PËft °o§o° o0°0°Cb 1991 ==Hdóe(2ou*cwit RADIO- EN TV-PROGRAMMA'S n' oR o xö o°o0o0o°o o 00 o OhQuOu000 Q- O Q VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1991 17 n uit iet stim I ling vai technli nde be< Archer en Terry Jastrow in Waltz across Texas'. NED. 120.22 mid Resu UELE PROGRAMMA'S °-R N3 (NOS) LAAT Een voorbeschouwing op het extra congres verschr ^at mor9en wordt gehouden. VoprSposri RTUITZENDINGEN :t LEI ii (NOS) STUDIO SPORT Een samenvatting van de baseballwedstrijd 1S' o Blue Jays-Oakland Athletics in de Amerikaanse Major League. elijKe v N3 (N0S) STUD|0 SP0RT JOURNAAL Beelden van de Ronde van ler- "gen.f narennen) ansluitn beleid. ERSEN RTL4 5 UUR SHOW Met als gast zanger/presentator Robert Long. beantwoordt Willem van Kooten de vraag waarom Nederlandse arties- weinig te horen zijn op de radio. Ten slotte een reportage over de uitrei- n de Gouden Kalveren tijdens de Nederlandse Filmdagen. N2 (TROS) HOLLYWOOD BOULEVARD Het filmmagazine besteedt "^ndacht aan 'Wittand', een nieuwe Walt Disney-produktie en toont frag- i uit de Nederlandse thriller 'Stroomopwaarts' ELFILMS ARD KISSIN' COUSIN (USA 64). R: Gene Nelson. Elvis Presley, Arthur tell. Muziekfilm met Elvis in dubbelrol ƒ11 NCRV WALTZ ACROSS TEXAS (USA 82). R: Ernest Day. Terry Ja- S (nne Archer Liefde analysetaTL4 STICK (USA 85). R: Burt Reynolds. Burt Reynolds. Misdaadfilm gr°ndsajupER ANGEL on MY SHOULDER (USA 46) R Archie Mayo Paul in§ nne Baxter Terdoodveroordeelde keert terug op aarde als rechter tigden d lQF LUC|EN BROUILLARD (CAN 82) R Bruno Carrière. Thriller De P'VJS VARA FIRST BORN (USA 84) R: Michael Apted. Huwelijksdrama ARD TITANIC (USA 53). R: Jean Negulesco Clifton Webb, Barbara uw Voo ck passagiersschip vergaat op maiden-trip ewaars$TL+ COMMON-LAW CABIN (USA (67). R: Russ Mever. Seksfilm gebrui^TL4 COMMENT DRAGUER TOUS LES MECS (F 84) R: Jean-Paul zonder iois PétronilleMoss. Plattelandsmeisje trekt naar Parijs O is ge%BCl FEAR is THE KEY (GB 73). R Michael Tuchner Thriller 90 proceigBC2 BAKUSHU (J 51). R: YasujiroOzu Setsuko Hara Drama zwan ITL+ SLITHER (USA 73). R Howard Zieff James Caan. Thriller krijgt, nbTL4 THOMPSON'S LAST RUN (USA 86). R: Jerrold Freedman. Ro- onbru^um Kathleen York. Misdadiger ontsnapt uit gevangenis TTL+ IMMER BEI VOLLMOND (D 69). R: Rudolf Lubowski. Misdaad ordiger i uwvoorli NEDERLAND 1 15.44 NCRV Ja, natuurlijk extra: The walking birds, natuurfilm over grondneushoornvogels in Tsavo 16.34 G'oud en nieuw, muziekpro gramma. Presentatie: Frank Mas- meijer. Herh 17.30 NOS si Journaal 17.40 NCRV Wilde Jack, 3-delige Disney-serie Afl 3. Jack McCall gaat met zijn trouwe wolfshond Denali aan de slag voor Constan ce. die een belangrijk document is kwijtgeraakt 18.27 Kids, 16-delige Canadese jeugdserie Slotaflevering 19.00 NOS si Journaal 19.20 NCRV Dinges, volwassenen raden wat kinderen bedoelen Pa nel. Martine van Os en Joris Lutz 19.51 t De puzzelkampioen, quiz gepresenteerd door Peter Plaisier 20.22 Liefde op het eerste gezicht, 4-delige serie verhalen. Afl. 4: Ro mance in Texas, Amerikaanse tv- film van Ernest Day. Met Anne Ar cher, Terry Jastrow e.a. De eigen zinnige Gail is voor een oliemaat schappij op zoek naar nieuwe olievelden. Na enkele proefborin gen wil de maatschappij het pro ject stopzetten, maar Gail zet door, samen met Jack Taylor, met wie ze eerst alleen maar ruzie heeft 22.10 Spiegels, informatief magazi ne gepresenteerd door Karin de Groot en Joel Batenburg 22.56 Cop rock, Amerikaanse poli tieserie Een under-cover team moet een verkrachter te pakken zien te krijgen 23.44 NOS s Journaal NEDERLAND 2 17.30 NOS is Journaal 17.40 TROS De wereld op een postzegel, cursus filatelie Les 2 Presentatie Leonie