Sag" o o Q 2. O O 5 n (l C 7* *"9 8 2a ^«•K.'S ïB-i as O s a s g ga.s-2»s- ays-tssgg-s 2.S.S S.5- OS ss|s o a O.H ?»S 3-g« a S n 2 (T K,<w ?S SZ^f öï.oSog" r ti 'i »-• -» v-> r7 O- «-♦ «v O" ti- C- Q ro troö ri i?r. r,-^« g 2, U p.' *~e ^T .rï n M re ?- 2. - o s- n n. c 3' 3 ml<=ïr!? Cw Q fc) fe, 'rhÖ z? x »- N n O ?*S7< - n. C - ri S^nS-SSS tg 3-^ 0 2.S- '- H /h .VI 3 a o-K* 5 o-<5.g 8 r 2 >-4 O 3 D M Q O LT Cjc g 3 g1? £i 3 s - B Bwa&'^'ïï'pn-Ow a O 2 5 K' ft. *»c JJ" li rr-Z^-i-V3 C/2 S ?S"'2.'T)b f3^ 5? 5«rs C. •- U B 0,1 Ci tfi;- r M 'B W w 2^, *t *5,, ,3-, M ,--) 2 rl'JJ O O /"J M* i" f' f-1 O'SajSS, sS g"B ^2!cr3t'Sk3?£.- f» c^ii"?i?2Srë<n»gr &^23ga-ê§:g-lsMS;g5 g 8 8 &ê-&o 3 3 i1, u i? i*. ft i *-> ij r-, *v 'L 2 c- B i, ffl 2 2 üf a n r> -T 5" S" s' ra NSB 2" 3.8* IJT- 8 rt C- Cg Cu m r» a - cJs.SS g 'J3 5 6 E 53 2 g o n a ra a ra ra 2 1 1 3 O' öl re M 5 3 'x 2 PS ra p s r o >«5 S's r«N n CQ O O n O k>. T* f® OaB- S. S S t< M M S $S^s&3» O »-• O «P -?1 I- n o u M 50 o &8 -ra; o-^r B O-^SK- O 5.» Sès Sa? ft n g wo®® ag-p Kj g r a n 2 5." M 3 -• a "B.«l»ti,ac.a''g=S»a, vip^sts'l ||is.3 30 w f» '-C o £3 a ro ft P* ■£"5 sE-^ ll^S-ra PS.° 3. a»02.Bw^tè'ifcr,l^. P5 W o P3 3 5 - S B r» r» C- D - B a<C>S ?5Q r=aS^"i£<N^^^R-'^ Q,N a« tv: 2.» ^ovo S* o o rs ÜJte- ra »-.&* 5"c 05 c S p a» 5'c>D^ f* r> cr t> O Q»;a O S2"S;(!53a«a 5a<-.«Bï^S2 e!- P.s s o S 5?^ b-Ö ÈTgg^ g-jsS&^lsaSffsrSfw S S m2 B S £-3 52 Ü^Ö<oP^sn^c-f?a CO O* N 5Lr =5 C5 M 5s- - C Jü.^Ö<oD!><ot3a<5BoNc-<.oa,^: (r-" P c-< SA C o 2 ~K' r>a My« g s |3 g-« s^sr» s gg-£,c r- Q 01 n fi 3 ft W O OW öa fP hl w O r w CO w •V 3 2 - >o re 2 ï- O 111 H.3"" B gCFra'S 8"« 8" 83%lg|f g'o £T r> S W N K B -- JS g« ■o S&A L,"» g W 2, öq£s^"S'<rati'S s q O g CL 2 ra - 5' o ts o r u- u S »t 2. x"< SJ ra oSSgosOSsysS 8?f®'8i-R.a3 l*c.= "n »?1rS B» B-D-S Os <->"B?.£ °,5 3 raa a S -f- O WSS'£ asraipapspg! &s.??§ra ??.£t- 8.Ü® 5 *3 b i> B>e B. 3 O K- 2 ra O J5 «t e <a f* 3- m,n '-1 f5 -5 - B S'a?«w B ra K s 35 -t M IX 'c T w jö i# fc» ST 1* Cu 2 a O'S 20 O* o n ocSrso^üvjB SoffJEa o a K --8 S-« Ê3'w-ra2,> rt d-t? Bra°^S?BSg-<"sS cn2 C." 3 o-« o.' s-fisarf-frgSf E# ra >3 3Slfaa=0§Strara Sfg |2.3gSi^ n. ra J* Sf ff W O ïr S ~o - ?u" - ft c Ól s 5 no.*» O ut 2. o»—.-^ o oo f; w cfi o •-• 5>»?',BKtS53K>gra'-lju.SJ;2;-wo"j' S -J s°^=£"? S=? ja3-' C\;- o fc - re O i •O !ea' - -- o Ot w 8 B-F*,?." ra« v V) rS«» \i cr- n> b. tS rea S <n B -• g S §2 ^Oa'S raS.3 WZ ^_ra- jf S ^3 5»^ ra :1 s. g ra >3 O O ra n J» «S^?5ïO ï-»S'=2a M y 2 O M p S O V» - - K, PD I» M O O O S? t'ë èl^i tl o B to a •v. -w r# O-O'S BB' S' 6^- Of d S.biey, Miielsij, za! op TflKi; EI. HUYS LOOTS cn iy;_ bre<.d;xby B-ijettea, dochiamid ■tf-SPgLR7o s^B^|§?£ pfrSnoSsSg P^rec■=^3-'• os> S H -' - r? 5 M W raJ /SgS^<nsO B^g-ra - »»<n; K g <3 «-rtS»! SO HOS-O-' -> CfO ~Z c~s f5S=«Ï25 !5> M J» O 0\ a B p CL W SJ O. ij J iï tjr,r' o t? S m 7L is. ft* ja Br c- 2 r:i a itï,ÏDH02N2nM»S B>ra °-Us25CLra--i*'^ 'V'»t^,CJ H ffp, JJ ft MB "1 t3" A M -* g "rr ra Km ra' ra ra B Et. 2 O p- f >5 8 2 - °3' O JL B W is if;ra 5* O 3 ra ra. W O o S'j'Ba -N 11 H o B 2 i O.JS ra i. u. i FBO L ES2 k r Sis to^'? »T* s. S B: -ra o rp w»j c „ra Fsc^sJ"^»!- ra J 2 ra 5r e. S'>^ y. n- w rr n K- o h - -L. irjiub&tzynuc ncc onnirarae /uitAi\UM AIM IlArnKUDlMACUM CITL£MBURGCv*^v - men het méeft in 30 a 4odagesj«;eneeft de Ptnvs-Zicktan, fchoon tot in 't Gebeente gedt opger.Oit MïdMi* in 40 Taate»^ineVfueceTea groöte geneezinge gebruikt en door de Chymicioo voltooid, dat-'er niets kar» tegen eveniarec ƒ3:. 3. Ook een P»os ïattFilka. wi»}1 door een Or. norrhee wrnlettti 'r meert binsen 8 k ic dagen, fchoon nog zoo verouderdzondet verzuim Van Affaires g°aeezevi wóed' a3 'o e ^2in^'an"-'VIsTebekcSiCD {e An:li:-by A' ^lk]'-iT'a d" PylReeg by^de Warmoesünat, Bathtrtte.-fiGe'iyeikgótóMrsj atQUi£r3tyJ-L.ocü|f-B«eJiKiko0per,'» en Middilit/rgMsetkiaip ;op de Lanfcnburg.,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 1