r 0 n? t re ft 0 o o* 3-n?a N M- cu c ^irri'Onidatitaii! n ft i 2-° 2. 3 8' o a. T S?-e - Ei2 - g,ï.S «fes s 2. 3 3 2 8 £.R Sr-7 2 >1» w - A 2 _'*q 5 CU O K. i.ftÏ3cs%.S^ f» Cr a -, 2 a. - t rt^2 2:2 - ff .Cf» «-3os-;o v c n (l [5 ("D '-A aCT* ftW'J re0»!!1 S'ÏISb";Ï3 L,"a"Nl!! •W?' e-Sï-35* 2. cS'S»». 9 u 2. 3 s- 5 °*w 5h* n u ir G s 5 "3.5 3 3? 3 3 3 - 2. f o al - re Oi =r .Cfft ft ft O. CL.*< y n n 2 rt N 1 ft U fP ff* 2 f> a a _T a »-» M O 3 .T 1 2-SVcLS O. 5|o|g2.g A 5 in 2. ?r 2 3 ffSjsggg. O ë-, LT 2. S- S'ogg-gSff 7 CW 3 7 2 -3. 3 V ftD «-u"5^7 3 w- 3 O 9 r» eeO-SStr»? 2.3 3 £1 2 - IffS-lÓa^SS 2 «<J rt K* 3 3 hrt fr-1 3«3®8S «"«S® 5 - 3rtN!5-2' S- ff n ®"o ff s*'ö gf a 3 ro a. Jin B B.9» K, S-?" 3 3 3 S.|?U>s|?<' n t* g3|gSffsg.^ C *f ei O. O Ü2 ft> S* 3 f 11 ^3**^ "i^anaoftn. i r» r» V! fcö 5'=prf5* 3 1S- 3 2* £L .-« - r. 'j -a I'eJ^CoOr 2 O ft r» - O zr 3i^S.#?3,rtK,0?3w2,f,i -SI 3 g nU w3 "l'^§3.Sacrnrrs-n«i2 2Ktj$„Ün>an- O3_o0rj^.-U 'Li™ w?S-- l«5wSffS r O, B H. M - (VvB Al u i M M ,s-~- afa'ssrsïs" - S. 'WrtjSr-Sl-t'V ff t>, 2 2 2 W l~ 3 a rt O m S a-j ar ai o s- s r> e 9 nS; 1-. rè 1 1-A arf j T' ry a- ft ft u «2n 5 «J w. fc <-. Xt f* Q, f8 -rj 3 £T O 9 K* n- -> q ft S ft.re s> M •- ft5 c 2.S-? -r'ff >5Vs.a a S O.; L2 2'0 - 8 - 3 o- 5' Off ft O r, V. -ft 3 O |2 s» O - Z2 9 2 - S- ~"2 H 3 3 S S >ls.S.S>ï?«aS' 5 ,a» f» - O O" T "■SK^^rsQ ^/o JaÈsiJ»: 2? - *5 yr rt> N 3 N S- Oft D s j?ff ~'S v ft S 5tSi^ - 3 a 2 sa s s j. 3 5*??- •SjfS^f r s ^arrS ?;30* 3C/)ftj O 2 - -j H at S '•is o^5S"f S3? S 9 O O 3 'N w o 3 S 2 51 „ÏÏ-BÜ w S-o'Pl ^■r n O» I «1.S -1 O os Kt Cfl r» t» fo PTJ O o. n S w Ï3 ft N a o* a S.3 O C o n> 2 &a S i? a."« a a N S Bg 3 2 5 a-3 ft. M O Oa» <ro ÊOÖ - 2.° rr2? O 3 ^2,ö<®rS ft ft rt(iq S 3 Kf s.«^j S3 O pö O 0 H 1 W 5« H-1 H 25 i W 3 O Q- 2. o» o 5 <T> -2 («J o 3 :L o 2. e 3 ■S--S-N p C g* fö w' K 2. 3 n s a 3 S?a o-w S 3 3 s g S ?.S»S >f??S a oj 2-f S >or N 3cus 2 n - n" n a<2 8-- ts2,-0&toS,sSs< 3 09 i O O B g O w rflr,w^ragc< O (i ft "i a wh f-t 2. N PC «T - i o n*2 °S 2 3 - - 9' ►o - -■3 a jq |"S3 - ft 15 3. ï*jq W 5* 2. 5' o- n> n R< r-fj i O 3 8. 