Sazias en Hans Kok (herh.) 17.55 Dieren in het wild, natuurdo- cumentaire serie. AflIjsbergen en Afrikaanse drinkplaatsen 18.50 America's funniest home vi deo's, thuis-video's gepresen teerd door Bob Saget 19.18 Natte neuzen show, spelpro- gramma met honden. Presenta tie: Martin Gaus 20.00 NOS ITi Journaal 20.27 TROS Bananasplit, amuse ment met de verborgen camera. Presentatie: Ralph Inbar 21.14 De tv dokter, medische tips doordr Ferdinand Zwaan 21.15 Grote club show, showpro gramma rond de Grote Club-actie t.b.v. sportverenigingen. M.m.v BZN, Corry Konings, Mannenkoor Karrespoor en Luv 22.20 Modemagazine, magazine met de najaar- en wintermode 1991/1992 23.05 Hollywood Boulevard, film magazine. Presentatie: Tineke Verburg 23.33 In the heat of the night, Ame rikaanse politieserie Afl Daryl Teller is kassier bij de plaatselijke bank in Sparta. Hij belt zijn vriend Bubba om langs te komen en iets te bespreken. Maar voordat dat kan gebeuren, vindt er thuis een schietpartij plaats, waar zijn 8-jari- ge zoon Odell ziet hoe zijn vader sterft 0.20 NOS Nieuws voordoven NEDERLAND 3 17.50 NOS Nieuws voor doven 18.00 Atlas van Anatolië, 4-delige documentaire over Anatolië. Deel 4 veel huizen in Oost-Anatolië staan leeg. Het is voor de bewo ners moeilijk hier een bestaan op te bouwen 18.30 Sesamstraat 18.45 iti Jeugdjournaal 18.55 m Het klokhuis 19.10 Een reiziger... door de Indo nesische archipel, documentaire waarin Madhur Jaffrey, een India se actrice die nu in New York woont, wordt gevolgd op haar reis naar de Spijseilanden om te on derzoeken wat er van de Indonesi sche cultuur is overgebleven. 19.54 PP Uitzending van het GPV 20.00 NOS s Journaal 20.25 Sport studio, met honkbal: Major League in VS 20.59 Maria de Lourdes in Neder land, optreden van deze Mexi caanse volkszangeres 21.44 100 Meesterwerken De dood en het meisje, schilderij van Hans Baldung Grien 22.00 s Journaal 22.15 Studio Sport journaal 22.30 NOS-Laat, achtergrondinfor matie met om 23.05 Gesprek met de minister-president Presenta tie Maartje van Weegen 23.20-0.55 VARA First bom, Ameri kaanse speelfilm uit 1984 van Mi chael Apted Een gescheiden vrouw begint uit woede en verdriet een verhouding met een aantrek kelijke man. Zij blijkt echter blind te zijn voor zijn fouten Met: Teri Garr, Peter Weller, Corey Haim e.a RTL 4 16.00 Telekids. Kinderprogramma. met om 16.30 Happy days 17.00 5 uur show. Gevar magazine met om 17.30 Nieuws 18.00 Zes uur nieuws/weer 18.15 Prijzenslag, quiz 18.50 Scrabble. Telefoonspelletje 19.00 Rad van fortuin, quiz 19.30 Avondnieuws/weer 20.00 Goede tijden slechte tijden, Nederlandse dramaserie Afl Da niel en Mickey laten zich door Harmsen tracteren. Simon en een geëmotioneerde Helen bekijken foto's van vroeger 20.30 Vrienden voor het leven, Ne derlandse comedyserie. Afl Ellen stort zich op haar nieuwe hobby tekenen. Wanneer zij Eddy vraagt om voor haar te poseren, komen bij hem een aantal frustraties los 21.00 De prins van Bel Air, Ameri kaanse comedyserie 21.30 Get a life, Am. comedyserie 22.00 Stick, Amerikaanse speelfilm uit 1985, geregisseerd door Burf Reynolds. Met: Burt Reynolds. Candice Bergen. Na zeven jaar in de gevangenis te hebben gezeten voor een gewapende overval, komt Ernest Stick op vrije voeten. Hij is er getuige van dat zijn vriend tijdens het afleveren van een partij drugs wordt vermoord 23.55 Laatste nieuws/weer 0.10 Comment draguer tout les mees, Franse speelfilm uit 1984, geregisseerd door Jean-Paul Fe- uillebois. Plattelandsmeisje reist naar Parijs om een man te vinden. Dat blijkt nog niet zo'n gemakkelij ke opgave te zijn want ze is niet het mooiste meisje dat er bestaat en verder schijnt ze rampen aan te trekken. Met: Petronille