l Denksport CHflKEW DAMMEN BRIDGE I m i n 1 m 4 SU mv\ m a 8 a u ii 8 0 m M mm a m te te te te CRYPTOGRAM WEEKPUZZEL OPLOSSING r Fred van der Vliet Jr is zoveel schaakliteratuur dat het ar goed is dat er encyclopedieën zijn. jl zijn het er niet want het maken daar- i moet hondewerk zijn. Die van de En- se Anne Sunnucks en de Franse van Le nnais/Maget zijn niet meer verkrijg- ir. Wel nog te koop is Das groBe Schach- icon van Lindörfer 29,50) dat, hoewel i van 1991 is, in feite een nauwelijks bij werkte editie is uit circa 1980. Ivants- k, Short, Salov, Ehlvest etc. komen er 'arjrniet in voor. nieuws dus dat van Hooper en fyyld's The Oxford Companion to Chess langs een tweede druk uitkwam I)e94,75), met 483 pagina's 76 bladzijden Jetker dan de eerste zeer goed ontvangen se{ik van 1984. Het boek is heel up to date: ^tehevsky's dood (4 april) staat er al in (die iTal op 28 juni nog niet). We kunnen ai rlei bijzonderheden lezen, b.v. dat we- dkampioene Xie Jun 'een blijde kijk op leven heeft'. En: 'Krogius schreef enke eken over schaakpsychologie, waarbij [de meesters adviseerde hoe ze zich op strijden moeten voorbereiden. Een as om zijn theorieën te testen kwam i hij benoemd werd om in 1972 Spasski I zijn WK-match tegen Fischer bij te .Spasski verloor', tleslavski werd zo dik omdat zijn enige li- amsbeweging bestond uit het plukken paddestoelen in het bos. Fine werd oit kampioen van de VS. En de Tsjech chman plakte een 'n' achter zijn naam cofen hij uitweek naar West-Duitsland. lerpk onderwerpen als blindschaak, cultuur, ifekunde, computers en geschiedenis ko- gn ruimschoots aan bod. Waarom sommi- fyspelers nog 'sovjet' heten (b.v. Gelier) en gifderen Let, Rus of Witrus (zoals Gel id) is onduidelijk. Maar wellicht is het bij de FIDE niet makkelijk na te gaan ^lke nationaliteit iedere ex-Sovjetspeler erjomenteel heeft. •rnet boek bevat ook stellingen en partijen. ieruit enkele niet zo bekende, Marco-Gunsberg, Monte Carlo 1901 s*e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. Pc3 Lc5 5. Pxe5 Pxe5 6. d4 Ld6 7. f4 Pc6 8. e5 Lb4 9. exf6 Dxf6 10. d5 Pd4 11. Ld3 Lc5 12. Pe4 De7 (zie diagram). 13. 0 0? Een wonderbaarlijke rochade. Pxc2t 14. Khl Pxal 15. Tel Kd8 Wellicht kan hier ook Kf8 maar niet 0-0 16. Pg5 Df6 17. Lxh7t Kh8 18. Dh5 Dh6 19. Pxf7t Txf7 20. Dxf7 Kxh7 21. Te5 en 22. Th5. 16. Ld2 Ld4 Solider lijkt direct Lb6. 17. d6 c x d618. Lb4 De619. D x al a5 20. L x d6 Te8 Of f5 23. Pg5. 21. Del Lb6 22. Te2 Ddó 23. Pg5 Txe2 24. Lxe2 Ke8 25. La3 f6? De laatste kans was d6. 26. Lh5t g6 27. Delt Kd8 28. Lf3 Dd4 29. De7t Kc7 30. Pe6t 1-0. Een fraaie zege van wit die vooral bekend is van de vele toernooiboeken die hij schreef en als redacteur van de vermaarde Wiener Schachzeitung. De verliezer is een Hongaar die later Engelsman werd. Eliskases-L. Steiner kamp. Hongarije 1933 1. c4 Pf6 2. Pc3 e5 3. Pf3 Pc6 4. e3 Lb4 5. Pd5 e4 6. P x b4?! Tegenwoordig doet men terug 6. Pgl. Pxb4 7. Pd4 0-0 Krachtiger is c5. 8. Le2 d5 9. a3 Solider is 9.0-0. Pd3t 10. Lxe3 exd3 11. c5?! Pe4 12. b4 Dg5 13. g3 Dan maar toch liever 13. 0-0 Lh3 14. Df3 Lg4 14. Df4. Lh314. f3 Kent uw klassieken! Ook de jonge Alexander Foerman heeft nog niet de fijne kneepjes onder de knie. In de eerste dia- 46. 