policy balteam bindt Iraziliaanse fans Zes weken voor f. 25,- ■feest Schapers blijft ronddwalen Iberg reeds oeg in vorm CeidócSoutcuit Top sportnieuws -DRT C&idóGSommtl MAANDAG 17 JUNI 1991 PAGINA 15 '^jBarel blijft presteren Er schijnt geen einde jen aan de fysieke mo len van Roh Barel. De idse atleet, die de laat- n een aantal aanspre- 'overwinningen boekte, isteren bij de befaamde tionale triathlon in de inse stad Nice tweede, de Amerikaan Mark 8 ras te sterk voor de Ne er. Het was al de acht- r dat de Amerikaan in e-kwart triathlon in von De Nederlandse Nice presteerde Jark Koks werd negen- rien Loyens tiende en rts vijftiende. Ben Johnson niet meer zo gevraagd TOENSBERG De marktwaarde van Ben Johnson blijkt aanmerkelijk te zijn gezakt. De Canadees, die bij zijn eerste optredens na afloop van zijn schorsing van twee jaar in het indoorseizoen gages van tienduizenden guldens incasseerde, had in het Noorse Toensberg niet om startgeld gevraagd. Daar gaven zijn optredens in de open lucht in Granada (10,54, vijfde) en Sevilla (10,69, vijfde) tot nu toe ook geen aanleiding toe. In de Spaanse steden kreeg Johnson overigens nog bedra gen van 35.000 en 20.000 dollar. De Noren waren heel wat zuiniger toen zij de Canadees 2.000 dollar (4.000 gulden) uitbe taalden voor zijn tweede plaats in 10,47 seconden achter de winnende Duitser Haupt, die 10,37 seconden noteerde. Johnson raakte wel anderszins in het nieuws. Hij zou in Toensberg een fotograaf van een plaatselijke krant hebben weggejaagd en hebben gedreigd 's mans camera te beschadi gen, wanneer hij nog een foto zou maken. Johnson wil zich de komende weken in de omgeving van Oslo op verdere wed strijden voorbereiden. Op 3 juli loopt hij in Finland. Aanvan kelijk zou de Canadees dezelfde dag in Oslo starten maar de organisatoren hebben Johnson inmiddels te kennen gegeven dat op zijn aanwezigheid geen prijs meer wordt gesteld. Play-off bij golfstrijd HASKA Het toernooi om de open Amerikaanse golftitel heeft gis teren een sensatio neel slot gekregen. Payne Stewart en Scott Simpson ein digden na de laat ste ronde beiden op een totaal van 282 slagen, zes on der par. Het duo keert vandaag op de baan in Chaska terug. Een play off dient de beslis sing over de titel te brengen. Irene de Kok niet naar WK LEONDING Irene de Kok is er niet in ge slaagd zich te kwalificeren voor de wereldtitel strijd judo die in juli in Barcelona wordt gehou den. In plaats van de tweevoudig wereldkam pioene wordt in de klasse tot 72 kg Marjolein van Dorssen afgevaardigd. De Kok, die onlangs haar rentree in de topsport maakte, moest op het internationale toernooi in Leonding in haar klasse als eerste eindigen om zich alsnog te kwalificeren. Ze voldeed met het winnen van brons niet aan die norm. Van Dorssen ontbrak in Oostenrijk wegens een polsblessure. De Kok keerde terug op de mat om uit te komen op de Olympische Spelen van 1992, eveneens te Bar celona. Ondanks de zware teleurstelling in Le onding liet ze weten te blijven proberen haar doel te bereiken. Pernette Osinga al snel onderuit BUDAPEST Pernette Osinga is in de tweede ron de van de strijd om de we reldtitels schermen op het onderdeel degen uitgescha keld. De Zoetermeerse verloor in de eerste ronde van de Noorse Steenland en lootte vervolgens voor de tweede ronde vrij. Daarna moest zij haar meerdere erkennen in de Hongaarse Szocs, 5-3, 5-2. De Hongaarse Horvath werd winnares van het goud voor Ittner en Erma- kova en Varkonyi. Bridgers starten met nederlaag KILLARNEY Nederland is het Europees kampioenschap bridge begonnen met klein ver lies. Tegen het altijd lastige Griekenland werd het 