i - -"?• 5 €s^--fl|¥!s1:Ilfsilfel J i JS o* «q i O -C O IZ ïd TT%' .a-o e fe« '<I4 W 'Tï ct 54 54 >•"«■- B >S v-S si5>' F 9" jiv - 5 - ">-5^ «b - 5?s g -3 3 b;^„u b 5 «2 a 1~ .;^5b- j .Xiai P B.r; V 5 2 p a 4 gij' sis-;.i«ps "araEpBMEct; o 4T S - "°t§ v EÏ^.o «^'S^ >.;-uü'2 bï §.B.Sg 8.2,8 B "g tS*-291 l- CC ^El^s.sg-s-S vo ca—.2 5 s O 2d|| B.&f S o "§«,p.g.-SCjG.J; E c„ 5-fr2 E 3 a 57e» c-tö 2 .2,^.9 S §'2"f,2 B g S^T* -O V O g ,s-.a Sec c- *s^ c' "F-?S O 5 41 O «S:-!3'.> O OtJ S "o -Ü o S Sv^ P rf3»>^^*o^4'Oöic «„rj 2 it n 35 P S |l I a 1 C»> P ■*ij g 4G f- p®f'S£ *ï.s.E£ 4J r ÖJO 'O-t SS B N o^ s »l .-lH AÏI J?l%3<> s« a cj "S o'-Ü g 5f c!- o o p.- j2 7> tuS 'S, 5 too'— '2 c c tooS 'h3 G 14 *rfcS «2 g 2 .2 «Ü^^J3c7n0°Sc9)2^;»-'l_3.§ G G 0 c-rc Ï33'«« H o -3 -u 1 a. <u tï i> K flj y T3 54 c^èd'3 S 2 5 G ~Z 5 Tl o ft ÖJ O c P,1' - ,i"- ks O G S G E Du.-^ £u c^ y K G< a 41 o. o _r 7 54 2 P 2" H rt CJ y ÜJ -PG P 9 p 9 r; C, L'~ Eis* c.5 „5?ë S „NEvcS.E,BO 'tJjVo e g2 o j.i «n g-u 2J «i ry jyy O j2 G ,2 QJ C<« U ^^-73 r. »2 c t< '*CrG O G «^2 ^7^ c^3 y >C.H Ji~i C3 G tJaXi o, £>0 - t; t - r. - o 2 P. H c *- ?- b-° rt rt "5 *7J co G 'fj G IX C U u ffl PPcl> - 'i c C J ■- -C O c 5c ifoO >^c G-*S *- S |5!l-S||pv&|l>|l!||£S|.=S o o o u >'H 5'u u a <h h w k <J 217 5 iWfc/)^ rt-G UWe^NcSu-Ü01 T! rt TJ B .0 'C *fi 3 S4*. c-a CJ r. N fr, G - 'H - S s a c O £a« g^|g 04 o»* W G - <s' «t3 <- 04 r g - «j G 77 ÖJO cs P -G c 04' OÜ-y CT aj o> fc ap a c-a 2 v c a a O -g bc' a PQ co wiln •Sty-a^-ccq'ö'G tJ3j= «r; s: ■OJa 44 -G c- c qj k> G M H O i" h 04 3 04 biC (i5 iSIIÏ!? 'J O (ÜJ ■3 c O E .v b M acj3 B M n 2 *s o JJ u S.> e n> g o o y o .- CJ iS >B(HT3 C >ca K 5r V C C T3 5.£as-ir bx> co ft*C tl s~> O S 0» o <y 0» 04 hC w s o U U C Or2 04, 'Ti t£-r c fdrG-Ö 04 't> 0» •g« rt .§43 3-£ ^-ry aS'-bo"^^ *-* >G c^j G ca' »i JD OT3 M ti rr to 52 o u 5? u H o 2 S«ïi§ P 2 UCjijSjÜÖ^U^Ü-g a^aau^c-cS S^. J3 2 g. -5 sec v o o-ü o b M P- -S -3 Oj, I.-' fe iC> J:Vj= 2 C C3 CS O O O 0> 44 P ">V 0 4> >W) -^CO >T3P« 5S "t>tC e 5 »5j> S2tP o,,"'- - G G e «o 2>- s« t» w o o.S C4Ü c >4; fl ÜBÜSSiOL.