it?. «lp n nïir^Uf n F s'^§ a.!,! <3 3 S =f 3- e to- n> ®g o S3 u v ft u -i 2-3 (i 3^3 jl a 2 n 3 n -?» TA.'<S a ff 2 N. a e S=2 'tojgjs N s>SflüSu? M t?2.S-3 <?--. 5*n> Q .5" 55 2-77, a w - EL 0 "'K-S "ïAir'Jj-g r^P O re 3 O ft O C cryro - .5" S'o 7" S-» *t3arh<£f-iWri 2 W-S» 2. C3 M Pa '*1 .-*. - -i i 2* n F.g 3 a* ro - cu rS ^Tt J" 2 3 n *5 O to, 3 2 2 M -• M S a y 3 3 7! S O.S fc.f' o *5S2 n C O 2 2. cl' N" 5' g 3 aGO'SO?3 ycrq 2 2 o ~2lv 2 =r J= O-CL** 'cl 3'2 - - - 3 FgM N CL-g ÉW *fc' a SL yet 3 j— 0 S^^SSS*. b=^ 2.3 f4 Cffl CTQ ev 2 *rs n <L 'fo&S 2 3 - - cl a. a* a s* w n n cl ~r <l a 3 5 i—i Cu O 2 -- 2 n 5 ^4 5 R- to. to 2 n:2a 2,3 Wo.g g S» 5» f^ggSoS.3 "tS.-i-g a--- 3*8 O O 'Ah O O- -ï - -3 n> lla C*® 2 rf 7T >"3 o» f éi 3 m»- a 2 o to to g'tfgSfl. o» w o ?S <J 2. to 3* 2 cl 3 (5 O i—3 g n' o 9 3 3 3 M B* Q» -3 n 3 u 8 O- a.S:?Irs fl wa 3 3 3 O E s -1 Ss-i?3 S S g* „Oc-Sg m 2 o W-a- <D <3 o X- «H,fc,00 w g-.P f?£ E» -to lïSüag.SoS? o o J> 4a n, J? ;C? o"f$ S to- 7E a 2. 3 tr* i r\ D M Sa» £,a* g SS.3 c.g"5 a t» 5 s s s g'g- sa- --.a3^^ K-S Z* |- 3 3 s 3 S O.H ?5.g.s J ft o, 2b3» o;_.j w rr^—-=t o Bo2,aS7o333»crtgD"1"'t3 n n 9 P<3 iij 3 M o P* »ro«S" 5" - to*^-^ao" to*2* to* 2..£f-3 n» *-«-, re •- ^2 n 2, rï o su -j rj o UVT f l»=-g.g:|g:^s.g^gs-gi-E-0=g ft» 3 n".g S =i3K sf-g"!?? "2 a n o m g'^ll.l'gU ??3§!5s.^ e-si 25-»5?3t,33aa S.»Sg° O* j O H) d H) 3 3ff» fD S fl o Üq 30 «3 tr-CL - Ölto ÏS^ 5-- OQ to rvi cfq 3 t— •-» 2.K- to n J? 3 n> a 3- n n 3 3 1 S?s s°S ö»<5 Ln?S?S"3S-3g fUMilEiilklf "3 2 B &r a RJ WN 1 W Cf 2..o <j 2» 2'c X '~i S-'IoSSg.^sN 1 s: 14; -3 JI-3 S- p 5 ss i a-S II,. I> s,f ll ;^?:3gprv s SS S s-3 i-s Ö^|-8i s 4 f" .n-3 I s I r, 8-g-.il s SQ.affS off»" a-.n-g 8-&o ^3 2« b I -. 3 a g-= g.3N^.-. a S^g'.c) teo| N n ?25o» •5 3 o, S B a o o 2; S 3 3 21 -■•< 2."n,>"' <o&. c." 5 Ssa.^3.O'S o S'^>- 53.7Wo,S(,s <.flp<«»B^ n - 2 3 M 2.!? «-ft r2 o (t'f £L 3 - Tf, to to3 2; b. Q cn 5 3* 3 s S rt r»0Q jr-c 3 t~> 3 O 5§ -ft 2 3 S 2 B-* jrq toCL 2 *3..-<v o ^30» O* 3 w n oq gr' 3 'to* n O 2 -. <-♦. -! 2 c, O. 0,7. 3 7* a^to 3 3§Ss o a-è 3. 3 o o to 3 tof i n> p 3 ^1 1 to o 5 m S* n n 0* u D-.tri c»3 tL .-*■ 2 2 Ei a 2* 2 2 2 Cr,-* 33T 3. 3 to gL 3 3-S 3 o O* O ta 3 »^r £---«> g-O o i^ rrS r 0 2 5T'£ 2 3 n 3 !f?§!p!f5p lüHnmnr 2-craa=>L- o» -1 3 f> g 0 ^'3 2.3 P P 3 05 cl^2 -• 3 o Ir. eg n èu i Slriws- fr'Ew 3 ög.3 g "ewSs g &5's r?CL 3 V- 'S-rS"8--ffi-8-^" g-s|.^2.» 80 3 SI - .5* 3 3 CfQ ^3 cu/n °.a p P- g-d.-c 7T 0<-»2^<rD«r.-* i LI «r Pf p» ts o*?fl 3* o -*i>n S* 2.2 fs L- -1 3 CL CL G- s S,g'°-*s- W ÜO- O 3 n CL^ "1 -c CL 2. c/. 