22x11 16x7 47. 32-27 4-10 48. 24-20 14x25 49. 38-33 10-14 50. 37-32 13-18 51. 42- 38 7-12 52. 34-29 25 x 34 53. 29 x 40 12-17 54. 33-28 14-20 55. 35-30 20-24 56. 40-34 24x35 DOOR HANS VERGOED 57. 34-29 23x34 58. 27-22 18x27 59. 32x12 34-39 60.12-7 39-44 61. 7-1 26-31 62.1-40 44- 50 0-2. 5 6 10 11 jui? péé l4l léüé jhh 15 16 i i k k 1 20 21 pi pi li Si Jö 25 26 üf ipf ui pi lö 30 31 ij te o 35 36 of lof o lof im 40 41 PU pflfj rfH Pf. 45 46 te m m 50 14. ...f5ü Heel mooi; op 15. fxe4 komt fx e4 plus Df6 en mat. 15. Db3 f4! 16. exf4 Of 16. fx e4 f x g3 17. D x d5t D x d5 18. e x d5 g2 en wederom mat. Tae8! 17. fxg5 Pxc5t 18. Kdl Pxb3 19. Pxb3? De laatste fout. Met 19. Lb2 viel nog te spelen. Lg2 20. Pd4 L x hl 21. f4 Te4 22. Lb2 Tfe8 0-1. Eliskases speelde eerst in Oostenrijk, na de AnschluB in Duitsland en bleef, toen tijdens de olympiade van Buenos Aires 1939 de tweede wereldoorlog uitbrak, zoals zo velen in Argentinië. Steiner was Hongaar en emigreerde later naar Australië. Dat laat zien hoe internationaal schaken is maar ook dat de politieke ontwikkelingen - in vooral midden- en oost-Europa - niet onopgemerkt aan de 64 velden voorbij gingen. Zo raakte o.a. oud-wereldkampioen Lasker meermalen zijn fortuin kwijt en ging hij zo noodgedwongen weer schaken hoewel zijn interesses grotendeels elders lagen. Tot slot een opgave: Wit Kg2, pionnen a7, b6, e2, f6 en g7; zwart Ka8, Te8 en pion b7. Wit speelt en wint. RAM 21 maart - 20 april Kleine tegenvallers kunnen de dikwijls doelbewuste Ram opeens uit het evenwicht brengen. Dan zijn er moeilijkheden waardoor de liefde op het tweede plan komt. Dat gaat vanzelfsprekend toch weer vlug voorbij, want bent van alle sterrentypen de meest doortastende. STIER 21 april - 21 mei Een wat argwanende instelling tegenover bepaalde personen kunnen wat moeilijke gesprekken opleveren, deze week. Amor wordt dan on geduldig. Wees daarom een beetje zwijgzaam, want ook zonder harde woorden gaan de bezwaren vanzelf voorbij. U krijgt een geschenkje! TWEELINGEN 22 mei - 21 juni In uw directe omgeving is hulp nodig waaraan u zich niet moet ont trekken. Tweelingen zijn op dat punt snelle weglopers, want het wordt ook verder een drukke week voor u. Iemand, meestal een persoon uit een ander land, zal contact met u zoeken in verband met een b 1 verzuimde hij op het WK tegen Anatoli Gantwarg de remisevariant 33-28! 6-11 39-33 11-17 36-31 17-21 28-22!! en zwart kan niet meer winnen: I) 23-29 33-28 18-23 22-17 12-18 17-11 16x7 27x16 7-12 31-27 12-17 27-22 enz. II) 23-28 32x23 en hoe zwart ook slaat, wit plakt altijd via 22- 17 of 33-29 naar remise. Bij voorbeeld 21 x43 33-29! 19 x 17 30 x 10 43-49 10-4! Ook het partijverloop was bijzonder leer zaam: 46. 39-34? 6-11 47. 34-29 23x34 48. 30x39 18-23 49. 33-28? de beslissende fout. Volgens Harm Wiersma kan wit zich nog miraculeus redden door 36-31 13-18 33-28 11-17 39-34! 17-21 28-22 23-29 22x13 29x40 35x44 19x8 38-33 12-18 44-39 18- 23 39-34 14-19 25-20! 24x 15 33-29 en nu: 1) 15-20 29x18 19-24 18-12 8x17 27-22 17x28 32x23 20-25 (24-29 37-32!!) 