. b, De Regisrratie-Zegel-, Griffie"» Hypotheek-en j Succesfie - Regten. c, *s Rijks inkomende en uitgaande Regtea> de Water- fc> 1° tollen daaronder begrepen, mitsgaders de Acrijnfen de belasting op het binnenlandsch Gedistelleerd on der dezelve flechts voor drie vierde begrepen. d. Het regt op de Gouden- en Zilveren - werken. e. De opbrengst der Posteryen. 2 De Groodbelastingde Perfonele en Mobilaire be lasting het regt op de Deuren en Venders mitsgaders dat op de Patenten zullen worden orageflagen of aange- flagen, geheven en bij twaalfde gedeelten, 10 ieder jaar maandelijks ingevorder'd volgens de wetten en verorde- ningen op die belastingen en regten beftaande. 3. De boofdfommen der navolgende belastingen worden ^Vnof (^Grondbelasting op .-.--/ 16,028,t5®. Voor dePerfonele en Mobilaire belasting op - 2,^06,3^0. Voor het regt op de Deuren en Venders op - 1.561,240. Deae hoofdfomraen zullen, voor den Jare tBfioover Q&it virrolg »i> de volgende hbodt»)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1