=Een Duitse die haar plicht deed Componist Edwin Schimscheimer neemt graag risico KUNST/RTV Wereldrecord marslopen Prijs M/V-magazine voor Dorien Pessers Mariene Dietrich: llEcidóc Qowiant rs (Filmmuseum «rt Dietrich ^STERDAM - Het ?r Ml lederlands Filmmu- 1 eum vertoont dit n wekeinde naar aan- eiding van het over- den van Marlène ietrich twee maal de lm 'Der Blaue Engel' ,t 1930. Deze film an Josef van Stern- ierg naar het boek an Heinrich Mann 3n v') borgde Dietrich we- eldwijde bekend- ieid. De film wordt Jle' ertoond op zaterdag n mei en zondag 10 ;rs iei, steeds om 21.00 'Beertje Sebastiaan' wint goud in Houston HILVERSUM De Nederlandse teken film 'Beertje Sebastiaan: Geheime Op dracht' is tijdens het 25e internationale filmfestival Worldfest in Houston met goud bekroond. Dat heeft de TROS giste ren bekendgemaakt. De 87 minuten du rende animatiefilm werd met steun van het Produktiefonds voor de Nederlandse Film, het Cobo Fonds en de TROS gepro duceerd en geregisseerd door Frank Feh- mers. De film toont berenheid Sebastiaan, die zijn berenvrienden op aarde te hulp schiet als zij tegen hun wil in een circus dreigen te belanden als dansende beren. De film draaide vorig jaar een aantal we ken in de Nederlandse bioscopen. De TROS zal Beertje Sebastiaan op een nader te bepalen tijdstip uitzenden. MARUM/ASSEN De Showband Marum doet op maandag 9 mei een poging om het wereldrecord musicerend marslopen te verbreken. Het record staat op naam van de Wheelingpark High- school Marchingband in West-Virginia (VS) met een afstand van 68,4 kilometer. De Showband Marum wil dat record verbeteren met een afstand van tussen de zeventig en 75 kilometer. De startplaats is Assen, waar maandagochtend in alle vroegte (om drie uur) de eerste noten worden geblazen. Na een rondje om Assen vertrekt de band richting Vries en Haren. Rond tien uur wordt de groep verwacht in Groningen, waar het Nederlands re cord (35 kilometer) zal zijn verbroken. Na een toer door de stad gaat het richting Hoogkerk, waarna men via Leek, Niebert en Nuis aan het einde van de middag in Marum hoopt aan te komen. Het is niet de eerste keer dat de showband een gooi naar een titel doet in het musicerend marslopen. In 1987 werd het Nederlands record gevestigd over een afstand van 31 kilometer tijdens een muzikale mars van Groningen naar Marum. De training van de bandleden is sinds september vorig jaar in volle gang. Iedereen moet minimaal 650 kilometer „in de benen hebben". HILVERSUM Dorien Pessers is door de luisteraars van het KRO-programma M/V-magazine onderscheiden met de M/V- prijs 1992. Dat heeft de KRO bekendgemaakt. Pessers is juriste en docente vrouwenstudies aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Zij pleit voortdurend voor een eer lijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen. De prijs bestaat uit een speciaal voor het programma vervaardigd kunstwerk. Zuidelijk Toneel gelast première af EINDHOVEN Het Zuidelijk Toneel in Eindhoven heeft de première van de studioproduktie 'Kwartet' afgelast. De voorstel ling zou morgen in Eindhoven voor het eerst worden gespeeld. Een woordvoerder van het gezelschap heeft dit meegedeeld. De regisseur en de spelers hebben, naar eigen oordeel, niet de basis weten te leggen voor een voorstelling waarmee zij zich konden verenigen, aldus de zegsman. Tot eind mei stonden 16 voorstel lingen geprogrammeerd in Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Breda en Den Bosch. >en bert jansma et z; ;n l len.f}e vrouw is niet meer naar de mythe blijft. Zal erder groeien. Die van èïub larlène met de béne Toon Hermans), van de b ctrice met de hees-zwoe- °i b stem die 'von Kopf bis toss auf Liebe eingestellt' de verwoestende "hjola Lola uit 'Der blaue die.lngel', de mysterieuze dar ian-vrouw in rokkos- M 1Um van later, de verleid- ter met de onafscheidelij- e sigaret uit haar mond ungelend. La Dietrich. j ei ritici en journalisten hadden t alse grootste moeite haar in oorden te vangen. „Er ging n zucht door de zaal die de leedjes van de