0 eint es n 0" Goed geld met vakantiewerk e[ ai 071-122244 Je ruim 486.000 lezerj in Zuid-Hollani i ff DEt DE GOUDEN LEEUW enkele jonge PART-TIMERS Blijft uw zaak morgen ook open? M.0. VAN 1923" M.B.AJS.P.DJACC. A.A./NIMA-A soms terecht denk je wei*;;;; wat komt - ervan gem VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 LEIDSE COURANT A/ WIJN Veursi oo^o WIJNHANDEL Veurseweg 214 2252 AH Voorschoten Telefoon 071-613736 vraagt voor direct: voor enkele dagen per week. Werktijden in overleg te regelen. Sollicitaties dagelijks, na telefonische afspraak, vragen naar de heer Kempers, tel. 071-613736. Erkend door de min. van 0 en W op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. De NSG heeft ook iets tegen do-re-mi-fa do-re-mi-*3 doorklinken. De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft iets tegen lawaai: gratis informatie. Ondernemen is vooruitzien. Denken op een langere termijn dan het einde van de boekperiode. Vergelijk daarom uw visie met die van wetenschappers en vertegenwoor digers van toonaangevende retailorganisaties zoals Unigro, Albert Heijn, Cosmo, Kwik-Fit en RetailNet. Op het Nationaal Distributie Congres '91 'En Detail', woensdag 11 sep tember 1991. Interesse in deelname? Bel dan het Cebuco in Amsterdam, S (020) 624 23 16. Cebuco//// f /of*0 VEDIS INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE OPLEIDINGEN NS aa in september/oktober aanvangs- (en herhalings) cursussen voor basiskennis- en praktijkdiploma boekhouden bel voor prospectus en inlichtingen: 010 - 413 75 26/413 81 18 Rotterdam Den Haag Tilburg Kantooradres: Mevr. H. v.d. Maarel Mevr. W.M. van Berkel Vondelweg 123,3031 PV Karperdaal 53,2553 PB Bosscheweg 125,5015 AB 01864-2041 Telefoon 070-3977102 Telefoon 013-421719 ^JIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ j Gezellig etentje j ïïllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllirr LEIDSE COURANT Kleintjes Klein gezet, Kleintjes Groot gezet, Fotokleintjes en Sijthoff Pers Kleintjes kunnen telefonisch worden opgegeven van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur. Teksten die vóór 12.00 uur in ons bezit zijn, kunnen in het algemeen de daaropvolgende dag reeds worden geplaatst. Voor de maan dag-editie uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. Enkele categorieën advertenties worden alleen geplaatst tegen contante betaling. KLEINTJES KLEIN GEZET Advertenties gezet over 1 kolom in kleine letters met één woord in hoofdletters. Prijs 0,42 per mm. Bij 3 achtereenvolgende plaatsingen, zonder tekstwijziging, wor den 2,5 plaatsingen in rekening gebracht. Minimum afname 10 KLEINTJES GROOT GEZET Kunnen in alle rubrieken worden geplaatst over 1 of 2 kolom met één of meer groot gezette regels. Prijs 0,49 per mm. Bij 3 plaatsingen zonder tekstwijziging binnen een week worden twee plaatsingen in rekening gebracht. Minimum afname 10 SIJTHOFF PERS KLEINTJES (KLEIN GEZET) Worden over één kolom geplaatst en gezet in een klein letterty pe, waarvan één woord kapitaal. Kunnen niet geplaatst worden in de rubrieken: Handels- en Kantoorpersoneel gevraagd, Winkel- en Kapperspersoneel gevraagd, Horecapersoneel gevraagd. Technisch personeel ge vraagd, Divers personeel gevraagd, Zaken en Financiering, Au tomarkt. m.u.v. auto's t/m 3.500.