23-18 24-30 34-29 30-3518-13 35-4013-8 40-44 8- 2 44-49 2-35! en de dreiging 29-23 37-32 is niet meer te pareren. 2) 23-28 32 x 14 21x41 14-9 26x 37 9-3 8-13 3-26 41-47 26x48 47x20 48-31 20-9 31-37 13-18 34-30 18-22 30-25 en zelfs als schijf 16 of 27 dam zou zijn is het eindspel is niet meer te winnen, zo constateert Wim van der Kooij in Damnieuws. 49.11-17 50.38-33 17-21 51.39-34 13-18 52. 25-20 het taaiste verweer 24x15 14x25 28-22! 53.33-29 iets beter is 34-30 14-20 28- 22 12-17 al moet zwart ook dan kunnen winnen 12-17 54. 28-22 17x28 55. 34-30 23x25 56. 32x12 21x41 57. 36x47 19-24! 58. 12-8 16-21! 59.47-42 21-27 60.42-37 15-20! en wit liet het niet meer aankomen op 8-3 24- 30 35x15 27-31 37-32 31-37 32x41 26-31 (0-2). De Ivoriaan Fofana (3, 4, 8, 10, 16, 19, 21, 23, 24, 26) sloeg niemand minder dan Val- neris (27, 28, 30, 32 t/m 35, 37, 38, 48) aan de haak. 41. 48-42? 8-13 42. 28-22 na 27-22 speelt zwart 3-9 maar niet 4-9 door het al oude 33-29 24x33 38x18 21-27 32x21 16x27 22x31 13x33 42-38 33x42 37x48 26x37 48-42 37x48 30-25 48x30 35x4! (Weiss-Garoute) 24-29! de weerlegging 43. 33x2410-14 44.22-17* 21 x 12 45.27-22 12-17 Ook Harm Wiersma boekte z'n bijkans ge bruikelijke klassieke zege, wat ten koste van niemand minder dan Macodou N'Diaye ging. In de tweede diagramstand lijkt de Senegalese grootmeetser al niet meer uit het klassieke keurslijf te kunnen ontsnappen. Zeker niet als Wiersma had gekozen voor 28-22! 17x28 33x22 en nu als hoofdvariant 20-25 39-33 15-20 33-29 20-24 29x20 25 x 14 42-38 14-20 38-33 20- 24 48-43 9-14 43-39 3-8 30-25 8-12 35-30!! 24x35 22-17, zoals de Nederlandse kam pioen na afloop aangaf. Partij: 34. 30-25 17-22 35. 28x17 21x12 36. 25 x 14 9x20 19 x 10 ziet er na 34-30 ook bij zonder slecht uit. Zo faalt 15-20 dan op 33- 28! en zwart mag niet sluiten (30-24 en 27- 22) 37. 33-28 20-24 38. 42-38 24-29 15-20 34- 30 20-25 48-43 25x34 39x30 3-9 30-25 9- 14 47-41! 24-29 35-30 16-21 27x16 12-17 16-11 17x6 41-36 6-11 36-31 11-17 31-27 met winst 39.48-43 29x40 40. 35x44 3-9 41. 39-34! 9-14 42.34-30! 15-20 43.44-40 20-24 44. 40-35 24-29 45. 30-25! 47-41 loopt nu na 16- 21 wél remise 12-17 of zwart zich na 29- 34 kan redden, is nog maar de vraag. Na 43-39 34x43 38x49 23-29 28-23 19x28 32x34 12-17 37-32 17-22 ziet 47-41-36! er winnend uit. En na 47-41 23-29 35-30 lijkt 26-3127x36 12-17 30x39 29-33 38x29 14- 20 25x21 16x49 echter wel heel erg duur 46. 35-30 17-21 47. 47-41 29-33 48. 28x39 en zwart gaf op. Rob Clerc (7, 8, 9,13,15, 16, 18, 20, 21, 24, 25) kreeg pas laat beet tegen de Braziliaan Marcos (27,32,34,35,36,38,39,40,42,45, 48). 31. 39-33? 48-43 is handiger 13-19 32. 48-43 9-13 33. 43-39 21-26 34. 42-37 18-23 35. 36-31 7-11 36. 33-28 11-17 37. 27-22 17-21 38. 31-27 24-29 39. 35-30? (A) 20-24 40. 40-35 29 x 40 41. 45 x 34 8-12 24-29? 39-33-29! 42. 39-33 12-18 43. 34-29 25x34 44. 29x40 15-20 45. 40-34 20-25 46. 35-30 24x35 47. 33-29 35- 40 48.34 x 45 23 x 34 49.38-33 19-24 0-2 (A): zoals Clerc aangaf had hij na 39-33 20- 24 en nu het offer 22-17! 