V r 2 O fi re 3 CU- e ëS-g' 15" <h-^s Sa gEas s-3 2 5o,?£.P3 2. s-O) o Bl-2: n S 2 E" ci! 3 33 3 c*2.a 3 3- R> Pf g -ra 3 ,S> 3 o a r-' 3 iiiy.^g|-q#feii|i' Iplflfuntil Jp I v jra 3 - X<? 3 2 14 o X5 J? fif ra 2.®S. E. gSSB:§-«êo£'S.C.5 2. r. u, w ^hifo o 3 cror r-i HX. 3 3 tr! G> C O O r-J a'-gcn o 15 3 m^-S 8"? n Seen 8. 2 2, o O C H v: C£- rT /-> ~rop 3 sN ^F£L 2 >-.5 a 3 >5 r* cr 5 l"t in»r »>i- a»»*. 5. - o 5*5 5 <sw= g> •- a 3 ^5fïBOi-t»_ë ,-r -s 75" ov*L3 33 g o S.O. vA c 3 £r--- *r t-.^cn CU «T 23 3 ;.1 tn S.. 5- T* EL s: a -~> ^2 .7» '£5 Ontijs 2 o T pu rp 3 3 cu 3 Cu i* 3 rg 2 s. WP3. C-'M o O O 5o 3 3" D g S' *30 O fci o o »«a ?-■ a era» 3 3 trt-3 Q.CL&.0 cj- 3 3 oJ Sff&i l-lis-sll <b Cu <f Sfi .3 -* r, JT 3 o- se S 2J3 3 &3 •5* *z* 5*^ y 2 U y 'SjflIlË cn.erq «3 a. 2 3™ S S °- o' P- o- 12 a 8 <s 3 M! n>- Cu <j ?r" c O 3Ci C3- N o rs a- ta f. 2. a I'S ^2§a °- ré" S" 3 Sl 3 3 o <»-♦_. O Q o cu 2 o 2 g ft 2 N*~ Cu r s 3 - g* S 5> i=r S.1^3 aS'gH. X Cj^o<s T150 S 2 a a-cK? 5 o r. j O O S N< t 2 jJ fs 0Q 3 g-3 3" B- S fb »-t »o cr- cu P3 9» gt p. rf G) 2 f> (U S-eS-3 f5 r!n ^{3 O ■§g-5>^ r* crq t« Sf| t"3 ïl=| ^2 2. 2 S ijr JPI« i 5 o 3 "tj 3 2 5 2 CU r^* ji '_-■ 7?- 31' rt> »~f CU J-. pL tb 3 o •-: W 9 °-< a»^ Ü^S-g. or g g' ff» o E jj CU O pj O •-< rj- m C? sp., 3 O l&fMïIS^gl^sBS'-ls ar =r 5 ir cr «I. c n 3 c ri ,cf tl S'..f 2g o1® a-Sis,°-r »S-o 2 Sr' Is1? 3P 5 S CTQ C3 T (U cu o cu 2. §<l?d;'av3.?JSis'ö 3 5 B N O S 2 5- 3-J S's a»g"is »^§jS s=-§^1? caM3 o i £3 S a-o 5 rj-SfSS o 2; Cucrzj w XT O KH3 cn o n> N" n fs 3 O 3 tt<P; WO rj Q cr -i o 2 a 3 1 3 3 pi'» «3 <g--"3 2 o ®S S* a. 2 p o - g tv.£*» o o nn 3 2- £g-RS g-S'ls 3a|3 k'fc 3 1= g si o G 3.2 r-t 1 i l-U Sg^Sgg-ffaaf^gisIS ja -2-: 2. a S3 2.p--^J2 crq V) J*ï^ O O B eli«* >5 n# G Wo O 3 ë3 9-^ï3 - O ^'r?gi> o 2 sr2§<|w ar r- -3 2 g ^o 30 rt Cu^o-'tL>J3 O a o a H— /-» - SoSs-3 ES B.-J a ft. 2 S - i3 N to 3 50 s W a p- O N O o 3 g S«W -aZ 3 B 2 cr. •-$ N C' 2 cu o <2 w r r Sl ft rc 7i< ÏL 3 o 5^ 2 - q- J? orp h" O S a g-Sp %%b;Sz Z.