3 re 5lls|'f oSS-gS^aSg^S-fgai ft 3 2 Qrq m-r^aS O-c rt <T>. CO i rt 52 3 2 N ïf 2 <3n f»rS 3 ft n 3 2 rt «O <J 3 .•SS. f-s g^S i 3 S 3 a's I O.«re' 8*1. I'S1*,, "ag." ag-8-ial-'gsSlfg- «3 k.B'< 3 «*2ts O BË.5 - S.3 2"8- I" a^o-i s-° 3 s» 2 8* 8*3=1® n.8 yg*3 o (ga5a§g'SfE3S.^ isSjsjUSSS^i <S2s8SSB 8 8 3 g§. M s-Slë-SriSSoss S s P® &«9 £,?8*< si 2 _a rt 2 S 9 pi r "aötl! 3 c s - 1 fsüï.11^? m. rj B 9 •-• ss re 3 3 a-B^ g.0,3 |ï&Kl3 safsss-!? re* ^S-NSSn 3 o.g 3 2.3 u C. n V P 2. J5(->O.H3"CT*2a 3-S«§-3a.g*5 P.Ë ï=5jis re crq 2.-< 2 2^ [Vj P* lï g W O fg <8*3S§ 3 ö2 a.sf&'S' fs™ |s§» re 's 2 |fs.-:ss Off re n> 3 2. a, Sf 3-^° s^-s- g? a 2 1 S' 3* *i V"= O 2 E1"Si- B 3 o e O r» »-» Cg 3 0*^3:3 2 Cu n> TT h» ft! CO ft 3 Sb.»S C 10 Er 5. NJ 8» ft 2 r* 2 3- 53 O re re' era<- 2; 'S**3'* 2 n n n w 3o-^B."W alt^S-re 2 g-> 3 re 71 £.5°ssok - f» E =f sr- Scm o a. rt re rt re •t» re 22.2° 3* SV 3 So 01 3 3 2,13;f& s "I3 B,1S^ 3-3 ftr 4 g S.ïjo.6?? &2»2d.n3 ^^S-S 2 P* LS o M.O<O 3 s-s °*2 n re 3 3 re B JS.'ï 3 °n p 3 3 rh ip Slr 8* 2 ffü 9 B Cra, 2 re S* 3 -o&n. o» ft* vTv.-. 3 3 j» 3 O*o.g 2 re S O a S S - N"3 2 g n»3 2.S-tf OraW BÏCS =2 a H S> n 3 2 n 2 g 3 2 «-o S a a.ffo.S 3 ra S e 3 o 2i§'^ glS «w O re =re 3 mO'BSSSO o ft ja 2 O 3" S 3 re .?:2^B5'3 SSg-ü 525-w H S S 8 M-S i-° 2 ^o^T"s "B re 3 5s £s E 3 reSo?:i<!2an,"w Vl WH ^?B sHi|g§>g! <n H P Mn LLJ 21 Pn> C s 21 a «3 3 S "g j< rp tn re a ^5 - 8«®o~ fi?f S y> C; S «*<2 e pl'? ®n a 5s 2 re"1^ S* S *S 3 3' R 3®2.3-reB^M V S re O'S.® O" «8 2 erft B pöV^CL2 S>0- nx #1 *3 BJ-rïwS "„nn^saon »B»3" BÏaS XV p. V «S1* fï r® r" re g-« g-« 5 S* O"0 ftH ?n lllSSHÏÏ K' 5^ to «3 5! re S O n M M rt Ür 5 e e- g H§ re 3 g-5? gtr 3 &0 re 3 ffa* O u M. S' .^73 <Bg-i S 3 o <VI B-3 °5§ "M»i Ws— 2 3 SESgg-s 35S®^a| 2o S w"—1 Pg-Bla^ó 2 g n re 2 S* P.° 3 3 2 r>a ffir? 2 -^N g.o-'Bft-?bN ro<s B S' g jr 5 o n e o 2 re - S?2 B.KS.r- 2 O rt Jl Jl O B 1 g^3 &5?" a S O»?.! «S*- 2,2 V-. care-O S ffio*. ü-SHag^i"g"Sre'; Boreo-agScSs- S a-g ÖSB- - - s- rt Q. 3» 3 3- llUS5.f¥fS »w n 3 2.Ö ï?p O S rt 5t a- o- CL u. M 2 3 N S" re rt ®"Wsi 3<^S^*-3o-Strt<i?5rtgs "KiUllil 1H?S ial-ig-ss ft- O-reftlrt 3 "O 5" 5 Sö3Ëss"i|g.|||:fi a f «a s^- t 3 rt a<„ 0-5.S S-B^ g sv «5 »'S-2 ?.2S o 5 re.S 5 SrS ao2,3r-jre- 8 tas£g w 3 r-j l^ë-51 s?ISfr§ 3 g 3 8 3 - oS-s=5-a».a p re. rt pi ^3 SSSa S8g'S,g,5.Ê ^re 3 a O.S*5'B ^Ore'g re og4is<s 2*2 a 3 re Hg 5 ->s.g.E ft- re' o* S" osö o* o re" "al^SS u* 3 re »«2'S-a n re go S rt rt 3 N fï s^g-fi JLco M O S: *r» ft- n> O rt re *1 i er cr o »-!'