^DIO/TELEVISIE ficidócSowuvnt VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1990 PAGINA 13 r land Pien presenteert vanavond voor het laatst het weer op de BRT. Na zijn onering, enkele jaren geleden, was zijn dagelijkse weerpraatje al vervan- Kfoor een wekelijks. Nu gaat hij definitief. BRT TV 1 22.45 LümJELE PROGRAMMA'S jjf nJ N3 (NOS) NOS-LAAT. Portret van het immense industrie-terrein DSM In irg en een reportage over de toenemende censuur op teksten van pop en in Amerika. Paul van Engen verzorgt de beursrubriek N1 (KRO) BRANDPUNT. Een reportage over de actuele situatie in Zuid- a. Aandacht voor de laatste ontwikkelingen in het Golfgebied en de vraag |t gesteld hoe Israël zou reageren op een mogelijke diplomatieke oplossing jORTUITZENDINGEN N3 (NOS) STUDIO SPORT. Naast een verslag van de Europese atletiek- ioenschappen in Split een samenvatting van de voetbalwedstrijd uit de fisie Fortuna SC-Ajax fERSEN CNN SHOWBIZ TODAY. Zangeres Brenda Russell over haar elpee 'Kiss jith the wind' EELFILMS I N2 (TROS) RHAPSODY (USA 54). R: Charles Vidor. Elizabeth Taylor, Vit- Gassman. Melodrama I BRT1 FATTO Dl SANGUE FRA DUE UOMINI PER CAUSA Dl UN VEDO- 1 my8). R: Una Wertmüller. Sophia Loren, Marcello Mastroianni. Weduwe wil voor rechter N3 (NOS) LAST HOLIDAY (GB 50). R: Henry Cass. Alec Guinness, Beatri- •npbell. Ongeneeslijk zieke man BBC1 MIRACLES (USA 86). R: Jim Kouf. Tom Conti. Juwelendief RTL4 TWILIGHT ZONE - THE MOVIE (USA 83). R: John Landis. Steven irg. Vic Morrow, Bill Quin. Vier verhalen ZDFI WANT TO LIVEI (USA 58). R: Robert Wise. Susan hayward, Simon -nd. Prostituée van moord beschuldigd Lu J N1 (NCRV) BRIEF ENCOUNTER (GB 47). R: David Lean. Celia Johnson. Howard. Liefdesdrama ARD THE HAUNTING (USA 63). R: Robert Wise. Julie Harris. Claire Griezelfilm j RTL+A TASTE OF HELL (USA 73). R: Neil Yarema. John Garwood, Willi- "j^biith. Oorlogsfilm «waij BBC1 RETURN OF COUNT YORGA (USA 71). R: Bob Kellan. Robert T Mariette Hartley. Griezelfilm WHO DARES WINS (GB 82). R: Ian Sharp. Lewis Collins. Thriller den. e Ki 3Vy. Mariet J RTL+ Vk en |l_ SllrDIO VANDAAG etenj) WEST 14.03 Zomerradlo 17.03 ran Itleuws 18.00 Overname Radio I RIJNMOND 16.03 De weg naar jry pen 17.03 Middagmagazine 18.03 ren. fen de telefoon 19.00 Overname Ra- jorzil I 16.07 VARA Vrijdageditie 20.03 Country style 21.03 Jazztime 22.03 l"K. Ip-sport 23.06 NOS Met het oog op lt diln 00.02-07.00 VOO Oh. Wat een egel t met om 00.02 De stemband 02.02 3 Be06'6 zomernacht 05.02-07.00 Ook worgen gd ir$ 15.30 TROS Gerard de Vries An op verzoek 17.04 Nederlands lilt ing (18 04 AVRO Radiojournaal 18.30 bekef9ymnas,iek L|9ht 19 03 06 bur9®- j er Is Jarig 20.03 Hollands welvaren ^nari07.00 Zie Radio 1 ngen i VQ III 15.04 VOO De Top 40 18.04 )e avondspits 19.03 VOO Stenders llnkel 22.03-24.00 Countdown café IV 16.00 EO Crème du baroque Concertante 18.02 Muslca nova bovenbouw 20.02 Holland Festl- Muziek: La ressurezlone, oratorl- Höndel. The Amsterdam Baroque tra o.l.v. Ton Koopman m.m.v. so- 2.30 NOS Jazzgeschiedenis 23.00- NEDERLAND 1 17.30 NOS® Journaal 17.40 KRO Matlock, Amerikaanse serie. Afl.: Het lijk. Christie, de ver moorde aerobics-lerares, blijkt een verhouding te hebben gehad met verschillende investeerders van het gezondheidscomplex. Matlock verdenkt echter ook een aantal personeelsleden 18.30 The Muppetshow, poppen- show. Gast: Charles Aznavour 19.00 NOS Journaal 19.20 KRO Blue revolution, 8-delige serie over de betrekkingen tussen de mens en de zee. Afl. 4: De te rugkeer van El Nifio 20.15 Boggle, spelprogramma o.l.v. Frank Kramer 