fwm Wn T -rwr 11' s# rt i S C w^l sg S oS||os o^<lH M-S Z su S» >-a. c-E"3 gJï> a-L 5« ï-e=§ a S^ a - - ■*- E-St afig "fi gJIat 2 ë!P •i?fiiefiiiö -i IÜ15 lil a >*?-S i§ës.^^ëis§§«sa y-% *■»- S> «S ,rT5 «if •- i-J C *J~ ,<o tz <w w "S *G «i; cs Z* 73 c a, £-13 w g y j= 5 i? g_ o M OH—4 s c o ïü^.5 o P <U T3,- 'ÏV; "SIB y i gft lL UY'i"k ;i Is P. P a* llll *-> O O C T3 -f?- £&ü^.g, s sf c=« fa fe.Sof E> >3 •Pom o u r, u »s>s o S «h-OO 1 CJ M W t-i <U o -O «j •"sl- 1§."S -S.S.2 •5^T3 U S,s-s| ■S-Sg too .ZJ M a a hO S0Ü -X? o SÓ r0 C3 tO o"0 •a a ■Eï4 |s n y ki w u OiköSEV C g «I O u/j B M - <U J3 éóSu 2 - c^o^S 1? X-S c - £*1 S 3 <5 "B "S ,2 •- S" H o 2 '-> ^x> 1 h e b - »r« H H W He S s g 2 f 2~\j o<S s "a^SSggl ■3X3123-- 'C 5'^ &ÏO g W £T"= o S tJ Ge-S O rt e c^ rv. a G 5 P.— o a e s® •o a 43 q* 3 i 2 c B o ?q «- :ir c-2 c >Ö2~r-S-g^-al Jo .O® 5 »9 M 2 5 so c 5». j-J O W e j§8SgöS' «'o5 2" 3c-6 (li O i ta «3 SS2Ü53 S'H s - 5 cn °T3 «J g &w U M M« 4 c s 5 2^'^ S i- s®tq 2 ï»<Ciic K'Sp^S s s« S O io >~l O M O o t; ,g ««is-" c Sioj•- c EL 3 3 a bocsjj yrjj 2?^ 2 r 4» bo 2 3 o O O .>- cz •- - ■-< C -T- w Hs o PQ r* -y "3 r: >- ^w^uoC^u-j aj y y S c -= hs c o 2 - o O S g^= 3..^o5S^^-CG "-^^3 o CJ 2 -g -C-S 5 2 o .y 2 a rt H c -* o Otao |.g -ill O ..Ssn^tS s ,s»s OuM„~?0-Ot y j3 f •- 01 S u li'C <•0 g-0 O Q "3 =- - 2E g-S .gX.s£.SXS-S'2- ;a.g2ftb,2;. Sga.g ■h^Oo ?b -tj C gang r^; a o KJ r O >-»CtJ 3,'ip.s a s;> M r gaS a s;^ 2 O •o^ sfe| 0 CO o 5 .Si c s; S g 1 c ^^,3 <cW~T3 O 7J e: Z, v>% <fe« "-S sb2^a o o.sS-S^^ÖSH^^Öa S>S- SS.'sjsc S -O O Sr-gSïlfs 42 T3H4^ I «O.S.O j2 »t5 y cKi3^ 2 s; O ?i4ti Ï-4Ó ES,o y c bo y w Q T3 °'Egg^|g<S-!=- 8§-Sg*f£S"|S|gg gOoSNrfSmt^geccu N»i# E i, nt> N3r51uS») m 0 r? ïr'ia k>J u m o 2 fl^o p a° etf f c 5 •-~\o g %Ss 2 «IEX-S -H») "g:a'5 >>Q .t; w ,P 2- c^ ii i N p,*2 O s73 'Oc u=^! tl 5® o v^S o "c3 .t; o "S n -° ü§^5"5>gë^l2B <L» O rs *71 tg '3 - gQ 2 S a y L. »■- M M - O p M oj o nay.tjy y o ho y 111 - O -ÜJ tiN 2 -gr So .ïeCcSÏ^ gis g S - - - N 66 4< u«%5«E ..OE.roU V - •s>S-S g-S Sa-a-s-s:» T! W C gW^'-g, 55» a M p, ti >xl y tó ^2 2ffi^fis.a'8-s««.s. - uï!sü?^r H rkW2 5 3 - l- C S fj □"J^IxUCCn K* y l) rt y M 5 pd e M T3 -° re -i^ D fr<rs o y h c «ü"sf«-H-S5!S »y u h» y es y qj o a B«AS 3f! S«u5e Oj^V u' £|g l c«>u°gJ:s;ogNg'-3gs3ög=ë'c,g*'^a'Ssa;«' S-S'S-^ saj 5| S'S^I'S rlScM 2 5g fS"S g'S N UC^-<KCQ t-j bkC> ^H^Ont/] ho^c f5 C-C&X^ y 55"^ O B J2 C «2 O- gi §«-S^-a-£ 2 «s.g So1?"