c ff «s A ".S'g VJ' L-t - WVÏ CJ n «j .fJ tvj r" u «V - V *4 r> A3 "O <y -S c> «:«-?. r .£- S-ü Sl-fc BA! O C CJ W CJ fat! C CJ C CJ UJ n f-J P '3 B-s Pd c rt Pc sa- C— 5—ïw -3 nv O Qi K-O; cl; S C pj t« •^5-, ■3'|< B-S g c 5 8 03 -3 E i 2 S -5 4i UI 'J1Ï O es o i} y o -c pd k i3 «ti V&0>tl_:?r,Gw«t K-O c .illli«ï?3 &«ïz^siïj;.s ca 9£ "C ^®sy 2 i r? £3 o "P w is v U S 3 5 -S"3 v^s?H»s" 9 .2?-S £p Z ,a - 'M 'S 4» - 15 T?»-, O -Q*& J--v-< tJ Ci li* 2 W .5f£<-" ,03 - "8 '-1 <u es c E; Ss-g e E-S ~Z c< Mg •O JJ W gö-o -<o P u i c 1-5 7. •P-t-rj - r O «t£ï?n ."f.osje 3 *3 ff G K- SiJ J c fiJ -<-« '•%-** n G q y f 1 ►T' M c C <5-- _r- -Cu:l: h£ SsS>r c u P G c* u u. r* i- C c C (D yi, «c - C -fc Lrv M P Cu i|«§ c >0. E^co j; ^S-S^ *G -14 ü-3 •S ÏTJ i toC£2{ 5 E O .g jj K U oT a 2 .2*- - fl C fc f* O C. K- BÜ V-i M "Oct Cu C u o Jh ^4 S> a VD -P -t^"3 5fc r y p G Km W*P P G S'sïtJf 8 È>t - f?||l gf 5 I o c 2 s 1- 5 O H^P, O u s 3 g gfS SS »-e g-5-s-ss g" PN Jr '/5 —h O rt u's. -s-Jsê'SS ff" I. I I I 11 - ff65 O cv 0 O c t- K 'r y Hes >~p fr* l U- '- J_ c e-, >- r; a F 0 u SJ E jV tot e - *-• c c g B p-ë'E |ow sw ..v-^ C G c "'23ior-f2 5"2 S *i K-B s E->P =ü:5^ 01 S'r 'ïït! tr&t >sïc M S >f=j K- si-0"» p c- >-o E s: V °- Z S' ft •■£<-<£ c5 Ev Oi tv. G O *S c.£a g fcS-13 oe-cf^-cr" cPt fe/£ü jb c U C^" ^2 t- - K-' «- 5:^1 C Ja «2. -« »S ci "T* r o. ib ■-: rr. c. T3 £ïr£ p «a-tN Oticu 'SWJ?a (j£ gf® ;-< o',£! Ui-'Z o 11 J -rT Ö0* c~ S 2tü cmC< .0 <JM «lDè< 0«H P ta ffië ii^'Sss M-S .E 2 ff *'-• VJ ffj K, B o K 'C -_ P «•cd-c I o c« EgC^gs o c o a> r TJI «"xSKÜI! EQ t-CM" e^H S rt 's A'ï> gff- '«<-a ofiff ff<3 u O>!_,WscO!^J CJ 1" T3 b.'.^^ Kri P •ff- o> J3 V; a» «o W •2^^<-psS .2»r £-oX ï|s V o C t, 'u P P n CJ^jCon^*^a' P IT. rc rS^, P ct c- o^ p'pè O V ♦-■ c E^ &<C S"ü AJ 4> ca N G a> ?E^2§CSo K C ti C Jf o tfl c t2 8 S -^1 g. 03 'CJ OJ hrrT Cti ?T fc, IT! w E Po 2 h ►T r 'tó c o«2Ï S 2"-'ë E c -a '■5'c0io0!l<>~' a; f^g S, fep-p s-P .ff c P- •- to-1 u S.C c> M ,fc.. c -v .Cc S;*E-S m 1* a o £-o Pï .u v -r-, Wij KV li 53 u ,D c^ië' ff o .EO Sf1 5 a ff SIK S a «qT tv s^t) c« c g^. o £3^5 g-^ljjbrs -C 3 C"g rg c"ïï P i- rC O Fcfl Vl; b ,,,K (U rt 4S "- p r. pp^ Srtï^ c S5-H w g< E ëw g -g s g - -ST«iS "^^Db 'E:| w e (i ia rl (3 Jr u i~ 5 w llBE-S^S 2 C f1 4. >Efcc 3 og kb S joa'ES ë^ff "Tvj o o X fl; w «cj fc- w La ff-f G 1 £J ev r» S f-5 ?"c^ 5 13 o C v a, c: i s IS« «ca, o c n "3? i, «T3 W J; S-ö S gW ■o ê-ca P W 3 "3 cfO3 E >ff E». orr-ff c™ cè^ E o^r.Jf®vo jïEcucaci!,' 7 O W tot 3 Q/ tï •- O "S C "A n ft ff fff Iri'-S ill n till ^llil .S ff W n IA y 'C *- kJTi cjo J» J o IÓQ '^p *--« fij 'r4 ffff o V3 cp n -rr co •- fr u.O p c. «J t: tn o C- m fc .2 1 o w pp P^« •P o- Pc ff—4 o» <u P n: o SÏ N CJ a E-S I" O its c --. O Si S e W *3 G r-* o ÜJS 3 gfe "ff B ".f af^ Tï>Sff,üOff.0ocët; ÜPZo-"So§S£ra S L8E«lS'H Ee"S> g'ff.tó S' g S >tö sö ê-5 F j- cK u~ ff g o „«J ff ,g l-ËtiS r c^-5 ÖJ w s ff. w c >3 p a-t y 1 >4 e o3| £1^3 ^ïï-5 s> H u e ff -5 ■""3 u u Sè¥ s cS m a> S"3 2 C w rj «.c a p c C n G rp C O ci o tV 75 ^'33 ff. ffj CF rt/ f£| "SacJ i^ë c *ff ff-' UI 5Ai .o/W io tr or B O m 1 c t_i v: F-i r w r l' >'<-op-5« |.£-C45 n O. ff ff -1 ff fi. ff- i *fff%" fc- - T "C -ö o v.^ P IxC w - ff- o te fJ o 5 lil fLïs a« O g c i~c ÏËÜJJ M 0J a s.r Cr. tt 4'. T3 v -Aff ff T3 - 2". ff-ï'V^f5 n r. u£ ff. «1 P p fci «g - r c t' -rt ff» <U r- cj_P CJ O ct "O .2 x u x. Z" TT J-- 3 g <u iJï Süïy i f, ♦r1 3 r -I-Et «C U I 5) m&tïnrsiï O cp bL ^>-rTr^Oci.p5>2fcC r £S r* ffi w «u J; ci ^>~- n - j- ff V .^vë P Mt: u O C r; v o 3 Mt Z*&> 8 ^5 VrtA Cu. tr ^«"-^ógSr« tn c*« u is g -3 1 S o S o ft--" u <g£^;(r: r££ffC>«o S - O Z--U ^2 .f ffi.4 QJ fftj 3 E e'J «OSc'cóff --3N: c® -OwfO o 5 W'>S S CJ rt O CJ-T3 N ^'5 iï-sïgo g -S 2"S< a-g ?,Tlf»oCjeg O r v «j n .^•Q CJ W r! 7! rO ïiOK ïïgÏÏËgc rO o nti o y r: i.Hl§-è«S2oS.ff-s,g^§ii1 SS^ >S5««a 5 gt r. "fffi 5 g JT r— ff. w' ^-V-i fc»- *-- ¥ii ë!1a«üi !s§f!ë# c* tS' P *CJ PI *- cj V* r-- t: w- -r; o i-o 'w u éi,.- ir X t e- 'Ji p w .E G E ff O g a g 5- S E g s&& C T 0 x u gr r. J tt - c,u5 or s 7J CJ a. >- >J gg™AT? 's^I"»i£^ i~ -K-H J c 'lï ff ff-T CJ g c S js - 9 .r E B-Ta-MM i^Q «J O O (Joi SS ;-^w> StóJo^Z f- T—r- L_i iri Jr c A; c C r.> a> U e J c t s ^wgaèJ. PC - 5 o i-gö S £t£o" i 8^g|.§l'^-N S,B J s g4 a f*5 e 121 S euffoCaiï" - ÏO" u&U •■'si Om o e toCb= T 2A c-a^ Si tvS uCft«co c .3 "t" «ei a"® n c -° o K «i oSjo go-9^ egf b-^ 2a cs3_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1766 | | pagina 2