YH 2 Fns a 2 i<x r* 1 S3 f*S 10 i** W S Vs it fc- S 0°? a - w "3353^1 M 6 foltwy" PS; w *2 r» w G|<oI «- X w tv 2:2.0 -. ft %s£r- 2 5 2 rf O- O s» w s* 2. V„4 *g 4 ft o H' ft ft rt 3 q" tn<S8»Bi5o2 H»g" 8 CT sji*i' 3- 5 o s> e- o. r |.?S 02 w3»" tr« «8tf 5""» ss,5' ®£fr S £2 £..5 Ss-gs'SSSuS&ffS >„-"5— •'«O-BSsL,» w 7 H tL^S-H.'^" 3 ys^^sfSs 2 <5**5 5 o B CÏ E, *.5-» as ffW»" !B o. O^'oèno.O.CI, S.S?.s-«5?; n; S.« B 5» 1.2. SSS c «s &.B.» J a j, -,o rtft ft M K- r* 5o B^-b^Shby:^ RÖM» v5 Z." •?s& E a n - a,S' «*n i- «e K* SjKJetg gjo*' c^c.S*o5 to 2 ti a o - cfn.3-0a.Sr o d .3 p »r» rj IJ ~n 1*. C"» ft0^ w«S A ow o ft ^3 G* n P r* o J**., - S' O O 8 l-ss. I. - oée? O J s taj1 ?r s; t? 0 s 2 s Sr» w, O B S* sr KB S S-3 t*fc» r> J?* OQ '.-/-er W* .j irm 5d o->* g ?3 573 GS'EZ^>*7? 0 ft x S ,u !T o O <si.r&5«S ;-0 ■S 3 SEe-fSSS ~o 5 Hs ^>2^^ o De0^r^ n E (i o irfa- o 5 e-* n> 3 f 5 a -B W S'W a- 133 O* p* <i Sfö.ie'S W - iBJTÏ s - 0 »S2 5B£S3' ?r? ■^3 2 r. f £5 ^>r»5 RSf- 7? g" S r1^-© N fl <frt gï« «H 2. "2« §5" f* O |>5 fc ï?<»3 li O - f-lNC JV »Q tx B C> W O 35 s acf S VOÏBJ g.^^v 2 2 3; .-> K -> fi - ft a, o« •pffg-S. &&S- j? söfrB'SES-» B.s ïg.°S|s ae-JS^a^S i-» a r# ?3 ft O v' EJ #9 n w »id -* i ft 1 o w, i 3 Oft, ,«j. »m p Setzekeïile M/ddel,zyade't v<wsia«rde ARCANUM ANTIAPHRODlSlACUM CULEMBURC.O HALLENSEwaar door men 11 meeft ic jo k 40 dagen gesceft de -nmu-ZMtm, f^toon tot ia *t Gebeente gedrongen,zynde dit MUM 4oJ««ren met fucces en gröote Eeneeainge gebruikt <n door de ckymi* zoo voltooid, dat er niemfcan tegen^venarenƒ3 :j. Ook een Doos met Pïlitn, waar door'een <Stncrrbt* Ptrsiers?e<, 't jticeft biocen Sof 10 dagenfchoon nog zoo verouderdzonder verzuim van Affaires gencezen word ify.io- ÖC BatVtffWC •PrtT»<\ti»»AftVkfrï» U«» W M«,1.s«n Atv\rk*r> in riV UrnrVftrnnf 9*e« I Hurt# Rnflrv. Dndp *jfWI»r, DCP> wrrnwjf^ I IUCm.UiI|Il I)e BsacVTMUcr «öaftrkcrife^e /r, Bliak, n»« J. C.-»ck.B«T-' Bye. Bovigranfiv de S, TiSJtrr.rman tan de Geeffbrog Jaarca daar *an geUboreer naam word, de Kerkftraat,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1758 | | pagina 1