14-16 in een wedstrijd met veel kleine spellen. De daarin bijeenge sprokkelde punten brachten Nederland toch nog op een re delijke voorsprong, maar een door Leufkens/Westra geboden groot slem met een niet te ver mijden verliesslag, bracht de partijen weer op gelijke hoogte. Frankrijk, Zweden en Engeland stelden hun kandidatuur voor een hoge klassering door hun tegenstanders met maximale cij fers aan de kant te zetten. SPORT OP TV VANDAAG Nederland 2, 18.50 uur: Sportpanora- ma. 23.20 uur Nederlands kampioen schap schaken. Nederland 3, 22.15 uur: Studio Sport Journaal met autosport. Grand Prix Formule 1 in Mexico; volleybal, Brazi- lie-Nederland. Duitsland 1, 23.00 uur: Sport extra. WK schermen finale mannen. Sportnet, 18.00 uur Sport. Eurosport, 18.00 uur Sport. MORGEN BBC 1, 14.50 uur Paardenraces in Ascot. BBC 2, 17.00 uur Paardenraces in Ascot, vervolg van BBC 1. Duitsland 1, 11.00 uur Sport extra, tennis Open Franse Kampioenschap pen Parijs. Sportnet, 08.00 uur: Sport Eurosport, 14.00 uur Sport. ij rgk [,F<j)E JANEIRO De ale volleybalploeg Ie Braziliaanse sup- IE* voor zich gewon- eel mensen die aan- ijk floten bij elke andse opslag, gin- olledig om na een ;e demonstratie. Op van vrijdag in de irigJ League, volgde gis pen 3-0, met de al- ;ende cijfers 15-10 3. Waarna de fans Jjkle Janeiro de eigen uitjoelden. geen „killen" is, weet iet meer", zei bonds- okking na afloop. De s bleven lang op de n na te genieten. Ron ,We waren volko- econcentreerd. Alles ging goed. Je ziet dat het team in deze omstandigheden erva ring meebrengt. Boudrie, Se- linger, Benne en ik hebben al lemaal rond de 300 of meer in terlands gespeeld". Brokking: „Dit was verreweg onze beste wedstrijd in de World League tot nog toe. We haalden het ni veau dat nodig is om tijdens de EK of de Olympische Spelen in de top mee te doen". De uitblinkende Zwerver noemde Nederland koel. De „hoogspringers" uit Brazilië en hun hete gevolg op de tribunes konden de balans nauwelijks verstoren. De Nederlandse deelname aan de met vier mil joen gulden gedoteerde World League begint aardig te rende ren. De zeges op Brazilië wa ren de vijfde en zesde op rij in groep A, na de nederlagen te gen Cuba in het begin. Op de helft van het aantal groeps- duels komt plaatsing voor de finale in Milaan dichtbij. „We hebben twee zeges voor sprong op Brazilië", aldus Brokking. Tegen Canada en Frankrijk moeten we honderd procent blijven spelen en we krijgen Cuba en Brazilië nog thuis." Canada is over twee weken de volgende opponent in Amsterdam. Problemen Alleen in de eerste set waren gisteren even problemen, toen een voorsprong van 12-3 bijna verloren ging. Verder botste Benne in de slotfase met de onlangs geopereerde rechter knie tegen het been van Pam pa Hij werd vervangen door Klok. Over de ernst van de blessure valt nog niets te zeg gen. De wedstrijden speelden zich af voor een fraai decor. Het Braziliaanse publiek was fana tiek, hoewel niet massaal op gekomen. De hal met een ca paciteit van 25.000 plaatsen was twee keer voor ongeveer eenderde deel gevuld. Martin van der Horst: „Toen we voor de eerste wedstrijd uit de kleedkamer kwamen, dacht ik dat het bomvol zou zitten. Dat viel tegen, maar het was uniek qua geluid". Wie het allemaal prachtig vond, was Edwin Benne. Vori ge week donderdag was hij ge opereerd aan de meniscus, in het weekeinde miste hij de thuisduels tegen Frankrijk. Afgelopen woensdag trainde hij weer met de groep mee, te gen Brazilië viel hij belangrijk in. Eens te meer het bewijs, dat een operatie bij een goed getrainde sportman bijna net zo gemakkelijk is als de afwas doen. Marko Klok was vrijdag