Klooster Leimuiden wijkt voor woningen Scouting Leimuiden aanrand financiële afgrond Woubrugge koopt Piestpolder voor behoud van volkstuinen Leimuidenaren bezetten alle topposities in gemeente Jacobswoude Gemeente Nieuwveen neemt asielzoekersgezin op LEIDEN OMGEVING EcidócSoiviant WOENSDAG 7 NOVEMBER 1990 PAGINj0I Voor een uitgebreide ag-rc ook voor de komende h*1 raadplege men „UIT", df tis wekelijkse bijlage var krant. LEIDEN LUXOR (Stations^ tel. 071-121239): Darkmar 19.00. 21.15. LIDO en (Steenstraat 39, tel. 124130):! med innocent (12); 18.45, f Pretty Woman (al); 18.45, 2lj di. do. ook 14.30. Die hardl Robocop II (12); 14.15. 18.45! Ghost (al); 14.30, 18.45, 21.1! en de knallende ketel 14.30. Dick Tracy (al);' 14.30. fiN NON (Breestraat 31, tel.071-f Fabulous Baker Boya (al): 19) n art condition (12): 21.15. ivai (Haarlemmerstraat 52, teb B 125414): Sweethearts (16); 2f u en ALPHEN AAN DEN RIJN E,n NEMA I (Van Boetzelaerstrar 01720-20800): Back to the fu»aai 18.45, 21.15. wo. ook 13.45 H, ROCINEMA II: Ghost (al),, 21.30. wo. ook 13.30. EUfjing MA III: Robocop II (16); 18.45 E wo. ook 13.30. EUROCIN(jno Pretty Woman (al); 18.30. 21.f"6 dertjes (al); wo. 14.00. 1 C VOORSCHOTEN GR^",1 (Schoolstraat 69, tel. 0171(13*1 Another 48 hours (12); wcftet Hunt for Red October (12)1 do. 20.15. wo. 15.45. Mr. Hir6ari t/m do. 20.45. rie, KINDERVOORSTELLINGEN den gaan ook naar de henichii glebook; wo. 14.00. ,mg DEN HAAG ASTA: 1 (Spi/ d' 3463500): Good Fellas (16P 20.00. ASTA 2: Ghoat (a£ns 18.45, 21.30. ASTA 3: Blver wire (al); 14.00. 18.45, 21.31 r BYLON 1 (naast Den Haag.' tel. 3471656): Ghost (alft 0 19.00, 21.45. BABYLON tf de Ville (al); 14.00, 19.0Qioe1 BABYLON 3: Wild at h^t e 14.00, 19.00, 21.30. CINE/L, tenhof 20, tel. 3630637): Ds (12); 14.00, 18.45, 21.30. dl 2; Robocop 2 (16); 18.45, 2<ee di. do. ook 14.00. CINEAQis. REcall (16); 14.00, 18.45aar METROPOLE 1 (Carnegia, lf 3456756): Presumed inno(' 14.00, 18.45, 21.30. MET" 2: Pretty woman (al); 14.0|erh 21.30. METROPOLE 3: Re for red October (al); 18.41 Hif METROPOLE 4: (al); Bso future deel 3 (al); 14.00. 18.f METROPOLE 5: Dick Tif er 14.00, 18.45, 21.30. ODE(Ve rengracht 13, tel. 3462400): fete (16); 13.45, 18.45, 21.30. 2: Another 48 hours (1ST 18.45, 21.30. ODEON P8 Warrant (16); 13.45, 18.4^ ei ODEON 4: Days of thui die 13.45, 18.45, 21.30. S' Vc (Kettingstraat 12b, tel. 365Ln petite voleuse (al); 19.00, f T1 ook 14.00. STUDIO 2: T?d (16); 19.15, 21.30. STUDldscl better blues (12); 19.00. Uf h i pitié; 21.45. HAAG HUIS: Zaal My 20th f 19.30, 21.45. Zaal 2: Route I 19.30. Zaal 3: 14.00, 16.15,1 taxi pour Tobrouk; ma. 19.1 Tirez sur Ie pianiste; di. 19l Le feu follet; wo. 19.30, doulos; do. 19.30, 21.45. KINDERVOORSTELLINGEN i CINEAC 2: Asterix en c de ketel; wo. 14.00. 3: Fantasia; 14.00. STUtl i de zonnetempel; SjaM chocoladefabriek; wo. 14.11 APOTHEKEN De avond-i diensten van de apothekenl gio Leiden worden waal door de apotheken die ook|[| dienst hebben. kL ONGEVALLENDIENST Zli ZEN LEIDEN Ongevlï elke dag Academisch Zieke halve van dinsdag 13.00 u. f| dag 13.00 u. (Diaconessen!