Meerburg en SJZ spelen dorpsderby voor 23e keer Zevenbergen beste bowler in Holiday Inn Hockeydames Forescate hebben bedje gespreijd Leiden Sport De Bassets wacht nog menig lastige scrum TOPSCORERS Pecos ruilt met Scylla ZOETERWOUDE - De derby tussen Meerburg en SJZ heeft vanaf de eerste editie in 1961 een heel bijzonder karakter. Dat geldt zowel voor de spelers als de toeschouwers. De con frontatie tussen de Hoge Rijn dijk en het dorp heeft altijd iets speciaals. Zondag is het weer zo ver. Om 14.00 uur treedt Meer burg op eigen veld aan tegen SJZ. De winnaars van het duel kunnen de komende maanden met opgeheven hoofd door de gemeente fietsen. Voor de ver liezende partij kan de return en de kans op revanche niet snel genoeg komen. In deze laatste sportieve bijdrage voor de Leid- se Courant een korte terugblik op de derby. Op 10 september 1961 vond bij Meerburg de eerste confronta tie plaats. De zwart-witten na men die dag het nieuwe en huidige sportcomplex in ge bruik en de competitieleider vond het een prima idee bij de start van de voetbaljaargang 1961-1962 de twee Zoeterwoud- se clubs tegen elkaar te laten spelen. Koos Uljee smaakte het genoegen het eerste doelpunt te scoren voor Meerburg. Simon van Kins volgde dat voorbeeld maar dankzij Louis Bosman en Bart Vlasveld die beide twee maal scoorden zegevierde SJZ met 2-4. Later dat seizoen pak te SJZ op het knusse Loethe- veld met maar liefst 5-1 de winst nadat het bij rust 5-0 voor de groen-witten was. Het zou vervolgens tot-september 1976 duren alvorens Meerburg de kans op revanche kreeg. En on der het toeziend oog van circa 2000 toeschouwers grepen de Rijndijkers die kans met beide handen aan want SJZ kreeg in een zinderende wedstrijd met 1-2 klop. Meerburg In de periode tot 1982 was Meerburg meestal de betere ploeg. Nadat de laatste groen witte zege dateerde uit 1962 was het op 14 februari 1982 op nieuw victorie voor de dorpers toen SJZ met een uitblinkende doelman Ron van Deth met 0-2 aan het langste einde trok. Van de 22 derby's die tot nu toe zijn gespeeld heeft Meerburg er negen gewonnen; SJZ ging ze ven maal met de volle winst aan de haal, terwijl zes maal de wed strijd onbeslist eindigde. Afge lopen seizoen wonnen de dor pers zowel uit als thuis met 1-0 dankzij respektievelijk Ron Belt en Rob Retel. Was voor SJZ de 5-1 winst in de jaren zestig de grootste overwinning; Meer burg gaf in 1980 SJZ op Haas broek voetballes en drukte dat uit in een 1-4 eindstand. De man met de grootste staat van dienst is Peter Bos van SJZ. Hij speelde zijn eerste derby op 13 maart 1977 en hoopt zondag voor de 19e maal tegen Meer burg te akteren. Met zijn 38 jaar heeft hij een enorme staat van dienst opgebouwd bij SJZ. Hij debuteerde in het eerste elf tal in maart 1970 en heeft in middels welgeteld 386 kompeti tiewedstrijden voor de groen witte hoofdmacht gespeeld. Wat de wedstrijd van zondag betreft lijkt het er op dat Meer burg de beste papieren heeft. Na een serie gelijke spelen heeft de equipe van trainer Frank van Dam de laatste twee duels gewonnen. Ook de schotvaar digheid is terug getuige de 3 doelpunten tegen VCL en de 4 treffers tegen ROAC. Routinier Ger van der Werff was in de laatste vier wedstrijden pro- duktief en lijkt aan zijn tweede jeugd te zijn begonnen. Het ma ken van doelpunten kost SJZ deze jaargang nogal wat moeite. Op eigen veld konden de toe schouwers in 360 minuten n niet een keer juichen. In i wedstrijden scoorde SJZ tot toe steeds wel. Misschien ku nen de bezoekers daar zondl de nodige moed uit putta Voor beide teams is de winst l) langrijk. Als Meerburg twl punten aan het totaal kan t<L voegen betekent het dat de vL Dam-brigade serieus blijft ml, doen in de race om de ereplai sen. Voor de formatie van tri ner