20.50 Curieus, programma waarin Carl Huybrechts twee bekende Nederlanders ontvangt. Van avond: Jack Spijkerman en Hans Dorrestijn 21.30 Inspecteur Morse, Engelse misdaadserie. Afl.: Vijand voor het leven (1). Als er een lijk zonder hoofd wordt gevonden leiden de sporen naar de Oxford Universi teit en naar professor Reece 22.30 Brandpunt, actualiteiten 23.00 NOS Journaal 23.10 KRO Lekker weg. Vandaag: Lekker weg in de Schermer, Beemster en Wormer 23.40-1.40 NCRV D Brief encoun ter. Film (GB 45). R: David Lean. Celia Johnson, Trevor Howard. Tijdens hun dagelijkse treinreizen ontmoeten dr. Alex Harvey en Laura Jesson elkaar. Er ontstaat, buiten medeweten van hun echt genoten. een liefdesrelatie NEDERLAND2 16.00 TROS Disren van de Middel landse Zee, serie natuurfilms. Afl.: De nieuwe kasteelheren 16.31 Rhapsody. Film (USA 54). R: Charles Vidor. Elizabeth Taylor, Vittorio Gassman. Ex-militair arri veert in Zürich om te studeren voor concert-pianist. Als hij ver liefd wordt op een knappe en rijke vrouw, komen zijn muzikale ambi- tes al snel op het tweede plan 18.27 Heathcliff 4 Co. tekenfilm 19.00 Tik tak, Belgische kleuterserie 19.05 Familie Oudenrijn*, Neder landse serie. Afl. 11: HansJan In de bocht. HansJan de Bruin rijdt onverantwoordelijk hard en krijgt een ongeluk. Zijn familie wil daar om niets meer van hem weten 19.30 Alt, Amerikaanse comedyse rie. Lynn's zelfgemaakte schilderij wordt afgekraakt door Alf 20.00 NOS 53 Journaal 20.27 TROS Sweethearts. Drie kop pels vertellen, al dan niet naar waarheid, hoe ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Wie spreekt de waarheid? 21.10 S) Op goed geluk, spelpro gramma o.l.v. Carry Tefsen 21.55 'Allo 'Allo, Engelse comedy serie. René wordt ingezet om de invasieplannen te fotograferen 22.25 In the heat of the night, Ame rikaanse serie. Virgil en Althéa Tibbs worden uitgenodigd voor een dienst in een kerk voor blan ken. De dominee van de kerk krijgt over de uitnodiging veel te horen van de kerkraad. Hij wordt zelfs bedreigd 23.15-23.20 NOS Journaal NEDERLAND3 17.45 NOS Nieuws voor doven en slechthorenden 17.55 Studio Sport, met EK atletiek vanuit Split. Met o.a. 400 meter horden voor dames 19.00 Sesamstraat. gevarieerd kleuterprogramma 19.15 Studio Sport, met EK atletiek vanuit Split 20.00 Journaal 20.20 E Alec Guinness cyclus: Last Holiday, Engelse speelfilm uit 1950 van Henry Cass. Met: Alec Guinness, Beatrice Camp bell, Kay Walsch e.a. Mr. George Bird, een vriendelijke verkoper van landbouwwerktuigen in Noord-Engeland, krijgt van zijn arts te horen, dat hij aan een on geneeslijke ziekte lijdt. Hij vertrekt onmiddellijk naar Zuid-Engeland en begint daar, in een buitenge woon weelderig hotel, een tweede leven. Plotseling worden hem nieuwe, attractieve mogelijkhe den aangeboden. Graag zou hij daarop ingaan, zij het dat zijn na dere dood als een zwaard van Da mocles boven zijn hoofd hangt 21.48 De verhalenvertellers, serie verhalen, legenden en parabels uit alle werelddelen. Vandaag: The serpent and the king, verteld door Devta Din (India) 22.00 NOS-Laat, achtergrondinfor matie. Presentatie: Maartje van Weegen 22.30 Studio Sport, met EK atletiek vanuit Split. Samenvatting van de wedstrijden van vandaag 23.15-23.20 Nieuws voor doven en slechthorenden RTL 4 15.30 The edge of night, soap 15.55 As the world turns, soap 16.45 Tólékids (met om 17.10 Saved by the bell, comedyserie) 17.35 The bold and the beautiful 18.00 6 Uur Nieuws 18.05 Love boat, serie. Vicki ont moet de zanger Mark Redding. Wade Massey loopt twee mooie dames tegen het lijf en