re, re re n-n n a ,:s re re re 3 rt. ff 1 re*" to a o- B 31 tr ©-^ z, <- O.TO - «IS 5 w- •V g 2 2 <t 3 2, »tJ o 0 e Z 0\ 1 O I» r- •M 2" Svn-£ -» 5 O «r* C3iw S3 r ft er i> m sS2:|5-» 2-1ÏK H iï2?:».w rere««fl HM a a n n r* J a Oï a n 3 cu W -gUS-r- ZZ. p.- O C J, =r 2. TO o 2. ï-o g 5"* cr 8* W Ci;« a "no- 2. a. 2 H J -•>•» o* n re a cu h, re O -i j. n Ps .a is q Dm rr rt ffff?** Ï3»«»SS a. b eu ar. rs2.©;sa n. cu f - c. a rt re ®J T ft E 3 U°f-5 1 O -, o 2 re O "D 3 d s 3 S-S a. »^5o3 5 Its-s 3 <35?= a j: cu o re 49 rt B ft B Vl«— O *1 (/1TO O 2* o 2 a 2." 3 S. - rr S 2. ®*- 5.. S -3 2-S.S »Sr sETsS^.^E^g o o cj ;-w N ng - - n -* 2 2, re a •r»»3aSfl*« rt3 S-f S*-» S- a &S - *A w.. V g»j-iBï* 2 'H -» 3 re o - =r 5v{ 2 3 3 - a 2 «o* S.a.o-2 w 4» 2 .>3 Orw to - 2 -. c.^' f* 3 13 re U> 3 O V» «3: Oa i atr 3 a m m a S'»SrS?o. 1 o-O 3 I 5 3 3-2-S B o ft ^3 a rt- - m o m |J O CL 92n,^c Jo? O QpörD*c/*S*2'Ci;ra*- S 5 o- s 2' eo Cu a. r> 3 m"'—i 3- -"K* 3 "«I O ■Ta:;31»? -=r-i Cf rt 3 n 3 O jrS' ^-I-UO r .a re ©- o 5? &&P** S3 «„O jj .u a 0»"^ D.» C O c o O 3 0 3-*, O- a W N n n o> 2 a ül n 3 5 •ft1 S- S n O *a O w 3 S.3 S-.S S a-sri- -2^ O t?) ft a^l >?P Z>a'3 3 3 o iB-a' 3 j =-:= b 0 O i. o o 1 o ar». o 2,3 C/a 1 3 .'2 ""a-i af2$-< w z t-w wo" «sc? c,°sS»5 N°"^f-S >fw3oa OWZZSf o 3 3 "aa* Z S: a I S; »;c= ^S-Sofi' """"i 35 S"o 2," 3 O.B er e.so,<3 s ïgiSÏH" O o w m cm ""■jjjoa ü- X* (t - u ft - n ra a "T P- w» M -» 3 o O; D O g52. 3 3 3 1*2 5 g* - - 50 i 2 a - 8 - o m 5 2. O® Zi S" l »P c e o e s i -, a 5. 2 I fj IB U rt S3 O i n g n q 3 3 3 3» o 3 3 is O rff2«2" Q. n ':S b S 3 5 3 s 3 o o 2 c «o >3 trS-1 R* A CL ft n» O o O O n- e» Pfl ft fT S SB S- 3 rt ca. o 2 n» o 3*2 -* to O. n >C cu a^t» 2 o 2 n o TO re i i n i 3 a r' »?5"-;»d5 n Q - o 2-a 3 2 b"tc a. 3 5* ,1 O N 2 a n> n -a; n 3 9 3 2. 3 o =-£5 OU m w s°»i" o 3 n> S< 2 N o 3 Ï.-T3 O- r» a o a g 2 O l Br» 2 N 2 o S 3 - 3 S S N Q. -1 ÏTb* li s N s-?s l-S33 S o 3} rt O. i 2. I n, -i m cu - O CU.3 3 are- a a- re b '-. re o. re 2 2 a w. Gé a n B o O O OTO M re.-ro re 5SS-3! Cl w O 2 l5i -5 3 o Q- 1 «I 2 5 3 1 -.3 cu ai re n c 1 o3 o- re O O. N - a re o re o O re-S.T3 S c.c !L - O. X re re B re o t O O - o O» o S S-S' 3 3 O 5 O. O» Q. 7o re ia re o- re -. re c/, 3 -e *T3 C/3 ÜSS=» S" e» re. re O *3 n. 2 3 «s W O *-• O M l. 3 re o 2 cu s O B 2 3 2 SS. w c O O - 3 re 3 <1 CU re 2. S; re o JQ -C O ir^ e>™ Q» 3 O 3 re o- r» 3 O S »r 3 "o »j, C. ro B I> S 9» w 3 sr S- w O* C s 3 3 d O M 19 re 3* 2 re ."