Loek Helder betekent wis dat de gevarenzone voorion, buiten het gezichtsveld is. Idoor PETER KLEIN LEIDEN De sterke inhaalra ce van de Bassets in de laatste twee speelronden in de eerste klasse van de landelijke compe titie heeft de rugbyers uit Sas- senheim weer volledig de kans op een plaats in de promotie play-offs gegeven. Zondag moet de herboren ploeg concurrent 't Gooi verslaan om de aangege ven doelstelling waar te maken. „De Bassets moeten de laatste drie wedstrijden winnen", klinkt het overtuigend uit de mond van Gerard Schaap. „Lukt dat, dan spelen we mee in de promotie play-offs. Wij kunnen maximaal dertien pun ten halen en 't Gooi, Te Werve uit Rijswijk en Alkmaar maxi maal twaalf. Van die vier ploe gen hebben de Bassets wel het slechtste doelsaldo, vandaar dat ik stel, dat we alle resteren de wedstrijden gewoon in winst moeten omzetten." Toch lijkt de visie van de Sassenheimse p.r.-man en clubbladredakteur iets te somber. De vier kandida ten voor nog één plaats in de promotierondes spelen zondag immers tegen elkaar. Het team, dat verliest is gedoemd in de de gradatie play-offs te spelen, de twee winnaars mogen verder strijden. Zondag om 15.00 uur zijn de Bassets gastheer van 't Gooi, dat weliswaar acht punten heeft, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. De Sassenhei- mers verzamelden 7 punten uit acht ontmoetingen. Het crucia le duel, waarin de Bassets nog menig lastige scrum wacht, zal dus in winst moeten worden omgezet. Het thuisvoordeel en het feit, dat in de laatste twee speelronden als herboren werd gespeeld, leveren een positieve verwachting op. „Het matte is inderdaad van de ploeg af', ver volgt Gerard Schaap. „Zeker af gelopen zondag werd tegen Te Werve fel op de bal gespeeld en voor elke meter gevochten. Dat was in het begin van het seizoen wel anders." Het team uit Rijs wijk had bij winst op de Bassets veilig bovenin gestaan en de Sassemers definitief naar de de gradatie play-offs verwezen. Nu is te Werve nog lang niet uit de problemen, want zondag wacht Alkmaar, dat met één punt ach terstand op de Bassets even eens nog een bedreiging vormt. Bij DIOK kan in de twee reste rende wedstrijden niet meer van cruciale duels gesproken worden. De top-zes, die in de ereklasse de kampioens play offs afwerken, zijn feitelijk be kend. Van het tweede zestal teams hebben eigenlijk alleen de Dukes nog een papieren kans op titelwedstrijden. Een papieren kans, want de Dukes stuiten nog op de Leidenaars, die bij winst in ieder geval de herfsttitel, en het daaraan ver bonden bonuspunt voor de kampioens play-offs binnen kunnen halen. Ook voor het tweede van DIOK, de Athletics, dat samen met de Bassets in de eerste klasse uitkomt, is de race gelopen. Na twee zeges in de openingsronden, viel het team door zeven achtereenvolgende nederlagen ver terug op de ranglijst. „Het gaat ons opbre ken, dat we steeds weer spelers aan het eerste team moeten le veren", merkt coach Diederik Renardel na afloop van de laat ste nederlaag op. „De promotie play-offs halen we niet. Het zelfvertrouwen heeft natuur lijk een enorme klap gehad. Maar we hebben bij de Athletics voldoende goede spelers om niet uit deze klasse te hoeven degraderen." STANDEN Ereklasse Kampioens Play-offs: 1 DIOK Leiden 9-18, 2. Haagsche RC 9-16, 3. Hilversum 8-14. 4. AAC Amsterdam 8-10, 5. Amstelveen 8-10. Castricum 7-8 Degradatie Play-offs: 7 Du kes Eindhoven 8-6. 8. Oemoemenoe Middel burg 9-6, 9 Ascrum Amsterdam 8-4, 10. DSRC Delft 8-4, 11 Eemland Amersfoort 8-2, 12.USRS Utrecht 8-0. Eerste klasse Kampioens Play-offs: 1 RCC Roosendaal 8- 16, 2. REL Etten Leur 9-13, 3. Oisterwijk Oys ters 9-12, 4. RC Delft 9-12,5. Haarlem 8-10, 6. 