•u; 2 n c: »- L «3 J Ti^^ts -. thugs- ta~ u- .jj a fe-s 3 vo fi5 -£T 04 "w S O is .5.5 j i»CH§as--a2? ffa^*.ï'2 g ?tBb<2 - g| - S Sf-Sgi ÊJ M f r? M 0 55 A -• »i S« - O 3 f r J a 'is .a a -1 »- m '3 8 2 l.rt - S'o^b'Ë u 5 13 2 ij 3 <>- 25 - sr tT5 vaS - - s p. U ro~ O 5! s -i X S rV~ 2 e o c. B g bo v a - J. 6 T csi l u* CJ 5 .°M - 5PÏ5 -3 3 it S-Ï o - 6 C n»oï ""J'" »ciy-: 1,43 - -at: H u u 72 4? <y 7 ,4r-fa «•3 e i c 3? J e -§ «-t cv, --» :?5 •S ei a Sa»? S V- O s a •- 1 UJ o ^-i/xj R 55 o- ,-. •-S H sét *~%s *-' _cs S S b" 'b* r o-u -o P i a* o ft* tjono w s X s R a' a A S Zi W 3 uif? tj6"Sl2 CJunOfsj 2 r" M N, V) 4» Cï i» g'vi «3 k u x ia bu •- v n •-; c H - 11 33 .4 - O r-1 O cai to W Hi pj 3,j ^,£H "Pï K"Jë a 5^?; h S 23 w '2 a tiö ftofl'i a s„'™ ;fj 5 a 3 j g S a o"t:dd's £;9^ «4 a> SS_oB| S»B-8 2 H 3 -y O JO tj s .6 30 «O .!2i ''"3 b: öfl 2j> 2^ 5 -a w m SP U -a j a z ~-<g -3 v - !- - - -° S n3 >.'j ogj. 00>Q i> O as vS s-;gïH»s- s !I n a - v< -» a» ,-t w H a O w< f® Ös6^ 'ïB O W M- »5b ■3 i o uT o 2.*1 IS - c J3 s> - 30 5, o i?x3 3«« p |-3 |^2lh g S ;§5oS2S3-^-»2,3?§ oo l cj ♦-' *t i— SsfrSSSd-S^frB'-S-aas! c M M 3 °o- k ■5 s W tMD Js5 w »-. p «s o T1 G OC o •g v* i2 M .w O qj rt J - «D u <j cq feJS t! - v <J G TJ '5-2 *ia 41 2 -g J§ »°0« 3 -~ A ra -wja f-5.« a 5 '-'K.S50 P* Q .a 8>8c mp Lo rt J3 a _«8 a/ o e« 4? s - s P u O - -4j a "-J S 44 J 2 «4 fl gaj-^T-3 'W'«j:j y^'e S 1 u sL^ m 3 5 ÏS ^.s O MT° LT -J 5^435 8 o f,g s SS If "i 3 W "9 «j -S 5 o a f P ts o a *4 C 3 >4 K t*ï tJ.. ScnBHa- w io «I t= <a - '2 P o ,»i ii T3 a P 53 C O. a 3. s gu«j I S ia |jf B So.s '3 o Q *i p r, m a TJ w O hAü A Q B f'ïpHS p O.V) t3 S 4 *- o i/v a O ■■SS a g o "2 -a S .5 _a w a; rk"* «iïftïsH •u H, a g P< 5 P "o -a O y N -J l« aJ i »P cl .s a o_ t, «.3 P O t£, O s 2 "S o "n ïl o _2 *1 "O O g> 8*20 a .4. sK 5 a 'S C K «fed ■32 Jsf o' -=\ t4J «ts v Si 5; sr- Sf S P "S g'tt-f-s-s-s f 2 j t>» a W B"Sfa *o s f s o 1 P- <»S •3 «4-« o M p S T3 w ij» B"# p- C SÏK,?i<8 r. - a P* »4 P I- S? O li 34. tl t= oa S S i a g--ï ?j(b i c fe i »- 0 S-S ioêSpis U C M Wi g •-» 5» sj o f5 U I r- ,<- C -J p-, mj g» -t3 «s; -Ü rt U. 3:3 a -a s g1 g a g ^ÏPÏ-ocO-S j3 Sotc soR 4.^ TSS §"p 5 1' a :P af? a-f s SM u !/V! tü/ «j o Le os e. sa *- *-> n ts S< it ewo.r^o® r; "^t! cj jJ p:3 i«.as:&|«g£| ÏSogOfea'S o 'nO» c- *x> f M si I »-• B w P, fa fe R O N O 32. O C4 ".1 o' o p 41 -O ^,4, 4- 8 s uSo^o.'ïS 2^-° Q S gj 5 O fioKSB' ioZS' -5 o a J5 o a *u 3 -5 SfS 2 *-*>■& O 3 o 5 -T v. .au rr V* O 2 ft'J5Cï« o. C c g a o C Cl S4 2 JS g - o 00" P'f U 4**4 53 a B 23 g- a P< o o^3 a 0' o E p t' B P TJ B 3 Si B 9 g 3 2 £0?