! r^éë 3® 2 |i„ 3S o C o ino c^Oj y w c >°=ir:raPoc.y5;,r:^ o. F o v £ucfr-5WB>»Öbc fc<J,§ G'SËJ5£N; n3 S" ■-?1ÏM£15Oi„Sci!s"S-S ïoi." c| Ni 1 'S SSs^-Sca^tug^ "Ct S dü g,g w w. - cy S £id ti u'iÖ c .2 "o-r: rO ,o os o 5?-o pd Sfrssfsslsa^sajss^ S""^-g«sa»s?f3 F y f; o c 'C .£as B ,a a o 5 P.'O c rtO O ^T5 o y H v ^frt-v/afl o ?2rv4 B m -j O C OW; l* S.Sg o p» - u - r is'eB'rj Sj O tti hy a g oCy -2 T3 42 a ot-.^Sg'o p,^3 p£j a, es O O fr n< a k jj pd HM i5 s^-f3 a y a y, m c Sb«mcnÏ,aaÏ'j,w^ü -S O "t? ro W ij a •- 73 T3 -r; y o o 1-^,^ ^»ri gaS5onSr&«r2S '2 Kt5« ^-4 M ïvUi va O CS t- M O Co g g< s2* s*6 «"2 Ph g> n 42 o «r*c: •fiSa &*-> >i rt in g J '- fa a o U 5 Ml^u £3^S>> m%°gIS b s >3 S?-ï S2-.2 ►J g 1- >.S M -P< iïï^C ot g -S 3.2 'S, &-S-7-S «2 5 r* 42 w bn o SSSs^-s s§ü'H|H 2 «2=^ - - io pq cb wpi O S •jb'S 2 tü 15 H Vt tj W -2-R O U y o o S 'y j KD y -'rj -e ^r ct5 w P M w>M ^W.5D c O g? -3 -O r» o kC; f-S\ - c C. CL S^a-'lfe* 1) 33<i I 2S a a g 4 .j» o "o <5S - S <5 5 g 3 '-Ja o "o O ju o y o2$r- c c «q M O^ï èj Xg1 S-Sï-^-SS g» 5 s ft-TI D' 3 s g; .5 O oidffi O K, >0 1> >-, CU H. Ou.^"o y p O - rt 5 M H3 «O ,p w o E $r 3 *2 Oi« 2 o o "£|-5 bCJi o b.S<-3.S1 2g 3 u btg C gt) p O S ÜT3 O' OprJ C CS o g ufs ,s u B Jr «U S e "g(g3 g ,g 3 u CC1 k,'® «3 rf r CC X» s >»)•- B o-sz gug tz| 5 =2ê UiW&,"g3<U U bfig g J" F r-^ o m c o t: o "p M O ta lrfSS5-%'S3'ga S 5<'H ^rUjK 2 2 s« £1^1 m'-«J -S u „S Sog"SEl» 2 '5 5=0 y y 2 m§! B-"p 2 y y 2 '5 5P^ 8 V SL tc^&s =g Ef -3 «aïi &W N 3 C 3 w^w^vScc J £2 v f'S 3-g £p_§7 .«Sg-U-Sa^'atol^Sey 2 - e c ctJ o x •- s O "5 b< tc s bo1-1 ea g W a ffi. Q O PH qj gl>|.a5§a^ë'SS-g 77 o. WÏ N t^^ y HSII «tS^gz-ü-S «t '-512 - fS O 2 KCP »J o p 2 EC --Séj g-S,^ ?.S a'5 |;fg|s^ls<sPe-° u; fc, O- -j b. SE 'g 5k!«Nga S-« n-X 5 c C s «iaxtf'B üD^ ;o g a o - «o»:ïo "WO? p y p ro S C3 ei «v -v, r? _SZ r1 rs O O w o y w y 4T - P-^ r Ct> ypyS^^tjy?^ -C opp.M y C: r- re .^- v c .22 c_» c «o c ei E*5 S^^H.S c gï e-g 2-g-o e 5 Pt -.O P O *-• y O y K> S 2 E9< la a-a KS rS?.sM =5 rz O, Z «F-O C - 3-3 u OX bo-j n K <u tq 5ls -a= scrl .S fe »-®c^yrt a2.8 ya j! 3 s &2 o' S Si o o-S"3 ö2 .SN 5 s g-a c s Si «jjiao s a go j. tHW v m oa c: y p y m o sï» S"SI 3"S s «-S 2 "M'3 5 g «2 ob1^^>|ENS-O6O>^S ÏL c a c r F- c n .5 S 3 a "5 2 2 w G 3 bew f, t P wsSg-s s E! sf o ■a a -S .Sf eO 5 2 J. O N U E .o^ ori|2 S B.|>^ a-jjM- O M >»fj wrt^c 2'«',3c;ferQW g"SS«£S S*5l«,a*tj S-sf'slgfP a o o o g o __.c o o p ^ejoüon o>.z'3-S 21 S-Zo --«uuetu gS"^ T Si "rS C j»»>3 6. aHO o M «O ^T3 ;N d ST.