weet daar niet goed raad mee 18.55 Prijzenslag, spelprogramma 19.30 Avondnieuws 19.45 Weer met John Bernard 19.50 Rad van fortuin, quiz 20.25 Call me Mister, serie rond een Australische politieman, die na de dood van zijn vader als edelman naar Londen terugkeert en daar voorlopig gaat werken als privè- detective 21.20 21 Jump Street, politieserie met Johnny Depp 22.05 Laatste Nieuws 22.20 Twilight Zone, The Movie, Amerikaanse film uit 1983, met vier aparte verhalen, van John Landis (verhaal over rascistische man, die situaties meemaakt die door hem verwenste medemen sen ondergingen), Steven Spiel berg (verhaal over gezelschap be jaarden met jeugdherinneringen), Joe Dante (verhaal over jongetje dat zorgt voor ellende en ongeluk ken In zijn omgeving) en George Miller (verhaal van man die In vliegtuigje nachtmerrie beleeft) 0.05 Kojak, politieserie 0.55 GLOW, damesworstelen 1.25 Nachtprogramma, met Rete Mia, Atoukado, Classique BRT TV 1 17.55 Journaal 18.00 Tik Tak, kleuterserie 18.05 Plons. Afl.: Plons en de kak- tusman 18.10 Black beauty, jeugdserie. Afl. 11: De helm der Vikings (2). Nu gaat ook Robbie, een vriendje van Kevin, zich met het raadsel rond de Viking helm bemoeien 18.35 Oproap der kabouters, te kenfilmserie. Afl.: Een rechtszaak in Griekenland 19.00 Programma van de Christen- Democratische Omroep 19.25 Mededelingen en Vanavond 19.30 Journaal 20.00 Fatti di sangue fra due uomi- ni per causa di una vedova, Itali aanse speelfilm uit 1978 van Lina Wertmüller. Met: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini e.a. Italië, jaren 20. Als haar man door de mafia vermoord wordt gaat Siciliaanse Titina sa men met de socialistische advo caat Spallone en haar neef Nick op onderzoek uit. Het opkomend fascisme maakt het hen niet mak kelijk 21.30 Harold Lloyd. Het laatste deel van deze tweedelige documentai re behandelt zijn leven vanaf het midden van de jaren '20, toen hij op het toppunt van zijn roem stond, tot aan zijn dood in 1971. Verder is er aandacht voor zijn verdere successen en zijn com merciële mislukkingen met de ge luidsfilm. Maar vooral wordt ge sproken over Lloyd In zijn privéle- ven, zijn familie, zijn fortuin, zijn opvattingen 22.30 Journaal 22.45 Weerbericht, het laatste tele visie-optreden van weerman Ar- mand Pien 22.50 Tour of Duty, Amerikaanse serie. Afl. 13 en slot: Staat van be leg. Met: Terence Knox, Stephen Caffrey, Joshua Maurer e.a. Net nu er een VC-offensief dreigt, krijgt de BRAVO-compagnie een nieuwe leider, kapitein Heath. Die mag wel eens wat meer aandacht aan de verdediging schenken, vindt Zeke 23.40-23.45 Coda. De regen, van J.L. Borges, in een vertaling van Barber van de Pol BRT TV 2 15.55 Sport extra. EK Atletiek, rechtstreekse reportage vanuit Split, Joegoslavië 21.00 Van leven en overleven 1935- 1945, 3-delige serie authentieke amateurfilms uit Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland uit de jaren 1935-1945. Slot: De laatste oor logsjaren. We worden volop ge confronteerd met het oorlogsleed en de dolle bevrijdingsdagen voor de Belgische en Franse families 21.30 Een goede eeuw kunst, 7-de- lige serie. Afl. 7. Opkomst van de pop-art 22.00-23.00 Midzomerconcert uit Oalo. Uitgevoerd door het Oslo Philharmonic Orchestra o.l.v. Grzegorz Nowak en het Scandina vian Festival Choir m.m.v. Leif- Ove Andsnes, piano en Knut Buen, viool. Werken van Sjosta- kovitsj, Grieg, Svendsen, Berlioz en Halvorsen EUROSPORT 16.00 (N) EK atletiek, rechtstreeks verslag vanuit Split. Joegoslavië. Met 50 km snelwandelen voor heren, kogelslingeren, hoogsprin gen voor