u ft. Tw£-5 (3 T hj G "3J B 'j sj - .j J u ho -3oci>^:C:NU:..£=C.0 M O 1 '2 O 3 L» L1" -Sao;» ïïj;«!fo5 M c B "J s ft. u A ft Cr St, S -J J= *-c O «- &-P. i 3.JS U o s«. o -!T-3-=r^n ■&-S S.'g Ö- ïa2S58s«: f J -* S? .■■■a ptj 5 tj u t/j'S ■r d j. y ,r i T TI -ö a 2 w-^o ii A 73 -ö no I e* B m *s h5 tf Ji x-J* »J o T' "3 gJ F .E c c> -r g ja a o o w ""i OC'S S^Oxtb C •g i'S'g S 'r 7 o jT&s.s 5 V-73 Is -«is-8 53 *.-! o R£« J5 5 «5 c 5 J g 5 5 2 2-^&§ g ^7? '5 il" g z 0 o o ^o«,cu £r2,t:>!ii:,s>'k^j'«[.w!jVu <u £5 1 US '>-^T. J E O &tfs£-5 ÏS^»5 2 3^ ff-SMs 5 5 S si S*-» o J e S £3^ Sj&gf <*2 2 - «3 r S£ .^^-£.«5 5.2° *5 S-s S 0-3.5 o 3 2 6 ffTT S s Cur cO X O ?C>N~ a 5 C 0 w 2 Isl'S o «-> 5 o "X3 -ri -C o "r" s!"2_ S'f 5 T5 SC- Jf» c C "3 -Ox>C^N« «- O - N O it> 5»u yj3 s-..* -o o i_ fn 2 O -A qj JJ "J - ,£i tJ ro c£ N "3 71 ^uO^u» u Si _ff (xo O n^ JJ S3 C- «±J 4 ,{jj rr ©j c^:°5 S ^oo S.*»" s S.S s O O S So c C «-> -C5 ^J= 00 1 sf &s^5i J!5igcj:lassci: y. 5 r-2 2 5 o st-S' s ,S«~^ s S ït fe'3 - <^rw.S'C E r ,s«SEoeo; y S c T ~j - <1 N C - c 0*~ r a-^-S S K C x. „J3 C w °«"2S u >7 2 "XJ O Jd o uo C 2 •j- -a r; J3 .0- r cj s s,0 s -s o ->T.o; s r w o t» 1- >.—- n>? b*r; at 2i ?- w - g 7 -a e - -S-82g<8°-E - 5 9 S3 E s J se £38 J g Sh g|a 1-3 ES g s J-3 ^15fc..gi«| &ÏS I bt3 y *F 2J 30 m S •o e; W/ ^Q«! g -55i8 a O ro -, r- <U- oj#^; E Z, w 11 D N o c - u O 1. -' O T3 C 1> U u T3 "***- a C. rOcJ^3Ji>0.^3o. W ir, «-Sfii c^ïE':.^ ,o£ co^;>gcS'0(u H w, <u C3 aJ fc- i- ïj F ÖC-Si 3J 'F U So-ö c u Zi'v E \"Am 5ÏU-A g.2.SP" c 2 J c'J.ï; >./u 3 g,"^ J»5 "5 e-ë s s 8 g-jS S ofc sfS~-3-S12-Ü-a|c^öSc.«2f a 8? IS S Til o «22fS-8S H 8 «S- c 6 S r h ~-S E J Si >.i o o g*B i^'agcea K S n u «I u. .1. C u o 5>c^cc?r;^t; u«fc'R> pw O Z»\1 ^--*6 S 0>*M Sc! IsufffeEliis-s0.-II5-IS| >51 S iSsf Ss^i S sTi-S-S «- c i> t£ E s w *013 *- c •l£- 5»-»C .5 od 'E J3 f N C"J - cj N o u c U u Ji 1: o «-o u w* 2 G wu mZ Cr-, u - 9J »-t 4^osl.!'3!a9 n c t'K >2 g-S^;.E.='a z*-™ s v-s s--"B :.a s s.= g- 05 ;oï^Ï r 3 52 g.' sl^-5 =-3 5 f«!-«»;aA stfdi gt> - s ïjs*=« gi e ?*s wf> fciS-s-o tfE i p<&s ¥rl «/.S'S-S t; r s-ïz Mse j Ü«w£»»^M|l'ÓCM,ÜCl,nK,"iJC p.-- S w 'j C-T3 03 »OCO 5J g w Q 5 3 ?Q"S o|'S> CS e S to gc I cP-S o'oo*v= ®^¥gw» Ert C ;h«> r C p*,O *1 1 U O K c U C« 2 y cl Oi - 1 t30J ol? E 4>ecO> U "O 4> Ë-n V5U5 t Te Htiur eeè*zeergelccgcn HUySRIANSWUONING met on trent a8 Morgen zoo WEY als H00Y- LANDEN geleegen anu Ket Warmonder Hek order Oegitgeeft om te aanvaarden'de Landen Kersmis aanftaande en de Wooning April 1785; zynderc beyiaagcn re» Go;\ ptofr-e vinden Notaris P. S0ETRR00D te Lcyden. Op Zrturdag den 17 November i/^4, 's morgens ter 9 iireru zal men op de Hofftcede IloutrufitufTchen Eikenduinen en Zorgvliet, om coPiporaat Getdverkoopen t enige Abeelen BOOMEN ,en eene party allerbeft Eiken, Effen en Elzen WERK- HOUT, waaronder et n party TAXIS enz. Op Zaturdag den a7 November 1784, \s R.orgens ten