w ^9 Personeel SCHEEPSWERF MACHINEFABRIEK GEBR. AKERBOOM B.V. uitslaan en afschrijven scheeps- constructies een ervaren vakman AKERBOOM! SCHEEPSWERF MACHINEFABRIEK GEBR. AKERBOOM B.V. - C02 Lassers - Metaal bewerkers - Machine bankwerkers - Constructie bankwerkers AKERBOOM! SCHEEPSWERF MACHINEFABRIEK GEBR. AKERBOOM B.V. ervaren boekhouder m/v AKERBOOM! sjgj jU^ ge/heemïe m /ILKE/IMIDE m Produktiebegeleider (v/m) imfïïi delwel Kaliber SECRETARESSE Botairco botairco technics international!' ANTI-DISCRIMINATIE VERTEGENWOORDIGER Ais je geïnteresseerd bent in mensen en wilt studeren... Leidse Courant zaterdag 14 november 1992 Ontwerpt en bouwt sterk uiteenlopende typen bedrijfsvaartuigen in staal en aluminium zoals: sleepboten, 7 enz. tot een lengte van 35 mtr. De afdeling Yacht Equipment ontwerpt, produceert en installeert loopplanken, bootkranen, huiddeuren, etc. voor grote luxe Jachten. De werkzaamheden vinden plaats in moderne, verwarmde voor het van zoeken wij op korte termijn Bemetej diploma's zijn een aanbeveling. Het salaris behorend bij deze belangrijke functie is dienovereenkomstig. Voor nadere informatie en sollicitatie kunt u schrijven naar: shipbuilders i engineers SCHEEPSWERF MACHINEFABRIEK GEBR. AKERBOOM B.V. U kunt ook bellen naar tel. 071-761600. Ontwerpt en bouwt sterk uiteenlopende typen bedrijfsvaartuigen in staal en aluminium ioodsvaartuigen, meetvaartuigen, tot een lengte van 35 mtr. De afdeling Yacht Equipment ontwerpt, produceert en bootkranen, zwembordessen, huiddeuren, etc. voor grote luxe jachten. De werkzaamheden moderne, verwarmde loodsen. In verband met onze groeiende orderportefeuille zoeken wij met spoed: STAAL/ALUMINIUM (STAAL/ALUMINIUM) shipbuilders engineers Voor nadere informatie en sollicitatie kunt u schrijven naar: SCHEEPSWERF MACHINEFABRIEK GEBR. AKERBOOM B.V. U kunt ook bellen naar tel. 071-761600. Ontwerpt en bouwt sterk uiteenlopende typen bedrijfsvaartuigen in staal en aluminium zoals: meetvaartuigen, tot een lengte van 35 mtr. De afdeling Yacht Equipment ontwerpt, produceert en loopplanken, 'bootkranen, zwembordessen, huiddeuren, etc. voor grote luxe jachten. De werkzaamheden vinden plaats in moderne, verwarmde loodsen. In verband met toenemende werkzaamheden zoeken wij met spoed een Tot zijn/haar taken zullen o.a. behoren: - zelfstandig verzorgen van salarisadministratie, financiële administratie, orderadministratie - opstellen kwartaal- rapportage - opstellen jaarstukken - verzorgen import- en exportdocumenten. Functie-eisen: - diploma MBA en/of studerend voor SPD - aantoonbare ervaring in soortgelijke functie - nauwkeurig en accuraat kunnen werken - ervaring met automatisering - zelfstandig kunnen werken. Wij bieden de geschikte kandidaat: - een goed salaris - afwisselend werk doorgroeimogelijkheden. Schriftelijke sollicitaties voorzien van een C.V. kunt u richten aan: Voor nadere informatie en sollicitatie kunt u schrijven naar: shipbuilders engineers SCHEEPSWERF MACHINEFABRIEK GEBR. AKERBOOM B.V. U kunt ook bellen naar tel. 071-761600. EXPOSITIE Oud en hedendaags militair speelgoed uit binnen- en buitenland. O.a. te bezichtigen zijn tinnen soldaatjes, zelfbouwmodellen en bordspellen. Verder zijn er een echte F-16 cockpit en diverse computerspellen, waarmee naar hartelust gespeeld mag worden. Van 30 september tot en met 10 februari 1993. De toegang is gratis. Het voorlichtings centrum is open: maandag van 12.