TENNIS CIRCUIT Huttenbouw en kinderspelen in laatste vakantieweek 'erry Paauw verslaat Robert Veldt Quick Boys houdt de schade beperkt tidweowumt LEIDEN ^SffiOEN WESTDIJK HOUDT DE SPANNING ER IN OMGEVING/SPORT Dn Griep erkste in onde van ootdorp Rabobank Q CfiidóeGoimant VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1991 Edwin Hermes (midden) van FC Den Haag scoorde gisteren het eerste doelpunt tegen Quick Boys. foto: henk snaterse Idoor KEES VAN KESTEREN KATWIJK Quick Boys heeft de schade in het duel tegen FC Den Haag beperkt weten te houden. De Katwijkers verloren op sportpark Nieuw Zuid met 3-1 van de Haagse eredivisie-club. Noord wijk won met ruime cijfers van Van Nispen (5-1) en hoofdklasser Alphense Boys had weinig moeite met RCL (4-2) Randstad Sport boekte de eerste oe fenwinst van het seizoen tegen de jeugd van Excel sior Maassluis (4-1). Quick Boys-FC Den Haag 1-3 (0-1) Quick Boys heeft de afscheids- wedstrijd van middenvelder Arie van Duijn hij gaat la ger voetballen niet in stijl af kunnen sluiten. De Katwij kers kwamen in het duel te gen FC Den Haag nog duide lijk ritme en conditie tekort. Toch kregen de Hagenaars de winst niet cadeau. De nieuwe oefenmeester van de kustbe woners Wim van Zwam be sloot de ploeg van Co Adriaan- se niet met open vizier te be strijden. „Het heeft tegen een ploeg die al weken in training is om voluit op de aanval te gaan spelen. Daar missen we ook nog de kracht voor. Ik kies voor een rustige opbouw vooral gezien de zware compe titie van vorig seizoen". FC Den Haag had veel moeite met de behoudend spelende thuis ploeg. De beste kansen waren dan ook voor Quick Boys. Hans van der Plas, Martin Rog en Frank van der Kley ver schenen alleen voor doelman Roy Beukenkamp maar de Haagse ballenvanger liet zich niet passeren. Vlak voor rust brak Edwin Hermes op aange ven van Heini Otto de score open: 0-1. In de beginfase van de tweede helft namen de Ha genaars definitief afstand. Routinier Otto kopte een voor zet van Harry van der Laan knap achter Tom van der Niet en Emiel van Eijkeren profi teerde bekwaam van de chaos in de blauwwitte defensie. Na deze opleving viel er voor de ongveer 1500 toeschouwers niet veel meer te genieten. Een knap afstandschot van Marcel Valk op de paal en de tegentreffer van Ben Geyteman waren de enige hoogtepunten in het laatste half uur. Van Nispen-Noordwijk 1-5 (1-3) Noord wijk boekte een regel matige zege op de vierdeklas ser uit de Zilk. John Eelman is nog op zoek naar de juiste for matie en geeft daarom gezien de grote selectie diverse spe lers een kans. Van Nispen is pas in training en kon nog voor weinig weerwerk zorgen. Cees Nulkes was met twee doelpunten de topschutter bij de roodwitten. Cliff Comvali- us, Joost Vink en Jos Smits waren de andere Noordwijkse doelpuntenmakers. Ruud de Klerk redde de eer voor de thuisploeg. Van Nispen-doel- man Erik Scheurs stopt in de eerste helft nog een strafschop van Cees Nulkes. RCL-Alphense Boys 2-4 (0-3) Alphense Boys was vooral in de eerste helft in Leiderdorp oppermachtig. De debutant in de hoofdklasse speelde in een hoog tempo en RCL kon daar weinig tegenover stellen. Ed Laros, René de Jong en Peter Gerse drukte het verschil in klasse in doelpunten uit. Na rust kwam de ploeg van Jan Kroese iets beter in de wed strijd en Ben Heemskerk en Edwin Grootendorst gaven hier via twee doelpunten ui ting aan. Marcel de Jong ver zorgde de vierde treffer van de Bahlmann-equipe. Randstad Sport-Excelsior Maassluis 4-1 (0-1) In de eerste helft miste Rand stad Sport nog duidelijk ritme tegen de jeugd van Excelsior Maassluis. De 1-0 achterstand bij rust was dan ook een lo gisch gevolg. Na de thee tap ten de Voorschotenaren echter uit een heel ander vaatje en Richard Pernet, Bob van Aken, Marco van der Zon en Ronald Hendriksen zorgden voor de eerste oefenwinst van Randstad Sport. 