s; rt T>^<êÊK%l%ï$i^H cs *"<3 2 3 >H CO pc i a W_ rrj r< >s co -o fa a a, u t-j 3 4» O Ï.-Ö Ai IJ Pa a ïs- Jpw - -tJ -c co E-fZ _j j 2 CJ *Q Q a cd flJ - 2 2> znm Jssiid 5?32m.ü 8Cü^£ü ■|üy B |a ig-sf as3'a Zt -313 fcSSS zj G o '-£5 \P 25><j fa bo JJ C C R u 'j? <u r. i> u Q 9.;:^ n a «'kj 5 a CJo r- Si 43 c a 33 r T3 -g Ct, ,ctjs;5 o 1* jj «J'fc» 9 w M >?3„>?^5?^o3a>2 3.5? a -2 5 S-1 >oï ji-aDjaOJkt" N»i -S g flïè B> O"? M <u 3 a, E 3 <U c - .2P31> m hoC" u eEoc^ 5 S,T) 3 O /i i "-Ï m 7 N „.--• *-• "S a Q S tf> a *33 c-> ,<x> S -a fa c3 Q V"* 3 a-i^ïïï 45 '3 e "3 rt 43 v C s e B «i Sü,g t*Z t ^"E I o Ë3 5 3 O l bCfi y 5 O jj> ,a C o rr> cj W d r2 O*-; -C w O^j O jj M E 2 CJ -2 a K w O ro J! - s* j> c c= je O O c 32 - H3 T3 -«"4{ (u o fa, *3 «-Q CJ T3 O 3 o 2 J is Cm ^^■5 a S y 7 II5 1' s c ^cr pï SC J "3 q Sa "3MS a ca t- ■-' i- W. SJ -3 O cd D CS C- O fa r "3 c «J .fa SU 2 y >rl-M si 5-Sh<- S«s ^S-SgR's-g Pv O j-; cü 'r Vc o- tj i» O o CJ 32 - c o fcyi a 3 qj „3 o 2 cl g&sr! ssti ^r&jc§ -SH J.C tH 3 g 3 (3,-3 Ati B S "-S rt-o »;,|j, 33 Bsis<S« S gq<V o«ï? S-» "C* 5W S3' °a.1 r„< 3 o ..rt '2nü«° ^3 S-S 2^>3l .- S.s &S g-a:5 - 9 B s!9--S s i*1 S c F. 2 ^«5 "S i o 3 2D j- S3 5 E e c" ?f.s-e"g l a->^ g»2o c l S.g U SC li) jj W c I -'J^Cc/iOO'— J «iW —4 a Mc/s w w t^^-5 o c/i^a cr a i# >-» 5 Ai cu fa '►-<* 2 w,5fa *qi- >,o-|;(dcocST;H>'-uM O, o c a w o> od o &W 3 oZ g s g^ "My^Q-S S3 Sc"2S(C!s.c>;OCI-c"S5 9j=3rt3 w,"S „<CSu^CH^.Ïfïï^ s2 s s* g« sgcg - F^?SCüU«HIH s -35? >.q j o J3 s rHaoc-|"g3 5l?^ I|§t ÜI ii!§S-; !gw 5= ,S iZ I Mo.u£^ «'J o o J 2 s g o o, 3 a 0io S,> o e 2g gqa: at a-rt w g 5 >2 B S o-° Ë'S a ,»s •-J-ëaS i2 Sfc§'S.ta S .w3 ?eS^?nïg°ï|gft '°t; SS;s«;«?tS3rSo»B""" wp ,*b.S S ïï',®!tl ja g CJ g'^Ö -S <U O a g -3 a - a Cf fc£> l ü3 Sn 0 i e i a c H ïi S c-a g(J^ c béu? J^-S 0 -. ■=~>^5'OJ3" "LI: ►J a Ns-'r c i A) rt 57-^ 1.3~^ Sü^.sa g^g- a - o> O 0» «\rf. G w c i.> c 5 'S cr5£ "5 r raun.fa_,«—Fc<o^-"'-T-<.ti ,t3^ «3 S. ®4-*g 3 *3.2 V 2 S g w K. 2,k rt '-3D1- cj 2fa SZ~-3S*< ^ÜSSo^SH, ei Crw3 o ^«gPCiggO Z fc S 2 H B y s S£"=c3:=: ori - 5? s» >- g.-t.^ u5 J -3 o o h o 32 "a y c 4,!r; 0 K Sf C „3 0.4^ oij^c^rtoW r-5 w<S>-rA- o S - co?S^ n K Y5 u Ui>p^n Jrtjj >KCrC« ybo .Sec.Ji, rK o 5 p - - .^r *3' rA E 3."^ a q,s>, -« o. g- t;. to O to s nj n li) -S Cj o to -r - - u c: t.ej; 2 5:3 u s g.« 3 'E ««'3-g f j; tj ei 1- bj S e so 3 2 "Ou5s3.:t sgX.^C ÏTS. *3 u O y c r fa ir g E E - S.5Ö a^ 5 .1 'S fa^ - fa*-»." 4> o - *"2 S«-a 3 o o -3 ti ~.!2 <^-Xcc2 o^ - O ff lp I v g 2 f? »f? J: 5 -§.£f£u "^5 O S. (Tl a* r- gjJ3ë^ S'C® js?