be gonnen, Benne kwam op 11-11 in de eerste set. Klok verde Ron Zwerver (springend) behoorde tot de uitblinkers in het Nederlands team. I FOTO: SP digde en passte uitstekend, maar had het aanvallend en blokkerend moeilijk. Boven dien serveerden de Brazilia nen bijna alle ballen op Zwer ver in plaats van op de oner varen Klok, om de steraanval ler offensief uit te schakelen. Benne leidde de aandacht van Zwerver af, kon meer schade aanrichten bij de tegenstander dan Klok, dus was de wissel logisch. Brokking haalde nog een ander aspect aan: het psy chologische. „Benne is een brede kerel van 2,08 meter. Hij maakt in de blokkering meer indruk". De persoon in kwestie stelde niet teleur. Hij zei te hebben genoten van de sfeer op en om het veld. „In zo'n situatie moet je een egotripper zijn, leven met de gedachte dat je gewel dig bent en de hele hal aan kan. Een beetje narcistisch, ei genlijk". Knap optreden handballers GDANSK Het Neder- lands mannen handbal team heeft in het toernooi om de Neptun-pokal in de Poolse stad Gdansk ver rassend tegenspel geboden aan de sterke teams van Zweden, Polen en Tsjechoslowakije. De formatie van coach Guus Cantelberg haalde voor het eerst in de historie zelfs een punt in een uitwedstrijd tegen de Tsjechoslowaken: 16-16. In de slotminuut zorgde Claus Veerman, topschutter van het toernooi, voor de verdiende gelijkmaker. In het duel tegen de wereld kampioenen Zweden zorgden de Nederlanders bijna voor een sensatie. Doelman Masten broek was in het treffen bijna niet te passeren. Pas in de slot fase kwamen de Zweden, die in de tweede helft op een ge geven moment zelfs een ach terstand van zes treffers had den, voorbij de Nederlanders: 17-18. Het eerste duel van Nederland in Gdansk, tegen de gastheren, was het minste. Tot de rust hield de ploeg vrijwel gelijke tred, 13-14, maar in de tweede helft liepen de Polen uit tot 21-29. '-20-I I_ O LEN Van klop- wordt wel be- *-«dat zij hun storende >iten ontplooien, rg de ziel van de dorf|ene tijdens het Hamj bestaan geen rust •acht j Boni kunnen vinden. Hert ver aan dergelijke 3r£J le verschijningen siautvorm van realiteit Franforc^en toegekend, de nachten bij het and n in Rosmalen in fnt 6fomst worden ge- tz o-i De geest van Mi- a °"fc hapers zal met igwekkende kre- stilte doorbreken, ist, dat is de ziel nu 31-jarige Scha- aarschijnlijk niet ïgund. 4gc3 hoofd in de handen tschopers direct na de ver- (PSVkale tegen de Duitser Saceanu een potje te ggpj Jarenlang ploeterde PSV]Jrangen van de tennis- e Wijider een uitschieter in van het winnen van toernooi. En juist gis- in de herfst van zijn irloze tenniscarrière, Schapers een droom Hing te gaan. Maar 'uvel ermee speelde, matchpoints waren j voor de verwezen- in een levensdoel. Spelen op gras kan, zo weet ook Schapers, even interessant als onvoorspelbaar zijn. Het verraderlijke van de groene sprieten heeft niet voor niets al menige reputatie in het meest vooraanstaande toernooi ter wereld, Wimbledon, doen sneuvelen. Tennis op de ga zons van de excentrieke All England Club waar Scha pers overigens deze week de kwalificaties voor het enkel spel zal mijden vanwege een gisteren opgelopen spierblessu re is daardoor leuker dan op elke andere ondergrond. Talent komt vooral op gras tot uiting, omdat een tennisser door de snelheid van de bal is gedwongen op zijn gevoel af te gaan. In die zin was het eigenlijk op merkelijk dat uitgerekend Schapers zich zo thuis voelt op gras. De van origine Rotter dammer is in principe een ra tionalist, maar leerde door een langdurige samenwerking met het emotionele buitenbeentje Martin Simek een voor hem betrekkelijk