21x12 28-22 niet meer gewonnen. Op 12-18 32-28 en op 12- 172x1116x7 33-28 kan zwart de dreiging 34-30 en 38-33 niet afdoende pareren. In de halve finale van de Olympiade kreeg Nederland Frankrijk als tegenstan der. Na het grote Franse succes in Valken burg (1980) waren de prestaties van de Franse teams bij titeltoernooien vaak door de nodige onderlinge ruzies teleurstellend. Ook de loodzware selectiewedstrijden ston den lang niet altijd borg voor een sterkst mogelijk nationaal team. Voor het eerst sinds jaren was het sterrenpaar Chemla- Perron weer eens doorgedrongen tot het nationale team en deze twee Valkenburg winnaars - zij het toen met andere part ners - werden vergezeld dóór Levy-Mouiel en Adad-Aujaleu De Fransen hadden in de voorronden een uiterst moeizame start, maar pas toen, ge heel volgens traditie, het derde paar (Adad-Aujaleu) na enkele zwakke wed strijden te horen kreeg dat het de rest van het toernooi niet meer opgesteld zou wor den, kregen de Haantjes vleugels en via een aantal aansprekende zeges op sterke lan den waaronder een 22-8 tegen Neder land werd nog ruimschoots de kwalifica tie gehaald. Na een narrow escape in de kwartfinale tegen Denemarken begonnen de Fransen aan de halve finale met een car ry over van 12 imps, te danken aan de zege in de voorronde. Voor de eerste zestien spellen hadden Leuf- kens-Westra vrijaf gekregen, zodat de teams aan het eerste kwart van de match als volgt begonnen: Open NZ Perron- Chemla, OW Muller-De Boer en gesloten NZ Van der Neut-Nooyen en OW Mouiel- Levy. Na een simpel geboden en gemaakt klein slem op spel 1 ging op spel 2 de eerste winst naar Frankrijk: Aan de andere tafel begon Mouiel (Oost) met pas, waarop Van der Neut (Noord) in de vierde hand met een (Poolse) een klaver begon. Oost gaf nu een informatiedoublet, Nooyen (Zuid) bood een SA en hierbij bleef het. Levy startte met schoppen 8, Zuid won, speelde een kleine ruiten naar de Heer en een kleine ruiten terug voor Vrouw en Aas, waarop Oost een schoppen- tje wegdeed. West speelde nu harten 6 in, gedoken naar Oosts Boer, die een kleine klaver vervolgde voor Wests 9, die weer harten speelde voor Vrouw en Heer. Oost incasseerde nu zijn drie klaverslagen, een down, 200 voor Frankrijk, 5 imps en een stand van 17-0. De eerste substantiële winst voor Neder land kwam op spel 6 tot stand: Noord HV84 <?B4 OAHVB64 djb9 West Oost £A65 £B3 <?63 C?A10982 O 10852 O 93 #5 H843 djbA652 Zuid 10972 (?HV75 O 7 djbVB107 Noord £A92 (?AV5 OH742 c^b 872 West Oost £875 10643 Q 1065 C?HB84 <C> A1098 £5 3bV95 <$AH104 Zuid HVB CP 972 OVB63 djbB63 Oost gever, NZ kwetsbaar. Bouke Muller vond de Oosthand een opening waard (een klaver), Zuid paste, West een ruiten, Noord pas, Oost een harten, waarop Zuid en Wes ten pasten en een SA van Perron (Noord) het bieden besloot. Muller startte met kla ver Aas, waarop De Boer de 5 bijspeelde. Daar Oost West met oneven kaarten aan moedigde, was de klaver 9 een betere kaart geweest; nu switchte Muller harten, wat Perron, daar de ruitens niet liepen, zijn ze vende slag bezorgde, 90 voor Frankrijk. Oost gever, OW kwetsbaar. Biedverloop ge sloten: Noord in de vierde hand een ruiten - Oost een harten - Zuid een SA - West pas - Noord twee schoppen - Zuid vier schop pen, einde. Opmerkelijk, dat