-,H-S O V ~a W y w Q Ö.S c fa 33 V* 1» C> 2 w u 2 w u SO ctb K c4 c «S'llgg ■o j£ I loll? TlTOLri'WfflMCTu fi2 jtJ »cr O O r-. =c -^T «-» B N I?;~ ~p W T3 •S O P qj fa T3 O jr« ^=3 O r (i - fa =°a C £=o-=t-cj'S!?,,<uto S^c^farl «^CG fat? a S-.So «J T3 C c 3 P :o §Hl¥i Q -c c a I T—«t» "J *M 9^3 C^SQ O a 'o a ^'fa" r".>- 3-*r__pN>.co^3*^-^-SOe riT* ,<a -,c G .t; s a C !v J' fa. V13 _2 'dcq s y? O'? - - -■ o j •fa S o c w bc 3 g<a gS'g o 2 5 aO 1 C K 3 •- A3 u O 2 u.o.Sp a «EüoSi: j i ^"Sü.ï "P sN^P o J-SW I a c j» Sn ~-i c5 O fJ bjr^J T3 rj CJ -?? - O O'^j CO' »S e rvi r- cj a c - q v, fa l. fa-§ J c h ÏT a £i? J?"5 cn E V !-» a -» «g o o, t_ u N -- s M °-y ,5 3 'o S g< 5 S0 -5' a 3 C-0"S 5' C g ;c>c>c-j^J«K«>.|jija(i. 2"?o«o •- §9 N> 5-g.t °:gs S5'i q 9 u =<S os; 0 S f c O g 3 sS"i oS c Ja O P g:g §r< g g t 5 11.1.5 -2' EJ 2: *rt r—T. s *-* T-5 >- O o a laJ o^-sssa^sss 2 .ga-ga-ffgj'Sig?- uai© 1- <o_g g g g a b/.©^33 fa to c» ti Po.tr> S 3 sc-r s 2 N S^j^0o"-c'gccPgaCJ t^S cp3^=a«g.c:; - v j< ui s? c PS sa - a. U-» O qj c3 >9 2. 5«£ - c 3 ïea:r gZ 3 ~H g.Sf •■«- a ci w Ï".u«> o ^Li"3-S -"S t U. H M - (-. a s.o c t'o <H c .8 3 rt -a 7 3 ■- «s u u sé^3 r g CV -' O u b- u c j K o Jrtg ♦x/— CJ <r* o "Xj ,-/j - bj s~.a rjfa. 5^o^Ceïïu>i:«.t-?i:;!2io' 1—1 «v- t- rjr-C.' V/CJ-^n',. O J O 7". fa 2 co <- CJ a -3 a 5 r: - }FgSg2;S|g|^è.<l5§| 2 3 's 3c s v s J c P: O «s s je; i-s'-gj ëg>; h bL' fc.c-r 1 a ■S'5g^ °c^c 2o 5-Ö 3p c "C 'C 43 O C-S u^ Sn -» Cj K. f—r> ec 3ci o O *S .E o o S3.5 g SS'O®' PC co T3 a ,n rfj 5; «i> w* •fa to bL 9.? N'R f, t to ru - S>3-fflh'S J3. u *-• a a a"§ l£ r2 S Sn -O T •-( K. CJ K> 9Dt3 *Tr "O 5- c T3 Sc'*-" c |-i|f>^H|.p^!l V 3 y lx73 *-G^0J^§hcr2 'Ï^Q^afaa^ ■Sss.si^gSfr^-^-gl JOHANNES BROEKHOVEN en HENDRIK VAN DEN HEUVEL, Makelaars zifllen op Dingsdag den 7 Mey 178a, 's avonds ten 5 uuren precys te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen eert party keurlyk R00SEN HOUT, extra fraai van Blom en Couleur; léggende ten cittde van de Brouwers Gragtineen Pakhuys, tufiebcn de Driehoekstraat en 'Baan Gragt: en aldaar op den Verkoopdag te zien. J. de LeeuwM. de Leeuw, M. L. Content JuniorN. J. Fabius en ,J. de VogelMakelaarszullen op Woensdag den 8 Mey 1782, 's avonds ten 5 uuren.te Amfterdam in de Nes in dc Brakke Grondverkoopen 183 Pakken en 36 Vaten Ukraine TABAK; (zoo gezond als befcbadfgd) leggende als nader by Notitie Raat aangeweezen. H. J. SPITTELC. VAN NOORLE Harmsz.J. VAN DE VELDE en j. H. DE RIDDERMakelaars zullen op Woens dag den 29Mey 178a's namiddagsten 4uuren te Amfterdam in de Njn in de Brakke Grond, verkoopen een party fyne witte Haarl. gebl. LINNENS witte Overzeefebe en Vlatmfchc LINNENSlTaticljes