MW m^srn *&£3Ê h SiHl-K&tf* MM i .^èm> ig^S'f Sïfr'SZÏSa&S 2 s O"3 h n ÏJL'» P.||fl|ai2|2a^3'I r 2ff!Sg<I 2-1-3 So £?S- iSlfgs.?»?--2*" :j!<H o.* -.3 g S-b =.g» a.-£ a 1 O 1 3 C "•"H r 4"2.'":,i7 ÜTCA 3 2 o S 5 2 «tt-S-zsijV" ,2 «3 O O 3 *8 3 o 5' a ggN5'£?a.E'S ïfJ2S" R3- 5-S5I^^5 s 9 c? ?3 5 o 0«5 S ^giS^aSïsaf Se?' 5 3 w a ft o K oJigo ^p.- n> 3 g.e r* rf O O -• 3 -: «r^-sr. -• O "1 O- 3 C *■£'3 3 ft B f' Os _vft 1 3 - 3"f slq 2? g S CT-?3N<0.-.f S.f |S-|'8*: SI23 i s n> i» n °-23 5'=. o o w- -, o C-y5 n> r* v-fo-C n 5. «t c- r* 3 -* o *W*4rM»r&? 3 »5"_ n 5 5 3 o-r o 3 £T, ÜL q>5T B Wft' Q.N I2wAOOwj rr w.r\ xt n w s r» 3" c O 2. 3 fï 1 ft» o c n 3 E 2 3 G.a o NO» 2.^'g r- JU a, n n No r- •- -» 3 5 3i< «iT N. &xï? 3 c B. ÏS BS. D- 3 3 5* a s o"n S j» a w O s3o5.o-»S.«Sg<s3^' u rv u, B yn Cl 3 e< B vJ ee n S. O r, n n. o 08 O S-"ii a.". L 3 e i- 1 re S! a. p» -i a V Vï 3 ?ïSf ZnrS5ï» 4?3?s*i* 3> cs c c C. c O B* ?fo. 3. O tw 55 *o O t""1 w O C>3 PJ O* <a?7 rV;,^;5;4M a <i n O b.2 5° S-ö" O^Z° HSE» "r"'Su5"l.' Crr^gL,- «?9»if- 5»- |3ui 5»r "?.^5 K=;ï ?-3 Si HS-' J* _5f 5 Cf» 2 9 ?"L^-2 X - «- '!Js5 tfSlgv-*? s"s-«r 81 r 3 c n ek-S - - r— - - - i ►•'r»«J. Of ri e C p o Alzoo door de .Ylanfcliappen Vaamb V'iBcrs-Pink ul'Zee-bc'uiit is opgeviil en tot Cwwyk »a,«Zeeignigcbraatée* niéuw Hoilsndféh ANKER nay; Hing weegt njc onprertt icéo» i too Vonden en op bet Krugs gemerkt [f (VI en by de Riag 4VIIworden die gerticn welke da.ir vaode Eigenaars ir.ogten zyjj gewaar i^huuwdx.ig te adrcjtTccreD by de» Heer Baiiliuw der beide Catwy :enen het Zantty nncer aan hun he tzelve zal wordt n overgegeevtn. f r» cft^ i EllSef? 5 Is-Ü.^g'sf™ &'g 3t05=^ *2. O 3t,tK) c O i t—t rifvrs^ 77^!" J o MttPcrrpinie van tie Kil. Gr. Achth. ftfagiflriat df r Stad Keydcn word geadverteerddat de groote Franfche Trout? van en K0e.RDENDANS8ERES.SEN welker*, weerga nooit^ ta «toftandisgewefft van^X TER MACITOaanltaanda Maandag den atjMey het Toneel zal openen. i.'it r,Sl'1yn wdH»?aU*\?ï*.,J-J' Vo"'e Heuvel B. Mever Junior, A. Calkoen D.dcBruyn .R.. Voute, M, J. f alkoen en P. F. VouteMakelaarszullen opVrydag den 4 Juny 1784. 'y avonds ten duuren te Amfterdam inde Nea tkp,Grond, verkoopen een party van 5*e«leen 16 halve Ccroenen INDIGOCAR ACOUESleeeende ter Hnvze e.n viftdert isExercitie OrtderrigrinJ voor dezelven benevens de Verltlaaringen der Tempo'.welke men doerin bet maken van t Mantjaal, als mede eenigc Handgrepen met deSponton en het Vaandel, voor de HeerenOfficiertn; vtrcurd metluwke,,. rtgc jljbiclH tngttivan at lading met tellenbenevens sites wat rot eer complcere Almanach behoordvoor dit laar 1784d«» Prys 10 j uPn zptififr ac 32 /Ifbceldmgen maar6 Sr.enistc'hekttmen teVtrccht by A Stuhbe Boekvcrkooptr op de Oude Grakt »YMd«Hajnbur|et Brugtote Amficrdam tBjnandereStedmbjftlïa^tótBackYcikooyvM, .-Sil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1784 | | pagina 1