s - s fc ss«lS|1fi-«5Jl I s ti iff* |CI«S e 0 s itf-Usi:: till i«i ASIl •=i'l5rt:llg :rc - - o si A 4.1411111 $mzi imwis 1 sa JÈ? £§sWf e ■¥trx3 rt e oj otj c* *-• 3j cj qi r* cj §aa2<So<25g£ 3 1,-3 t, fe 2 O 0 V Coü« 11-h <0 ft, 8 O >-o g &&S p!.^ •s®js>s5!i -H M °04 c cj r~4 o o "1 c u» KJ <U t, g f-< ,0» -<£>.-« Nc<«<yaj -■a Jj, ÏS. i a ,-j. jiWjM'jg ,u*ij 3 S a CI s S *g)-o 5 «S C B «j 3 *M f-J cj CJ g 2? Q o s c Mo c o 18 c N j? H S 5 cffi 44 S U D - u '3 [S c c .so— >-e zv„«g -PP» N <jj frtf CJ T a "d -, c"5^ g c||^ cO a E g»§t£| n g S:| «j 0 **6 cj 12 p c e-t B S S-s J-H g ^°gS§M.5S"|E5-S i. a -E 10 j; b Sxi-U CiB &e.cii| c J j ^42 t8 s C r5 c .*5 (JJQ o cj bD 55 o jttJ F bntc^u Jr c t S3 <5~ STBI, 5»o in a S f 13 c O u o "-S M »H CJ W c" *4 Sgg-l=-p3tes?§ "o S5 "'"n SESHÏ'' Q.,UK. .H<a S-S S "la 5 <T« 00 fl> - O A S u o o ■S o-ï°-g s 5.8 a e er» •-«."*■ C/> -C C a a> e T3 C~°-a ^£cj^a>o£°£9~3 t* 'd xj "3 .3 w g u o o. 5 5j£r3Uj:rt^.13bttl 8 B ^*Z.S s4ü s oi oc o >-• j— kJ o *J £,r^:^3 c 5?;i K,> stS® aS|'Ëo=^|f 1^2 P'Ct bfi rr K bo a bil u X) y„.rt c fa z3 *r ®2 -o >2^0 Xi a P N b« m p £2 -ïtaPO^rSu ^C,T:3.- ^^StlBigS" <5J; v a||a-&tfS|s ^|s u> rC P l°!'lS 2iigs|3i:l cd^o^'S 2 wö«a S&° cS g •H'o«j« r,B,grc:!= i^PÜ-15 ^-S 5.8 g 5 3&-.&I g-f ofl-S- affl-s-ss^-sS •O w. yi J3 W W O «3 rg a be%2 c «3 S W cs m .CJr^ o> 9^ 5> be> g p o s-JE iei a -I "U fctf w c n a a> V P "U w c -3 o plj '-,H* tetcM-c^3 u g.2-j?B.3 .5 2c S o o 6P- j> G ~>N L» t >»-■ c.» f» be-^ c p. s 1j c cT3 V.'^; 2 o'Si u -£ ci M r® -TT !- c R> G «^o^v.ü'b'-ïïppc^o tu c -»—> tvoCL 'nu-i,y£?->u5u f Hf.;i,corOCC|«>t1 0 ■-" 1—^55e£ïPrC<:ul,i^t/3cj C'C B a (US D O r cj-T3n32N>^>«£ p—tJ CJ -»j o r/D ni a e c g Jw-Ö g)'7 60 »5 g u u !r 3 <"^55'"£3= o.si SaJBS^S-S^fiSw^-g 2^ -c s g g bé'— S -C g g Pq P CS g -- w.ü °.Si SS c SS 8 Iftfilllfllfll-i l~iif||l,IEi^i |^&S|.^S|.|ai:8öB-ö >R'gslB,s^°-ss5^> Ü-.-! 2 ïrta. C a G 7Z V u T3 C5 bO - *t* r aj cê ïs W3'; S-B C o O ..-« HJ O u p2 - a u -*9 S-*s cTz- P. or.fr 4> J *v. »N WW J- r? P*T3 _r>r 2r c*2?> c-bs c a> fljAt.^t cii_ O O 0 3 >i G f c 5 w 03 b»-. r, "-* .- 4> o "-•<-» 1 a> u c 2*2 5'^S^ E 8 E N m S .g - v c S'S c c p ^SC 2 b |"2 c r-!^-c aj *-• .SJ w S 5 m f M c c ™.-5 s r, o a- 3 x5 0> ,w b0-= c - "T3POO m hri o - w u a -' R P N P 2 ti >J b0-= C g <i P u n 2 O e O'0 O W N u0o«2Mo:w>P2«'§caoE^tu,gjic 5 s o z 5 be v e scüü cj *3 'c 2 cn p m v o> .2 s -j o g _g o >0) Cr. - *?-} »x* «j. "^1 I r" "Tj M bT 5ï CJ ctS bjjr" CJ c 4—» .o »-C LJ Q. nSSI,c^ ïne" &.M >2«>"!153ï!:0(jtiDfl«ieïnB 2>S f c* c o mv *"S;'?si,n>^5 s,?