Nooyen ver koos na Oosts hartenvolgbod zijn vierkaart schoppen te verzwijgen, maar desalniette min werd de 4-4-fit in schoppen gevonden. Tegen vier schoppen startte Oost weinig geïnspireerd met klaver Aas en vervolgde klaver, Noord troefde Wests Heer af. Noord sloeg ruiten Aas, troefde een ruiten en deed op klaver Vrouw en Boer zijn twee hartens weg. Schoppen 7 naar de Heer volgde, waarop Noord aan zijn hoge ruitens begon. Oost zag dat het voortroeven met schoppen Boer geen zin zou hebben en deed op ruiten Heer en Boer dan ook twee hartens weg, evenals Zuid. Van de Neut troefde nu ruiten Vrouw met schoppen 9 - West harten weg - en troefde een harten met schoppen 8: tien slagen, 420 voor Nederland. Aan de andere tafel een zeldza me ontsporing van Chemla-Perron: Noord een ruiten - Oost een harten - Zuid een schoppen - Noord vier ruiten (sterke 6-4 ruiten/schoppen) - Zuid vier harten - Noord vier SA (Azenvraag) - Zuid vijf kla ver - Noord vijf ruiten, einde. Het vier har ten cuebid van Chemla zonder de eerste controle in die kleur was natuurlijk de boosdoener in het bereiken van een vijf contract, waaraan drie Azen ontbraken. Toen Perron in de loop van het spel aan ta fel met harten Heer de snit over schoppen Boer probeerde, was hij twee down, 100 voor Nederland en 11 imps. Stand 22-14 voor Frankrijk. Wordt vervolgd. KREEFT 22 juni - 23 juli Een harmonische weekhoroscoop voor de Kreeft. Alleen moet in de liefde wat eerzucht worden prijsgegeven. Nu is de Kreeft romantisch en tegelijk een beetje wantrouwend, wat altijd een rem zet op te snelle beslissingen. Het is een mooie periode voor kennismakingen. LEEUW 24 juli - 23 augustus Niet zo ongeduldig, Leeuw! Sommige zaken verlopen altijd te lang zaam. Doch wees gerust. De sterren voorspellen in de tweede helft van de week veel veranderingen na een gesprek met een wat verlegen, maar toch wel zelfbewuste man die u nog maar kort kent. MAAGD 24 augustus - 23 september Veel beweging en teveel drukte, maar de Maagd is een volhouder en weet altijd door te zetten. Waar of niet? Mocht zoals dikwijls, de liefde meespelen, dan dient u goed naar uw partner te luisteren en niet te snel een eigen mening te vormen. Een goede oefening voor Maagden! WEEGSCHAAL 24 september - 23 oktober Met de goede aspecten in deze horoscoop kunt u veel kleine moeilijk heden het hoofd bieden. Want ook in de liefde spelen zakelijke en nuchtere factoren een remmende rol. Het is goed om af te rekenen met onprettige dingen uit' het verleden. Een periode voor nieuwe plannen. SCHORPIOEN 24 oktober - 22 november Een vriendin of kennis komt met een overdreven verhaal, dat niet waar is en toch indruk op u maakt. Het brengt u echter op een goede gedachte en u weet dan snel te handelen. De week staat een beetje in de sfeer van kleine besluiten, van wat romantiek en van nuchterheid. BOOGSCHUTTER 23 november - 22 december Geen schokkende gebeurtenissen, maar wel van die kleine zaken die lastig kunnen zijn, maar zeker wat goeds beloven. De horoscoop voor spelt een wending in sommige menselijke verhoudingen. Iemand in uw omgeving zoekt contact met u. Een week van aanloop jes en afwachten. STEENBOK 