«£*lZ**%is£i re re re tn^ re/re "g 3 s 2 2, r re %-S3 - 9 3 - S r?" r* 3* =r S£ a S gg. S -■ t: <3 3 3 g r* w <s O M m Cfo h_ g.T*0'? 3 5.Ï? 5 £h *i *3 gcrq^^ï <J O -. c 5* «3 3' llf iSfl^S s|g O Q,f) a Th 5 e *1 V g\Oq tb M Ci U N ^1 M ïf.Tfc f?l v-* f^ëSViig c3 o^CA 2 a. Q Q 3 co O 3 a^S-l" I 1 ^Is tf 5 2 I -. o ?rw 5^ o' ft> ■<ï=a"S' 3 a, II t 5 i-s a JJ "t °5 -, gKSHSsli^- ët s; «t' s 5-^^'s'§^'r'^,reo-CT' 2, »5l,go»k,^5')' Ö3— n 2 i,"" ?3 ft?» 5 6 3 ü'i 8S »'k;! 5 s>o 5 !rtl«ï!ïilfi#ife Q Va 4 3 O» C: crq *J- - s-| 3 8," *-a '£§vMI E.S IT 3 S'res'S a 3- As S* Sa, 5-S 3 is,™ cs ri 3 O'.2jw. 'S =J o ^liïiliM 1-1.7; f -1 jc-% 1S 1 %-f x n 1 u i p.-y rt 1,10 r» r-,. <s C^ ,-, >3 sr {-< 3 n> rp "O a rï 3 n> si2-^^&.<ö N *1 2 jq P- sa n Jf- rt> jr- pi a 2 3* 3 3©©f-,3^^5CL..l» ■B O.® s>? S Q S <S 3 o "oootï^^a -n 1n ,H 3 M 3 3- 31 z* O p -• =r 3' a --S 3 3 gj CJj 3 Cl- O ÖS a be* s 2'.» s-ft !p^>« s a.1 s"5 o ft - 2."™ 5 2 t 3 n« a. e g <ste.o =^3 3 2 s S 3-feS-sS-g S ü-t La S.S.-3 ?o g »g-« g U» S S§S g||£-5iS° "f !llll!li|Ilifl|l!l;I1H4ItM|:pi!iiii SlilïfslUs °S*.'«'-!:°".3Si; e-5è»^;. ï"2n&g<.„2.,"B'n»0s3.3 0.SK'': N-a »Srfï»ï3 Fi fi" -> ^i.^' rt> ?1-C! -K P^--ao 3 ;St. ="a -S-9*» «f-- «'fc "1 la^uTy-y üff i TLiri^lT- J'fc fi--.D02.23r,cwir5c, CL- O té 3 -• 3 3- 3 c- - 3 ill, O On>&-«reo«^ol_ 2 W T CJ a."3 S. 3 2 s B n 15 3 fo 09 T3 O -, O s ce 3»3-0»ï«o><g'2 r-v' m s* -< /t* n S-&-<g-2a-3u«c: O Q-a o - o re O n - C tr 3 W .~C s -' r;? V ö- ro m 3 =r 3 2 «2 - n »-»* ClQ9 J* CL rt> n> s' 3 n> S-TfglSc o n> c n> N 3 5' p -SyrS^/TS n> n> re 3 t* 3 O Cl crq N 3 D- 2 O o o rt- <A D o cw S"5?? O ^pnaïïN<-o®3MW n n w-a m ^o,K0 S-O w »-• Ti üs w— rj d <D 0 ar ci a O* —i 9 f* a 5£ o n> 3 3 2 o ïP' E: 3 re 2 JU <x> o SD C9 - o 5- s p-.^ <ifti 'i3 re' 3- o- sr;?? ro's g-< 3 <-5>-g s £-3 2 d. 3 2 3 re ^vj 2. £.g ^os-fip." 0<S^a=-3reo3reSa-g«,20r g-o-ê-^- s »ioe SSft. "^^.^Parecw.-Wftrere 3 n. 3 W 3 Ö3 - 3 ro 2. N n» <"a.n ^"<5." 2.3 "g-N^Eg 3 <Sh<."3.b*-?S ^2 Bt 3 5 o;o 3 C C9 S^ ?£"2.2refe j "?q *-* «5 3" »-• 9 era n - eueireowg3 §;go. 3 w a vrvs t 3 n g 7t 5 <<3areS1>< 2 B? vs wffq re «i ?3. =3 ^0«3 5'§aM s-s 4jt ttiS 5a S-! 3 s r- aS "2 ^5 O co o 2 cu s»-S.» o ca ^o n ^vtrc» 5 55 a o 3 y* ,i;,i i I a i cn i 53 re ó- 3 cw 3 re' re^ re jr B 5 Sf 2 3 C2 5' N Cl 3 n> 3 O' QI" Qw 71' <T> CT 3 Cl-'^rSCA2'r>Sr»i - ^D-cU-o,, ao'^og-S^ '^r-2"5?3 3- 3 K— C» LgS' 3 t*3 C N-« P o' O-0 3* ro 2 3 - 3 2 N -3 5 ON "0 '2 o o Q 2 3- o n 3 p c D. fc 3.W J C/D Hn S.