*s3 p G ^2-° IJ 3 ~P- p- q_ -t 3 2 g-^! j- XB ^5- oC^ofu^cr 3 o B O O g" o N H.n 3 ^ss? sg- ^S§<s£*§ ?r S' 2 3' a =5 tTo 3 S->o fwsr ?a Ij's - o t> a 2 2 S.j§ lo|| 1*3-2 """««aor p- 2-3 95B n M ua S" m «2 M O O CU r.ës o o P-s 3 2 3.R 8 n, 3 V rt tn s» C« '»U P 0 - r- ca> cu co 3--§,s=sg'&"| "■?s al F-s ir5-o sB'S.oP-s:'1"'! W z gg.S'ö - r t h n co h« O i*s CU 'y, jC cr ^t3 O 'rZ' 3- 2 13. o P n pr 3 m O 1 1 M 0*3 e 2' fu 2 -y» L3<£o^ 2.^eg.2_ K'tJojS 3 rr* *c g-, 2 a.'3"' i3 w Ar O cu J3- rn n 2 o -** *3 O ES Ca. 3 l.s 3>o 3|o§l| a* v-A3 a O C 5" 3 3- 3- c ?3 e B fg^si TJ >1 O alg|ss V-3 g S"55^ CÖM^JOrtN^ ai- F5g^S,slf.<sS O r> r H-» c\* «-♦ r O <S i-r ?r cL o Q n> <J o'r3 'ëc r 3 K-'0?Zn s 3 r Sr &iSS,2«- •r» Cyc/. ^2.-5- f0 s <s 4.S £*p*a §•- ag-s 2.OT S 2 O'S 3>3 S2 ri2 3 »ii S t3: o 2." ra ra S's«rS,,s2fr n§«?S g-qr g !*lP-^f li- rS -u 5 £T cr o C.g ÖQ 2 Sr» ïd 3' a o cu*^ cl. P' CU —I 2 - O - CfQ PU O O r p> {£3 O 'J k, fc- O fpi-gF-IS K: -B .O rp - S S- S as3 f? Sif- cu o j-^crcfci. jix a C n(~<j s~" ?;-,k- ra 2 -r- -*j«"S&£gT 3'Crr. O O 3 3 "5' SU*r rë /i '3/j 3 CU Cl p /- C/s t» -JU f|| «SBtr.a lt> ct" «1 1 »P p' W-S I vi i. 1 ö- K' »- Li •- c 2 cr -cr puP S. g- 5 5. ra 3- g <E a J 3 -p-S-Vp a-S" 0 r B- a ^S|jf - 3 n- crtKj c^a .cp.a £Lg 2 3 £r J|S-p£:s. -1 "S H||:f |5 'Si ff w s M o5 S c.33 ÖB ÜöC 'U;<£:r'^2 t-.a-cucu-r.fr O - - D O JU -3-O X vs- Ui J-- <f O ft S <t - M ||.f S"ë O es 2-2 CUJW ésP-l 2.&ra N Sa? 0.5 51 3 Fi S?s3?o i4 3 2 n KI tC-t' o 'JJ -H Q M y£gfe-l^3 t3 P3 3 ^S^ffS.rasgw »»2?aSl2S.Ca HE CA.3 o 2 a f±.<n g" H 0Bi5 SBÏ S. aTv.su*3 S-S 3" o-S -i» Q <.C- g B n - rè r» J?- O O ff F C- B" CU Si 3 r' tic c. o w J- 3 a a o M o o ,s 54 Ot o cr Crs) o pre g pu j=s n U. p? 3 - - c - n.§.2 - o S !-■ O g*3 5a33eS£?:stf2 1 3 2'ïïï! 3 -. S 5 B o >a --a 6-o*3 3.«S-ra n a £-3,2 Fh- n.3 S n ™;fl. r1 ^«5 S r> t=* 53' 5 M 5cra gag -£<£ 3fe g 5^? •ra (4<b; p.g 3'§SF& Os V i2 o g s||Ipg-;|g3-3 O rS^S1 plOo nn-tj-.B o '^ZL '?3.^ btrü g a •<- (O -< nj s o t3. CU>r fil O _-Oi W t-e S JO-^'PI 2 O.» oc: M O -B'<3*< a /-).'