=.3 ff O c a. o o. re ïïaS o; re ON -r S BIS 2 - TO re S - re J tös5 3 re- 0 s» ©-SS Ot» 2 re O s* re ij ga a o 3 cr 2 re re X re 9 3 re Q. f® tr n s.~ qn cu o w re OTO 2 S" re ja' re a* a 2 re re 2 s.?° G-"^' O n 2 ei iris re O re 0 3 o o <n n 3TO n 2 a™ ff" B =55 S' g.1 3 n a £hz f cu n- 2 C cato t"3 r o Q. re u Q, O. 2.S re N t5°; o-T8 3 o* o 3 re re 2, o 3 cu re TJ Si Sfi©- 1 N 'JL. re re w reH.N 5' s I 5 S N 2" 2" 3 b- - liss- Q- a o a - 2 o 2 3 STi.. I- re re I i - f S»3«S| !,i o.*» CC re O O ï;»-! S 2 S2 ÏB„ re 3 2 O 2 ir»ï< o o <4m "rïoiSÏO* G. g re Cu ore n o °®S3I-^'?3«3I °5oiS<ï3-<u£ S o^T«jo»2a,re sü J»»2a3* n.< 3ao^3*-> CU to re O 2.5*_2c^a 8*= EriLSs-src-rG- o2 3,,-. 3o <r,,-« I S g 5 -M 3 2 a<u2 n re g uj S 9 - 2- 2. - Q- u. 2 a re b. a 3 -1 TQ re g. re re re 3 3* cu a 2 2 o I o 3 ^o^a: .w re' to "TT >5s.»? ©•MH w 3 S Wög Cl -TO co re re K re 3 r°- - O 3 S 2 2. l Z 2 S S 3 2 §«- «S5 So JS-*S» 5 3 "S 2 CU^S 0 2.3 3.a5> S?3" H 3 5 e. 1 2 re M. Noq re^^ 3 •?5 - S 3 n-o '-■ 2 3» o 3aift 3-o s 2 fc„" 1=0? S'N Sg g S 8 e« S N Ö"g 3 B s 3 g B 3 2 O ©"^B CU. GU«> O c - ^yore^ 3""'* r»3 ca. Z a» re. 5 23=8 3 O G» B HM "j UU 0 Sa'ft"0 S- re -a 2 5 5 ?0 3"",CU§'«-rereS^«»_o S?;S»3 Sï„.S3 2 Z-" w* °-~ O 5.<* 2 e w 2 o 1 r - w HM Kf CO 0 O C/5 W rf cr -> cu n-a:2 2 3' S-G-bS- ïföS o oj 3 O |S 3 - 5 ^re 3 •A f; «B a o 2 M re t, p re re 5 2* - -j. re 3. 2.™ 3 aa 54. ©-2 - 2 3= CU -r -A a re 2 5'SÖ G - o» 3 C T3 00 "O CO Hs g.5- o*<? 2 2 o re Z 3 -• =r -• re re co i* re v-i ao O B» o r— re re o =5 o- B -« a 2 2 re p.' re re 5 o 3 -» 2 2° S'i-Tlï." Jï1, O- O? CU 3 re re hm re 'v CJ re 3 3 x sr - re 2 O u O©! 3 re 9 •re N Cu p. *Tg TC. r\ a .„re- C ft 2 j® ©•S 3 a* 3 re CL Dre re» O re re b a M m o 3 ST g a s o C re* g- 3 JC re 3- cr 3 STa<2re^2.° 2o""a3, 2^2to3 tó»3q-^ N J re cr-3 g «S^ISS S £- S-re ï^*:3re 3 5 5'S-X ro f> o2.aftj-,-ftTO22' re^N.Sfcr ff5É»are"Ö- «3 "ïgHy P- ?r re n cu°r 3-.» re O* 3-3"'3g"U og e^'s I M S-ï. re 3 re re cu n re GÏÏ» 3-c 5 3 cu-re o e pr o* cr s^jo 5 s -•°"rs*'a-ïïfS i 3 re Zr.. re cu a n a 3 co SI'S" S re re- o-a 3 n O b> j* z cr S' p, a o. 2 IJ. B> re re: M £^S 3. pr" S M ;.