't Gooi Bussum en Te Werve Rijswijk 9-8. De gradatie Play-offs: 8 Bassets Sassenheim 8- 7, 9 Alkmaar 8-6, 10. RSRC Rotterdam 8-4, 11DIOK Athletics Leiden 9-4,12 RRC Rotter dam 8-2 (de nummers 6 tot en met 9 spelen om één plaats in de kampioens play-offs Forescate kiest voorlopig met veel succes de aanval. Na de titel vorig jaar van de heren in de tweede klas se, zijn dit jaar de dames de belangrijkste titelpretendent. foto: henksnaterse LEIDEN De hockeydames van Forescate nemen met drie verliespunten minder dan de directe rivales, Ben- nebroek en Huizen, de eerste plaats in de tweede klasse B van de landelijke competitie in. Het team van coach Marja Spreij lijkt daarmee het bedje gespreid te hebben voor een titel en de aansluitende pro motie naar de eerste klasse. Zondag moet tegen de derde concurrente, Groen Geel de voorsprong verdedigd wor den. Vorig jaar bezaten de heren van Forescate een koppositie, die solide als Eikenhout was. Dit seizoen lijken de dames het voorbeeld van hun mannelijke collega's te gaan volgen. Afgelo pen weekeinde werd afgere kend met de meest naaste bela ger, Bennebroek. Een gat van drie volle punten met de speel sters uit de landelijke Veluwe- plaats, alsmede Huizen werd nun deel. Forescate staat zelfs vier punten los van Groen Geel, de tegenstandster waar zondag een hopelijk positief eindigend bezoekje wordt afgelegd. De ploeg van coach Marja Spreij bezit nog niet de superioriteit, die vorig jaar de mannen van collega-coach Wouter Eiken hout in de tweede klasse had den, maar voor een titel hebben de hockeydames van Forescafe het bedje wel gesprei(j)d. Schaduw Toch blijven de positieve ont wikkelingen bij Forescate een beetje in de schaduw. Vorig sei zoen waren de Voorschotense mannen immers de enigen, die om een kampioenschap stre den. De ploegen van de Overige verenigingen uit de regio stre den feitelijk vrijwel zonder uit zondering tegen het voorkomen van degradatie. Na een armza lig 1991/1992 kent het Leidse hockey dit seizoen een opval lende opleving. De dames van Alecto staan heel fier aan kop in de overgangsklasse, een eventuele titel betekent de pro motie naar het hockey-walhal- la, de NCM-competitie. En op die hoogte speelde nog nimmer een damesteam uit de omge ving Leiden. Daarbij is het he renteam van de Leiderdorpers het verloren terrein van de af gelopen twee jaren met een kampioenschap in de derde klasse gedeeltelijk aan het her winnen. Maar ook de fantasti sche start van de mannen van Leidse Studs in de tweede klas se mocht niet in de schaduw blijven staan. De Leidenaars 'versierden' reeds een voor sprong van vier punten op Zoe- termeer, waaraan het enige verliespuntje werd afgestaan. De ruimte met de gedeelde nummers twee, HDS en Berkel Enschot is weliswaar drie pun ten, maar die teams hebben al acht wedstrijden gespeeld tegen de Studs pas zeven. Maar net als bij Alecto doen niet alleen de mannen het in het zesde jaar van hun bestaan goed, de vrou- wen-Studs vervullen een be langrijke rol in de strijd om het kampioenschap van de derde klasse. Van de kandidaat-koplo pers is Roomburg in de eerste klasse naar de middenmoot te ruggezakt. De dames, die vorig jaar ternauwernood aan de ver sterkte degradatie ontsnapten, worden hier ook teruggevon den. Het veilige midden is ove rigens ook weggelegd voor de vrouwen van LOHC. Die stek betekent eveneens, dat de man nen van Forescate hun vorig jaar bewerkstelligde promotie royaal waarmaken. Moeilijk hebben het wederom de hoogst spelende mannenformatie, LOHC, en Noordwijk. Beide teams moesten ook vorig jaar stevig knokken om afdalen naar een lagere klasse te voor komen. Standen schede 8-14. 2. Victoria en Push 8- 11, 4. Laren 8-10, 5. Gooische. Ring Pass, Forward, Breda en Gronin gen 8-7, 10. Geel Zwart 8-6, 11. LOHC Leiden 8-5,12. MOP 8-4. Eerste klasse A: 1. Kieviten Wasse naar 8-16, 2 Asvion 8-10. 