-, Clubs, Postorders, Onroe rende Goederen gevraagd/aangeboden, Bedrljfsobjecten en Verzekeringen. Tarief per mm: 1,98. Minimum afname 10 mm. Bij 3 plaatsingen zonder tekstwijziging binnen één week, worden 214 plaatsingen in rekening gebracht. Tussentijdse annulering is niet mogelijk. SIJTHOFF PERS KLEINTJES (GROOT GEZET) Worden geplaatst in de Haagsche Courant, Dadblad Het Bin nenhof. Goudsche Courant en de Leidse Courant, in alle rubrie ken (behoudens de rubrieken CLUBS en 06-nummers welke niet in Dagblad Het Binnenhof en Leidse Courant geplaatst worden) over één of twee kolom, met één of meer groot gezette regels. Tarief per mm: 3,17. Minimum afname 10 mm. berekenen wij 4,20 per BRIEVEN ONDER NUMMER Voor advertenties onder nur plaatsing aan administratiekosten. Bewijsnummers alleen op aanvraag 3,35 per exemplaar. Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 6% BTW. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, of niet-tlj- dig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. Correcties en/of annuleringen worden onder voorbehoud geac cepteerd en uitgevoerd. e komende weken gaat een deel van onze bezorgers met een welverdiende vakantie. Daarom ligt hier jouw kans om je vakantiepotje te spekken. De krant bezorgen gebeurt dagelijks tussen 16.00 en 17.30 uur. Op zaterdag wordt de krant tussen 9.00 en 11.00 uur bezorgd. Wij zorgen voor een krantentas en natuurlijk voor een meer dan redelijke beloning. Heb je tijd en zin, vul dan nu de antwoordbon in. Wil je eerst nog wat meer weten? Bel ons dan tijdens kantooruren onder nummer 070 - 3 190 774. I Ja, ik heb belangstelling J voor het tijdelijk bezorgen i van de krant. i Postcode Plaats I Leeftijd Ik ben beschikbaar vantot Stuur deze bon in een open envelop, zonder postzegel, naar: Sijthoff Pers, kamer C808, antwoordnr. 232, 2501 XE Den Haag. nT SIJTHOFF PERS PERSONEEL AANGEBODEN DIVERS PERS. GEVRAAGD Dames- en heren (minimum leeftijd 16 jaar) Zij zullen regelmatig ingeschakeld worden om reklameartikelen en samples af te geven. Hoewel er geen vaste werktijden zijn dienen zij in ieder geval beschikbaar te zijn van maandag t/m vrijdag, tus sen 16.00 en 20.00 uur. De werkzaamheden vinden In het alge meen plaats in de directe directe omgeving van hun woonadres. Aanmeldingen: Direct Marketing Promotions, Postbus 740, 3000 AS Rotterdam. Telefoon 010-4132955 (tussen 9.00 en 12.30 uur). Chableau BV vraagt croupiers m/v 24, obser vatie roulettedealers naturel 21. Tevens zijn wij op zoek naar ser veersters. Voor deze functies vragen wij: representativiteit, ervaring en een goede beheer sing van de Nederlandse taal. Ook zijn wij op zoek naar een secretaresse. Kennis van com puterprogramma's Windows 3.0, tekstverwerking Word voor Windows. Chableau B.V., Haag se schouwweg 10, 2332 KC Lei den. Tel. 071-355414, na 15.00 Wij zoeken een jongedame m/v, voor allerhande kantoorwerk zaamheden, moet kunnen typen en met enige kennis van Engels en Duits. Tel. 071-318787. Bopa Trading International B.V., Rooseveltstr. 