^.5 a- O) 3 v<- ««•- 2, n 3 3 ïn o ;r B B 3 fp a =ug s ?r TSf C 3 2 w3 ro - rt 3 J® P? n> n-ro 2 s o c 3 e- fï 0*1 'ÖH - n O - O 3 5 -■ o- 2 rt 3 ;J3 -oq k*2 ro 3 Si 3 siSSS; g 11 "1 n kt, a. 'Sla3 £>£3'O ro J^(Tq n> -s 3 3- o re-3 3 2 3 2 2 3 re o^-S g-rë'£*3 -i d' 3 i-» i i ii f# c« t. -i «-• 1'"J° E S rëé5°£.t; a 5 H-o-c. re<33gr:oreto°g.5S§ 2-s s-s 2 3 11| s-4? o.3*re 3 £>3 oO03ft3SB;<5' Ji ro rr* ro ro 5; ro er 3 2 2- 2- -•* ^S'S-ffS 5""ra o-«9 o2 g3 o Pt* 3 O' O - ra' O a a *o O pa w Bi O a3 s: 2. n> n> - 1 s 2 a ►-• - a,2 v* ®- cr tr.V* <- ra ra cr 22Sn3<3" N C9 3 it 3 s- a tt n 3 3 3 B siP'ff&s'S' n-3,o 2. 3.5 P-ll G. -1 re re re - s 3 3;£ ^»g.&»vg;f 2 as Irs-gllikgllt!2" -v3 ra 3 P P 3. ro 03^^; e: o g- 3- a o- P 2 6* Cs O 3 fr" 3" 5*3 a-S 2 s 5.s ergls-r ïzoió4' ^aa n> a» v» Ri B A ra §"2 re?5gre3'S3^re &2 52 *s 5-s-"2«3 s-s»! 5'5 3 3 re a om^cjnih.in h-crq cm i cl ft h rtOSl r» 7 w ,tV. «a»3t S^W r, S &£.- a.3 m n w n S' *~t CCT N rt> g rt rr a w s m. I. j a d fi -1 fli 3 2,f\ o p ii ^(--- a-IS88-r?|f!|S.«|li3"-öf^- HCrftOBAnSP?/^0«C11S'l2nt" Hre2N3C03-5<«''2-rere-re33 - r>« MreoO^Rreregre^reSö-S-^-,^ Sc S 3 re W- g P-C-3 2 3 re o £0 g g. £.3 - 3ors^-s 2 ss-tsj t3-"" 3 s:a 5 3 p 3 fS £.5 pr X-g v ra -nia 3 3 3-a rt O 2 a -1 S"3i< a» m a cr ci 0. 3 3 i-" p s.g o re 3 |s.« -re^rzt'^NW 2. nreSa. a O -2 0|^S 3 reaf g.<» i f 8 S »|1-I 8.1? f II? r t-4 ^5 w •^4 °s n fe h< - m b b w •2. s 3 z »3 3,2; 3 3 i ^gkl^SST: »>f3 jt*ïq er; s oa 33»re' ot" gre333 w re 3 erg-N re o 5. 2 3 2 3 -■H 3 - C-ïS C. acA^*3 o aaw u n. - c" g rt r - - V5? re S-2= s 1 j S 22fS;2ïS5ï.ün3^<>ï: o re e; z rtC.o^n2? 6,05. g-°3o2®'» (i 2 O'-!! <-" 1 5 - 3 3 -. re 3. o re a 3' cr s-gsfrlo-g 3 g g ?5 g°s 2 s.^ b 2 3 3 n W ro ^ireösaggo.sg,3 |3^ gg.l2.eo ds. ft a^« o £0 3 h. re -§ 2.S-S "SSgSgrS S s? S-X» 5 2 3 re ra o 3 3 2.s^-- 3 B- tP ro - a ,-t ro 3" -1 c: --f - o3n,?ca^s1^ ro n, t*r rc -j jr - 2^r,2f5f5f3» o.b3 s g 3, cl. 3 re ft lo- rt «ïfe :3rea-S*re"ït5 Nre3o.= 3"C v> re -■ o. 2 3 3 3 5- 3 <g ~1 re ^3 N ►1 JL w H -"'o.re S.ref 2 2" re c- CitJ re grë'<.^J- C^OO-jm-S* C^ooftaS,» -ro X, M oq c ro *o 3 a 'd ra ro 3 ro -'O scron 3 13 ro ro gg-£ 5.2.