* nieken tel 155543, afdeling! 175639) en van vrijdag 13? zaterdag 13.00 u. (Elisabe' huis). De Geneeskundige Dienst verhuisd van de Roodenbif in Leiden naar de Cronf 18a in Leiden. VERENIGING BESCHERM GEBOREN KIND Hulpv<* ongewenste zwangerschap F der en kind. Bel tel. 071-89 897762; 033-620244 (dit laf mer is dag en nacht bereid BEZOEKUREN ZIEKENHl Diaconessenhuis: Bezoekj lijks van 14.30 tot 15.15 u' 19.00 tot 19.45 uur. Kint dagelijks van 10.30 tot 1 meer dan twee bezoekers d Op de afdeling special car' terecht van 10.30 tot 11. van 19.00 tot 19.30 uur. 1 laatste twee afdelingen bei nen worden dient eerst f overlegd met de dienstdo pleegkundige.» Sint Elis lar kenhuis: Volwassenen daj^/g; 14.00-14.45 u. en van 18.31 klasse-afdelingen ook 11 t sieve verpleging: dag. 14.30 u Medisch Adviescentrum: ma. 19.30-20.30 u. in hele 01 beth-ziekenhuis. Endegiizit g: dag. 18.30-19.0fcg, jcentrum: l I u. In hef t Endagf it vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11-Qie - en 14.00-15.00 u.; eerstejjen gehele dag. Jelgeramaki gerenteam: za. en zo. 14.0 Opname: werkdagen 16.4'e za. zo en feestdag. 10.0fdir 14.00-16.30 u. Team A, CLrg tot 21.00 u. met uitzonderjat handeltijden en etenstijden ten (behalve kinderen) zijnen kuren als volgt: Dagelijks lal u. en 18.30-19.30 u. Avonfe afdeling verloskunde: 18.4 m De Praematurenafdeling: vf -\ familie is na overleg r m kaarten" verstrekken. K, hei zalen voor peuters, kleutef g< kinderen 15.15-17.00, bidet boxenafdeling: volgens aljrc| het verpleegkundig hoofdL den kinderafdelingen: v" van opgenomen kinderen,e met verpleegkundig hooffan dere bezoekers van kindfstei neus- en oorheelkunde en' Dr 14.15-15.00 en 18.30-19.3^,.' kunde en heelkunde: 14.reu. 18.30-19.00.. Rijnoor#" Dagelijks 14.30-15.15 u.rd 19.30 u. Extra bezoek hai-Va 11.00-11.30 u. Extra begeiri kraamafdeling: 19.30-20.* afdeling 15.00-15.30 u. I ne ouders 18.00-18.30 u. me CENTRALE REGISTRATÖcer OPVANG (Koornbrugstefe EK Leiden, tel 254810.,^:- over en aanmelden voo .J vang in Leiden. GeopeniP1 1 dag 9-12. oud Eerste paal voor centrum Boskoop BOSKOOP Burgemeester J. Spros heeft gistermiddag met vaardige hand de officiële eerste paal de grond in gestuwd voor de herinrichting van het stadscentrum van Boskoop. De paal is een van de vele in het twaalf miljoen gulden kostende omvangrijke project. De plastisch chirurgische in greep moet het stadscentrum van een nieuw gezicht voorzien. Zo komen er nieuwe woningen, winkels en kanto ren, verkeersremmende voorzienin gen en een extra wandelpassage tus sen de Koninginneweg en de Boot straat. Een groot gedeelte van het centrum wordt ingericht als wandel gebied. Het project moet in oktober volgend jaar zijn voltooid. Oorlogsdagboek in losse verkoop ZOETERWOUDE Rond bevrijdings dag 1990 kwam de Stichting Oud-Zoe- terwoude met de presentatie van het dagboek „Van hongerwinter tot bevrij ding". Het dagboek is van 1 september 1944 