_ - 3 23. N Is -- a W "3 V_> - O ^tro rö 2 r>< 3, J>3 3 f 5 O ^3 »»- *fr 0^^533 ?r c'o^ i-o*o ssrliyis ■®<S-S 3 B-S o 2,2^3-r? ■3 <J3*S 3 ►ra- PU 7* £3 o flff-ë rV -O ST O O cu CD Ocg O S C-§-g p-g,^-® 3 ^PP-2. a? g 2 R-2^Sf 9 g.é- ^'S-ê-T'3 ^'s«U T6**" «-< W p p p 0ë O O 3 JÖ 3- N| Os «K Éa:2-ra a- ,sr§ SS-S S'§ ?3 „.5 ra ra c ra-S>^?N K'n 2'—£*o B--g;ïï ai ra - TT FV-aor O.ÏTÏO. -T 0B r- 3 7 3 a B'r> S Y 0?s.Sw ï1 7 f) ra 3 Off Word hier'mede geadverteerd, dat heraidnime bekende en gerenomeerde Groot Logem&tt en Qrd'inatis de WITTE ZWAATJ, op d# Grot/te Markt binhen dé Stad Nyme^én geieegeit, zynde vooriien met moderne zoo boven als beneden Kamers, Keukens, epen Plaat**. en annexe Stalllnge voorR.yttiygen en Paarden t'.c. tfhar iuZedevtveele Ja aren tot nu toe met veel fuccesdie ÏVeering gcirequeuteerd! is, tvegens den hoogeii Ouderdom van den Eigenaar, uit d? band te koop gcprefentccrd wordi zooafzonderlyk als met deszclfs Meubi-- lenlemant tot het voorlz. Huys en Mcubilen te koopen gencegen zyndenddreffecre zig by .7- IV. Hal/man in de/Fitte Zwaan voorn.- Ti. nrcmcren H. Boon, Makelaars, zullen op Mafndag dén 22 Decfember, te Araft. in 't O. Z. Heercn Eogemenr, verkoopon No. i.- Een HGYS, flaande inde Ketltftraat, Z. 7. tulftbcnJc^inncn-AmfteVenWeefperftraat; No. c. Eert dito inde Aruftel-Keikflraar*. Ti.0 ,-tuflt-nen de ütrechtféftraat en Binnen-Ainitei^ Nd. 3- I^cn dito in de UtrechtfeftraatN. Z.ttlflchen de Binnen.Amijel »tti Utrfclitfeftraat^- No 4. Een dito in dezelve Sa'adt.ky èic" Bipnen-Amftel, daar Africa bovénde Detirftaatj cn No. 5. Eendi/odaar naalfc- daar /fhtfttHóMa<Ka.S$ Deur.ftwxt;., ajles brqjkfe^by Bnje'tïen. De BeWyzen van Eigendomzullen vier dagen voor er. opde VerJtonp^p by den Not. S. Haverkamp, "s voormiddags,'te'zten zyn ;''Hfttiiddciruitde hancke kooph' «e/ibt l»y de üMeharti- NBl pè-ïkti«Ukr Kooppenningen kunaen ojt Kufticg blyven voor 4.of.6jja»u regens jen i balfper CentO';

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1