23 december - 20 januari Met deze sterrenstanden kan het gebeuren dat bepaalde zaken of plannen opeens een gunstig verloop krijgen. Soms dient u daarvoor iets in de steek te laten. Het zet u even op een keerpunt wat juist stimulerend kan werken. Voor vele jongeren gelukkig een lieftallige ontmoeting! WATERMAN 21 januari - 18 februari Kleine verrassingen, ook in het eigen huis. Een periode waarin vrien den en relaties een belangrijke rol vervullen. In deze horoscoop wint de werkelijkheid het meestal van de wat vluchtige romantiek, hoewel Amor flink bezig is met uw ontvlambare hart. Geldzaken zijn nu heel belangrijk. VISSEN 19 februari - 20 maart De Vis heeft deze week een mooi aspect voor allerlei bezigheden. Al leen is Amor onzeker in de weer. Pas dus op, want 'drie is teveel' bij de zoete min. Er ligt een reisje in het verschiet, waarbij nieuwe ontmoe tingen en aardige kennismakingen. Geen periode voor zaken! Dit is een drie-sterren cryptogram (voor geoefende puzzelaars) met vier-sterren uitschieters HORIZONTAAL de hele dag tijd om vliegen uit het portiershokje te houden (7) zo krijgt men het zoenen in de vingers (7) pasklaar (5) het dier voelt zich weer niet goed (3) op zo'n schip heeft het voedsel een bittere bijsmaak (5) zo maak 'k een vogel wit (4) ondanks de geestdrift niet helemaal een nieuw kleurtje geven (5) word je er koud van? (4) het gewas-van-de-maand (7) 's mensen karakter heeft iets van een dier (7) onhandige keeper (7) niet veel te eten in 'r schotel (7) hup met die drank! (4) het tweede paard is een beer (5) zij heeft tweemaal zijn vorm (4) geeft warmte voor de hoofdbedekking (5) een klein, maar spannend deel van de spionage (3) de papegaai heeft een uitgesproken slechte mening (5) bovenaan niet hoog (7) neemt eén dier die weg tussen de rozen? (7) VERTICAAL de plant veroorzaakt een scheiding in het kippenhok 7 komt het water er werkelijk terug? (5) de zeeman is niet geheel de oude (4) de voormalige trechter is nu van uitzonderlijke omvang (7) 'n rattestaart maakt de bast glad (7) volgens dat verhaal staat u achter de Franse zaak (4) er is niets over (5) zet zoveel guldens op rente, dan groeit het geld op de rug! (7) wordt op een schip om hals gebracht (5) wat een klein kind weegt (5) hij woont elders, maar is voor het grootste deel hier (3) houd de vogel ondersteboven, dat blijft 'm gelijk (3) 't schaap laat zich één keer horen, 'n kogel... en de houten planken (7) voor minder geld even een titel (7) dan zitje zeker vol modderspatten? (7) een ongebonden bestaan kost wel wat (7) als 'k voorlicht ben ik de klos (5) staat een heilige er op? Dat zit niet mee! (5) de jongen bedankt op kinderlijke manier voor het gedicht (4) zo te horen ben je in je nopjes met de vis (4) Bij juiste invulling ontstaan op horizon taal 27, 52 en 62 en op verticaal 5 en 57, de na men van vijf Nobel prijswinnaars, die u als oplossing kunt inzen den. HORIZONTAAL 1. serpent 5. familiespel 12. strand bij Venetië 13. schop 15. virusinfectie 16. handelsvertegen woordiging 18. heilige vogel 19. familielid 20. seizoengebonden 23. loot 24. geld 26. rijksregeling (afk.) 27. gevraagd woord 29. oefenstuk