- E:vK« D Si Q. O. -• m a - r ^awoorej—ni^ »-oQ.reBBoo- n O CU re C T3. E O cu-re 5 s'« 3- 3- re o CU B re cu re O 2 2- S G.NO 2 ca: 3 ib§j - re c Ofq 73 re o r» n o a >g SIi^l-S S g" o.3 F£.j° a re m re 73 "MM ■5*" r. 11 Es 3 D. S 3 3 a re re cu Z b> m - re O re 3 3 <Q.- oarec 2.3 -— 2 - S S 3 •a o B 1 O re «na L- re r» re a. a: rê «x e- 2 T 3 C> CU ro O re ®2 a "s§ 5 lerf 2,. a« ii o j« m O re eu o« *T3j-S®ï».-10._reg< 5 a\ TZ. Cu re *f 3 5r rr B. n 3 ©- 9 re C3i co 2— «v. 3 ^3 re Us -• O l-v 3 Tre a. re ?3" re 2 S 3 - g-5 ff? -. <a: a 3* re 2a« -• -• 3 cu O VM^ CU W jq 2 5?32« 33 co ?r pa re (tq re re 0^ re a re tC D O r re o O c re. cu-B b d c re - re LM o- a WU; re 2. o re a a 2 5 TO o* a re 33ore(g re o 2 "O «.Dre^O O -«■ re re M V jb1 2. 2 51 B> a -' n O r Z r»2ere-> r-Bt» re-2°3g« re- o re O 3 T> re 2 r °S;. re 2 2. O— ure a 3 r-t re M o, w a a Q. »ref> o a o b* 2 3 re' 3 2 cu re B CU - 3 re a S&-. s»:s o 3 M T 3 pi 2 "T. re :tl -=i —a: 2 o 2 O a O a i- G h. a - pr 3 a o 5 s j 3 ri 2. de Ovtiifbeid vso Sevilien sllf.e amwcndem de trouw der 'J'roepeu te hardharen de Ingezetenen zagen die gebeu- rinisien onverfchjllig tan, tn namen er geenerJei deel in. »!en getooide veel, dat die oplland noodlottig voor de aanvoerders zou worden, maar dat men zeer zeker zou Witter afzien van de ezpediiido naar America, en dus de Americaanfche Opftandelingeu er alleen de vrugteo van zn ten genieten. Nog dreld dat Dagblad eene Corie mede van een Brief van Madrid van 14 dezer, door deszelfs Correspondent van BaConoe, rn dato ao dezer, toegezonden. Volgens welaen het fthijnen zou dat de Rebellen meester zijn van Kadi* het welk zou bewerkt zijn door bet overlopen van het Infanterie - Regiment van Sotiaen diie Escadrons C -vallene waarvan twee waren van de Koningljjke Carabi- n- rs Volgens die zelfde Briefwas teiifond de Conilitutie algekondigden op hetRaadbuis bezworen. De Koophandel bad een gtoot Bandiet gegeven aan de Burgerlijke, en Militaire Gezachvoeiderseg de Krjjgsmagi der OplUn- S 3 S^Ï5i" S-o - re re o cr» N >2 3 2. - 2 0 g- 3 -ajf 2 w 2 -■ s.e o - rr— re a q re »n G-^o 3 r. g - ,S2> aï-ïi. I- o S-» o-usi-s iTO0ft£.0 5'aSaQ. cS-<Nf^3?-re2© 3 n' 3 N n "T" »b 3" DO-,"-' r» O ~T CL ro - - - r* re re re rt 5 KI -S. N G. r» fa© na. 2 3 x -fts 52 5' cn» Z OS o a S«r 3 a arc to o re re r» re t> O a B B> B O Z» G. 2 o *5* 2 3 ffSrcj'S 2.3 S 3?.