hélftien, zal men op de Iiofrteede Tulpenburgaan de 1900 Roeden aanclcn AmReiV( rkoopen een groote party an circa 400 IP E en LINDE - BOOMEN v bekwaam tot Weïk - Hout; kun nen alles gcmakkelyk te Wa-rer vervoerd worden twee »'agcn voor det» Verkoopdag té zien. Op gcrti«ldc Plaats is mede te Jtocpdi verfe foorten van AFBRAAK K yzerc HeUftP &.c nader hcrigt op gem. IToffteedé en tiy T. Kaal op de Linde Gragt. H. SPITTELC.VANNOüRLE'IJarmsf..' J.VANDE VELHE J. H. DE RIDDER en J.'V AN DE VELDE Junior, Makelaars, zullen op Woensdag den 8 Dcecmh.-r 1784, *snn middags ten 4iiurcn, te Amfferdam in de Brakke Grond ver- kooperfeen friffe party Verote en Ysbn.lfv KOVKSEN een'co rweedutms WANTENC"u ceHl uir Zee gekomen en geloft) als mede diverfe ioorren*van I.INNEA'S Ckc.Ir ceder by Nofirir rn'tyds by gemelde Mnkèldarfctc gekomen. Jan Kwikx en Daniel Srepbac ,Makcl.i?r.-zullen «»p Dingsd'g den 21 Der:rnber 1784, te Amllerdam in *t O. Z ITeeren Logement, verkoopén ecu extraphifanteen ^rcr vermnakclvke TUYNtner deszclfs bvuageheel niVuwe zeer logeabele ftee- nc Hu vzingva cn andere Getimmerte u's t xquife Vrtigthoomen Wyngaardcn en Movfferycn genaamd REVüG 10geleegerr buiten deRar.m Poon opTjccTnyn I^d hebbende den vrven Uitgang opbetjan Hanjespad nader infurmrrie by de gebelde Makelaars. De Papieren en Veil - COfkUticnzyó te z^cn urn Cowptoire van den Notaris Guiljtbtn op de Colvaniers Burgwal. 6 ■^-1 So .5^ u J. ^4 *er V U W -i 15 c l'l g ><uï-s:u>ucrI:c_c1^ P£-3ÏS52-S§"5|p N<£ 5S| N w tv m^W t! rj >- n »S«as.s^-iü|-so-£jS §3c;'„T4 =.5 gSisa.?^l^si ■^=^a|| :"-3gs2s O^CugNtiJ--» en >J t= v c •a O- j> B u -s-^. r it4 -r. 'o -O igeg-s-s-s SÏ?n!"ScS •s^ti-Ss it: «-a I o^S It al V -o c .S e- N -J J2 X> «- 3. 3 - JL' m "3 2 o "5 T SfE o." .tSKg<uoc =wg<ës||& til O r3 qj N C f fc. O M« n V u 11 1> 2 ssh.*2»! sg^l-lsa b5 s s Sag 4ë.8 2l"su 5; s?-t8gs§^ fnli II sil |4.e-S-«5 -üf 3 S?S >S-sls SS'S?1® slg-s - «:s?5 SP - E 5 fc a a p.w g c X o o ei 1/ C bft b/.^O fi.tf b .2 K "3 V o *o c r^r <i> -o v -33 E m ixc a tj v t>o 'E G c 5 V rt *-• w S I i Q, Sü O ft. c 1) c V <u -- s W II •S.'rcRSeffl c- W fS 3J 51 K G--T1 w w tr~ "p c jn o k—1 vo S3 jy r- ej i <y C O, C T3 t> r o cc* o C •P- N> O «j 1L Si c •-"ï .UTTt^i ca w *ii?Söés'SStÉj,«té-L*8Ê If j ?»7 3 5: 8 bo tx CX r. w c f o 5 u'u 'g- O, v> O o o w O c 1- ÈESÏ'^'S a§sg||^l1;gf-ï|Ëisp.=|^ St2'3S'n2-3^| c 1^ - 2 b s S t 2 a £-j=-'?' •- "o o 2 •- a. 1-^ - c - r-C uCC fSÏ;?o ."°MïsiE i a «Z 3S^.£«S< c - C c c^-.r> I, t-;~: 2 S." B. - t £0 ë-s-s^ó «a, - 1 3- ""^-53^ K "-S O *r t>r i_3 "r* -3 g->3 CJ Eü« u ■- n»; 2"^o~seJc2uaf J fij .s» bi r i,-ö «-iiNWÏucCci x o S a .0 a- s ft. 134 j c^; s?ïi Sr;3 I "C W C W 3 «g® Stü 5^ sö 2 5 5 ff ju C «iC w ^3 ci u>j O fl, 3^ otH.O S..