*q3"i2 o o c? n. o re cl O on S 2 S «225- EL 2.1® re sa re. re hsj a rt O 3 '^"*s »-. JS- - -a 3 3- iT s M I», M A W 'l1 6 0-n2S 2 3 3 O. r* J o re 2 >-• o p. n, -r> re <g s 8 o 5 ?|sw re^ 3 g-5'w9-3 2 3 re re 5- »-3 r 1—4 w z sr a w- w a E. J? mLO2c?/J«3 9'« o s o<a a.« si*?,3. "Os iTS-re-Sg- S'iu P S^g'Stfg' :>!»BB3!Spreg<»göts)Bci?-»as-?,Nac"rri"g'Sr<3o3.> >2 c aWM 3 PT re 2 ^»rt ÉL 2-^t3 ft; a05«"rtreCnn3 re 5^ M.a,.M2PH™B£.3o -re '■q n n 2 n o »-^ S 3 n 3 J—rn J-M 3 23 £re 5 r 0 an 5* S- 0rr re S 3 re re re w 3 re e O-^ a re C--3 r g - - H S-2 ?1 cr3 g i S SS P§ Sre Sw t"s S>^ re 2-5 £»3 "i re^ft*covti2f3«aq3«<t,-vs2_Si-!> sr B'<o re 2 .2 re ~vo 5 S n n- Wn' ?-!Sg»g&3£'as»: rre3o^3<bö7»S:'<re 2 >S g - ,2.2.MSS S r*1 re jj ffiSre f 2 S S 3<_=iS p.g.3 3 3 re - a.'„ re o a E—3B»oSZJin Vare |«S-Kw|Sh3R^ <Z5~Z??h*.° B>3g' 3. W 512 n E w 3 re W q 3 aJo-PB^igOp gvo re g S rè no nanJSJJg». - 3 5 S 1 a &g»§,8 aaap.g.S.'S's ;SBs sB.§ ags-sgwre isqSS-o-l- WB ,f>»K B O'ÏT' ««SXWM SK-O! wè- i N s t ffq' 3" t *-• a OiKas w rt -f-— !Vi *^,-i »-.»r}ut' s- re |s O* re SS s- O IS g-c o S^#£è^2 [reSEreDg5n»<»>3 ia 3 rt re 2 ft- O ■re 2 ONg"1 x'rt o r3 3Creajr,<! SJ C 3»3S 2"Cr "era o'3->Ö Sa3B;a5'"5jo! s JJ* h3 re .?V" g. 3 v 3 L re's O? C« 3 3» re Ï-T tares 3. re P S-^S iSgS. s>»r S- •d c re: 3 B a Ö13 tó.ïgS.Os 3 re 3 2 N O O a tt S h" H LC J M «S° 3 CfQ JT aj c a 2 ^H"<H3 aw2 ,-. 5. 3 2 B a o 3 f re 2. ,fta»S g.«.-a a ra-re s g.| S a- 2." «3 re re re O S ffiS ft. re a •NS" O O poot} O-ft 01 p 2^ J 3 «Or rt O On ft >i Of^S, 3 ^o' re J— a «e »0 w ?§S wre e re o v a tr - rt J> o ft. rt ft r*- a O O TjPp.ta-* <?yS g -re j=>ft--3 os1 °-CT232 ?r>rt «T rt3^tï32anS 1 IA as re >-» p i- re 2 c-.u rt--. kn^lSSo»^ fa 3 3 rt M re1 ^p^l z? s pa brj 3 re :o2" »»2? ft" n 2. |2 3 N ro ut 3< Jr* j o**i— :2.fS.2.§s%3 rSg-^-'S.S'a-* 3 2. p» Ei re S 3 2 B =-aa- i h ®1.I re 3, 3 rt o - S3sff S.£3 5' n-WJ Cn re o o rt re? K-e S E.B? c re - 3 -n-S 1 S n J J iMf£ ®S O B S- re B W't4 g 2 O. o re rt rt O ft ft? I—•- IflS o 2 n g 3- o, a. re 3 <g S-' ja on w O o ts» e. x 3gS.gBB>S3 go.re o« R o, Sgoa^rgs «ga 3 re 5 -ft- re q 5?m |2 £n n n Efft"-''crt— r g*" s n 2 V S.< 3 O fl» 5 J o- c a. 3 p- O»-. ^fïQ.Arc. 2 on 3 rt 5 .*5 N N - n re 6n w W 9 Pd 2 s Dsn m T - C ft {J po 4 a .pfrg: a g ?<-H L B-5 g o* 5 CTQ ft" "i ET" óïP^S? «5*3 S- 0 3 3. Sffj&S gS;» g.2 O O- Q g ft. B 2 5* g- re N S ST o g.8 a a t"2 ft- sgnïl g-Esï S-f-o 3 2 2 g^re sr B-oüflSB lfs'§8iS< g «8 >15 ag-s* s c S S» E 8 »o n o-3 c o- S 3 re >§- S - e O.