- B O ro - *0 3 r. r>n 1» ^re?2.S£,? •S 3>» G-re^rè f' S 2 re.g r 2 3 c s 3 g- gSlfgJl 2 £32.S>--« a n - - 3 OSre - 3 rj,aor;nac32s'g,!nb< "«.Sa 3 K-'w a-JJ 2 p-o o •6.3 V K 15 r? V r S ?.?;7 7 8Ü jS S 2.3 s-g 3 Word geadverteerd, dat uit kra»{-v*n een Afte v?n Óefenlt en tweede Man'dament met de cj.iu-fulo van Edi«e, aM&Ivet. Carta ,by den Hove van Holland geimretrcelrd door PÏETER BROUWER, cn [OHaNNKS ]!Rt>M)0 EEST woonende tc Amllerdam, als Curatetiren over de: 0>e rfoon en poederen,van J AN TRIP, andermaal tegen d(^:\ if] N«ye-Mfber 1.782, voorv/eb gemelden Hove gedagvaarr zyn allen en een iegelvk welke bcnalven de zodaanigen die zig^bcreidk nebben óf gedaan zóu- <ie<i willen fultineeren icn lallen van gemelden JAN TR.IP eenige a\clie of Presenile te hebben it 11 fmofdè van ecnige <_>bliga- tien, WiiTelbrieven, PromelTes óf andere Handfchriften, d»or ge melden JAN TRIP geteekend, of iüi_well{en hoofde zulks an- de^zints zouden mogen zyn emme te zien wyze n het verder profyt van den voorfz. Defanbel Op Zaturdagden 19 Od )bcr 1702 's avonds ten 5 uuren precvs zal men in het Heeren Logement aai;'den Bucgti binnen de Stad Leyden, publiek vejlen en verkoopen een extra wel beklante PAPTRR-MOOLEN genaamd DEJJ'TZIGT, 'met deszelfs fraaye Behuyfinge Tuynvoorzien met exquilite A^rugtboomen, grootc MocJcryen ook nieuw narrgetimmeide Loot zen., Catan> der-Moolen Moólenaars Wo-oning en al wat verder totzoodaanig een Fabriek behoort, iiaande" en gelCvgen aan cle Vrouwe Vaart, onder den Ambagte van Soeterwoude omtrent Kroonellein breeder by-Biljetten en ituiiirehcM nader informatief te Ibêkoaien ten ComptoJ re van den Notaris 'I.E. LUZAC te Leydemvoomoemt.» By P EI RUS CONRADI te Amllerdam is thans tot de zeer laage Prysvan til Stuiversin plaats van ié Stuivers te beko men: Een klein getal Exempiaaren van de AANLEIDING TOT DE UI.TTERLYKE WELSPREKENDHEID, opdtn h'anxel, voor de Balie in by zonder Eeez'tdoch voornnamtyk op hei Tooneel. Dit Werk 't welk allen lie Jen dre in 't openbaar fpreeken van nut isdiend ook voornaamlyk voor de Liefhebberen van reciteeren en opzeggen, en Reld hun in ftaat om Vaerzen wel op je zeggen en de verbeelde Perfoonadien lcragtdaadig uit te drukken zoo wel als om met grond ie oor Icelen ol'dc A&curS cn Actncen hnnnen rol e« karaAer wel ten Tooneel uitvoeren. Breeder ialgeas ficrigt zlomgraiistc bekomen. gZ' sT- 3 3S=3 3 9. t-r» n o 3 u> <z 9 ir" o> u_(v" o 3 3 K 0 w 0 ~l 3 jT Zr* STjï td 0 o cn r-t o o>- to e r B. r* 9 W n >sj-L^ n> «sf-v ssg js"»3 - 5 si-tjo v ^.5 - ci 3 rt. 3 X lp 3 cl n m If3 M S 3 D 3 13 rji C9 o- d- cu 3 o) 2 3 n c cl. 2» 3 oq ft s 3 ft 