-*"» 5 Sa'U'o.a <u <a .«"3 SQV«3 e z C Si g c gQü a a 'l& SC> o;*« a,v5j=-o ^5 cc co 75 tef5 o. - c ZZ <u bCK c. ►si cj. cj oj &JS »i g 3 g i-u. a,i AS A e p,g S>A St»« ojs ki 2f«so°5iiuc=.o "s •s"54^^ e g-g &8'S-S c» o j2^ c i) gji O n* Tt b»,^3 fa3j= :-a m 5 2 E 1" a c o a -a jj a o b*»]. cj c •s i'sm -ns b 5.fis»2 g^Öt-oSïS-SSgUlgT3 J^slll-sil"1 •gw4-' o c b*» c -OyUUpwCrj.- h r c *-' >- p fcjb aj _g 5 cj cj 3 u rt S-s 2-g| EC ♦-> >,j3 s s O^N-uboêeCjg O w<; c c5 p t-< p ïtj "g q- cj z o CJ P "x> *j *^3 <u o b u 8^-3 3 o c w>° --+ <j «3 uït o 1 e c ~?ho *-* rt s p g s s's-a.ï ujj ,2 rt a c 13 hu.-n ■e -* a s i e CT3 5 E .8. SgE^j-Jjcg.S aj -c ^3 bo'C wooD ecyX P P 5,? o be w pw- c^t: *-• 2 ss ow&egsp-s^-ö ajüC-OwC^Kr.-«JJü >~4 bet; ui? w B'k.S S b 10 C U.-73 Q g S Z ■S 2 E 5^ .„3 2 f- rM 2 —I M U v. ri tj o cj oe cj be •n c g-*a a* 4_1 f> 1 be h o tj A «V b c t! V 5p s oj o p £*.p xj jg p hot; *2 *•£«--' -• l&l 3 S|2^ 2H S<-§ ts (5^t; r s s SK o p p S? cj *t> -l cj "-« b .spn s tc-c >«bg3„ rt n tsj 5,2 wj cj g= <4h bo n <=t,t3cao cj t3 4j - c b ps.j^ v <1 cj o be-2 .u •-» -i> be P J rt" w^-g 2 c crj o _2 o 33.2 5'Sv"o'p'3.2fc^u3 s-5% SUi^rS g «I.81.82 <S§.E~ E-a^-»1 S 5 2-SS g s^S-sigsÈi^" r. wi e i« .rt CtI c h N - £J2 c<ii g g g cj 3 oj bo>73> S w o c^s g w rr g-SiSï^i&oWö-gea.BS-g >r5-r>cj^-^ si5^*^cjf*-.*-«.«jr72iajcj BST?»sï ■j'vÜEsrE': •5i sg« cj ci3 m- v - o t; 0J °5g^g a s?Ss a cj -h p cj tj cj ro G bj be t« a z cj bjj-3 p 3 ^««9 c o c CJ»P bft.S.5? G - q 3? cj s-s g dj w 22 5-ti - «««isii g> .2 B-S S ?.Me^2-C s ♦j 4> dJ <Si 3^.2 c S Mg s 3 s J-.? a 8 .2 o wjg '5 g,^ sfi'liist 0--c g-a 2 S-E S S OT b ,£p 5,3 5 2 -*. 2>/a U C 3D J3 «3 W jC bD-rj <JJ H"a 5 t, u "3 t 5^5 f a o <""c w gj= -y,s -» s n - n<2< Si3!wS*!'5s?-5'S«-,a c 'g tj md c -• s>^o««2a <u 3 2, c - - M o s 5 B -a <Ut3 g cj p •S3-oJS3Sfg'S' B W>T3 Q 2 Sf B -a -I a. CJ 5 ÊPP'p S'p O 3t3 ir cj o tj p. o. £1 p -• J N 'P CJ ke,te S ±j a - c y A -r 'a, GS c E'n >,tj 2^ 2 rtJ KT be o 'n n cj <u o cj q S *v £i x> cj ,o 1 q1 cj -w O oj A- N P 2 G ->"1 cj cj p -— S U£r] c •-> n 07 P >|tl 3 *f r-t *-» CJ t> c w A y CJ CJ v 'gB 5^ G G P S'2 2_ P-P-P c 52^ 5,wS 1— 3 3 rt 'M f. .5 5? E J CJ 1-^ K 5 -3 2.fi tfS'g'&BoC UrW rt-ctj o «jdtsJi E'P E? jg-«-«*2 Sbb3'«8>C ZX* g|'§2 3 |3|^ c 1, mi" ea "U E aiST v^ei •tj n u S u s 5r 1'-( V m c.2 cj lx.tj ■uy\3r!ti'ucj3^>w P--2.-;C So-OB< S3ps»n> >»J- Q w O P 3 cj g-E 8 S S SB o v u - -■ NtSrfo «1 0.5^= woSB-a-a.3 <r4 p CJ 3~ rt - Q« Jf Tjy u n PJ-3 -r C»-i UP3f 4J HfttJ ^^"OGü^örj i_ f- I- J w K" TA 3 ;0J >.H >.