omeinse inval uren vertraagd Koetshuis Leidse Hout informatiecentrum voor natuur en milieu BURGERLIJKE hEN& OMGEVING QeidóaQowumt MAANDAG 17 SEPTEMBER 1990 PAGINA 7 enaars mishandeld 'ank AAN DEN RIJN Twee mannen uit jvan 25 en 18 jaar zijn in de nacht van za- I'p zondag mishandeld. De 18-jarige man twee uur 's nachts in de Van Boetzelaer- ,en hij tegemoet gelopen werd door een m zeven jongeren. Eén van hen pakte de ,SWêzijn schouder en gaf hem een stomp tegen 48 k. Het slachtoffer viel en werd door de de groep geschopt in zijn rug, buik en be- 7ïl rmist wordt zijn agenda met daarin tien d 0<De politie wil graag in contact komen met jjrti die de jongen hebben geholpen. 11(1 >de mishandeling gebeurde een half uur j^vee mannen met kort krullend haar van 1-12 r 19 jaar en eveneens van Mediterrane af- oegen in de Van Mandersloostraat een 25- phenaar van zijn fiets. Vervolgens gingen idoor met zijn portemonnee. Het slachtof- het ziekenhuis behandeld aan een hoofd- Benzine geeft stank overlast in Vliestroom ALPHEN AAN DEN RIJN De flat Vliestroom in Alphen is gis termiddag geteisterd door een niet te harden benzinelucht Na de melding rukten politie, brand weer en mensen van het elektri citeitsbedrijf uit. De stank bleek uit het riool te komen. Om explo siegevaar te voorkorten, werd het riool doorgespoten. Terwijl die werkzaamheden in volle gang waren kwam de boosdoener om de hoek kijken. Een bewoner van Vliestroom bekende een emmer met vijf liter benzine, die hij die ochtend uit zijn auto had getapt, voor water te hebben aangezien en door de wc gespoeld. Geld gestolen in Rijpwetering RIJPWETERING Inbrekers hebben za terdagavond een onbe kend bedrag aan geld gestolen uit een wo ning aan de Oud Ade- selaan in Rijpwetering. Een ruit werd gefor ceerd. In de nacht van zaterdag op zondag is getracht in te breken in sporthal De Twee sprong in Roelof- arendsveen. Een ruit werd vernield, maar toen het alarm afging kozen de dieven het hazepad. Cieba bestaat veertig jaar LEIDERDORP De firma Cieba Kan toormeubelen bestaat 40 jaar. Het bedrijf is sinds 10 jaar gevestigd aan de Rietschans in Leiderdorp. Het pand is onlangs flink uitgebreid. Burgemeester A. Bruggeman van Leiderdorp zal de vestiging morgen om half vier officieel heropenen. Toen Cieba in 1950 werd opgericht legde het be drijf zich eerst toe op administratiesyste men. In het verlengde daarvan werden aan het begin van de zestiger jaren kan toormeubelen toegevoegd. Met de komst van de automatisering verdwenen kaarten en formulieren naar de achtergrond. Cieba legde zich vanaf dat moment toe op de le vering van moderne kantoormeubelen en diverse accessoires. Bij Cieba werken te genwoordig 60 mensen. Cieba heeft zowel het hoofdkantoor als een toonzaal in Lei derdorp. In Roosendaal, Best en Duiven zijn eveneens vestigingen. Gewond na val met bromfiets OUD ADE Een meis je uit Voorschoten is in de nacht van zaterdag op zondag gewond ge raakt bij een ongeval op de Boekhorsterweg in Oud Ade. Zij kwam om streeks drie uur met haar bromfiets in een bocht ten val en is met onbekend letsel naar het AZL vervoerd. Haar duopassagier, een 17-jarig meisje uit Was senaar, raakte niet ge wond. Vandalen gepakt SASSENHEIM De rijkspolitie van Sas- senheim heeft drie vandalen aangehouden op zaterdagavond. Het drietal maakte deel uit van een groep van zes jongeren van om streeks 16 jaar oud. Zij trapten lantaarnpa len uit op de Koningstraat in Sassenheim. Een getuige waarschuwde de