3. Zwart Wit 7-9. 4 Warande 8-9. 5. Room burg Leiden 7-8, 6. Forescate Voorschoten 8-8, 7. AMHC Amers-» foort 7-7,8. Wageningen en Cartou che 8-6. 10 Evergreen 8-5, 11. DSHC Delft 7-4, 12. Kromhouters 8-4 Tweede klasse A: 1. Leidse Studs 7-13, 2. HDS Den Haag en Berkel Enschot 8-10, 4. Zoetermeer 7-9, 5. Pelikaan 8-9. 6. Tempo '34 7-8, 7. Krimpen 7-7,8. Spint 8-7. 9. Tempo Bergen op Zoom en Oude Maas 8-6. 11. Etten Leur 8-4.12. Olvmpia 8-3. Tweede klasse B: 1 Overbos 7-12. 2. Strawberries 6-9. 3. Qui Vive 8-9. 4. Kraaien 7-8. 5. Rood Wit 8-8. 6 Woerden 7-7. 7. FIT Amstelveen 8- 7. 8. Hilversum en Haaskamp 7-6. 10. Noordwijk 8-6,11. Randwijck 7- 5,12. Maarn 8-5. Dames Overgangsklasse A: 1. Alecto Lei derdorp 7-13, 2 Oranje Zwart 8-12. 3 Pinoké en Klein Zwitserland 8- 10, 5. Deventer 7-8. 6. Ede 7-7. 7. SCHC Bilthoven en Breda 8-7. 9 Ring Pass 8-6. 10. HIO Hendrik Ido Ambacht 7-5. 11 Were Di 8-4. 12 Nijmegen 8-3. Eerste klasse B: 1. Voordaan 8-13. 2. Gooische 7-11.3. Soest en Straw-' berries 7-10. 5 LOHC Leiden 7-8, 6. Rood Wit en Randwijck 7-7. 8. Alk maar 8-7. 9. HBS Den Haag 7-6. 10. FIT Amstelveen 7-3.11/12. Alliance en Kameleon 8-3 Tweede klasse B: 1. Forescate Voorschoten 8-14, 2. Bennebroek 8-11, 3. Groen Geel 8-10. 4. Huizen 7-9. 5. Mvra 8-9. 6. Be Fair 7-8. 7 Hoorn 7-7. 8 Roomburg Leiden 7- 6, 9. Weesp 7-5. 10. Overbos 8-5. 11 AMVJ Amsterdam 7-3. 12. Xenios 8-3. programma Overgangsklasse A: LOHC Leiden - Forward. Eerste klasse A: Kievi ten Wassenaar - Forescate Voor schoten. Wageningen - Roomburg Leiden. Tweede klasse A: Leidse Studs - Pelikaan B: Qui Vive - Noordwijk. Derde klasse A: Alecto Leiderdorp - Souburgh. Vrouwen Overgangsklasse A: Ring Pass Rotterdam - Alecto Leiderdorp Eerste klasse B: LOHC Leiden - Randwijck. Tweede klasse B: Groen Geel Wassenaar - Forescate Voorschoten. Roomburg Leiden - LVB-zaterdag 1 Daan Kooymans (Lugdunum) 2 Nico de Gans (Alphia) Marcel Groenendi|k (De Sleutels) 4 Robert Binnendijk (Valken'68) Afrim van Es (De Sleutels) Gordon de Pater (Alphia) Peter van Rijn (SVOW) Jaco Staalduinen (HVZ) Vincent Zandbergen (Valken"68) 10 Leo Compeer (De Sleutels) Leo van de Wetering (Woubrugge) n 68) (De SI Hans Hoogenboom (Woubrugge) Martin Oudshoorn (MVKV) Martin de Rooy (Woubrugge) 19. Kees van de Bosch (Valken'68) Ronald Guldemeester (De Sleutels) Henme Kanbier (HVZ) Alex van Luyk (Woubrugge) Cees van Rijn (MVKV) 24 Bert Bakker (Alphia) Rick Curls (MVKV) Wil Dorland (SVLV) Paul Evans (LSW 70) Bas Homar. (SVLV) is (De Si els) Gijs Oudshoorn (MVKV) Maarten de Mol (MVKV) Mark Roofthooft (LSW'70) Marcel van Vliet (SVLV) Walter van Zuuren (Woubrugge) 35. Hassan Alouat (Valken'68) Hassan Asbai (Alphia) Leen Baay (Alphia) Ron Both (Woubrugge) Corne Brunt (Woubrugge) Sander Disseldorp (SVOW) Bob van Dnel (LSW 70) Chris van Dijk (MVKV) Bas Endlich (Woubrugge) Peter Gosens (Woubrugge) Eelco Hillebrand (De Sleutels) Hans Hoogenboom (Woubrugge) Peter Hulsinga ((GWS) Henk Iterson (MVKV) Martin de Jong (De Sleutels) Karacan (Lugdunum) Tonny Kramp (HVZ) Huub Koppens (HVZ) Johan van Leeuwen (GWS) John Maris (GWS) Ruud van der Meer (GWS) Wim van der Meij (GWS) Justin Nijssen (LSW'70) Peter Ouwehand (MVKV) Chiel Parlevliet (MVKV) Onno Schuitema (LSW 70) Aqan Schuiten (LSW'70) Timo Snaterse (SVOW) Jean Paul Versluis (Alphia) Sjaak Zandbergen (HVZ) LVB-zondag 1Edwin Sassen (Altior) 2 Yacha Farhane (VNA) Michel Schouten (Warmunda) 4 Sander van der Hoorn (Altior) Jos van Kampen (Bernardus) 5. Jeroen van Emmerik (Stompwijk) Jan Fredenks (Alphen) Herman Glasbergen (FC Rijnl Werner Knetsch(UDO) Erwm Nieuwboer (Leidse Boys) Patrick de Poorter (UDO) Bert Jan de Ridder (FC Rijnland) 11 Martijn van de Bosch (Altior) Richard Kooien (Leidse