Moss, AnneTeyssedre 1.45 M*A*S*H*, serie (herh.) 2.10 Thompson's last run, Ameri kaanse speelfilm uit 1986 van Jer rold Freedman. Voordat detective Red Hains met pensioen gaat. heeft hij nog éèn opdracht te vol brengen hij moet een vroegere jeugdvriend naar de gevangenis begeleiden, waar deze een le venslange straf moet uitzitten. Met: Wilford Brimley, Robert Mit- chum 3.40 RTL4 Text BRTN TV 1 17.30 The bold and the beautiful, Amerikaanse serie Afl. 260 17.55 Journaal 18.00 Tiktak,animatieserie.Afl.210 18.05 Postbus X, jeugdserie van Gie Lavigne. Afl.: Felix Haantjes heeft een tweedehands auto ge kocht 18.30 TV 1 - Top 30, de 30 best ver kochte singles m Vlaanderen. Pre sentatie Hans Otten 19.03 Neighbours, Australische se rie. Afl 685. Harold krijgt een veel belovend aanbod. Onder hypno se tracht Gail de verantwoordelij ke voor Daphne's ongeval te her kennen 19.25 Mededelingen en Vanavond 19.30 Journaal en Sport 20.00 Kwislijn 20.05 De wonderjaren (The won der years), Amerikaanse come dyserie. Afl Het diploma. Bij de uitreiking van de diploma's ver neemt Kevin dat Paul een andere studierichting dan hij kiest, waar door ze voor het eerst gescheiden zullen zijn. Verslagen geeft hij Paul een mep in het gezicht 20.30 Van der Valk, 4-delige Engel se tv-film van Anthony Simmons. Met: Barry Foster, Meg Davies e.a. Deel 4 en slot. Randfiguren (Little rascals)De dood van heroïnever- slaafde Jongkind stelt Van der Valk voor raadsels Wie is de eige naar van de Red City Nightclub7 En wat heeft de sinistere religieu ze groepering the Warriors te ma ken met een bende radicalen uit 22.25 Kunst-zaken. Aansl Paarden- koersen. Aansl. Kwislijn 22.30 Vandaag en Sport 22.50 Tijd is geld, programma over mensen en geld. Presentatie: Luc Hanegreefs 23.00 Tour of Duty, Amerikaanse serie Met: Terence Knox, Step hen Caffrey e.a. Afl Kamp Bar- nett wordt aan een pasgevormde speciale eenheid toegevoegd om een herhaling van het Tet-offen- sief uit te voeren. Andersons een heid wordt zwaar aangellen door de vijand. Slechts enkelen slagen erin te ontsnappen. 23.45 Coda, Karei Jonckheere leest voor uit eigen werk' Telefoon BRTN TV 2 18.55 Journaal 19.00 Schooltelevisie 19.30 Bordertown, Frans/Canadee s/Amerikaanse serie. Met Sophie Barjac.JohnH Brennan 20.00 Vlaanderen vakantieland, toeristische portretten uit brnnen- en buitenland. Binnenland: Diks- muide Presentatie Leja van Hoeymissen. Buitenland Mosel- le-Metz 20.35 Kijk uit! Verkeerstip 20.40 Document: Betrapt in het buffet, een reportage over het le ven in en rond het stationsbuffet van Gent St.-Pieters. M.m.v. Jo Röpcke, Johan Struye. Jacques Vandersichel e a 21.30 Journaal en Sport 22.00 Première film video, film- magazine 22.30-23.00 Binnenskamers, Strijk kwartet in C KV 465-Dissonanten-, Mozart EUROSPORT 14.00 Golf: verslag van het drie daagse Ryder Cup Golftoernooi tussen teams uit Europa en de Verenigde Staten vanuit Kiawah Island (Hawaï) 17.00 Tennis: Masters toernooi voor dames te Essen, live 19.30 Eurosport nieuws 20.00 Tennis Masters toernooi, sa menvatting 21.30 Boksen verslag van het WK boksen: de partij tussen Londas en Gamache 22.30 Eurosportnews 23.00-1.00 Golf: Ryder Cup. live SPORTNET 16.00 Truckracen Vanuit België 17.00 Argentijns voetbal 18.00 Truckracen/Volleybal 19.30 World Sport Special 20.00 Action auto/Go. autosport 22.00 USProtoox 23.00 Formule 1 24.00 Speedway. Zweedse compe titie 1.00 Basketball: Limoges-Georgia 2.00 Honkbal Toronto-Oakland 4.00 Autosport: Japanse formule 3 5.00 Golf: Ladies open 5.30-7.30 World Snooker classics Iers om IfEST 16 04 Vier bij vijf, muziek i 5072, vo( iedereen en speciaal voor scho nen en el04 Westnieuw? 