Mensen Aarde rond met schaakmeester Barbie heeft meer schoenen dan Imelda HANS BÖHM Sportvis HAPPEL FRANS ZATERDAG 14 NOVEMBER 1992 ior Willem Pekelder n Sicilië is alles mogelijk. Je kan daar tegelijkertijd in de ho reca, bij de politie en de mafia werken zonder dat iemand er ;emd van opkijkt. Hans Böhm (42) Looit zo'n multifunctioneel persoon tgengekomen en hij beschrijft deze mtmoeting in zijn nieuwste boek e 32 stukken van Hans Böhm'. e meeste mensen kennen hem mis- Jchien van het KRO tv-programma Ook dat nog' of van de tijd dat hij 6inog professioneel schaker was. Maar fehm schrijft ook al vijfentwintig jaar en om dat te vieren heeft hij het 2[boekje uitgebracht. Het bevat arti kelen die hij de afgelopen kwart 'eeuw voor allerlei bladen heeft ge schreven, alsmede enkele lezingen jjdie hij heeft gegeven. Maar het zal "niet verbazen dat in bijna elk hoofd- 'jstuk het schaken de hoofdrol speelt. Jfandaar ook de titel '32 stukken', is die zowel slaat op het schaakspel als 13op het aantal hoofdstukken. „Böhm voert de lezer niet alleen mee •2paar Italië, maar ook naar andere 4Banden zoals Engeland en Rusland. 'HAIs internationaal schaakmeester njheeft hij tussen f970 en 1980 over de -G hele wereld gezworven, een leventje 'waarvan hij intens heeft genoten. 'Mijn vriend Jan Timman werd getrokken door de kunst van het schaakspel, maar ik meer door het bijbehorende vrije leven zonder baas. Jan en ik hadden een studentenflat in Amsterdam-Noord, maar die was slechts een vluchtheuvel. We waren daar hooguit een maand per jaar'. „Mijn vriend Jan Timman werd ge trokken door de kunst van het schaakspel, maar ik meer door het bijbehorende vrije leven zonder baas. Jan en ik hadden een studen tenflat in Amsterdam-Noord, maar die was slechts een vluchtheuvel. We waren daar hooguit een maand per jaar. De rest van de tijd was ik in het buitenland. Na een internationaal schaaktournooi bleef ik vaak han gen. Liftend ging ik van de ene naar 5. Je werd toen nog gemakkelijk meegenomen, omdat je werd beschouwd als een vrolijke jon gen langs de kant van de weg. Iedere keer sliep je ergens anders en uiter aard het liefst bij de leukste helft van de bevolking". Zwak Voor vrouwen heeft Böhm altijd een zwak gehad en dat blijkt direct al uit de kaft van het boek, waarop een foto van een kortgerokte vrouw staat, die een afwerend gebaar maakt. „Ik ken die dame niet, maar ze heeft iets mystieks, net als het schaakspel", vindt Böhm. Op zijn vijfde speelde hij zijn eerste partijtje schaak. Zijn vader was de tegenstander. Als de goede man had geweten wat hij hiermee had losge maakt in de kleine Hans, had hij het schaakbord nooit tevoorschijn ge haald. „Mijn vader vond het maar niets dat ik professioneel schaker werd. Hij beschouwde het niet als een beroep. En in zekere zin had hij gelijk, want er viel in het begin geen droog brood mee te verdienen". Eerst won Hans ontbijtkoeken en hele kippen, maar later kleine geld- prijsjes en geleidelijk aan kon hij van het schaakspel leven. Zijn inkomen bestond ook voor een steeds groter foto Jacques Zorgman Vijfentwintig jaar schrijft Hans Böhm en dat viert hij met 'De 32 stukken van Hans Böhm'. deel uit het geld dat hij verdiende met schrijven. Op zijn achttiende be gon hij bij het Rotterdamse blad De Havenloods, maar langzamerhand kreeg hij steeds meer opdrachtge vers zoals het ANP, NRC Handels blad, de GPD bladen, Panorama en Nieuwe Revu. Hij werd gevraa^Ö voor radio en tele visie en was plotseling een multi-me- diaman. „Op een gegeven moment werd de combinatie schrijven en me dia echt te zwaar", herinnert Böhm zich. „In een afgebroken schaakpar tij moest ik tussendoor over die wed strijd verslag doen voor een blad en voor de radio. Nadat de partij weer was hervat, eiste mijn tegenstander volgens de reglementen remise, om dat ik voor de derde keer dezelfde stelling op het bord had gebracht". Dat was voor Böhm het moment om zijn werk geleidelijk aan wat in te perken. Met pijn en moeite zette hij NRC Handelsblad aan de kant. Aan merkelijk gemakkelijker borg hij het schaakbord op. „Ik speel nu nog maar één competitie-wedstrijd per maand, en zelfs dan heb ik moeite met mijn concentratie". En het bohémienachtige leven van de schaker, verlangt hij daar niet naar terug? „Het was een mooie tijd en ik ben blij dat ik het heb meege maakt, maar missen, nee". 