Boys) Addi Koster (Kickers'69) Michel Staats (FC Rijnland) Ruud Stuifzand (UDO) Michel v Tongeren (Warmunda) Robert Valk (Bernardus) 16 Peter Bregman (Stompwijkse Boys) Ronald de Jong (UDO) Hans de Kruyff (FC Rijnland) Erwm Mollers (Kickers 69) Pascal Mulder (Alphen) Peter Teske (VNA) 24. Remco Arnoldus (FC Rijnland) Hans van Benthem (Stompwi|kse B Sjaak de Boer (Stompwijkse B.) Rob Doelman (Stompwijkse B.) Wilco van Elk (UDO) Goodway (VNA) Edgar van Harskamp (Alphen) Karl Heuzen (Kickers'69) Roger Hogeboom (Kickers 69) Dick Hogenes (Alphen) Hundersmark (Leidse Boys) Marco van der Jagt (Alphen) Leon Janson (Stompwijkse Boys) Lakenberg (Warmunda) Jan van Lenten (Alphen) Arnoud Meertens (Bernardus) Nachit (FC Rijnland) René Nieboer (Leidse Boys) Ton Nieuwenburg (ASC) Jos Oliehoek (Stompwi|kse 8.) Hans Oostdam (Warmunda) Peter Saunier (Bernardus) Ton Schuiling (Warmunda) Hein Visser (Kickers 69) Theo Wanders (Warmunda) Jasper Wegman (ASC) Peter van der Zwaan (Kickers'69) KNVB-zondag 1 Peter van der Star (NSV 46) Michael Steenbergen (SJC) Dennis Stuifzand (Docos) 4 Björn Canter Visscher (SVLV) 5 Ed Borst (MMO) Sander Fauth (Nieuwkoop) Patrick van der Meer (DOSR) 8. Ronald Jansen (UDWS) Arjan van Koert (NSV'46) Michel Obdam (Alkmania) Ger van der Werff (Meerburg) 12. Niels Karremans (SVLV) Remco Martens (SJC) Richard Smit (SJC) Richard Straver (DOSR) Paul Warmerdam (WSB) 17 Patrick Bon (FC Lisse) Clif Comvalius (Randstad Sport) Ulnch Fraser (Randstad Sport) Rene de Jong (Alphense Boys) Walter Koek (DOSR) Hans de Kruys (UVS) Paul Kwakkenbos (Nieuwkoop) Hans van Marwijk (Docos) Paul Pijpers (FC Lisse) Harm de Vos (Lugdunum) 27 Sander Beuk (Alphense Boys) Walter van Dijk (NSV'46) Ferry van der Haak (Nieuwkoop) Edwin Hillebrand (Meerburg) Marvin James (VCL) Edward Kas (NSV'46) Remco van der Kooy (Blauw Zwart) Jack van Steijn (Nieuwkoop) Perry Veilbriel (ROAC'79) Hubert Versteegen (MMO) 37 Leon Annokkee (FC Lisse) Frank Bakker (Alphense Boys) Jerry Berk (Teylingen) Rob van Berkel (VCL) Jim Beuling (Teylingen) Hans Boom (Meerburg) Marcel van den Burg (Roodenburg) John Deyn (LFC) Marcel van Dijk (Alphense Boys) Remy Engelhard (SVLV) Piet Hazenoot (SJC) Charles Hoogenboom (Alkmania) Ronald Hoogenboom (Alkmania) Dennis Hoogendoorn (FC Usse) Marco Joustra (WSB) Walter de Kievit (UVS) Gaby Kroet(SJZ) Marco Lagenberg (Blauw Zwart) Arno Lancel (UDWS) Marcel Luynenburg (Foreholte) Ab Matoug (LFC) Ronald Mink (UDWS) Simon Nachtegaal (Blauw Zwart) Richard Onstenk (Lugdunum) Patrick Paardekooper (FC Lisse) John Peschier (SJC) Sidney van der Pluym (Randstad) Rob Pret (Roodenburg) Ed Roos (Alkmania) Ton de Rooy (Lugdunum) René Rotteveel (SJZ) Marcel Tolsma (UVS) Cees van Tongeren (Lugdunum) Wiebe Valkema (WSB) Chris Vink (Teylingen) Patrick van der Voorn (N'koop) Sander Warmerdam (WSB) Dammi van der Weijden (ROAC'79) Martin van Zaanen (Meerburg) Leo van der Zalm (SJC) Rene Zoet (Teylingen) Richard van Zonneveld (SVLV) 79. Theo Aanhane (WSB) Bob van Aken (Randstad Sport) Hans van As (Lugdunum) Dave van den Berg (LFC) Harry Berg (SJZ) Marcel de Boer (FC Lisse) Dio van der Bogaart (Alkmania) Marco van der Broek (Lugdunum) Henk Buin (Roodenburg) Paul Dirk se (Docos) Edwin Duindam (WSB) Bart van Dijk (Blauw Zwart) Ronald van Dijk (FC Lisse) Perry van Es (ROAC 79) Fu (Randstad Sport) Peter Gerse (Alphense Boys) Henme Glasbergen (LFC) Hans van Goozen (MMO) Cor de Groot (WSB) Jan Harteveld (SJZ) Paul Haver (Teylingen) Bas van Heek (Meerburg) Cock van Helder (NSV'46) Patrick Heymans (Roodenburg) Ron den Hollander (Randstad) Henme van den Hoogen (VCL) Erwm Hoogendoorn (FC Lisse) Ed Hubert (SJC). >on (Rc urg) Roger James (VCL) John Jansen (WSB) Patrick Kamperveen (Roodenburg) Hassan Kartal (LFC) Martin Kerkman (Randstad Sport) René Koek (Alkmania) Vincent van Koert (Nieuwkoop) Ben Kottenhagen (Meerburg) Cor van der Krogt (Docos) Peter Kruit (Roodenburg) Dennis Kuyf (Nieuwkoop) Robert van der Laan (A Boys) Marcel L'ami (Blauw Zwart) Tome L ami (Blauw Zwart) Michel Langelaan (Teylingen) Pieter de Lange (SJZ) Hans van Leeuwen (UVS) S|aak van Leyden (MMO) Oscar ügtvoet (Foreholte) Erik Lopez (Blauw Zwart) Ruud Luyken (Blauw Zwart) Robert Mari|nen (WSB) John van der Meer (DOSR) Rob van der Meer (MMO) Wilco van der Meer (ROAC'79) Michel Mejri (LFC) Pieter Mulder (Alkmania) Mark Olyslager (Blauw Zwart) Fred Ouwerkerk (Roodenburg) Jerry van der Ploeg (Blauw Z.) Ronald van de Pot (VCL) Jelle Raap (SVLV) Alex Redel (Lugdunum) Rob Retel (SJZ) Johan de Ridder (Docos) Edwin Robbers (UVS) Wim de Roo (UDWS) Mënno van Rooyen (SJC) Marco Rotteveel (SJZ) Pieter van Schie (Blauw Zwart) Arno Schouten (DOSR) Jack Schrama (FC Lisse) Ed Stikkelorum (UDWS) Edgar van Tol (UVS) Freek van Ulden (Alkmania) Stan Uljee (Foreholte) Marco Verplancke (Docos) Leo Vogelzang (Foreholte) Nico Vork (NSV'46) Laurens van der Voort (FC Lisse) Marco de Vries (Nieuwkoop) RuudWeenmk (ROAC'79) Hans Wesselman (VCL) Koos van Zoest (Alphense Boys) Pieter van Zoest (Alphense Boys) Marco van der Zon (Randstad) Michel Zuidervliet (NSV'46) GervanderZwet (DOSR) Peter van der Zwet (NSV'46) KNVB-zaterdag 4 Rein Grooters (Oegstgeest) Edwin Otte (Quick Boys) 6.Fred Kanbier (Quick Boys) Martin Steenvoorden (Quick Boys) 8 Kees Krayenoord (Katwijk) Leo Lipps (Zevenhoven) Daan Noteboom (KRV) 11 Frank Aartman (TAW) Rick Abma (Oegstgeest) Timo Gerlof (Noordwi|k) Ene Grosman (Ter Leede) Jacques Key (ARC) 16 Rob Bink (Leiden) Ruud Bos (Zevenhoven) Edwin Grootendorst (RCL) Radjin de Haan (FC Lisse) Raymond Klinkenberg (Leiden) Ronald Pillmeyer (Oegstgeest) Tom Rovers (Zevenhoven) Richard Trompert (Kagia) 24.Gert Aandewiel (Quick Boys) Kees Broer (TAW) Floor van Duyn (Quick Boys) Ron de Jager (Rijnsburgse Boys) Jan Kaak (Kagia) Frenk van der Kley (Quick Boys) Paul van Paassen (Voorschoten) Leen van der Plas (Quick Boys) Ronald van Velthoven (Koudekerk) Tjeerd Verwey (Voorschoten) Jelle Visser (FC Lisse) Leon Vonk (Rijnsburgse Boys) Coen Warnau (Hazerswoudse Boys) I 37 Maurice van Berkel (Leiden) S Theo de Boer (Zevenhoven) Marcel van der Blom (RCL) Adrian Carter (Noordwijk) t Rob Cornelisse (Abbenes) Peter van Duyn (Rijnsburgsé Boys) I MarioFaber (Ter Leede) - r Hein de Graaf (Vporschoten) t Pim Langeveld (Katwijk) i Martin de Louw (Ri|nSburgse Boys) S Edwin Martens (TAW) Peter Natzijl (TerJ_eede) I Niek OosterleeHRCL) Bert Poot (Hazerswoudse Boys) Marco de Ridder (Katwijk) F Marco de la Rie (Leiden) j. Marcel Roos (Hazerswoudse Boys) T Martin van Soest (Hazerswoude) 1 Marcel Verhorik (Hazerswoudse B.) r Wino Verleun (Zevenhoven) c Arwm Visser (Voorschoten) Peter Wierenga (Oegstgeest) Leon van der Zwet (FC Usse) 60.Mark Bakker (Koudekerk) 1 g Arie van Beele (Katwijk) I 1 Bouwe van Beelen (KRV) r Gert van Beelen (Ter Leede) c John Belt (TAW) Rick van der Berg (Abbenes) Perry Berk (Voorschoten) t Frank Bloemheuvel (ARC) c Paul van der Blom (RCL) Johan Boer (ARC) C Rene Bon (Zevenhoven) j Arno van der Boon (KRV) Andres van der Born (Koudekerk) j 1 Albert Bosma (Noordwi|k) c Gerben Bouma (KRV) 1 Marcel Brasker (RCL) Erwm Crooy (Ter Leede) Martin van Delft (KRV) Gerrit Domburg (Zevenhoven) Rick van Dijk (Noordwi|k) Paul Dijkman (ARC) f Mark Ens (FC Lisse) Erwin Fransen (Hazerswoudse Boys' Patrick van der Fits (Noordwijk) Jan de Graaff (Voorschoten) Leen Guyt (KRV) Pieter van Harskamp (Koudekerk) I Henk Heemskerk (Hazerswoudse f Boys) Wim Hooymans (Rijnsburgse Boys) I Ron Hoppenbrouwer (TAW) Toon Houtekamer (Rijnsburgse Boys Marcel de Jager (Rijnsburgse