mlht m *4 o o P N ar- 3 g O-"O n G g 5 S 3 5» S So"2 ig-3 i e *■- s G-2 G S re 4 a p* S*3 C 12 - O t, - ®-> a xi O O P- O. S O o Ou D. P-Cfq n P O ÊL3 o C N A* 2* rL ,j> 3 «§p3 i B g-2 nCO - b8«s«r« 5. ?f OQ C<-» 7 «7 c£ O O gr 2.z P a- P £7} n ur* 5 o-s 8<T8 s i» Si^3 8-S.3- P rt y W fT a 2^jTrT W'N O 3 O W s3R^0«s.B«2gs-§- a g. a 2. O g 2.- f ??-ks%<i53|Kr'j3,1#cr^i O CW «T S H-G* a 5 ttö 2 P 3 N 2* we 5. a" W «D, »%t 2^ !S B re &=fw 8?®IB,22. ?33 - ft» W Q- B3'l«aS»< tu LU ON 0 h 2 ff. D O d O <W» C- O B>" M' 5 o I a S w s S »B« £.5 o o,s. p.a re,.2 Js a a omo ««gZ'SSS-S 9 <3 £J8;S O O 2' JT-. Gr ^"<2 £-c£ a w c p 2 >5 r, 32 cr w- T» O or n> 2 r. N'ü »-t cr1 o M 5' aJ m/2 00 »13.02 0 2 S-f f 13 s s 3 5.8§ï?§öS- £L W A p 7 STS-? o o 7 D" rs a 2.cr2.g r" o p. 2 «•a? c 2 Q.O j» O-C 2 «"flgS'S <3 S a O B o ??S 0 i rr1 ks v^. U- O g ni t Fj o 3 J a 2 Hasr01» «SpSnvjjsS. O a. w er a<8 5fw?Oomaf»rt^j»2 ,w O ^5 c 2 a u tpsS 555ÏÏ p erpTjii 0 p, 0* s.g.3^8. §3;s§* S" n S 3-^2.5 <5 y j,- -ö a M 3 o- s.g-g s| cr j? g" S «5 a-2' ®"c55 3 re - 5 5 r~ P J»» 2 2 P fv« 2.«T S S2,BS-S?^"?p-H.Sr3 5:^lS ^ESoS'S 1 3 7> <d- ero SlË-f» 2 I? 2 aw S-25 3 g-3 w 2 cr 2 r> -i a- 5. -r S *q a o O"™»-.3»2 Wn -Jt 2. re no O O B« a o*A P'S W&„ g-o - 0 0*2 3 S 3 2^ g"» e" aS°g -TsOjfo|2™S ^"3 So 3 g g g ST H. - M a f-o -— M 2-teiSro 2. ra 2. rr^ o H <5.5,2.3.e3 o 2.B a 2 g MTO g tag 3 O-S n B w =- B 3 ws f»^2 -<S^ ï!£i.,3:!,ÏSSo'5'S*£9f05''H'3 5 r» r» - b 5 Q p-ê 0 «s* £s2 2 2 o 01 S S n P ïzï ZL* Z..J: 11 !a P *^C rt o n 5?JÜ Bf» 11. n* D^m TO Jfo-S Z- e« aF 2 S«™o-§2S-S°« o g ".R S.gyoAS B. g S O? «- S-^g 8 S êV^ES S'&gB 8 B g a 3. 51 - a ft S-F a a o - - - - - «B.TO a s 3 e».ï s S>?g B g-g S 8.&B 3 H n 2 B 2 S. R t» o S sa RSas'ïc.S&S B"5 •a n-"Big B^ga» I PS S-8 3.B£B§,£ff-£.S2Jf£ °s>^?OnTO» J1* f 2 a« P-Ö^^^OopSB»" 2 ï'cï A °®°3C;''"ï».>«Sd' T* «•^BSVT'öbK 1 <?f" S' B 0 is a§s-<s #lBlf 5S! ItfoS 3"g 1^20.0 rï» rt ra S O. »i O n ►-»> rc m p» OïBBnB.g' 2 n Cl fl-» S'£"K'S. w w 1 Wi Pw (b 0, 1 K P P g S 2 tsLfggEg - K*g<Es j||'f g"5 g.<g S-aS^^S-S B g.ff2 af|B §^|8-sr|8Sff.| Sas- g F s .5 r^-g 3 3 s.ll>g S-§ s IBIsIs SBrfta I.S 2,3. S-2 töp'is a 5.cS >r S-cm ufo O O cr o S B p. o d: r®- w o. o erq rt> .-f 1 - <"D 5 o Sr "I«N< B '•"SBaMS'S'jg 2 c. n 2. i O ®2 a. a ft- "V w 5 22o2 o S I S'S'S S!&a« R-a-S g"2-S 2,^ s ë,o._ •,H*^-5 2-»g8 8-2pBfrS,Bfr?8§!S C O n» 3 S rt w B; "S. •j j; o TO jfc. t5o0^ho<ro!,.fL[« M B o G J!- o o •- s?2.2. a 3 8 2 s. 2 2.2 c. 2. B a •'B^O R> r.' C. 53 I| o S-g g-s g-i g tS i»3 B'ï2."gi€f«5 3-§ h E a-2 2.?