tot 15 juni 1945 bijgehouden door pater A. M. van den Eisen die woonde in het voormalige Kruisherenklooster aan de Vrouwen weg. Het 75 pagina's tellende boekwerk was aanvankelijk uitsluitend verkrijgbaar voor donateurs. Vanwege de grote belangstelling heeft Oud-Zoeterwoude echter besloten het boek in de vrije verkoop te brengen. Het dagboek is voor 27,50 gulden te koop bij boekhandel De Kier aan de Nieuwe Rijn in Leiden en in Winkelhof te Leiderdorp. HOOGMADE/WOUBRUGGE De provincie Zuid-Holland verkoopt de Hoogmadese Piest polder halverwege deze maand definitief aan de gemeente Woubrugge. Daardoor kunnen de volkstuinders hun groenten blijven kweken in de polder. De provincie maakte de verkoop gis teren formeel bekend. Door de verkoop aan de gemeente wordt voor komen dat een projectontwikkelaar de grond in handen krijgt en er woningen, kantoren of be drijven vestigt. Hoogmade heeft zeker een half jaar op de mededeling van de provincie moeten wachten. Al in maart van dit jaar besloot de ge meenteraad de Piestpolder te kopen om de volkstuinen te redden. „Een zeer gevoelig stukje grond", aldus gemeentesecretaris T. Meester. Ook wethouder Th. van Wieringen pacht gras land in de Piestpolder. Hij houdt daar schapen. De polder wordt verkocht nu de provincie de grond niet meer nodig heeft. De polder werd aangekocht voor de aanleg van de omleidings- weg rond Hoogmade. Nu die volgens een ander tracé is aangelegd, is de grond voor de provincie nutteloos. Woubrugge telt voor de Piestpolder een kleine 113.000 gulden neer. Om de inkomsten wat te vergroten gaat de ge meente de aanlegplaatsen voor boten verhuren. In totaal gaat het om ongeveer 15 plaatsen. Ple ziervaartuigen meren nu nog illegaal en dus gratis af. Aan die praktijk, die ook de walkant beschadigt, moet door het verhuursysteem een einde worden gemaakt. Zoeterwoude krijgt weer schrijfgroep ZOETERWOUDE In Zoeterwoude is het plan ontstaan om een schrijfgroep op te richten die met het schrijven van brieven gaat pleiten voor de vrijlating van politieke gevangenen. Dit moet gebeuren in overleg met Amnesty International. Zoeterwoude kende al eerder zo'n groep maar de activi teiten daarvan zijn weggeëbd. Inmiddels is gebleken dat er weer belangstelling is de draad op te pakken. Bedoeling is schrijfa- vonden te organiseren. Eens per maand komt de groep dan bijeen. In het blad „Wordt Vervolgd" van Amnesty Interna tional staan maandelijks namen van politie ke gevangenen vermeld. Mensen die be langstelling hebben zich met de groep bezig te houden kunnen contact opnemen met Paulien van Yperen, telefoon 01715-2345. LEIMUIDEN Het klooster aan de Willem van der Velden weg in Leimuiden is verkocht. Onverwachte koper is het bouw- en aannemersbe drijf Teerenstra BV uit Heiloo. „Het terrein zal worden gebruikt voor wo ningbouw in de luxere sector", zo liet directeur G. Teerenstra gisteren desgevraagd weten. Hij verwacht dat het klooster hiervoor gesloopt moet worden. In eerste instantie zal worden onderzocht of er woningen