13 i ZS SJ v» ft o ff1 2 3 ^3 cn -ia --3 a N ft n n, 3 ft 3 oö^|«J.2r:g|.o M» N(XJ! 3«2. Q. 2 04 2 M er n>er2n>m «ag^o 5ö.S230> 2 ^3-» 3 ir'w 2 o* 53S'6,l<!2 2^ -i Q./S 2 a2 2,3 c «•?5 a S3 S.^3 5 o rt ^2 re flS'S 3a™fo.waSaS-" g 3 S g-g S'öfO E.»ap 5.0 OP PfN»-- B ffg-o a. „g 03 2<R 2 5 ff!" w H m N 3"»i 2.» ?a g£.*ï0?;i s» sto v jb o -. u -. Sff-2 a 8 - 8 g Nw ss-ïf.&ls» 3^ 2 - w H.Q,; o" M rt Cl. 2 tI)° 5. w 'D«,n> Sg^M-0"8^* "Sll; 3-naï PJ- >50 ?a g I—. fcQ 31 a o. 2 f» I. jHS.oftj'i'oS' O O 3 »9j -J - ■«- n' o 3 2 r.ëC2„:®Sgcs3« w H 3 an 5 CTQN n 3 -t a M 5 sr S*" O CO 5 S* f® ft j n 3 o r§ - S r?"3 S- 2t 7» ^a-.ST<rt^Sl,® rri 2 1 n> g o a 3 03 CP* 3 -v 2? o c-i s w 2 o-3 5 ff 2 -j- fi- N - --■ M. fp V< 3 ft rl n ft 5 9 a n> a o S 3 1 >^g ft w OJ2 2. o.a ►-• ?a"jfSa.5s<g-2 rt S U-n o n -r, 0 Q :?2-2®?g",ei!2.s 32. 2 ®2-a 5 ff 2 23-a-aaSa-,®:2 CpbSÏ' rt 2. '-,5a" SafS- ?g. blsFgljo-S-a?" In O 3 O S 8 5 s S ff-?r n u"w§ >^2.3.2.^1 2. 5 S-s.2 S°-• aff'-S 2 3 CO c^i2 3 <p §3a a 3- cr v. rp J5 ■8Tw :SS§ 8." ff. n cm CL. S"9 S 3 3 f 2.3 nH ft n*^T»-3 •P cn3 53^ u> 3 w w -« ^*2 3 r? 2 3 j 2'd J 5 a g .S.3,! S ^"1 o o.'KJ n> m a- a ooSft ftOM!3 2 ^2 S a a S S3'1 üft 3,-9033 3 0,-- - 2.S5"^<ft3r ^^flas-zs-s^s- 91 -91 - 3 t B."3 O. 2 si Om3 '"3 u ft ?3'S 2 3 a. -j Cu. lf2>l|M3"H2f 32lS 3 3 S 3r«J s* 2 3 5' 3 r «I S.3"^ S 3 C 9 3 fp g- 5 a m 6P 1 m w a W a 33 fp NO o H tr Wa-^ o Srt,<5aÏJ a S c p.MftrlMa3J K' C 9 3 P**'CT* rl ft I-I 3 Jft -1 5 {X O W3 ft ^ft SftaA--H«'öft<»3^.d 2-> "o n» ^cv. n w O O w fB 3a<T3Stn3™g.g»®- g.S-5 ff!3-g.D.ff» 3,2 ""25 gw 2 cS - ff - o a- 2 D -? rp ST P 9 'P Q» rt a> K y, Jt) Öft|^'ft,SftW(laO O 90 e o 3 3 oc-3 ffa°5 g g-Og "39 a ooX9^ 2-2w-2 p.3.8 <- £5T3'S.S C S n=;ftoS'8n;»> 2^ n O p> -r 3 era n> 3 s PT 3 T* t" C 3 3 rpq CL. O fP 9 ft O - S3 ft ft s s?i a=r M r» ft o» rl W D M S 2 S 5- -o" ff3 ff- j Elff?0 1 ff £3 BLtBO.. Oy w g a a. 3 3 3 1 Pd ft" re fil f 1 W a S 9 M-o rt - -!•»<&?. ft -1 fP O H-l I? 3 ft O f» p f "t ^is^iSg's-o-flir-o :2 1 fP s> CTQ fP 77' Q.fP^ r B J ft r cr*ac» o 3 ft ft O H rf« M F" {-H I3 £322 11 S" M M re 3 3 3 3 w 2 - 0 S. s 5 9 o S- o- n 3* ES ft n» TC ft U- kw 3 5» 8 S 3 g «B o O. g1!? B.g 3 O" 3 ft ft K z, v> n> Cl--^ 2 2. 