® O p.a'a^ S3 - ^°y.gNlS .°«gcag "SuHS .5 rl 0" tl es 32 >7, ^«o^CHC^^jjoc-SBS S g 2 O B -Ra-K Sü< B ScH cOsi< !Ï5«3S OS2 T. BethYsbrandsz.H. Beth Tammesz. en J. Beth, Makelacrs, zullen op Maandag den 5 Augufty 1782, te Amfterdam i-n het Nieuwezyds Heeren Logementverkoopen gen extraordinair wel bezeildBARKENTYN-SCHIP genaamd ST.THOMAS, Kapt. Eldert Koclef Meeuw is jn het Jaar 1763 nieuw uitgehaaldlang 93 en 1 half voetwyd25 voetóduim-, hol 14 voet 3 en 1 half duim,gemonteerd met twee Stukken Kanon en twee Draaiftukkcn breeder by den Inventarisberigt by de gem. Makelaar-s. P. Croos, J. Blok, J. van Jagen en P. Bei, Makelaars, zullen op Maandag den 5 Augufty 1782, te Amfterdam in 'tN. Z.. Heeren Logement, verkoopen een extraordinair wel bezeild FREGAT-SCHIP, genaamd. DË JMSST&RDjUtSCHE GJLLT, Kapt. harent Diederik Ermeleolang 101 voetwyd 28 voet 7 duim, hol 12 en 1 half voet, 't Verdek 5 voet 1 duim, dcBak 5 voet 2 duim, de Schans 5 voet 9 duim etf gemonteerd met 2 Stukken Kanon: breeder by den Inventarissen berigt by de gemelde Makelaars. T. Beth Ysbrandsz. H. Beth Tamrnesz.R. Boovinlc en J.Beth Makelaars, zullen op Maandag dea 5 Augufty 1782, te Amfterdam in 't Nieuwezyds Heeren Logement, verkoopen een extraordinair wel bezaild SMAK-SCHIPgenaamd D.E 'JUFFR.0UIV MATLIASchipper Hendrik jacoit Brouwerlang 72 voetwyd 15 voet 8 duimen bol 7 voet 1 en 1 half duim breeder by den Inventarisen berigt by de gemelde Makelaars. J. J. VOUTE R. VOUTE en P. F. VOUTE Makelaarszullen ©pDingsdagden 13 Augufty 1782, 's avonds tan suuren te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grondverkoopen óöheele Kiften THEjE-BOEY, en een part-ytje COlMGO THEE in agtfte en «elltiende Kisjesalle volle Looten van de laatftc Antwerpfe Verkoojring j leggende als nader by Notitie zal worden aangeweczen. - B. WILD, Libraire k Utrecht, vient d'imprimer :Eloge Hiftorique de Pierre le Grand, Czar, Empereur detontes les Ruffles," prefenté a leurs AlteiTes Imperiales le-Grand'Ducöt la Grande Ducheffe deRuffie ,aSaardam auCuantierde Pierre,le 17 Jnillet 4782, Format en 410.Ie Priz eft i8 Sols. WS bo B W w r-i bi SC o 1 c.a B J JJ .0 tJ v ni 3 w b" gvg.5 IgSz C- a X D g«e*5 ;j W x b«|j» O -a CVS a «l H o-a ..a s s1^ s -*a 3 w r 3 ^3 f A c o »i o W ÖL .wT egsg^ SH-g-gW 1^ Ef£^ Sh cHiJ Sg ©SS sw 2° r& O a> o bX M w bO V rC.S W1 C J y PM :d O H-' c W •X Bh b oz PM O et M CM sqN Z WW N «C-S O s 3 e S so p 2 J"5'S6 2 «j W -d- *fl br> t, O S g§5° too 0*1 a NT3 <- ...gu-S 'S'SS J y 7J V C fcj M tg^> js .a EC Z c O W a o >H W ba N W a: c y M J'H S SJ 5S® w e, a c2 &3S'5E£2 £24*0 «S j. eOa efl 3er«f-S .S4 >so StoH g5 2 y{?3 >w c n.td-öS «-o> -fcr.5 c 22 S Ji S c y r? *-3 c e,-, 5 «güS^Oa g u <U'5r e N-Lf w J»o7W cju y.y owS><^5§^|z-sSC ^ls2?!