-^ Wfu ^9 t3 a> w w<| ll* g-s^üSis^ a.S|3|l 8SJÏ s-Ss O cj M.G B 5 2 C O rt -P 7 B P O -r? p O _5d -G 9 rt -rt _9 5s Ji P P 3-p-BS 3B>iiOfi3SS»B S-SAS^«-oASa'5 2'CISB ,^5-S'iS «Ê-S >jc >-S SÏ BARTH. VAN KEYSERSWAARTMakelaar, zal op Heden, Woensdag denaoMaatt, te Amfterdam in het Oudezyds Heê- Ten Logement, verkoopen een friflc party MANUFACTUUREN en WINKELWAAREN, beftaande in fupra fyne Laakenj, ^Utynen,R«gers, Bevers, Baayen, SergesDamaften Kalminken en Grynen Zyde- en half Zyde - Stoften Fl-uweelen ea Vel- veretswyders lupra fyne Linnens, Baptiften, Neteldoeken Ooft - Inclifche en andereChitfen en Katoenen'^ Canêfaffen Ser vet Damaften Fytels Chamoifen, Bonten en Neusdoeken, mitsgaders een fraaye party Zyde, Catoenen Qaaren Zayetteen Wolle Kouften, Kanten en Zyde Linten, en laatftelyk een groote party KWASTEMAAKERS-WINKELWAAREN (meeren- deels nagelaaten by HENDRIK (VENDERSMr. Kwaftemaaker} beftaandein Naai- en Stik-Zyde SayetteNaaigaren Fran jes Breed-en Smal-BelegLeydzcls en Kwaften, eenig GEREEDSCHAP, en veele andere Goederen meer. P. J. VAN LEUVEN1G, Makelaar, zal o,p Maandag den-25 Maart 1782te Amfterdam in 't Oudezyds Heeren Logement, verkoopen No. i.Eeu HUYS en Erve ftaande op de Baan Gragttuftchen de Blom Gragt en Blom StraatNo. 2,. Een ilito op Ooftenburg in de kleine öoftenburger Straaten Ne. 3. De Helft ineen HUYS en Erve in de korte Leydfche Dwars Straat breeder by Biljetten 's Maandags en's Woensdags te zien. De Bewyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zullen vier dagen ivoor en op den Verkoopdag ten Comptoire van dea Notaris G. (Vytbojfdes voormiddags, te zien zyn. J. HEEN-CK, Konft - Schilder tc Leyden zal op Maandag den 8 April 178a, in het Heeren Logement aan den Burgh binnen Lcyden, publiek verkoopen een fraaije en plaifante party konftige SCHILDERYEN doc-r veele voornaameMee- •fteren; als mede CRAJONNEN en TEEKENINGEN in WaterVerf fraaije vergulde in Lyften met Glazen: alle 'nagelaaten door den Heer D. HAAK. Waar van de Catalogus bybovengem. en byH. MOSTERT ,Boekverkooper, word uitgegeevenalsmede te Antwerpen by Beekmans; Gent Sprayt; Arnhem Reyers Amfterdam Yver; Haarlem %a«4sr.Vitme; Utrecht déMarreRotterdam Bothall; 's Ra%tVullengs Dc//tSpruyt, eu verder alomme. as|5 11 f'cl f ;B W "2 L S bB— a-° §.5 <f* bxio^ rt c h cj 5 co - 0-3 ÊJ B 5 sS«'S e?.lë~ o ï0- jf cêj B Sï S 33 2.E A N tl cj 3 u. b co O r- M 3 tl ti u U - 1. o cj -7 .i. <--> Wx: S-Os-is^e S 2 £~c c p S 'o N cj -ct HM o-.