<>i« J B |S •3 v«feS«> SL O S o fc u o 3 M - «Saó^ïi! •3 u,?ib,s« g O S, c öflg3 K i ri^'S 5-S^ó' e--|<g g e.° J5'W«20tónncr'c2O4,5 &«8s"'Sr°5ï»'3'Sf S s2'po2:>'ooiSo&. U o o s g .2 w oioeo<aó„cS^>!;% P Banc^'oP— ^oggx" -3 x .3 ^5 (sj ■óöï^,2a«?;Sd Ha b"J S cMC! B lij; C S dd i«e;sis£3s'#Bs§ïls:« S «a- e o 'S n-T Cl E s fS 5 S-a -V 1 v g e gei; c tó E3 W; BB^'E! 4 .s "iSi:»; W.ibowne®^ «^.iz B S R ÏS u C r «•■JQ's» £w f c v •tSS^3,r5Es<«^!:5i!o« Êt^tllS'DS»eSCCÖ 4p§S?u "c Sr£ iJa&cv-'o 4, r c; r - 3 - "fes s eg>;> 4^t-«-| Cc3«5i 5 .e ^wt; o Att* #1 c c; c» v-„ - - 2- X; w w, N «o cfa «a - u *J 2J' u «O b. O •5 o o "2 o S o "i£ 4! ci bfte-a» s g« cH b -ö O 3 44 a P -«"5 c V. S c «■- f» U. K M SJ J1 c ^"S S^uQ-S,; s- C «- S «J vj -Sp -g - 3 N K*J 5>.0 J N mH S o «S 2 S2-11 g «wr3>.-»^ ft M y o U g'«H i r **Jt s öf. "S<4^K§lS4-S5S-° ■O kr. o o <«a ■S2J r.®fd 3 -fe g. O B 33 O i> p 2:2 w 04 t« s o c O B C! r^J 4?1 Ui ft* ,v« ij O ^Tii o?a^cO rpj t.xt" ®4 3. S,^ fed k - X' 2 S«s O J: ïs o§ g.^3 g,:o^- «hüvEJOQÏ "?<T S-S s'S^SïQfilg g^'rS^I^ «ftbO^ Cd - -^5 il R o s> tb e >."s«§ g 5 w!*1® S K«ë.O-§ r* - a «r W Sa OüfeS z-e §M ft 4 ^5 B P fe- o «4 ?i?e 5 g ,5 x g p IC: s '-, ji >- o ^C* ia c .U M 5 i? «S ai X groteÈufj S»,5DÏ,- P-OuSsCug ft t-fe-i i, t-ccau O «^7 o "o"4.<"s o§i^1!l| I'l S <4 2 R C3 3 S «r.-D 53 H g -SP g 3 >g fc e W b<c^ W rt o txes fa- O c 23 *~5S<= |12 g-s S >.s?2 t; 3 «c oJa a *- II, W 33 ■°<4< 5§| C M g-D O ■Sa-S P P-4P 5 oQ tb •5? c w o aj Sï XX oWPS 41 a ft* iS *fs -5 x> pq t*-o o> p g .--> \:xx o»H g ïi c o 0'"i!ï3^Sw<*c1 •S|-4 n j c p^f KM -r* Or'rïÖPiB K -S N u u O B g-lï s is a.« S-o «SK S g«a3 iz |S^ I" I I tfeO ir> ia C tu a a t* SfH L. 7*" '-** r S"X,3 a A t-J BOi S ?(Ü-S a P mï- is i" T* 2.5 fa S v .J 3 w «1 J V - -4 ■-r: «ufa -.ti S S S2Z - -S -3 g ig - c1 -E g £2a ófa^'Q 2 «r 5» B 3-5 g.B R S Z -2 t4 i* ft* c: 2?*^ fc a tola u.- CitS 'aA;^ daJ2" i- 4 4 S: 5 5 S Z AJ 8.--S i-Sn a«g 4* rJ O *b O Ad-O S i W 14 <L> O o b - h ii<S^ ■>- O fa^ o v W V.Nir M. r. y (J -s- ld" &S> O ;a S)K 3 W J r; LÏOülaOü^?ö<uQ2 s'S^^Sg-sl-êfI faja ^ii a s 4 w o^Siï g»«5.^>-3«2««5 5.?se ■-- fafa 5 - V (j ..na v f ••fS.üiO(i:3 bfd-° o ■<-s3Sa'a5SE £'iB ,3 Sr/i5 'Sfei'S oOzSti Bsd ü-t b a-g-y e gS«!.o «5^ .ji-.S B»'S 5-aP ^-s ollQO;"1 gTg.2 g.jfg 5 sa s aolo||S s «a f«"« 5«f s s £x,l^xx 0 .,-. s BasBS«fex3<Sa -S.H-Ü aitS.«Sh 3 £.5 i. Sii:a a «-S ejS.S. -SH SA J. Wils, Gtrbr. R*r«k ;s, Abr. v*a Theenen de Jonge, Hend. van VeenZabethay Vintnra Azebi en Barthol. Pieter Ravefcea, Make- iaart .