politie. De schade zal door het trio moeten worden vergoed. Horloges gestolen WARMOND Dieven hebben in het afge lopen weekeinde toegeslagen in een wo ning aan de Herenweg in Warmond. Er werd een uitzetraam van de garage gefor ceerd, waarna via het opentrappen van een tussendeur de woning kon worden betre den. De rooftocht door de woning leverde een paar honderd gulden aan geld op en enkele horloges. Man verzet zich tegen politie ALPHEN AAN DEN RIJN Een 21-jarige Alphenaar is in de nacht van zaterdag op zon dag om half drie aangehouden door de politie. Na binnen komst van een melding over vernielingen in een bushokje aan de Concertweg, trof de po litie een groepje jongeren aan. De 21-jarige liet daarop in krasse bewoordingen zijn me ning over de politie horen en weigerde vervolgens mee te gaan naar het bureau. De man zal verzet, belediging en het veroorzaken van over matige herrie ten laste worden <T ENIGE WAT JE MIS ZIJN ASTERIX EN OBELIX" N Honderden hebben gistermid- rgeefs staan wach- de geplande inval i^meinse cavalerie in De groep van de militair-historicus •cheoloog Marcus mann was twee jlaat in Leiden. Re- r°uor veel belangstel- om af te haken, .evisieploeg van de ZDF hield de rui- in op om ze te fil- baJ het strand bij Den )e Romeinen had- ieger ook geen hor- vas het argument e filmploeg. Het •kt de chaotische i1®18' atie rond het eve- M- (al); OLE tende kinderen in het seum van Oudheden ontdekken inmiddels Hiijladde vloer prima ge- EON schikt is om gaten in je kleren te glijden. De Taffeh-tempel blijkt een uitstekende plaats om verstoppertje te spelen. Zij vermaken zich dus wel. De ou ders doen dat echter minder. Als de vier ruiters uiteindelijk arriveren op hun witte paar den in Romeinse uitrusting en begeleid door twee honden is de teleurstelling groot. Is dat nou alles, valt er van vele ge zichten af te lezen. „De Ro meinen vallen binnen", wordt er cynisch gegrinnikt. In lutte le minuten is de stoet voorbij. Om later zonder paarden weer op te duiken in het museum. De mannen vallen eenmaal binnen onmiddellijk aan. Let wel, op de etenswaren die op een tafel staan opgesteld. Er wordt een glaasje water ge dronken een fles wijn openge trokken, brood en kaas wor den gesneden. „Dat klopt niet, ze dronken vroeger uit tinnen bekers", merkt een van de toe schouwers op. De bezoekers drommen om het viertal heen. Helmen worden op de hoofden van kinderen gezet, peuters krijgen maliënkolders aan, die langer zijn dan henzelf, ,,'t Enige wat je mist zijn Asterix en Obelix", zegt een glunde rend meisje. Zadelpijn De groep van Junkelmann be gon zaterdag in Den Haag aan een tocht die een maand gaat duren. Het is de bedoeling de noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk te inspecteren. Eindstation is het Duitse stadje Aaien in Baden-Württemberg. Daar was de Ala II Flavia, een Romeinse calvelerie-eenheid van zo'n duizend man, gele gerd. De tocht is een experi menteel archeologisch onder zoek naar deze eenheid. Gedu rende een maand wordt het le ven van deze Romeinse solda ten in de praktijk gebracht. De mannen eten Romeinse ge rechten en slapen in leren Ro meinse legertenten. Ook de uitrusting, ja, zelfs de paarden, zijn nagebootst. Roland Heib (31) is in het da gelijks leven paardenfokker. De enige reden waarom hij met deze groep meedoet is het avontuur. „Sommigen hebben ook archeologische beweegre denen", benadrukt hij. Hij ziet het als een uitdaging, wil we ten of hij het volhoudt om een