piano 31. hachelijke toestand 33. grenskantoor (afk.) 34. vreemde munt 35. stop 36. meisjesnaam 38. oppervlaktemaat 39. voorzetsel 40. bevel tot gaan 41. ijzerhoudende grond 43. leidend 46. riviertje 47. omroep 48. sportvereniging (afk.) 50. slimmerd 52. gevraagd woord 54. onzin 56. omroep 57. kegelvormig 58. Engels bier 59. beroep 61. pers. vnw. 62. gevraagd woord 64. borrelen 67. adellijk persoon 69. spijskaart 70. bevlieging 71. lans 72. omlijsting VERTICAAL 1. recessie in bedrijf 2. verbond 3. groet 4. kloosterzuster 5. gevraagd woord 6. ter plaatse (afk.) 7. Duitse n.v. 8. vlekkenwater 9. ooievaar 10. grappig 11. hooivork met langi steel 13. gaard 14. toeloop op bank 17. cijfer 21. grond om boerderij 22. toonladder 24. gemalen 25. lofdicht 28. tijdmaat 30. kever 31. oosters bordspel 32. wier 35. ham 37. uit Noorwegen af komstig 38. vendumeester 39. molentrechter 42. Europeaan 44. bijbelse figuur 45. deel van voet 46. editie (afk.) 47. bedrog 49. gezond 51. nog meer bedorven 52. orgaan 53. profeet 55. beweeggrond 57. gevraagd woord 60. lidwoord 61. overwinning 63. priem 65. tijdperk 66. wiel 68. verl. speelduur 69. pers. vnw. De oplossingen moeten woensdag in ons bezit zijn. Zend uw brief of briefkaart naar: Puzzelredactie Sijthoff Pers, Postbus 16414, 2500 BK Den Haag en vermeld 'weekpuzzel' of 'cryptogram' in de linkerbo venhoek. Omdat de prijzen (tien van elk 25) per postcheque verstuurd worden, dient u uw volledige naam (met voorlet ters) en adres te vermelden. Oplossing cryptogram vorige week Hor. 1. regenapparaat; 9. wed loop; 10. lunch; 11. poe; 12. iel; 13. ereis; 14. ellendeling; 18. boerin; 20. meiwijn; 22. lende wervel; 28. islam; 29. opa; 31. min; 32. scène; 33. gerecht; 34. erevoorzitter. Vert.: 1. rijwiel; 2. gedeelte; 3. noorse; 4. peppil; 5. alleen; 6. anno; 7. tahiti; 8. bele gen; 15. lijn; 16. emmer; 17. ene; 18. belboei; 19. ine; 20. mee; 21. wellicht; 23. naaste; 24. ermelo; 25. vinger; 26. livrei; 27. smij- ter; 30. reve. Oplossing weekpuzzel vorige week Hor. 1. toost; 5. rio; 8. abdis; 13. inka; 14. kunde; 16. esra; 17. ms; 18. luisteren; 19. ac; 20. st; 21. ijs; 30. eli; 31. ene; 32. lat; 33. plagen; 36. bataaf; 39. he; 40. van; 42. lok; 43. kb; 45. indo; 47. geest; 50. kaal; 52. eng; 54. cru; 55. bes; 61. ent; 62. pet; 63. eer; 64. ere; 65. kavel; 67. genre; 69. ee; 70. ares; 72. bete; 73. na; 75. blik; 76. naken; 77. pier. Vert. 1. timide; 2. ons; 3. ok; 4. salto; 5. rus; 6. intern; 7. ode; 9. benijd; 10. ds; 11. ira; 12. sachet; 14. kiev; 15. erbij; 20. spil; 22. sela; 24. elpen; 25. toga; 26. een; 27. web; 28. toto; 29. kafka; 34. avond; 35. eng; 37. alt; 38. ak ker; 39. hitte; 41. gerij; 44. bla sé; 46. delta; 48. echt; 49. suze; 51. aster; 53. gaper; 55. baret 57. enkel; 58. telen; 59. wegen 60. irene; 66. vak; 68. nep; 69. eb; 71. sa; 72. be; 74. ar. De zin luidt: De pot verwijt de ketel dat hij zwart is. Prijswinnaars zijn: W. Klein, G. Gommans, J. Knip, G. Ja- cobse-Panjer, J.A. van Haas- trecht-Talsma, A. Franken, J.C. Loef-Roos, G. Oosterling, F. Sloos-Barkmeijer en J. v.d. Ploeg-de Jeu.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 27