«0 0> 0> Ö®Sj 0» 04 s, c^j Ut teuOjJ MC >-.cy o 44 e *Tj O r> *-* o. "Sf SSwÈSg-S-i gag. J 3~«#g Nïïïf^ia"| v&{q -5 cj P^ »HC J -a>® 5-° S --3 04 P >1 O C C ogfS'l""0"? E s «,S g^-S^-g ^3 g bDJZ -t3 o,T3 Pco ■S !!mc^ s. O O ■-« 't, T3 5 0 'G 4 1 w «2 C ^'CSrfw'rtOc^S 04 o»*a o£-g rt rt 04 T3 ,04 - N Tj r2h o> *- - 44 co c y •G 2 G to 2jj g G cj n-t g o c n b T •n as 5. S e rp v JL b c o o. E B r^j o 'fc& r*mJ 04 b£ UJ to g 2 a5^ s g J 'V n c ■- -B 2 -.£ j ïjAE. c B r. S«i«=22^- cS 2 04 :04 O -O CS "TH H3 es O G r* t-c^ a CJ W o» G •S P. Ij G 04 04 ^-5-s p^ b0 9D G G «4 04 g r.1. "o* t- U G i_» 04 o G 2 O o o O 04 04 04 G r*. 04 04 13 g g CS 04 ViSP-2z a2 Li C CJ Sx 04 M<rT>« 3 04 T3 G - o t2,^r 15.3 s g 0 s 1^ 3*'^ S t- ai G G tij 3 04 G 20,5 2 S o .5 "P 'G G G P 175 n !-■ w S u 04 ,04 OÖ C .2 G.ÜJ7 es G, o G 04 „G Kr =2 G, f*-* éf. 2^2 2 £.2 E G 2 o 00 OJ "2 fr -* E >PJiia "G w fe es es w *jir n Pdi G T3 ïo <4 ••- - G5 G - a r*04 E 9 y C H -o'S tl t(! 3fO 1? >C C W S si -J h -■j-j.o'oi-.c/j O g 0'^ JW «g jg -u "Ï5 *SJ w -r -G S o o» 2» o; t! -G •SP§ - i. Hl 2^-° ^,£^2 N S 71 f-j j "G k j. c _3 O •g< v^|."^'1S^-bCO t>- 1 04 si^bëi^I So O'S •S°V59>"2«0"' So s Mr w fe e o T3 •G G te O s C S 8-5 w ~0 O >9 N G •2f E r- «j Ckjw 2 T» iflj 44 o ni - o - 0 - TJ a c sG 04 ,p 04 04 ■p 0 J N V b'BCJ S"®ïü. S Qna-f S S o- g.3 g-o 3-yg"Hs «S3 ■S o<^ O -G a S-. g 04 82^ S 2.2 2 a -o -3 tü s fo E 9 C O - y Gr TT C_ C4 rP rS O pq u 0^= r- bc CJ - S /7 r j; •«-»!. 04 o>"£ >G E g pq g c u. r2 2 04 P OJ 0 Z «J 4J S t bi j, £3r-|së.s p 2 V M *3 G-a O ^"ns G- G O *4 •r o vo 04 e* CO co 04 feo J -Q 04 /J e* "G 04 O K. 04 'CO G £.5T C to E g G £2 - J uh c2 <2 g o o S*-0 S 3 y= ë"J Z-O C O cl, J: c c - <c .sue? Bb-OJ^Cu^.S5" ^Sgo„fts M +41 K. 10 55 fH C-B-O^ v s o 5 •- O o.05«.5.;' o O C b *G QiÜ ciJ O it i~> ."G 04 K. ro t3ö •2 ^J- to 'O bjc T-* it cs"3 'n o bö J- C a Ï"H N c 04 n: .tr c4 04 cl, rt t( -a U -,r 2 S g ÏB Si'nOfts ^.04 -3 O «Tj O r *3 t- c.N"','oï PQ - 0 C)u 'olv; fl „-g-5+Scja S 2^9: s ^IjS:'" - - - ëjt-g S *j (V e- r, Jm ,P .52 K 04 o-J S S-S 2 T3 _tt CS 1- E *r. T ho 'G .S.*- G -es 04 c4 O fe- P"> j> O r- O P CS •- -CS Cf) 3 -G 3 i_ ;v - y G b CJ-a fc« E - 3 >0- - s.-r|j= 3 04 04 «G3 - - 'G S c Z P.' 2S?SS"8? G Cr. 04 pq g -.2(S.