in het klooster gebouwd kunnen worden. Teerenstra: „Wij stre ven naar de bouw van vijf zeer luxe woningen in het klooster. Of dit door gaat, hangt af van de kosten. Als dit te duur uit zou vallen, is sloop van het complex onvermijde lijk. In dat geval komen er twee woningen onder één kap en een vrijstaande woning". Volgens de projectontwikke laar kan in het laatste geval op korte termijn worden begon nen met de bouw omdat het bedrijf gebruik kan maken van een al eerder afgegeven woningbouwvergunning. Als dat niet mogelijk is, moet eerst worden overlegd met de ge meente. De plannen van Teerenstra omvatten vijf woningen van 1000 vierkante meter. Iedere woning krijgt een kelder met drie verdiepingen en een zol der. Hoofd Algemene Zaken van de gemeente Leimuiden, Prot. Kerkdiensten op woens dag 7 nov. 1990, Dankdag voor gewas.en arbeid. LEIDEN - Chr Geref. Kerk: 19.30 u. ds. G. C. den Hertog. AARLANDERVEEN - Herv. Kerk: 19.30 u. ds. L. M. Verseput, Oegst- teest; Geref. Kerk: 19.30 u. ds. K. anting; Chr. Ger. Kerk: 14.30 en 19.30 u. ds. J. H. Velema. TER AAR - Herv. Gem.: 19.30 ds. J. Haitsma, Boskoop; Geref. Kerk: 19.30 u. ds. N. de Reus. ABBENES - Herv. Gem.: 19 u. dhr. J. W. Hoffenaar. ALPHEN AAN DEN RIJN - Herv. Gem.: Adventskerk: 19.30 u. ds. P. Wilschut; Salvatorikerk: 19.30 u. ds. H. Ommering. Geref. Kerk: Salvatori kerk: 19.30 u. ds. H. Ommering. ALPHEN NOORD - Herv. Gem. Slons- kerk: 19.30 u. ds. J. Ouwendljk. BODEGRAVEN - Herv. Gem.: Dorps kerk: 14.30 u. ds. P. Koeman, Wou denberg; 19.30 u. ds. M. Verduin, Zeist; Salvatorkerk: 19.30 u. ds. J. B. Cats, Aalsmeer; Bethlehemkerk: 19.30 u. ds. C. v.d. Scheur. Geref. Kerk: 19.30 u. ds. D. H. Elderman m.m.v. het Evangelisatiekoor. BOSKOOP - Herv. Gem.: Dorpskerk: 19.30 u ds. K. J. Jansen in Ger. kerk. Geref. Kerk: 19.30 u. ds. K. J. Jansen. HAZERSWOUDE - Geref. Kerk: 19.30 u. ds. P. Huisman. KATWIJK AAN DEN RIJN - Herv. Dorpskerk: 19.30 u. ds. A. B. Sloof. KATWIJK AAN ZEE - Herv. Gem.: Nieuwe Kerk: 19.30 u. ds. W. Chr. Hovius; Oude Kerk: 19.30 u. ds. W. H. B. Ten Voorde; Maranatha-cen- trum: 19.30 u. ds. J. Bogaard. Geref. Kerk: Open Hofkerk: 19.30 u. ds. J. van Breevoort; Vredeskerk: 19.30 u. ds. G. J. Mink VLOK. KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Herv. Gem.: 19.30 u. Gez. dienst in de Ge ref. Kerk. Geref. Kerk: 19.30 u. ds. J. A. Tlelkemeijer, gez. dienst. LEIMUIDEN - Geref. Kerk: 19.30 u. ds. C. v.d. Kooi. LISSE - Herv Gem. Pauluskerk: 19.30 u. ds. B. C. de Gelder; Geref. Kerk: 19.00 u. ds. S.O.W. dienst in de Pauluskerk; Chr. Ger. Kerk: 10 en 19.30 u. ds. J. van Dijken; Geref. Ge meente: 10 en 16 u. ds. J. J. Tanls. NIEUWVEEN - Herv. Gem.: 19.30 u. ds. L. F. de Graaff. NW. VENNEP - Herv. Gem.: 19.30 u. ds. W. F. v.d. Staat, Uithoorn; Geref. Kerk: 19.30 u. ds. J. D. Kraan. Chr. Geref. Kerk: 15.00 u. en 19.30 u. ds. G. van Roekei. NOORDWIJK - Herv. Gem.: Grote of St. Jeroenskerk: 19.30 u. ds. C. v.d. Bergh; Kerk aan Zee: 19.30 u. ds. J. J. Kuiper. Geref. Kerk: Vinkenlaan- kerk: 19.30 