< ES S ff" S. 2. cr. a 2 0 W C/5 tu -* re O 3 W Z n M n 2 0 E 3 o re a p <1 - -I re 3 <3 re o re 1 n 2 o a* a 3 B» - 2.2 ©-E.2 re ITO 5 rt 3 S. 2 n 3 2. re N B cu 2. cu 2" re ft n a-K* 3 70 B *1 O - ^--S G. o 2 K M - a E, 8a-. g o, O G O C 3* C B O J 1 D O 3 UU re o 2 ©•29° o 2 3 M ttk b» 2T "-*o o S^w w cu 2 e re re w- - D O -O s" 0 3-O, D. re re re 2" l"° 2T3 a: -1 re re 1 B re **<n< 0 3 ©- gr^-i 5 2 Cu CU -v, rc re ra CU g- jq 2 O re j3- re Ë'V 3 •m. r» c i re 2. o 2. cu re. 2 CU "3 s S s 33- 3-5 r -■ 3 X 3 9 „ïq 3Q f? re o ra re 3 al re re -1 rr ®o_ 's 3. i'S^g-S t S-ga Xre B O S>« 1 O r" ,3#;, o" «o 3 S c - fD 2. cu cr re o B S S S- r 3 a 2. 2. rè c n n Z ca« D- 3 re o o 2 3(* CUO o- Ï88w?8=5|W re B m O tr-TO Q, 73 a 3-^s 2.s-3 - 3 r- "*d"4 re- re 3 S Si: -*» -» -* re L- L s 8™ 5 öi 3. E 5' £.N5 3C 0 S 0:0- S-atff" n' iflB D* - re 8 ?£TS-« 8= E 3 <3S>» tc" re n a Bp O cn» b CU re m 1 re ito 1 re g CU o O O O <3 SbS 3 S 2- o S 3 c JTO ^2g Cu re 3 <J 3 B» O 2.-1 CU o" o 3 -a 7f SL o o !L - g: c 2 pr or n 2. S aar:3 2 s.»; o,o. Cu re O 2 3T 9 Jï' 3 "D 3 re 0 c.. 3 re W yyar 2 o 3 n> n a s 5 2 W 3 re 2 3- D n 3 CU 2 2 _c=rreS3<* qrt-ooïpr' B 3 2 O TO i - n o o 2 9 a 9T re B B- Bï M —i sb ar n -1 M. t» S* 2 sfffS Cu B 2 S »2" o T. re S S. 2 3 3 3.5 2.rt 8S5-S -8' 3 5. re s:gozE s CU - n a: re =r ?r W O «us. - -- =r ?r W B CU B- O. Z' rt 3 s O ren 3 pr n N CU re re n N 3 W-- 3 o w s S.^2 3 3 S 2 O 2.^»« 3 o M M. r» rs -re cu re b» re a cu re q D re °«2®«nCfi 3„ £9ft 75 3 cr Wore - o ÊTs- Ho - 8?- 3 cu o axa- re 3 b» re b» re 2. N O rr re 2 n 2 o. w re o p. 2. re 3> re re 3 rt 3 3 w -nrq - /*C cu si» 3 re <3 2 2. 3 -• 2* O O 2. 3 TO 3 Ob O 2. oq n 2 rt 3-g.o- <2.- re 2" o cr 2 'j, re ►o -o 3 C 3 3 5 3. 3. 2.» Ei 2 r w m c* W re to j z w rt c re B N m va a- g 3 2 r> re B O re Ötq, -2-c 3 •s:',, pr ^T-a. 22prrtw2'a23a p-BreMjqB-70 Ba» s s s !"3.° u.« S-l: 3^5? rt w <-5* rt 3-5 8 ||S i u r— TT ?T delingen beliep reeds 24000 man» Deze ijjding wordt evenwel met mistrouwen en ten minftqn sis zeer overdreven befchouwd en men verlangt met ongeduld naar de Brieven van Madrid van den 17 dezert om uit de bekommering ie geraken. De 5 per Cents (laan op 7a fr« ftO c.de Bink-Actiën 1432 fr. 50 c. