ti *- a "Z S .E'° c 8 v if M? b ws - 0 8*^3 S g ft* *4 t* <S xSgHovM 2> 2 Ji 5 °Sïï!l^: A* T <ui tJ X lff*£>f'- «P - a A a> o o t) *t? N N Jm O .2." tT-3 -,?y «5 1-3 <t (Sai^ünm'-aj Oou«Q0_«„,a.o« =--, fi« «8 o1*4® !2 h _s5HsO— h 3 :«S'ïit .-Sa» S J I S« 5 M ^3 ^4 rt jjr« 4 w s tJ g J4*S Q •5^5 w w *5 s Mfl«5'3 saS&I^s'S SaslsS»S-8 ^"e^og fc 5 2 S° --,§ fi£a.-8ig,§*s,i> SÖ n r v'T5 ^ss o.sg- N i po JK< C U u a it «8 atj bfiVS H o o 93 a BT3O« 1Ho fg!o far 3"~ §&3o „..a S« a 5|-3 "-3-g 5 - OÏÏO ■Ug„3,>tlO 5- *3 cr.wt J? - ^v-® M*" 5.Ska - u u 7 u c N hlO •Z« «-""^ïdSoï B,oÏÏS.«s5-«15o< hOUbooB g«5M8 n «J'-S^SsrSSag- *5 a 3! a „-"S <b>z* *"=3 S g o-o« te,<S«£«.SOSg^g S S e S-g - -«5 fn c u o o oc O o IM o u 3 q SO -O^ c^ e-p© £«238ffS.ft«8 Z-*<tfAz F -3? 5. S.O- je5 a; ft. "c S,M« g.-S v2.f 5 f'.g-S'S -' 5*8 s* s WS.2 a g.g.S - S,o J I., Ï,ï's«5ï ïa'^öo. afi-o rj ?f Cs- w i K vg gu- «§•5 ir I-4» s 5 S-Ü S S c - a c- 'Q r CCOe!"BOu wx cHSf 4< tl U 'J - fc' (J O 2r >OtJ»o c c •»-.«■« pCi^< J.fsi Ï- cj 3 "U •a s - u - 3 fiSu'S «3 ^S"0- •5; ti wu o. f agfs p< fifi V* .a «.o S 1 ^■U ff3V»' k. 8S - k« ■5 Sw^ g 2 i )r u n m S 2 ;-«8 §.- «SH^"S.^2~U5 1° - f. S ."g t- c L y li c S K M 5 5 p g-5 0 2> <oS;.óa s o s a r1 u a O tu •3 - «•"i Q c •.Ss £»t- - - **o t Ijs 5 o sï k. o J2 o u ir.^ c,73 w S .i g n a slo-*" »5'i* £~g.r r_ •-, -A C S W w •-» g Or- b «o hu x -w Sf u C g ,W X/ M w 2s o-g.£,; a ••o r* r. flJ«o J2 b o w J; m u c o 4» 5 p. - C w o S- uO o p.« ■tj ia O >Z0)^ öj!oo»; O - -? o X. H2^0 S.S 2 ■c "rt >4^ u - 5823 ^4" U UOcS :2 §3- o iö,ï3*ft M O o n t Oi fe*f5sdo o •Sg«>s S= s 1 so 3 sl-8 BW3Ï-" S S jS E.U 2 2-2 O 3 n, o o r: p g pq or p W sr*o SS s;. s:« C o« g-Sg •'3 15 «1 S i»r- N b g I 2 S-5 a j Si S ■Swsg s va S •o^s! s »a ■3* Si g S S<-S t_ L OÏ'jiC •Q o1® SM oC »LS H SitS v °!3l®5 ;««3 «f^r w n wl« c «.S§ u Ï- ;afel5« '^o' mu *-§ i-1-s.is IsS^si a u n i— «o r S- ^-'T* 5gy^Sil 3"®5 SS =j-52S'^g.s ■1'a 5 a O Tj - V. O "I els2 ;;S'i !>;§S£ '.«•'S g .-■p oa z BW«5 i g S S goo: |«il °fMS 2 g S .5-2 !5g« Em a S ÜH 13 a s *iO 3- a®2S ►•£?.a <3 8 O «*- p3 h*i6 53Ss °D 5-2 a 2 h£, go, gE 2 2 - 8 S- 2 S j e 0 m SOS S M o< a a a |~^S aS^SS 3 O SL w s h J2 B *o ti- «S Sfl D O o o -|"S -a V» t3 CJÏ* iSjss .'ajsKh.'S-fS ^&üi? I 8 •o .S* C M - M —-B O - O - JS e5 *£SB~ o*£ se ga s s^c"> S =«d L«ï.ï'-«j t S 8 «•o o-o jj S2 a - o W 2 cffl 0"S hjs -c g.s t g I .2«£>2ES 5 o gg 5 5 2 IsÉfH'ii' J* t£ d w O ~Z -ö s .oQa|ï g J-S'lsI'Sa-^s f. a| i> tun "in d| u o o,y ïi R i; 3 S-o "2 - .A w a^c«5 a a a "a «SSaS .§sS"aao'§ as"-* -||e§8?I& iC-oS £- .2 ft» Z2 P *rï fi>F:l^i||!slsa P« 6 O C*|J« tu»TJ fs'fllf.SillH !5KS«a<§§gsf5SS8 |Sl§-!