§£icigj 'W N ïfc n>^ Bj. >>SW o,h.g'.o h,uz io^aï -? -as o sz 2 s' -s SH»a^^¥®ED2>Sr 1*11 S bCK> ÖO O J J< cW go-S CH< bo^#y B -N Q-H J o rt ^4 N «2T ajSH-upE AiC4HX5T3Qot Tlw M 1-1 pq 01 K Een bekwaam Perfoon, van goede Atteftatien voorzien, geneegen zynde als KNEGT in een APOTHECARS - y/TN- KEL binnen de Stad LEYDEN te fungeeren, tegen primo Novemlrcr eerftkomende, adrefleere zig aan C.VAN H00- GEWEEN junior Boekhandelaar aldaar. De Brieven franco. 'J-'J- deBruyn', H.du GoudiitBois J. J. Voute H. van den Heuvel, B. Meyer Junior, A. Calkoen, B. de Bruyn,R. Voute, M. j. Calkoen en P. F. Voute, Makelaars zullen op Donderdag den eerften Augufty 1.782, 's avonds ten 5 uurente Amfter dam in de 'Brakke Grondverkoopen een party van 33 Ceroenen INDIGO GUATIMALO; leggende op de KayzersGragt, tuftchende Wolve-en IluydeStraaten ten Huyze van de Heeren Botereau en Comp.daags voor-en op den Verkoopdagte zien. CORNELIS KLINK, Makelaar, zal op Dingsdag den 13 Augufty 1782, 's avonds ten tf uuren, te Amfterdam in de Brakke Grond, verkoopen een party puiks puik CAMEÊLS HAIR leggende als ra der by Notitie zal aangeweezen worden. IS. DE LA FONTAINE VERWYJ. J. VOUTEA. CALKOEN R. VOUTEM. J. CALKOENen P. F. VOUTE Makelaars, zullen o.p Woensdag den 14 Augufty 1782's avonds ten 5 uurcri te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, -verkoopen een party van circa 100 Vaten extraordinairis puyks puyk wel bcwaarde-oude MEE - KRAPPENvan diverfe Gewas- ;fen 'beftaande in fyne onberoofde en Gem'eeneleggende als nader by Notitie zal aangeweezeniworden. •G. ErmelinghH. van Vaftrik en J. van den Bergh Makelaarszullen o.p Maandag den 15) Augufty 178s te Amfterdam in*t •Oudezyds Heeren'Logementverkoopen een begt fterk en propezbetimmerd HUYS en Erve ftaande en geleegen op deGel- derfche K^aytuffchende Waterpoorts-en Storm Steegen het regende fluys van deSterm Steegbreeder by Biljetten enbe- rigtbydegemelde Makelaars. De 'Bewyzen van Eigendomen Veil-Uon litien zullen vier dage» voor cn op den Verkoopdag - des voormiddagste zien zyn ten Comptoire van den Notaris E. Stocjak op de Haarlemmer DyktnffcbïB bet Nieaweayd? Heeren Logementen Binnen Brouwer Straat-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2