maand lang als de Romeinen te leven. Het is geen plezierrit, het is hard voor ruiter en paard, zegt hij. De uitrusting van man en paard bijvoor beeld weegt meer dan vijftig kilo. Van zadelpijn hebben de mannen nog geen last, het zijn geoefende ruiters. Die zadel pijn kQmt misschien nog wel. De zadels bevallen namelijk helemaal niet, zo wordt ver teld. Het probleem is dat er nooit een Romeins zadel is te ruggevonden. De zadels zijn dus nagemaakt van afbeeldin gen. De conservator van het RMO, Marijke Brouwer, vertelt dat er misschien wel een houten geraamte in het zadel zat. Daar hebben de hedendaagse Romeinen echter niet voor ge kozen. Ze hebben de zadels puur van leer gemaakt. Vier puntige uitsteeksels moeten de mannen steun geven, ook om dat er zonder stijgbeugels wordt gereden. Gezien de slappe staat waarin die punten verkeren, valt die steun nu al tegen. Telefoneren Verder knikt de deskundige goedkeurend. De mannen zien er professioneel uit. Ze wijst op het tuig van een van de paarden. „Kijk dat beslag, dat hebben we zelf in het mu seum, dat is goed nagemaakt. De-hele uitrusting is door hen zelf nagemaakt van hetgeen is opgegraven- Vele museum stukken zijn nagebootst. Kijk, zelfs die veldfles hebben we bij ons in het museum". Van haar niets dan lof dus voor de avonturiers. De mannen hebben één pak paard bij zich. De rest, speren, voedsel, tenten en andere ma teriaal, wordt in een trailer vervoerd. Evenals twee reser- vepaarden. Het voedsel van de mannen wordt verzorgd door de steden en dorpen die ze on derweg aandoen. Dat doet niet De „Romeinen" bestrijden elkaar met houten zwaarden op het Schuttersveld. erg authentiek Romeins aan. Zeker niet als notabene de lei der Junkmann in het RMO vraagt of hij even naar Duits land mag telefoneren. In iedere plaats die ze bezoe ken, geven de soldaten een de monstratie. Zo ook in Leiden. Studenten hebben zich alvast in een Romeins pak gehesen en wat houten zwaarden en schilden uit stoffige toneelrek wisieten gehaald. Het duurt lang voordat de heren hun strijdrossen wensen te bestij gen. Het publiek wacht, peu ters mogen de paarden even beklimmen en een rondje rij den. Wat later, achter de mo derne kantoren op het Schut tersveld, galopperen wat Ro meinen op paarden. Een vreemd gezicht. De demonstratie begint. De mannen rijden achter elkaar, naast elkaar en proberen spe ren in balen stro te werpen. Dat mislukt bijna altijd, tot grote hilariteit van het pu bliek. „Wat een rammelkasten hè, die mensen", merkt een jo chie op als een van de ruiters met rinkelende uitrusting voorbij rijdt. Daarin heeft hij volkomen gelijk. De tocht, de Romeinen, de organisatie: het rammelt aan alle kanten. KARIN SWIERS Jaarboekje I (al);) iS llit Burgemeester C. kreeg vanmiddag om r in het Stadhuis het tixemplaar van MS: iarboekje 1990 aange- ,®°Jet boekje wordt uitge- loor de Vereniging len. De 82e editie is deel in de zogeheten wo.reeks. De Rijnsburger- •aarvan in 1982 de fun- ;N in de Steenstraat werd i gamonden, staat op de rUDI! De inhoud is geva- boor niet alleen Leiden, 'nm7k de regio komt aan 5sen de hoge stoep van ^^uisgevel en de nieuw- ^fflïsteen aan het Rapen- g^^komt een heel scala ^^rwerpen aan de orde. 1- eni indrukken van bui- 3n inje reizigers die de 'kwefd bezoeken, de vrij- irsloge La Vertu, het HEKEm zeilen van de ge- vallerhussen 1795 en 1804, kenhijenteraad tussen 1850 ïhuislen de fietsenhandel g s.damilie Van Poelgeest. 