tafels blies en ZÜ opkwam" schreef rod- eljournaliste Hedda Hopper e ]5 i'er een zaaloptreden van La [j ietrich. „De charmantste •ootmoeder ter wereld" ihreef een ander veel later, ien haar dochter Maria Riva vier kinderen had. Daartus- y :n in was zij de vamp, de koe- tw i verleidster die haar benen re, ntblootte maar zich niet S( lootgaf, begeerlijk maar on- 8. enaakbaar, uitnodigend maar k nicht zu haben', tussen nacht- o dub en aankomen-niet, de L glans van de glamour en de o gissingen rond het grote ge- »en teim. Terwijl zij zelf een leven ■teli ng niets anders deed dan al K e verbale vondsten verfoei- alle haar toegezwaaide lof m zovakken en nuchter noteren lrs it ze anders was. Maar dat ede >lde niemand weten. Zo gaat ,r it met mythes. „Ik weet niet jn it glamour is" zei de jaren- Bei11^ ster van de showbusi- nh( ïss. „Wie heeft ooit zulke dij- ;bei gezien? Mij bevielen ze ye et", becommentarieerde ze - (9beroëmde foto uit 'Der u#ue Engel' in haar boek 'Ref- Re xionen'. ïete ï1 'aanzinnigen (2 Me onder liefde alleen licha- elijke liefde verstaat, kan dit )ek beter overslaan. Op dat ,nts ibied ben ik tamelijk onwe- tu nd" vond de vrouw die ver- ,ge oudingen met Jean Gabin, i et Ernest Hemingway kreeg ro ingewreven, van wie sommi- g( :n vermoedden dat ze les- noj sch was alleen vanwege die B oekpakken en omdat ze in refilm 'Morocco' van het podi- r m stapte en een vrouw kuste. i had het een leven lang oeilijk met de mythe-vor- ing: „Ik blijf me erover ver onderen dat het publiek de Imrol met de privé-persoon lentificeert terwijl dat met to- lelspelers niet gebeurt", ihreef ze. En: „Ik beschouw isën die beroemdheden na- ;n als waanzinnigen, die surrogaat voor hun be- nodig hebben". Wie het irview dat collega-acteur 'milian Schell met haar ;te heeft gezien, herinnert haar bijna tergende terug- idendheid, het bizarre bij gevecht met Schell om Ü*a chzelf niet bloot te geven, om ch te ontworstelen aan de aag wie ze nu werkelijk was. e| 11 haar onderkoelde, licht-cy- rhe humor. Deze foto van Mariene Dietrich werd genomen in 19 Het was Josef von Sternberg die Mariene maakte. De niet van ijdelheid gespeende regis seur stak dat niet onder stoe- leh of banken: „Ze is niets en was niets, met techniek en trucs heb ik een beeld van haar geschapen". Ze was te eerlijk om het aan te vechten, want haar tijd met Von Sternberg werd de meest creatieve en in tensieve in haar carrière. Von Sternberg koos haar als tingel tangel-zangeres Lola in 'Der blaue Engel'. Hun samenwer king zou uniek worden in de filmgeschiedenis. Von Stern berg haalde haar naar Amerika waar ze Gouden Jaren van Hol lywood binnenvielen in een tijd dat Europees talent er triomfen vierde. 'Morocco', 'Dishonored', 'Shanghai Ex press' en 'Blonde Venus' (in hoog tempo gemaakt gemaakt tussen 1930 en '33), later 'The scarlet empress' en 'The devil is a woman' creërden de my the-Mariene. Von Sterberg werd haar vader, broer, biecht vader, criticus, leraar, raadge ver en manager tegelijkertijd. „Ik was een slecht geïnfor meerd meisje" schreef Die trich later, „als toneelspeelster was ik een nul, alleen door zijn mysterieuze methoden werd ik tot leven gewekt. Ik was niet anders dan een gewillig werk tuig, een kleur op het rijke pa let van zijn ideeën en beel den". Mariene volgde zijn re gels, zoals ze steeds de regels volgde, goed luisterde en een ijzeren plichtsbesef toonde. men Maria Magdalena samen tot Mariene, kreeg de strenge Pruisische opvoeding van die dagen, ging viool studeren, maar toen ze haar linkerhand forceerde en rust moest hou den besloot ze naar Max Rein- hardts Theaterakademie te gaan. In een Berlijnse filmstu dio, waar ze bijrollen speelde, leerde ze haar eerste echtge noot kennen, de assistent-re gisseur Rudolf Seiber, met wie ze in 1925 trouwde. Het paar kreeg een kind, Maria Riva. Het ging later uiteen, maar bleef getrouwd. Hun huwelijk was nog steeds intact toen Sie- ber in 1976 overleed. Nadat ze naar Amerika was gegaan met Von Sternberg werd ze Ameri kaans staatsburger. De