8 ej <u i JS "3 a *g s'W.'as *c z:/a* n*mn%\~ïi >Ti X T3 45 rt t^), ri u"a - i -1 .dS JJ ■J j* rbs c1 S; jj O '2 ._"l P g t B tï S g"°N >7, 15 ut" a f -s qj (T ^5. Z. p- 5: ■u 3 K v J- VAN DYL A. HEfJNEBO f. VAN ORSAGEN Paulusz. en W. L. VAN C0EVERDEN, Makelaars zullen ep Maandag den 8 July I7Ü2, 's avonds tend uitren, te Amfterdam in 't O. Heeren Logement, verkoopen een BUYS en Erve ftaandc in de VinkeStraatrulFdbende Oranje en Dommer-Straaten: des Maandags^ Dingsdagsen Vrydags te zidu. De Bewy- zen van Eigendom en Veil-Condirien zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag te zien zyn ten Comptoire van den Notaris te:1 Broek op de Kcvzcrs Gragt bv do Run Straat. él CS C-. e~ 9 *xrz3£ Ï'JZ v *2 *-< .2 rJl ^.73 <c c f-2: S 4u m P c rp -§ gcË.s 2 b i Z «- 0. o z, ai O, O t*j rQ si 5 G 25 E NS ss St'Cï ^5 «C5 &r-Ki 0&6- •Ï- f- .45 •- J* r. n i «I f L c ■■a o - - - - g g« 8 gz; ugS, n (t XJ. n O it O -/J 2 33 J! -J aïglks 3 3 u W (0 J= Q - v C M •S .Sf S> 21 Q ftf "O Cfl rj 2ü H a g?~3.g P c uw 51 "V* j^,bDC'/56 O fci2 q,d2H l§ 3§fa j3|2 8^ s 5 S g-*S J5 g'x s; 8 ;?'OÜ J 2* $2« allies è'aSjja J Eg*"3:*! Sg|.l ^-2.111^1 |S§ H=5Ji«£ "i.2 £- -w - s^G S 35 2 e "•"- c fj_T- §W 8 O ,g g-:--^ ^QO-S>^o^c-- «ss.s-S •xs o t) wo Xs sï Sa y P<0- 5 c o p S 2 p *- 'r* .t5 r^ T3 0 CX. J2 t~''>5S ei 3 p u *.-* M JJ -« -,33 «C"„ *»- -» 1. 3—C3 O flj ej I X IU «l! ?£2 p *s Ni e c jè\2 »F,C" u. C Jg v C w c i- fc«. j 5* K N JUC -O jg &5 u g Ut; - »- •^o aj o C ,0 <U T3 <U O g'S2^ S n .P <L» o5S^> re 3' J> 5 '5 u 3 ft b* W C _P 13-ü ai K ••-1 TL 3 W .bO u"0 w'H tl c r :*2 v 5 s c.' Sa 5 u B ir-M "O 3*^3" *s.«9g oü s c -. ba' w o *->■■© 5? «OiSSË P-2 03 J5 v3 3 S s. Jj-'j; c M3 c uji1 cr f) o n I 5K B^S'g-S "r6 w *-» **- ar u o m L> K tx, C c csoHü^!,o C Orf1 i) "S G -p g T! W h 2 43 a ciic^'o S) Oi *0 .3 - «va-e 55 *- S 'g H g -o «J o g 5f2é 3 - -d2§ 2|"3|s3|e«a,«,,.&§ g »f fl 3 S"SÏ:??Sf g|£2f 11 S.s« S ï'?'3 Sf?,3S.° s k s-S§^2 o Cqu«0"Q ra cj lO^ C Pc >2 3s~,£d3 3 ïï'&e^ag&sïl 2 2S Si-SI sS^-g-s ES? S izli i.f §2^ •'d 2 S»<"° «Z.5'êS3gl.!!5<^-r1|;.S>J'£^ ^2 - "-'3 S^IP^-S--?.^ o* -K» y_ Z pq S ,a> Kt r« n r-s r- (U A» M ^.,5 «-> XJ oE te c/2 Tï °^0 *T fS o '2* v 5-1 O clxl o* L a4* Wpftï^ I B <«T;^J2 c «--fr «^T>p 2 Ji :>.A ra wa»-t;^sEcH>Qa>po5i-«,wf«i« O Tl «-> v> hnO Tl tJDQJ^ {5 <j, w 33 AS V -Ne 5 C^iu^ïSpBr-i nV1 r r/ Jz fH jz c n 3 3 >>4!'3-3 S 3 5-0 5> WaïccJjHri. 5 s: S3 05 J 3 ^<^^2 r Stj M c2g dl o T« 2 -fe.ci - -s x G 0 '- <«5;?: ^Cm daS»»3 "i-ëg." g'l 5 S-&B Sl-g f<3-S?2g^ s hö 8 ï^K-3 luK-a a.8jï P.