u. ds. R. S. Elgersma. OUDE EN NIEUWE WETERING - Herv. Gem.: 19.30 u. Oec. Dankstond R.K. Kerk. Geref. Kerk: 19.30 u. Oec. Dankstond in R.K. Kerk. RIJNSATERWOUDE - Herv. Gem.: 190.30 u. ds. T. H. v.d. Hoeven. RIJNSBURG - Herv. Grote Kerk: 19.30 u. ds. Juckema, Leerdam. Ge ref Kerk: Immanuelkerk: 10.00 u. ds. Terpstra; 19.30 u. ds. Cziria; Mara- nathakerk: 19.30 u. ds. Verschoor. Chr. Geref. Kerk: 15.00 u en 19.30 u. ds. P. den Butter, Urk. SASSENHEIM - Herv. Gem.: 19.30 u. ds. G. Th. Vollebregt; Geref. Kerk: 19.30 u. ds. G. Th. Vollebregt In Herv. Kerk; Chr. Ger. Kerk: 19.30 u. ds. M. Hogenbirk. VALKENBURG - Herv. Gem.: 19.30 u. dr. C. Vermeulen; Geref. Kerk: 19.30 u. drs. I. A. Padmos. WASSENAAR - Herv. Gem. Dorps kerk: 19.30 u. C. N. van Dis. WOUBRUGGE - Herv. Gem.: 19.30 u. ds. Van 't Hof; Geref. Kerk: 19.30 u. ds. P. Moet, Woerden. ZEVENHOVEN - 19.00 u. ds. J. de Haan; Geref. Kerk: 19.30 u. dhr. M. Schreuder. ZWAMMERDAM - Herv. Gem.: 19 u. ds. B. A. Dubbeldam; Geref. Kerk: 19.30 u. drs. P. B. Bulkema. Het klooster aan de Willem van C. van Zonneveld, beaamt dat Teerenstra BV met onmiddel lijke ingang kan beginnen met de sloop van het klooster en vervolgens met de bouw van woningen. Van Zonneveld: „Zo'n drie jaar geleden hebben wij een woningbouwvergun ning afgegeven aan het kerk bestuur. Deze vergunning om- Ier Veldenweg in Leimuiden. vat de bouw van twee wonin gen onder één kap en een vrij staande woning. Als het kloos ter toch behouden mocht blij ven, dan moet het bestem mingsplan weer veranderd worden. Niettemin zou het leuk zijn. Het klooster is toch wel beeldbepalend, al verkeert het in slechte staat". Voorzitter van het kerkbe stuur E. van Wijk reageerde vanochtend enigszins geïrri teerd op de hele gang van za ken: „Destijds hebben wij van de sloop van het pand afgezien omdat De Stichting Oud Lei muiden het klooster wilde be houden en omdat zich toen een koper aandiende die het gebouw wilde renoveren. Nu wordt het waarschijnlijk toch gesloopt. Dat hadden wij toen net zo goed zelf kunnen doen". Belangstellend voor de aan koop was de in Reeuwijk ge vestigde projectontwikkelaar Omes BV. Na jaren onderhan delen zag Omes onlangs af van de aankoop. „De situatie is na FOTO: WIM VAN NOORT die jaren zo verslechterd dat restauratie van het pand voor ons te kostbaar zou worden", beargumenteerde P. Koot van Omes gisteren spijtig zijn be sluit. Omes wilde van het kloostercomplex een kanto renhuis met een oppervlakte van 1100 vierkante meter vloeroppervlak maken. LEIMUIDEN Scouting Leimuiden krijgt voorlo pig niet de gevraagde 28.600 gulden voor het tij delijke onderkomen aan de Willem van der Vel denweg. Volgens de poli tieke partijen CDA, Lei muiden 2000 en VVD hebben de scouts genoeg geld gespaard, wil de ge meente helpen met tien procent subsidie en kan er een beroep worden ge daan op een bank. Scouting protesteerde gister avond tijdens de vergadering van de commissie welzijn te gen een ambtelijk advies om de besluitvorming te laten lig gen tot na de