!!l!lfl!tSl!It|i|!f®lpI> |IIIll|HItlr Iflffil r HI ||!ltf III ff !||PI 1 ISsHrEIIHflsMllllllfo1tiUlili?Ill III!?L art sisllliirl miirr co*» 1* v n cj c. r a j*t n> rt> tx c? or c?) zg «S' rr -? sr SrSïSooJoSooïT^ "1 5 s'oa£.2^«3^§ Sr <7> c! O 7» C> e<s "s°^ s ~?g.. S?S g £- 2" S i. 1 c s'-» S ?«r^£ %3 jjT^ K" M S T» <5 M <t slssfjpJs§ aiiSïi' f Wwa-^B $<2 og a E g. o 2: a B g a r oc"criS»ria'— -- S r ré;.£ 81 S »C22 S. B' it Jf S.r^fSB 2^5.2^2 a "SJ?3. a .cEg B r- w o u B*>§ - g O In*» V f-m. »J t* c 21 c.^2 (in 7,n' CL^m «2 3Sla>° aqHa3Ï-3 S^-S.®? =S£S S! w W m &- *- a i- -Wda £^S5"33b-2* g-gS S s S|l3»p|^|o.gSl4S!S,^=raj «eg f |sJS g gg-g |gg B?2n£»,.v2 Q.« ?TC W fc -l O M. h> wfra.ff-»-;B.ssois::i2Sai'5!ö «a r\ *4 r"* N C— tvó hp 3t O rl^ O. ru m BS 3 ff"2$ g.3 MS'SB 2 '2 B 28 B J» - fc Ssq^g .y q g„ -6 o isv^ n •- j: w arë =;;r CL Cu S? 2 2 §'S. 0*1 IV w I» u w I lls.sf ^3 g>2 8 -i ta— r«- ii ia w n EJ- i^v" rLrnf o to n O S O o 3 K.V£? n-i-v-<<0^r£,<'^Sn_ S o."fj-E^c °*g o 3 t?«'S s g s «^t.8^Sf;&5Tftfr. 8Sf.§frg 2 S° K™ 5 c. 3 big o o e:üjtS a^o 1 S Z, S sr S ?.- n 5- a fs SfS.8 aSoP r^nJ n" 8.5-8 g,« g.^T g.g s K g £-(A) O'S O S, g £-D*tJ »diu 13 li.Cj'S rt -i tt d ft ff J!- a *3 -a rsE Ï?S« H- B ~?.S Tlfre 2 2-3 -»q O g. c •X* tja n B 5 r>5 S a 5 3.» 9 ?g ""P* >J I* BW 2J. If N o T3- o <T< Q "^iö ^ÏO >C II O s, X' N 2 tl I Cu X ««sc^ E» a g B p B °T!T th O ft 5» P C-t- ,J5 sr O ix f> r B< j <-» ?S- S-..S g-aü'* S*:CE CL f© H 5" Wa n a O: ?r ft i- a g-- 3 n n o a -j- a<Hi8 i—TT Ht M v> n S £5 o - Bc-fta.5a 3 2 2.B 2 n a ft m p W ""2 S J ST" m w a.n HJ d N CL r» i f Ob 3. C? a<l fi r-l trp n cr a S*B. g ^2^ W g Is s s g»ft">7 S 7Q O c to D 0 -• ,T c - cro n (L M H o*» ts* *5 kfi jj jj o !T 5- H. n« N <jf« e B&8*§'RSg|&ga-!.S K3 - o 2 O I g f'f.g"' Z 2 8 «^3 o &B P p- co S4 2 5 D Mn irt O. SL "P r»a x- cr ii H S S g r; f?S.5"r 2-ct g- D t- o r b o •ff 5 o m S 11 fc <s t* r* O ai era §1 N2£ 2. wW'^o £-« c «a, 3 S S <3 p W n n'Köst2^JIIl.:sti2? S- er s; O- -SPsS5S|||«. fll;|3as8^s_..„ S _5o 1 J B s2 S D a 1 (0«<iTOD'a-B"' A ft- wD ra ISnuftaSlfflOftolS I ft ft. I^" - K -« - B.7 O.S 2£° 3 o S K.' S VA 11 a- M r*>i 0TV> f-. 