64 in Leiden. Een jonge, dynamische en snel groeiende bloemenonderne- ming vraagt voor de vestiging in Leidschendam met spoed een filiaalhoud(st)er bloembind(st)er Ervaring strekt tot aanbeveling. Bezit van het vakdiploma of stu derende hiervoor is vereist, als mede eventuele bereidheid tot volgen van verdere opleidingen. Schriftelijke sollicitaties richten i: Ton Keuken Mediaservice, Lijsterbesstraat 4b, 4043 NC Opheusden. vraagt dames-herenkapper- (ster) in moderne kapsalon. Hoog salaris, eventueel part time. Wij vragen ook jonge en die later zelfstandig wil len worden, met vakdiploma's. Tel. 070-3504582, na 19.00 uur HUISHOUDELIJK PERSONEEL objectleiders/sters WOONRUIMTE TE HUUR AANGEB. Wegens tijdelijk verblijf van eigenaar in het buitenland te huur een stijlvol ingericht appartement te Wassenaar Pastoriepad 11 „Dorpswerve" Kamer met balkon op Z., 2 slaapkamers, 2 badkamers, grote kel der, eigen parkeerplaats. Huurprijs 2000.- per maand, (exclusie) gas, water, electra, kabel-TV enz.) Nijeveltstraat 175, 2242 LD Wassenaar. Telefoon: 01751- RUSTIGE HBO-studente, 24 jr., zkt. met spoed kmr. per 01-09 met gebr. v. k.d.t., huur max. 400.- Karin: 071-132032/070- 3457723 na 18 u. Acad. zoekt ETAGE/woonruim- te in wijde omgeving Zoeter- meer. Tel. 03210-18082 (na 20.00 u.). Amerikaanse studente met fam. in NL zkt. een KAMER in Leiden of directe omg. Tel. 08340- 23195. J. werk. vr. zkt. WOONR. in Den Haag/Scheveningen. Huur tot 500,-. Tel. na 18.30 u. 020- 6957073. Aank. studente biomedische wetenschappen zkt. KMR. in Leiden. Tel. 080-226797. Te koop aangeboden Indonesisch restaurant, cen trum Delft. Voor informatie: 01751-16486. Open huis Za. 10 aug. van 16-17 uur. Par terre Bussumsestr. 93. Ind.: en tree/hal, L-vorm. living, ruime slp.kmr., mod. keuken, mod. wc/douche-comb., v. a. tuin schuur. Ged. dubb. glas, c.v. w.w.v. Vr.pr. 74.500,-. Tel. 070-368.69.89. (2005) Open huis zat. 12-13 uur. Prinses Mariestraat 23-25, Den Haag, 3 dubb. bovenwon., leeg, met verhuurde parterre, 325.000,-. Tel. 070-3651696. KUNST EN ANTIEK DE NOOTEDOP Antiek voor al uw antiek, restauratie, hout- draaiwerk en meubelen op maat femaakt. Huyssitterweg 31, tompwijk. Tel. 01715-2303. Elke week de LEIDSCHENDAM- SE Curiosa- en Boekenmarkt. Pres. Kennedyplein vlakbij Leidsenhage. Inl. standhouders, 070-3279355. UNIEKE AANBIEDINGEN BIJ BERGMAN CARAVANS!!! De nieuwste komplete Chateau, Home-Car en Adria i d 'itw caravans bouwjaar '91 zijn terug uit de verhuur. Nu te k°op met dHizenden 9uldens voordeel. Met off. Wees snel want de CHATEAU /M .1 iTTTKx CHATEAU HOME-CAR ADRIA LEIDSEVAART189 7 NOORDWIJKERHOUT TEL. 02523-72649 I OPPAS GEVRAAGD Gevr.: OPPAS per 03-09-91 op ma. en di. 8.30-16.30 u.. voor onze 2 zoontjes van 4 1/2 en 2 jr. Schoolvakanties vrij. Tel. 071-175799. Dienstplicht? Het Leids Juristen Collectief verzorgt uw vrijstelling. Tel. 071-171757/Fax 130986. DIENSTPLICHT. Juridisch ad vies inzake uitstel/afstel. Tel. 070-3479567/3851466. ST. HALOA brengt, voor weinig centen, mensen met dezelfde wensen bij elkaar, bijv. samen kaarten, samen stappen, lid worden van een vereniging, sa men uit et6n, samen naar de stad/winkelen, samen afslan ken/breien, dansles, 010- 4566776. Sport Gallery, onder andere SPORTLITHO'S t.k. Turfmarkt 53, Den Haag (centrum). Tel. 070-3107885. OPRUIMING!!! Van nieuwe en gebruikte piano's en vleugels, met voll. gar., 1e stembeurt en transport gratis. H. Bouman, Noordeinde 105, Den Haag. 