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00 'SIEVOORLICHTINGSCENTRUM TEL: 070-3 18 68 02 KALVERMARKT 38 INSPRAAKAVOND De burgemeester van de gemeente Alkemade maakt bekend dat met ingang van 19 november 1992 gedurende een maand op de afdeling algemene zaken, kamer 120, ter gemeentesecretarie tijdens de kantooruren van 09.00 tot 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Landelijk gebied Oost". Het plan ligt eveneens ter inzage in de openbare bibliotheek, Wilgenstraat 2 te Roelofarendsveen. Dit plan heeft betrekking op de kastuin- gebieden langs de Sotaweg, De Baan en ten westen van Nieuwe Wetering, alsmede op gronden, gelegen in de Drooggemaakte Veehder- en Lijkerpolder en in de Veender- polder. Op donderdag 19 november 1992 zal om 20.00 uur in het gemeentehuis te Roelof arendsveen een inspraakavond worden gehouden. Vanaf 19.30 uur ligt het ontwerp- bestemmingsplan ter inzage. Er zal een toelichting worden gegeven en een ieder krijgt de gelegenheid om commentaar te geven. Schriftelijke reacties kunnen nog tot en met 18 december 1992 bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Na de verwerking van de vooroverleg- en inspraakreacties zal het ontwerp-plan opnieuw ter inzage worden gelegd. Dan kunnen eventueel nog bestaande bezwaren bij de gemeenteraad worden ingediend. Roelofarendsveen, 18 november 1992. De burgemeester voornoemd, A.H. Meerburg. DELWEL Uitgeverij is een sterk expanderend bedrijf met uitgaven voor het bedrijfsleven. De publikaties bestaan uit vakboeken en -tijdschriften, alsmede losbladige naslagwerken. De uitgeverij is gevestigd op een goed bereikbare lokatie in het centrum van 's-Gravenhage. Het aantal medewerkers is circa 50. Wfegens vertrek van de huidige functionaris is er op korte termijn ruimte voor een In deze centrale functie is de produktiebegeleider belast met de grafische inkoop en produktiebegeleiding van onze boeken en een deel van de tijdschriften. Hij werkt nauw samen met bureauredactie, advertentie-exploitatie en uitgevers. Voornaamste taken zijn: produktieplanning, calculatie, kostenbewaking en produktiebegeleiding grafisch-technische ondersteuning van de bureauredactie goed op de hoogte zijn en blijven van relevante ontwikkelingen in zettechnieken en automatisering. Hij rapporteert aan de directie. Wij denken aan een persoon van circa 30 jaar met de juiste grafische opleiding en met enkele jaren ervaring in een grafisch of uitgeverijbedrijf. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de directie van DELWEL Uitgeverij B.V. Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder nummer 070 - 362 48 00 bij de heer Drs N.F. van 't Zet, directeur. uitgeverij DELWEL Uitgeverij B.V. Alexanderstraat 26, Postbus 19110,2500 CC 's-Gravenhage OM IN VIER JAAR EEN PRIMA INGENIEUR TE WORDEN Heb je voldoendes voor wis- en natuurkunde? Uit stekend. Want dankzij ons kleinschalige onderwijs hoef je geen hoogvlieger te zijn om toch een prima ingenieur te worden. Belangstelling voor technische bedrijfskunde, elektrotechniek, techni sche natuurkunde of werktuigbouwkunde? Kom dan naar onze open dagen op 20 november 1992 tussen 13.30 en 22.00 uur of op 21 novem ber 1992 tussen 10.00 en 14.00 uur. IRijswijk LANGE KLEIWEG 4, 2288 GK RIJSWIJK, TELEFOON 070 - 3401500 Kaliber is als automatiseringspartner gespecialiseerd in enkele branches Door onze klant-centrale instelling zijn wij succesvol met het leveren van totaal-oplossingen en verticale standaard-pakketten. Voor ons secretariaat zoeken wij op zéér korte termijn een enthousiaste en representatieve Functie-eisen: - Bekendheid met WordPerfect 5.1 - Goede kennis van de Nederlandse taal - Ervaring in soortgelijke functie - Rijbewijs B - Wonend in de regio Leiden - In bezit van auto - Leeftijd 35 jaar Uw telefonische reactie zien wij graag 'tegemoet, zodat wij u uit kunnen nodigen voor een gesprek. Voor eventuele vragen kunt u mevrouw A. G. A. Glansbeek telefonisch bereiken op telefoonnummer 01713-16901 GEMEENTE WATERINGEN Wateringen is een Westlandse tuinbouwgemeente met ruim 15.500 inwoners. De gemeente heeft een centrale ligging, op minder dan 20 minuten van het centrum van Den Haag, Delft en Rotterdam. De gemeente heeft een bruisend verenigingsleven en uitstekende sportvoorzieningen. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 hoofdafdelingen, te weten Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën en Economische Zaken, Welzijn, Openbare Werken en Personeel Organisatie. Bij de gemeente werken ongeveer 100 medewerkers. De Hoofdafdeling Welzijn bestaat uit 3 afdelingen, te weten Onderwijs/ Welzijn, Sociale Zaken en Huisvesting. Bij de afdeling Sociale Zaken werken momenteel 4 medewerkers. Binnen deze afdeling is een vacature bijstandsmaatschappelijk werker m/v (38 uur) Functie-informatie: De te verrichten werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het behandelen van aanvragen en het uitvoeren van heronderzoeken in het kader van de aan de gemeente opgedragen uitvoering van wetten en regelingen op het gebied van sociale wetgeving. Gelet op ontwikkelingen rondom het takenpakket van de afdeling sociale zaken wordt een flexibele instelling ten opzichte van het werk verwacht. Functie-eisen: - minimaal 2 jaar werkervaring als bijstandsmaatschappelijk werker; - MBO-SD - bereidheid tot het volgen van HBO-MW - ervaring met Word Perfect Salaris: Voor deze functie is het salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal f 4534,- per maand (salarisgroep 8). De gemeente Wateringen is aangesloten bij de IZA-ziektekostenregeling. Informatie: Nadere inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij mevrouw C. van Alsemgeest, chef Sociale Zaken of bij mevrouw C. Ytsma, Hoofd P&0, beiden bereikbaar via telefoonnummer 01742-93841 Sollicitatie: Uw sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan het college van burgemeester en wethouders. Postbus 399, 2290 AJ Wateringen. Adverteren doet verkopen! ii BUREAU* DOCENT^ Wij zoeken j? BEVOEGD- docente; §c (tijdelijke taakvervulIj voor het voortgezfr1 onderwijs in de regin Den Haag. Studenten die gevorderd zijn met In studie kunnen zich inschrijven. J\ Tel. 070-325124<Dc .k ak ONTVOCHTIGING LUCHTGORDIJNENK Botairco Technics B.V. zoekt met spoed >1 voor rayon Zuid-Holland Anti-discriminatie vertegenwoordiger zult u zich afvragen Ja, want het produkt wat onze buitendienst in het verkoopprogramma heeft is o.a. Honeywell Luchtreinigersj die er bij onze clientèle voor zorg dragen dat zowel rokers niet-rokers niet langer gediscrimineerd worden. Deze discriminatie kunt u bij gebleken geschiktheid gaan oplossen in o.a. de horecasector, de kantorenmarkt, n kapsalons etc. etc. U zult daarbij ook vaak stuiten op te d warme ruimtes, alwaar u ook een antwoord op heeft met Botairco Coolmatic Airconditioners. Botairco biedt: Uitstekende ondersteuning d.m.v. beurzen, mailingen, f advertenties en verkooptrainingen. Auto van de zaak of ruime autokostenvergoeding. e Botairco vraagt: enthousiasme v doorzettingsvermogen affiniteit met de branche géén bezwaar tegen inkomen boven 100.000,- Is uw enthousiasme gewekt, richt dan uw sollicatie aan Botairco B.V., Postbus 178, 1700 AD Heerhugowaard, of bs' met de heer H. Engel. j Botairco Technics International B.V.; Showroom: Deimoslaan 2-6, 1702 CK Heerhugowaard Telefoon 02207-12766, Fax 02207-44560 I Open dag zaterdag 21 november van 11.00-15.00 uur Sociaal Pedagogische Hulpverlening hoofdfase: pedagogische hulpverlening (voorheen jeugdwelzijnswerk), leerroute: psycho-pedagogisch medewerker. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hoofdfase: maatschappelijk werk en dienst verlening, leerroute: ouderenwerk (voorheen bejaardenwelzijnswerk). LEIDSE HOGESCHOOL Personeel en Arbeid hoofdfase: personeel en organisatie. Culturele en MaatschappelijkeVorming hoofdfase: sociaal-cultureel werk; kunst en cultuur; sport, recreatie en toerisme. Alle studies zijn ook in deeltijd te volgen (uitgezonderd leerroute PPM). Leidse Hogeschool, Afdeling HSAO Dr. Kuypersfraat 4, 2514 BB Den Ha; tel. 070 - 36 06 806 J~BON spc I Ik kom naar de open dag Ik ben verhinderd, maar ontvang graag informatie over de studierichting: voltijd/parttime werkenden Naam: I Adres: Postcode: Plaats: I Telefoon: Bon invullen, uilknippen en opsturen n

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 12