8^4 ftl CL gj S o SS 1— g o o sr o ft rv' £T 53 01 P s o g.8.8 affs-» p sf 8 1-2 O S,« 3 ;2 K-'C ft* 5^ i-?S w ffv> 5 *-'* r3 Si-0l'ftv«S",03i A A n* - fr'Oa u f~ w i* S»i»B H-f rs 9 x. b M p. a 3 2 4". 5 Z- ,S 3 5" ng> iililt IS Off r* N IB' 2-2 ^B-g^ ft 2 x a 2 a aN °-B «o.F-5 o g- t3 O Dps I RSq g-S n f.O 2 g sro'ss-S c*c,xl% JfsS-g-S 5 tti 5 es oq g- It S 3 n 2. G S s S|S-§g b w3*> s Bigs l:»R-a« „OB EoOn^ g-(,o ffS 2 B 2 R53a"';L£0?P "S 5 - B«if 2-5:2Ê»2«-' JUJJC M O J o. S, cri. d cr 5" g M sr?s 2 c-otj rr U §-c,fs w w C SP Q. O o- 2 Z Off §-.? Z. 9- r 2 5' t> or ti ►Oo o o >L - S Be m cl er AT I' "X a c.^ o m E B B T1 S"S are 3 B S-S -ft o s s-B B B- >G«B;S,9PQ.B«22.F<I< BSS-Sg'S^S -J R- s r^S 3 S 2 S a" 3 S 2 3* 5>8 a. |jj B 5 Is g Is »2 -2 1 h.2 1 O =-ern< W fc*(j.tS)' S S-o 5 5 O* r» r-l Ov ft» P t# O c v. n it -» 3 r PTB .M, - - r1- 5 Sa-8-a 8 s?r.^ o O.S.fp 'O 1ft tr* r_l»^ Off.»» O «'8 {ri ip^ai SSg&f.»- &C 3:0 'H m td- E. ft i* -• Z b n e. p o> ft MB O Kg1 -J u n 2 n. 7 IiI o |,|f s- i S >5 »»gS dg l,n J o pr yas T -f S 5>* •S9?tL»5IP« «I? *s ^5 - ~a ?0<?bTO S sSis.S8Isfr3»r5:'S2« i» bi W ft— v .0 B S- S»'» n lT 0 i«P 5 aw^o. Ill "5 n Ql^jS. o- 'brS w^bh. 23-wS&aiss: o w 2- 3 J 3 N S; ft Oft." ^fcir*1 B Sg-a St5:S5j?s 3 pf-2 5." ft^ g-Oo3 'G r> 5* -a a ja tr 5 -1 c ft> V» 7* ft- ~7* E3-' e-j1 ir-— 32 5 2 T'Ei >g s> j; °- -8 Sg.3.S o8eS 8- St!8*" S-o." - tr^.5'n.05e,:,•» g Oa 5.2 r M S WffiD g a Z. Z ff o 2 t*3 8" »?F &??!?•- Ser S' >b w b» E> n a* cr o o o Ore iftjjo O a re 2 r.n-5'2 S 1 3 «•SC73-8 peg "-B g n tf'212 peg 8 af s^.s,« 5.91 f> w IT- ft» fe- 3 -■ r* js 8 N 3 f j; "eg a- 2 S-2.0 s o^S;a 5-iro. 2 rexj 2 O.05 n O <f a»'—2 69 5" g" X 3 5s."aS2.^?5'i£3 H ri w >7 w b 4 -i B S* rt O rV^J Sb5>d4J f a «^2 - 2 a? 3 2 '3 2-f° o> n r> 8* {3 "4* Cb s- 5 5j 2 3 o N fi® 8 Sftgg ^gr|„B 8 E-" s 3 ïffo - „«a a'a oot-»» o ps2*«' X.Cl3 tÜ-W-2-.aft. t.O 2»ft &a«?^8i-8^ts.|»s« 7^ .*2 2 V»r r, O Xft «.AS? rtte P*3^C(¥ B r» g 3» K5 =S§2S- ft-. J D SL?» w B Or 2 o ET*^ St ejT&Ws 2'f.reB-i2 re 8.2.5 o £--B 5 2 Ï»ï~'-5'?