Ë. O.™ e S.CÓ3 ê-£re re S. S n 3 ft o.2*2 ft ZZ -T rt K O 3 - c;- C? JCQ.oS 3 2 o rr, W 3 S* rt rt rfo ft:0 3 S' 3 *S re ft. 3 S- 2 5* 2* ft- n, rt' rt re 3 3 ft." 3* O ft* q. rt re j0 n <s sa 5»f co 0/5 r» EL o* ft - Sr; 3 5; ^rt 3 o 31 ra ®2 a ft o esq ftj o ®5 ^ft-o^S rv £"W* re 3 ft rt clrp "ï=5 a 3 n E.2 v» ift o K-, a- 3 a's g S2,re S 3 2 3 o rv o ^33 88 g 3 rt - m re 2.3 o. a g g nia=.rê^3g<ore&23<3 "tflS^regS^S^SjOB-g g-^g-agÏB li-I Qg-§ 2.3 g* g s.« g o S*^ 3 a s O.. 3 SJ'N^* B»!"? 3 E 3 E? Br i =r a,2 s »Q s'S.B-i irf^si 3-s.g s' 5"? Wg «3 1 •T3 B O ft. n rt ET 3 3 1! 2 H - S g3"g S S a 2 8 o-i a ft~=-o2BQ.-g n3W£« g-2 5 g S f AS- re g-3 Q p.R sa 3«o 6.1<« 3 3 5 re 3-g" Q Si re f» 2 F D §S3 g|§^3sSas|g-l«S B&8BssJg.|«g|piS4-|<8 Z'g.s; re B.*g s 8|.g g S-r^g* P 3v; Jl 2 111 n o N a -T.^? S- 8-S*gg8-2.SLS paSgre«C3=™ =.- o R 4». ST. «n a »L. w cl. 3 3 >-d o n 3 C .3 oft: ■•g.agïïEsI'l'S. g/ O a- p-2 B?3»3n S- 3 9- 2 S ft o-rt a. v» n a re 2 «s L L to L O <8 cn W i S B 2 o 3 re-3B3nO ag =.3 ?m f - 2 Bedenkingen over hetZEEWEZEN der REPUBLIEK. Over het leveren van den derden 'Man is vervat in No. 15, van het IVeeTtelykJ'ch Gefchrift MONITOR, welk heden word uitgegeevenen aile Vrydagenfmet ten No. vervolgd, te Amjhrdani by M. SCHALEKAMP over de Beurs en alom. Nog eenige van No. 115: ii 22 en één halve Stuiver. V STAAT- GESCHIED- HUISHOUD- en LETTERKUNDIGE GEDENKSCHRIFTEN, zesde Stuk (JUNY>heheIzende bebalven de gewoone Stoffen t Vervelg vast het PLEIDOOI wegens GEEISCilTE ECHTVERBINTENIS tuffchenM... T... en C FBSlat der Levensfchtts van J. VAN DERT1EYVerhaal van het Oproer te LONDENOrder van Zyne Pruiflifch» Majefteit voor de Bedienden der Tollen err AccyfenPROTEST van Hun Ed. Mog. de Heeren Staaten van Zeeland; REQUESTEN van divérfe Hollandfche Kooplieden Reeders &c.Gewelddadigheid van Engclfehe Keoli'chepen op het Holland- febe Territoir, en Reftthitit desaangaande tic.word heden uitgegeeveo by M. SCHALEKAMP te Amftcrdamover de Beurs en alom, en Maandelyks met een Stukje vervolgd. Van de vyfvorigezyn nogeenige te bekomende Prys van ieder Stukje is 6 Stuiv. M. SCHALEKAMPBoekvtrkooper te An-.fterdam over de Beurs, geeft uit: Merkwaardige berichten ter opheldering der GE HEIME GESCHIEDENIS van het Menjchtiyk VERSTAND en HART uit het Hoogduitfch van den Heer WIELAND, IIDeelen, i»8vo.met bignetten vercierd: it /iiö, op groot Papier a ƒ2:8; ook word by denzelven uitgegeeven: I. GESCHIEDENIS van KAREL FERDJNER, dooi J f. DUSCH, IIIDeelen ingr'.8vo.b/1;: 18. II. GESCHIEDENIS van JULIANA HAR LEYdoor Jtriïronw GRIFFITH, IIDeelen, in 8vo.k/i10. JII. JOSEPH, in Negen Zangenuit her Fr.tifch van BITAUBE IIDeelen, ingr. 8vo.met pi.S/2 10. TV. GODS -WYSHEID in de WERKEN DER SCHEPPINGEdoor J. RAY, IIDeeleningr. 