« 'Pm'G ïG O TT P P P S-7^ Gr Scó.G -G" Ji .04 - - cS -9- b- c*-1 G- <r "•s^'g Tf C -'«.SSE.g'y o rr. u k r: E r fe-2 -C 04, O G -O y g "fl^Ó G -T *-• JB ci 'S ft S 4 iH y 5 04 U o J- C -J ai i ki., >- a 34 - C L n O U t U u - - - ts M 04 .52 eijg.g^rg-t3g;w g w >"0 04 o rg' X R E S R t -P~T'rl - Sj*G t ÏT - - - Notarh..c.ff Makelaar in g U R 5 O b C.'S t, O O g co o-ü C2 - S.^o de cb n i- 1 a c4 co tc fe&aT G- C4 cs P-i co ct n O ir. '00 .-.s r °^P ajG Ts' .rüE^ a r 1 «-<T vc XJ.-M Q,cs -3 J3--P 'llliilr-y ■gg 'bi-tic."** G tcpj "31-52 g<B fell'lst g.Q 5Z '3* S ■- o d =3 o .2 O 3,*T1 'M 4--«■ 04 G 04 ti f- C- B U SaiSg a 7 P. CJ. 04 L S<>: --4 öf G ^2: r, 04 rij-p. 5.y 5 a S ^.94 «:ii*ö! vï 5 S .5 2 a.bi >- S - 5-S g hs.'s B-3" ",'T H- r 0 ^3 f. w G G -£ Of J 3. rL 55 G cs C4 c 04 W 0: •3 (tl .E T3 .7» 04 S - 04 r- s ai 3 G _0> s-S'g'Syg^ ^as-ï Isi y«Eoo—-3 5- r a W G 9-9 f P 04" i-TG ?i 5. 04 t3 ti CJ 3 r.^ r w ts. o- cj j/j 'g t-x'g w iott O o) u ag a^is a .3 e» a 2 v? .-Z.ïu'g ,5 9< fe"3 S g>o b(3-5^ ■SE oü E SJ §5 S b &<0 2 g c bc >t3\„ b c o ,,"b E ■"a^c JS ,3 o 11 [ia 3V" 9:2 S' 21S S s i:l -f I Sts^o G; aO j. s 5 04 C »1' ,w 14 tj C? «4 H,H r T 1_ .G W-» 3 g5 g h j> 5 t: F- 2 "G T P«« O gg. g g 2 K-at3Tic2>ASï;ü fe-, G^'04 7-4 r-; cs -ya O CfiOl.V M.b *TJ.o E^'ajq s C -3 N U L e »"o 'C J js ,J J; >.V - fe. P o J.ÜTJ :U^5 -3 O n .v t- IIJi!i£i;i o c - 3 *S -Ö "S-* G 04 Ti .X 3 O I- *- ir, "OS -. '04 *-• es -L- c~ 2 >^><E "k -b céi M lï' ëjO 0"3^uS59? «-41 s:e? 9<bffi gTÏ O a o 43 r" ,J a cr_. ,NJ E 7 rC 5 'g .2 <5 2 s f céö41rö32=< |»^«Cgxg „s.^-3-0 cl .a ,J«S E 3 -fei; 5 9 2 azee o - - O a 5 J - S; V "5 .2- 'r, t.. 1 .- o,E?, r O c J agZëper - ,-«>9:<5 S«— - êN2.»'7;-laON i, it -H S-S" J»m a. gzs >3 .3^-- C 5 CJ "tfT- a !- t E!.„ ai-o.2 o B-eïPi 5 a 5 ^r a Jtó •È3 o'^a^ - a 8 -H a Bji-r g e* c «gCa-iS^-sE t i.5 So i t. Si.t 2 ij iü .^.1 2 5 C,|.|A S p - o i'2-n 5H a A. J-- fe; -g.-o i. g E ti> c -;ys ja u B a-— c- >.s: j Sr -r - g-^ ca s-5 B«o a— j; 5s g? 2 P 2 F 31 k S c b ré-K> XrE a.y. -■ a «-P r N fc a B - c :>x o a i „b a c a f L - - «B W - - C «E S N b «J "o 'P b o r-Eü - - 2-.