E fe, ,w - if "w 't! - u> v-v n c t^i r*"1»^ 45 4 vx fa w •-« - s a -i H '2 J» .W K £L< b- I 4> fit '5 e>- m r'j 9 *2 - t-' ft. <w at lw S i. 3 9, ■xi .u f jr- wis J^g Sfslf S i T3 «2 13 «-, SJ a Q c y -3 a a c g 5 O -W ig p z x *r o u f, -, 4i s; s« a ■"b® S S u u u U 1° M J -'*- a *- a a - S H a e 2 ,j c. JS .o J - flV a .a u üZ 2Z:ff «'s ui G. E Q *- 3 S o5 -° ►*1 - i J- ~1 hi 2 - M "3 -O o - S- - -g s S, fi 3 U hK K c/5 - - <t5 3 >- N s 2 .S J «i» »Su. c "3 2 -. 2 J n '•- a a Si 8 2}. g -£% - r- «^>j ÖJ3 rt S3 4" Jt S'VtfQ C CJ iJ o* fj '-• 3 J M ^c '3 W afl 13 ft* - UO 'f 5 - 6 •- *s v.- *k. zt "r" 5 5H f - rJ -i- S« il 4/ ,3 ;j£_.c: ,".'J O ÏJ r-- ■g- j ■s i 0-&<gu c o r PM u 2 I V. ic 5 s«;Ï V s5 VA.VJJ »- 1-1^ i-: I o-r o a v2 *~r p. *-■ 7* r t* S~ *- ,r >- o 13 r r- 2i eo v '2 •-■ >o w •-> k Cv t7-~3 '- c •- rr 'S E S -9 .t; u h-g q h R* "C3 "rt N «S 3 2- 5 «"^g; n w -;- -- ~l **4 o US ti t5 r X ,»Zi5sa- sJo -« o^'-C O Sc< 5.JJos- tsig|o 2ol SS^ -® a s o S a Si 5 5r.,,:<' C -' ."m |g -. «5^ ïo3^ i5 S - c „0 is c r 9 ?"*C> Bf„ ro 4i *H -~" r"' M - e -g'o Ï.S ^U« - ^-ö •- I 5 -o'v,'-0» ■J.rN £K g &'S f-5 K. -a ti a 01 r; ,;- /5 -I w - c c 5^ MK3 M U r Og -C. w o; w o«ïs< I S--F £^£h •- h go »-< it: 5-'5«|0>G,S5 2i^gB g «ja S a «T. a o -a - S .9 ?^«B|g^-w^e"ë8 4 •«5 -O -OM MftCis c k.^qO O «J C -C; u S i S" - 0; -V "1 K <0. B e* r g '-' •"'-. t ó~- C ws r'o vj ;Tv o i) t E W Q u "'S U s? s Sv.s a »iSKi< r z ".g-S? S Sjj^i s r-^ -„O B s 8f >- X. o u3üi- It 13 ii p JÜ T, «h'lsï<S gg^iïSg %.- H g -u R t- w <^2 E Ü°.SM J 5 c-' SS - -z S"2 «-S. 5? »a 3 U" i^i8 r> m p,o. Pb 5 S 'S |>S js üJ ft- S ■§s ci «C p s:« :BS5S-S -3- U '•ff« ~3 B^S-3»^ J ÉgsSit^-t 31.1 t -3 n, t- i: ïX^a: g h. - ■A - o - Ci v ts i' £^e ^6j5o sS-< 3 •r: o w T' ft <5 U F. no.F; p w v! fe; «-•Z h ;i,ïï« ,t <3. o rSflS|0^u5^^S j ÏJ-B|«cZ - S »-J p; u o »- -> r; d> W o M g r: b m u r *3 v 5 -J C™ - - S o 51 w S*| s. Ira - V5 k ti **- E 1 "s Z. tr JZ f 7? E S V i-S ic :SAis s S a -i O fh O I- L «S -u J- -» i- D iléis u. <3. S> f* J-« O 5 e V» O f -r>l Ir, itt c *v fc -i r, oi-r CÏ Tl C S( io i J cr- o- v' -ti S 6 3^2-4» '- xZ v C te 2 2 -2 M O c .«eo gi r^, csS "j r, 5 c - 3 - -E e* 5ë- e e ,w c ~5 *S?«tS»lsl9 «H -^«LS S 8-3-jgI 3:S s s't. x I - CL, I o CO jvo C i'icn vis" dazen voor on de Verk"»ordaT ten Oomot. v;n ien N >taTis Mr. Paulus fluntum te zier zya* Het vermaarde Dentifr. Anglic, of Engels Tand-Middel/tVelk de zwartöe en vuilfte Tanden ivoor wit maakt, de tvormagtige beder ving en kalkaaazroeying beiet en wegneemt alle wegvreet'.ngen en bederving, 't zy *t Scheurbuikig of zelfs de Waterkanker is, maakt deloffe Tanden vafb, Mond en Ade n fris en is een prefervatief4 14SC te ^miï.by A.Bakkerin de Pylfteeg, Eott. Hutte op de Biaak, itidklb. Meerkamp op de Langesburgt, Delft J- Koek op de Markt, Grtn. Brugmancn Utr, Bcfiejpig»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2