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN deo 25 Jumarfl. Gister begaf Z. K- H. de Heitog van York, aan wien bet toezicht, over onze ouden eerwsaidigen Monarch is toevertrouwd, zich naar Windfor. liet Dagblad dier Stad meld, doch enkel vol- gens particulier gerucht, dat de Ktning ernltig ongefteld is, cn voegt daar bq, dat bet meerman waarfchijnlyk is dat het llrenge jaarget^de, nadctlrge uitwerkingen opeen ligcbaamsgeüeljbeiü heeft hetwelk trapswijze moet afgeno men hebben door de zwakneden van den hoogen ooderdom. De KonlBgl^ke familie is op nieuws lo eene droefheid gedompeld, waarin de geheelc Narie een levendig aan deel neemt; het overlijden namelijk van den Hertog van Kent, hetwelk gister door den Mmistei van binnenlandfche Zaken aan den Lord - Major berigc werd bij de volgende aanfehrijving w. Whitehall den 24 Januarij. Mijlord het is met zeer veel leedwezen dat ik Uw Lordfchap het overlijden berigte van Z. K. H. den Hertog van Keet; die ongelukkige gebeureois heeft gister te Sidmouth plaats gehad, na eene ziekte van weinig dagen, tot droefheid der Konioglijke familie. Ik verzoek Uw Lordfchap de bij dergelijke gelegenheden gebruikelijke beveelen te geven 0111 de grooteKlok der Hoofdkerk van St. Paulue te doen luiden." Ik ben enz.**' (geteekend Sidmouth. Aan den zeer loÜykeo Lord Maijor. Z. K. H.'Eduard Hertog van Kent en Strsthero vierde I Zoon van onzen eerbiedwaardigen Souverein, was den a November 1767 geboren* Hij. had deo rang van Veld- j Marfcbalk bij bet Engeïfch/e l*eg<jrv Ph fëdert 1801 w».S' hö Gouverneur en Chef van Gibraltar 'r hij w-3s ookCgjl nel van een Infanterie Regiment K'Oniogl'ijke Schotten. Dén £9 Met) 1818 hu .vde hij te Cdhurg, de Priofes Victon:,*- Maria-Louifa van S'axe Cobgrg, Weduwe van den. Prir.0 van Leiningenen Zuster van den Prins Leopold; d l Huwelijk werd deo 11 Juiij van dat Har voor de tweede maal in het Kasteel van Kent bevestigd. Uit betz.elve is: deo 24 Meij des vofigen jaars," op het Kasteel van. Ken- fingtoD geboren de Prinfe9 Ale*Jodrrna Victorina^ Wij kunnen met vtek genoegen nicldetj dat H K- H* de Hertogin vanKcot, in weerwil der onvermoeide zorgen welke zij gedurende de ziekte van Z. K. H. den H^rttjg'' haren Gemaal heeft aangewendt na zo veel angst eo' vermoeijenisfeo zich zo wel bevindt als men met mozC- Ijjkheid kan verlangen. Zij heeft haren I)5orlnchrij,'eh Gemaal met de tederfte zorgvuldigheid opgepast^ hein' zelfs de medicamenten toegediend, ternauwernood ben»* [hit nrvotg op Je volgende Bladi*")/

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1