RoyaalsBrittanjes, Rouaanen Rokke- ftreepen Beddetyken BoutenOsnabrugs cn ru.uw Vlaams Linnen Kinderland*, Koningsberger en Pomers Linnen Smivnfe Dimitten en Bbrdaaten als mede een partytjebefehadigde Franfche LYWAATEN, en andere Goederen meer: breeder by Notitien in tyds te bekomen. Gerret en Jacobus Jarman, Makelaars, zullen op MaanJagdan jojuny 1782, 's avondsten 6 uuren precyste Amfterdam in 't Oudezyds Heeren' Logementverkoopen No. 1. F.en HUYS en Erve favcrfiUr Nuringj* gedaan word, in de Bloem Straat, Zuidzyde tuflchCn de eerfte en tweede DwarsStraat;- en No.2. DeHeift in de Opüal van vyf WOON-I1UYZEN aynde een BLEEKËR Y op Stads Grondbuiten de Raam Poort op liet lange Bleekèrs Padgeteckend met No. 28. De Be- wyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag, des voawniddagste zien zyn ten tiiin^toire van den Notaris Mr. Jcrtmias Eylkenswoonende op de Heeren Gragt. icoö «a^üw-oE-o EC-o-co.SP. Verkoopinge op Dingsdag den 7,Mey 1782's namiddags ten 3 uuren'voor de Stal van Jan de Basin de ReguliersDwars Straat, by de Vyzel Straatvan 5 extra fehoone zwarte Merrie PAARDEN, neveDs eenige fraaije RYTUIGEN, TUIGEN, HOOFDSTELLEN, STAL-GEREEDSCHAPPEN &c.en het geen verder te voorfchyn zal worden gebragt: breeder by Biljetten gefpeciSceert. een Damafte weelen, Zyde en half Zyde Stoffen en veele andere Winkel - Waai en breeder by Notitie, in tyds te bekomen. C. TwisltC. ten Kate A. Gouda en II. AamsMakelaarszullen op Maandag den to Juny 1782's avonds ten 6 uuren te Amfterdam in 't Oudezyds Heeren Logementverkoopen een kapitaal hegt fterk en extra modern betimmerd dubbeid KOOP MANS - I1UYS en Erve ftaande engeleegen op dc Keizers Gragt Zjiidzydetuffchen de Spiegel en Lcydfe Straaten, met een Stal en Koets -Iluy» er agtcr, uitkomende in de Kerk Straat(tezamen ineen Koop:) breeder by Biljetten: Dingsdags en ■Woensdags, voormiddags, van 11 tot 1 uuren te zien, meteen geteekend Briefje van een der gemelde Makelaars. DeBewyzea van Eigendom en Veil-Conditiën zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag te zien zyn ten Comptoirevan den Notaris van den Brink woondnaby 'tgemelde Perceel. By B. MOURJIC te Atnft. in de Nes en 'in alle Steden is te bekomen Dc bekende HISTORIE VAN HOLLANDNo. 5, op de Plaat word verbeeld deStad EMBDEN cn een Wei fdaar een Schip isafgeloopendatzig onderftc hovenkeerd waaragterde MERCURIUS daarin men Heden wonderlyke Zaaken kanleezen; LUÏHERSCH KERKNIEUWS; Naamlyft der Perioo- fcen die zoo Getrouwd als Overleden zyn de twee Daagfthe Verkoop ingen van Huyzcnj.Obi. en Schepen met de Pryzen :i£St.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2