13.00j wordt belicht in twee 3eth-J over de RK pastoor j Plaet en de gerefor- l^rg^erk in Wassenaar. neste! MiNiSanhoudingen p VOO rnielen café 9630: aatsti Drie Leidenaars ^bayctievelijk 20, 21 en 23 kuur'n nacht van vrij- uur pterdag aangehouden ideraplijke geweldpleging 19.0jjreiging. Het drietal Per jlij café De Tregter aan !re00 ^straat voor zo'n 4000 Voorlphade aan. Het begon ezocltekende redenen met te jhtpartij in het café izab« UUr S nacbts- De P°" agelijP gewaarschuwd en 30-i#al werd het café uit- .15-11 Toen de politie weer 15-0jj, kwam het drietal te- oor 1 20-jarige Leidenaar 00-l8Fn bank die buiten van 9 gooide die door de .30 u.lhet café. Zijn 21-jarige van heep een zwaar put- gp'Ji gooide die erachte- Bt St.|aarbij raakten geen l©e»l:jgewond. Het drietal .00-1arop weer ingerekend u.-kl£jP°litie. klinin .00-11 45-UL 00-1 lil .T.j uit voor alle f n4%lookact AAN DEN RIJN voorjact op een bruiloft t®t „pastoor" die in rui- vannef met bet wierookvat rioperj was er de oorzaak an del de brandweer zater- OnderT* om uur me* ers eifterieel uitrukte naar aabyzjtor aan het Stations- ifsprai /oorT0ms^ werd een zaal n natten die blauw zag fd. Vctook en een feestende i^neu! die blauw zag van 30. 0fen- Be wierook had ,15-I*tdalarm in werking dziekiOog in oog met de artbefer deed de pastoor izoek pictgebedje dat hij 30 ujpen rekening toege- alleetal krijgen. Gehandicaptendag op atletiekbaan Hordelopen werd „eilandje wippen" genoemd, hoogspringen „kasteelmuur veroveren" en kogelstoten (foto) „kanonschieten". Ruim twintig geestelijk gehandicapten namen gisteren deel aan de gehandicaptendag op de atletiekbaan in de Leidse Hout. De bijeenkomst was een initiatief van atletiekvereniging Holland en vormde het startsein van het G-project dat Rob Stoop en Gerard van der Tweel van deze vereniging gaan opzetten. De deelnemers, die afkomstig waren van drie tehuizen uit de om geving, bestreden elkaar individueel op vijf onderdelen: horde, kogelslingeren (een bal in een panty), kogelstoten, ver en hoog. Verder was er een estafetteloop met hindernissen waarop ieder een tegelijk in actie kwam. Om het meedoen aantrekkelijker en begrijpelijker te maken wa ren fantasienamen aan de sporten gegeven. Verspringen ging bijvoorbeeld niet in meters maar in krokodillen. Er moest name lijk over een brede sloot met gevaarlijke krokodillen worden ge sprongen. Om het kogelstoten echt op kanonschieten te laten lij ken was een plastic „muur" gebouwd waar de kogel overheen moest. FOTO: TEJO RINGERS Hydrotherapie voor Bechterewpatiënten LEIDEN Zorg en Zeker heid begint als eerste zieken fonds in Nederland met geven van hydrotherapiebehandelin- gen in groepsverband aan Bechterewpatieënten. Vanoch tend werd daarvoor een over eenkomst getekend tussen het Leidse ziekenfonds, de Vere niging van Reumapatiënten Katwijk en Omstreken en de heer L. Klok, fysiotherapeut te Rijnsburg. De ziekte van Bechterew is een aangeboren reumatische afwijking die zich in de ruggewervels ontwik kelt. Het doel van de Bechte- rewgroep is de patiënten zo lang mogelijk in beweging te houden, zodat zij deel uit kun nen blijven maken van het maatschappelijke leven. De le den van deze groep komen ie dere week in de Mytylschool aan de Blauwe Vogel weg voor het doen van oefeningen. Dankzij de overeenkomst met het ziekenfonds kunnen de oe feningen worden uitgebreid. In het zwembad worden bij een watertemperatuur van 30 tot 32 graden celcius eerst de spieren losgemaakt. Daarna wordt de bewegingstherapie onder