1AL ddint n 1 an de en rfen club chrij aai id** •yicr.® ilO De Ronde van Noot- is gisteravond gewonnen Ton Griep uit Bergschen- Hij ontsnapte in de finale een kopgroep van 13 man. heeft het er nog naar uit- it Leidenaar Paul Jijman de winnaar van f, i opnieuw succes zou ben. Met nog drie ronden had het kwartet lijman, Griep, Sassen en jyjel 'ama een lichte voorsprong, i aan tonc^en evenwel niet uit de y ip blijven van de achtervol- Tij snel na het startschot 'oord st door de toenmalige Noot- L— Tour de Francewinnaar Janssen ging Jos Jor- uit Beverwijk aan de haal. kreeg gezelschap van Nico ker en Andre Greven. 1-suT ^er moest afhaken maar de |Cfere twee reden meer dan ronden samen op kop. Sassen onderkende het ir maar had toch zes ron- nodig om bij de twee lei- te komen. Lange tijd zag >r naar uit dat de winnaar dat trio zou moeten komen, r Ton Griep en Paul Kooij- imet 1 dachten daar anders over. lijman, lange tijd onzicht- onderstreepte nu duide- zijn capaciteiten en met acht ronden te gaan sloten zich aan bij de koplopers. expoi ^et naets schaarde ook is to 10 Schrama zich in de voor haal 'in'e- Door een te afwach- neefl' houding konden zeven tdaal lerv°lgers hij de koplo- yal komen. Vervolgens namen 0 en io Zwirs, Rob Hoffman en J terwoudenaar Piet van der st een kleine voorsprong ir bij het ingaan van de ste ronde van 1800 meter de situatie weer geheel an- De sterke Ton Griep was Ivlucht terwijl op eerbiedige i ut anc* 0°k Zwirs was wegge- *n. Zij eindigden als één en «t terwijl Hoffman de sprint het brons wist te winnen. ie rama werd 4 en Alex Jan- t vjj 5e. Paul Kooijman (Leiden) vont ^'et van ^er Geest kwamen „„j, t verder dan een 12e en 13e lts. Piet Kralt (Rijnsburg sseerde zich met een 15e po- 'n ieder geval nog bij de innaars. De traditionele huttenbouw. foto: wim van noort De zwembaddag voor de kinderen van Ter Aar, Nieuwveen en Zevenhoven wordt woensdag gehouden. foto: wim van noort STREEK De laatste va kantieweek breekt maan dag aan voor veel scholie ren. Zoals gebruikelijk verrijzen in veel plaatsen weer huttendorpen. Bo vendien zijn er allerlei spelletjes en wedstrijden te doen voor de niet bou wende jeugd, voordat zij weer fris de schoolbanken in gaan. In Hazerswoude-Dorp wordt maandag om negen uur begon nen met de huttenbouw op de Pieter de Hooghstraat. Maan dagmiddag is er een poppen- consultatiebureau in koffiebar De Schutse aan de Breitner- laan. Dinsdag wordt er een dobbelspel bij het huttendorp gespeeld en staat de papilon- nenronde, een behendigheids spel op de fiets, op het pro gramma. Geknutseld wordt er woensdag van negen tot twaalf in de schuur van de familie Heyker, Breitnerlaan 24a. Voor de watervlugge kinderen staat woensdag om vier uur het Mag-ik-van-u-het-water- ho-stop-maar-spel. Na de hut- tendorp-picknick wordt om half zeven een playbackshow gehouden. Donderdag staat in Jiet teken van het Nat en Droog Sport spel, spelletjes in en om het zwembad. Na een theaterop treden in het Stek en de twaalf-plus disco kunnen de huttenbouwers een nachtje in hun hut blijven slapen. De 18e jeugdvakantieweek wordt afgerond met een blus- schuimspel en een broodbak- braderie. In Hazerswoude-Rijndijk wordt maandag begonnen met de huttenbouw. In speeltuin De Rode Wip worden vele ac tiviteiten deze week gehouden zoals het knutselen op maan dagmiddag, het poppenbureau op dinsdagochtend, behendig heidsspelen, en de spelletjes- kermis op vrijdag. Woensdag zijn diverse spelen en optre dens door straatmuzikanten en clowns geconcentreerd op de Da Costasingel. Ook is daar braderie. In Koudekerk aan den Rijn begint de jeugdvakantieweek maandag met een spelochtend in het Hofstedepark. De mees te activiteiten worden in dit park gehouden. Op dinsdag staat een snoepspeurtocht op het programma. Woensdag zijn er vanaf half tien zwembad- spelen en is er 's middags een playback-show. Een goede- reisspel