8vo.S/a:4- V. De EREMIETbevattende Godsdicnft- Zede- Staatkundige- en" andere Onderwerpen in gr. I ano.it/110. VI, LEVEN v«i den Vrouwelyktn Ridder d'fiON de BEAUMONTmet baar Afbeeldfelin 8vo.Si 16 Stuivers. a. BB- 3 55 pv H. 3 -■ S S" S ÏS v» p 1 re 3 00 Een fatzoenlyke JUFFROUW, genegenheid hebbende een extra vermaakelyke Voorkamer, met een klein Slaapkamertje annex ongeltoffeerdhebbende verfcheide Commoditeitenen een alleraangeraamft Uitzigt, in bet beft der Stad Leydenby een ordenteïyke Jufirouw te willen bunren, gelieven zig ter nader informatie te adreffeeren by CORNELLS HETL.IGERT% Boekvcrkooper op del.angebrug te Leyden. IS.DE WIT en H.MEYERINÖK, Makelaars, zullen op Woensdag den 19 July 1780, 's avonds ten 6 uurenprecys, teAmfter- dam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party van 56 Vaten Witte Martinique SUYKER (zoo gezond als befchadigd) geloft Hit het Schip van £aPt- JVillcm Charles, gekomen van St. Euftachiusleggende als by Notitie word aangeweezen. If. A. NamiasJ. de LeeuwA. Cardofo JuniorD. de J. Moreno HenriquesA. Torenburg M. de LeeuwD. deB. Moreno Hen riques, M. L. Coutent jnnior, J Elders, G. Torenburg, N. J. FabiusW. BlinkJ. J. van MeegenD. A. Namias en J. Levy Content, Makelaars, zullen op Woensdag den 19 July 1780, 'savonds tensuuren, teAmfterdam in de Brakke GroBd, verkoopen een party HONGARISCHE TABAK; leggende als by Notitie word aangeweezen. J. J. VOUTEJ. J. VOUTE JuniorA. GAL KOENR. VOUTE en M. J. CALKOENMakelaars, zullen op Donderdag den 20July 1780,'savondstenóuuren, teAmfterdamiiideNesin ge Brakke Grond, verkoopen een party van320Baaien Siciliaanfche SUMACQ (zoo gezondals befchadigd)gekomen van Marfeifie, met het Schip van Kapt. Willem Hendriks; leggende opeenZolde» van het Pakhuys de witte Schulpen op de Keyzers Gragt, hy de Leydfe Straaten aldaar op den Verkoopdag te zien. Heden word uitgegeeven by C. W. ROPKEBoekvcrkooper in de Warmoes Straat te Amftcrdam: KONINGLYKE PRÜYSS1- 5CHE KABINETS-ORDER gbetreff.nde de verbetering van de Juftitie: dePrys is zes Stuivers. By VAN GULJKBoekvcrkooper te Amfterdam, zal uit net Fraufch in 't Ncderduitfch vertaald worden uitgegeeven: ESS CONTEMPQRAINES ou Avaaiures des plus joües lemmes de i'Age ptefent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1