3 77 n>~3 3 to cr ^3 3 2 %2 2.3 33 o o 3 S S g-^5 *rt o g w BCr^J&Sl^awS® 2 -f'i'-JL 2L-'-* -o 3 53' |Ia§f»g-g.ff.slJg B&s-?SS?S5êifS-l r» n -fï n H*' 7n 'CL ra f 3 - q 5 3 1 £T "1 O ^3 P* 5; - M fft 3 3 w o -mScrff:S'=,£.Sr»NU ?.f 3g??,?,§ ??S'I.l '3 1» (5 5 m> a to* w1a wo* - ?3 J?re N f5 p P».ö - o- 2! to--3 0 o 3- 2 o r> 2 CL 3 w r» 2. n. nft n rt 6" 1 u d ro Cu o a 3 O 2 O o to w 2 'a CL 2 rs1 to"' 3 S 9 S S' 3* CL to. <T> 3* CL fD S vj 5T «- ft 3 2 I »-* ,B J is n I O - W to. M O M "<0^50"- ^d f5 3 3 n. - atr CO 3* 3 f» U fD O 3 3 - 3 n> &i OS" as-s q- - ns^ to 0 3 2 X r n 8,-g-3.S.'S.| cr.£ to-CL 2 3 s - M 2 —5 N *C5to CL "Sïjsïa" "g-llllïl 1 Rg S-.?3 3- 3 a .2 CL T> f» 3 "i - Octo c. r-s toe to3 O Q E.S 5-2 g r ;.s r'c w. rs 5» i C r, Tï-g O. S ®'3 Si S-i 3 3 ^d J O Oa?S'S'|®i:" li^Sr-wflK g S I 3 3 a ?üséa.|.a ^3 J a 3; 2.0, g j 3 5 5; .3 *8 w a-s O- rog "rf 3 rr to' <0 N ,.P-~ n. l2^1.5«S?3S?3»?E-§ 5 TO WJ - 2 Fa 3 jj-to Q. »^d 'fi -c <- 3 2 u, 2 n rt O o <5 5* rr u n> 2. 3 so 2 2^5 c -. E? o ^Oa^gN3-:«§^.. -^-3 §S2grS-o8ïS"=:g2=.3.-3?- T »v q »i -T* »3 5 ft 3 3 ft A JJ 3Sifs*£g£.|- S8Si3?*"! -Ci ^Crq^E.totod^-fO"'^ to <- 2 9- to1 Cfq w.O 3 pi - "Sö'S'nS ft 3 n re O-fi S n CL-S 3 - 5- rt 2 O.» f» 2- I -* 5Ug:s« 'o 3 J '"""f» C <1 y. fcL. 7. is:^»"8 ss3?^gip fontö» t-g>-t 1 ft 3^ 2 3 weS3 3^m33. *r:=>o 3 2 tos c- 1,-1» 1-1 ^f* 3 1 3 N C- owo n> 3 2 a3|2o| gS|||s;i3^Isig-t2.w 2 7? 0.0 c erS|g-§E-gI|f-5>??3ro? r' 3 »3 g-^-S gfS ag-gg&S 3 2" r- g--S I'S g-SgfA-S's 3 <7? Ig-S ?-?= a" 25'fi 5E" 3 3 3 - a 3 2 c g o-ï^^g g-SÏ'S-S;* g a E.»'5'i,*b. aïffJS's p^*3 2-s to 5 o n2 7?^ 2 N 3 »s« g 1 3«.ï.3 Es Ptow <2 a Sc- o 3 CLpq JS 5 n» g f5 3.{> rt er n ÜL Z> OeS i to X rt >ij O r* c«j o f» Wg ft 2*< 3!§ toc5.' "2 cl''co ro ti ftl to rf fD M. T3 1-1 S <0 '<T> 'S tfo Id t -J r N f toto., to 4: - CL c a. r* ft 2 2 rp er 3 S S to rs *3 rr rb c fö 3 w?SHe2 g S|; o-^ to» s» -3 af*ta »3- O* 9 rt o -3- m f» 3 o 3, 3 a "♦•Rv dp'ff Z.Ï, *A N 3 =L' 3+* T,<: CL to 3 t» a to 3--V- o 3 o 3, 3 BLK 11^2 r" ",rs2 en -f' H0«!Ct>0P, te LEYDEN, is heden v«n dc Pers gekomen: HIST01RES de la BI- lt Ntfiwïjirj£ihjeu"esj>e* JEAN HUBNF.R Traduites de l'MUmenden deux panics, Ic VIEUX if ei. .-. r: "AU IMlAMKbT, Nouvelle.Edition foigneujement corrigd, par J. VAN BEMMELËNMaitre de Pen- öf'iis. 13 W *55 0 U> O C 3 O W 3 w w 2 H M LO man ft-n a,!t.%S °?cerob?r '8<?7, zullen de Makelaars L. Ifuifinga ,.G. Ttvitü, Cernelisz., J. J. Broes. h. Wyt. morgens om io liften 2,1 V^enaar2 cn Moltzerop dc Buitenplaats VROEG - LUST', ÜBrcukelen des en RIPTMATtÏv 'hAdvÏ?-Ü Eenip TUfNCIERAADENLESSENAARS englazcn RAAMENMOSCOV13CIIE- ten;kartitaal flt-PK 'irrS S KLEEDENTUIN-cn TUÏNMANSGEREEDSCHAPPENeenig GEVOGELTE, en den Ver!