18 00 Overn Ra- gebruik( rthium te)|jNMOND 16 03 De Straat 17 03 igrond eijmet tv-tips en Editie M>6 18 03 rde hij h^e,e,e'oon i9 00Ov Dl6 05 VARA Radio I vrijdageditie ,RV Bulletin 21.04 Vrijdag sport S Met het oog op morgen 02 02 i nacht 5 02-7 00 Ook 5 30 TROS Gerard de Vries verzoek 17 04 Nederlands hit- het vefc AVRO Radiojournaal 18 30 Fi- 072 Hil lfengymnastiek light 19 04 Hol- t' a Jlvaren 20 04 Hobbyvitaminen aai rtmZie Radio 1 ig dient tj in de gr<|l5 04 VOO De top 40 18 04 NOS ^^^Ispits 19 04 VOO Dinges en Van 00 Countdown café entrum: S| u. in het 16 00 EO Crème du baroque Endegeeëicertante 18 02 Studio 4 19 00 zo. 11.00-van de kamermuziek Muziek eerste kljo 20.02-24 00 Supplement A [jer«makliniGending B Muziek uit de ruim- i zo. 14.00-' gen 16.45-1 lag. 10.00-113 10 VPRO Het Gebouw. 16 35 lam A, C etihte kringen 17 35 OV Postbus jltzonderingiagazme 17 55 NOS Mededelin- tenstijden. «chippersberichten 18 10 VPRO ia: Voor alty boskabouter 18 20 PP Uitzen- eren) zijn djhet GPV 18 30 NOS Homonos lagelijks 14.|jws en actualiteitenrubriek in het l u. Avondb»o Nieuws en actualiteitenrubriek nde: 18.00jokkaans en het Berbers 2015 ifdellng: voa actualiteitenrubriek in het Chi- verleg met eo De bijbel open 21 00 Zicht ek mogelljk2i 25-22 00 Achter de horizon lënten: wan(nergebeuren an doorlopi 'Staan kan (feRTN) 16 05 Neem je tijd 19 00 hiervoor 920 Vakbondskroniek 19.30 kken. Klndi22 12 Crooners en soft music rs, kleuters kj Nachtradio 17.00, babj olgens afspi(BRTN) 16.00 Abraham al ge- Jig hoofd. ^0 Antwerpen apart 18 10 Hitri- ingen: vooi| Het eenzame hartenburo 22 05 kinderen nfoe 23 30-06 00 Nachtradio idlg hoofd. I van kinder^ (BRTN) 16 30 De kunstberg Ikunde en n«(Srriu2lek 18.00 Actueel 18.30 8.30-19.30. l|d 19.30 Strijkers Werken van mde: 14.15jA/0iff en Luciano Berio 20 00 Rijnoordzil^or het BRT-Filharmonisch Or- -15.15 u. efenms Russell Davies, m.m.v Pe- lezoek hartö|msley-Clark (sopraan) en Elisa- Extra bezoefence (mezzo) 1 'Die Sieben 9.30-20.30 Hfie unseres erloesers am Kreu- 15.30 u. alKcjn 2 Requiem. G Ligeti In de ;-30 u. r kerksonates van W A Mozart GISTRATIE jank 23 05 On the bandstand nbrugsteeg jp C(j uitgebrachte live 254810.) Ilniders (Italië '89) 00 05-07.00 ilden voor 1 Geopend: RADIO MORGEN RADIO WEST 09 02 De Zuidhollandse za terdag 10.30 Westnieuws deze week, overzicht 11.03 De som der delen, over mensen die het nieuws hebben gehaald of nog zullen halen 12.03 Op verzoek 13.03 Sport RADIO RIJNMOND 10 03 Weekoverzicht, met de beste fragmenten uit programma's van Radio Rijnmond, gepresenteerd door Ineke Moerman 10 30 Videorubriek van Mieke van der Linden 11 03 Het motorpa leis van Wilfried de Jong 12.03 Rijnmond top 30 met Jan de Hoop 14.03 Sport op za terdag RADIO GOUWESTAD 09 00 Het nationaal produkt 10 00 Goeiemorgen 12 00 Twaal fuurtje 13 00RegioTop 10 RADIO I 07.07 AVRO Radiojournaal Van 08 30-24 00 op deze zender aandacht voor het congres van de Partij van de Ar beid Hoogtepunten worden in de be staande programma's ingepast, met o m 10.03 Toespraak van waarnemend partij voorzitter Castricum en het afscheid van Marjanne Sint. om 11 30 een toespraak van Wim Kok, gevolgd door een discussie over het kabinetsstandpunt rond WAO en ziektewet In de loop van de dag wordt de resolutie in stemming gebracht en is er de discussie over Troonrede, Miljoenennota en koppeling Verslaggevers Redmar Kooistra, Gerrit van der Kooij, Cees Sorg- drager, Hans Prakke, e a Verder 08.30 Wie zorgt die leeft 12 05 TROS Kamer breed 13.10Aktua RADIO III 07.04 NCRV Rabarbara 08.04 Drie voor negen 09 04 Gospelrock 10 04 Popsjop 12.04 Paperclip RADIO IV 07 02 AVRO Wakker worden 09 00 Pick-up 10 00 Caroline 11 00 Onder uit de kast 12 00 VOO Muziek voor miljoe- RADIO V 09 02 NOS Sportief 09 25 Water standen 09 30 RVU Werken aan werk 10 00 NOS Onder de groene linde 10 15 EO De muzikale fruitmand 11.15 Tijdsein thema 12 05 Meer dan een lied alleen! 