^§2^>ss gc^ S>£ So-S ESa{**11®|S "fills §2 Ss".-«_-4 II. S O 73 k q /«,t, - ■n g oo-oE 6 ^iT-a o ÜS'-'iSïiloJii ft» C o 'h k S «i^: X> _T -" r> O »^3 T3 mK .a »rj "*o CO 2 toJ P »H i> "A 1 t» i* O B oH^MO^aotuMgf- 1 S ->| S u v *5 5^ *v - 3» ^Sli S JO# ZJl## sSoïS'SsSfog >z-2g<seflgoS> a o v« <!«*-«© o o Sz as'3»5« -3 8 "Sssrt S.JJ ««sr. - .o t> '*S'4 gwaa© jr.£§jo s$.« h-s t|S^g| :^|4 |»ê-8 JJ itT SlskoS ft u p b. .r a o o MA gir.Nj aófi-ïj., 33>.o2B hs_«. 88-st<;-° cJ. 2 8?j &-3 jS'gJ'M -13 M W o - M P ^3 r "5>.^ 5,Scs« S: o «3 «1 Sï# K l-S-Sl&sS ,«K°ï£# C -a ,o S 1=3 5 S f=gg "S"?,-2;<^ -ge o»'ï«0 8 S2* Cu m z u a a. a H -J «^2 w I IsS'üia ■"kEgg, «ie°6,l °2 s«J o M ^ücut!I«„vuC 73 (-, 8 - 8 <^ST" u-a; JslbM-O »J a MJZ etf*g eP"*- Ow-w/'Sg.ftgfl o o a c.«-, U- Ui ^>-V> J •ts- g #1 O o B 'S - 2 5» O I»2'=|2 M a O a O "532 b E S B O i sS' 'O'S^E «-■■S3 qZ' fc«S w - S!C-3>-gS 8." .3sSï:"£i w c w"0 w -5.c«£'Coi n's k# P# v S"*La 60 -14 <>W! 2 tf t? Ot3 m«m ft. a#3 O - *- w 3'3 a o 2K.s"ï,i« ?5° 2S S; p a f .J* U«-« M w< V O o W -r; "-«tr -og^ft 5,*« a«a a :^2-E ''sS«y|»'4Ï|1 o S o 1 2 a ©A W' -.' .k So 5 p tj10 2; k. 22*21 o k "O O a S sïï fcs'iiSg F-* «I u ™J - o B «5 »omg 8° O - «CJ g u S S-S531 5 nm a g« "H s jeii -M a n s&SrS2 5 *"Op, Satnrd»? den 6 April iSii de» «voods tea vyf nnren precieszil men In "t Heeren Logement aan deh i Burg binnen Leyden, publiek doen veilen en verkoopen: Sen aanzienlyk groot ruim hegt fterk en weldoortimmerd Dubbeift HI'IS en ER.VE, voorzien.met divrrfe behangen en onbehangen Boven- en Beneden-Kamers en Vertrekken, voorts ec# in mo Binnen-Plaits fiaalje en wel laogelcgde Tnlamet een Steene Koepel daarin, item Kelder, Keuken, ruime Zol- dets en vcrder'alle bet geen tot een gediftlngneerdo en logeable Woonbuizlog behoort, (taande en gelegen binnen deSiad Leyden tan de Oostzvcie van de Hooi Gragtichnins over de Nienw Straat, (trekkende en uitkomend* aan de Wcstzyde vin de Middelde Gr»gt: breeder by Bllletten; nnljendehet voojrfcbreeveHoi» op Donderdag enVrydag den 4 en April, des voermiddags van 9 tot te noren, en dea namiddags van u tot'5 naren, miti belet vragendekunnen worden btzig- tigden zvnde inmiddels nadere informs tien te bekomen ten Compt. van p BENE5SET, Keizkrlyke Notaris te Leyden vootnt, A.L. VAN HARPEN G. C. FEIDLER.J. VAN OOSTEH.WYR A. VAN GOOR ,D. KRAÏSCHOTA. DE RRUS, C. CHRTSTOFFELS en B. J. G. FEIDI.'JÜR Makelaars gallen opMMndag denS April 1811 ,-ie Amftcidtjnln het Ondczyds Heeren Logement, aan de Meestbiedende, verkool en: No. 1. Een hegt (terk en wel dopnimmert HUIS en ERVE (taande en geleegen in de eerde Wetering Dwat; Straat, hy de 2fe tering'. Suggg, D. 8G. 14. No, 49. nieuwe No. 4376. En No. n. Een extra groot hegt (trrk erf wel döoriinimenPAKbU'ServÉRVÉ» genaamd tÈEUWENVELDop de Rapenburger Gtigt, over de Plantaglevan agteten uitkomendrfop'deiaagte vendcKidykD. 