dames, 400 meter hor den dames 18.30 Vooruitblik op het komende aportweekend 19.00 Euroaportnieuwa, actueel overzicht van internationale sport gebeurtenissen 20.00 (N) EK Atletiek, rechtstreeks verslag vanuit Split, Joegoslavië. Met onder meer 10 kilometer da mes en zevenkamp 21.00 WWF worstelen 22.30 Motor sport nieuws 23.00 TRAX, sportmix 1.00-2.00 Eurosportnieuws SPORTNET 15.30 Rugby, N-Zeeland-Australië 17.00 Rally, EK vanuit België 18.00 Rally, Brits kampioenschap 19.00 Tennis, Hamlet Challenge cup 21.00 Go, auto-en motorsport 22.00 Major League honkbal 1990 24.00 VS Pro boksen 1.30 Major League honkbal '90 3.30 Boksen, Fight at the Forum 5.00-7.00 Golf, VS PGA —g 146) V 13.10 VPRO Het Gebouw In de spreek met om 16.35 Welingelichte krln- olqenf-35 RO Postbus 51 Radio-magazine NOS Meded. en schippersberichten WerfVPRO Paulus de boskabouter 18.30 idsitu^omonos 19.00 Progr. voor allochto- de beJ-30 EO De bijbel open 21.00 Chris- 1214lln Israël 21.25 Als mensen verande- ÏISCR-50-22.00 Grammofoonmuzlek r —I I (BRT) 16.05 Neem Je tijd. Gids je Rijie avondspits met: info over de Euro- KarAtletlekkamploenschappen In Split i. 14-1 Muzikaal Intermezzo 19.45 Vak er kinkroniek: ABW 19.55 Intermezzo Podium. Opname van een llve-con- i vd-03 Folk 22.12 Crooners en soft mu- na. 1S30 Nachtradio 30 u. L 325* II (BRT) 16.00 Abraham al gezien? lEDIEAntwerpen apart 18.10 Hitrlders ho- Tel. Aandacht voor muziek uit de Jaren o en Iii60 20.00 Het eenzame hartenburo en müCountry-slde. Country- en wester- jkerlnpk 23.30 Nachtradio elke I III (BRT) 16.30 Da camera 17.30 RS Ctleland-bls. Joegoslavië (2) 18.10 ,lphen»l 18.30 Wereldbeeld 19.30 Strijkers J. Beg Koorconcert. Concert n.a.v. de in, die* verjaardag van de geboorte van Ri- jelijk Strauss. De Staatskapelle Dresden 'ordt lifexander Rahbarl m.m.v. solisten mogfKamermuziek 22.00 Orkestmuziek jn deOn the bandstand. Live sessie van r70 - Parijs. Het Charles Mlngus- .E [00.05 Nachtegaal il. 149L RADIO MORGEN RADIO WEST 09.02 Zaterdagmagazlne- zomeredltle 11.03 De Zuldhollandse Top met Westpunt 13.03 Jazz met Fred 14.03 Sport RADIO RIJNMOND 10.03 Weekoverzicht door Ron van de Rhee 10.30 De Jong Kerkhof 12.03 Rijnmond 30 met Jan de Hoop 14.03 Sport GOUWE8TAD 10.00 Goelemorgen met Gouwestad 12.00 Voetbalcompetitie 90/ 91, sport special van Wlm Metselaar 13.00 Regio Top 1014.00 Kees Veerman Show RADIO I 07.07 TROS Nieuws Show 12.05 Aktua zomer (12.55 NOS Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw) 14.05 TROS Aktua sport RADIO II 07.04 VARA De opening 09.04 De ronde van Hilversum 11.04 Bal op 't dak 12.04 Spijkers met koppen 13.30 Over de roole 14.04 Typisch Hollands RADIO III 07.04 NCRV Rabarbara 08.04 Drie voor negen 09.04 Gospelrock 10.04- 16.04 NCRV Firato radio RADIO IV 07.02 AVRO Wakker worden 08.02 Klanquarel 09.00 Toppers van toen klassiek. Historische opnamen van Lisa della Casa, Francis Poulenc, Joseph Szl- getl, Hans Hotter, Guldo Cantelll en Jo seph Lhevlnne 10.00 Caroline 11.00 Onder uit de kast 12.00 VOO Muziek voor miljoe nen 13.02 Klassiek: Ned. Kamerork. met RADIO V 06.30-06.49 NOS Scheepv.