gemeentelijke herindeling op 1 januari vol gend jaar. Zo lang willen de scouts niet wachten. De kosten van de noodgedwongen ver huizing, van de inmiddels ge sloopte Torenvalk in Rijnsa- terwoude naar de zeecontai ners in Leimuiden, zijn al ge maakt of zijn onvermijdelijk door de afwerking daarvan. De vereniging kan die wel be talen, maar houdt dan niets over voor het draaiende hou den van de activiteiten. Scouting wil daarom dat de gemeente afwijkt van de ge bruikelijke subsidieregeling, die tien procent van de kosten vergoedt. De politieke partijen willen echter dat Scouting eerst nog eens alle mogelijkhe den aangrijpt om de financie ring rond te krijgen. Een le ning bij een bank is er daar van een. Alleen CDA'er D. Tijselink wil de scouts alvast een kleine 3.000 gulden geven „als voorschot op wat nog ko men gaat". Verantwoord Volgens O. Fransen van Scou ting kan de vereniging geen verantwoord financieel beleid voeren als niet binnen twee jaar voor definitieve huisves ting wordt gezorgd. De scouts kampen al lange tijd met pro blemen op dit gebied. Die be gonnen met een plotseling ge dwongen vertrek uit het klooster in Leimuiden. Als op lossing zorgde de gemeente toen voor tijdelijke huisvesting in De Torenvalk in Rijnsater- woude. De sloop daarvan bete kende opnieuw noodgedwon gen een verhuizing naar de Willem van der Veldenweg. Daar moet de vereniging ook weer weg. Wim Zandvliet van Scouting vroeg de commissieleden giste ren hun verantwoordelijkheid voor het sociaal-culturele le ven in Leimuiden te laten blij ken. „De gemeente heeft de taak om te zorgen dat die sec tor goed loopt. Dat betekent ook zorgen voor goede huis vesting. In veel andere ge meenten is dat ook het geval". Al eerder kregen de scouts volgens Zandvliet nul op het rekest. Burgemeester M. Boe len zei geen geschikt onderko men in Leimuiden te weten. Zelfwerkzaamheid De kosten drukken door meer zelfwerkzaamheid is volgens Frasen en Zandvliet geen reële mogelijkheid. De scouts hebben vooral leden van jeug dige leeftijd. De meesten zijn tussen de zes en achttien iaar oud. Commissielid W. Klein opperde de suggestie „om dan maar de ouders van die jeugd te benaderen voor hand- en spandiensten". Als de scouting de financiering uiteindelijk niet rond krijgt, moet de gemeenteraad van het toekomstige Jacobswoude zich opnieuw buigen over de mate rie. Volgens Klein kunnen de scouts wel genoeg geld bijeen krijgen voor hun onderkomen aan de Willem van der Vel denweg, maar kunnen rente en aflossing van de lening pro blematisch worden. In dat ge val wil het CDA opnieuw be zien of de Scouting niet alsnog meer geld kan krijgen. Ook Leimuiden 2000 en VVD stem den daarmee in. Een boot voor de groep zee verkenners van Scouting lijkt dit jaar evenmin haalbaar. On danks steunbetuigingen van de politieke partijen aan het nut van zo'n boot en de aan trekkingskracht op de Leimui- dense jeugd, bleek de benodig de 10.000 gulden te veel ge vraagd. Wel zegden CDA, Lei muiden 2000 en VVD gister avond toe om tien