leiding van een fysio therapeut voortgezet. Bijeenkomsten voor ouderen over medicijngebruik LEIDEN „Ouderen en me dicijngebruik". Dat is het on derwerp van twee thema bijeenkomsten die de stichting Ouderenwerk donderdag en maandag 24 september houdt. De eerste bijeenkomst heeft plaats in De Rondedans aan de Julianastraat 74. De tweede is in het Diensten centrum De Merenwijk aan de Rosmolen 6. Aan beide bijeen komsten die om twee uur 's middags beginnen wordt me dewerking verleend door een huisarts, een apotheker en een wijkverpleegster Vanaf 24 september is er tevens een ex positie over ouderen en medi cijngebruik in de bibliotheek Merenwijk aan de Rosmolen. Arm afgebroken van Haagsche Schouwbrug LEIDEN De as in een arm van de Haagsche Schouwburg brak vrijdagmiddag rond het spitsuur af. Dat leverde nogal wat filevorming op. De arm werd verwijderd, en de brug draait nu op één arm. Gezien de conditie van de brug mag hij maximaal drie keer per dag open. Bij harde wind mag de brug niet worden geopend in verband met de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Don derdagochtend na de spits wordt de brug gerepareerd. LEIDEN Nadat het Koetshuis in de Leidse Hout tientallen jaren was bewoond, doet het voort aan dienst als informatie centrum. Allerlei activi teiten die betrekking heb ben op de natuur en het milieu in en rondom het twintig hectare grote park worden in het gerestau reerde huis gehouden. Aanstaande woensdag verricht wethouder Hans de la Mar de openingshan deling. „Alle activiteiten zoals het be mannen van de informatie-ba lie, het opzetten van kleine thematische tentoonstellingen, cursussen, lezingen, excursies, en natuurpaden worden gerea liseerd door een groep van ryim vijftig vrijwilligers in sa menwerking met medewer kers van de afdeling natuur- en milieu-educatie van de ge meente Leiden", vertelt Frits van der Sluis van de directie groen. De gemeente richt zich vooral op het onderwijs aan de basisschooljeugd. Het Koets huis bevat werktafels waaraan opdrachten kunnen worden uitgewerkt. De vrijwilligers zijn afkomstig van de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout, het Insti tuut voor Natuurbescher mingseducatie, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Zij verzorgen ten toonstellingen, excursies en bemannen iedere zondagmid dag de informatiebalie. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente vormen ze De Koetshuisgroep. Die presen teert woensdag, na de ope ningshandeling, haar plannen met het informatiecentrum. Vleermuizen Woensdag wordt een kleine vleermuizententoonstelling met videobanden, geluidscas settes en fotomateriaal geo pend. Behalve woensdag van vier tot vijf uur is de expositie op zondagmiddagen voor het publiek tussen twee en vier uur te bezichtigen. Natuur wandelingen door de Leidse Hout worden op donderdag 20 september, zondag 23 septem ber en dinsdag 25 september gehouden. De tocht begint 's avonds om acht uur. In de schemering kunnen rondvlie gende vleermuizen bekeken worden Via een „bat-detec tor" wordt het geluid van de vleermuis hoorbaar gemaakt. De excursie van 25 september wordt geleid door vleermuis onderzoeker Kees Mostert. Na het afsluiten van het thema vleermuizen, wordt de Leidse Hout in herfsttooi nader be licht. de Agrarische School, Lange Voort 70 in Oegstgeest. Kos ten: 10,00 voor leden en 12,50 voor Vrouwen Het vrouwengezondheids centrum Hara opent 24 no vember de deuren aan de Bonairestraat 2. Er worden nu al