070-3659689. Dond. koop avond. Foto Dickhoff Haarlemmerstraat 207, Leiden Tel. 071-140005 Irislaan 63, Oegstgeest Tel. 071-174917 I KENNISMAKING Nog geen PLANNEN voor het weekend? Bel Blind Date 070-3650100. Alleenstaande zakenman zoekt voor serieuze relatie VROUW. Doel: samenwonen en trouwen. Nationaliteit, leeftijd en kinde ren geen probleem. Br. o.nr. SP09249 bur. blad. Leuke vrijgezel 33 j. zkt. VROUW 30-35 j. om er samen weer wat leuks van te maken. Trefw.: alles wat leuk is om sa men te doen. Br. I. m. f. onder no. SP0153324 bur. bi. Elke zaterdagavond Joey's Bar in de Asterstraat 86, Bloemen- buurt, lijn 3. De BAR voor oude ren en alleenstaanden, waar ge zelligheid nog voorop staat. Ge legenheid tot dansen en gratis koud buffet, geen entrée. Voor info tel. 070-3609754 of Sportieve jongeman van 37 jaar zoekt leuke gezellige VRIEN DIN. Doel ser. rel. Br.o.nr. SP0154669. Vr. 39 jr. z.k.m. MAN v. 35-39 jr. Hobby's: uitgaan, uit eten en bios. Doel: relatie. Tel. 070- 3904938. ANTIQUARIAAT vraagt boe ken te koop tegen hoge prijs in ieder aantal. Pijnboomstr. 94. Tei. 070-3600505. T.k. boeken Schoevers-opl. RECEPTIONISTE. Tel. 070- 3938227, na 16.00 uur. I LESSEN EN CLUBS Verkeersschool Tempo r les, div. i 6 Ie les/3,95 Te koop gevraagd: ijzer, metc len en SLOOPOBJECTEN. Tel. 01891-18116. I AUTOMARKT BMW 323!, 1983, oud model, antraciet metallic, grijs velours inter., schuif/kanteldak, stereo inst., sportwlelen, spoilers, 5- bak, APK 9-"92, 6500.-. 01718-32926. BMW 316i Edition kat., 4-'90, blauw met., 25.500 km. vr.pr. 26.000,-. Tel. 070- 3558365. Mercedes 207 D, bjr. 4-'85 km.st. 104.000, onderhoud: pri ma. Vr.pr. 15.900.-. Tel. 070- t/m vr. 9.00-17.00 Nissan Sunny diesel 3-d.t antraciet, bj. 8-'89, i.z.g.st., vr.pr. 17.000,-. Tel. 015-618980. Opel Kadett bj. '84, 70.000 km, z.g.a.n. APK 6-'92, 5450.-. Tel. 015- 567214. I AUTO'S T/M ƒ3500 Renault 18 TURBO BpNZINE, bj. 7-'82, electr. ramen, 5-bak, centr. deurvergr., APK 6-'92, i.z.g.st. Vaste prijs 3500,-. Tel. 070-3945300. FORD Fiesta, 1980, beige, APK 9-'92, 1650.-. 01718- 32926. ACCU'S voor motoren, brom fietsen. schepen, auto's. Groe nen accu-specialist. Leiden, Nieuwe Rijn 106, 071-120500. MOUNTAINBIKES d/h, 18 versn., Shimano-derailleur, nieuw vanaf 385.-. Tel. 070- 3995675. In de t jaffen, die 2500,-tot 3500,-korting jdervraag op 1991 modellen Biirstner en TEC caravans Ste toedi verhuur, welke allemaal worden afgeleverd. Inklusief: uitritsbare voortent, reservewiel met ophangbeugel, krik, sen, verlengsnoer en verloopsnoer. dakhor. reg.bewijs, e Campo B.V. Teylingerlaan 74, Sassenheim, tel. 02522-12597. IINog 5 plaatsen aan het waterl! Met gloednieuwe volledig inge richte stacaravans. Camping Reewijkse Hout te Reewijk. Vissen-surfen-zwemmen-zand strand enz. Ook verkoop naar elders, met gratis vervoer. Tel. 01721-9532 of 071-614890 of 06-52705333 of 01829-5944. STACARAVANS in alu./pvc/ hout, zowel nieuw als gebruikt. Bij aankoop nwe. caraven flinke korting, bij plaatsing op ons ul tramoderne recreatiepark, v.v. zwembad, kabe!-tv etc., ook verkoop naar elders. Voor ver voer wordt gezorgd. Inr. mog. Caravanpark de Randstad. Bre- deweg 66, Moerkapelle, 01793- 1363. EX-VERHUUR en showmo dellen tot 3.500.