procent van de aanschafkosten te vergoe den, als de boot inderdaad wordt gekocht. Echter op voorwaarde dat de Scouting eerst met een duidelijk plan kornt. De partijen willen we ten wat er met de boot gedaan gaat worden, waar hij wordt afgemeerd en of het niet goed koper kan. WOUBRUGGE/ LEIMUI DEN De stuurgroep die zich bezighoudt met de organisatie van het ge meentelijk apparaat in de toekomstige gemeente Ja cobswoude heeft overeen stemming bereikt over de hoofden van de vier secto ren. Op alle sectoren wordt een ambtenaar uit Leimuiden als hoofd aan gesteld. De Leimuidense ambtenaren bleken over de beste papieren, kennis en managementkwali teiten te beschikken van de kandidaten die zich hadden aangemeld. Woubrugse ambte naren hebben overigens niet naar alle vacante functies ge solliciteerd. Jacobswoude, een samenvoe ging van Leimuiden, Wou brugge en Rijnsaterwoude, telt na de gemeentelijke herinde ling op 1 januari van het vol gend jaar vier sectoren. Voor gemeentewerken is benoemd het huidige hoofd in Leimui den, F. Peters. Voor welzijn is dat G. Leunissen, nu nog hoofd dienstverlening. Voor de sector algemene zaken is C. van Zonneveld aangesteld. Als hoofd van de afdeling finan ciën is G. Verwey benoemd, die ook de functie van ge meentesecretaris waarneemt tot de nieuwe gemeenteraad een difinitieve secretaris be noemt. Alle benoemingen zijn tijdelijk. De nieuwe gemeente raad van Jacobswoude moet over deze functies een defini tief besluit nemen, zo spoedig mogelijk na 1 januari. Als er vandaag niet alsnog be zwaarschriften worden inge diend tegen de plannen om de ambtenaren tijdelijk te huis vesten aan de Suyderbon in Rijnsaterwoude, kan de op dracht aan de leverancier morgen de deur uit. Vandaag is de laatste dag dat er bezwa ren kunnen worden inge diend. Gemeentesecretaris T. Meester verwacht geen opont houd. De huisvesting is tijde lijk, totdat de gemeenteraad van Jacobswoude een besluit heeft genomen over de defini tieve plaats van vestiging. Daarover wordt nu nog niet nagedacht binnen de stuur groep. In Rijnsaterwoude wordt door middel van sys teembouw een gebouw neerge zet op een betonnen funde ring. Als er niets tegenzit kan het gebouw in februari vol gend jaar in gebruik worden genomen. Jongen aangereden op oversteekplaats VOORSCHOTEN Een 10-jarige jongen uit Voorschoten liep gistermiddag rond half zes een zwaar gekneusde enkel op na een aanrijding met een 21-jarige automobilist, eveneens uit Voorschoten. De toedracht van het ongeluk is niet duidelijk. De jongen liep gistermiddag rond half zes op de voetgangersover steekplaats in de Wijngaardenlaan ter hoogte van de biblio theek, toen hij werd aangereden. NIEUWVEEN De gemeen te Nieuwveen gaat definitief asielzoekers opvangen, nu vier vrijwilligers bereid zijn gevon den om ze te begeleiden- Nieuwveen wil met het minis terie van WVC een contract van voorlopig vier jaar afslui ten. De voorkeur gaat uit naar een gezin. Dit betekent wel dat Nieuwveen waarschijnlijk een gezin krijgt van tenminste vijf