12 44 Metterdaad hulpverlening 12 45 Vra gen naar de weg RADIO I (BRTN) 6 00 Voor de dag 9 10 Gewoon weg 10.03 Radio Trottoir 11 03 De kleren van de keizer 13 10 Piazza RADIO II (BRTN) 6 05 Welkom weekend 8.10 Ochtendkuren 10 03 De zoete inval 11 30 De Vlaamse Top Tien 12.00 Top 30 RADIO III (BRTN) 7 10 Drieklank 10 00 Zwitserland 700 jaar 11 00 Het koorleven in Vlaanderen Werk van Peter Pieters 12 15 Tafelmuziek Werken van Torelli, Dard, Durante, Bach 13 10 Muziekmakers 13.35 First Meeting: Ysaye, Celis, Faure BBC 1 15.15 Magee and the Lady. Film (AUS 78). R: Gene Levitt. Tony Lo Bianco, Sally Kellerman. Avontu ren in de Australische rimboe 16.50 Children's BBC: Pingu 16.55 The Little Green Planet Show 17.10 The Legend of Prince Vali ant 17.35 Record Breakers 18.00 Newsround 18.10 Grange Hill 18.35 t Neighbours, serie (herh.) 19.00 Six O'Clock News 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Wogan, talkshow met Terry Wogan Gast: Gary Webster 20.35 t Harry and the Hender sons, Amerikaanse comedy-se- rie, gebaseerd op de film 'Bogfoot and the Hendersons'. Afl. 1 21.00 it The Russ Abbot Show, comedyshow 21.30 Cf On the Up, comedyserie over een self-made miljonair Met: Dennis Waterman, Sam Kelly e.a. 22.00 t Nine O'Clock News 22.30 t Casualty, ziekenhuisserie Met: Derek Thompson e.a 23.20 Omnibus, serie documentai res. AflDon DeLillo: the Word, the Image and the Gun Portret van de Amerikaanse schrijver Don DeLillo die in zijn boeken vooral revoluties, natuur- en vliegram pen, aanslagen e d verwerkt 0.10 t Fear is the Key. Thriller (GB 73) R' Michael Tuchner. Bar ry Newman, Suzy Kendall, John Vernon. Man zint op wraak na de moord op zijn vrouw en zoon 1.50- 1.55 Weerbericht SUPER CHANNEL 16.00 On the air 18.00 Honey West, detectiveserie 18.30 Wyatt Earp, westernserie 19.00 Drama 19.30 Perspectives on environ- 20.00 Prime sport 21.00 Documentaire 21.30 Business weekly 22.00 Nieuws en weerbericht 22.30 USA market wrap up, Ameri kaanse effectenbeurs 22.40 Supersports news 22.50 I Angel on my shoulder (USA 46). R: Archie Mayo. Paul Muni, An Baxter. Komedie 24.00 The mix 0.30 The club mix 1.30-6.00 The mix all night BBC 2 15.15 Sport on Friday. Met: Golf: Ryder Cup, live-reportage van deze tweejaarlijkse strijd tussen de beste profgolfers van Europa, en de Verenigde Staten, vanaf Ki awah Island (South Carolina): de opening foursomes Met 15.30, 16.05 en 16.40 Paarderaces Ascot 18.30 Top gear, automagazine Met o m. de Mazda MX-3 (herh.) 19.00 t Thunderbirds, Amerikaan se poppen-sf-serie 19.50 t Supersense, documentai re serie. Afl'Seeing Sense', over de geheime zintuiglijke wereld van de dieren (herh.) 20.20 I Bilko, comedyserie met Phil Silvers e.a. 20.45 What the Papers Say, over zicht van publikaties Britse pers 21.00 Gardeners'World, tuinierma gazine. met o.m aandacht voor de herfsttuin 21.30 Golf: The Ryder Cup, live vanaf Kiawah Island (South Caro lina): foursomes 23.30 Newsnight, actualiteiten 0.15 Golf: The Ryder Cup, vervolg 1.00 Weerbericht 1.05- 3.15 I Early Summer, Ja panse speelfilm uit 1951 van Ya- sujiro Ozu. Met. Setsuko Hara. Chishu Ryu, Kuniko Miyake e.a. (Made in Japan-season) De 28- jarige Noriko woont bij haar be jaarde ouders, haar broer en zijn vrouw en hun kinderen. De familie vindt dat het de hoogste tijd voor haar is om te trouwen DUITSLAND 1 ARD 15.30 Kissin' Cousins. Film (USA 63) R. Gene Nelson Elvis Pres ley, Arthur O'Connell 17.00 Punkt 5 - Landerreport 17.15 Tagesschau 17.25 WWF-Studio 17.35 Kojak - Einsatz in