-Ü Z G O 3 c *3 c 3 -2 E.13 ao c 2 SIS 3 60 2 >2-5 «^.S *"H. P W5 J- »-i- c - 2 ia g 'S *v -&j Sg g 3 c Ï^5 •2 3 S c s °z G >,0 e •- «■o g-ö «05 c= N 5 w S I 'o H - fe a ft. j= di 7* ,5jg S&'i s"5 g e «>73 "S B V q» V-; cti 3 ffj S - a> flï ,*-. -p p- - c w 'O b e £2*- T, rTJ- 1- 5 5 C.N li M rC 'i) •>- T3 <u r4-> r: t-1— r- e;^l&vK>«=a bc^ -s c .7^3 5 c 3 z -s- K o -«>2 "O ct g s -Z --V 5 5," 'r V 0 c U^"'p c 2 a a 5 3 "-af '•Cz L- a _-_ <u CQ g S cd -a -2 g -R o 2 d -= t, a te "- °J 'v - '- -7 .3-3 tC c - B 3 N> "fc C-t C p W Öl«r§£c5.Sf f£ 7 p P a> ?-?si«ïh. T? - s £8 -I|ll|~f§l|ï^ - s= S S -r H - »- p, «j x c g <p _S^ P-^c p- c ♦- 1 ^fH1^ u»e03 ••JJV C«< Sf i 0 ft "Vi 00 t» b jC 5 I <•^2^ P P 3 -S <p 00*5 S'crt5 2 ca *7: f "j pp CU CU 3-5 «m-ï; fe.,.„fc^'H 3 St S-g.^fei E <s c-°-3 ,S V? «!?BÏ2 J O^r"0 - È-SP Cb«=cJO v r r C-J C r- p -«3^.1-Èt^f teg"! £iï 3 Struif S9-2-SS» K'C c u, CJ tc fw ^3 ..ro a, TO _^- M, - O <5 3 C G J3 to t fi v 3 .CU ÜJ '- ^c0^33 N "t) ^Stó£'-'St;jc^a3'0 M 3"5s^ï^EÏ« -s» S<= èi^-1 C .>,-o s.£?3 eo^-oo c"= Sg3 Sy 3 «n ■»T tó 1 Ju o 1 «JH cfw^bc^üüE qj 9 53 P «J w: SO Jl! S tr O s-:2S^ c ^■5 3 -' S°2 -5 3 SLS iS ad;>-S0gn3a3'g3^S^ 3 O H< ^B< - r- Q C C/b t-3 ^5 5 C *33 I S 2 $1? a> e ^r-* C P 'TZi C at I— Z<óS.gpS«?ESo-"^ft SGS GSa .5w«« Ê£rS G o. H. van Wayenburg ,.A. van RiorfelaarJ. Loos A. van Wqyenbnrg en A. H. Fabricras Makelaars Zullen op Maandag den 8 July 1782, 's avonds ten suuren re Anid«rdam in dc Nes inde Ilrakke Grondverkoopen 1600 Vaatjes Sevielfe OLYVE 73 Kaften Marfiiiaanle ZEEP; r.50 Kisjes Florentyn OLY18 Baaltjes nieuw Spaans ZAFFR.AAN; 37heele, rSdrielinge, 03 halve en 8 quart Bontan CORÉNTEN; aVatenbefehadigde FOELY; en 6 Baaien befchadigde RYST; ieggende als nader bv Biljetten ftaat aangeweezen. 'D. Tentye én H. H. Helmers, Makelaarszullen op Maandag den 8 July 1782te Amfterdam in 't Oudezyds Heeren Loge ment, verkoopen een hegt (lerk en proper betimmerd KOOPMANS - HÜYS en Erve, ltaande op deBinnenkantby de Buieen Bantemer Straatdes Dingsdags en Donderdags te-zien met een Briefjed>or een der gemelde Makelaars geteekend. De Be- wyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zullen visr dagen voor en op den Verkoopdag te zieu zyn ten Compt. van den Notaris G. IPytholF op de Lely Gragti breeder by Biljetten en berigt by de voorn. Makelaars. T. BETil Ysbrandz., Makelaar izal op Maandag den 15 July in plaats van Heden den eerften dito te Amfterdam in 't Nieu- wezyds Heeren Logemenr, verkoopen een extraordinair welbezeild BRIK-SCHIP genaamd T HAZARD Kapt. Coene