>l!s«g 15|:sS ff I s 1© s.lf s.2 aO-N^S R 2 5S*B 5 8 3.1* S t"5"l>n.poS -ïï S SJS"--» S-.2 S.g-Br» B B-g g.|',g 3' r.P S- s!S _i S t 3 S SE;"" **4 W. P/ o »i «rj 'o" «*s p B*P- ph tP 'P *T ft J kJ t» W r- 2 M gïa.^,-0 Z Sr j>» w- S3 tj tr o 2 ,C* O s> s? a.o r.s-f! rn ti r? p ?f s.sFa-2«?ö-« g- -» a w: W. 3 O C -f3 Cv. 3^1 rt ft - V c tï 5 -ï nt.P»s£iB „■■r,vS»n8artS:0 ar "t-, taDM-ftBar' S&BSRC CÖ O O 3 3 B 3 g. g o 5 O S'bp o aio er O ^ï'&fS ag.||- a S B g,f 3^ B§|^ ft-8* 4*'2N|!lB!»ï"ao s b o 3 t 0 5nac3»a<a.<3« S.c. o. 2 2 3 2 N 3 a a-n n Sjo CL cl 2 to n 3 o 8 s n 3 F 3 s 2 a TO- 5o £2 5 3s <t 5 a. 51 ti Z.A?MBanR' s." 5 2 9 wv.aw v - er _-■■ v - ca 's* n o w^*< oei 9 ?TMw n o w a Sf n' KJ - o s'nürq p g i 3 2-S.s s;2 2.^ G. a on 3 o J-.N Sr s a 5 -5 8 w to S-» .i »■-. B£'i O SggS s-c SS O |Ë£5?®<S|^p5^ sl;lE?S.S"TO^osi o) o Ci "ij tki c> ►-. x-, ^7 O a <1 s,g.3!-s« S 5"S.s! sg# os s s »rl kj B-i S SSS&Ü1.?? 3.5 r.o 1 y-1 B. J 8 a"g «f P aS '7 5 £?a rs rr ?f F!- a o C P s^S-S";: •s s r b r' a S SSs|?f« -fi> 2 »r K. 5"S m S S 'i,- 3 ?m p. D 57 r. *u o J." n sr re o P J® O O O 1 - Vi. C o 3 C o P" 'fL-3 s a 8:5f itS erS.3É-<- oBreBf^VBBSoct C*\ t» ro »-. «Eg 32» SL« &3* 3 <5 2.3 g. B J* g S K' o g- £- o o, D«» c- 2 gTO G"* &S?8f? g<^ssi O (O fï 3 5.£ goj Pa Ri a cl SJ q e* ere, w <tl rw •n O - P-S. P j. w- W r» V» .►O ft PT a S vT d 3 H ö- 5. tö£L^;-w» g - K c 2 ■i; yo s <K) S -,2■a wFfl 973 g V3 tss^-g.8 e j- K> »-" („-J <i ui - w w fi. p> ti. m J» k33 o»ctta0j) p g:«> 7 w..1 pa.CX, O^oo a. o- V—.. -**»-' a-, cu r- - ir o o S 2: 2 S?«- w 2 e uJ- 13 tn 7 >m h r"Tt™_ r- .n» F S 7 Êto g 8 w ►-» n> w rt t S» kfl >~i C7 wC tt GT* ■o 2 2! #3 o to 3| w 0 E"i56J.BO 8- 3 F n. a p p tjf »i ft'J P w 2 0*3 O «sg^s-x5 ^(Oö'v! o a O e; 1 rkB O 2 JS 8 oo ~j 7 t—~i. o öq ij E?;*2 2 !L i? (O B o-SLts - ag-SS-^S- 3 to w v» W ft u •O'-K- a B g d.?TO p1 o* .r* p %s o"«K^S 2,'^ 5? I. f S Os 2 3 a. a 5 5.,S«-J as» o 2 S-8 Wg 5gê§iS I m" S M 2T 2 |s-a°ls o. 2 2.2 S P P *S; te- W £f P >2 p^>o. S^CLSLWS p p P o» v. O 1 b> c-R'-S-s P F3 i 2 c* *T3 ry B-cn< 9 n 3 -• a 2" G b-'B a' 3B"2« p o.as - 2 cr P oq 6!|?6 1 -- p- c p r 05 w VJ Ov O n> P Co a M Cr« r? O er K-! P DeüngelfeLONG- en EORST KOEKJE*,uitgevonden door Sr. Car&l ArcbbalJdeze Kofjes zyn een onfeilb^r Middel tegens alle foortcavaa Lonjye Ziek<ens,.als lioelt,'heesheid. Zinkingenal? mede angeiiieen dlendig tot voorkoming van de UitJrooging, Engbardigheid cn Teerina;Dezelve bevorderen door eetea zagten Stcelgang denodi.e Afzondering der Mkenszappen, en dzy- venafalleiieUadel)keer lf-mige Vogten'welkedeLoogbezettenendoor *eLt»-gednurige prikkelingen en forcceringeo de Hoeft vsrotorzaitkt wordWord in GóHimiffievejkogt:eAntft. over de Beurs by B. lUgagtaav ,Ro;t. J. P. Coignon, by de kleine Draaibrug Midi.J. Cttltnfbif ln.de Lange Delf% en te Breda bvy. w. Ntftrtopi* Markt over hetStichu t h i.jSt. bet Door ja- Hetiekerfte itt^c;zyndefcet vermaarde ARCANUM ANTIAPHRQDISIACUM CUL'SMUURGO HALLENSE ,-waar door men bet meelt in 30-h 40 dkgen geneeft de Venus - Zivkuti, fcfaeon tot in 't Gebeente gedrongenBit Mi/itl is 40 Jaarea met fbcces en gyootageneazinge^ebrnikten door de «7éy»KV zoo voltooid, dat er niets kan tegen evenaaren ƒ3': 3. Ook een Doos met PWiitynvt dcar.ssRGeiterrbeanirulentuf 't meelt binnen,8 k 10 dagep, fchoon nog zoo verouderd, zonder verzuim van Affaires gerteeZen word fög IQ. DeEiievea freoee. Iste.bekomenrtc ^«/!,.by deWed. Nadeauiade Pyifteegbyd'e Warmoesü raat, Ar«.Küttey Bockv. <y<ÜuBtaakiA«8?.lf Ccck,B.o§kv. %Miütü. JL Aodueflitn.eRdë.Kiitderdy]te*BPRwm*g, Mi A Bouvardïn deBroedèftraat. -tPj-3 - M* O D. van Kchorrenbergh en M. vander I.iadenMakelaars te Amftcrdam zullen op-Maandag den to Oftober 1763 i in 'tOudézydz'ï Heeren logement, verkoopes Ko. I. Een nieuwen wel tjoorrimmerd HUYS eu Erve op de Zuidzydevan de Ronzegragt, bet 3tfs ïluys betteven de Erouwerv in Lam en bet adelfluys beooOcr. de Prineefieeg of Smits Gang; No. i.Een Jito HUYS als boven, na jiï b enbeveftenNo. 1op de Oofthoek van de Friccefteeg ofSmits GangNo 3. Een HUYS tn Eive in de korte Téynftraat, O. Z.tuf fcken de-Ange!iers- en Tuynftraaten, bewoond tiöor een Mi,Khemoktri ès No. 4.Een HUYS en Erve in de Utrechtfe Dwsrsftrattj, tulfcbcndeUtreclitfefaaatenReguliersgragtyaandeN.Z.betiodeKuysvandeRegwliersRragt: breeder byBiljetreh. NB. De Papieren Be wyzen van Eigeadom.en Veii-Conditlen zullen vier dagen vo»r en op de Verkoopdag te zien zyn by den J?btaris SPiJJii vari Klef óp de E eyzersgragt by de.nienwe-Spiegelftraatnader ondeni'gting by de gemelde Makelaars.-- Een bcerlyk JKjVrf»/,wegneeroende jn 't kort alle Sproeten,Pitifren, Vlekken,roo«>'- Cpdtasitigbeid.fchilVeragrige Uit flag in 't'Aka»'- gezigt of waar géplaatft, maakt die in 't Aangezigt zeer geel of brutnt-an.verwe zynda-: s^Huidfneeuw wit en aangenaam word, etjsi is c-en prefervarief voor deze affchnwelyke Gebreken-: i 22 St. TeAufl. by de Wed. Nf-deanin dePylfteegby de WaraJoesAr.,iït»sv M. A. Palaire: by deBeatrs, Delft J. Koekop de Mar», vtr. ïaCellagj müi. J.J-.CalIenfert.Cc.iHErp&fflatVewBjsas M, A^ScïivhsJ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1763 | | pagina 1