2 m -•l-r05f> P 3* 0 -t? n m lw g x' 3 3 - b. r, N^J o» C3. C n> pP'-'-U «3 3 33 r3s s- 2,0©<c9--3w^-3 - 2 3 3 3 S Ê-ï. 2<s<f.s§3^-3- o p !lo SI Ti sp° v' n a X - - ""re 3 c- a -na w p)5-23™2 3.0a .tra e.b tin p 03o n B rt> crq ÜL7? CA 3 8 c N£ El 2 &E7 -. O c re - o o 2s j?. a cpcuc! _ca-t3w3,-l©>-'-- HQ© ca5<< —w »,3g g 3 3 ore: »ba-n~re203n33 as» rr3"c£o.. De Boekverkooper FRdlYS DE DOES P.Z., te Leyden, zal op aanftaande Maandag den i40ftober 1782 efl volgende de gen, verkóopen een groote cn fclioone Verzameling van veele fraaije geconditioneerde BOËKEN, belfaande in de bélïe LA- tynsche Theologici, juridici, Medici, Chtrurgiei, Hi/lo'riae MaturaUs, Mifcellaneei Lcxicographici,avcc unt fupevbe Collec tion de livr.es francois en veele fraaije nederdüitsche boeken als de voornaamfte Roomfcbc en andere'Godge leerde,Contr/mrrs, Rechtsgeleerde Heel-GeneesOntleed- en Natuurkundige tfitlcrifche Taal en Dichtkundige en Mengiltvetken onder alle welke verlcheide voornaame Werken gevonden wordenook OUDE raare en kostbaare boeken, als éea missale romanum, inFtlio npPergamentgefchreever, omtrent de Jaaren rak 1300 vercierd metGoude cn andere Mitiia- tuure Lettere Plaatev enz. zyn dit Exemplaar gekomen ten tyden der Beeldftormen uit de groote Kerk te Weezep alsook een Colleftie van meer 480 Stuks OOST indische, chineesche en andere van dc zeldzaamfte bloemen, plan ten en visschen welke allezeer kondigen met de natuurlykste couleuren naar het Leven getekend zyn, zynde deze nngemeene koftbasre ColleAie alder'zui verft geconditioneerd en eenig in zyn foortgehande in 3 Jugtlccrt Ban-- den in. Folio als medeecnigeMÜZIEK INSTRUMENTEN, RARITEITEN F.N LIEFHEBBERYEN,, allcsbyeériVer zameld door de Wel Eertv. liter 0 Reontfch Priefier, de Wei Ed. Geftrengen lieer T, Schout en Secretaris den lieer Kgctueeztne MsdicinaeDoitor te N. Waar van de Catalogms hy bovengenielden en alom by de Principaalfte Boekverkoopers te bekomen-is. NB. Heden en Morgen is alles voor een ieder te zien. By de meefte Boekhandelaars in de Republiek word heaén h-8 Stuivers uitgegeevenVERSLAG, GEDAAN AAN DEN EDELEN GROOT ACHTBAAREN MAGISTRAAT DER STAD LEYDENwegens een Werkje, ten Tytei voerende CONSJDÈRAT1EN VAN IMPORTANTIE op de gesxigtige Prtpofiticdoor de Heeren GEDEPUTEER DEN van de Sted LEYDEN ter Ftrgadering van HUN ED. GROOT MOG. gedaw op dea 31 Jnly 178*, ia gr. 8v«,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1