enthousiaste vrouwen gezocht voor het uitvoeren van allerlei activiteiten, zo als opzetten van het inloop spreekuur, themabijeenkom sten, het geven van voor lichting en het bijhouden van documentatie. Informa tie en opgave: 071-254892. Tuincursus Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde houdt morgen een bijeen komst over „Determineren van Tuinplanten". Dat ge beurt van 19.30 tot 21.30 in Vrijwilligers De Kinder- en Jongerentele foon Leiden hééft vrijwilli gers nodig. Kinderen of jon geren die vragen of proble men hebben, kunnen de te lefoon elke dag van 16.00 tot 20.00 uur bereiken. Vrijwilli gers nemen de telefoon op, leggen contacten met andere instanties en verzorgen pu bliciteit. Belangstellenden kunnen morgen terecht op een informatie-avond vanal 19.30 uur. Aanmelden via de kindertelefoon: 071-120611. Oerdans Een cursus oerdans wordt door Anneke Wittermans gegeven op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. De lessen worden gehouden in Studio Dance Action, Kager- straat 26 in Leiden. De eer ste les begint op dinsdag 18 Volksdansen Volksdansen uit allerlei lan den komen vanaf morgen aan bod bij Misirlou in het Leidse Volkshuis. Niet al leen worden de passen ge leerd, maar ook wordt de achtergrond van de dans be sproken. De beginners dan sen van 19.15 tot 20.45 uur en de gevorderden van 20.45 tot 22.15 uur in het volkshuis aan de Apothekersdijk 33a. Opgave: 071-125324. Grimeren Buurthuis Cornelis Joppensz begint eind van deze maand met een cursus grimeren. De lessen worden iedere dins dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur gehouden in het gebouw aan de Oppenheimstraat 6a. De kosten voor acht lessen bedragen 56 gulden, exclu sief materiaal. Kinderop vang is mogelijk. Informatie en opgave: 071-132462. LEIDEN Geboren: Dali Justus Sto ne, z.v. J. Donker en J. N. M. Jung; Jonathan August!, z.v. M. Augusta Esperanpa; Paulus Cornelis Gerardus, z.v. P. W. M. Beugelsdljk en I. C. M. Heemskerk: Marcel Anthonius Gerar dus, z.v. E. J. Boting en R. B. H. Oos terveen; Linsey Anna Elizabeth, d.v. A. J. P. Hoogduin en H. C. M. Houter man; Christopher Pablo Zachary, z.v. J. M. Tromp; Jamie Maria, d.v. F. A. de Groot en A. M. L. Kaptein; Corne lis Abraham, z.v. J. A. Schoneveld en A. F. van Egmond; Atika, d.v. A. El Boussaïdi en A. El Manlti; Roel, z.v. R. E. Vogelenzang en S. S. Hille- brand; Tim, z.v. H. J. H. A. Veldt en J. J. van Rljswijck; Ricardo, z.v. F. F. Honsbeek en J. E. M. Tolhuisen; Wendy, d.v. M. H. J. de Graaf en E. de Wolf; Robin, z.v. W. van Rooijen en J. Zwaan; Carola Helena, d.v. H. G. Arends en J. M. W. Mieloo; Nick, z.v. G. C. P. M. van Houten en C. Holster; Erhan, z.v. A. Özdemir en Z. Özdemir; Angela, d.v. C. Drieber gen en M. T. de Mooi); Emll Egbert Robert, z.v. G. Koops en D. M. E. Boekman; Danja, d.v. J. B. van Gam- meren en Y. A. M. Loos; Lida, d.v. IJ. van Duijvenbode en W. van der Meij; Florine Henriëtte, d.v. H. J. Gostelie en H. K. van de Panne; Martina Aren- da, d.v. A. C. Messemaker en T. van Duijvenvoorde; Leonie, d.v. A. J. Dronkert en G. A. van der Spijk; Ilse, d.v. A. J. Dronkert en G. A. van der Spijk; Laura, d.v. J. J. N. van den Berge en A. Weststeijn; Jamie, d.v R. C. Oosterbroek en B. van Egmond; Max, z.v. C. J. M. A. Bierman en K. van der Meulen; Sven, z.v. K. M. Jan sen en P. van Egmond; Susanna Son- ja Martina, d.v. H. S. Miedema en J. van Haeringen; Paula, d.v. S. H. Brax- hoven en J. J. C. Boeff; Dafne Elisa- bet, d.v. C. H. M. Akerboom