personen. Het land van herkomst is nog niet bekend, omdat onduidelijk is welke mensen in de asielcentra op dit moment wachten op dergelijke woonruimte. .Bovendien wordt rekening gehouden met de na tionaliteit van asielzoekers in de omliggende gemeenten, zo dat onderling contact wordt vergemakkelijkt. De gemeente heeft al een wo ning op het oog. In overleg met de Stichting Vluchtelin genwerk gaat de gemeente zich eveneens bezig houden met de inrichting van de wo ning, het afsluiten van verze keringen, de financiën en de taakverdeling tussen de ge meente en de vrijwilligers. Ook de voorlichting aan de omwonenden wordt door de gemeente geregeld. Langeraars echtpaar Van Rijn vijfenzestig jaar getrouwd TER AAR Op zaterdag 10 november zijn ze pre cies 65 jaar getrouwd. En nog bijna dagelijks maken zij hun gang van Huize Aarhoeve naar hun vroe gere stek: de door hun oudste zoon overgenomen boerderij aan de Lange- raarseweg. De bekende, geboren en geto gen Ter Aarder Piet van Rijn, die vrijdag 89 jaar wordt en zijn 87-jarige vrouw Truus Warmerdam vieren vrijdag hun unieke jubileum met de medebewoners van Aarhoeve. Zondag is er een feestje bin nen de familiekring. Jarenlang is de oud-veehouder actief geweest in plaatselijke besturen en verenigingen. Met veel plezier praat hij over de achter hem liggende jaren. Tij dens de jaren vijftig en zestig was hij KVP-raadslid. Vijfen dertig jaar zat hij in het kerk bestuur, het schoolbestuur en in het bestuur van St. Antoni- us Rustoord. Voorts was hij vele jaren dijkgraaf van de Wassenaarse Polder, voorzitter van de Raad van Toezicht van de toenmalige Raifeissenbank in Nieuwveen, bestuurslid en taxateur van Onderlinge Ver zekering tegen Brandschade, lid van de Grondkamer van Zuid Holland en voorzitter van de LTB afdeling Lange- raar. Met gepaste trots vertelt de bruidegom dat hij in zijn leven vier onderscheidingen heeft gekregen, waaronder die van Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Pro Eclesia et Pon- tifica. Eén van de oprichters was hij ook van Huize Aarhoeve. „Toen heb ik nooit kunnen vermoeden dat ik er ooit nog eens in zou komen", merkt hij op. Zijn tevredenheid over zijn onderkomen met uitzicht op het hertekamp, laat hij duide lijk blijken: „Het is hier bui tengewoon gezellig. Er zitten hier veel Ter Aarders. Daar onder ook nog twee klasgeno ten. Goede directie, goed be stuur en beste meisjes, die ver zorgsters. Het valt niet altijd mee voor ze om al die oude mensen naar het zin te ma ken". Haar man leidde een druk be staan, mevrouw van Rijn ech ter niet minder. Behalve de zorg voor haar gezin en huis houden, hield zij zich bezig met het maken van Leidse kaas en boter en het bezoeken van zieken. Zij heeft echt moeten wennen toen ze drie jaar geleden verhuisde naar Aarhoeve, vertelt ze. Het echt paar kreeg vijf dochters en twee zonen. Inmiddels hebben ze 29 kleinkinderen en 12 ach terkleinkinderen. Het echtpaar Van Rijn. FOTO: WIM VAN NOORT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 10