04 a li at o a at K «-a •a S n i «I >■2 s g •U^3 a 4J e a -? a o ,^-o a o •x CO rs. o •,'S'2» CN •i-T a ■QT3 o c# a T? v Nu SO J-. OJ C G JJ «a bfi y O y 5 K» '"J ,£Lc 9 co (U fli.H -a n n ©*-«>» 9 3 3 >ÜS^ Ssf 3 fill §-5 g 2 Uï»g gö tl 2 3 17 5-^ .<-» too C u 3 o 9 it •n O ff* *8 •«Oaw §2 M 0> 01 «sou pi -t B >CH o .g "p. a "a «Ja G -.2 "g 5- o Ml '2 S^Z-JS^i 3 2 2 4J o $J 305 £5 U c a> J*00 w ZO o_ D0" to c ■5<a bo 5 c> -a s O <u Cf b0 T3 w a v L) w 2 k St»3» w C "O «d3 22'" 2 «J tL» "at ,2 o»»? IJ-S.S H W O tg :S •d«T g« .O cs •_-« O CB "2! »w TI 1 1 w >*6 ctf V* S a a O •- -in CO «S g S >6 c %J rj c ■8 u 2 2 O "N co" 0 s Ot PL, r, ■O C-.^jaaj-OS.MC, c s S „33 is ?'-t<32 g «--O H B 3 2 B 2 N 5ji( P,SI a NS M'J '3^- £2 rl" 3 3-2 H ?>g«§ &-o g S2 Sialyl *5 eg S £3 - R CJ H k E N o rt 01 y O T3 bOr-, J> U JJ c> a ^-2 S ^4 CO 5J - IS. Ï-. a> 0 c# to o 2 .S s §8^ <H g -Bo- c4 0 v H o T3 by «'3<? r-J C O P O O Urn 55 3 rt 5t t> P -A 3 a .0 5 M 5>s>« t «J LrHt) C a>§ 2"32 3'^ -w p S3,fa.5ü jfcS-cftS'Sffig s S-l-o-g 2 S v. g^.g ».o &4S S ft fl.UTS - T) hrfH?- at ~)S C „3 a M P <u T3 H 3 3 I -! g t= 55 o '.*3 n3 ctt s .5 a> *2 a -§2 s 2 c. J3 ^ci bq 55 R «*0 N>C -Ü S öd E - CdH flj, C c rj'd St?C S 2 1/ co H 'J o i^rg e*H'^ e S I '1^ C - •3 %t It B S" 0 .p 3 t*3 ts fci a °s S s AJ O bo p 5 O 2? 2 -o s 5 x s 5 03 ao?-.«irS„_„ JR I «3 a a c"^ g,5 2 a sg5 s - 'zll srg'^i "-5 "P - 2"^ e boi "52«^2 22 nslsS s-*5$l?J sli p .M5 g'sagj S|-3 ••»:^§lllpj|! 5 3*.^ 1 s Q -a 3 W M C P U* •-« J5 a u 'ao Sv - röp,e«!jr,£S-cS 0 c 2i b p^cJ f*^ lïsïS^i^ g >.J>-c C C <1 F1 tu .BP BB 2 u (J Ufl a<lP..2S.sP< B B: 5 -f 3 g - c 4» 9 -*t fa P O *9 <J - ffl -T3 f A H 3 ii c o 2 P J2 rtC P S c' 3J c5 g S ^-'tJ s E s s,^ g> V> C: C 9 W ri (I 7 *-6 - «-J O "U H s*"i3 rvAd 'W _T Jm! P feJ3 ■s i 77.^«"a o X O t} 0) at gso q U J z~. i r~ i~, 11 n P O P C r; b - gfl91 N O ta> O a u J ^pS|52||H:-r- .O-^c/^oiTo-iW^s Ko"tJ 3[1 2 w *5 •a -o a - - a c *t3 ta W 2.&Ö O I logo's ZTT-JF -S!«M 2 85-z«SC« «us '5b1 g"2 c> 4J 4= -p A» p 4> P '0 c e -B3 - O O •s'Jg oS'°«l« 'So «ê',,jSe g j 'i o D oat tt - - 25 ■n at W „-3 13 -2 T „S 3® I I' C ■S 5 c> 77 -1-" '-^ C *- -w tl" éi «<>'Ö^cs:-5:'S 72 0»^Ch ^I 9 2 G sfwis a§ ^gSs.£ III f gS s-g «««Ho f: S "lie a> -o 00 «00 -3 w SISSJs M'^C S I s 5 s>3 tS,-CJ w S? oi 2 K^ctl> §7cO^ S 3 w ï-£> |£ft,,£cgS „§2 j<"K dj t- e- J 51 O w hf. r, p- K k- a-' S-H v\ r «2 Ssa S&sa^u M*L. «-f 8 CS^ i H st.Spfel 5'^ o ««s:^#555v,|l3l Sf^ iSp G g-o js CQ <5 JO .5? ^0 K 1 §"2o R-g.s c .>5 ;^a-|5 - -g-a ,u-5 J, g -q - ^5 J Q V „Sa fc - 5 fc g-§ S -Bt V U ^!§g Sa aw ïU m a S S 3 ga-g 6 O.B B g2-??2 5 B 01 o S 13 Stï^aïSücSEtï E-B O B - - --" - -qtffltil S B.B« S^^t^ - O H 03 CO 1—1 4> S ijta b-t -f «a - r- CJ ."u ji p. &0 7: u nflC '—i rP C< 2 g >U <U Wip q >.'3 •S y J b»oE •TW «oo£"."