Manhattan, Amerikaanse politieserie 18.30 HierundHeute 18.45 SagmalAah, serie 19.10 WWF 19.20 Oh, Du mein Herzblatt, com pilatie van voorgaande shows 20.00 t Tagesschau 20.15 Dallas, Amerikaanse serie Slot, fl Endspiel. Met: Patrick Duffy, Larry Hagman, George Kennedy e a J.R. zit diep in de put nu zijn aartsrivaal Cliff Barnes de baaas is geworden van Ewing Oil. Zijn zoons hebben Soutfork verla ten. Op de ranch, waar Bobby het nu voor het zeggen heeft, zoekt J.R. zijn toevlucht in de drank om het antwoord te vinden op de vraag wat de zin van zijn leven is 21.44 Tagesthemen-Telegramm 21.45 Gott und die Welt, magazine voor kerk en samenleving 22.30 Tagesthemen, actualiteiten 23.00 Die lieben Verwandten, serie Afl.: 'Eineigenartiger Abend' 23.25 Sportschau 23.50 Titanic. Film (USA 53). R Jean Negulesco. Barbara Stan wyck, Clifton Webb Luxe passa giersschip vergaat op maiden-trip 1.25 Tagesschau 1.30- 1.35 ZEN, dagsluiting DUITSLAND 2 ZDF 16.05 Der Kurier der Kaiserin, serie 16.30 Königlich Bayerisches Amtsgericht, serie gedramati seerde rechtszaken 17.00 Heute/Aus den Landern 17.15 s Tele-illustrierte 17.50 Der Hausgeist, Duitse serie 18.25 De Simpsons, tekenfilmserie 19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal, reportages van buitenlandcorrespondenten 20.15 T Ein Fall für zwei, Duitse kri miserie. Met Rainer Hunold, Claus Theo Gartner e.a. Bij een in braak in een luxueuze villa wordt de indringer door de huiseigenaar doodgeschoten. Diens weduwe vermoedt dat haar man door een derde is aangezet tot de kraak 21.15 Kaum zu glauben, comedy show met Pit Weyrich 21.45 Heute-journal 22.15 Aspekte, cultureel magazine 22.50 Die Sport-Reportage, met o a Bundesliga-voetbal: Vfl Bo- chum-Bayer Leverkussen; 1 FC Nürnberg-Bayern München en FC Köln-SG Wattenscheid 09 23.15 (OO) Lucien Brouillard. Film (CAN 82). R: Bruno Carrière. Pier re Curzi, Roger Blay Lucien en Jacques zijn vanaf hun jeugd on afscheidelijke vrienden Jacques heeft het tot een belangrijke poli tieke positie gebracht, terwijl Lu cien zich inzet voor minderbe deelden. Op een dag komt hun vriendschap op het spel te staan 0.40 Heute WEST 3 16.30 Schooltelevisie 17.30 Telekolleg II 18.01 Degrassi Junior High, serie 18.25 Kai Life, amusement 19.00 AktuelleStunde 20.00 Landesspiegel: Fresh Fami- lee. portret van deze popband uit het Oostduitse Ratingen 20.45 Leo und Charlotte, serie 21.30 West3aktuell 21.45 ZAK, weekoverzicht 22.30 Initiativen. Reportage over een alternatieve manier om oude ren zo lang mogelijk thuis te laten wonen 22.45 Cuba Libre Documentaire over de Cubanen en de Cubaanse revolutie 0.30 Laatste nieuws/Linie K, cul turele agenda RTL PLUS 15.50 CHiPs, misdaadserie 16.40 Riskant! Spelprogramma 17.10 Der Preis ist heiB, spelshow 17.45 Sterntaler, filmquiz 18.00 Rosa Salvaje, serie 18.45 Aktuell 19.15 Black sheep squadron, serie 20.15 Airwolf, serie 21.10 Twin Peaks, serie 22.05 Anpfiff, voetbalshow 23.00 Tuttifrutti,spelprogramma 23.50 RTL aktuell 24.00 Mitternachtsstrip 0.05 Common law cabin (USA 67) R: Russ Meyer Erotiek 1.20 Slither (USA 73) R Howard Zieff. Met James Caan. Misdaad 2.55 Immer bei Vollmond (D 69) R: Rudolf Lubowski. Misdaad 4.15 Formel 1, GP Portugal Herh CNN 24 uur nieuws, verder 18.00 Crossfi re 19.00 World News 20.00 World Business Tonight 21.00 International Hour 22.00 World News 23.00 World Business Tonight 23.30 Showbiz To day 24.00 The World Today 1.00 Mo- neyline 1.30 Crossfire 2.00 Prime News 3.00 Larry King, praatshow RTBFLAUNE 16.40 Clips a la Une 16.50 Nouba nouba 17.45 21 Jump Street 18.35 Le jeu des dictionnaires 19.00 Ce soir 19.30 Journaal 20.10 C'est la Fète 21.50 The missing link (B/F 79) Ani matiefilm 23.15 Les laureats