onbekende kant van zijn persoonlijkheid ken nen. Het heeft tevens voor een wat dualistische houding bij Schapers gezorgd, ook nu hij al enkele jaren niet meer re gelmatig contact met de Tsje- choslowaak heeft. Want al be weert Schapers het gevoel te laten spreken, juist in een stress-situatie speelt zijn oor spronkelijke aard hem parten. pers' opponent Saceanu. Hij kon het niet laten om zijn voormalige pupil te vergelij ken met de acteur Laurence Olivier. Simek: „Je hebt twee soorten acteurs. Iemand als Laurence Olivier, die alles met het hoofd doet, en iemand als Johnny Kraaykamp senior, die alles met het hart doet. Mi ch iel is analytisch ingesteld. Dat brak hem bij de beslissen de momenten op. Hij raakte uit zijn trance, want hij zag zichzelf spelen. Op dat soort momenten moet je een dier zijn. Het verstandelijke den ken van Michiel is zijn sterk ste punt, maar tegelijkertijd zijn zwakste punt". De binding van Simek met Schapers is nog altijd erg sterk. De meester had met ge mengde gevoelens het duel tussen de nieuwe en de oude leerling gevolgd. „Het is net zoiets als een lastige schoon moeder, die zich in de auto te pletter rijdt. Ik was al tevre den geweest als Christian een matchpoint had gehad en daarna gestruikeld was. Ik gunde Michiel de overwin ning. Dit was voor hem hét moment". Schapers zelf sprak elke, over hem ten beste gegeven opinie tegen. Het wekte nauwelijks enige verbazing. Tegendraads is hij zijn hele leven al ge weest Op het moment dat nie mand in Nederland geloofde dat er een voedingsbodem kon zijn voor toptennis, verkoos Schapers het bestaan van een professional. En, hoe tragi-ko- misch, nu een aantal van zijn landgenoten duidelijk aan de weg timmert, gelooft iedereen dat zijn afscheid met rasse schreden nadert. Maar Scha pers zou Schapers niet zijn als hij niet juist dan de finale van het toernooi van Rosmalen be reikt. Goede voet Daaraan ging trouwens een ordinaire ruzie met zijn tegen stander in de halve finale, de Duitser Michael Stich, vooraf. Ooit leefde het tweetal als teamgenoten bij een Hamburg- se club op goede voet met el kaar, maar daarvan was in de gisterochtend gespeelde partij bitter weinig te merken. Ster ker nog: na de laatste slagen wisseling waren de wederzijd se verwensingen niet van de lucht. Het mocht dan wel niets afdoen aan het feit dat Scha pers met de uitschakeling van een speler uit de mondiale top tien een prestatie van formaat leverde, het was tekenend voor de aan fanatisme gren zende gedrevenheid van de routinier. Het lolletje iets wat Schapers slecht ligt waarmee hij zijn verhaal opende na de domper tegen Saceanu kwam dan ook nogal gekunsteld over. Schapers ver telde een weddenschap om honderd gulden van Mark Koevermans te hebben verlo ren. De weddenschap .dateerde van precies een jaar geleden. Koevermans voorzag dat Schapers in zijn verdere loop baan geen toernooizege meer zou boeken. Het bleek ook gis teren niet zo maar een voor spelling. p VEROVERT BEKER QUEENS 20 j» ArgeS Een week voor beden) Wimbledon zijn titel ^"gj^rdedigen, verkeert Idberg in blakende •e Zweed veroverde 'uer^oor de eerste keer in •osarjbaan de beker op wordhet traditionele voor- it (^stoernooi op de Open digeiütelstrijd. In de eind- enig( de nummer één van rtto i|d opvallend weinig ït geji met de Amerikaan Vootieaton: 6-2 6-3. tete bie in Parijs ander- st de hoofdprijs greep ies in de kwartfinales 92_ja|^merikaan Jim Cou- naligLin Londen opper- ?n goUet was duidelijk dat Ube^ weer eens gras on- balblf^oenen te voelen. In >r leï^na'e speelde hij de root r'j van het toernooi ;ninMAustraber Pat Cash, te irr'jk weer de vorm ;pele^eren