- en marktber. en uitgebreid weerber 09.02 NOS Sportlef 09.25 Waterstanden 09.30 RVU Werken aan werk 10.00 NOS Hol landse nieuwe 10.15 EO Muzikale fruit mand 11.15 Tijdsein thema 12.05 Zoek- llchtt oogdag 1990 12.44 Metterdaad 12.45 Vragen naar de weg 13.10 Hallo Ne derland 13.30 Opo doro (Open deur) 14.00 AVRO 1008 kHz wereldmuziek RADIO I (BRT) 06.00 Voor de dag. Infor matief ochtendblok met: reportageflitsen van het Wereldkampioenschap wielrennen voor amateurs In Utsunomlya (Japan) 09.10 Gewoon weg. Toeristisch .magazine 10.03 Radio trottoir 11.03 De kleren van de keizer 13.15 78-Toeren tijd. Jo Leemans presenteert liedjes van toen RADIO II (BRT) 06.05 Welkom weekend 08.10 Ochtendkuren met Somers en Ver- schueren 10.03 De zoete Inval 11.30 De Vlaamse top tien 12.00 Top 30 14.00 Radio Rljswljck RADIO III (BRT) 07.10 Klassiek om het nieuws 08.15 Prelude: 1. Sonate nr. 2 In A voor klavier, W.F. Bach; 2. Concerto In Bes, WQ 167 voor fluit en orkest, C.Ph.E. Bach; 3. Symfonie In d, J.Chr.F. Bach 09.15 Vooruitblik 10.00 Forum 11.00 Har monies en fanfares 11.30 Het koorleven in Vlaanderen 12.15 Tafelmuzlek 13.10 Mu- ziekcabinet BBC 1 15.20 Let's dance, Amerikaanse speelfilm uit 1950 van Norman Z. McLeod. Met Betty Hutton en Fred Astaire. Vroegere zangeres snakt weer naar showbusiness 17.10 Children's BBC, gepresen teerd door Andi Peters. (Met om 17.10 Paw paws*, tekenfilm 17.35 Gentle Ben, jeugdserie 18.00 Newsround, jeugdjournaal 18.10 The Lowdown', serie) 18.35 E Neighbours, serie 19.00 Six O'Clock News 19.30 Regionaal nieuws 20.00 Wogan, talkshow 20.35 E Miracles, Amerikaanse speelfilm uit 1986 van Jim Kouf. Met: Tom Conti, Teri Garr, Paul Rodriguez e.a. Een echtpaar is net gescheiden als ze in handen vallen van een bankovervaller. Dat is het begin van een dwaas avontuur dat hen voert naar Zuid-Amerika 22.00 Nine O'Clock News 22.28 Regionaal nieuws en weer 22.30 tx) Paradise club*, serie 23.20 EK atletiek, vanuit Split, Joe goslavië 24.00 Omnibus at The Proms, serie concerten vanuit The Royal Albert Hall. Vandaag: werken van Mac- Millan en Sibelius 1.05 Return of Count Jorga, Ame rikaanse speelfilm uit 1971 van Bob Kelljan. Met: Robert Quarry, Mariette Hartley, Roger Perry e.a. Een bizarre graaf heeft zijn zinnen gezet op een weeshuis 2.35-2.40 Weerbericht BBC 2 15.00 Nieuws en weerbericht 15.05 Great Britons, serie portret ten van beroemde Britten. Van daag: Robert Burns 16.00 Nieuws en weerbericht 16.05 Aristocrats: Germany: Prince Johannes von Thurn und Taxis. De grootste landeigenaar in de Bondsrepubliek houdt de familie tradities in ere 16.50 Nieuws en weerbericht 16.53 Regionaal nieuws 17.00 EK Atletiek, vanuit Split. (Met onder meer om 18.00 finale 400 meter horden (d) 19.05 finale 110 meter horden (h) 19.50 finale 10 km (d) 20.30 4 x 400 meter esta fette (h) 21.15 What the papers say, perso verzicht met lan Hislop, redacteur van Provate Eye 21.30 Gardeners' world, tuinierma gazine. een vreselijk verwaarloos de tuin wordt onderhanden geno men. Presentatie: Geoff Hamilton en Anne Swithinbank 22.00 (S Naked video*, sketches en comedy met Kate Donnelly, Gre- gor Fisher en Andy Gray 22.30 Acting masterclass, 4-delige cursus acteren. Slot: Michael Cal- ne 23.30 Newsnight, actualiteiten 0.15 Weerbericht 0.20-2.05 Edinburgh nights, ver slag van het cultuurfestival in Edinburgh. In dit laatste program ma de meest opzienbarende pro- duktie van het festival DUITSLAND 1 ARD 15.40 Geschwister, Oostduitse speelfilm uit 1975 van Wolfgang Hübner. Met Walfriede Schmitt. Alleenstaande ouders willen trou wen maar de kinderen hebben zo hun bedenkingen 16.55 Papi, was machst Du eigent- lich den ganzen Tag? Program ma waarin kinderen kennismaken met verschillende beroepen 17.15 Tagesschau 17.25 Seltsame Tierwelt, natuurfilm 17.35 Hart aber herzlich, Ameri kaanse serie 18.23 WWF-Autoclub 18.30 Hier und Heute, actualiteiten 18.52 Sekt oder Selters, serie 20.00 [S Tagesschau 20.15 Baywatch, Amerikaanse speelfilm uit 1989 van Peter Hunt. Met David Hasselhoff. Avonturen