en een verkeers-gan- zebord staan voor donderdag op het programma. De kinde ren kunnen van donderdag op vrijdag een nachtje kamperen in het park. De laatste dag, vrijdag wordt afgesloten in het teken van indianen en cow boys. Maandag, dinsdag en donder dagmorgen kan de jeugd zich op een creatieve manier bezig houden in sportzaal De Ring- kant in Nieuwveen. Zo wordt er een legobouwwedstrijd ge houden en een poppenkast voorstelling op maandagavond en een bingo op woensdaga vond en op donderdagavond een Bobo kindershow. Dinsdagmiddag wordt een vis wedstrijd gehouden in de Ringsloot van acht tot en met twaalf jaar. Vanaf half 7 kan er worden gekanood. Woens dag is de bekende zwembad dag in Aarweide. Ook de kin deren uit Ter Aar en Zevenho ven komen dan naar het zwembad om spelletjes in het water en op het droge te doen. Vrijdagmorgen is er speciaal voor de jongste groep een mu- ziekoptocht georganiseerd. De ouderen kunnen vanaf half elf hun tentje opzetten bij het trapveldje aan de Lijsterlaan. Daarna is er voor de kinderen die blijven slapen een barbe- In Zevenhoven start de Kin dervakantieweek maandag morgen om negen uur met de opbouw van het huttendorp aan het Plantsoen. Het thema van de week is „Beestenboel" en de eerste avond wordt er een dierengeluidenspel geor ganiseerd. Dinsdag kunnen de kinderen zich laten schmin ken en 's middags is er een op treden van clowns. Om zeven uur wordt het dorp officieel geopend door burgemeester Huigsloot. Er is ook een kin derkennis, rommelmarkt en rad van avontuur. Op donder dagmorgen kunnen de klein tjes diersporen opzoeken en beestenspelletjes doen, terwijl de ouderen dierenbloemen- stukjes maken. Na dit pro gramma gaan de ouderen bar- becueën en mogen zij een nacht in hun hut doorbrengen. Vrijdagavond gaan de hutten, na een fakkeloptocht, in vlam men op. Zaterdagavond wordt de week afgesloten met een bingo in 't dorpshuis. Walt Disney is het thema van de kindervakantieweek in Ter Aar. Voor de vijftiende keer wordt de kindervakantieweek geopend en wel op maandag om tien uur bij het industrie terrein Bovenland aan de Stobbeweg. Na het oplaten van ballonnen gaan de huttenbou wers bouwen en de andere kinderen naar een spellencir- cuit op de parkeerplaats bij het Landlustpad. Dinsdagochtend kan er wor den geknutseld in De Wip in Aardam. 's Middags zijn de ac tiviteiten geconcentreerd op het grasveld bij het Leeuwe rikspad in Aardam. De lief hebbers kunnen vissen, stoep- krijten, met een vlotje varen of vliegeren. Donderdagoch tend wordt er een tekenfilm van Donald Duck gedraaid in Parola in Langeraar en 's mid dags is er vanaf De Schakel een speurtocht. De laatste vakantiedag, vrijdag 16 augustus, wordt afgesloten met een grootse Walt Disney themadag in we Wip in Aard- Burgemeester D. Brouwer de Koning van Jacobswoude opent maandag om tien uur op het braakliggend terrein ach ter de Bateweg-Noord de 20e kinderspeelweek, georgani seerd door Woutje Brugge in Woubrugge. Maandag staat in het teken van de huttenbouw. Na de barbecue die 's avonds wordt gehouden, gaan de hut ten op in een groots kamp vuur. Waarschijnlijk is dat dit jaar voor de laatste keer. Dinsdag, woensdag en donder dag staat er een abseiltoren op het plein bij het winkelcen trum Batehof. Onder deskun dige leiding worden de jeugd vanaf 13 jaar de fijne kneepjes bijgebracht van het klimmen en dalen. Voorts zijn er deze week in het verenigingsgebouw De Wijk aan de Schoolstraat allerlei ac tiviteiten te beleven zoals het bloemschikken op dinsdagoch tend, de komst van de dieren dokter op dinsdagmiddag, een filmmarathon van een tot twaalf uur op woensdag en de poppendokter komt weer op vrijdagochtend. Woensdag staat Woutje Brugge met een kraampje op de bra derie aan de Comriekade. De mensen vanaf 15 jaar kunnen donderdagavond klaverjassen in Woudsoord. 