die hem ooit DpwaPP Wimbledon ople- de halve finales was f van de Amerikaan pn heel wat minder geweest. In Florence, waar de gravel- specialisten die niet genoeg hadden aan twee weken Parijs hun hart nog eens konden op halen, keerde Thomas Muster weer eens terug aan het front. De Oostenrijker, die op Roland Garros vroeg werd uitgescha keld, versloeg in de eindstrijd zijn landgenoot en grote rivaal Horst Skoff in drie sets. In Birmingham kende ook Martina Navratilova een uit stekend begin van het gras maandje. De Amerikaanse, die nogmaals alles op Wimbledon heeft gezet, versloeg in de fi nale de Sovjetrussische Natalja Zvereva in twee reeksen. Een ronde eerder was Navratilova te sterk geweest voor Brenda Schultz, die eindelijk eens pro fijt had van haar sterke opslag. Stefan Edberg is al heel vroeg in vorm, hetgeen hij op Queens bewees. FOTO: AP Beeld van de marathon van Enschede, waar ook de regen het parkoers bepaalde. FOTO: ANP Ten Kate heeft spijt van uitstappen ENSCHEDE De laatste En- schedese marathon volgens de oude tweejaarlijkse formule eindigde zaterdag in de stro mende regen in een dubbele Oosteuropese overwinning. In de 23e editie van de oudste Nederlandse marathon, die in 1947 het levenslicht zag, zege vierden de Rus Sergei Proro- kov (2.15.04) en de Poolse Ces- lawa Mentlewicz (2.41.48). Ten Kate, winnaar in 1987 en 1989, stond zaterdag ook aan de start. De Twent, terug van een vervelende bilspier-blessure, had voor de derde achtereen volgende maal kunnen win nen. Ten Kate heeft voor 1991 echter gekozen voor de 10.000 meter. In de voorbereiding op de strijd om de wereldtitels van eind augustus in Tokyo past geen marathon. Er klonk echter een zekere spijt in de stem van de Henge- loër toen hij zaterdag na pre cies anderhalf uur zijn trek kers werk voor Jos Sasse staakte. „Het is jammer dat ik er uit moest", aldus Ten Kate. „Ik heb nu eenmaal de keuze gemaakt voor de tien kilome ter. Op 25 juni tijdens de Adri- aan Paulen Memorial in Hen gelo moet ik de limiet lopen. Dan kan en mag je geen risico nemen." „De steun van het publiek in Haaksbergen was geweldig", vertelde Sasse na afloop. „Ik ben toen echter te overmoedig geweest en moest daarvoor la ter duur betalen". Sasse ein digde als achtste in 2.17.44. De Zambiaan Samuel Matete heeft bij zijn gastoptreden tij dens de Japanse atletiekkam- pioenschappen in Tokyo voor de beste seizoentijd op de 400 meter horden gezorgd. Matete legde afstand af in 48,08 secon den. Daarmee was de atleet 0,26 seconde sneller dan zijn vorige topprestatie, die hij een week geleden bij wedstrijden in Madrid neerzette. De Nederlandse Jacqueline Goormachtigh werd bij het ko gelstoten tweede met 16,09 meter. Winnares werd de Chi nese Wenhua Zhen met 19,40 Dringen in de roeitop AMSTERDAM Met het oog op de wereldkampioenschap pen in Wenen en de Olympi sche Spelen in Barcelona wringen de Nederlandse top- roeiers zich in allerlei bochten. Het gedrang heeft plaats in de open klasse dubbeltwee, het nummer waarop Rienks en Florijn drie jaar geleden olym pisch goud veroverden. De gouden combinatie van Seoul is uit elkaar gevallen. Rienks vormde intussen een succesvol koppel met zijn clubgenoot Zwolle. De Okeanos-ploeg won zaterdag op de Bosbaan ook met overmacht het Neder lands kampioenschap. Vóór het seizoen was door trainings coördinator René Mijnders be paald dat de NK maatgevend zou zijn voor de WK-ploeg. De roeiers wilden onder die afspraak uit. Voor de NK im mers gingen de concurrerende koppels uit elkaar. Kelderman, die normaal met Arisz in de boot zat, roeide de NK met Koos Maasdijk. Ronald Florijn probeerde het met Arisz. Ze