van strandwacht van Los Angeles 21.55 Gott und die Welt: Oostduitse pastors 22.30 Tagesthemen, actualiteiten 23.00 OO Golden Girls, Amerikaan se comedyserie. Dorothy staat op het punt uit te gaan als haar ex- man Stan weer eens bij haar wil uithuilen 23.25 Sportschau 23.50 C The haunting, Engelse speelfilm uit 1962 van Robert Wise. Met Claire Bloom, Julie Har ris en Richard Johnson. Enge pa rapsycholoog experimenteert met DUITSLAND 2 ZDF 16.00 Heute 16.05 ZDF Sport extra. EK atletiek te Split. Commentaar: Bernd Hel ler en Rolf Kramer. Met om 16.05 50 km snelwandelen: finale ko gelslingeren 17.15 finale hoog springen voor dames 18.00 finale 400 meter horden dames (ca. 17.00 Heute) 19.00 Heute 19.30 ZDF Sport extra. EK atletiek te Split. Met o.m. de finale 110 meter horden heren; finale 10 km dames: zevenkamp 20.45 Der Alte, misdaadserie. Met Rolf Schmipf en Michael Ande. In een telefooncel wordt een lijk ge vonden. Bewaker van het nabijge legen warenhuis heeft niets ge merkt. Bij het onderzoek wordt een dief in het warenhuis betrapt, maar weet te ontkomen 21.45 Heute-journal 22.15 Aspekte, cultureel magazine 22.50 Die Sport-Reportage, met o.a. EK atletiek te Spilt 23.15 D I want to live, Amerikaanse speelfilm uit 1958 van Robert Wise. Met Susan Hayward, Simon Oakland en Virginia Vincent. Bar bara neemt het niet zo nauw en komt uiteindelijk voor een jaar in de gevangenis terecht. Hoewel ze daarna probeert op het rechte pad te blijven, raakt ze door om standigheden betrokken bij een moordzaak die voor haar fatale gevolgen heeft 1.10 Heute WEST 3 17.30 Psychologie, cursus 18.00 Hallo Spencer, jeugdserie 18.33 Die Sklavin laaura, serie 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Landesspiegel: Siehe da... Jung-Stilling, filmportret van Heinrich Jung (1740-1817). Veel zijdig geleerde, was oogarts en schrijver en had dertien kinderen 20.45 Zwiachen den Schichten Per Kirkeby, filmportret van deze Deense schilder en beeldhouwer 21.30 West 3 Aktuell 21.45 ZAK, weekoverzicht 22.30 Polizeiruf 110, serie politiever halen met Lutz Riemann. Man wordt gearresteerd omdat men hem heeft gezien in een huis waar een lijk is gevonden 23.55 Laatate niauws/Zur Nacht RTL PLUS 16.00 Gut gaht'a, medisch magazine 16.30 Fathar Murphy, serie 17.10 Dar Praia iat heiB, spelshow 17.45 Starntalar, spelshow 17.55 RTL aktuell 18.00 Switch, misdaadserie 18.45 RTL aktuell 19.10 The A-Team, serie 20.00 Wiaaguy, serie 20.50 RTL aktuell 21.00 Monte Carlo, serie 22.00 Anpfiff, voetbalmagazine 22.50 RTL aktuell 23.00 Quando Ie donna avevano la coda (It. 70). Met Senta Berger 0.30 A taate of heil (USA 73) 1.55 Django(lt./Sp.66) 3.20 Who darea wina (GB 82) 5.10 Wiaaguy*. serie 5.55 Aerobics SUPER CHANNEL 15.30 The Mix, gevarieerd prog. 17.30 Summer on the air, muziek programma 19.00 The Mix, gevarieerd prog. 20.00 Weerbericht 20.05 The Mix, gevarieerd prog. 21.00 Music Night. Concert special: Freur 22.00 (N) Nieuws en weerbericht 22.15 Concert special: The Mood- ists 23.15 Snub, muziekmagazine 23.45 The Mix, gevarieerd prog. 0.15 (N) Nieuws en weerbericht 0.30 The Mix, gevarieerd prog. 1.30 II Time Warp, archiefbeelden 1.45 Rete Mia, Italiaans prog. 3.15-7.00 Late Night Mix, geva rieerd muziekprogramma CNN Headline News, verder: 18.00 Cross fire 19.00 World News £0.00 World Business Tonight 21.00 International Hour 22.00 World News 23.00 World Business Tonight 23.30 Showbiz To day 24.00 The World Today 1.00 Mo- neyline 1.30 Crossfire 2.00 Golfcrisis 3.00 Larry King 7.00 Golfcrisis MTV EUROPE 17.00 Madonna 17.15 Afternoon Mix/ Report 18.00 Week in Rock 18.30 Greatest Hits 19.30 At the movies 20.00 Ray Cokes 20.30 Club 21.00 Spotlight 21.30 Yo! 22.00 Ray Cokes 23.00 Report 23.15 Maiken Wexo 24.00 Greatest Hits 0.45 Spotlight 1.15 Maiken Wexo 3.00 Night Videos TV 5 16.05 Infos 16.15 40 Degrès l'ombre 18.00 La chasse aux trésors 19.00 La route des vacances 19.30 Infos 19.40 Cijfers en letters 20.00 Strip Tease 21.00 Faut pas rèver 22.00 Journal 22.35 Les Étoiles ne meurent jamals, film over sterren die in herinnering blijven 0.10-0.35 Divan TV MORGEN RTL 4 07.00 Rete Mia 08.00 Télékids 11.00 Rete Mia 13.00 Classique RTL PLUS 06.00 Das A-Team 06.45 Vater Murphy 07.30 Tammy 08.00 Kon- fetti 09.35 Klack 10.15 Mërchen aus aller Welt 10.45 Gewusst wie 11.00 Te kenfilm. 11.10 Der Prinzund der Abendstern 12.30 lm Land der Sauriër DUITSLAND 1 (ARD) 09.00 Tagesschau. 09.03 Schlösser und Garten In der DDR 09.45 Let'z move 10.00 Tagesschau 10.03 Bilder aus Europa 10.35 ZDF- info Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.03 Nervenkitzel 12.05 DieGoldene 1 DUITSLAND 2 (ZDF) 08.30 Nachbarn in Europa 09.00 Zie Duitsland 1 BBC 107.40 Open University 08.30 Playdays 08.50 Muppet Babies 09.15 The 8.15 from Manchester 11.15 Grandstand: cricket, atletiek en paardenrennen SUPER CHANNEL 07.00 Video comic 09.00 The Mix EUROSPORT 07.00 Barrier Reef 07.30 The Flying Kiwi 08.00 Fun Factory 10.00 The winning formula 10.30 Motor sport 11.00 Sportmix KINDERNET 07.00 Bromtol 07.30 Drie in de pan: Vrouwtje Theelepel; Hon gaars sprookje; Toverpotlood 08.00 Dommel 08.30 ZoobileeZoo 09.00 Bassie en Adriaan en de verdwenen kroon 09.30-10.00 Robinson Crusoe CHILDREN'S CHANNEL 07.00 Cuckoo Omnibus 07.30 Cartoon Classics 08.00 Once upon a time... space 08.30 Witzblt 09.00 Destination X 11.00 Cap tain N 11.30 The TCC Club 13.00 The Secret Life of T.K. Dearing DISCOVERY 16.00 Roaming wild and free 17.00 Is land wildlife 17.30 Edge of the Cold 18.00 Risking it all 18.30 Of Energy Minerals and man 19.00 Stalin - Man of steel 20.00 Great Planes: North American B-25 21.00 Return of the Leviathon 22.00 Beyond 2000 23.00 The forbidden country RAI UNO 15.55 Madame Bovary 16.55 EK Atle tiek 19.50 Weer 20.00 Nieuws 20.40 Airport 80, film 22.30 Da Salsomag- giore terme, verkiezing Miss Italie 90 22.45 Nieuws 22.55 Arte e Spettacolo presents: Napoli Prima e Dopo 24.00 TG 1 Notte - Che tempo fa 0.10 Ritor- no alia grande (F 79) RTBF1 17.10 Tekenfilms 18.00 Hart to Hart 19.03 Ce soir 19.30 Journaal 20.10 Jours de guerre, serie 21.20 Kora Terry, film (D 40). met Marika Rökk. Twee zusjes werken bij hetzelfde Berlijnse theater. Ze lijken erg op el kaar, maar zijn heel verschillend 23.05 Journaal 23.30-23.40 Kath. ultz. Mr. T (A-Team) bestrijdt al om 06.00 het onrecht op RTL Plus Vooruitzichten Dagrapport Eindhoven Inhoudend koel ikeinde blijft het vrij koel, na iekeinde wordt het's middags !0°. In het front dat gisteren )ns land trok, kwam boven zuid- Jrijk een golfvormige storing tot Ickeling, die vandaag naar ind trok. De bewolking ervan reikte tot over ons land. In het oosten viel af en toe regen. Morgen blijft het ook niet de hele dag droog. Vannacht zijn er opklaringen en vormt zich plaatselijk mist. Een volgende oceaanstoring brengt morgen veel bewolking, waaruit af en toe wat re gen zal vallen. Zondag komt de zon nu en dan door, de kans op regen is dan klein. J komende dagen Morgen Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 30% 30% 40% 40% 40% 20% ZW3 NW4 W3 in en maan Hoog- en laagwater rgen: Schevenlngen Hoek van Holland «op 6.51 1ehw. 105 1ehw. 