„-K s. E a:^! c;K c e o a J; r". a o.fe.ö. v/ 2 n l i 1. - ,cj ^'=r 'S a o c i..-—." u a S.E^ f P J= O G 2 fe 1> «-.«E B "~C-^ G c P e' C Ltf- i.H - e y 8 r. c E f C a^. &S .af ggl"ëS -;a s ÈB *-J r !- Jw cciÏJtJ .,t r- 2 cl W 0J ^r.gtfc .a^.ëbïb i«a - 04 O r; - g O rp, o> J~ 8: S r P.tJ <L> *-> o 3 G .C N G i/.£- 5 xj 04 P 2 TJ Gi r*"1 .c £J G E IJ bS - 3-5 g SS p-£fl 2 ga a-S;* i^| g- gS^fSg.ainl^a^ -n+iti-z!>nc40 tJ-ca*^ txti e l 2 sn 1. 52 P cs ^-.. ►>Ql:3..w5>3o4G^c^cc G.c: Cl.cs Sdw 5 >-* ts ►cs <-'rcS CS -CS Ci yïn O 4 JOHANNES EBBENotaries.ear Makelaar in 's Hage, zal op Ditigsdagden ra Maart 1782, des avonds ten vyf'üuren in de Cafledenye van den Hove van llalland aldaar, veyl'cn, en op Vrydagden 15 daar aanvolgendedes avonds ten negen tulr.en finsal, terkoopen een zeef nette verumkcly'ke eti zedert weinige Ja aren geheel nieuw aangelegde H0FSTEE4JE of 'BUYT.EN- PLAATSgenaamd LINDEN HOF, bcflaande in een. zecrlogcabie c» propere dubbelde, Hceren Muyzinge van twee Etages in den.Jaare 177ageuóegzaam geheel nicïiw opgebouwd, waar-in verfchcide Kanrcrs enkabinetfon, voor eengedeeke bchan- "gen en een met Surinaams Wagenhout, extra fraay geboifeerd voorts capitaaie KeukenKelder enzodanigeverdere Commödi- teitcn, als-tot e.engoede.Buyten Wooning werdvereifcht, wyders Stallinge voor vier Paarden', en Koetshuys vo-or vicrRytuigen, Ttru-ynmans WoonfngTuynhuys, Schuurvisryke VyversBerceau* Allées én Parterres mitsgaders zeer welnaiigelegdè Boomgaarden en haute Schuttingen beplant en bezet met exquife Vrü^tboomen', MoestninenPerfikke-en Stookk'a'fleil met sdrie Moi^gcnallerbcli zoo WEY- alsTEELI: ANDEN (waar opcenHxcellcnte Vmketrbaan is)auneK enaater-degeai. Plaatsge- lecgen .teaunen grootz.es Morgen ,.doch maar verong.cldónde in de Verpon'dinge vpor vyf Morgens "Hond en 75 Roeden „alles Baahde en geicegen in den Amb sgte van Zuidw^konder den J1 an tic Van Waflenaareen quartier uur ten. Ooftetr het Dorp ,van Mraflenaar en omtreut een uur Gaans van de Stad Eeyden doende te zam'eti in de ordinaire Verpondi'nge ƒ35 u 8: br.ee.