's Avonds om half acht wordt in de circustent op het braak liggend terrein bij Bateweg- Noord een playbackshow ge houden. Vrijdagavond om half elf wordt vanuit Woubrugge vertrokken voor de dropping. Tenslotte geeft circus Arena om half drie en om zeven uur een voorstelling. KSi ;UW VENNEP/LEI- ;1.te' ij Het Rabo Open °®11 nis Kampioenschap de Haarlemmermeer waarlijk een open toer- EURpi. Niet alleen vanwege feit dat iedereen zijn 1 ge kan vinden in het zelingwekkend aantal erdelen dat in Nieuw mep wordt afgewerkt, ir ook omdat in het REEujifdonderdeel, het he- i zo"! enkelspel B, geenszins .'is voorspellen is wie de fdprijs zal gaan weg- "r len. turtlm 00, 1! 13.45 beschermde plaats garan- t in het evenement van ïooileider Ad Schiitz niets, r dan ook werkelijk niets. ï.oó, 2 ivelden eerder al kanjers Bulters (2) en Burger (3), !5 1 ren gingen ook de num- ivier en vijf Robert Veldt abylc )nno Guinau eraan. I ïederlaag van dienstplich- 1 oldaat Veldt kwam overi- 8jj| niet geheel onverwacht. 2 er deze week had de B- v er van 1987 (hetzelfde ta dat Heieen van den Berg 1' este vrouwelijke B-Master een hele kluif aan Arjan Tol. Die test kon Veldt doorstaan, maar gisteren CIN i Perry Paauw werd het voor Veldt definitief gehaald. Paauw heeft issortii tdf met de driesets-zege 1! beste dienst bewezen in de I om een plaats voor de ers anno 1991. Met het be- !oo" 11en van de kwartfinales .45', 2 I Paauw weliswaar nog Ralph een plaats in de top acht -IS.1] srkstelligd, via winst in 30 kwart kan hij dat wel my da i Tegenstander daarin is zo. 1! 'C-er Marco Visser, de ■trop mer zes op de plaatsings- 15, 1( (He uit het district Lei- doen het buiten verwach- gped in Nieuw Vennep, waar het toernooi in de {lopen jaargangen vaak be- }fst werd door het district ■lem en Amsterdam, zijn vier „Leidse" mannen in rijd. Naast Paauw en Vis lijn dat Ben de Bruin en Nagelkerken, die zijn dames nog aardig intact. Het heeft evenwel bitter weinig gescheeld of de grootste kans- hebster, Cindy Berkhout, had teleurgesteld moeten afdrui pen. Nu werd het een ontgoo cheling voor Renée de Ruijter. De Ruijter had namelijk tot tweemaal toe de gelegenheid de partij met één slag uit te maken. De tweevoudige B- Master toonde op die momen ten haar opmerkelijke veer kracht. Met 2-6, 7-5, 6-3 be reikte de Hillegomse de halve finales waarin Saskia Paauw een ongetwijfeld moeilijk te nemen hindernis zal vormen. Paauw had ook al drie sets no dig om zover te geraken. Caro line Clay wilde pas na 5-7, 6-2, 6-2 het onderspit delven. Lijstaanvoerder bij de C- heren, Dennis Versteeg, won eveneens moeizaam. Tegen Je rome Pauwels moest de Lisse- naar drie sets lang vol in de beugels, iets wat zijn volgende tegenstander Dennis Noppen kon laten. D-speler Wouter Koop kreeg van de Unicum- mer maar drie games. Noppen of Versteeg komt in de halve finale in ieder geval niet Ed win Langelaan (6) tegen. Lan- gelaan moest Van Elderen voor laten gaan. Lange partijen zijn in het he dendaagse tennis allang geen uitzondering meer. Konden wedstrijdleidingen in het ver leden toe met een planning van anderhalf uur per pot, mi nimaal twee uur is nu al norm. Als het aan C-dames Yvonne Schoordijk en Céline Froma ligt, zal die norm opgetrokken moeten worden naar drie of zelfs meer. De dames namen de baan maar liefst drieënhalf uur in beslag met Schoordijk als sterkste. Annemarije van Overschot *hielp de wedstrijd leiding een handje door Visser met 6-2, 6-1 te verslaan. Het grote D-evenement dat bij De Kikkers wordt verspeeld is perfect op schema en bij de Dl-dames zijn zelfs al drie hal ve finalisten bekend. Terwijl Madeleen Langeloo de laatste vier bereikte via een zege op Oh, verloor tweelingzusje Ma ren van Heddy Boers. Maar niet nadat Maren twee match points onbenut had gelaten. Heddy's zus Karin bood Cindy Berg hevige tegenstand maar kon net niet doordrukken: 6-7, 7-6, 6-2. De D-heren hebben nog een