'De 32 stukken van Hans Böhm wordt uitgegeven door Tirion in Baarn en kost 24,50. Francis Ford Coppola Meryl Streep Coppola bezig met film Frankenstein u zijn 'Bram Stoker's Dracula' binnenkort in de bioscopen komt, gaat regisseur/producent Francis Ford Coppola zich bezighouden met een film over Frankenstein. Coppola neemt de produktie op zich. De Engelse regisseur/acteur Kenneth Branagh ('Dead again') zal de film regisseren en de rol van Victor Frankenstein op zich nemen. De produktie zal het boek van Mary Wollstonecraft naar de letter volgen. Al l-star cast voor 'Huis van de geesten' Me .eryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons en de Spaanse acteur Antonio Banderas 'The Mambo Kings') hebben getekend voor een rol in de verfilming van Isabel Allendes 'Het huis van de geesten' door Gouden Palm-winnaar Bille August. Augusts echtgenote, Gouden Palm-winnares Pernilla, moet wegens zwangerschap verstek laten gaan. De Amerikaanse actrice Winona Ryder (bekend als de taxichauffeuse uit 'Night on earth') zal haar plaats innemen als dochter van Meryl Streep. Onderhandelingen met Vanessa Redgrave en Armin Mueller-Stahl zijn nog in volle gang. De film heeft een royaal budget van 25 miljoen dollar en wordt opgenomen in Portugal en Kopenhagen. Een tweeling van Nassau in Den Haag LA eker vijf (bastaard) nazaten van prins Willem I, de vader des vaderlands, waren aanwezig in het Huis Huguetan aan het Lange Voorhout, voorheen Koninklijke Bibliotheek, ver daarvóór het huis waarin onder andere koning Willem I had gewoond. Een goede reden in elk geval voor drs. Reinildis E. van Ditzhuyzen om juist hier haar binnen een jaar geschreven biografisch woordenboek van de Oranje-Nassau's te introduceren via de uitgeverij Gottmer/Becht. Het aardige van drs. Reinildis is haar spontane gedrevenheid over haar gekoesterde hobby: de nazaten van Oranje-Nassau. Ze is hiertoe al op speurtocht geweest in de Baltische landen en ook uit die streken was een enkele vondst in levenden lijve aanwezig. Ook mocht foto Jacques Zorgman Pamela en Julie van Nassau. Twee 'real' bastaard-nazaten in regelrechte lijn afstammend van prins Willem van Oranje. Rechts op de foto drs. Reinildis E. van Ditzhuyzen. ze twee regelrechte volbloed (en ook erkende) bastaard afstammelingen van prins Willem I, de vader des vaderlands, presenteren. Willem van Oranje heeft naast rebelleren tegen het Spaanse gezag niet stilgezeten met zijn diverse echtgenoten. Ook de ongetrouwde prins Maurits had acht kinderen van zes vrouwen. Pamela en Julie Nassau. Tweeling. Tweeëndertigjaar. Hun directe voorvader was Willem van Oranje. Geen prinsessen. Ze denken er wel eens aan, aan al die voorbijgegane glorie, maar het leven gaat toch door. „We zijn voor de tweede keer in Nederland", vertelt Pamela. „De eerste keer was tijdens een schoolreisje. Ik zou zo graag eens met mijn Oranje-familie in contact komen. Maar dat is nu door de Antilliaanse reis van koningin Beatrix naar de Antillen helaas niet mogelijk". Reinildis heeft na ons gesprek haar boek (met 272 korte biografieën van Oranje Nassau's) al ingepraat. Op geestige manier, de door haar verzamelde Nassaus als curieuze meubelstukjes behandelend, schijnbaar, maar toch met het respect dat ze verdienen. Het mooiste van zo'n middag blijft toch datje 'ns één keer ongestraft aan een dame kunt vragen: 'Are you a real bastard?' Expositie over strijd Indonesië Ue ontsluiting van het Oostblok heeft ook tal van gevolgen die het nieuws nimmer halen, maar toch te bizar zijn om niet te registreren. Zo waren er onlangs Oostenrijkse boeren die de nabij liggende grens met Tsjechoslowakije overwipten, omdat het brood bij de Tsjechen goedkoper was dan hetgeen ze normaliter als veevoer inkochten. Met honderden broden in aanhangwagentjes werden die lieden aangehouden. In dezelfde geografie is er nog zo'n verhaal. 