Laborant m v C* m/sj&sss s f Jy tP .///SS <£y S .v* MJ* s J. (Kwantum komt naar Zoeterwoude met voordeel voor iedereen en werk voor velen). KWANTUM DSM 1$ NEROC //X 17 ervaren (K)MLO'ers Chemie, Microbiologie of Levensmiddelentechnologie BB SflBDBBQBBBCBEB GROEPSLEIDER (m/v) Waarom zou je het niet doen. PAGINA 30 LEIDSE COURANT ZATERDAG 3 FEBRUARI 1! DSM Resins DSM Resins - een divisie van het DSM-concem - is een vooraanstaande producent van harsen voor de verf-, de drukinkt- en de polyesterindustrie. Daarnaast brengt DSM Resins lijmharsen, textielharsen en polymere week makers op de markt. Internationaal neemt de onder neming sterke posities in met milieuvriendelijke poeder verven en met compounds, persmassa's en additieven die in lakken, drukinkten en diverse kunststoffen worden toegepast. Een grote geografische spreiding, dicht bij haar markten, met produktievestigingen en kantoren in heel Europa en in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, maakt DSM Resins een boeiend bedrijf. In 1988 bedroeg de jaaromzet 1,3 miljard gulden. Op het hoofdkantoor van DSM Resins in Zwolle en bij de Nederlandse produktiemaatschappijen in Hoek van Holland en Schoonebeek werken ruim 800 mensen. Wereldwijd telt DSM Resins 2800 medewerkers. Op de afdeling Kwaliteitsdienst Synres-Almoco BV te Hoek van Holland is een vacature ontstaan voor een laborant m|v Hoofdkenmerken van de functie: - Keuren van monsters of van persmassa's, zoals het verrichten van fysisch mechanische bepalingen - Vervaardigen van teststaven voor deze bepalingen en uitvoeren van standaardmatige verwerkingsbepa lingen rn.b.v. controlepersen - Het voeren van de lab-administratie, hierbij wordt gebruik gemaakt van de afdelings P.C. Opleidingseisen - KLMO of gelijkwaardige opleiding (laboranten- opleiding PBNA) Functie-eisen - Goede mondelinge en schriftelijke rapportage - In teamverband kunnen werken - Beheersing van de Duitse en Engelse taal Rapporteert aan: Quality Assurance Manager Informatie Belangstellenden kunnen informatie verkrijgen bij de heer A. van der Kruk, Quality Assurance Manager Synres-Almoco BV, telefoonnummer Of747-4342. Sollicitatie Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae, kunt u tot 2 weken na verschijning van deze adver tentie sturen naar: DSM Resins BV, afdeling Personeels zaken, t.a.v. mevrouw Drs. E.C.M. Kuipers, Postbus 3, 3150 AA HOEK VAN HOLLAND. We hébben een oplossing of we vinden er een. Neroc bv. centrale personeelsafdeling postbus 9890, 1006 AN Amsterdam NEROC grafische re probe drijven Centocor Europe B.V. (CEBV) is een biotechnologisch bedrijf, gespeciali seerd in farmacie. In onze vestiging in Leiden vindt de produktie plaats van monoclonale antilichamen t.b.v. therapie en diagnostiek. CEBV is een jong en dynamisch bedrijf met ruim 170 werknemers dat zich snel verder uitbreidt. Onze groei biedt mogelijkheden aan m/v DE AFDELING De afdeling Downstream Processing is verantwoordelijk voor de zuivering van de monoclonale antilichamen! Het team van de afdeling houdt zich voor namelijk bezig met het onder "Good Manufacturing Practice"-condities aseptisch bereiden van buffers, noodzakelijk voor de kolomchromato- grafische zuiveringen. UW FUNCTIE De werkzaamheden, die in ploegen dienst worden uitgevoerd, zijn te verdelen in twee categorieën. Ten eerste het grootschalig bereiden van buffers in gefixeerde tanks, een proces dat plaatsvindt op een "just-in-time" basis. Ten tweede het kleinschalig bereiden van buffers in een aparte ruimte op basis van de produktie- planning. UW PROFIEL Behalve een opleiding op een van de genoemde niveaus vragen wij van u bij voorkeur ervaring in het grootschalig bereiden van aseptische vloeistoffen. Deze ervaring heeft u opgedaan in de farmaceutische of levensmiddelen industrie. U bent verder coöperatief ingesteld, accuraat werkend en com municatief sterk. U bent bereid ploegen diensten te draaien. ONSAANBOD Het salaris en de secundaire voorzienin gen zijn overeenkomstig de zwaarte van de functie. Wij hechten aan een langdurige samenwerking, hetgeen ook tot uiting komt in ruime interne en externe trainingsmogelijkheden, inclusief een uitstekende studiekosten regeling. Ons bedrijf is snelgroeiend en ambitieuze vakmensen bieden wij dan ook goede mogelijkheden voor ont plooiing. UW REACTIE Uw schriftelijke sollicitatie - met c.v. - kunt u richten aan