Boys) Pieter Janmaat (Rijnsburgse Boys) f Ron Kattenberg (Kagia) Carl de Keizer (FC Lisse) Paul Kerkhof (Leiden) Ferry Kortekaas (Kagia) Peter Kruik (Ter Leede) Jan Kuit (KRV) Dennis Jan Mieras (Katwijk) Erwin Nieuwenhuizen (RCL) Ron Paling (Koudekerk) Willem Pott-Hofstede (Oegstgeest) I Henry Pouw (Katwijk) Edward van der Putten (FC Lisse) 1 Rene Ras (FC Lisse) Martin Rog (Quick Boys) Mark Setteur (TAW) Koos Siera (Leiden) Siebe Sleerhout (Koudekerk) Kees Smit (Noordwijk) Ron van der Spek (Abbenes) Jeffrey Stolk (Noordwijk) Ed Strijk (Oegstgeest) Peter Tamerus (Kagia) Joop Tegelaar (Noordwijk) Marco Verbree (Ter Leede) Edwin Verhoogt (Katwijk) Remco Visser (RCL) Taco de Vries (Koudekerk) Walter van der Weiden (ARC) Marcel Westeiin (Kagia) De Algemene plaatst zich voor finale korfbalbeker LEIDEN De Algemene plaat ste zich voor de eerste maal in haar bestaan voor de eindronde van de strijd om de Leidse Korf balbeker. Het achttal van trai ner Wim van Huis en coach Ruud van Vliet behaalde net als Fides Pacta vijf punten, maar eindigde als eerste op grond van een beter doelsaldo. Fides Pacta mag nog hoop koesteren om als beste tweede de halve finales te halen. Dat betekent tegelijker tijd dat bekerhouder Pernix nu definitief is uitgeschakeld. De wedstrijd tussen Fides Pac ta en De Algemene was de cli max van de wedstrijdenreeks van groep C. Beide ploegen had den relatief gemakkelijk afgere kend met KZ Leiden en het LKF-team, waarbij De Algeme ne een beter doelsaldo had op gebouwd (8 tegen 5). De twee deklasser liet zich niet ontmoe digen door de wetenschap dat haar tegenstander in de komen de zaalcompetitie een klasse ho ger uitkomt. Zij speelde juist bijzonder gemotiveerd met de halve finales in zicht en dicteer de na 1-0 steeds het scorever- loop, zonder verder te komen dan één doelpunt verschil. Frank Peter de Haas zette Fi des Pacta nog eenmaal aan de leiding, maar in de eerstvolgen de tegenaanval liet Wim van Vliet meteen de gelijkmaker aantekenen (6-6). De routinier, die in eerste instantie voor het LKF-team was opgeroepen, was op 3-4 ingevallen voor de ge blesseerde Tom Beij. Alfred Lambooy maakte vanaf de stip 6-7, waarna Sander de Haas in de slotminuut toch nog 7-7 bin nen schoot. Vanavond zal blij ken of Fides Pacta met het eer ste gelijkspel van het toernooi genoeg punten en treffers heeft geproduceerd om de eindronde te halen. De Danaïden, Fiks, Crescendo en Madjoe spelen dan namelijk de laatste groeps wedstrijden in poule D. De start is om 19.00 uur en de toegang tot de Apollohal is gratis. Idoor PETER KLEIN LEIDEN Pecos ruilt na de herfstcompetitie van plaats met Scylla. Dat is de gerecht vaardigde conclusie na een blik op de ranglijst in de twee hoogste klassen van de lan delijke competitie. De voorsprong van Pecos in de najaarscompetitie neemt onge kende vormen aan. Het verschil met de nummer twee, Red Stars, is reeds zevenenveertig punten, hetgeen voor de Oegst- geester formatie het lekker ont spannen uitspelen van dit com petitiegedeelte, alsmede een misschien zelfs te matige voor bereiding op de eredivisie, bete kent. In het voorjaar zal Pecos zich de huidige bezetting, Rob Turk, Friso Reitsma, Herman van der Broek en nationaal kampioen bij de jeugd, Ted van den Berg, zelfs een rol kunn spelen in de kampioens pi: offs van die eredivisie. Voor Scylla is het afscheid v het hoogste tafeltennisnivo bij. De 7-3 nederlaag teg Kluis was ingecalculeerd, het 4 verlies tegen Roskam-Midd burg Zuid, waar eerder van w gewonnen, was een forse drei Of het zelfvertrouwen van Mi tin Groenewold, Lars Wit! brood, Jeroen Koudstaal Patrick van Meverden dai werkelijk is aangetast, moet terdag blijken, als het duel gen Tempo Team met een ov winning afgesloten zal moet worden. De