5 to 40 -*C »4' f' k G -go r" - F S.-S'i iK Vi&gJi* |s a>5=i S ^=5v Jj 3 ,9. *-^ trt »j tc ts ^55^ o tP23|? Sp* is a ®-:8'.2^> j= >J ft 5-ttJTX c 3 c> -3 W a - v a, v* £2 H si y ■^cj c/} t""1 >-« -4 CJ 3«?s^ë SQ fc' g<=,.< 2'«HH fTHü^: o a cn -s: S?§"355^-«J L *~j cl P5 :rt J> T3 O l-'H SrJ W o- g, «i CO CO a O "£V< D WN o-c •ft CJ CO, g iJi u1 Lto 1 w c -Jk f a 3 «-S r- E P S >B 5sO b o E -?£> a o< O.C^< to jg o to O /"a 3 3 #9 ■tU) C E *3 B g cj 3 -ei sS r* <3 SI- ■pf «5 &:s "S~s< 5^ g£<Si E 3 N 3 •4- SPg'6. 3 09 1> 23« •1$ .a *=>a c O -3 2rJ "3 CJi "G bO è1 S 3 Z'J-X O *>tó 2TS O 3 cs S R C 2 fi !l «4^3 2, cj c o 2*m 0 o"f^ n3 N 5 u «V; u ^-g c o'r; hpg -tJ 3 0 ÜP S..g:-o c g g^g-g Jfe." 3'g.S2^a c^^o6 o - -ty- S >-3-a ^3-oi w-S ■5 a> O J <P t, b 0>" O rQ rt a» o ^.s>« S5f a i g >i5l=ü !Pê$ ""I. b^"" 3 cf - -A CJ c - E]ns N VJ tn bC, II lllfll Sff^ ■gg|3i^i.= r- Ofc) ffl K C i bo* 1-§'S'C b«2 'a CJ «- N "3 '-O o 1 'V i - <J - tH a öüb«« C-Ul 3 rn *3 Q PcOtJhfl "^csH r. hr ÏS 2 sj.X> E 5 u O rt LÜ .a 5 o s S 'I u S 3 a'5! g rC CJ P o'-o'^3 <u O S o 3 O H fS 3 -2 5- 3 a o; u 5 cy C. T. 3 J3 N ,G£ Xl 4§i«fiiMpfr. r> ^3 O'JS CS «J S 3 3 C<Co3lj o 0J3 IsSff! §ts*3 "•Sp§ ^Sa.sP S 1 S W 43 IT* sj 2rq? e$" 0- O.^l a JS"?, '5 Si c S --a' a'S'3'? Ssft -SË2 S^-IZSiS *g 3 g 5 gg3 pskc 2§>'|a •Ci*H ^,B O JJ'3 ts f, f- *5 v idnitfi; "bEsS"» S|a '.s'® «SC S u I 3|a^> ll'i< .fS «8^2 5 -!^'l 3j °"f Sr r® »a lo3 ^2 zSss -a-^ E rr„ 2 gil I -g S-1 ^2 „a g £4.s4E,J O a». w 5J U. 2^x2^' 5i! rQ 1—4 ^2 2^ SïïI S O 9 g N s g3« pj oiC, e-a .s - w <J 3td w 3 §.<.3 ™:c( Sxi a fc'4'3' s^| SK.S 3 r> a? w e« a 3 3 C j SJ, Si o -P x 3! nS^g 3P c yOJ O 'W - *B u ,4> S-^4 g-^ Cfia^'a o c^S ias»S53^I |a?*gS;S 2=o :«>-.« &-S a-a .K- -a COS CÖ r; c>- y cj -O >^S^sè o to o c4'3 rrt 3 3 CS O .- S g o 3 l> 44 g'^ 3-8 B g-a "q 3 |fe-.S^|g|« 3^,^3 w>q u r- - 5 Q .2 p p o\ 3 ,qaH" q b S'2 23 o soa U 9»'-w o i E Tf 42'' 'u B •°- a 5-.,: wn2''5J",cS 'O-' »-• o ■"■"a-O 3^ S t-, -.-i 4j cj3 w u^T a-ow e£ ^i k s, e4v y p, o >-, -4 ■-' '®'"S'"ü U.JU 'S 3 II "fi- ti - O -P. '♦-"•y - t^KSj >,3_Ei e v- o q t: «J c' OQtéi •JSSISS-ci S .a o "j> 2^k o H o g f5 <K{ IJlfifs 4J rt a .5 2 a t> o e c> «j 5 5rt) o fcs <u S a >o O 0 cj J-" S-St-a S.9 g -c-^'5 «- crcocrr a t-« c^—flj 9 •—-cj" «'^3 a,ji S: ïÈt=5~a° a C '"-a_ - g-gr 3 9. o c cj >9 tq o> S'NpsS =.a >2r S Mid uf O-i «to M< 2- C{8 is. E« c £v sf c s i 3 jj -bc o, «•-'.