- korting o.a. Award, Beijerland, Bürs- tner, Hobby en Knaus. Oprui ming van 100 occasions van af 1250.-, ingeruild 15 vouwwagens vanaf 750.- (gratis stalling), voortenten en luifels tot 20% korting, alle bekende merken tafels en stoelen vanaf 13.-. Gaas- en verdulsterings rollo's en vele andere accessoires tot 20% korting. Tot ziens bij C. C. Bos, Woutersweg 8, 's- Gravenzande 01748-12683. Koopavond: woensdag en vrijdag. STA-CARAVAN 1987, 2 slp.kmrs., evt. met boot met b.b., vr.pr. 17.500.-. Bez. Oosteinde 11. „Kagerzoom", Warmond, vragen naar Fam. Ooijevaar. T.k: De Reu TOERCARAVAN startklaar voor de vakantie. Vr.pr. 1000,-. Tel. 070- 3238316. Variant, 4 pers., bj. 19) 1500 -, i.g.st. Tel. 39, T.k. grote CARAVAN vi plaats op gezellige car Ede. Staplaats incl. gebi is betaald tot 12-'91, j Tel. 045-428065. I WATERSPORT T.k. BEA motorkruiser, t selmotor, vaarklaar! 2j Tel. 01712-8719. DEN - iekte t maan< IVAKANTIEVERBL. BINNENLAND buden T.k. in Loosdrecht: sfe^tclSite RAVAN, kompl. Ingjdels il aan het water, i.pr.st. L a r torboot (pacht tot jan.'P- taald). Pr. n.o.t.k. Te&nsweg 3239465 óf 02l58-25i*^ o- het weekend in Loosdrr moes CURAQAO vakantie oft vracht. Bel 02503-3056 de laagste prijzen. Vanaf :pen he nmel d de ie] I DIVERSEN ,daar ei reparadie uitg longe k Dag. v.a. 9 u„ zaterd. 9-jen ze C. van Berge Henegouw< Vronkenlaan 23, Leid» TeL 071-892777. HELDERZIENDE Christal. bew.-Reiki beh. Spr.i 22.00 uur, tel. 070-3463! IDEN/ Dr de af eee: id. Hij vori£ temer "Soms denk /e we/ eens waar ,cht e€ zi/n we mee bezig, als zo'n hoopje heb verdriet wordt binnengebracht Uitgeput, uitgehongerd e~ S 3C dood- en doodziek. Je weet wel degelijk waar bezig bent. als je zo 'n zeehondje e paar weken later ziet. Behandeld, verzorgd én weer redelijk op eigen krachten" Door donateur te worden van de Zeehondencrèche in Pieterburen steunt u het werk en geeft u zee honden een herkansing op overlevej in ons waddengebied. Uw bijdrage is onmisbaar. ]dt uitg e^e Fili] )EC rr e "ieide: Ij de w r Brieven ondei Icii P7 3* 1U nummer moeten I pr. |eer n ienvof leente ;ie in n wc IT.lt u wat kopen of verkopen? Heeft u - een korte mededeling of wilt u uw auto verkopen? Met een rubrieksadvertentie - een zgn 'Kleintje - in de Haagsche Courant, dagblad Het Binnenhof, de Goudsche Courant en in de Leidse Courant, maakt u een grote kans van slagen Uw advertentie komt onder ogen van ruim 486.000* koopkrachtige lezers in Zuid-Holland Het opgeven van uw advertentie gaat heel een voudig Zet uw tekst in de vakjes - één letter, letterteken of spatie per vakje - en in één oog opslag kunt u in de laatste kolom zien wat de advertentie u gaat kosten Prijzen incl BTW /lis u de advertentie zonder tekstwijziging drie maal plaatst binnen 7 dagen, dan hoeft u 2,5 maal te fcetalen Tussentijds wijzigen of annule ren is niet mogelijk N B U kunt uw tekst ook telefonisch doorgeven Den Haag: 070-3950 304 - Gouda: 01820-12744 - Leiden 071-122244 - Delft. 015-126700. DÏÏSSEw Q Kleintje plus uw advertentie, inclusief kaderlrjn per plaatsing (15,90) AanKniisen wal van 157.40] toepassing is Leidse Coaiam.Apoi OTOOIdnummeI eers tie te et u an ju land ersch n do e offi loppi 'erk olitie ver 'aarir loet ,v en a vervj waar Efieie cht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 8