- if. \sj TJ? Sc m S" 7*. (3 so SZ xj r; w U rf* W o^'h1"3 a «Z **-3 s-a-fi 5. WSfa? c! »k •e^4rsSA.= EÖ2«S< s# •sïê. <i'-J~.rr a .et s 5 -- -ii -p- iilFe-3=3 3% a -a t-. a; o. IS -n :v 1 —p «m» ro s.?-8^iiitii **1 r2 Ijj 77 toy b y •a p.-H a a ij ?!><J 2-a^3'3*v ■- -.Ï5 is "i W •3-S 2 "-1 -S a g a N -a O-fcB- ?45s; fat J T2 i? 21 - - L"ifs rt r y -3 w •p c C O rt i-< O crt *r*< M C; J> c5 "3 ri a a is 3 v bfi »j ta s Z <J li 4-- ?3 *-*, tJ3 - r, rt-ris ,it y co .-» t*. w fi< i <S4 JE-rS W - M 3f.S~'vSir«M.<5 3 S o S5 a S .3 jj-gH "3 pig g u u fO E-'-S J?-:rjw5 a3 fir- •P;a> £.5>."3 6g|ï - O.^*, JTt2u er '""1 S-^S r^.sg*:^ «1 N .5 r< P iO N? -JO- &»^8 &W;l3f <-J ZC c O *^- 2?Sj.§2 "c g-^-3 o •S C-d Ï3 K' -j-fefr: rj c 2 J -3 B g c; S c PtiioB o w a f-t-. UC CJ ';tj c?g 5 CO g ^5 tg *-* P rtS« Si.5c^có5 g^, 6.-S5«#a>> j "3 a S j? «TOO* f*~ s {J'i; E.B "g V -1 o£ £-• O r, ^Sf|_4sl 3 S -I g di 33 a iT. *-/> JLS C - k v~i Cu CI O fvl e r. ijf »-. n S &l £2^.2 -6 -r; Qft Q IrM P*o dl 0 K <5 s >o u ;~\5 s a B E r* w *>rJf a o n er, a u> r. B -s, V c.i a M z ci Si il aj 17 w a <i u C k- .41 M xO i-g I..t i |l 1 S 3 S s f g g ^2,!' pZÊ.ïï'i^'Ssoi ^3?-3:1; e *o"^' I "<2 - i-s j^alS I B-a N*8 j J.l'o - V 1J "3 Ov "■S «j! S C ^l| o~?;Sfc:j:raPc Pi c>fe B? '~tPsIPl'Mjds!Pi ■a S#1 ff i S - c-9 dssSfi b - 5 C' >■-. CJ r3 g-« IS SS a >3 s "S 2 2 a rJ S «"5 -c So s ê."5^^3 erJf 111 «"Vx^SrS 2, c B .i. e S c bs S 45 "2 ,U O P" c>c m ■- S a. 2/S -Ys -- f,-y - X Cl V3t 1= C rrj cj O CI a *- -tr o. 4 ^5 o rj •-j ca rv r J-* o j- c Q> 14 cn - K »-; rc C 't3 O rf v P et4,ï 5 («'öï'Sl'e.S èi~u "S i; w fiïc^ï B- S 4i"c 4i -s O y- «4 v P g.® X' -P 5 Q g~V r. t- tr "n y •£- »- h t «2 o T- I: pd C f= X o S o .g5 S-c£ii a BiflC C ct: o u 0 S r. 1 |.h|« 5ï!1ïa3-i3Pg £f Si« S B ee- c: H 11 P C r- T1 ^PS.2p i=-2 S jiH- - r- CJ J.*hC V r; - g i? ^1 f.^ - .-■ ï- c- p S - -- S f S s s P£ T a? Ï.7 to iz vsP .a p i 3; •S S, c tWro i0bo'' -,, a I g;- St^c- s fc-SS» s to Us;* f '"^2 J_o »- c£> '^rci^-o^' >{-( u 'o W <t* I j, wefsiis den Aan- ens/®8Ddc Verdedi- leg, Aart.en tS-e^tder WaterUr.clie Uoopscczincle Socictcit it) iNoard-Holland en weit-i'nca..«-. gicgvan den Hendel der Commiflsrifien cn hunner Medclhnders, inde Zaak van drn Hecr A. v. d. CS tegen de befcknldiv.tngen van Q. VETHMAN en anderen, door M. de Bleikcr En zyn te bekomen te Hoorn by Tu-n, Alkmaar E. Verlaan, Emmerend P. jordaao, Zaandam J, Btoekhoyzen, Rotterdam fiorgvlict, Utrecht G.v. X Veer, Leeuw. W. Wigcri, en te Gtonicgcnby P.Basdtma: 41 Cola.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2