« cj cj' »-», a -O ^3.. W 2 Ba.N q ■f ScS>a" c-g §18"^ «=-2 s-§ ^I-Sq 0»3_ CJ CJ r" 3. CJ "i f ,M fl a U,.N 9/^ s "G rl #t 9=cJ a-2ü o^»N H 2^^ C9.2 .es 3 ^3 O CJ •S-q i-.3ü oü-a'Baï •a •S's*- 3 a 3 44 j_J 3 c 5 411 bo - ..yi^-bts, bo-'5 to O a ~r: ftr *"3 4? - 4? sj 3 >t - W J 4> W-a a t»? gin 0- ^-5 o-s-. t> n, c_^, - j- a o 3 a rt CJM CJ r—I. ft> Z ,- u .t- -^-a Sa*B«is.jSei -aoSS2 5 -a ^fH W -. =.f*Q a a; CJ CJ N 3 S3 3» jaa »-a >ia E C'o §4» sd a '4? •as®5 O t2 CJ tj sort j a 4H a a c^'< 1 >o di" a cj CJ y*v 10 »*4 3 '^o r-s?.' '■"slS«l! a o a «i V C.> .0 3 CJ 4 Oa E a cj :^x- 9'i> C. cj 2 UC2 dPS iua :-s u 5--iS a»ftT»b, b -"g g 9 g_2.5R.3-s iSS^I-aS; .2 Sf »ii f..# C.Sj 2 Eg S ga V .i"KftSf:"0oS' f g'.-» fMI ^-n-»i V c 3 vt£ c bO bo w53 o 5 K a ~'c 2tSla ft'CJ,0 g i h 3 s o i c j -. 4/3 w w.üh i, cj «J -G cj S. G cj S 3.3 v C -C W 4». H O v N fij- Sty CJ w -C 5> CJ i_, *rf a w a S4 5 gsxlj-SCo 3 O-fci 5> -'S:| s g.5> :3 J 'B It I S4°q 5 3 .fl~ g y 1 -s a-? b0i-?.S# a^s i?a: 5" S 5rs oiS b"ü jS3" 4 g.l"=4 S'2g Sg-a a r> V ,ctf 5.-'^ 2 3 to#.'34.cj Zï'-Z Z Z a?g-| r-^o' C- :5 9^3 c J - -C w -,- 3^90 bD-^ X 3 a: .a •a 2 3^ g a. E b o g 3 c-«- JJ, .■e aa a a -clihj S?fo rC rt gry u o 3 O 3 O y ..»-f? c- 3 sJ?J m ^aspï a rt *2 2 3 c« cj w§ S* - S« >- bó c 0 9 ca w «O S o O --3J C» 3 CJ CJ CJ i JH' Lu .9 N3 k n fi U I a« g-a S M-5 '3 E y J a ■to'® a B a u, |§Sl-£g^-g|s# a*,, a <2 3 K J= a B -•? g e'Hsi'a'-S-g.'g.S S,* fcft CJ rt o n a OCJ-av^i c fcO"*; t"3 S "3 5 g co3° fe-fi* V-.2 eg- o f uc a c .9 o ion f141* o a !SJ0 C. cJe3S34jNg 3 pSg-S^S^B.S - Z'm a El I"5 - - VP- a c -> a jji, M^SjS S "rt rt v o I xkt%i p|-§f :ii :3slï^l a a. *£*.sz&s*s gjsf .§isj - T-t a c bX- a cj t 9 a w- 'o V> VI o 3 fN Xs"r- J—CJ O a t- •- -«j K to CJ Op C> VJ ^toto o 'rt -U *4 o CJ** W 4= *j 3 G to P -bj3^ ^ISi 003< rQ to n O 0 j.sstfi-S^-5 B to cj to 2 cj Er£< SO o* u#. bC Pa bo o to rc w ei P 5 v 403-C. a 4| a r?5»ïQSsrf i5s «S-o o to a fcc. CJ r »J log H^stgs s -gig »pi.s*s«^4' as. *5a&fSl bp ^ïto w 03^ 5 to 3 2 B ëifeiai.Salë- S"a iü -I o fa >1 -S> U U Vi rH «1 r,1 rj v*0-%% tCrQ lis- C C s- 3 °E <0 to *5- «J CJ to 3 -> y Cj s 44: O C-p o ai c( 'tor C.-^TS <s a aso a «3 j;c O s u s O 1 Kï -s 3 Js,l> {i. «<9.0 p ;2 g:S 5 S -S ^"Ê's 0-? sS* s g.S^w^-g °5^ï« *1 5 a 34 'B rj -Oca».; Q <a r? ai OS ■Sifcjgg sS - wm--- - a-8 a-" gg a P 5^ S -^ P W g 3 "r- 3 o I a OT St.% w 4 a 41 QJ ,rt 5 «a b,y.ó 3 £- O sc 3 -° O— S& ..«W a a a si B Sü ia bBÖ-S B-Sfn „ja - to va •<-§-3aa a 3 t p S :rt 9 r- CJ CJ Cj ■63 H &>:u W3 94 to ïjJ.U S'S ib.S 1 3'" IS to I <5 B J= 5.