3. G. na. NO. 64. nieuwe No. fi74l.breeder by Bil- lietten omfebrecven .g.ynde No 1- des Dings 'ags cn Donderdaga als mede op den Ver koopdagvis 10 tot 3 uurenen No. 2. dagelykt te bezlgtigen. Di Bt wgzen vsrXMgtndom en Veil-Conditiën Zullen Vier dagen voor en op den Verkoopdag :e Zienzynun Kantore vtn den Nduil» A. HpUTi&PER op de PrioafgGragt, by de Weatert©rkt. ■ssë*s CS'~ A m a -5 >•0 J. b^tjö .2 - o 0 3S§J3 o i? -E ""Sês SS 5 B 'Z M e ft# CP 0 2 SS^-oft -^s r n"0 a t.g»g ja u n Ho. jct a 2 ss-fsl »ë£SS s,2S4a w 5 2 0 ill's! •>93.Sta m - Op Zaturdag den 6 April 1811drsivonda ten 5 «nren precieszal men in 't Heeren Logement aan der Burg'buy.e« 1 Leyden, pobliek doen veilen en verkoöpcnj Een ruim begt (letk en weldoortimmerd HUIS en rRVE, waarin ae Uit' if een Keerieg federt veeie Jairen met goed fncce» ia geëxerceett, ais mede zeer gefchikt voor alle-batne NetiingtTd, (taande en gelegen op de Haarlem Straat, oratrend de Bakker Steeg; als mede nog verfcheide (terit- en weldoe r-mmeice HUIZEN en ERVEN, alle (taande en geleegen binnen de Stad Leyden voorfz.: breeder by boj'J'en ,e fpecificceren zvnde inmiddels nadere infotmatle te bekomen ten Kantore vin den Kelzerl. Notaris Mr. P.F. hUrKECHT. tr Leiden. J. N. HARWIG, J. C. KOCK en verdere Makelaar» In het Biljet vertuidzullen op Maandag den 8 .«pril 1811, 'savond» ten 6 Unren precies, te Amfterdam, In de Keizers Kroonin de Kalver Straat, verknopenEen p''f fït/'?r- dinaris pnika puik ven circa 100 Oxhoofden allereeifte Clatfe MvseaatFrontignacbenevens ctrca s8 Stukjes Rooit Leneueioceue WYN» leggende in bet Pakhuis i'/ttles, op het Prinfen Eilaod. f* B. WILD en J. ALTHEER en J. G. VAN TERVEENie UtrechtzUUen op Maafdag den a9Aptjll8ir, en - volger.de dagen, veikooptn: Eene groote en nitmnnteude Verzameling van zeer net gecijdbo^erde BOEKEN .inde mieate Wetenfcbapptnwatt oeder zter vdelén die zeer zeldzaam voorkomen eenige MANl iCRiPTEN ..ChlLDR- RYEN, TEEKEN1NGEN, ERENTIN en Gocdeo en Zilveren KUNTEN, tot ce Htdorie Van oitLard betrckkelyk alles met: veel moeite 1 wackeudorff p *i oc 2 B s ■C r— a C Z 5 nt rt .2 -a K. g e M m *w «- _£3 to 53 B b .I fi uv^xi O W >v Q 5N3#C?.M- ëüi-3 r «sips V oi K-a: W-SR33 B 8 te "5, s ÏJ: r^§ sa, ïï^'A" es A o 0*7° oS «^2 8. «3 b-esS O o J; M H i°« E\^s« c £0 *2 s co -8 OJ <u *n P3 4» T3 O- O 2; c o u» vair van de Catalogus. den Armente bekome» aft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1811 | | pagina 2