de la fête 23.45 Laatste nieuws 0.05-0.10 Bour- MTV EUROPE 17.00 Report 17.15 At the movies 17.30 News at night 17.45 3 from 1 18.00 Prime 19.00 Yo' Raps today 19.30 Dial 20.00 Ray Cokes 22.00 Greatest hits- Sting 23.00 Report 23.15 At the movies 0.30 News at night 24.00 Post modern 1.00 Krista- ne Backer 3.00 Night videos TV 5 16.05 Faut pas rêver 17.05 Culinair 17.35 Kinderprog 17.50 Bienvenue en France 18.15 Le jeu des diction naires 18.30 Nieuws 18.50 Clin d'oeil 19.00 Trente millions d'amis 19.30 Nieuws 20.00 Plein cadre 21.00 Nieuws 21.35-1.00 Concours Elisa beth DISCOVERY 17.00 Traveloguer collection 18.00 Jack Thompson downunder: o.m. de strijd om het behoud van het regenwoud 18.40 Bicycle fietsfabrikanten 19.00 Beyond 2000 o.m. een elec- tronische speurhond; de beper king van methaanuitstoot 20.00 America's wild turkey de wil de kalkoen 21.00 Hunters of the sky: de valk 21.30 Carriers 22.00 Rommel, portret van de Duit se veldmaarschalk 23.00 The blue frontier reddings pogingen zeekoe 23.30 Vanishing africa: de ooievaar 24.00 Turkey 0.30 The eel hunters, palingvisser TV MORGEN RTL4 8 00 Telekids 12.00 Classique 12.15 Get a life 12 45 Batman. Ameri kaanse speelfilm uit 1966 R: Leslie Martinson. Adam West. Burt Ward, Bur gess Meredith. Joker, Ridler, Penguin en Catwoman doen er alles aan om het Batman zo moeilijk mogelijk te maken maar of dat zal lukken? BRTN TV1 10.30 I Q. op zaterdag. Supermachten Rusland en de Sovjetunie (3) 11.10 De werkzoekers (4) 11.30 Keuken-wijs (2) 12.00-12.40 Babel. nieuwsbrief voor Turkse en Marokkaanse migranten RTL+ 6 00 Chips 6 45 Transformers 7.10 Storybook international 7 35 Family Affairs 8 00 Konfetti Flintstone Kids. Yogi Bar, Barbie-show. Scooby Doo. Klack, De Jetsons, Mr. T 11.00 Marvel Universum: Spiderwöman, Das Land der fantastischen Drachen en Rude Dog und seine Band 12.05 Captain N 12.35 He Man 13.00 Teenage mutant hero turtles 13.25 Super Mario Brothers 13.50 Autosport: Trainingen voorde Grote Prijs Formule I van Spanje DUITSLAND 1 (ARD) 9.00 Tagesschau 9 03 Weltenbummler 9 45 Telegym 10.00 Tagesschau 10.03 Auslandsjournal 10 45 Info Gesundheit 11.00 Tages- schau 11 03 Mystery mansion, Amerikaanse speelfilm 12.35 Umschau 12 55 Persoverzicht 13.00 Tagesschau 13.05 Europamagazin 13.30 Nachbarn DUITSLAND 2 (ZDF) 9.00-11.03 Zie Did. I 11.03 Nachbarn in Europa 12.35 Diese Woche 12.55 Persoverzicht 13.05 Tao Tao 13.30 Ihr Musikwunsch BBC 1 8.30 Ovide 8.40 Opposites Attract 8.50 The Jetsons 9.15 Chucklevision 9.35 Dungeons and dragons 10.00 Going live, gevarieerd programma 13.15 Grandstand, sportprogramma, met o.m. Golf: de Ryder Cup SUPER CHANNEL 6.00 The mix 10.00 The independent mix 11.00 Metal mix mania 12 00 The chart mix 13.00 The club mix 14 00 Sport SPORTNET 7.30 Autosport: Britse kampioenschappen formule 3000 vanaf Donnington Park. 14e ronde 8 00 Strandvolleybal 9 00 Action auto 9 30 World Sport Special 10.00 Snooker: Senior Trick Shot-kampioenschap 11.00 Auto sport: Nascar Winston Cup 12 00 Autosport: Indy Car, Road America 200 13.00 Truckracen Stop battle of Monster Trucks 14 00 Argentijns Voetbal EUROSPORT 9.00 International Motorsport 10 00 Tennis: Davis Cup. samen vatting 12 00 Hanggliding 12.30 Zeilen 13.00 Saturday Alive, met afwisselend Tennis Masters-toernooi voor dames vanuit Essen, halve finales en Golf: Ry der Cup vanafd Kiawah Island, samenvatting KINDERNET 7 00 Blokkendoos 7 30 Vrouwtje Theelepel 8 00 Boes 8.30 Dom mel 9 00 De achtervolging 9.30-10.00 Bollo, Bries en bondgenoten CHILDREN'S CHANNEL 7.00 Stories without words 7.30 Cartoon classics 15.00-18 00 Stories without words Vooruitzichten Dagrapport Zuld-Llmburg regen le. Tel. 071-1. >SLIEDEN J de dag bij de