3si§g f|s ggfsuii jESaS*y Tllltf •3 «I! S 1 IÏJN.« Si^d'sais^iPif'ls g«-g- iliiii^lifti 11 j Sin ■"a S" IP g«5 s s w a i* o .J O o„ gitrs* C c - rv y O c "C C g mn <- o g 0 2 s, 2 o u P W 5 c ÏVÈOC1® B*.s£d a 3°^s R g «a-'ó 3jS=TSw«g Z"° >,g öSj=c HS 1 gpèS»o n 5*B?g gc^ 4Ü 3 3 3 M O O M Q~ ÏSVAM c ®kSZ«üc .C-OO B-Sa *i>cS 5-B _^8sïi ■a uW 3 - Sf«<f.s 2.a at J -C U Jf ■b v a j 3 "B S - -■ srE t a a 5< SS'Z giS s> 5*3 §5,3 N o< B-»|S J £Z S >Ej3?f ■3 o| g,.c* g g s O «-< P O Mi-- q t X: Kt„t-S0Sü2 Z.nUtllU'ClAqu J 5 .2_. lïSljUpS S^c«55cm a 4; a s - c c - o &3 •---> e a. Ct »ti--rKM4 <B C Uif^5 a~ om S3&g>5« -ëSfcëga c_> .*113 '17 «1^5* •CScn^5 s5< o oj w Z»-, ■S|ïï< S S g-aE-a gog S^e-s *G ~&C **G tj o* a S-gsS-S ■S iu g.Ov j S a, 5 R g a 55°* S •S S s !>.s "•at ÖH w J: O .*s|a§ O 3 O O T3 Ja sS-s i> c O H «J i C* i J. S« cö^e®. •Sn £5 4^ •3PS.Ï»! <71:4 a O C a o c? tdy H *o' i oo B A «0 Os G *»- K. c< >- eo w d .£ag|fccc-"^^ PS. S v 2"^-. /-> ^^vlSfsS^wS', ga S.X"0 95-5 ">Ef° o'sg Zr»w c o U-,'-' os S <sci,»-1§ -»«H3 •J] P V3 S o co- ^f VD K b(£| >óS ss° ^4>"s2 8 *?5 £?»a 'Si; B fc s c i.S'S n®a dr«. O Jj g CO Cl CO TJ u .2 M O o o 5 W5M U 2 os<u a O T3 M co «o 4« 5? V5 9 ciS o\ö i-iü *- O X o »v »j "d o 2 JJ K Cl O JJ -3° C _2 c - 00 2^ ÖJ S ^sa =2 5 3«H OO <Q O o a O cd 55 2 HH ®i J? o a w 352 O G a> c3 00 p rT3 N 3|ls« v Pd^J. 'R S B Jj <u v j- o B2-y^ S»<a° •r t3 w cu O 1. S w 0 m M-- y 2 «a p, a 8 0 .8'-, o« o\ïï-3't; W - 3 O 1 G p N rt o><tS «r3 .J<S.Ë "Q S^3-0-?S A. 1» "2 ■=Z O g-g S o> -O .2 n c bd S s Z J-Sii^s'lfal is. te s. s o S ri S 3 5 3 g Sa"H s '21 - t? 5 ««'S3 b •S'R5 s a c m-^, '5 <J C4 o -a g o'tj' S^as:a.sf £gs.?I 1 u S-s^ ^Oo'J! 4^> ri.^Ssüb f- r '"O; ^!2o >- o4 r.2 c sy a «Wv2 C -*tf J v O. S BB2.S- o- G ^Q-ö 8 Q .SO m o b30 U o e2g5P 9§rsJ?«ï <St-sï?a -ag"Ss|£» 53&2^S| -ifcissts* 5 ic^S5 «•••?'eèfes.2 Vg e SE TO 2 S o 2 - S g V S-tt y,U »ca c-S® o <u- f «S3 G-rv a S= g-« "Sot,»,.'» S ^.o-ë gö - oB®>n^Q'S -- P= G S. S-£ C .oiJ^S» 3 n c j--" C L, »-.0 O G c -* *2 - o H - - .5 w. 5 - 'P 1- 5 ö'S';fi 5 o'F» S'.M c c - '«•- w H a ?s s g M S 5 e -g -g 5 b plïfïire.'s'o.Efi'.S^a Cggg»m 2 ,s 9 g I 8 V B: C. a bC-H 11 cr-o c P'.bC'0 Sa,.U'.^ 2 O. ro 0.4J 5 £-C Wii 55 a""-0-:K.>.-§We- St,^ c B «uo o %rs»-sra S s o/«uccw c cuu »j C C) n G o c ^3 o r s a s-a 6A»gSg iïS - s s 0<r^P~E0p:*g|g.gq' Z■"■2 - E - c g g 0 u «J='i7E<- 6=3 - g.£i\ïE s.ï-e 3 S%t-S-,t si E - &a:s§ «2 ,2.ë|S 8 g| ï1ga>i>I?,.'SS'S|«^ÏSïï hiS«=-2.ss kSsiB^-e 15-5 jY. van Santen, M» JatiszJ. H. Zn.Jsivan Pembrpck en NubvcrMakelaars zSlTen op wöe'nsdaëde'n 6Aprn"l 808en volgende degen te Amfterdtm voor het Huis vpn den Overleedenen opdePxinceGrsgt, tusfchen deLeydfche- en Spiegel Straeten over de Leydfche Kruis Straat No. 170, verkoopen: Een nerte en zindeïylte INBOEDEL, beftaande in een ktpitaal dubbeld Snoer heldere Paerlcn1, fran gezette Juweelen Goude Repetitie> en andere Zak - Horologicn &c modern gemaakt ZilverwerkGalanterien cn Rariteiten, waar onderpropqr bewerkte Juweliers Gereedfchappen oude blauwe geCóuleurde Oost-Ind. en andere Porceleinen Verlakt- enGlaswerk, een extra groote party opgemaakte en onopgemaakte Lynwaaden zindclyke Vrouwe Klederen, wel eevulda Bedden met hun Toebehooren magnifique Spiegels. Lnfters &c.; diverfe moderne Meubilenwaar onder ei rnAInnJ n.„. J II1 v 0 1CnUil/liirllAn fli te party opgemaakte en onopgemaakte Lynwaaaen zmociyKc viwuwv wel gevuldf 7~~\7 k iuïwbuwitD magnifique Spiegels, Ltifters &c.; diverfe moderne Meubilenwaar ondereen extra traai fpelend ftaand Horologie door 2>\ van der Clot ftk'sHage, mitsgaders een Cabinetje konstige Schilaeryen door beroemde Meesters; en laatftelyk een ColleAie wel geconditioneerde Boeken cn het ge«n verder tot eene deftige Inboedel isbeboorcn- dej ïlles nagelaten door wyle Me jufvrouw W. WINKEL, Wed. den Heer B. VAN DER CXOESE. ^Breeder-volgens Cata logus, welke (k 2 Stuiv. voor den Armen in tydi by bovengemelde Makelaai's ie bekomen zyn en de Goederen twee dagen voor den Verkoopdag voor een ieder te «ie».

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1808 | | pagina 2