¥- 8 - S ZZS,?, jjjc cj bo .rv, ^-5* P^l^gl^IcBgngïÖB it 4J V) CJ 73 O £j T <-s°ls s MM A CJ 9 <1 t; - r- 1/ 7) r, z "2 *3 'g jj' "3 c -3 A 5 5 gS-SgSKgi^isWi C P 5 c v. 3 Ci_ S-^s 3 .0 ,55 eï ti «v R w„ CJ NP5 5 "c S S-w^-s'5 fe1'5 Np p Ui cj 'gi&s M O Pd «- 'E tfv'ÜD 5 M? 2 O"0 e fd bZ O 0.2 d^ O .-« cj r3 cj CT^; ■Sf-'o c L- Be r *T} O J c W W N -w {S y - cj ct cj -5 ,N--o 7s fx3 y n .5 sj (3 .s fe.5 g^3±:ïj;^Co'-) 11 - S I 's -3 «Ï50" »s,g2 g"? s "S-> T-» 83 J- AO VS G rs CJ 7 -U bDC 7: «v; >3> CJ g c a. o S 5^^ -3 -O >>c - »T5 -> cj «2D« C-4, t-j - .-^ CJ 77 5 e s cj cj «5 bX-TJ O CJ^ G C 3 D u ^5-PHx^g !sd r w v •- CJ w '5 2 c >,w bC r; -o T5 Z cj e o x XJ >s T N ■JvOs t *J O CJ cj CJ CJ *T3 '*f!» - 'S o bb rt N o p 7 ti c fi bC. B. 3 b CJ N x - *J rr "a r-. r- V) c T P3 5-7^ E fll "<K°<2-e^ BcgPSScE - c b'O 2 <- u t3 o c 5} .g>2 0*2 2^-g g 5 S"''s jf ÉsRfs^üë ,Sf C cj jr .g cj C. C3-. 77 cj g 17 ei Js S s' u r:-p CJ Cj 3 ^JTJOJH-Z^ 1g-g8w Sg^2>R ï-us5,3«siteafiRS «Ecc^RiSïS-" CO °£pc o^.i= 3>g KBBiSSr'0 2^5 U - SïgSl.as?^ 2 tc— iS '2 t, ls- P=i:-:thoM C-3 M A"0! c'S «Pd Is 5 2> >,x3 p 5— 3 ^7 >0 O c" c 2 ^>5 S8l d ►3 -^ c O _m Pr co 77 G -fc-a O CJ p, >'6-0 a 7°CO CJ rp bo G etf g,xs u aj h r* u 2 s - 4-1 42 S e c> P-Ü t; W O 3 gjl" .[IS - JJ o -c (J^- S- B O cj aki-2 -c c "5 O CJ o Sb J~+± C_ S B.^3 X p> c £t cW 3 cj 2 rt 5 o. o. - g O O-, 8~ g.5 ï7L§ o rs f. -S'- r N CJ bO o>g;.S Ï..2«R SR2 5|® 'c-g 5-ëz s« "n 39W 2 S 3 g H s M ZïS - }5 s «8 Cd B 9 8 2i„oos5 SK gSR|us-'c^3 wï>S W!" È-P r 0 p^G® S S-W£L^' «>o ^>^gcH r_^cü S, [O w rt 1 H-P» 1 »i - »0 bC A7 Sg§4 Bg-s-s-l'M-gji {3 too S g a a 2t s f. cS 43 r'o.?' §s^ "D.Ji Sü C w c c SVv! XA M W «o 5' CJ 5 *'h d3 n c «J •SJ -B f_ S oJ te H T" CJ«0 V- .CJ se Lj g o ci o c gaïSoc'8 g>-g g 63 éjjbO^cyï^ ^-iSbKr ►3 cj ,c« 9. o t; s *-> 2 -w s c .cj L cj 'g 0 i; x; o ;Si y c gjy. u j .5' "C L- 2' :l^ o c K rs c t -c <u cj 63 s S 5 o O 5 n c c V 2 C 75 u g>£; c Ïï-Sw c «^■S.üü40'S - g g £-Sfa^ M« -,S£ 5 C 5 BV q o- 5-q V g £aê-l§ S'-g.® E RW «»V5h t S-cPl iiX S CJ r— rï'Tt e k£TT. rT-47- c »- O II— C3 rr* CJ ,w ar" .CJ CJ F- Cj 4-< l— j c -ls cKisf^ 5ïh^« 5 Q rg v> i- «a (O E 5S ^7, S H I, b'2 5 n 5 &A •-A "o d 2 g ïf£ gs-5ï Svo'5 «c "O"g g g cj - *P pHÜf'-dÜOtJ.. 'P 5 „j RR bC^'-.ö 4-J T T" - o coV'Ee bD ^TT-° ij B* CJ ,h 9 ►s "P^p.bf >J<? br.XJ bXw, rt^CwÖ-S' C< HJ 5'ti$'B'Sz'"7.EëT,< C°-B 'Crn~ 8 g S S° Ö-'Z 8 g> S O - 5 j8 5-c'5>~"ïs b o g.-^ S5't?c B-^o --3r-, BEHCE.Ï -S-C5* 3 BC 2 C22 h EWO JJ - O c s- 8J2 z. K s 3^.Mk-5-H 5 B .H - n c B'C-^Ü 3J;" ,e^ J/a>> 3 OJ, .