Ï OÜ.2? -•-» v. c rv o b-t^-S 2 s s s Fe.? K-.8 S'aS. c CO cr* N 5 SSirs-S'fS-""0 r> N r&xto' CT- Q •"«"«aSF&ïiS' «B^göSjl» *G ft* InjSS-foSaMP* g« £«8 8 &-S ■lS 8. O cn S-2" N g r> B 0 gfg«ff!a§ re 3 a 2 12 £*»B ft j,. m j 5 nSS^H^l» ?>™3 *lZi- -Ö 2 re'Gn g re b re K ft. 3 8^ B 2 gSsssg-^s-r-^s ^3 ?°5 2*8 B p-0 3 3 3 3 &02 3 r M X a i/i M Zi'i iNd'. E.Eëa HUYSIr. de JonkeiflriitnJa.: No. 7. en Nj. 9;Een PLAIvISR-TUYN nevens twee HUYSJ men In een Koop.'indc Nieuwe Phnisgie breeder by Biljetten en caJer ocderrigsing by degem: Makelaars. De: ?9ttEUy;dojd ntilca vierdagen voor en op ^e Verkoopd"? V zien zyj> ten Comptoire vin den Notaris D&minicus Erf H-S-f-"* nr-Z'o 2 S"3 S Fg.? K-9 3 7 b 8 3 S-Os S 4^ - f :*rel 8-">c,s Carelsz.Makelaarzal op Maandag den 27 Oftöber 1766te Amfterdam in 't O. Z. Heeren Logement verkoopen No 1 1E;n ÜUYS cr- Er -t in de Angelicrftrtat, N. Z.over de M-dehevtfttaatNo. e Eén KUYS, AGTERKÜYS es Éfvefn dito Straat" Rssft ea bed: 11 en ht Hceksnys van Se kromme TnynftriatNo. 3. Twee HüVZEN en Erven nevens den anfertn, onder eeri Dak ia de korte Asgtliciflrsattoffc^enit Atgelitra- en Thuysflraatagter de Corps de Gundees No 4. Een HUYS cr Erve op de Palm- i graft, Z. Z.by diTlzeogrsg! opdc Oófterfcotk v:n de Pypebnadcrsgsog: breeder by B ljetteneu nader fipfoïmstie fey de gemelde I keLef. De Papieren var Etgesdcm'en Veil-Conditien zuQebvIer dagen voor en op de Verkoópdag ten Comptoire van den Nourie' ffytkof 00 Cc Lelvgrskt it zur -.yn. &T<1. Mikela_ ff. 0$tlyfar dc'Lelygrs»t it Zttr try*. !;_-UYMAN es BARENDSTEMBERG, M kc!aars,znl.len op Maandag den 3 November's avonds fea suurènte Atnft. in1 t Ouct ïjc' its Lc gemeut,'verknepen No. 2. Frn HUYSenF.RVE, fttaa'de en^elèeprtj in de korte LeydfeDw«»ftrutaan de Oofl- zyde, to Tri. en de Leydfegttgt ca dito Plyn, feet 6de Huys van dltoGragtbreeder, ty Bi'jéttendtf Dinyjdagsen Dcnd!erdagf,'s mör-1 geneva» totot isec 'scireiddags vsb 2iot 5 sur ente zien.De BewVzen vsn Elcendrir. en Veil - Conditiën zullen vfer dagen voos"1 encpde Verkoopdag zienzynbydeüNwaris Hi VAN-HEELi- NB. No. i.liuitdeHandveiiogf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1