ïdlletiopDjnderdrgden 28 Aujafty*s avonds ten 5 nurehte Amft. inde Neain de Brakke Grond, vetkoopen circa 40 Baaien drood Smir-« Catijne GA AREN. nevcna 2 Baaien CORD LJAANEN v leggende als nader by Notitie zal aangeweezen worden. A. Mulder, H. Mojh H. Pisa:erW. H. Stoopenda*len B. va ader Won le, Makelaarszallen op Maandag den eerften September Ï7<5 te Aat^j er.iatn in 't ÜW Z. Heeren Logementverkoopen No. I. Een hegt fterk extra breed en wel doortimmerd HUYS en Erve fis iade cn ge™ egen in de Amftct-lÉerkftraat, tuffchea de Vyzclftraat en Reguiieragragt, by het Mannoniten Oude Vrouwen-HaysNo. 3. Een hegt fterk en binnen weinig Jaarcn nien w geheid en getimmerd HUYS en Erve, ftaande en gelregen in de Blomftratt, Z 2.ra», fchea de cerfte -n tweede D .virsfint:N j. 3Een hegt fterk en m ede binnen weinig Jaaren nieuw geheid en getimmerd HUYS en Er ve, ftaanl: oaaft het vooren gem tideNo. 4 Een HUYS cn Erveftaande ia de Blindemansfteeg, agter het Ratbuyzers-Kerkhoff. W. Z be/.ui lei 'tflo»kku ;s van de LindegragtNo. 5.Een HUYS en Erve, ftaandenaafthe'voorcngemtlde; enNo.< EenC.RAF- «TBEOE, leg ;e ode in j» O ide Kerk, aan de Zuidtydegeteekead No. 391.: breeder by Biljetten. De Bewyzen van Eigendom en VeU Coaittiea znllea vier dagen voor en op dc Verkoopdag te zien zya by den Not. M. van Heelonderrigting by de gem. Makehwi. jtsg-ë"«sgfc.gsas >-> «.a mss -s&ssü's^aó -sp-^cS^-sl* la&as Alle de geene, dewelke fnft nee.en te zyn Erfgenaamen abinteftato vtnSufanna La Fcrti, Wednwe LouisTouquartgewoond heb bende en overleeden binnen Amftevd.m, op het Moolenpad, of ieta te ptetendeeren hebben vancf verfchnldigd zyn aan haar Boedel, worden verzogt daar van ten fposplgften kcnnifle te geeven ten Compt. van den Notaris Alb. Jollt Vcrmttrultterlyk Voor primo No vember aanftaaade. Jan Jacob Voute en Jan Jacób Voute Junior, Makelaars, znllen op Dinesdag den n septembers avonds ten 6 uurente An ttcrctam in de Nes in de Brakke Grond, verk iopan cja partytj: extra puyke payk THEE - BOEY nevens een party KOFFY- BOONRNzoo gezond als befchadigdleggeade als ntder by Notitie zal worden aangeweezenZullende de Monfters der Eoffy en Thee op de Ver koopdag inde getn. Brakke Grond te Zien zyn. N. Bremer, Makelaar- zal op Maandag den 6 Cftober, 's ajvonda ten satirente Amfterdam in 't O. Z. Heeren Logement, verkpope» Een HUYS en ACTERHUYS te zamen in een '.oopftaande in de RoofeftraatN. Z.tnffchan de Priccegragt en eekfte Dvm sftraat, bewoond by een Mr. Zilvtrfmitbreeder by B Sjotten gemeld. De Bewyzen van E gendom en Vcil-Conditien zullen vier da-en voo» enopdc Verkoopdag by den Notaxia G. Vytbof, voormiddag», tf sdenzynin middels uit de hand m Koopondemigt by de Makciw-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2