3 3 3«ra o o ff 1 Jft it o f n ^sS^ft 9-^3 Ls 3 f 3 ff I SffS 3 S.3 3 1 fp* a 2 dq „BVSNÏI him** 3 C- 77 o- N ft 3 3 ft a r1,3 5 u- 1 2.1 £.r» rt fp 3. -»>g 3 2 fp fp 3 9 «>3 «3 cx. o. ft fp ."2-tnft-J o o ff 3 3 H 3 2 0 V O o 2c n ft O O J - fff3 g" 55 O* (t O. f fp 1 i 3 2 ft ;l 2. 2 fp =r X <s cu< 3 g" a a to o ft 1 u. 5 7 1 rC O O !9 G P3 ja n Iff O O w b ^3 w. oc O oc TJ J'! o«H< a< 52 t 3 o. O. Vé ?t 3 5 3 J- a w 3--J 3' :2 ?5's.| 5:2 £3 rSprilin a •'1a.S f ff' n c. Nl - 3 ff 3 re 3. ff s <!ff ff® g 3-ff<3 je a«jo.** BP-0.0&W c 2. rt ft a <P M ïOo-nSiiOSg3 p>=B3 rr. A. c1 fi. «n »-rf fB f» ?P^' -n cr v irr o - J, 3 V, - -A w JJ ft Jl P 3 rj2 <S3Ë2.!*£££"S2'£ofp§^3>dS'<i32w - 3 -H fTcs oa 2 S ^Bt ««A B O M a- iS 5* 2 «a.r»-r0v^3*2^:>-32 o3j,<3a.3S2.--S«arêSgffa;g5 ^?5's>2 2S(ï. OS c n ft X 5 ft 2.^ ft fP Bölö-g S.2*^cr^S'> ~2 3 3 li 0 ?ft 3 2 3 r. ft U ft -1 /t a* NO o.-.< as2 F.?* ft ft ft ft a 2 9* Q, ft pi - It ft (t a T a>SlP S3 o -. ?r a n 9- a ft ^3 W =r o a *3 o ex. ft u X O pc<_d re a*tq 3 S S fV a ft n, v> w aifl3wïJ,?« ftCi^— reO-- W ft S ft en - - 1 SC^ 3 3 «-> .M J O 3 5 ft 5* hrT 15 „„OB2r,ft"3M<?33 ag ê-^^a i-ü MC?-S.2:S ",:«nSftÖ'»agft3c2^ 2 fc N2-S.O fro 3 0 c-S f> S - -5''S V r-<s s O 0^5.%Z 8 a Itl 3 1.3!8-1-2. p - £'§^2 1 "V !-» rt 2 u 5 S 2. w u £1. O re ÏQ M 03 CL - m r** 3 a a "o a —i O W» 3- w 1 S 3 *re ft O JJ SC ft v_r>^C5crqag-|^^c-.^09 ®35!3CCC«2.K"* <w" f S M K 3 2 .4* a a - r' K3 X 2.—, SB 9^3 s- t M32?4iro>:P;s^I.s-?=> 3"3m ="2-® o-2.5 s I 3 I S:£3 Sr3 - 4» S-:® 1 3 ^|'II3."-pl£<WsO,8®i£.®i !2. ft o .O. 3 fp r~, o 'r1 9 ■o 3 - 2. p. a S rT c ff" S :j: 3 - re N&-S ff "JSTOJ N 5 o- 3 mt* O O® e3 rt* r-, fp S re £5" 3 OSsi O •e 3 3 ai ??ai 2 o S1 S ff 5?> 9 ft S - 3 -5 N» 3 - Cu 78 ÏÏL W ftiftl ft r» s3 5 a£"l 5*5 ft o» VP - a* 9 m o rt B5o<3ö^? afi2gff|®i2.. "ff Q n O* O* u 15 Of®9<PNC 3 S.. ,3£. Sa^ N 3 2 ffS 'S S-3 2 rt tt» 9 -J* fff. re S S n - 5 s 2 S- H 3 S - - öS^ 3 a'S |k 3 3n 0 c 2 po j;- o M .- 9 -rt re jq O TJ *P O 3 fcy C.3 (X 9 r» W sc... o. O .J, 2. "-C2S «a 3 0 -23 - 9:3 9. u ~o ra p»*- "*3 3D Kröïirf 3 6S," S 3? S, 3 5 o P H 2 7' Cff ff a a re 3 7' ff a S 3 7 i' a 5"*? 