ingang van tel. 143171 ferwacht. f d"o TaVaL" er nog enkele opklarin- lt het kwik tot omstreeks 0RGING r, ng Lelden, ijaarden itend neemt de bewol king snel toe en gaat het langdurig regenen. In de middag wordt het niet veel warmer dan 14° De wind waait uit zuidelijke richtingen en neemt boven land toe tot vrij krachtig en aan de kust en op het IJs- selmeer tot hard, mogelijk stormach tig- i^nisverzorglr i7. tei. i4944tiende dagen u. en 13.00- Morgen Zondag JONGERENT ono. RS CENTRAL a, Lelden. Te elkbaar van LX, matle over vil maan Dinsdag Woensdag 20% 30% 60% 30% W5 NW4 IFOON iKbaar maanc rdaa 19.00-22 Hoog- en laagwater Scheveningen Hoek van Holland 7.34 1e hw. 6.22 1e hw. 5.48 19.25 2e hw. 18.42 2e hw. 18.05 21.04 1elw. 1.55 1elw. 11.05 13.25 2e Iw. 14.15 2e Iw. 23.28 Noorwegen: Middagtemperaturen 5 tot 13°. Zweden: Middagtemperaturen 5 tot 14°. Denemarken: Middagtemperatuur 14°. Britse Eilanden en Ierland: Lange tijd regen en mogelijk stormachtig weer. Middagtemperaturen 12 tot 16°. België en Luxemburg: Langdurig regen. Middagtemperatuur 16°. Duitsland: In het oosten zonnige perloden, maar In het westen regen. Mid dagtemperatuur 16°. Canarische Eilanden en Madeira: Wolkenvelden en op Madeira mogelijk wat regen en middagtemperaturen 22 tot 27°. Marokko: Middagtemperaturen 24 tot 30°. Tunesië: Vooral in het binnenland kans op onweer. Middagtemperatuur 30°. Frankrijk: Veel bewolking en op de meeste plaatsen regen. Middagtempera turen 17 tot 24°. Corsica en Sardinië: Middagtemperaturen 24 tot 28°. Spanje: Enige tijd storm. Middagtemperaturen 23 tot 30° Portugal: Vooral aan de Costa Verde stormachtig weer. Middagtemperatu ren 16 tot 23°. Oostenrijk en Hongarije: Op de meeste plaatsen droog en wat zon. Middag temperaturen 18 tot 23°. Italië: Vooral In het midden en zuiden perloden met zon. Middagtemperatu ren 20 tot 29°. Gevulde omelet met vruchten-ijs bergsla en brood Voor twee personen hebt u nodig: 2 aardappelen, 25 g margarine, zout, ui, 1 dunne prei, 5 zilveruitjes, 3 eieren, 4 lepels melk. peper, pieterselie, selderij; kwart krop ijsbergsla. 1 lepel azijn, 1 lepel ananassap, zout, peper, bruine basterdsuiker, mosterd, paprikapoe der, 1 grapefruit, 2 schijven ananas; (volkoren)brood, boter of margarine. Bereiding: Snijd de geschilde aardap pelen in blokjes. Laat de margarine met wat zout warm worden in een koe- kepan, leg er de stukjes aardappiel naast elkaar in en sluit de pan. Bak de aardappelen op een matig vuur en on der een enkele keer omscheppen gaar in circa tien minuten. Snipper de ui en prei en bak de stukjes met de aardap pelen op een klein vuur vijf minu ten mee. Schep er de in vieren gesne den zilveruitjes door en verdeel de massa gelijkmatig over de pan. Schenk er vervolgens de met melk, weinig zout, peper en fijngeknipte pe terselie en selderij losgeklopte eieren overheen. Leg het deksel op de pan en laat de omelet op een matig vuur stol len. Wacht tot de bovenkant van de omelet opgedroogd is en laat haar dan op een warm bord glijden. Spoel de ijsbergsla af, snijd haar in reepjes en was haar alleen nog een keer als dat nodig is. Meng azijn, ana nassap, zout, peper, bruine basterd suiker. mosterd, paprikapoeder en olie. Schil de grapefruit en haal het vruchtvlees boven het sausje uit de vliezen. Voeg stukjes ananas en de ijs bergsla toe. JEANNE TY ,0 Dagpuzzel 1-4 kwakzalver; 2-5 produkt van gekookte appelen; 3-6 slaginstrument; 1-2 land in Azië; 2-3 luifel; 3-4 knaagdier; 4-5 kostbaar pelswerk; 5-6 schaduw beeld; 6-1 wijnsoort. Oploeeing dagpuzzel donderdag: 1 buks; 2 hulp; 3 aula; 4 taks; 5 shag; 6 auto; 7 pauk; 8 fuut; 9 grof; 10 drop; 11 club; 12 bowl.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 17