en W. J. Bakker; Sanne, d.v. N. E. van Duij venbode; Jordy, z.v. F. J. Zandbergen en M. Boekee; Pascalis Marcellus, z.v. N. H. M. van Smoorenburg en A. M. M. de Lange; Roxanne, d.v. G. C. Bartels en M. A. Boting; Lorena, d.v. W. van der Bent en L. C. van Beelen; Talitha Selrra Ghatoen, d.v. E. E. Y. Nakken; Laurens Antoon, z.v. W. H. A. Visser en E. H. T. van der Vlist; Julia Roos, d.v. R. S. Koene en T. Bulsink; Elisabeth, d.v. C. van Rhijn en J. Noort; Erik Arthur Jan, z.v. J. van Duijvendijk en J. E. Appels; Ro bin, z.v. K. van der Niet en A. P. M. Heemskerk; Michel, z.v. W. van Vel- zen en Z. Vojinovió; Benjamin, z.v. J. van der Bent en J. van der Plas; Kris hna Maria Theresla, d.v. M. G. Hauck en B. Hauck; Just, z.v. S. Kloos en E. W. Jansen; Koen, z.v. P. C. Druk ker en H. C. Melissen; Paul Leonard, z.v H. J. Schoenmakers en E. J. Vlug; Jacob, z.v. J. Plokker en M. Verdoes; Madeleine, d.v. G. J. Hillen en G. J. van Soelen; Shane Andrew Alexan der, z.v W. van Dam en E. C. Cramer; Annick Cathèrlne Fablënne, d.v. P. C. van Kerkum en C. M. A. H M. van Huijgevoort; Milène, d.v. R. W. Kooien en M. van Laarhoven; Leendert Hen drik, z.v. M. H de Nie en 1. C. G. van Dijk; Ricardo Martinus Wilfred, z.v. G. P. van Zijp en L. M. Siera; Berry, z.v. R. A. van Schie en M. J. M. van der Putten. Ondertrouwd: T. J. Heimovaara en S. Dijkstra; R. V. R. de Ligny en E. M. J. Meijers; Ph. J. F. Nagtegeller en J. M. van der Born; E. Hagman en H. Cra- ma; H. J. Filemon en M. Siebert; A. J M. Dekkers en A. M. A. Berk hout; M. Pagrach en L. S. Gunawan; R. O. Tenzer en P. C. C. M. Vermue; P. J. Boersma en A. G. Dol; H. G. van de Lageweg en M. E. Guldemond; P. van Houten en M. Veefklnd; J. L. Meyer en F M. Otte; B. A. Nieuwen- huijse en M. Schenk; C. L. Pronk en E. Wiellnga. Gehuwd: J W. Fakkel en N. J. Pots; A. J. L. van der Weeger> en I. Cord- funke; R. Brussee en C. T. H. M. Mes sing; M. S. van Lier en H. M. P. Tem pelaars; J. W. Edink en M. C. C. Re geer; A. J. Comenencia en M. Novas; G. M. van 't Hoog en Y. G. van der Valk; F. J. H. Roos en J. J. T. de Goe de; M. Ravensbergen en A. M. Ouwe hand; W. G. Verkade en P. P. Sinteur; R. W. Zilverentant en C. Nekeman; H. Mudde en C. C. H. Wakka; F. J. C. Wijling en K. B. Niesten; H. M. van der Kwaak en M. M. Straver; B. E. Beemer en M. Deden, R. P. de Water en F. R. Cameron; J. M. Pol en N. Ba- velaar; A. C. Geertsema en F. W. Voerhuis; F. Lamers en A. I. N. van Oijen; M. W. M. van den Brekel en S. R. S. Debrabandere, A. van der Steen en M. M. van der Kwaak; J. J. Paauw en A. L. Wielkens; C. J. van Baardwijk en I. W. M, de Boer; F. E. H. Visser en M. van Raamsdonk; J. L. M. van der Krogt en F. J. van den Bos. Overleden: M. Messemaker, geb. 3 dec. 1909, gehuwd geweest met: A. de Jong; H. Bakker, geb. 30 mei 1966, man; G. van der Kooij, geb. 6 feb. 1923, man; P. W. G. van Eeden, geb. 15 feb. 1922, man; J. E. L. Vos, geb. 26 nov. 1931, echtgenote van: L. P. H. Beuk, T. G. van den Berg, geb. 11 mei 1920, man; J. W. Lange- veld, geb. 24 okt. 1909, man; W. T. van Wetten, geb. 11 aug. 1932, echt genote van: J. Annard; H. L. Harte- veld, geb. 1 feb. 1911, man; L. Hou- waart, geb 24 jan. 1990, dochter; A. van der Melj. geb. 15 april 1937, man; J. de Gooijer, geb. 14 juni 1906, ge huwd geweest met: L. Ophof; W. A. van Weerden, geb. 30 april 1918, echtgenote van: G. Delmeer; L. A. M. Peters, geb. 14 okt. 1961, man;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 7