0.34 ter 20.28 2e hw. 13.55 2e hw. 13.14 op 19.00 1e Iw. 8.00 1e Iw. 7.10 der 2.07 2elw. 20.10 2elw. 19.15 Noorwegen en Zweden: Regen- en onweersbuien, in het noorden droog. Middagtemperatuur ongeveer 19°. Denemarken: Half tot zwaar bewolkt en een enkele bul. Ongeveer 20° Schotland: Wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur onge veer 16°. Ierland en Engeland: Af en toe zon. Rond 19° België en Luxemburg: Bewolkt en nu en dan regen. Ongeveer 20° Duitsland: Wisselvallig, 19 tot 23°. Frankrijk: In het oosten en zuidoosten enkele onweersbuien, in het noorden veel bewolking en af en toe regen of motregen. Overigens wisselend bewolkt en een enkele bul. Van 19° aan de Kanaalkust tot 27° aan de Rlvlèra. Zwitserland en Oostenrijk: Regen- en onweersbuien, 20 tot 25° Spanje: In het noorden en oosten enkele onweersbuien, overigens zonnig. Aan de noordkust ongeveer 22°aan de Middellandse Zeekust 25 tot 30°op de hoogvlakte 35° Portugal: Flinke perloden met zon, 25 tot 30° Italië: In het noorden regen- en onweersbuien, elders overwegend zonnig. Circa 30°. Joegoslavië: In het noorden regen- en onweersbuien, overigens zonnig. In het noorden 25 tot 28°elders 30 tot 33° Griekenland: Zonnig, middagtemperatuur van 27° op de eilanden, tot 35° In het binnenland. IJsbergsla-bietjesstamppot met gebakken ui - tahoe - yoghurt met vruchten (vegetarisch) Voor twee personen heeft u nodig: 250 g bieten, zout, tijm, laurierblad, 0,5 -1 kg aardappelen, 250 g tahoe, 2 lepels olie, 1 flinke ui, kerrie, circa een kwart krop Ijsbergsla, melk, peper, nootmuskaat. Zet de geschilde bleten op met weinig water, zout, tijm en laurierblad en laat ze twintig minuten koken. Zet de ge schilde aardappelen op met weinig kokend water en zout. Dep het stuk ta hoe droog met keukenpapier en snijd het in plakken van een halve centime ter dik. Bak de tahoe In de olie met wat zout lichtbruin. Snijd de gepelde ul In dunne ringen en bak deze na de tahoe met wat kerrie en zout glazig. Spoel de van grove bladeren ontdane krop ijs bergsla af en snijd hem In reepjes. Was de groente dan alleen nog een keer als het echt nodig Is. Verdeel de enigszins afgekoelde biet jes in blokjes. Giet de gare aardappe len af, stamp ze fijn en roer er zo veel melk door dat er een luchtige en stevi ge puree ontstaat. Meng'de bietjes en Ijsbergsla door de puree. Warm de massa even al roerende door en maak haar op smaak af met zout, peper en nootmuskaat. Leg de stamppot In een schaal. Warm de ta hoe nog even mee met de ul en leg het mengsel op de stamppot. JEANNE DAGPUZZEL- Horizontaal: 1 licht tweewielig rijtuig; 8 loofboom; 9 bij een boerderij gelegen grond; 10 bordspel; 11 geheel deuwe(afk. Latijn); 13 gewicht; 15 muzieknoot; 16 na het genoemde; 18 dierenverblijf; 20 metalen staaf; 21 sluitband v.e. ju- dopak; 22 lichaamsdeel; 24 paard met een witte vlek op het voorhoofd. 25 voorzetsel; 26 oorlogsprojectiel; 28 muzieknoot; 29 dwarshout aan een mast; 31 nachtroofvogel; 33 boksterm(afk-); 34 bultelpoppetje. Verticaal: 1 scheepstype; 2 verbrandingsrest; 3 muzieknoot; 4 land In Azië; 5 voegwoord; 6 landbouwwerktuig; 7 toestel ter registratie van de Inzet bij paar denrennen; 12 bende; 13 onder andere (afk.); 14 stoomschip (afk.); 15 verzin sel; 17 uitdrukking van ontkenning; 19 doortochtgeld; 23 let wel (afk. Latijn); 24 zeilvaartuig (afk.); 27 vloeistof; 30 uitroep; 31 dreumes. 32 laatstleden (afk 33 bazige vrouw Oplossing dagpuzzel donderdag 1 wolf; 2 solo; 3 auto; 4 leer; 5 lire; 6 trui; 7 een; 8 rede; 9 unie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 13