- de'r by de geafligcerde Biljetten 'gefpecificeerd kunnende de gem. Buyten-Ptaats ei) I.antlerycii doordc Gcgadigdens dagebyks worden bezigtigd des morgens van 10, tot des namiddags ten óuuren en nadere ondcrrigönge bekomen worden cn zullende xle Conditiënen Vo rwaar.den met de Be .vryze'n van Eigendom agt dagen voor. dcVei.iinge tehezien en te leczen zyn ten Compt. 70I/.1NNES FBI'F, wopnendc in liet Noord Einde in 's Ha.^e voornoemt. ORANGE BOOMEN, CONTRA, Wan voorn. Notaris en Makelaar .e *y%/Alpnii;by,dc voomaa nflc Bpqkvofl^oopersistieden voor xSttfiv. tebeliomeu-: DE door NRT t)É FRANK' aan 'BRAM DE' NRT, mgïotft 0*i=vo. I i 1 i 1 i 1 •4 f i 1 j 1 1 J Op Morgen Zaturdag den 03 Februaryzal men op de ifomecié Grvotenhop, tc L'rflé vei'koopön<xtra fraajjé M-rmcre en Metaale Beelden Tuincieraaden een grooteqaafttkelt Bi" - t-irarmen LclFenaars ./Ananas PfantcnOrange Plamiben etVBy- .gewaffen mitsgaders Tuyninns -Ccreedfchappen \v\'&#s divcrl'c fraai je Ry tuigen, drie Langilaartc Koets-Paarden ,Tuy- genHoofdftellen enz. een Vis- en jTcilfchuitje Vrs-éU Vinkenetten als méde een grooteparty Meubilaire Góederen.be slaande in Eikenhouttc Ledikanten met imperiaaie Kebangfels Boog Kabinetdiverfe KaffenBureaux en La Tafels',Beddens, ■-Ruftbank m'et.Paafdebaire Matra'S, divtufc Tafels en S'co'elenniet Zyde Damafteó en andere Zittingen GladmangclZolder- .pars en een groote party Rommeling': Heden te zien-, By JOH. ALLART, Boekyerkocrfer te Anrfterdam, is von de Pers gekomen en by open Water zal alom verzonden worden I. Het Portrait van wylen den Hoog Wc! - Geb. Gellr. lieer W. J. G. BARtiN BÊNTJNCKin leven Schout - by nagt van Holland en IPeJt - Frieslander, Adjudant Oenerhal van kyne Doorjngrigo Hoogheid.als AdmiraalGencraal, naar het origine el Schiil. dcry van P. OETS in ftet Koper gebragt door R. VI NKEI.ES r de Prys is i Gl. loSt.de Proefdrukken «GI. Hier by word -uitgegecvénGraffcfn-ift op genoemden Baron Ben t inchin het zelfde Formant vandon Wel - E erwt, arden lieer RSCHUTTE ■aóSt. II. De ALGEMFENF. SCHlifel'SDIF.NST, 'zoowel op ecu Fregat al-s op cenFtbip van l.inicdoor J. H. -VAN KINS- Ridder en Schoeit by - nagt van Holland 'en ffdfi - Friesland-uitgégeevcn door C. AVER IIUELLLieutenant he BERGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2