■c c e 3 qj .8 'f3 o ^3 s: o p. <o :b tif> <c w -i oo 2 vj aii -~m c "d s o &i \d -r cj sd 1- »-. 3 r, 2 .a tl s s c ~-= u T3 <s u. -J 3 5. ™><g o5'g *pi* -8 a -p 2s« ré.s'g. j- a o rt 5-a 7"-* t- 5 •«-. 82c s sae< e <g g o o ®vcj ta g.wc i5 3 cr i>s o flil -1 'c c -t! v s g;es - - 31 ^«s ►c c s -q 6-s-c^ k-s-scjs'e »£>-•' g ^r-c i- m s«so <2 r a ifl o 5 - c c v€^'< 3 h a "c 5» 5 c c k s ■_i, r r b '*1 •- s c~»^j .e •- c-5 c ?r« "o w> c ci jt u g'g| i 8 sss"§-= -3 l£ e:s «e'i f.E l! s s k«g fgs 2 0 .a s3 s? .sss£o ggfislêr B - l3-5gq^«ïrilsir|s.-§ .5 -31* ^ïs.ssïo^2^o' f-a*r0!8- c^«li-fi- 28" inr g ëtsss uras~* H*f*\¥-r,?£ i^iis S rs 8 J T— </j kO -*3 8 3 fin cj -3 '2 g u g w v? 5- 54 CM CO >2 S21* j t? H vr V, '1 o Stf ~3 r: Ca «-3 E i- v~ s K c C .^"f a «w rj a r/. i> _4> ^3 c P, 13 hj üia.a «5 - CP'S «-• U. CJ o rt 5 'C -rrr. a CJ '- V' c a M~ W C/2 NC O X» "53 N3 O i« 51 g >5 3 J _f G - 5 ,<y c> c 5 a 73 ;,3 - c *3. s -c s*ë 2 "jj'te S c j? H 2 S3 O O k, I" O H O fl ^3 o v .o I c:' rp vT "O ^5 X u. CJ 4/ 5J 5 Q i? *o 1- v "O w "a -Q w 5s •*gfi <4 g ;r a t, v> .J-SS - 5 o g to u .- >P -g 3J e 5 2 -° u s M t*1 4J C rt ic u fl g rj T H V rt oS v^| 1c "jz .Ü-33 2 SsS'.g 2 5 t' s n v, w/Md^oj O ft a s s Ls n ft t'z i a a .v w c M c S- cj be r* a c a *5 OJ J» aa -a c s s ê*ij c "c -i - o -■% a «2 "O V, -_"Ci gay 5* - c "-*.£31 §11*1 X'ia "v^- K, J i 5S SJjS y> aj 5' y^ih^nyaiS^ ÉSips^mg. c o vJ *- _c, ,i S tig 02 ~-a cj .a 2 c® c= g.-s ir*fc ro#ur? "t D "2 J c («J c~-i:!£-o{2'tipii< <L K- O "re O 2 flj JTJ tX C C Ö-C^^ tj^cj F '-* h _5 0 e ,w 1, r - E'SK.El'S I - 5 5 S K «.PC cZ -«rtoPg£4i<sg!o|g£^ 3 8£-3a«gS_!S o| - 3 gf< 5 ||.s c 2 -- B e<"'1d "4i z, c~'s b - KS*ss3?s£iSs 5B r ST* f t rt' 52 S 'O ^'S3 F «S O 5 5 in U ''«O t^er.^C -1 w ÏT1 T*? *J tJ ry ai »S c f-1 sc. O t~ CJ u P»-o f CD a> j 2 3W ru Cl fc C3 s>N' C -c- .St i 1 Jl| I i| III11 I c| I gjc'l g |jj *3 ►TJ j-r «f h. u Cm C 5". O Cm *>-, eb c; c 0 ps! '^1 (1- ce c 3i -*; «3 Tl 5 C o v u r; g U ;è*5 5f e?C C M^'^soL^03ap.5cii3^3ir:rt(u'p0 O o il n C T^C>; y .C o »- K. *r? «-< <n <D p .E a gUJ a 0 r ÏJ "if S obH i g-g ÜPi g c fe £-£i=§ .5>fC; w P *C »- cn 1—j CfJi Ji a£ s§. •"-; W5 jaj ^5 2 .ti CJ Q w E goC S o a CJ o p f ^3 cw 0^0*- - V w w 2 ü^^if a) t.' £g N V" a; pr, l_ 0 4im v "D n 2 a, p 3 O W G rt O }d O tils M <u 2 cj te 7 u E £^3 0 J r o ci u t)"g c p e :- tw ngu k fc. a ~- c. flj 5.5 S c tc d? «J ffi'i Sc? :s-2-s-S S M |L W '-.»