7 3 1' L'. f'UI j ING A G. W, VAN OPHOVENG. TWISK Cornsz.', J.D, MERCK.ERJ. TWISK Cornsz.en A. GOUDA Makelsnrspreien,eeren op Mnendag den 3 Oéiober 1808, te Aniierdim in hetOudezyds Heeren Logement, 'sivonds ten juuren te verkoopen: No. 1. Een kapiteel hegt ilerk en weldoortimmerd HUIS en ERVE op de Heeren Gragt, by bet' KoningsPlein mitsgaders een STAL, KOETSHUIS en ERVE er agter, in de Reguliers Dwars Straat, te zamen ia één Koop j,No. a. Een hegt ilerk en modern betimmerd HUIS en ERVEop.de Keizers Gragtaan de Noordzydetasfeben de Reguliers Gragt en Utree htfe Straat. En No. J. Een kapitaal hegt en ilerk dubbeld PAKHUIS en ERVE, genaamd de Een voorn op de Brouwers Gragt, tusfehen de Binnen Dommer Straat en Mouthaan Steeg: alles breeder by Biljetten omfchreèven, en op den Verkoopdag te zien, mits vertooneifile een Briefje door een der gemelde Makelaars onderteekend. NB. De •ewyzen van Eigendom en Veil-Conditien zyn Heden, Morgen en- op den Verkoopdag te zien ten Comptoire van de Notarisfen GOUDA en SAKTHAGEN3, F: DE VAT.K G. TWISK Csz., I-D. MERCKER, N. DE RYK, J. CRAJENSCHOT, G. JANSEN, P. MOLEN BROEK Psz.d. TID-EM AN Jr.H.'j.- HEYSTERMAN en H. A. BAARSLAGMakelaarsznllen op Dingsdag deq 11 Oïtober 1808, te Amilerdam in'r Oudezyds Heeren Logement's avonds ten 5 uuren verkoopen No-, 1. Een capitaal hegt Berk en weldoortimmerd KOOPMANS - HUIS met deszelfs TUIN TUI NHÜIS en ERVE op de Heeren Gragtaan de NZ. bewesten het Reguliers Plein. Eo No. 4. Een capitaal hegt ilerk en weldoortimmerd KOOPMANS-HUIS en ERVE op de Ctngeltnsfehende Blauw "utpwil en Berg Straat; alles breeder by Biljetten omfchreeveu en te zien des Dingsdagsen Donderdags, -1, mede r.p <ic Verkodpdag, mits vertoonende c'cn.brieije door een der gemelde Makelaars onderteekend. NB. De Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën zullen vier dagen voor en op den Verköopdag ie zien zyn ten Kantors ytaidea.NourisI Mr.C. w. DECKTJ*., 2. a O f» 3 T> 3 - o 3 a f» K "O o ft.Wjj' W w S rt a-. tA CS M 2 9 »-* m g>>5 i»r fc— 9 W •z ►O O ej* ps o 2 'K TO 0 O f®« 2 B?I Q 9 re u. 3 fi> <S cr- fB O ff§ 5. D j8 ,«3 ?|||t 3 rè o 5 -c S-O3 2 2 3 3, 2 n s M ■O ft ff a a 9- o» *-•■ »r w - n N 3 n f- Eff.oxi cr* ff 5 3 v S S S 5- n £Se O *z o x. CL. O n> 3 3 5' ate}.?2 5 ?w P-B J? O. O 3 rt: t\' V CL. 3 0*» - -<h w 5 CQ PJ 13 H s &J ■n c c4 S5 H 3 ?