^3 ■Vgë 1 Scig §-^|S o »p" rt 12 1 O <u t—j> a cj cj j cj TJ ff" M o> o I tJO' O a S to r 0 g a;P 4 o jj 1 3 wj Woj qoj V« -< K3« feiO a N.a cj *to cj c9 1^^ a -B.si 9' èÜ,'CTJ4 4? a» e- to *P OJ 3 E - :pd :3 o< a.rx -^ CJ -0-3 3 13 to45 3 1^11 Ps.^PlI S'l-0>'.gl.C Sg--fe B^e |«|d ti- 3 •Ei5 ï'-Ëf-ftl a g sra •«,sJj ErS-S-fi'l sj ,.JS "3 B w VI 2 E- Wg N rt C rSig g|-§fto* 13 c c XV U M oy.3 3 C CJ u q ;i C y to 3 CJ y s, 5 g-b a g rl h- -°. vofB-g-S a-sS-~i>, «3 a .t; i B 2 s 2 -a «Sa1? 0r O -J G Jëo „9 9 CD 9.V cj M r CJ cj —4 I--A Bq|-SftE gj:)^gSg'2Jp2- 8 c<i g cü^ofeHia 3*a tot? 3 rt O g 4! to Sa P r fcO J-, rt3 o O <j S? t e W ftü cs a - a ;S2|g- 52"S"3 w cf^a b o |?-5 .Cbr cj fto 3f0 to P SQ Sr ■•s<c-< "1« rtfei 1-4 Pto5-§3.»9i §-sA:8S ,.3.£ „a, B-i^r1 S Bg B 5 S.S-1 S^£^> s S ==4 =A?b< E«,ssi5«t< -■-" Co a y ,>r. cj o <js o to 3 S 2 0 9:U E P..rt-5? - <u 3 o w J. -2 E fc y ft, 5^ g"-'ag"S «j B'S SA- jï„ssato P a g .5 oj bA t-, to a totof t> f g 5 o -v avrt 3 k«n'> ïto.o cj ö^3 st, to vj to Dh 9 0 Pnto- o 3 M >.iQ to CJ a3 o 5. c 9^3 rl-2 - to to «4 „Pu a c 95 -toü o^a cj bZ o ja ■o a a y F TS "4rt CJ ka i.r-» r~s 0 4 a y CJ V. ban rt f ^«--«9 «5 >2 AjN.^P<> oH-3 |U o to to •f^ a 5 "2 «3 Sé^^'to-^ v s G'S'to 54-^ 3 a >^to- to to g,rtyXl -0 S; 7r cT42 sr^-g S £3 v^3. 3. cj '4-> a 4« S o n rt «j ^r< "}2-„8 9 E; ry «3 *-tC x V3 rt n to c -rt o\0 rt-fS r £t^_Q p; CJ«to w O-CJ •-* r »3) rt.*-. a O 4siill!S|pA|a.2pi^— '5 >'3 gn^Q'CS Sog^cs jo fN.^> C- to3 .5 ?tz I - o-ig <5 IT rt 'eë<d -a :S>:b' a 2 b 2' 5 »to 3 cj n g. r 0.r.3 jyJai &P5 --o 3-/* a p -J E t* Z O O a m IJ 1 iisffs af - S i t-t's ScLS? «S"2 w «j - tór. a •a V-t™ '-si-- - oaos .bS o u o iraa --iq< aa iiS* s 3 &i-a g 3 -S.4' •s s g-sO^lss 0 i3 a Bto 0.3 ^l&S'g'SeS, 2 °-«-S5^2» 1! 95 if 11 iHitii ft si Jlilfes'ti 5° >*32 a 2<E£ a-g^jW^P «f,o2 Vc «i^SiOc -rt-f H^y CQ •'H 3 rt c< to o «H GeD u to G 5? O -S ^>3 a «J 42 K O «•Sa-Sg te n cj to C - C H to/ C e«„- g S 2 B a "5 -3 2 B„3 8 e fii 3 gj cj -3 CJ 4 R nia; g s r° bo cj cj cj a C-2'4-p, C to. c*£.S s b •ft/Irs*' s °iu o J 2 ^C 2^ S 2 3 CJ B 5r. cj r° a to c —j v Cj ,j tt C C ri CJ 3 p 3 CJ C -> 04 ro 'H K a 0 3 a «lp5 -3 a -SO a 9-3 B S -5 -a .2 -5 -Q'-B K' a toJ OH 5 a£«°5 - E-bXJCJ t: 42 R«MSW<)tR II lllflfll jiilfesscM p.5 B>« <a - bis 2rs.E|i^3iië a SP 3 .- b s- >£d I g V-i s3 .to -VJ2 2 O o p,ü!a Sm Cr2 O 2 'C r., -b wrd'^^ s m o 2«£to o cj a %3-jq wl 3<Sg ||ilil|5 HW n-| 1^0.^ •5 S3 -TS a.