lange weg te gaan. Een weg die voor Stefan Drie huis te lang gebleken is. De nummer vijf ging er af tegen P. Roodenburg. De Rijnkanters Jeroen Westdijk ontpopte zich gisteren in Rijnsburg als een ware „master of suspense". In zijn partij tegen Rob Broekhof leek Westdijk de zaken aardig naar zijn hand te zetten, maar opeens kwam de klad erin. Die erin bleef tot 5-2 voor Broekhof in de tiebreak van de derde set. Het angstzweet droop langs de lijven van de ruim aanwezige supporter- schare van de C-speler. „Dit kon toch niet het eind zijn van ons Jeroen". Maar zie, West- dijk rechtte de rug, Broekhof produceerde een aantal vreemde afzwaaiers en het „recht" had toch zijn loop. Met een vette glimlach alsof hij het allemaal zo geregisseerd had nam Westdijk de felicitaties van zijn fans in ontvangst. In de wetenschap dat nu de Duit ser Schüller staat te wachten, die eerder weinig heel liet van Tim Bavelaar en Adrie Tala- kua. Naast Westdijk, op baan 2, maakten Marco Mattke en Erik-Paul van Weeren er een ouderwets potje „prikken" van. Matkke beheerste dat niet meer van deze tijd zijnde spel letje beter dan de Forescati- aan. Dan was het beter vertoe ven bij de strijd tussen Alexander van den Berg en Erik de Graaf, spelers die durf koppelen aan technische hoog standjes. Met name in de tie break van de tweede set maakten de C-coryfeeën er een waar spektakel van, die door de meest getalenteerde van het tweetal, Van den Berg, evenals de eerste set in winst werd omgezet. De snel ste zege in het C-veld behaal de Jack Manuputty. De tennis- leraar van de organiserende vereniging was veel vaster dan Erik Steegers: 6-2, 6-3. Een ander lid van De Rijnkan ters, Jan Kuivenhoven, beleef de gisteren een historische dag. „Vanaf mijn eerste toer nooi hier heb ik steeds een fi nale gespeeld". Aan die „tradi tie" kwam een droevig eind. Het tempo dat Gaby Gesta Fernandez en Kees de Boer Kuivenhoven en partner Dick Heemskerk oplegden was het vooraf hoog ingeschatte Rijns- burgse koppel te gecompli ceerd. Een zware slag voor Kuivenhoven: „Ik denk er drie dagen voor nodig te heb ben om hier overheen te ko men". Jeroen Westdijk trakteerde zijn fans op een akelig middagje „suspense" foto: andré van haasteren achtste finale tegen Peter van der Weele nog moet afwerken. Een vijfde had er zelfs ook nog ingezeten. Echter, Onno Gui nau (5) kon de hoge verwach tingen na zijn uitstekende op treden op de Open Leidse niet waarmaken. De boomlange Alphenaar ging in twee sets onderuit tegen de uit Ensche dé afkomstige René de Ko ning. Ook thuisspeler Marcel van Rijn kwam er niet aan toe rend bezig gaatjes te zoeken om hem te passeren, maar met zo'n service en reach aan het net is dat vechten tegen de bierkaai". Marcel van Rijn die op het eigen park, met uitzon dering van die ene finale te gen Jan-Willem Lodder jaren geleden, nooit zo goed pres teert, kon niet werkelijk rou wig zijn om het verlies. „Vol gende week op de Leidse Hout dan moet het weer gebeuren. Dan heb ik altijd mijn top. Twee jaar geleden was ik fina list en vorig jaar zelfs winnaar. Die grote beker met de namen van legendarische spelers erop wil ik nog wel een jaartje thuis op de schoorsteenmantel". Thoolen heeft daarentegen nog uitzicht op de Haarlem mermeer-trofee, maar dan moet hij in de kwart wel San- der van Gelder overwinnen. De nummer een zegevierde simpel over Ranganathan Anand. Matchpoints In tegenstelling tot de B-heren is het veld favorieten bij de om het kwartet uit te laten groeien tot een kwintet. Van Rijn had in Constant Thoolen dan ook een opponent van klasse. De torenlange Thoolen zorgde er voor dat Van Rijn geen moment zijn geliefde spelletje met veel spreiding kon hanteren. Thoolen ser veerde en volleerde dat het een lieve lust was, daarmee Van Rijn in de verdediging drukkend. „Ik was voortdu-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 11