'We gaan vissen', meldde een Oostenrijkse vriend, toen ik bij hem op bezoek kwam. Nu vis ik zelden of nooit, maar hij is zo'n hartstochtelijk liefhebber van die bezigheid en kan zijn enthousiasme zodanig overbrengen, dat ik me als vanzelf ergens terugvind met een hengel in m'n hand. Waar we dan wel gingen vissen. In Tsjechoslowakije, zei hij opgetogen. Want daar moest ergens een verscholen meertje zijn vol kanjers van karpers en j knoeperts van snoeken. Na een tocht door de ochtendnevel bereikten we een j plas water die volledig omzoomd bleek te zijn door dikke automobielen met nummerborden uit Linz en I Wenen. Stevig gevleesde mannen I metjachtgroene hoedjes stapten heersend heen en weer achter een woud van vistuig. I Of we wel goed terecht waren, i aarzelden we even, want dit was een nogal gek Tsjechoslowakije. Het was zo'n lichte geestelijke onwelheid: je voelt dat er iets niet goed zit, maar je weet nog niet j precies waar. Waarop we gingen, informeerde een visser direct naast het stekkie dat we toch nog gevonden hadden. Zijn vet gezicht deed vermoeden dat hij in zijn broek een krulstaartje verborg. Hij had niet minder dan acht hengels j uitstaan. Karper of snoek?, vroeg j hij bazig. Ach, dat zie ik nog wel, antwoordde ik pseudo-achteloos, i terwijl mijn vriend een levend aasvisje aan mijn haakje monteerde en het dus voor iedere kenner duidelijk was dat ik uitsluitend op snoek kon gaan. 'Buitenlander zeker', concludeerde de man. 'Nou, ik ga op karper, dus dan bijten we mekaar niet'. Wie heeft nog meer schoenen dan Imelda Marcos? Barbie. Zij heeft er ruim een miljard onder haar poppebed staan. Maar ook op mooie kleren is deze ver wende jongedame verzot. Als je al haar jurken, rokken en broeken achter elkaar zou leggen, zou je honderd miljoen meter textiel hebben. Over Barbie is vanaf dinsdag tot en met 16 januari in de centrale bibliotheek aan de Hoogstraat in Rotterdam een uitge breide expositie te zien. De speelgoedfa briek Mattel Toys en particulier verza melaarster Els Schouten (44) uit Zoeter- meer hebben de handen ineen geslagen en ongeveer 350 Barbie-poppen samen gebracht. Een van de pronkstukken van de ten toonstelling is een prachtig Dynasty- achtig landhuis met grote tuin. Er is een feest aan de gang en tal van Barbie-pop pen lopen er in hun mooiste kleding rond. De kandelaars op tafel, de tasjes en de schoentjes, tot in de kleinste details komt de wereld van Barbie overeen met de realiteit. Kracht „Dat is juist de kracht van dit speel goed", zegt Els Schouten. „Aan elk ac cessoire is gedacht en naar verhouding kloppen de maten met de werkelijk heid". Een andere oorzaak van het suc ces van deze pop, die eindjaren vijftig in de Verenigde Staten op de markt kwam, is volgens haar de uitgebreide garderobe. „Barbie was de eerste echte aankleed- pop, een minivrouwtje compleet met vrouwelijke rondingen. Dat was nieuw. We kenden tot dan toe alleen maar de grote babypoppen, die niets mannequin achtigs hadden". Vijfjaar na de Amerikaanse première deed Barbie haar intrede in Nederland, samen met haar vriendje Ken. In de jaren daarna werd de poppenfamilie flink uit gebreid: Midge, een vriendin; Francie, een nichtje; Skipper een zusje en de twee- In het Bevrijdingsmuseum 1944 in Groesbeek wordt van 21 november tot 22 februari een tentoonstelling gehouden over de onafhankelijk- heidstrijd van Indonesië. Het mu seum staat hiermee stil bij de beken de rede die koningin Wilhelmina vijf tigjaar geleden hield over de toe komst van de kolonie na de oorlog met Japan. De vorstin hield op 6 december 1942 in Londen via Radio Oranje een toe spraak, waarin ze de plannen van de regering aankondigde over een rijks verband of gemenebest. Daarin zou den Nederland, Indonesië, Surina me en de Antillen samenwerken. Nationalisten in 'de Gordel van Smaragd' hadden echter al lang la ten weten dat zo'n beperkte zelf standigheid niet genoeg zou zijn. In augustus 1945 riep Soekarno de on afhankelijkheid uit. Over de dramatische strijd die daar op volgde gaat een deel van de ten toonstelling. Ook de voorgeschiede nis komt uitgebeid aan de orde. Het Legermuseum in Delft, de Oorlogs graven Stichtingen de 7 December Divisie gaven spullen in bruikleen. In de Erekoepel van het museum is speciale aandacht voor de Neder landse erevelden in Indonesië. Zingen voor Somalië Het Duo promise heeft een kerstplaatje gemaakt, waarvan de opbrengst is bestemd voor noodlijdend Somalië. Het nummer 'It's Christmas for everyone' is op de plaat gezet door zangeres Marianne Dik en zanger en tekstschrijver Danny Fernandus. De cd is voor 15,95 te koop. Unicef zal ervoor zorgen dat de opbrengst van de plaat daadwerkelijk in Somalië komt. 