- U a MO O 0 P -S O ^5 C O rt c Q.t3 «.So o C E «j~ - 2> ct t- CJ F-q O a> w c ^'O u a> •2 a J 0 jj P 1 v L i j** l- r b- -»-■ «T et tl cc F3ïf S e i- V b" W ScCge «2, - l- 5 C»f 3 j-3 a--^ g Jxui-.c - rt c. g fc. g o Ml 7V B .i- i-S 53-c a o s O F^.*4> K t_. w Q c-,^3 S :.M tjarvr EES'-' u c fc^En 3N .4!' c.s t cee"' o. c (u C c, o.' LiS EC g P Js 2 a" a Si J5 T c 3 cc^;^^■5^5r£:.5J!r'£5«, t ,-,g- - f. g, s. rr E h B^^'ilsfO' r CJ rj ...pEc k*r U t n g" IS.t S ",<u .3-r- \ci o> §ïKK (g® v v r I 11 C. r O «J c/. -5 tj n .- J;2 F a «(5^ iO. a t a té' a-u^ i e S fS e Jp,c.:N .2 c a •a G C< 0.» 2 Ï3 -l St 5 P c rt r!" P kJ c' u O f b j; r dj r-i r aj T-3 <L> CJ Qj ♦ft p HJ >W --. 'u Ir-M c* O S^ cS n^c "b^R ■c e^: u S c fc F H S «•o WE* k o -Cl S rt t ^l -G 3 U g C N ji a C "g CJ »rr c ja j; g c 2 o -3 2 a Sgfiïcts 3 e &BJ B o C or.'a C Vj V. 13 E 0 -a <2 lUlf «pSlilllllll tl3S l§£8-BaS?R£p|£| 3S|c=.S>^ R 5? ecF^jrc p"3c3t:j:<!2l>"cP c,s oÈ" S W c fi *Z r- vl tofc sua'^2,h? 8- «2^ N^c >n P O G O C V* a - 6 KW a>.SK 5 neé g sfSfl- fgguoCBi'U gKe,'a~rrt<utf;'a o_ .c«°3-r:cj0 a rn C a o\5? a, ct - £&«gR«B-.a rfJR: a o^1 wr S 03oi^o>>gt;cJ Sg.£:ss.9 o S txf^5 rt n_» Q J j, w c, uC^rtE^ ft P^5^ *J TJ O 8 9" NC CJ ei jr. *-• r - S 53 5 BJJce 2 ,S0N H'2 C 2 .5 c w fe I V5 2?. S S^Ji^S tb .S Sd 'S f, S c j> 5 o u E 3. «J rt P> »- rt. S g?s 0 b'^F8 3-Bië ^tt:^'S-C:*5 W O p r CM P bfi^ b 4X Cl cJ _J QJ r* rt k td ?i 4 JL *- j? P o c o ta -w O p P j O «- t »<c P« 03.0 ,«Jg J na e o s t; f- S^opOg'S liNS^ -«T3 a i g 5 r CX 'C ^.2 M CJ 0* <T w w U f'' r*^ b.-^C p O G e«4S'C rt •-*• C4 brt" b,-.^ tfi O C O «J O ïi <U N b-' cj "iP 'cjS-tJ^Gè^ *-> -"' C>- Js CJ T-» 3 Vs- C^oe^ r V«Srt»cE®§e.a S 3« »-• P- r*. c. c. «g'ES'?^B •<j H.'RS S a V O B .>II?J4'O.E >n ^1 1- 1 ,S. p; t WÖ c -3 - g-g^ 3 tK K M 3 p O ZD SNCrtrtl-'^^Ü.S' E^&wg£ac4>^ ^Cr,CS-ï'>M o F Srt agslÜ^B's r te '8r; iü w *- ^-&a g 'e^cïïï ^s< rt 3 c« 0 -rt ^3 oS-fiJssg-S ■»ü"sS£CüO v<^ K rt.rt V- o y,_i - 2 »3^.tg P P »T? rCS CJ CJ G N P L-, *-• c" .J.*C; rr O C) C.-C O c.' t' r." br r i-, °- - r» c C TJ O c -?. *c a tf. u c rt o -* <D 5. rt Tj »XJ D VF O t H r. C - C JU? P r '5 tu cTfe- o' -« Qrt^^C ■Ö-«'S*£ S CJ f* w S E r: .b •- ev- Pw C r "u gSS.&l.lH'S-S^rtS --58 ei Sd ie t ic Cd rt w p p p b tr b' :T3 êrl ,5* P P r - C3 - T^ c tv- f* S 2 -^.5 o cff p u-5J U h c 0 e o ?J A Crt V O X ft ^'F. N O V t- O «oktÊur «t .ft w'j5 E< !t i< ti? o o '.-. -3r R ^T'^j fft\ "3 G,t; 4- W 'NJT; cj l v p o r c o c> u Cd 5- 2 è5 5 et?"