Duitse nazi-pers schreef onmiddellijk dat ze „heulde met joden". Met Duitsland heeft ze een leven lang een moeilijke dubbelver- houding gehad. Haar versie van 'Lily Mariene' werd een marslied voor de geallieerde troepen, zoals veel later Pete Seegers 'Where have all the flowers gone' het protestlied van de vredesbeweging werd. Ze trad in de Tweede Wereld oorlog voor de Amerikaanse troepen op („het enige belang rijke dat ik ooit gedaan heb"), kreeg in '47 de Amerikaanse Vrijheidsmedaille en in '65 de Israëlische Eremedaille. Verraadster Logisch dat ze in '69 woedend werd toen de Franse schrijver Roger Peyrefitte haar een 'ex- onderdaan van Hitier' noem de. Ze klaagde hem aan en kreeg een stevig bedrag we gens smaad. Haar ex-landge noten waren niet allemaal even blij toen ze 15 jaar na dfe oorlog 'thuis' kwam voor haar theatertoernee. In Berlijn werd ze achttien maal terugge roepen op het toneel en kreeg ze een onderscheiding van burgemeester Willy Brandt. Maar elders waren er haatcam pagnes en bedreigingen voor de 'verraadster'. „Ik wilde nooit meer terug naar Duits land", zei ze. „Ik had er meer dan genoeg van dat er op mij gespuugd werd. Ik had genoeg van die haat-liefde. Niet een voudig. Het is tenslotte mijn vaderland". Haar isolement noemde ze „mijn verlies, niet het hunne", en ze zei heimwee te hebben naar de Duitse taal, niet naar Duitsland: „Het doet me hevig verdriet niet meer de telefoon op te kunnen nemen, om die vertrouwde stemmen uit mijn jeugd te horen". In '66 voegde ze er aan toe: „Het is nu erg gemakkelijk bedroefd te zijn, omdat de wereld nogal droef is. Na de oorlog zijn we nooit meer werkelijk gelukkig geweest". De vrouw wier beroemde be nen goud geverfd werden voor de dansscènes in de film 'Kis met', die over Jean Gabin zei „de gevoeligste man die ik ken; een kind dat in de schoot van z'n moeder vertroeteld wil Mariene Dietrich werd in Ber- worden", die over de vijftig lijn geboren als dochter van was toen ze haar debuut maak- een Pruisische officier, Louis te als nachtclubzangeres in „Ondanks alles", schreef ze la ter, „was ik dat wat ik nu ook nog ben: een Duitse die haar plicht wil doen, meer niet". Pruisisch Erich Otto Dietrich, die jong stierf. Wannéér ze geboren werd, liet ze met moedwil vaag. Dan weer luidde het 1901 dan weer 1906. Ze voegde haar na- Las Vegas, is niet meer. Een Duitse die haar plicht meer dan gedaan heeft. En die nu mocht gaan. Betreurd en her dacht door miljoenen. ietrich werd »ar rol van -ola' jn de omringd door jendarische n De Blauwe werd in juni '9el van 1939 genomen Hollywood DONDERDAG 7 MEI 1992 Idoor RENE DE COCQ MALMÖ Achter de frontlinie van het Eurovi sie Songfestival, de 23 min of meer prille dan wel min of meer onbekende 'acts' die zaterdag in Mal- mö de 23 deelnemende landen vertegenwoordi gen, bevindt zich een veel koppige achterban. Tekst schrijvers, componisten, arrangeurs, dirigenten, choreografen, teamlei ders, publiciteitsagenten, noem maar op. In een aantal gevallen gaat het hier om doorgewinterde Euro visieveteranen: mensen die al vaker (en soms veel vaker) met het festivalbijltje hebben ge hakt. Sterk voorbeeld vormt natuur lijk het tweemanschap Ralph Siegel Bernd Meinunger. Dit duo (respectievelijk leve rancier van melodie en tekst) is voor de negende maal op het festival, als de scheppers van de Duitse inzending. Al negen maal hebben ze in eigen land een liedje ingezonden dat zo goed voldeed aan de modale smaak van de modale Duitse jury dat het werd uitverkoren als Eurovisie-inzending. Van die negen maal was overi gens maar een maal de rest van Europa het eens met de keuze van de Duitse jury. Dat was de spraakmakende inzen ding in 1982, toen Nicole-met- gitaar het sentimentele 'Ein bisschen Frieden' van de heren Siegel en Meinunger naar het erepodium zong (ove rigens meteen gevolgd door een plagiaatproces). Zeven maal stierf het geesteskind van het duo een min of meer roemloze dood. Of ze dit jaar weer eens succes zullen hebben valt niet te voor spellen. Het liedje 'Traume