'Da's een aquariumvisser', fluisterde mijn vriend, 'karpers hier is niks aan, geen sport, snoek wel'. Met als verrassend intermezzo het bezoek van een vertegenwoordiger van een het meer beherende instantie, die in westerse valuta vijftig gulden per visser kwam ophalen (daarom was er dus geen Tsjech te bekennen), hadden we zes uur later één snoek. Ik had voorts twee bomen, een hek en mezelf gevangen, want werphengelen is een vaardigheid apart. Hij van de karpers had er zo'n stuk of twintig, allemaal volvette apparaten. Uit het niets verscheen een flitsogend mannetje, met een grote jute zak bij zich, waarin al die karpers verdwenen. Een boekje bankbiljetten verwisselde van eigenaar. Buurman was zo hartelijk om het ons even uit te leggen. Vis is duur in Tsjechoslowakije. Dus betoonde hij zich hulpvaardig. En verkocht zijn sportvis voor minder dan de geldende prijs aan zo'n Tsjechische ziel. Hij doorkliefde onze verbijstering nog met een kwiek 'Grüss Gott' Mensen zijn soms vreemde dieren. Els Schouten bij het Barbie landhuis, een van de accessoires die op de tentoonstelling is te zien. ling Todd en Tutti. Nog steeds komen er in Nederland elk jaar zo'n twintig nieu we Barbie's op de markt. In Amerika zijn dat er volgens Els Schouten zelfs een stuk of veertig. Maar dat komt voorna melijk, omdat elke Barbie daar in twee uitvoeringen wordt geproduceerd: in het wit en in het zwart. Els Schouten bezit ongeveer duizend Barbies, plus allerlei bijbehorende kle ren en accessoires, zoals een compleet theater. En dat is nog maar een fractie van wat er in de loop van dertig jaar is ge produceerd. Want Barbie waait met alle modewinden mee. Zo had de eerste pop geheel volgens de gewoonte van de jaren zestig zwaar opge maakte ogen, maar in 1969 veranderde dat. Ze kreeg een moderner uiterlijk en langhaar met een pony. In 1984 kwam ze ten tonele als aerobics-instructrice en vijfjaar later als Unicef-ambassadrice. Rage Ze werd in 1959 uitgevonden door de vo- rigjaar augustus overleden Jack Ryan. De latere ex-man van Zsa Zsa Gabor wist niet wat hij ontketende, toen hij in dat jaar met de tiener mannequin op de markt kwam. Het speeltje werd binnen enkele jaren een wereldwijde rage. Nu heeft elk Amerikaans meisje gemiddeld zeven van die dames in haar bezit, tegen Franse, Italiaanse en Duitse meisjes ge middeld vijf. Elke seconde worden in de hele wereld twee Barbie-poppen ver kocht. In de Verenigde Staten heb je zelfs Bar bie party's. „Dan komen verzamelaars bijeen om taarten te bakken voor de pop pen. En dan heb ik het over volwassen mensen", lacht Els Schouten. Zo gek ma ken ze het in Nederland niet, maar hier is wel een Barbie Club, waar poppen wor den verkocht en geruild. En verder be staat het blad Barbie Bazaar, waarin lief- hebbers kunnen adverteren, j Vooral via club en blad is Els aan haar I enorme verzameling gekomen. „Zes jaar j geleden ben ik begonnen. Ik dacht: Ach, een paar popjes en je verzameling is com pleet, maar dat viel tegen", vertelt ze. In haar woning in Zoetermeer heeft ze een slaapkamer voor haar hobby gereser veerd. Om de liefhebberij een beetje bin- 1 nen de perken te houden, richt ze zich I met name op Barbies uit de jaren zestig. De hobby is niet alleen omvangrijk, maar ook duur. Want Barbie is een luxe dame, die alleen met de duurste kleding en kap sels genoegen neemt. Dat is op de ten toonstelling, die over alle verdiepingen van de bibliotheek is verdeeld, ook te zien. Enkele poppen hebben door Edgar Vos, Frans Molenaar en Frank Govers ontworpen creaties aan. Andere zijn ge kapt door professionele hairstylers. I Want juffrouw is sportief, ambitieus en j intelligent tegelijk. Maar bovenal Ameri kaans.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 15