--S.5-^3- fe ftï o-^ S3 g ÏccjI^ d~. i^g-s^ü® IS-S^Sb^'I S rt t R F a c&XrtCv ,Se5. J2^3 5--<ggf|.S^OS^|.n Jg =-rtz g-E^S 4. C 4> *tf it a -r 4 W C g rt - té u »J «^y p 2 2 Sptj' -a «g* ^0 oS^jS.otó 1= £.!i£n.2iBrt St« S.O^'ïürt t S£-a 2 Cs'ï^rtlj.'PcCFIcUJta I- E CX V, 4J ~^"o ft 5 rti?H «go^^STJaJ I§ l^ll&ês-SSèsg 5 ï?«7 s a n.V tj T3'CS w x! 0 n S Ef S a 8.§ CtfJ 15 P TTJ *s .s p <u cj t<c n o .- a Hr^Wl-U J -"P PQVO^ Q C H W CEILR1T BEERMAN en JOH ANNIS MENEVENMakelaars zu'len op Maandag den 28 An.i' 1766 te Amfterdam in 't Oude- zyds He M-en Logement, verLv open No. 1. Een SCHEEPS-BESCHUITBAK.KERY, genaamd j3 R.0 EK-en TV ATE RL AN Bmetdts- zelfs HUYS en Erve, Baande op de Angeliersgragt,Noordzydebv de derde Brug; en No. 2. Een WINRELUUYS enErve, ftaande ia de tweede Tuyndwarsdraat, W. J4.breeder by Biljetten gemeld, mits een Briefje v?n een der Makelaars ondeueekend voor No. 1 J): Bewyzen van Eigendom -n Vei!-Conditiën zulien vier dagn voor e"op de Verkoopüag te zien zya by "5'1""'ii P' -ter Mc W. Roman en ZoonopdeLeydfe'Vaat te Amft. debitecren nog voorde geringe Prys van 16 St.in piaa lative Wgrk van ucn beroemden G. Buchncr over driegfoote Waaihcedenf Of/Je Boom der KenndTe 1r. n Of Irita tlla/i>j,1.1 Jl, L^A. t;f JiT ,r..n n/lfwa.AH ah kt* iT'n sur.» 1.. tM» iftl n to taftlTAfl 3 O A j den Notari' Pieter ifceling. iaars van 26 Stuiv. HctSpecu- ANTH0NIE MENSSENDYK en ABR. VAN KETWIC.HMakelaars zullen op Maandag den ai Aprdl 1.7 66te Amfterta^ Oudezyds Heeren Logenewverkoopen een hegt fterk wel doortnnmerd IIU S metdeszelfs AGIL S j c'-„r lec^enopdeHcercgragt1tuirchendcBrouwer5gragtenRoomoknfVceg, (zymh nitt virile* '4 mj9„u,Aet"^Jotaiis li vtnllecl by Biljetten. DeBöw^Oen vanEfg^idcT^cn Veil-Conditien zullen vierdagen voor cn op ile.Verk' 1 g J tezlenzyn: inmiddels uit de hand te koop: nader btrigtby de gemelde Makelaars. - MoeTPnhuv Stal voor Te Huur met primo April of Mcy 1766, ren aangenaam BUYTENPLAATS JE ,wet zyn modern gaimmerd Heerenhuys, bul von Paarden en Koétsbuys^elee^en inc!e BèilykteBcylmcraan de Abcoudetwcg, genaamd Bsy -j- Makelaar Anthonic Atcnffïfidvk tc Amfterdam. ucnwrnnAAr.srfTE HISTORIEof Tteenwoorjigc. Te Amfterdamby dc WED. ISAAK TIRION, wordt thans uitgegcevcn DE HEDENDAAGSCHE hiüuk. c.q \andkarf^a ■Staat van AMERICA, waar io eece Befebryvitigvan menvt .1pen/en\ UtxieoCalifornia en nun- v llftUntèaagfol» en Afbeeldingen van de vooraaamfte Zeehavens, in groot Oftavo ?yn.!c dit een Vervolg, ofwel hetX.W. öeel\»uae^B^.^ Uiflerit cf Tegenwoordige Statu van alk Kolkercnwaar van uog eenigc Comphet te ctkoaien zye-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2