Snelheidsduivel en een fijn doordouwertje van Peugeot Auto/Beurs 61A Leidse Courant vrijdag 13 november 1992 Nationale autopas: vier miljoen auto's Den Haag Van ruim 85 pro cent van het Nederlandse wa genpark (ruim 5,2 miljoen au to's) is inmiddels de kilometer stand geregistreerd in de Natio nale Auto Pas, de centrale data bank ter voorkoming van kilo meterfraude bij personenau to's. De verwachting is dat aan het einde van volgend jaar van alle auto's in ons land, jonger dan 10 jaar, de kilometerstand bekend is. Boek over de brandweerauto Rijswijk Brandweerauto's hebben een bijzondere aantrek kingskracht. Niet zo vreemd dus dat er ook in boekvorm aan dacht aan de spuitwagens is be steed. Van de hand van Martin Wallast is bij uitgeverij Elmar een boek verschenen dat pre tendeert een compleet beeld te geven van de geschiedenis van de brandweerauto in ons land. -Het bevat leesvoer en illustra ties genoeg om ook leken te kunnen boeien en kost 69,90. Voor een stuiver per km rond de wereld Leusden Met een gemiddeld verbruik van 1 op 26 en iets minder dan een stuiver per kilo meter aan brandstofkosten heeft een Audi 80 met een di rect ingespoten turbodieselmo tor (TDD een reis rond de we reld gemaakt. Op de 40.273 ki lometer lange rit door Azië, Au stralië, Amerika, Afrika en Eu ropa werd een gemiddelde snel heid van 85,8 km/u behaald. Gedurende de rit hoefde slechts 3/4 liter olie te worden bijge vuld. De prestatie staat ver meld in het Guiness Book of Re cords. Peugeot gaat gestaag door met het uitbreiden van de 106- en 405- serie. De kleinste Peugeot is nu leverbaar met vijf deuren en met een fijne dieselmotor. De 405 is uitgebreid met een nieuw topmodel, de T16. door Henk Lambregtse De vraag over het lot van de 205 kon niet uitblijven. De model- lenlijn van de 106 wordt steeds meer uitgebreid en dus mocht worden aangenomen dat het einde van de 205 nu toch nabij is. Per slot van rekening moet de 106 het eigenlijk alleen wat betreft zijn buitenmaten - hij is iets kleiner - afleggen tegen de 205. Daarentegen is de 106 vlot ter van vorm. Niets is echter minder waar. De 205 blijft tot tenminste 1996 in produktie. Er lopen nog steeds meer Peugeots 205 van de band dan van zijn gedoodverfde op volger. Bovendien vullen zij el kaar. aan. Zo luidde het ant woord tijdens de introductie van de 106 vijfdeurs diesel en het nieuwe topmodel van de 405-^erie, de T16. De laatste is een comfortabele, fraaie en ui terst luxueuze snelheidsduivel met permanente vierwielaan- "ki De Tl 6 is het nieuwe topmodel van de 405-serie. tei Permanente vierwielaandrijving zorgen vooraf rotsvaste wegligging. De Peugeot 106 is nu ook leverbaar met 'vijf deuren en een 1.4 liter dieselmotor. drijving. In deze auto hebben de Peugeot-technici al hun rally- en race-ervaring samengebald. Het is een fantastische auto met slechts één nadeel: zijn prijs. Deze zal tussen de 77.000 en 79.000 gulden - afhankelijk van de uitrusting- komen te liggen. Niet goedkoop, zeker is wel dat de koper heel veel waar voor zijn geld krijgt. De eerste kennismaking in de Franse stad Avignon gold het nieuwe dieseltje waarvoor Peu geot leentjebuur heeft gespeeld bij Citroën, eveneens deel van de PSA-groep. De 1.4 liter dieselmotor, want daar hebben we het over, stamt uit 1988 en drijft de voorwielen aan van de Citroën AX en de Rover 114. Sinds deze maand is deze zelfontbrander, in iets vorm, nu ook dwars voorin in de voorwielaangedre- ven 106 te vinden. Klein maar dapper Klein maar dapper is zeker van toepassing op de 106 diesel. Hij trekt er vrij vlot vandoor en in het stadsverkeer en ook daar buiten kan hij goed meekomen. Rijdend in de vijfde versnelling mogen geen wonderen worden verwacht. Om in te halen moet de bestuurder dan ook zeker zijn van zijn zaak. Even snel in halen is er niet bij. Ook heuvel tje-op kan geen beroep op de vijfde versnelling worden ge daan. Voordeel is dat schakelen geen straf is. Dat gaat gewoon soepel en dat het geluid alles zins aanvaardbaar blijft, is eveneens mooi meegenomen. Alleen bij het starten is het be kende dieselgeluid goed hoor baar. Zondermeer een minpunt is het ontbreken van stuurbe krachtiging. Wanneer de auto eenmaal rolt wordt een stuur- hulp niet gemist, bij het in- en uitparkeren echter des te meer. De extra investering van 1655 gulden die stuurbekrachtiging vergt, is eigenlijk een must. Daar tegenover staat als plus punt de uitstekende wegligging van de auto. .Wel zou de bestu ring rond de middenstand wat minder vaag mogen zijn. In cijfers ziet de diesel er als volgt uit: inhoud 1360 cm3, ver mogen 37 kW/50 pk bij 500 toe ren per minuut, koppel 82 Nm bij 2500 tpm, topsnelheid 145 km/u, acceleratie van 0 tot 100 km/u in 21 seconden en het ver- foto Henk Lambregtse