-rvmvl,ffl/v- oen RfTEI - SCHUITJE en hetgeen "erder te voorfchyn zal wórden gebragt. Daags yoor en G. VOS en A f vm 'f???* V™ de Noiitien by de gemelde Makelaarsals ook by den Tuinman te bekomen zullen zyn. «emént verlrnr>n£iArs zuilen op .Maandag den 21 December 1807 te Amllerdam in -hetOudezyds Heeren Lo- plantineen Baande én u Neeri,n8 taande HERBERG, genaamd DE ££AfDR'^G7',inetdeszelfeBepootingenen'Be- S2 vermeld en Thu,tcn'Je Mui',er Poort' aan de Outewaalder Weg, getekend D. 3. G. 4.No. 2: breeder by de helft der sdags en Donderdags te zien. Dit Perceel is UIT DE HAND TE KOOPen de Konper kan ïpn v an Eigendom cn Ve i" f.p E,V'.t!Cë houden tegen 5 per Cent in bet Jaar, voor den tyd van vier Jaaren. De Bewy- G.QU.DA én SANTHAGE'NS °op'trippea'fr d!l|en voor en op deu Verkoopdag te zien ten JJ.antore.van de Nourisfe.B.» Q"3 C ft ar ïi°'2.?S:'2 3 5 a 3;.5?a|?,g 3"| - By C. P. VAN STAVEREN,'gequalificeerd Colleaetir, wonende op de Breedé Straat, naaft-de Gevit Leeuw, te Levden/.yn in de 103de KONINGLYKE HOLLANpSCHE voorheen Generaliteits LOTERY, waar v&n de TwecO, Clasfe op Maandag den 7 December aanftaandebegind te.Trek!cen, u bekomen Heele en Gedeehcns van LOTENin Huur en in Koopj alles Prys-Courant. Bv IX. NATHANS, op den Nieuwen Rhyn te'Leydenzyn nog te bekomen in de zeer voordeelige Tweede Clasfe der 103de Koninklyke Hollandfcle voorheen Gen.Lotcrycdie op aanftaande Maandag den 7 December, bégmt te Trekken, Heele en Gedèeltens van LOTEN in KOOP voor alie Clasfe in eens gefourneerd Prys-Courant, als mede in HUUR-, Heel Lot 10, Half Lot fs, Quart ƒ210, Agtfte 1 5en Zestiendg/o: 12:8. Zynde tc Trekken tie volgende kapitaale Pryzen en Pracmiën, als r 1 Prys van ƒ30000, ik/rgooo, ik ƒ7500, tk ƒ5000, lS/ 2500, sok ƒ1000, 25 Y ƒ500-, 50 k-foob, 1 Premie voor *t eerfte Let 1000, 1 voor 't laatfte Lot iooco, 2 a 1500, 2 k ƒ750, 2 h ƒ375, 2 250, &c.'bedra gende een Somma van /?4^,250/ De Conditiën GRATIS. V Verkoopinge in de Loosdrecht, den-c8 December 1807ten Huize van Dirk Dasin de Herberg de RollandfcheTuin aan de Meent*s avonds ten 5 nnrenvaneen kapitaale BOEREN - BRUYKER beftaandein een Huis da van vooren betim merd is tot een aangenaam Zomer-Verblyf; voorts een Hooyberg on groote Koorn - Scbunrmitsgade rs ruim 14 en 1 halve Morgen zo WEY-ais BOUWLANDEN, Baande en geleeged in de Nieuwe Loosdrechtover en bezydende Nootwcg: breedü by Billetten en kan dagelyks, behalven Zondagsbezigtigd worden. D=Bewyzen van Eigendom en Veil-Conditie zyk yj^r dagen vèoren op den Verkoopdag te zien by den SecretarisP, SOL in de Oude Loosdrecht,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1807 | | pagina 1