-1 B a a K Bfcj. Op Woensdag den4 January 1797» zullen de Leden derMunicipaliteit van Noordwykerhout en de Zilkte Noordvvykerhout veracoope^eenhegr ltcrz: envrel doortimmerd IIUYS en Erve, met Koe-en Paarde-Staflingefraaiie overdekte Kolfbaan en verdere Commoditptenzynde het Kechthuyp te Noordwykerljout: breeder bylljljettcnnader onderrichting te bekomen ten Cbmptbire vtif den Procureur it&EPKLING te Catwyk. TuCulembfirg de Herberge den Toelajlzal men op.Dingsdag den 10 January 1707, ter inzetting, en op Dingsdag den 17 January 1797 ter verkoop preienteeren, cene HUYSINGEenJSrvedaagde op de hoek der Groote Kerk en Riddei- Straaten, ■yoomen van tien zoo Boven- alsBeneden-Kamers, waar van de meeden behangen zyn, met annexe Tuyn, Kpetshuys, Stalling vnartvfPMtJM Kelder en ZoJder#fa verdere - p. DE VOS aldaar, alwaar"! Yf79?i zal men in 't Éogenient -_ - ....■-■ „T -*.?? Genieenclands Éomptoire binnea'l^eydenGpiida en Hageten laftcp de Provincie Ütrecht» Be .-.'neraliteit en Je Oplt-Indijche CompagnievanZvne KeizeHyke Majêdt it, op de WeenerBank, op Zweedcn. Deenmarken, .gPjliSS. America t eu laat^elyk4rie AANDEELEN in de jyegojiatie Eeuiroit 'maakt Magt, te zanten i'uiia ƒ55000: breeder •MIM|«tUti «n ngder mforniatte tebekonjen by den Wotaris KLETNJCNB&liGIj .teL^ydep voorat. OpWOenSelag den 4 January 1797, des jnorggns ten 10 uuren, zal panden Huyzevan ^^R*0AD, p^ltek wordentg^ kdgtcengroótepartyzwaarecn hooge opgaande Eiièn en Willige BOOMEN, bekwaam tor erk ou. 9 e -g p. y. ESSEN, ELZ05I, EIKEN en WILLIGEN HOUT en TAKKEN. T__ .e, G. Schp!ti.nH. W. Reynard, J. van Os en B. MensMakelaars .zuilen1 of'Maandagden 9 J"ttwy te Antderdam m h« ^Oudezyds;Hcd-cn Logement, 'savoids ten 5 wizen, verkoopen !\o. 1. Een JiOFS 1EEDLgenaama uilmïibj met eea BÖERM11LY ttedaan'de indluyzing .Stalling voor 30 dnks.Rundvee en e^Paarden, te zapi<mgwot-.3^Morge^^ docb^by^dehoopj ttcfiCpmpt. éx'cept ZondagsNP. i, Maandag, Dingsdag en Donderdagss n aeA.ui.v-ms:ivL'.*-••0 -. 1 s niprgeus van lp tot 12, en 'snamtddags van 2 totg. uurenIcmanr i deBinnenAmdel ta a Vropve Klcederen péVcelynenVspiègVls ftcnüièkte en ongemaakte Lywaaten Jiygeélen, Gou«U Ztlvéry/erk en HproMicn., tóÏMalë^ratnjjj Vloer- i"apytca, CarpettcnGanglopers, Rande cn andere Goederen meer: zuliendevan de 1 apyten desDond-tdags toor de» Vérkoopdag by de Bmncr Vader in 't gemelde Hnys Notitien 'tc bekomen zyn >jnits b<^ja}c»dg^^SW^erTO^MJ^i!n.^D|e «VS iNOiiucn ic pcK-wmjciiAjF^iI1ult<r .j> jJtA Go.cSerenzvnMaandagvqorden Verkoopdag in bovengemelde Hnysea de Tapytondpu. op de Zolders van hüCiirvcrs.gtif eg. yryaag voojr de Vériroopda^ te zien, NB. peTapypenzulléBjiYoensdag deair JanSaryyerkogt woracn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1797 | | pagina 2