bruik zal uitkomen op 1 op 17/ 20. Al is de 106 klein, hij geeft vooral de bestuurder het idee in een veel grotere auto te rijden. Peugeot beweert weliswaar dat er vijf personen in de 106 kun nen, maar dat gaat te ver. Hoe wel hij ruim is en de instap ach terin, door de twee extra deu ren, goed is, houden wij het op vier volwassenen of twee vol wassenen en drie kinderen. De bagageruimte kan er, gezien de afmetingen van de auto, mee door. Tegen bijbetaling van 3445 gulden wordt de 106 voor zien van een antiblokkeerrem- systeem (ABS). De diesel is met zowel drie als vijf deuren leverbaar in twee ty pen: de Ace Diesel die respectie velijk 24.590 en 25.540 gulden kost en de XRD 1.4, die respec tievelijk voor 26.590 en 27.540 in de prijslijst staat. Overstap De overstap van de 106 diesel naar de 405 T16 was letterlijk gesproken slechts een kleine. Figuurlijk echter een heel gro te. Van lekker langzaam naar bloedstollend snel was toch even wennen. Zelf licht gasge- ven in een T16 heeft tot gevolg dat de inzittenden duidelijk merkbaar in de met leder en al- cantara beklede zetels worden gedrukt. Vervolgens krijgen zij de indruk als een pijl uit de boog te worden weggeschoten. Zon der dat dit gepaard gaat met gil lende banden. Dat laatste is te danken aan de permanente vierwielaandrijving (53% voor as en 47% achteras) in combi- natie met een centraal- en ach- terdifferentieel met spersys- teem. Daarmee wordt door slaan - ook bij flink gasgeven - van de wielen tegengegaan. Het getal '16' staat voor een zestienklepsmotor en de letter 'T' staat voor turbo. Alle tech nische snufjes bij elkaar zorgen voor een 405 met fantastische prestaties. Zeker, het accent ligt op spor tief, maar de T16 is zo gebruiks vriendelijk dat hij door 'ieder een' kan worden gereden. Hij hoeft dus niet op toeren te wor den gereden en het hoeft niet altijd hard te gaan. Souplesse is troef bij deze machine. Wie rus tig wil toeren, wordt niet be straft met een nerveus rijge drag. Wèl is de T16 vrij hard ge veerd. Het geluid dat de motor voortbrengt mag beschaafd sportief worden genoemd. Dat de viercilindermotor voor verhitte hoofden kan zorgen be^ wijzen zijn imponerende rap portcijfers. Met een inhcT" 1998 cm3, zestien twee bovenliggende n sen, een turbocompressl interkoeler is een mal vermogen van 144 kw/ï tussen de 5000 en 65(^1 voorhanden. Vanaf 26(11 levert de motor zijn mal J koppel van 288 Nm. Een bijzonderheid van di is zijn variabele 'blaaslvo bij het accelereren. Gedt 45 seconden kan hij een pressie leveren, waardo^ vermogen stijgt tot 159 pk en het koppel toenee 318 Nm. In 6,5 seconden met de T16 naar de 101}°} worden gesprint. Verbruik ja; Het zal duidelijk zijn datim neer de motor volop a$e werk wordt gezet hij w,ec slokje loodvrij lust. HeQ bruik zal dan ook zelden^ de 1 op 10 komen. Het b>n geen nadere uitleg dat' auto over een uitmui^n wegligging beschikt, zo\ bochten als op het recht^di De manier waarop de ajn het geweld weet te verven verdient groot respect. Djm< stuurt - via een heerlijkks hand liggend stuurwiel - n scherp, heeft een primain kende stuurbekrachtigi&al een antiblokkeerremsjjer (ABS). iril De supersnelle Peugeotm ruimte aan vier tot vijf )nc nen. Ondanks de vierwyei drijving heeft hij een z^b< bagageruimte. Alles wal trisch kan worden bedir" dat ook. Voor de heethool er de geruststellende geCt dat airconditioning star is. ie AMSTERDAM CBS Fraaie kwartaalresultaten van Koninklijke Olie en een vaste stemming op de beurs van Lon den zorgden gisteren voor flink hogere koersen op Beurs plein 5. De meeste hoofdfond sen boekten terreinwinst. Voor al de vraag naar aandelen KLM was opmerkelijk. De stem mingsindex verbeterde 1,3 pun ten op 105,1. Gunstige kwar taalcijfers van de Koninklij ke/Shell Groep werkten als een katalysator. Uiteindelijk be droeg de totale omzet 2,6 mil jard, waarvan 666 miljoen in aandelen. Koninklijke Olie was met 177 miljoen onbetwist het meest verhandelde fonds. Unilever, tweede op de omzet- ranglijst, moest het doen met een schamele 38 miljoen. Olie zag zijn derde-kwartaalwinst met 38 toenemen. Per aan deel werd een winst behaald van 3,01. Dat was ver boven de door bankanalisten voor spelde marge van 2,05 a 2,65. De slotnotering bedroeg 147,70,1,5 boven de laatste koers van woensdag van 145,60. KLM was procentueel gezien de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Het fonds trok maar liefst 1,90 aan op 24,40, een vooruitgang met 8,5 Een positief beleggings rapport van Van Meer James Capel en de mogelijke verkoop van de deelneming in het ver lieslijdende Air Littoral waren de redenen. I BUITENL.GELD zilver onbewerkt bewerkt 175-245 175-245 290 290 Opgave^Drijfhout, Amsterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 6