£'S5;;r po Cu 9 CL O 9 N 2# S.^3 s-^s 2I. rflSaSTsl 4Dfta3^,ft M C9 r- »B l" >*0 §R 0 E. s' 1 o- »S:.a3n®35. g p-H 2 3 §ï- S aaffi 15f-3 3* "8 80.5 sff »a I 00 O ?t H O Pb O 7 n M Oft 1' a *t* D. DU SAAR Boekverkooper te Leydtn, zal op Dingsdag den n Olhiber |8Ó3', en vier volgende dagen, ten zy-en Huize, verkoopen: Tsxte keurige Verzamelingen vtn'LdlynföhiEranfche Hoog-en Nederduitfche BOEREN in de meesten Wetenfchappen onder welke zeer veele voorname Werken van Geleerdheid en Smaak voor'omen. benevens .enig Muziek, Printen, Heelk. Inftrumenienenz., Rariteiten en Boekenkasten. Nagelaten door wylen de Heeren j. H. AL- DENRAHD, in leven Predikant teRhynsburgen A. L., itt leven Medicina f DoSer. Waar van de Catalogus by boven gemelde en alom te bekomen is. V Op Zaturdag den 15 Oftober 1808, is men van mening binnen Ltvdenia '«Logement aan den Burgh, te veilen en ver- koopen: Een aanzienlyk groot hegt Herken zeer Wel doortimmerd HUISenErve, voorzien van vier Behangen beneden Ka mers alle met Schoorfteenen ruime Gang, Binnen-Plaats of Tuintje Kookkeuken. Wyn-, Turf- en Plovifie- Keldert, diverfe Behangen en onbebingen Boven - Kamers en Vertrekken, groote Zolders en veele CommoditeitenHaaide Sn ge; -?ea op de Breede Straat, over bet Raadhuisop den hoek van de Wol Steeg. Nog een kapitale en welnefftHeerde HUISM 'Plï- WONING, met deszelfs hegteen (lerke Bonwhui'zinge, KoélHMinge, Hooibarg, Kaarnmolen, Schmiren en verikre Getimmer- tensBoomgaarden Ervenen diverfe Partyen extreordinair gttede en weltoegemaakte WEI-of HOOILaW^H N alles te fa- men groot of verongeldendé voor ruim 25 Morgenftaande en gelegen in da Westcindifcht Polderonder de Ae-achten "an Soeterwoude en Srompwyk. Mitsgaders nóg een extra fchoon en weltoegeraaakt Par-y WEILAND, groOf en yerorefel dende voor 2 Morgen 3ooRocden, gelegen agter de Tuinen aan de Haagfche en Delfrfche TYekvaart, buirende Witte Póórt der Stad Leydenomtrent de Paal van 300 Roeden, in de Bosbuifer Pol der, onder den Ambachte van Sóeterw, n-le .Ml"' "ce der by Biljetten gefpeciliceert; zynde inmiddels nadere informatici te bekomen by.J.P", VAPf KLiNKt NBER6 DOZY Jtoninklyk Notaris, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 1