Pecos-vrouwen volgen I voorbeeld van de Scylla-maj nen. Het team draagt de roi lantaarn en zal om aan afdali naar de tweede divisie te oi» snappen een verschil van liefj vijftien punten op moeten goedmaken. REGIO De prestaties van de bowlers en bowlsters ble ven deze week over het alge meen een beetje onder de maat. René Zevenbergen was in Holiday Inn het meest suc cesvol met een serie van 809 over vier games. In Leiderdorp bowlde Frank Bokern zes pins minder om. Bij bowling Noordwijkerhout be haalde George Kennard bij de heren een behoorlijk resultaat. De mannen in Zuid-West lieten het helemaal afweten. In Holiday Inn kwam René Ze venbergen voor Pins-a-lot via games van 198, 179, 207 en 225 tot zijn reeks van 809 pins. Jas per van Leeuwen bleef bij de partijen over vier games steken op een totaal van 732 pins. Aad Kreeft bowlde de hoogste game. De speler van Broekhof behaal de een score van 233 pins. Pie ter Haanstra en Theo Knijnen- burg passeerden eveneens de tweehonderdgrens. Eerstge noemde scoorde een game van 212 en laatstgenoemde één van 205 pins. Bij de dames kwam de hoogste game op naam van Cora Visser. Zij bowlde 206 pins om in haar serie van 512 over drie. Greet van der Plas volgde met een sco re van 191. De prestaties van Toos van Rijn, Nicolette van Ouwelen en Diny de Mooij ont liepen elkaar nauwelijks. Zij bowlden games van respectie velijk 189,186 en 180 pins. Frank Bokern gooide in Leider dorp de meeste pins om. De speler van Lugthart behaalde een totaal van 803 en hielp hier mee zijn team aan de hoogste teamserie van 2260 pins. De hoogste teamgame ging naar HBE 1. B. van Elpen leverde daaraan de hoogste bijdrage met een score van 243 pins. Pe ter Meijvogel bowlde twee pins meer om en bracht daarmee de beste game op zijn naam. In Noordwijkerhout en Zuid- West was de opbrengst van goe de scores magertjes. George Kennard scoorde bij bowling Noordwijkerhout de hoogste se rie. Hij zette een totaal van pre cies zeshonderd neer. Cock Edelaar was met een reeks van 587 de beste dame. In Zuid- West was Monique Klaassen het best in vorm. Via games van 226, 180 en 148 kwam zij tot een serie van 554 pins. Paula van Hemert bowlde een reeks van 508. Haar games waren 182,159 en 167. De heren lieten het deze week afweten. Bowlingstanden Noordwijkerhout: Maandag vroeg: HBE 52; Duindam 48; Inva ders 42. Maandag laat: Madero 56; Van de Berg 56; Nissan 48. Dinsdag vroeg: Ploegmey 59; Kraska 52; Dragontown 52. Dinsdag laat: Bre- dero 52; Hof van Eden 1 47; Brede- ro 46. Woensdag: The Champ 62; André Schilder 48; Van Hal 46. Holiday Inn: Maandag vroeg: V&R 121; HAK 116; RVE 114,5. Maandag laat: Van Egmond 146; HI-21 128; Broekhof 105. Dinsdag dubbels: V&R 114; RVE 102; Broekhof 98,5 Dinsdag trio's: Van de Berg 152; AAM 149; V&R 136. Donderdag: Broekhof 125; Pins-a- lot 122; Ex-Bon Bon 119,5. Leiderdorp: Maandag: Jobaak 171; Bax/Spendel 150; Huspub 142. Dinsdag: Bowling Family 156; BS 148; Bukkers 1 144,5. Woensdag: TZT 162; Lugthart 1 157,5; Proshop 141. PROGRAMMA Badminton Tweede klasse, afd. 3: Flair Alphen Zeemacht Den Helder 1, Pearle He hugowaard '69 4 - BC Lisse 1 Afd. Weesp - Flair Alphen 2 Afd. 5: VlieW Voorschoten 1 - DKC Den Haag 2. Derde klasse, afd. 7: Merenwiek den 1 Heemskerk 2 Afd. 8: Merenwi Leiden 3 - Kennemerland Haarlem Afd. 9: Nivo Rijswijk 1 - Merenwiek U den 2. Afd. 10: Velo Wateringen Wassenaar 1Corbulo Voorburg 2 - V glo Leiden 1Dynamo Sassem 1 - E dos Zoetermeer 2. Vierde klasse, afd. 12: Flair Alphen! Duinwijck Haarlem 7 Afd. 13: Apo} Roelofsarendsveen 1 - Zijderveld Ar» stelveen 8 Afd. 14: BC Leiden 1 - 4, Spotvogels Leiderdorp 1 - Erid< Zoetermeer 3. Afd. 15: Vlietwijk Vo^ schoten 2 - Velo Wateringen 7

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 10