-e &>-ï g..5 gj |.gg! B =-••£ O n.C s 8*3 u -|J BS S*« <i eS gso B S cj tc r* j o cj j_j g. 77 .7 r; oty cs x; Jr.ij ™7.-x. E£3 cN o-T32o S-Q".«1 o c 8 o O Jr. <w o 2& Si 9 H J? 2 «<J^C -ue^° 2-P cj cj CJ 8 8 CS ^«8 &o g^5s 5 ll^'gAJ'S ë"5« S«c «H< «m «H «■{aS^I t-» n «tÜ-p^ciZ -.5-S-Sjei 01 O O N Pi CU (4 z O B •s o -Cu^S P-^ v> Xs cj cj 3 es U3 M N <6E5. k w —4 *3 ^4 CO ID 1- J r f-1 <-» Pi r—J CJ ej C rC -* 55 >- es>. ^cj^.so cj 8 rr i- 4' u cj cj -j- cj sf^cj <u«^ s^>r-<TJfc>fl NP vOfl. Ui.U- pT3f£?cj TJÏ^N T3 A- 6Ë. MOL VAN 0TTERL00 en J. VAN LUTTERVELD Makelanjszullen op Maandag den 25 Maarti78a, te Am- <fterdam in 't O. Z. Heeren Logement, verkoopen een kapitaal hegt fterk en weldoortimmerd extra groot en een kiekider HUYS, als mede eengijeote Plaats of Thuyn Werkplaats '.fraaye Con-pelKolfbaan en verdere Betimmering op de Rapenburger G-ragt over de Plantagieen vanagter uitkomende op de Kadyk bekwaam tot vcelerlei Fabrieken, bevoorens gebruikten ook zeer gefchikt tot een royaal Logementgenaamd DEDOUÜE BAD: breder by Biljetten en nader informatie by de Makelaars. De Bewyzèn van Eigendom en Veil-Conditiën zullen 4 dagen voor eïi öp do Verkoopdag ten Comptoire van de Notariffe* P. en E. M. DORPER te zien zyn. L. ROEPER BOSCH en P. GRAVEMakelaars, zullen op Maandag den 25Maart 1782 en volgende dag, te Amfterdam ten Huyze van de Overledene op de Kcyzers Gragtop de Hoek van de Reguliers Gragtverkoopen een extra propre INBOE DEL van ptodernc Meubilenwaar onder een zeer comniood TAFEL ORGEL en een extra fraay CLAVECIMBAAL door SBAISOSKI a Utr.moderne JuweelenGoud- en Zilverwerk dito Zak- Horologicn &c.Poreelynen LywaatenMans- en Vrouwe Kleederen, een overlieerlyk Kabinetje Schildcryen door voornaameMeeftersen andere Goederen meer, en laat ftelyk een compleete CHIRURGYNS-WINKEL met zyn TOEBKHOORf.N: alles nagelaaten by wyleMejuffr. GERBREGIË ROEPER, laatft Wed. van JOH. ENEBEEK: breeder volgens Catalogus: Vrydag en Zaturdag te vooren te zien. Men zal op Heden, Woensdag den 20 Maart'smorgens ten ii uuren, te Amfterdam op de Bloem Markt, verkoopea extrafchoone BonteWitte, Graauwe PAAUWEN en PAAUWINNEN, Hpllandfche PHAIZANTEN, een fraayetwee- jaarige witte Chineefche Pliaizante HAAN een Engelfchc KRING-PHAHJANT met een witte Kring om den HalsCarot liende EENDEN een party WATER - GEVOGELTE zaadvaftcngcfnuykt, Goude en Zilvere VISCHJES, cnanderGev»!*, gelte meer Te bevraagen by JACOB HOOGLAND in de groote Leydfe Zaad-. Winkel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2