Centocor Europe B.V., t.a.v. mevrouw M.L. Röell, hoofd Personeelszaken, Postbus 251 2300 AG Leiden. Gaarne met vermel ding van vacaturenummer HC/3-2. CENTOCOR EUROPE B.V. Wsrkaan de winkel DE SAMENWERKING" Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en yieeswarenbedrijf, de Groothandel in Vlees sn de Pluimveeslachterijen, s voor die bedrijfstakken uitvoeringsorgaan /an de Ziektewet, de Arbeidsongeschikt heidswetten en de (nieuwe) Werkloosheids- vet. Tevens verzorgt zij de administratie van het oedrijfspensioenfonds en voert zij enkele VUT- egelingen uit. De bedrijfsvereniging heeft ca 260 mede- verkers en is gevestigd te Rijswijk (ZH), Or. H. Colijnlaan 204. 0e afdeling AAW/WAO, die thans uit 40 Ti ede werkers bestaat, verzorgt de uitkeringen /oor langlopende Ziektewet-gevallen en jitkeringen in het kader van de WAO en/of \AW. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Bedrijfsvereniging "De Samenwerking", \fdeling Personeel en Organisatie, 'ostbus 5307, 2280 HH RUSWUK(ZH) Telefoon: (070) 39 82 800 Op onze afdeling AAW/WAO is een vacature ontstaan voor de functie van: TAAKOMSCHRIJVING In deze functie geeft u leiding aan plm. 8 medewerkers, die zijn belast met de beoordeling van het recht op- en de betaalbaarstelling van uitkeringen krachtens de Ziektewet en de AAWA/VAO. U behandelt bijzondere gevallen, coördineert de werkzaamheden binnen de groep en instrueert de (nieuwe-)medewerkers. Voor deze functie vragen wij kandidaten die: - een opleiding hebben gevolgd op b.v. HAVO/VWO-niveau; - in het bezit zijn van het diploma SOCIALE VERZEKERINGEN; - ervaring hebben opgedaan bij de uitvoering van Sociale Verzekeringswetten; - beschikken over leidinggevende capaciteiten en een goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; - kennis hebben van administratieve procedures en geautomatiseerde gegevensverwerking; - een leeftijd hebben tot 40 jaar. ARBEIDSVOORWAARDEN: Het aanvangssalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Voor deze functie bedraagt het maximum-salaris f. 4216,- bruto per maand. Daarnaast bieden wij 8% vakantie-toeslag, 8,33% einde-jaarsuitkering, 24 vakantie- en 13 roostervrije dagen per kalenderjaar en een pensioen-, premiespaar-, en studieregeling. SOLLICITATIEPROCEDURE: Uw schriftelijke sollicitatie gelieve u binnen 8 dagen aan ons te richten. Een psychotechnisch onderzoek zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. In april 1990 opent Kwantum in Zoeter woude z'n deuren. Om te beginnen bete kent dat werk voor afdelingschefs, part-time winkelpersoneel èn hulpkrachten. Voor hen is er straks werk op een van de volgende afdelingen: tapijt, gordijnen, sport, behang, verf, meubels, verlichting, audio, gereedschap, sanitair en huishoud. Afdelingschef zijn, betekent verantwoorde lijk zijn voor één van onze produktgroepen. Eisen zijn minimaal havo, leeftijd vanaf 22 jaar, vakkennis, ervaring van minimaal 2 jaar met bovengenoemde produktgroepen èn ervaring in het leidinggeven. Voor de overige funkties gelden de vol gende eisen. Verkoopervaring in een van de produktgroepen en minimaal een LDS/ havo opleiding. Full-timers gaan 38 uur per week werken, part-timers uren in overleg en hulpkrachten maximaal 12 uur. Werken bij Kwantum betekent werken met een op CAO gebaseerd loon, plus (als je van buiten Zoeterwoude komt) een reiskosten vergoeding. Werken bij Kwantum betekent (in de meeste gevallen) ook 15% korting op alle artikelen, haar vooral betekent het werken bij een bedrijf waar het goed mee gaat en waar het plezierig werken èn winkelen is. Van het laatste profiteert straks iedereen, van 't eerste wellicht u. Solliciteren wordt een gezellige aangelegen heid. ledereen die interesse heeft, nodigen we hierbij uit om op donderdag 6 februari a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur of 16.00 en 20.00 uur in Hotel Ibis langs te komen. Adres: Elisabethhof 4, Leiderdorp. Daar staan mensen voor u klaar als u meer wilt weten, er staat verse koffie klaar en er liggen'sollicitatieformulieren om in te vullen. We hebben voor deze vorm van solliciteren gekozen, omdat we heel snel mensen nodig hebben. Want zoals gezegd: we starten in april. Overigens: het perso neelsbeleid van Kwantum is gericht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Vrouwen worden daar om nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1990 | | pagina 30