Wy- tranislang 54 voet, wyd 17 en 1 half voe.t, en hol 9 voet 9 duimbreeder by den Inventaris en berigt by den gent. Makelaaren iw ïhymen Lubbets sa Ztiouen. n '3iC-ê„. - c O y y 5 y 2! -C CU CU TJ cc CO ftC fs- <U ^3 fed. Sf M v-zw MSs^gö- ij^fSaSl 5^ ro TJ o sïp'esii.f G^S'S'a.EET 3 2; o fc Ot QJ t> t o. -. PU wc D. van Schorrenbergh G. de Roy en J. van Schorrenhergh Makelaars, zuilen op Dingsdagden 16 July 178a, te Amfter dam ten Huize van de Overleedenc op den Nieuwen Dyk, bet vierde Huis van de Haarlemmer Sluis, verkoopen een deftige en .zindelyke INBOEL, beftaande in Bcddens met hun Toebeiieoren diverfe,Meubi]en, gemaakte Juweelen, Goud en Zilver werk benevens een fraai Kabinetje Oude Blaauwe en Gecou'eurde l'orcelynen, gemaakte Lywaaten, Mans- en Vrouwe - Klee- deren, en laatflelyk een TABAKS-WINKEL en Toebebooren benevens eenige reftante TABAK, SNUYF en THEE: breeder volgens Catalogus, en de Goederen daags voor den Verkoopdag te zien. ALBERT US LE GRAND, J. J. VOUTE R. VOUTE, P. F. VOUTE en DIRK NEVES VAN SCHOOTEN, Makelaar^, zullen op Woensdag den 17 |uly 1782, 's avonds ren 5 naren precys te Amfterdam tenHuyzevan Jan Cafpar Bauer ind,e Nes in de Brakke Grond, verkoopen een par-tv TIIF.E en RIOCCHA KOFFY: nader by Notitie en gemelde Makelaars. van J. VAN DEN HOEDT en P. POSTHUMUS, Makelaars, zullen op Dingsdag den 16July 1782, volgensAppoinftement ndeF.d. Achtb. Heeren Scheepenen te Amfterdam in 't N. Z. Hccrcn Logenjent op de Haarlemmer Dyk verkoopen eep party WINKELWAAREN, beftaande in fupra fyre witte Linnens Vrouwe Taffen enStroo Hoeden Goude en Zilveregebor duurde Vetten en Marly, en verdere Winkel Goederen als mede eenige gezette Juweelen Goud- en Zilverwerk ,koftbaar-e Galanterien en Rariteiten, en andere Goederen neeralles breeder by Notitie. Te Amfterdam bv DSWART en IS. SCtiOLTSN opCingelword uitgegeeven DE EUROPJSCHE STAAT-SECRE TARIS van de maand junywaar in Kern dor Vsrlerlandfche'Eiftorie de Toleranrie der Godsdienfl in Weenen Oniftandig- heid weegons liet Oproer te Geneve Zee - Gcvegt in de Weft - Indiër, ion nadeden der Franfcjien; Omftandigheid in Nooryl- America, be Verrigting der Engelfch'en in de Ooft - Indiër.en Nauwkeurige Omftaudigbcden van !t Voorgevallepein deN^- iietlaudeu enz.atet een Regjfter over.de zes eerfte Maandena 4Stuivers. V f O <u t—, w^-TS^ ril is W,> c V! tl«i 'Tj* iy^ oJiG u 2 -C °T3 ïgfe|l sJsg^sf! 0= p 4*5 5J p 1 CO ■2<| s ta T3 O-*- 2 CN o br, .^r cj P ^O c -° -o <u q> ca -8 tsj CL, 3 z O X H Q <u T3 - K '3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2