ïlaI '■^M Sa7 a s-mO^b O T3 ff P *3 >a 2 «I tp c a c§252g-« O M •O -- (M W." O C --M l_l ft -/-< G S4 "«J S3 0 -2J - °Ot5 -- P-jxi T3 -bi u< Jr .-t n t. u O m 7 w «y o S C t> a -» N S 2 '5 g «2; gtA)t2 2 w °-«S J-aJ •r: p a J; ft C u 8 -o^ g-S a a S| gj-J b <S ,s O 5 S b1 ;c ut c c trj m" u M. dj U ^t t* ,- E -«>■3 2P2^;| S S2 O „?-öogc;_1;r;-3":iiBag°~'55?'':>2 §■52.2 MC P.;; 13 =2'ti 1§2 BS bSÖMn'i 9 Ci IB O Si r"> a 2 5 RJ rs<c g =s t* J: »S R» b» s*Sï^as*Rlo~ !K^ i.M 5 -t» ^s .2B m ii »3 -S E> ^{$.-3 a a S 7* rK; ia "C jf >t t\ 5 1 c K« 5 3 ><tr a i: 5^ JS 3 SrtJi-5. ».S SW^S^bS o 5 2-^oS 2» c ^j2 O ftU P 5 u H W 6° -1^2 w*!? fS - - -5 o a;5 g«^-°„« Mo^^JÏs^aSg^ b ,5,5.3 -To §"2o «3 2 b'&1 D g j-a ^hs S ;s kO, o (2 2 g .0 2 S g So Sob gfeis 2J -.^ g.'~ g;S 9 t-T? S-— WdS o 73 01 n ^»«4^ •*7 0. i- 3 !-* O "«tsflffll cj 2 fit •J tï J} 53 Pw b© co t> sj 13 -S «-ÏÏ g &•-» 5 s &«i H e -t S v a L, .5 t-, -rt <e -a t-^k o c «■c a^'i C 7 -a S o 5^5 - - -2 o SB O 7 o- i EO-S' J g E 52' J E|«.S S^glggfS v_ -.„"gss^ai-jis •:l§-^ - - w - 0 - J 1- o b M n ff9 B S"? 4 S S -SSi a e Lk 5 0 tlfi O s .S tn b2 -2 Z. - .c^ »- §£*^r°>1"?£iN-s£ V» S Ifs s; <i> W O ill §1^ ^11 ■q E gl-q 5s a o .g G W5t^"«« c1"? E «"5 0- oü S^S •^S^1 fe 2 e-5 S-S'S-ö; SiPvê C Z^C! g-^ S^aCS^è W - R c. B S 0, -q - O. S.S e S B ty P-l Cd tt ft* Tegens primo Juny 1782,zal incnin Amfterdam fom alle abuizen eener fchadelykeRoode CHINA voor tekoomen) nergens dan alleen ten Huize van deWed. CRAMERop de Oude Waal, óvwdc Schipper Straat, beginnen af telceve- rendie Nieuwe CHINA CHINA feort, ofallerfynfte KOORTS-BAST, dewelke, zederteenigen tyd door de voor- ntamfte Geneeskundigen, by de fterkftc Proeven tegen de hardnekkigfte Koortfen veilig en onfeilbaarbevonden is. Te Huur, om met primo Augufty te aanvaarden een modern getimmerd zeer logeabel KOOPMANS-HUYS ftaande op hetRoeters Eiland, naaft bet Pakhuys de Drityfis te zien des Dingsdags en Donderdagsdes morgens van 10 tot 1 a uuren, en des namiddags van 3 tots utiren mits te vooren belet vraagende adres by den Makelaar ,H. VAN TANGE op de Heere Gragt by de Beulingstraat te Amfterdam. By D. VIS, BoekverkoopertcRotterdamen alem by de meefte Boekverkooperszyn nogeenige weinige Exemplaareute Bekomen, van het in de tegenwoordigetyd zeer nuttig Werkje van J. H. KNOOP, Onderwys hoe men de Couranten beft leezen en gebruiken kan, waar by een Verktaaring en Uitlegging van de vreemde of onbekende en andere Kunftwoordendie in de Cou- xanten voorkomen,ale mede van de voornaamfte Zee- en Ko opdeden door de geheele WaereJd. in wat Landfehap dezelve gelegen üyn,opgefteld ten dieuften van deCouranten-Lezers,als mede voor die geen?,welkePortie inSchepen hebben enz. gr.8vo: ai4 St. In de