sind für alle da' (hoe geraffi neerd het zich ook meteen in je geheugen nestelt) klinkt net eender als de vorige keren dat ze hun inzending lieten zingen door de groep Wind (in 1985 in Brussel en in 1987 in Brussel), en dat was voor Europese dovemansoren. Winnaars Andere Eurovisieco ryfeeën zijn de makers van het Israëlische liedje (nou ja, het lijkt eerder weggelopen uit een Braziliaans songfestival), com ponist/dirigent Kobi Oshrat en tekstdichter Ehud Manor. Elk voor zich een vroegere win naar: Manor in 1978 met Aba- nibi, Oshrat in 1979 met Halle lujah. Hardnekkige ziekte En wat te denken van Johnny Logan, maar liefst tweemaal (1980 en 1987) eigenhandig Eu rovisiewinnaar? Hij leverde dit jaar tekst en muziek van de Ierse inzending, die wordt ver tolkt door Linda Williams, zelf ook al eerder deelnemer (ze stond in 1984 op het podium in Luxemburg en was een jaar la ter in Zweden commentator voor haar land). Kortom: erg veel aftrek voor het motto 'de aanhouder wint' (dat overigens lang niet altijd uitkomt). Met die hoop opere ren de Portugese Dina (al in 1980 in de landelijke voorron de), de IJslandse formatie He- art 2 Heart (in andere bezet ting al in Zagreb actief), de Deense zangeres Lotte Nilsson (al vijf keer in de landelijke voorronde daar), de Joegosla vische componist Radivoje Ra- divojevic (met diverse inzen dingen op zijn naam). Het Eu rovisie Songfestival is niet al leen een liedjeswedstrijd, het heeft ook iets van een hard nekkige ziekte. Dirigenten En dan zijn er ook nog al die di rigenten die we haast elk jaar terugzien (en van wie een aan tal ook regelmatig de arrange menten voor hun nationale bijL drage levert). Zoals Noel Kele- han voor Ierland, Henrik Krogsgaard voor Denemarken. Anders Berglund voor Zwe den, Ronnie Hazlehurst voor het Verenigd Koninkrijk, Rolf Lovland voor Noorwegen (die ooit het liedje 'Let det swinge' schreef waarmee zijn land ook in Zweden de eerste plaats behaalde. En natuurlijk is er weer Harry van Hoof voor Nederland. Al leverde die niet het arrange ment voor 'Wijs me de weg': dat deed componist/tekst schrijver Edwin Schimschei mer (31) zelf. Die levert ook in eigen persoon de accordeon partij bij het liedje. Live? Jawel: hij speelt zelf de accordeon die we zaterdag ook horen, en het staat dus niet op de band. „Zo ben ik niet", laat hij weten. „Ik houd het graag zo echt mogelijk. Dat houdt wel iets meer risico in, en op de band klinkt het misschien iets gaver, maar die risico's neem ik graag, daar sta ik voor". Schimscheimer neemt toch al niet bij voorkeur de gemakke lijkste weg. Zo is het Neder landse liedje geschreven in de toonsoort 'des', een niet voor hand liggende keuze zoals des kundigen kunnen bevestigen. „Ja, dat doe ik graag", laat hij weten, „dat klinkt wat voller, wat rijker. Het ligt voor Hump hrey wat hoog, ik had hem ook niet speciaal in gedachten toen ik het maakte. Dat hij het zou gaan zingen is pas later opge komen. Als ik voor Humphrey had geschreven had het beslist iets anders gelegen". De componist van het lied 'Wijs me de weg' Edwin Schimscheimer speelt zelf op de accordeon. FOTO:ANP 'English style' meer dan ooit „in the picture" Er is geen ontkomen meer aan: toor (aan huis wellicht?) met al- wat betreft een warm interieur lure in te richten. Sfeervolle staan Engelse ideeën meer dan Engelse miniaturen en acces ooi t „in the picture". Daarom soires zorgen voor „the finis- zijn wij blij u een adres te kun- hing touch" Tevens bezorgt nen presenteren waar u geen men door heel Nederland, moeite zult hebben uitdruk king te geven aan uw gevoel voor stijl en klasse. U treft bij Chesterfield House, de naam zegt het al, onder andere schit terende originele Chesterfields aan in alle mogelijke maten, bekleed met stof of leer in tallo ze kleurstellingen. Daarnaast bieden mahonie-houten bu reaus, bureau-stoelen, draai stoelen en boekenkasten ten volle de gelegenheid een kan ChesierfieM heuse tel. 070-3643223. fax 3561432

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1992 | | pagina 15