konden uiteraard niet op tegen Rienks en Zwolle. De definitieve selectie voor het WK wordt half juli be paald na de Rotsee Regatta in Luzern. Daar verschijnt weer een nieuw koppel aan het front: Ronald Florijn met Frans Göbel. De zware kracht patser en het fenomeen in de lichte klasse willen in Luzern hun kandidatuur voor de olympische dubbeltwee stel len. Leidenaar Florijn gaat er volgend jaar zelfs voor bij De Hoop in Amsterdam roeien. Rienks en Göbel domineerden gisteren de finale van de skiff. Titelverdediger Kelderman was gesneuveld in de series. Göbel, die zaterdag door zijn werk de lichte klasse had la ten lopen en de vorige week een griepje verteerde, nam na duizend meter de leiding en hield tot het einde een lengte voorsprong vast. Nieuwe kampioenen bij NK golfstrijd DEN HAAG Het Neder landse golf kreeg afgelopen weekeinde in drie van de vier categorieën nieuwe kampioe nen Alleen Mette Hageman wist bij de vrouwen amateurs haar titel te behouden. Rolf Muntz volgde bij de amateurs Michael Vogel op. Bij de profs greep Willem Swart de titel in een rechtstreeks duel met de uittredende kampioen Chris van der Velde. Bij de vrouwe lijke pro's won Barbara van Strien. Rolf Muntz behaalde zijn eer ste succes sinds hij vorig jaar op Muirfield het Brits ama teurkampioenschap veroverde en plotseling mocht meedoen met de „grote jongens" in het Brits Open en het US Masters. Hij werd gisteren Nederlands kampioen op zijn „thuisbaan" van Toxandria. Hagenaar Bart Nolte eindigde als tweede, Stephane Lovey als derde. Mette Hageman veroverde haar achtste nationale titel op de baan van het Rijk van Nij megen. Zij was andermaal een klasse apart. De proftitel bij de vrouwen ging naar Barbara van Strien, één van de twee Nederlandse vrouwen op de Europese Tour. Zij overtrof zes clubpro's met overmacht. Spanning terug na verlies van Piket EINDHOVEN Na vijf ron den in het toernooi om het na tionale kampioenschap is de schaakélite vrijwel terug bij af. Koploper Piket verloor zater dag van junior Van Wely, ter wijl de achtervolgers wonnen. Dat Pieterse - Van der Sterren werd afgebroken is een forma liteit; zwart staat .dik op winst. Als gevolg van deze ontwikke lingen komen Van der Wiel, Piket, Van der Sterren en Bos boom gezamenlijk op kop, met de score van 3 1/2 uit vijf. De nederlaag van Piket kwam als een totale verrassing. Welis waar bood Van Wely in een Konings-Indische partij uitste kend tegenstand, doch over wicht bezat hij beslist niet. Toen Piket echter overging tot 30. c5, en 31. a4 - in plaats van (vooraf) het consoliderende Lf3, in te lassen, stortte de wit te stand ineen. Kuijf verloor van Van der Wiel. (ADVERTENTIE) Voor slechts f. 25,- kunt u van 24 juni tot 5 augustus de Leidse Courant in de bus krijgen. Met flitsende reportages over de Tour de France. Met kleurrijke verslagen uit Wimbledon en van de TT in Assen. Zo'n sportief aanbod mag u niet laten lopen. Bel ons (071 - 313677), of stuur vandaag nog de bon in. Ja, ik wil een sportabonnement. Laat van 24 juni tot 5 augustus de Leidse Courant bij mij bezorgen voor slechts f. 25,-. Noteer mij direct als abonnee de eerste 2 weken krijg ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen per: per maand met automatische afschrijving (f.25.70) per kwartaal met automatische afschrijving (f.76,60) per kwartaal via acceptgirokaart (f.78,60) Straat I Postcode/plaats Telefoon: I Stuur deze bon voor 20 juni in een open envelop - zonder postzegel Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2501 VC Den Haag l L. i i i i i i i i i i i i i i j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1991 | | pagina 15