*A "a U ctj k" a-Ofn C CV^ V»"Ö C W»c,A.2o)37n cvil-ollctcn,,."' S {ö- 2*1; S' a «J J* e c E P f,. tl r O ^ÏIU5hfclw^*4 _c, ÏI5-2n^ .H en ««Ka o h' CJ m c 2iwctr p -B T3 3 - c e g v p c B "S S 3 O»1 g «•s5&r«-ê'Saj &|=s Jgl- J* tj I jjjj o £>'2 E - «J S ■%e-s-j3S-sS«igSsl3 8 -5 f a s 2 5 4 J E -i S in g -S M-3 E '•j o T- B; •c>t-e f ,sIV«kS«-S sc.ax«tdtca «v O r1*3 o -V e Tj1- a, r y ff .H - c O --- -r; 5 c r"u--3 c RX c 5 y S 2* a a M r IS I B 1 8 STg-S g OJ H - -• - C - r J» 'Z (5 S O -5üJ S"JCt.<^3c< O - '1 r* B -T1 0 5d -U 5C" ^ft, c <Tt~ - w - n 0 P >c f c i_ Ib <- B. »- b.<j^ - C c- ei t» ?T" r. fr p B. -o E <0 a: i£ v. e S 0 s c 2 5 Ou (j es. c "3 '"*N i c Z ca -?■ w c -ö o ,5-i >- - c c c F ->v -\T w u Q c- ,V >.T r.±,^te£ csS S o al c 2-s g ^=e"°.£ s?mé^|H|s< ■*- m<s gr s ff-S^ö! t<'= c W JS O tc^r E ."is^-Sü c^s® s ë5= - ss ?>CQ I c- jE ra SjS^c^öio ccd eD 3 c t, c*^H^ c73 o k^- S O r s 5 aï. 5v ï.'i-yTriS c fsZ ÏJI i W U UW .HM C Cl W CCXV5 —i5C. i&tó Wfc.S-P'O oK-V'O'aX'O F—fft C*5 Op DomlerUiTaTnq riecemher 1784avonds ren 5 uur en zal nren hi 'tRegthnys van LiOepubliek veilen en verkoo- n drie cxrea ordinair een .weldon r'r in', merrie IlUVSM ANS.WOON1NCE, waar vaneen geappropneerttot een zeer flonfante r-w O 11 h J n nm m ap.on n 1 a m m' ri I n n H AA rtl ffOlr/IOtl TUYNDERYE, mot Bnrgen Scbuuren Zomerhnyzcn Stallingen en verdere Getiramertens .itemErven-,BooajgaardetK, Btponrin(;en en Beplnminfen reet, rujm 74 Mordenzoo WEY-, JIOOY TEEL als TU\ NLAB. D en 3 partyun BOSCH- LAND: breederhydegeafliijcarde Éiljeiten omfphreevenen nader informatie te bekomen by den Makelaar Nicolaas Jan van Bttgecn to A,m(icrdam ofte ter Secrctarye van Lifle alwaar ag» dagen voor de Verkoopinge de Vetl - Conditiën en de be. fcheidendaar toe,fpeSccreitde te zien,en,te leezen zullen zyn. Op Zaturdry den n December 1754, des avonds ten s uwen zal men in het Regthuys te Liffcpubliek veilen en verkoopen een extraorTnairy (ter fee en zeer weldoortimmerde HUi'SMANS WOONING tnet Bargen ScbuurenStallingen voor 30 Koebeeften item Erven Boomgaard Bepooting en Beplanting ,.en circa veertig Morgen allerbeft KLEIL ANDgebruikt wcrdónile tot WEY- eo H0OYC ANDaan dc voorfz, Woningl, (taande en gciegen naby den Dorpe van Lifle voorn.en te be- vraagen by den Schout van Lilie meergenoemden zullen de Koopera des begccrende de helft der Kooppenningen op nypo» theecqkunncn houden tenintreflcv.au 3:en,i half per Cento in't Jaar,. BrunoTiden.an cn JohannesEberlein Makelaars, zullen opDingsdagden aiiDecember 1^84, te^^Amflerdamin tOude- zyds Heeren Logement, verkoopen een IIOYS en Erve, Baande en geleegen op de Elands Gragt .Noördzyde, tunch Prince Gragt cn cerfle Dwai s Straat, daar St. Piettr in d,e Gevel (laatwaarin zedert veel Jaaren Glazemaakers en Scbihltrt jifairt is gedaanen nog met goed fucces gecontinueerd wordbreeder by Biljetten: Dingsdags en Donderdag» te bezien. De Bewyzen van Eigendom en Veil - Conditie» zyn te zien ten Coaptoire van den Notaris Ktcr Dan icr ent op oe tacmei» Craftbvde Wolvr Straat, .jö|*4,a pt'txiw.-oli av-^nnutuiI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 4