Boekwinkel van A. F0KKE Simonsz.in de Kalver Straat, by de Jonge RoelofSceeR te Amfterdam, word thans met veel fucces gedebiteerdHet wei gelykend Portrait van den Wel-Ed. Geftfengen Heer WILLEM VAN B'RAAM, Schout by Nacht van Holland en Weft-friesland de Proèf-Dr.ukken I f 2.: 10, Proef-Letterdrukken^/2 en de Letter-Drukken kf 110. Hetzelfde Portrait in een ryk vergulde Lyft, vercierd roethet Wapen van zyn Wel - Ed. Geftrengen, V«. Nog word by boven- r-noemden metgoed fucces verkogt: HISTORISCHE BEELDSPRAAKdoor den Heer DE LA FOSSE, beftaande in 103 a wel uitgevoerde half veis Plaaten met derzelvcr Letterdruk ,iu 't Ncdetduitfch en Franfch, aDcelen, Folio4103 10, TeLeydenbv J. HASEBR.0EK en A. VAN H0UTE zal op Maandag en Dingsdag den.3 en 4 Juny 1782, verkogt worden een fraaije.BIBLIOTHEEK beftaande in Theologifche, Philologifcheen Mifctllenifchezoo Latynfche als Nederduitfche BOEKEN megdlawen door den Wel-Eerw. Heer MICHAEL TSERMANin Leven Predikant te Zicrikzee. De Catalogus iste bekome* leAmftordam by NByl; Rotterdam Holjityn Haarlem de Vries; 's Hage Thierry en Mcnfingb Delft de Groot; Dord Blujfé en Zoon; Gouda van der Klos; Schiedam Poolman Utr. Otterloo MiddGillijTen en Zoon Zierikzee de Kanter en Zoon enz. De Boeken zyn Heden cn Morgen te zien. By dezelve is gedrukt en alom te bekomenONDERZOEK en Betoog, datdeftelling kennis genoeg was er maar Praöyk genoegzeer fchadelyk en nadeelig is aan de bevorderinge van Kenniffe en waare God vrucht, door HENDRIK BINDERPOETLidmaat der Hervormde Kerke te 'Leyden, in groot Octavo dePPys is 6 Stuivers als medeHET NIEUWE SCHEPSEL IN CHRISTUS, voorgefteld in ecne Verbandeiingeover 2 'COR. V. vs. 17, eerde Deel. door Ai. BINDERVOET, in groot Oftavo de Prys is 7 Stuivers. De KLAAGENDEBIDDENDE EN DANKENDE PAU- LUS, voorgefteld in twee Verhandelingen overROM. VII. vs. 2400 ag, door H.BINDERVOET, ingr.8vo.de Prys is 15 St. HAAK en COMP. en H.MOSTERT, Boekverkoopers te LeyiJ^a Zullen op Maandag den 5 Augufty 178a en volgende dagen, onder de Boekverkoopers, varkoopen het nagctaaten FONDS van wylen denHeeren C.cnD. HAAK, inhunne Levens Botkhanit- laars, beftaande inzeerfchoone COPYEN en allcrbcjle ASSORTIMENTEN in verfcheide TAALEN en WEETENSCHAP- P-EN. Waar van.de Cataloge alomme verzonden word. I'll de voornaamfte Boekwinkels word vo>tr 8 Stuiv. uitgegeevenAPOLOGIE voor den Vaderland- en Vryheid-Lievende PENSIONARIS der Stad Amfterdam, den Wel - Ed. Heer Mr. ENGELBERT FRANCOIS VAN BERCKELvervat in een Miffive van een Heer uit Dely aan zyn Vriend te Amfterdambenevens een gelylee Miffive waarvan inde Dicmerof Watergraaf- MeerfcheCourant van <Jen 3 Mey dezesjaars alléén eenExtraft word^e vonden, metaenige ophelderende aaateckeniag verrykt,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2